Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

[ΑΡΘΡΟ 116 - Ν. 4495/17] Παρ. 9 και 10 - Αυθαίρετα σε αρχαιολογικό, ιστορικό χώρο και άμεσο περιβάλλον μνημείων


Recommended Posts

Oταν είμαστε σε αρχαιολογικό χώρο, θα πρέπει σε όλα τα ΦΚ να επιλέγουμε "προστατευόμενη περιοχή" για τον υπολογισμό του προστίμου, ανεξαρτήτως Κατηγορίας παράβασης?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 379
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Μια πρώτη προσέγγιση του γόρδιου δεσμού ... Υπαγωγές αρμοδιότητας ΥΠΠΟ.pdf

Το 116 έχει λάθος τίτλο όπως και το 117. Όπως και πολλά άλλα σ' αυτό το νόμο ... Οι παρ. 9 και 10 του 116 θα μπορούσαν να είναι νέο άρθρο 116Α με τίτλο : "Αυθαίρετες κατασκευές σε περιοχές προστα

Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ 1255Β στο οποίο η υπουργός Πολιτισμού μεταβιβάζει στις περιφερειακές υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης του υπουργείου (Εφορείες Αρχαιοτήτων) και την παρακάτω αρμοδιότητά της :  

Posted Images

Στο Παράρτημα Α γράφει ότι επιβαρύνονται 10% οι "περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές" και στις επιβαρύνσεις επίσης του προστίμου το άρθρο 102 λέει :

3.   Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται :

α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης,

Αντίθετα για τους αρχαιολογικούς χώρους (υπαγωγές του άρθρου 116), πάλι στο άρθρο 102, λέει :

2.   Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα µε το Παράρτημα Α΄ και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις εξής περιπτώσεις : ...

δ) Κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε περιπτώσεις υπαγωγών των άρθρων 116 και 117.

 

Μήπως θα ήταν λίγο ανισόρροπος ο νομοθέτης που θα επιβάρυνε πρώτα 10% το πρόστιμο για να δώσει μετά έκπτωση 20% ;

 

Edited by kan62
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
On 26/9/2020 at 8:55 ΠΜ, Paul_Mix said:

Όταν βρισκόμαστε σε κηρυγμενο αρχαιολογικό χώρο (ΥΠΠΟ) (εντός σχεδίου πόλεως) (όχι παραδοσιακός οικισμός)  και έχουμε αυθαίρετο ισόγειο 80μ2 και υπόγειο 50μ2 = 130 μ2 > 100 μ2 απαγορεύεται η υπαγωγή στον 4495?

Εαν αποδείξουμε ότι τα 110 μ2 είναι προ του 55, και μόνο η προσθήκη 20 μ2 είναι μετά το '55 (κατηγορία 1), τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε Υπαγωγή?

Εαν τελικά επιτρέπεται η υπαγωγή, μπορούμε να πληρώσουμε το παράβολο τωρα για να προλάβουμε την 30/9 και να πάρουμε αργότερα έγκριση από την αρχαιολογια ή αυτό απαγορεύεται? 

Δεν ξέρω αν πρόλαβες κι εγώ δεν είχα χρόνο για απάντηση λόγω του πανδαιμόνιου των ημερών ...

Μπορεί να γίνει ένταξη σύμφωνα με το παρακάτω :

9. β) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 5 του άρθρου 96 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α' με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 96 και πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 στο περιβάλλον Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εξαιρουμένων των ζωνών Α' με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, τακτοποιούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την εξής διαδικασία:

Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι, να ρωτήσω κάτι?
Στο αρθρο 116, παρ. 6 αναφέρει 

"Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του παρόντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο."

Αυτό ίσχυε στο αρχικό άρθρο και δεν εχει αλλάξει απο τότε.  Ισχύει αρα για το σύνολο του αρθρου αρα και για τους αρχαιολογικούς? 
 

Edited by Panagiotis Z
Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι,

Μια διευκρίνιση, Έχω διαβάσει όλα τα ποσταρίσματα, μήπως και μου ξέφυγε κάτι... ή έχει αλλάξει κάτι,

Σε  μια περίπτωση αυθαιρεσιών (κατ. 3, κατ.4) σε ακίνητο με ο.α. (1976) πριν την κύρυξη του αρχαιολογικού χώρου 1984.

Απαιτείται ΥΠΠΟ;

Ευχαριστώ,

Link to post
Share on other sites
16 ώρες πριν, zulumpo said:

Καλησπέρα συνάδελφοι,

Μια διευκρίνιση, Έχω διαβάσει όλα τα ποσταρίσματα, μήπως και μου ξέφυγε κάτι... ή έχει αλλάξει κάτι,

Σε  μια περίπτωση αυθαιρεσιών (κατ. 3, κατ.4) σε ακίνητο με ο.α. (1976) πριν την κύρυξη του αρχαιολογικού χώρου 1984.

Απαιτείται ΥΠΠΟ;

Ευχαριστώ,

Το άρθρο 116 π. 9α δεν εξαιρεί τα προ κήρυξης . Άρα απαιτείται γνωμοδότηση ΥΠΠΟ

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
On 5/10/2020 at 3:26 ΜΜ, Panagiotis Z said:

Συνάδελφοι, να ρωτήσω κάτι?
Στο αρθρο 116, παρ. 6 αναφέρει 

"Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του παρόντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο."

Αυτό ίσχυε στο αρχικό άρθρο και δεν εχει αλλάξει απο τότε.  Ισχύει αρα για το σύνολο του αρθρου αρα και για τους αρχαιολογικούς? 
 

Όπως προκύπτει από το 116)6 : Ισχύει και για αρχαιολογικούς

6. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του παρόντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, την υποχρέωση δε ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Οταν επιλέγουμε "εντός παραδοσιακού οικισμού με διαδικασία επιτροπής" τότε για να προχωρήσει σε υπαγωγή και σε Οριστική Υποβολή απαιτείται η έγκριση της επιτροπής.

Χωρίς την έγκριση της επιτροπής δεν προχωράει σε οριστική υποβολη και επομένως δεν μπορούμε να εκδόσουμε την βεβαίωση μηχανικού.

Πώς θα γίνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους χωρίς την έγκριση αρχαιολογίας κι επομένως χωρίς οριστική υπαγωγή και βεβαίωση μηχανικού

Edited by Paul_Mix
Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, Paul_Mix said:

Οταν επιλέγουμε "εντός παραδοσιακού οικισμού με διαδικασία επιτροπής" τότε για να προχωρήσει σε υπαγωγή και σε Οριστική Υποβολή απαιτείται η έγκριση της επιτροπής.

Χωρίς την έγκριση της επιτροπής δεν προχωράει σε οριστική υποβολη και επομένως δεν μπορούμε να εκδόσουμε την βεβαίωση μηχανικού.

Πώς θα γίνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους χωρίς την έγκριση αρχαιολογίας κι επομένως χωρίς οριστική υπαγωγή και βεβαίωση μηχανικού

Έχει απαντηθεί το ερώτημά σου . Διάβασε το προηγούμενο post  μου.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.