Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 42 - Ν. 4495/17] Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών


Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με την ισχύ, αναθεώρηση και ενημέρωση των οικοδομικών αδειών του Άρθρου 42 του Ν. 4495/17.

 

1. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας έως και πέντε χιλιάδες (5.000) τ.μ. και για δύο (2) έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ..

 

2. Η οικοδομική άδεια ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη χορήγησή της. Κατ’ εξαίρεση, άδειες για την ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) τετραγωνικών μέτρων ισχύουν για έξι (6) έτη, ενώ οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων ισχύουν για ένα (1) έτος από τη χορήγησή τους. Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, στις οποίες δεν προβλέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τους, ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό.
 
3. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας αναθεωρείται, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου μέσα στο χρόνο ισχύος της, αν τροποποιηθούν δικαιολογητικά στοιχεία ή διαγράμματα που έχει εγκρίνει η Υ.ΔΟΜ..
 
4. Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή αρχιτεκτονική μελέτη ή μεταβληθούν οι λοιπές μελέτες για τις οποίες δεν επιτρέπεται η ενημέρωση της άδειας, ή αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς, η προέγκριση και η οικοδομική άδεια αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους.
 
5. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.:
α) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου,
β) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου,
γ) για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός τουέργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Στην περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υ.ΔΟΜ. και τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό πριν από οποιαδήποτε έναρξη – συνέχιση των εργασιών,
δ) οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα (1) έτος.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Άδειες δόμησης και εγκρίσεις δόμησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/ 2011, αναθεωρούνται ως προς το χρόνο ισχύος σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους και τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Σε περίπτωση εκτέλεσης πρόσθετων οικοδομικών εργασιών, οι ανωτέρω άδειες αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 
8. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποπερατώνουν τις όψεις του κτιρίου:
α) εντός (4) τεσσάρων ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού, που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους,
β) εντός έξι (6) ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε όλες τις άλλες περιοχές.
Σε περίπτωση αδυναμίας αποπεράτωσης των όψεων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την οικεία Υ.ΔΟΜ. και να υποβάλουν, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας των έξι (6) ετών, σχετική μελέτη στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, καθώς και να προβούν στην εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών. Η μελέτη περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με περιγραφή κατασκευών, συνοδευόμενη από ενδεικτικές όψεις. Οι κατασκευές αυτές επιτρέπεται να είναι από όποιο υλικό συνάδει κατά περίπτωση, όπως ξύλινα πάνελ, επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα, σύνθετες κατασκευές με ορθοστάτες και πλήρωση των κενών με ξύλο, καραβόπανο ή όποιο άλλο υλικό κρίνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ότι:
αα) αποκόπτει την ημιτελή κατασκευή, που δεν είναι εναρμονισμένη αισθητικά με το περιβάλλον, από τη δημόσια θέα,
ββ) αναβαθμίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο,
γγ) έχει κατασκευαστική δομή η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών.
Σε περίπτωση μη υποβολής μελέτης ή μη υλοποίησης αυτής από τον ιδιοκτήτη επιβάλλεται ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
9. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται κατά το χρόνο ισχύος της, αν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί - αλλάξει ο επιβλέπων μηχανικός, με αίτηση που συνοδεύεται από:
α) λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου,
β) δήλωση του μηχανικού που αντικαθίσταται για τη σύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, καθώς και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου.
Οι οικοδομικές εργασίες στην περίπτωση αυτή διακόπτονται αμέσως και επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας και την ανάληψη επίβλεψης απόνέο μηχανικό. Αν υποβληθεί δήλωση παραίτησης του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με τις εκτελεσθείσες εργασίες, διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται μόνο μετά την αναθεώρηση της αδείας και την ανάληψη επίβλεψης από νέο μηχανικό. Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του μόνο αν δηλώσει εγγράφως την αποχή από την επίβλεψη στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση των αδειών συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεώρησής τους. Αν δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας, δεν απαιτούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.
 
10. Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από το χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
α) αλλαγή ιδιοκτήτη,
β) τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα,
γ) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα δέκα (10) εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα, ή μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα είκοσι (20) εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου.
 
11. Μετά την έκδοση της αναθεώρησης, η αρχική οικοδομική άδεια και οποιεσδήποτε προγενέστερες αναθεωρήσεις δεν έχουν ισχύ ως προς τα μεταβαλλόμενα στοιχεία.
 
12. Αν οι οικοδομικές εργασίες διακοπούν χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου της άδειας, είτε κατά το χρόνο αρχικής ισχύος της άδειας είτε κατά το χρόνο ισχύος της ύστερα από αναθεώρηση, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται αναλόγως με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, στο οποίο έχει εισηγηθεί η αρμόδια Υ.ΔΟΜ..
 
