Jump to content

[Ν. 4495/17] Διάφορες περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Κατά τη γνώμη μου σε όλα τα ακίνητα πρέπει να συντάσσεται τοπογραφικό διάγραμμα, ανεξαρτήτως υποχρέωσης δικαιολογητικών νόμου. Η κατηγορία 3 δεν λαμβάνει παλαιότητα.

για την εν λόγω περίπτωση διάβασε τι λέει ο νόμος και η ερμηνεία της σχετικής εγκυκλίου:

αποθήκη μέγιστης επιφάνειας δεκαπέντε (15) τ.μ. και μέσου ύψους έως δυόμισι (2,50) μέτρα, 
Εγκ. 2: Διευκρινίζεται  ότι  το  εδάφιο  αυτό  αφορά  αποκλειστικά  και  μόνο  ισόγειες,  αυτοτελείς  αποθήκες  και  όχι  άλλους βοηθητικούς χώρους που εξυπηρετούν το κτίριο (π.χ. λεβητοστάσια, κλειστές θέσεις στάθμευσης, κ.ά.). Επίσης, υπάγονται και  περισσότερες  της  μιας  ανεξάρτητες  αποθήκες,  εφ’  όσον  η  συνολική  επιφάνειά  τους  δεν  υπερβαίνει  τα  15  τ.μ., τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων.

Αν όμως, έχεις ένα χώρο που ίσως έχει κάποιο "σαπάκι" λέβητα που έχει να χρησιμοποιηθεί 50 χρόνια και εν μέρει ο χώρος χρησιμοποιείται και ως αποθήκη (συνήθως έτσι είναι) τότε μπορείς να το..."παίξεις" και σε κατηγορία 3 και να γράψεις αποθήκη. Αν εννοείς η στέγη πάνω από την αποθήκη, θα πάει παρέα με την κατηγορία 3, ως άρρηκτα συνδεδεμένο δομικό μέλος του χώρου.

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Παύλο καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Ευχαριστώ για την εγκύκλιο - δεν γνώριζα για τη διευκρίνιση αυτή. Πρόκειται για λεβητοστάσιο  εν λειτουργία. Συνεπώς δεν μπορώ να το τακτοποιήσω ως κατηγορία 3 αλλά 4, σωστά?

Όσον αφορά τη στέγη/κεραμοσκεπή, αφορά ισόγεια κατοικία εντός οικοπέδου και όχι το λεβητοστάσιο. Η κατοικία ολοκληρώθηκε πριν το '75 (άρα κατηγορία 1) ενώ η στέγη αυτή το '90. Το ζητούμενο είναι πως θα τακτοποιήσω αυτή τη στέγη..

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανοίγεις το μεγάλο θέμα με τις "περίεργες" ερμηνείες της εγκυκλίου 2. Όμως, επειδή και ο νόμος αναφέρει αποθήκες και έχουμε και την "περίεργη" εγκύκλιο που μας αποκλείει το λεβητοστάσιο, καλύτερα να μην το πας κατηγορία 3.Η στέγη αν δεν προβλεπόταν στην Ο.Α και δεν έχει γίνει μέσα σοφίτα, θα υπολογιστεί με αναλυτικό (1 Λ.Π).

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Παύλο ευχαριστώ.

Έχω τις εξής 2 απορίες:

1)Ο ιδιοκτήτης  έχει αναφέρει ότι η κατασκευή της στέγης πραγματοποιήθηκε το '90 όπως ανέφερα και παραπάνω. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν κατηγορία 4 και 1 λοιπή παράβαση όπως με συμβούλεψες. Όμως από αναζήτηση που έκανα στο ΓΥΣ και το Κτηματολόγιο, δεν μπορώ να εντοπίσω Α/Φ  για το εύρος παλαιότητας '83-'92. Θα μπορούσα να το εντάξω στο εύρος '93-'03 λόγω αυτού (εξάλλου το πρόστιμο δεν θα αλλάξει) ή και πάλι θα πρέπει να επισυνάψω δημόσιο έγγραφο? και

2) όπως ανέφερα, υπάρχει προσθήκη στέγης η οποία δεν προβλεπόταν στην άδεια του '74. Προφανώς λοιπόν υπάρχει υπέρβαση ύψους. Λόγω κλίσης του εδάφους, δεν μπορώ να δω με το μάτι ούτε με το TS το ανώτερο σημείο της στέγης, Πως λοιπόν θα γράψω την ακριβή ΥΥ?

