Jump to content
 • Revit - Μαθήματα BIM
Engineer

Η τελική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τις μελέτες στατικής επάρκειας – Οι 14 εξαιρέσεις και οι νέες διαδικασίες

Recommended Posts

Συνολικά 14 (11 συν 3) κατηγορίες και περιπτώσεις κτισμάτων εξαιρούνται από την υποχρέωση Στατικής Μελέτης για την υπαγωγή τους στο νέο πολεοδομικό νόμο, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή.

 

Το ecopress φέρνει στο φως την τελική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, η οποία αναθεωρεί τις αρχικές προβλέψεις του νέου πολεοδομικού νόμου και διαμορφώνει νέους και ξεκάθαρους κανόνες, όσον αφορά την υποχρεωτική μελέτη στατικής επάρκειας των αυθαίρετων. Ταυτοχρόνως η νέα ρύθμιση προσδιορίζει με τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια τα βήματα και τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών στατικής επάρκειας, στη μεγάλη γκάμα των περιπτώσεων που εξακολουθούν να ισχύουν και απαιτούνται.

 

Η νέα ρύθμιση είναι αποτέλεσμα συστηματικής και επίπονης εργασίας ειδικής επιτροπής, που συστάθηκε και εργάστηκε στο ΥΠΕΝ το τελευταίο δίμηνο με τη συμμετοχή εκπροσώπων τεχνικών επιστημονικών φορέων, ακαδημαϊκών και έμπειρων επιστημονικών και επαγγελματικών στελεχών του κατασκευαστικού τομέα, υπό την επιμέλεια της ειδικής συμβούλου του ΥΠΕΝ Σταυρούλας Αγρίου.

 

Παράλληλα για την διαμόρφωση της τελικής ρύθμισης, που απελευθερώνει από αγκυλώσεις και προβλήματα την εφαρμογή του νέου πολεοδομικού νόμου στα πρώτα του βήματα της εφαρμογής του ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις και προτάσεις επιστημονικών φορέων και έμπειρων μηχανικών της πράξης και της αγοράς, όπως διατυπώθηκαν στις διαδικασίες ανοιχτής ενημέρωσης και διαβούλευσης, που πραγματοποιούνται το τελευταίον δίμηνο, στο κέντρο και την περιφέρεια, με πρωτοβουλία του αρμόδιου υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη.

 

Κερδίζουν οι ιδιοκτήτες

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο πολεοδομικό νόμο για την υπαγωγή αυθαιρέτων εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά:

 

α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3,

β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,

γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

 

Οι στόχοι της νέας ρύθμισης

 

Με τη νέα ρύθμιση, σε γενικές γραμμές, όπως σημειώνουν τεχνικοί παράγοντες εξυπηρετούνται οι παρακάτω στόχοι:

 • Βελτιώνεται η λειτουργική εφαρμογή του πολεοδομικού νόμου και δίνεται νέα ώθηση με νέους κανόνες υπαγωγής αυθαιρέτων στον 4495/17.
 • Διατηρείται το βασικό πλαίσιο, για μεγάλη γκάμα περιπτώσεων, που συνδέει τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με την υποχρέωση μελέτης στατικής επάρκειας, ώστε να υπηρετείται η ασφάλεια των κατασκευών
 • Εξαιρούνται από την μελέτη στατικής επάρκειας συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατηγορίες κατασκευών, οι οποίες στην πράξη προσέκρουαν σε τεχνικά και πρακτικά προβλήματα.
 • Απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων από περιττά και ατεκμηρίωτα οικονομικά βάρη για μελέτες στατικής επάρκειας σε περιπτώσεις που εμφανώς δεν χρειάζονται ή δεν μπορούν να γίνουν.
 • Διατηρείται η ευθύνη των ιδιοκτητών να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους σε περιπτώσεις που τα ακίνητα τους χρειάζονται στατική ενίσχυση και θωράκιση.
 • Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τους μηχανικούς, καθώς αφενός διαμορφώνονται κριτήρια και κανόνες για το πεδίο δραστηριότητας μεταξύ των εμπλεκομένων τεχνικών κλάδων (πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ) και ταυτοχρόνως απαλύνονται στο σύνολο τους οι υπεύθυνοι μελετητές μηχανικοί από συλλήβδην και διαχρονικές ευθύνες για την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών, ώστε αυτές να ανήκουν και να αποδίδονται εκεί που αναλογούν.