13. Αν αναθεωρηθεί άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια, που βρίσκεται σε ισχύ δεν επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου. Σε διαφορετική περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών της παραγράφου 6.
Edited by danaikaterina
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Καλησπερα..

Με αφορμη την παρ.10 θελω να εκφρασω ενα ερωτημα...

Εχω εκδοσει οικοδομικη αδεια με τον ΓΟΚ η οποια εχει αναθεωρηθει επ αοριστον .

Η Αδεια εχει περασει ΕΠΑΕ για παροδια στοα ..

Σημερα ο ιδιοκτητης θελει να αλλαξει την διαρρύθμιση και ισως χρειαστει να αλλαξουν και καποια εξωτερικα ανοιγματα.

 

Θεωρω οτι παω για ενημερωση φακελου εφοσον δεν θιγω στοιχεια του φεροντος οργανισμου.

 

Το ερωτημα μου ειναι οτι πρεπει να ξαναπερασω Σ.Α για τις αλλαγες στα ανοιγματα ?

Ευχαριστω

Edited by Patrick
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Καλησπέρα,

 

αλλαγή σκάλας χωρίς αλλαγή περιγράμματος σε άδεια που έχει εκδοθεί και όπου η οικοδομή βρίσκεται στα μπετά χωρίς να έχουνε ξεκινήσει ακόμα εργασίες στην σκάλα θέλει αναθεώρηση ή ενημέρωση; Οι αλλαγές είναι: όπου ήτανε πλατύσκαλο γίνονται σκαλοπάτια κι έτσι αλλάζει το ύψος κάθε βαθμίδας!

 

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

Υποθέτω ενημέρωση αλλά πρόσεξε μήπως τυχόν η αλλαγή αυτή τροποποιεί άλλες μελέτες πχ πυροπροστασία?

Και εξασφάλισε ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα από την μη ύπαρξη πλατύσκαλου.

Υποθέτω έχεις ελέγξει τις προδιαγραφές και ελάχιστες διαστάσεις ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου σου.

Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ πολύ danaikaterina, όχι δεν επηρεάζονται υπόλοιπα στοιχεία, ούτε η περίμετρος τη σκάλας αλλάζει παρά μόνο στο σημείο έναρξης ανόδου όπου αφαιρείται μιαν αναβαθμίδα (καθότι μεγαλώνει το πάτημα και αφαιρείται το πλατύσκαλο ημιορόφου) κερδίζει σε μήκος... αποστάσεις 1.50 από πόρτα ασανσέρ για ΑΜΕΑ κλπ. διατηρούνται,  το πλάτος της σκάλας - πρόκειται για σκάλα μορφής Π - δεν αλλάζει ούτε το 1.20 πλάτος που ήτανε το πλατύσκαλο... να σου πω την αλήθεια για το πλατύσκαλο, επειδή έχω 17 πατήματα, θα επιθυμούσα την διατήρηση του πλατύσκαλου και όχι σφηνοειδή χάραξη, αλλά υπήρξε τελικά προτίμηση από τον ιδιοκτήτη να αφαιρεθεί ώστε να μεγαλώσει το πάτημα...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Καλησπέρα συνάδερφοι. Σε ένα γεωτεμάχιο εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων εκδόθηκε πολύ πρόσφατα άδεια νομιμοποίησης υφιστάμενων αυθαίρετων κτιρίων και αλλαγή χρήσης ενός εξ αυτών.  Στο ΄ίδιο γεωτεμάχιο ο πελάτης μου προτίθεται να κτίσει ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, Το ερώτημά μου είναι το εξής: Θα κάνω αναθεώρησης της άδειας Νομιμοποίησης που εκδόθηκε πριν λίγες ημέρες ή θα αιτηθώ νέα άδεια επειδή πρόκειται για νέο κτίριο και όχι προσθήκη κατ' επέκταση;

Link to comment
Share on other sites

Νέα άδεια, ανεξαρτήτως του αν αφορά σε προσθήκη ή νέο κτίριο

Αναθεώρηση (ενδεχομένως) υπάρχουσας σε ισχύ άδειας, θα έκανες αν επρόκειτο για κανονική άδεια και όχι για νομιμοποίηση

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα Παναγιώτη.

Η νομιμοποίηση δεν έχει διάρκεια οπότε ότι έγινε καλώς έγινε και υπάρχουν όλα πλέον νόμιμα ...

Ο τίτλος της νέας σου άδειας θα είναι : "Ανέγερση πλυντηρίου αυτοκινήτων σε οικόπεδο με υπάρχοντα κτίρια χρήσης κατοικίας, κλπ. κλπ.".

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.