Link to comment
Share on other sites

Kαλημέρα. Για το πρώτο ερώτημα θα κάνεις αυτό ακριβώς που σκέφτηκες. Ένταξη σε δυσμενέστερη χρονολογική κατηγορία. Για το δεύτερο ερώτημα, αν δεν υπάρχει υπέρβαση ύψους (το κτίριο χωρίς τη στέγη) με βάση το επιτρεπόμενο της περιοχής και τη στέγη αυτή θα την βάλεις με μια λοιπή παράβαση.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Όταν δηλαδή εντάσσω σε δυσμενέστερη κατηγορία όπως στη περίπτωσή μου, δεν χρειάζεται να επισυνάψω αποδεικτικό?

Όσο για την ΥΥ, υφίσταται, διότι στην άδεια το ύψος ανεγέρσεως της οικοδομής είναι 3,30μ. ενώ από τις μετρήσεις μου το εσωτερικό ύψος της κατοικίας 3,40μ. (επομένως με άνω πλάκα και στέγη σίγουρα είναι >0,10μ..

 

Συγγνώμη Παύλο, νομίζω παρερμήνευσα το β' σκέλος της απάντησής σου.

Αν καταλαβαίνω σωστά λοιπόν, εννοείς πως αν το επιτρεπόμενο όριο ύψους της περιοχής (οικισμός <2000 κατοίκων) είναι χ και το ύψος της κατοικίας με τη στέγη είναι <χ, τότε 1 λοιπή παράβαση είναι αρκετή για τη στέγη. Σωστά?

 

Link to comment
Share on other sites

Ναι, αν δεν ξεπερνάς το επιτρεπόμενο ύψος (7,50 μ για οριοθετημένους) την αύξηση ύψους μαζί με τη στέγη θα τα βάλεις με αναλυτικό (1 ΄ΛΠ).  Για το αποδεικτικό που λες, αρκεί ακόμη και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του Κτηματολογίου  (περίοδος 07-09) ή απόσπασμα από την google earth (ουσιαστικά σε νοιάζει να μην έγινε μετά τον Ιούλιο 2011).

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Διαμέρισμα Α' ορόφου οικοδομής του 2005 - (το έχω σχεδιάσει στο περίπου) - λόγω μεσοτοιχίας με παλιό κτίριο κατασκευάστηκε πιο μέσα για να μην γκρεμιστεί ο μεσότοιχος και βάσει σχεδίων έχει μπει μέσα στο όμορο διαμέρισμα όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. Αυτό είναι εμφανές και λόγω του δοντιού που δημιουργήθηκε στον ενδιάμεσο τοίχο.

Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και θέλει τακτοποίηση αλλαγής διαμερισμάτωσης ?

Αν την κάνω θα χρειαστώ συναίνεση του όμορου και μονομερή τροποποίηση που δεν νομίζω πρακτικά να γίνονται.image.thumb.jpeg.bb13965d0b6c68cdd38f3a31c1dd1a69.jpeg

Link to comment
Share on other sites

@Pavlos33 ευχαριστώ πολύ. Να υποθέσω, δεδομένου ότι η στέγη είναι του '90 και έχει υπαχθεί στη κατηγορία 4 ως 1 λοιπή παράβαση, δεν υπάρχει πρόβλημα αν εντάξω στο ίδιο ΦΚ και την αύξηση ύψους που πραγματοποιήθηκε το '74 (με την αντίστοιχη επεξήγηση στη ΤΕ), σωστά?

Και τέλος, αν στέγη και αύξηση ύψους αποτελούν 1 ΛΠ, τότε δεν χρειάζεται να συντάξω γι' αυτά κάτοψη/τομή κτλ*, αλλά απλή αναφορά στη ΤΕ για το μέγεθος της αύξησης ύψους?

 

*βάσει Ν4495/2017, αρθ. 100, παρ. 5., δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά βββ, γγγ, δδδ της παρ. στ, αρθ. 99 και αρθ. 96, παρ. γ.

Edited by the_topo
Link to comment
Share on other sites

Σωστά. Μπορείς να βάλεις στην μια λοιπή παράβαση, παραβάσεις αναλυτικού διαφορετικής χρονολογία με ένταξη στην δυσμενέστερη χρονολογικά κατηγορία. Στην Τ.Ε μπορείς να αναφέρεις τα σχετικά. Αν υπάρχει μοναδική παράβαση αναλυτικού ισχύει ότι αναφέρεις. 

(...)
Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, που δηλώνονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας, δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά γγγ, δδδ, εεε της παραγράφου στ του άρθρου 99. 

δηλαδή, δεν υποβάλλεται δ. κάλυψης, κάτοψη και τομή.
 

Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.