Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 082 - Ν. 4495/17] Κτίρια προϋφιστάμενα του έτους 1955


Recommended Posts

@rgelena Kαλημέρα. Εύλογο το να μην μπορεί να κριθεί το πάχος λιθοδομής υπογείου αν δεν υπάρχει το παραμικρό άνοιγμα στον τοίχο. Όμως, επειδή αναφερόμαστε σε φέρουσα λιθοδομή, η οποία κατασκευαστικά ξεκινάει από το θεμέλιο και καταλήγει στην ανωδομή, μια σωστή τεχνικά παραδοχή είναι να θεωρήσεις πάχος λιθοδομής υπογείου, όσο και αυτό του ισογείου, το οποίο μπορεί να μετρηθεί. 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Μπούσουλας των προ55:

ΓΟΚ29

Άρθρον 84.
1. Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου ήτοι οι απτόμενοι κοινοχρήστων χώρων ή εσωτερικών αυλών και εν γένει ερχόμενοι εις άμεσον επαφήν με τον ατμοσφαιρικόν αέρα ως επίσης και οι εξωτερικοί τοίχοι οι αποτελούντες στοιχεία του φέροντος οργανισμού (υποβαστάζοντες πχ. πατώματα) πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος, τα δε συνήθη αυτών πάχη ορίζονται ως εξής :
Α ́. Τοιχοποιίας εξ αργών λίθων:
α ́. Τοίχοι θεμελίων 0,75μ.
β ́. Τοίχοι υπογείου 0,70μ.
γ ́. Τοίχοι ισογείου 0,60μ.
δ ́. Τοίχοι υπερκειμένων ορόφων 0,50μ.
Β ́. Τοιχοποιίας εξ οπτοπλίνθων ή παρεμφερών τεχνητών λίθων :
α ́. Τοίχοι θεμελ. πάχος τριών πλίνθων 0,77μ. περίπου.
β. Τοίχοι υπογείου παχ. 2 1⁄2 πλίνθων 0,64 μ. περίπου
γ ́. Τοίχοι ισογείου και του υπέρ τούτο ορόφου πάχους δύο πλίνθων 0,51 μ. περίπου.
δ ́. Τοίχοι υπερκειμένων ορόφων πάχος μίας και ημισείας πλίνθου 0,κ38 μ. περίπου.
Ως μέτρον δια την μέτρησιν των πλίνθων λαμβάνεται κατά μέσον όρον πλίνθος κανονικών διαστάσεων ήτοι 25Χ12Χ26,5 εκατοστά του μέτρου.
2. Τα άνω πάχη δύνανται να μειώνται εφ ́ όσον επιτρέπει τούτο η στατική και ο τρόπος κατασκευής, ήτοι η αντοχή των αποτελούντων την τοιχοποιίαν λίθων και πλίνθων, προς δε η αντοχή και το πάχος (δια τας οπτοπλινθοδομάς) του συνδετικού κονιάματος.
Χρησιμοποίησις τοιχοποιίας εξ αργών λίθων δεν επιτρέπει μείωσιν του πάχους κάτω των 0,50 μ. εις πάσαν περίπτωσιν.
3. Επιτρέπεται κατά παρέκκλισιν των ανωτέρω ορίων χρησιμοποιήσις λεπτών τοιχωμάτων εξ ειδικών σκευασιών εφ ́όσον υπαρχουσιν έγκυροι βεβαιώσεις περί της στερότητος του αφλέκτου και του αμεταβλήτου αυτών υπό των ατμοσφαιρικών επιδράσεων.
4. Οι περί ών ο λόγος τοίχοι πρέπει να κατασκευάζονται εξ υλικών αρίστης ποιότητος, η δε σύνδεσις των λίθων κ.π. πρέπει να γίνεται δι ́ υδραυλικού κονιάματος ή εξ ασβέστου και καθαράς άμμου, απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως αντί της τελευταίας αργιλωδών, και οιονδήποτε ετέρων γαιωδών ουσιών.
Εις τας οικοδομάς περί ών το άρθρον 69 παραγρ. 2 επιτρέπεται χρήσις τοίχων εκ ομοπλίνθων πάχους τουλάχιστον 0,60 μ. ως επίσης και παρέκκλισις από των άνω διατάξεων ως προς το κονίαμα και την ποιότητα της άμμου. - (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.∆. 9-8/30-9-1955).