Αυτές είναι οι εξαιρέσεις

 

Σύμφωνα με την τελική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που προωθείται στη Βουλή εξαιρούνται από την υποχρεωτική μελέτη στατικής επάρκειας και η υπαγωγή τους στο νέο πολεοδομικό νόμο 4495/2017 θα γίνεται με τεχνική έκθεση του μηχανικού, οι ακόλουθες κατηγορίες και περιπτώσεις:

 • Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975. (Κατηγορία Κ1 του άρθρου 9 του νόμου 4478/13).
 • Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. (Κατηγορία Κ2 του άρθρου 9 του νόμου 4478/13).
 • Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. (Κατηγορία Κ3 του άρθρου 9 του νόμου 4478/13).
Απαλλάσσονται από την μελέτη στατικής επάρκειας κτίρια, στα οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φέροντος οργανισμού η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Το τελικό (μετά την όποια αυθαιρεσία) κτίριο είναι μονώροφο, δηλαδή υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου, ισογείου με πατάρι ή σοφίτα.
 • Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια των 25 τ.μ.
 • Αυθαίρετες κατασκευές παταριών ισογείου επιφάνειας μέχρι ποσοστού 50% της υποκείμενης επιφάνειας.
 • Αυθαίρετες κατασκευές στο δώμα κτιρίου μέχρι ποσοστού 20% της επιφάνειας αυτού, (συνολική επιφάνεια οροφής υποκειμένου ορόφου).
 • Αυθαίρετες κατασκευές στο υπόγειο, εφόσον τελικά τα νόμιμα και αυθαίρετα τμήματά του περιβάλλονται από περιμετρικά τοιχώματα από σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία που καλύπτουν το 75% της περιμέτρου.
 • Αυθαίρετες κατασκευές προβόλων μήκους έως 2.00 μέτρων ή αυθαίρετες επαυξήσεις του μήκους τους μέχρι ποσοστού 25%.
 • Το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο.
 • Από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,15 του αντιστοίχου σεισμικού φορτίου του υφισταμένου κτιρίου χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές.
 • Έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 01.01.2000.
 • Το αυθαίρετο τμήμα είναι στατικά ανεξάρτητο, ισόγειο και δεν αλλάζει τα ωφέλιμα φορτία.
 • Κτίρια σπουδαιότητας Σ2 όπου έχει συντελεστεί αλλαγή χρήσης η οποία μεταβάλλει την σπουδαιότητα σε Σ3, σε επιφάνεια έως και του 1/3 της συνολικής, αντιμετωπίζονται στην παρούσα ως κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και λύνει το πρόβλημα των δεκάδων φροντιστηρίων κλπ χώρων συνάθροισης κοινού στα ισόγεια παλιών πολυκατοικιών.

Πηγή: http://ecopress.gr/?p=5552

 

Click here to view the είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης προβλέπεται

1. παράταση του εξαμήνου εκπτώσεων έως Ιούνιο

2. έκπτωση 50% για αποθήκες που δεν προβλεπόταν στο 4495

3. δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε τακτοποιημένο

κλπ κλπ

Πηγή :......... Γρυλάκης δελτίο ΕΡΤ 12:00 σήμερα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης προβλέπεται

1. παράταση του εξαμήνου εκπτώσεων έως Ιούνιο

2. έκπτωση 50% για αποθήκες που δεν προβλεπόταν στο 4495

3. δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε τακτοποιημένο

κλπ κλπ

Πηγή :......... Γρυλάκης δελτίο ΕΡΤ 12:00 σήμερα

αρα αναμενουμε το τελικο φεκ προς επισημοποιηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απαλλάσσονται από την μελέτη στατικής επάρκειας κτίρια στα οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φέροντος οργανισμού η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου 

 

Παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις να έχουν γίνει αλλαγές σε διαστάσεις υποστυλωμάτων-δοκών κτλ περαν των ανοχων ΕΚΩΣ κεφάλαιο 5 (υποθέτω αυτο είναι το όριο ανοχής γιατί με δαύτους τα αυτονοήτα δεν είναι αυτονόητα).Οπότε έτσι όπως το λέει άσχετα αν δεν έχεις υπερβάσεις δόμησης σημαντικες κτλ αλλά πχ εξαιρέσεις και  Κατ 3 τι γίνεται?Κάνεις? Επίσης το 7 και 8 θέλουν μελέτη δεν μπορείς να το κάνεις με το ''μάτι'' και πολλά άλλα .Πάλι διευκρινιστικές βλέπω

Share this post


Link to post
Share on other sites

ανυπομονώ να δω τον τρόπο με τον οποίο θα "απαλύνονται στο σύνολο τους οι υπεύθυνοι μελετητές μηχανικοί από συλλήβδην και διαχρονικές ευθύνες για την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών, ώστε αυτές να ανήκουν και να αποδίδονται εκεί που αναλογούν."

Edited by melissa

Share this post


Link to post
Share on other sites

11. Κτίρια σπουδαιότητας Σ2 όπου έχει συντελεστεί αλλαγή χρήσης η οποία μεταβάλλει την σπουδαιότητα σε Σ3, σε επιφάνεια έως και του 1/3 της συνολικής, αντιμετωπίζονται στην παρούσα ως κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και λύνει το πρόβλημα των δεκάδων φροντιστηρίων κλπ χώρων συνάθροισης κοινού στα ισόγεια παλιών πολυκατοικιών.

 

Αυτή είναι απίστευτη ρύθμιση! Αλλάζει πολλά δεδομένα και απλοποιεί πάρα πολλές καταστάσεις. Και δεν λύνει μόνο τα ισόγεια αλλά και ορόφους κτλ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Λέει...


 


 "6.Αυθαίρετες κατασκευές προβόλων μήκους έως 2.00 μέτρων ή αυθαίρετες επαυξήσεις του μήκους τους μέχρι ποσοστού 25%."


 


Δηλαδή με εξ ολοκλήρου αυθαίρετο πρόβολο 1.90 δεν χρειάζεται ΜΣΕ, ενώ με προέκταση νόμιμου προβόλου του ενός μέτρου κατά 30 εκατοστά(1.30 σύνολο) χρειάζεσαι ΜΣΕ...


 


Δεν μου ακούγεται και πολύ λογικό...


Share this post


Link to post
Share on other sites

Λες κανεις λογικος να εχασε τη λογικη του και να την βρηκαν αυτοι?

 

Ας εξαιρεσουν τα παντα απο τη ΜΣΕ, ειναι μια μπουρδα ετσι οπως μπηκε και οπως θα γινουν οι μελετες.

Ας δωσουν αλλα κινητρα για συνταξη τετοιων μελετων.

 

 

ΥΓ. Ας περιμενουμε και την υπογεγραμμενη ΥΑ.

Edited by terry

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Λέει...

 

 "6.Αυθαίρετες κατασκευές προβόλων μήκους έως 2.00 μέτρων ή αυθαίρετες επαυξήσεις του μήκους τους μέχρι ποσοστού 25%."

 

Δηλαδή με εξ ολοκλήρου αυθαίρετο πρόβολο 1.90 δεν χρειάζεται ΜΣΕ, ενώ με προέκταση νόμιμου προβόλου του ενός μέτρου κατά 30 εκατοστά(1.30 σύνολο) χρειάζεσαι ΜΣΕ...

 

Δεν μου ακούγεται και πολύ λογικό...

 

Προφανώς εννοεί θα θέλει ΜΣΕ να με το +25% ξεπεράσεις τα 2,00μ ?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.