  • Upvote 6
Link to comment
Share on other sites

Αυτό που παραθέτεις αφορά οδηγία του ΓΟΚ 29 για τις κατασκευές. Δεν σημαίνει ότι έχει τηρηθεί το πάχος των 0,70 μ. Παραπάνω αναφέρω ότι είναι εύλογο λόγω φέρουσας λιθοδομής να έχει ακολουθηθεί στο χτίσιμο το ίδιο πάχος στο ισόγειο με αυτό του υπογείου, αφού η λιθοδομή ξεκινάει από το θεμέλιο. 

Link to comment
Share on other sites

Κτιριο διωροφο  πριν 1955 κατοικία  σήμερα εχει χρήση γραφείου της εταιρειας που ειναι και  ιδιοκτήτρια και εχει εκδοθεί και ΠΕΑ ως γραφειο..Πρέπει να δηλώσω αλλαγή χρήσης ή εφοσον δεν χρειάζεται για τη χρηση αδειανα το αναφέρω στη τεχνικη  έκθεση

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Posted (edited)

(Mεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)

Καλησπέρα,

Σε γήπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο έχει κατασκευαστεί οικία προ του 1955 (προφανώς δεν υπάρχει ΟΑ). Έχει ανακαινιστεί (γύρω στο 2000) και υπάρχουν λοιπές παραβάσεις (αντικατάσταση κουφωμάτων-κιγκλιδωμάτων και κατασκευή στεγάστρου). Οι λοιπές παραβάσεις δηλώνονται σαν κατηγορία 4 ή 5 αναγκαστικά λόγω μη ύπαρξης ΟΑ? Δεδομένου ότι η κατηγορία 5 είναι κλειστή...

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα. Οι γνώμες διίστανται στο θέμα αυτό. Άλλοι συνάδελφοι θεωρούν ότι η αποδοχή της Ο.Α αφορά μόνο τον υπολογισμό προστίμου, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η ύπαρξη προ 55 ακινήτου, επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έτσι κερδίζουν την κατηγορία 4. Δυστυχώς είναι μια ακόμη περίπτωση η οποία εμπεριέχει πολύ μεγάλο ρίσκο καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη οδηγία. Υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις στο παρόν θέμα, αλλά και σε άλλα θέματα του φόρουμ, όπου αναλύονται οι δυο απόψεις.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και ζητώ συγγνώμη για την ανάρτηση σε λάθος θέμα!

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Έχει κανείς αντιμετωπίσει την περίπτωση για κτίριο  πριν 1955 που φαίνεται σε αεροφωτογραφία  να χρειάζεται για να το δεχθεί η εφορεία   να δηλωθεί στα αυθαίρετα και πως?

Link to comment
Share on other sites

Καλό θα ήταν να μας πεις όλο το ιστορικό. Ποιος ζητάει υπαγωγή και για ποιο λόγο. Αν πρόκειται για μεταβίβαση, θα εκδόσεις ΗΤΚ και στο πεδίο πράξεων θα συντάξεις μια Τ.Ε όπως θα έκανες σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης άρθρου 83 και εκεί θα τεκμηριώσεις την προύπαρξη του κτιρίου. Εικάζω ότι πρόκειται για απαίτηση συμβολαιογράφου που επικαλείται (ως συνήθως) το ότι της το είπαν από την Εφορία.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ακριβώς απο την εφορία ζητάνε να υπάρχει ακριβώς το εμβαδον του πριν 55 και να αποδεικνύεται  με κάποια πράξη διαφορετικα δεν δεχονται την υπαρξη του απο τότε και το εξετάζουν σαν μεταγενεστερο .Ζητάνε λοιπόν να γίνει υπαγωγή με κάποιο τρόπο.Ειναι δυνατόν να γίνει υπαγωγή με μηδενική τιμή ζώνηςσε ενα απο τα φύλλα καταγταφης;

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.