Jump to content

Recommended Posts

Καλησπέρα σας, 

Γνωρίζει κάποιος αν μπορούμε να αναρτήσουμε τοπογραφικό διάγραμμα με σκοπό το συμβόλαιο και μαζί διάγραμμα γεωγραφικών μεταβολών ?

Η πρέπει να γίνει σε δυο αναρτήσεις ?

Ευχαριστώ 

(1) Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέα θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση για ήδη υπάρχον με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν θέμα.

(2) Πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ.

Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos 33

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Δύο αναρτήσεις - δύο ΚΗΔ, άλλο το τοπογραφικό και άλλο το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.

Link to comment
Share on other sites

Τοπογραφικό διάγραμμα για δικόγραφο.

Πρόκειται για γεωτεμάχιο το οποίο δεν έχει ΚΑΕΚ.

Το νέο γεωτεμάχιο, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί (ΕΓΣΑ '87), βρίσκεται ως "νησίδα" εντός άλλου γεωτεμαχίου (όπως αυτό περιγράφεται με τα στοιχεία του Ε.Κ.).

Για να αποκτήσει οντότητα απαιτείται δικαστική απόφαση, για την οποία όμως απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή και ΚΗΔ.

Πώς το αντιμετωπίζουμε?

Link to comment
Share on other sites

Άρα το ερώτημα είναι πως θα μπουν τα Layer στη νησίδα;

Η μορφή και το περιεχόμενο για τοπογραφικά που αφορούν ΔΓΜ και προσαρτώνται σε δικόγραφα του Ν. 2664/98 καθορίζονται στην  απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885  ΦΕΚ 4765/24.12.2019

ΥΓ: Ανέβασε και το τοπογραφικό να έχουμε εικόνα.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Ακολούθησε τις οδηγίες στη σελίδα της ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων για ΤΔΓΜ (τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών), είναι πολύ αναλυτικές https://www.ktimanet.gr/DIAGRAMSAPP/Content/ΟΔΗΓΙΑ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ_ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_Ν4602_19.pdf

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. 

Ακόμη ένα ερώτημα:

Μπορώ, χωρίς την έγκριση του κυρίου του ενιαίου γεωτεμαχίου (εντός του οποίου περιέχεται η "νησίδα"), να προβώ σε ηλεκτρονική καταχώριση των γεωμ. μεταβολών? 

Διότι, σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία, (παρ. 5)  ...• Εντοπισµός του γεωτεµαχίου (ΚΑΕΚ) που ζητείται η διόρθωση των γεωµετρικών του στοιχείων, το οποίο θα είναι το αιτούµενο την διόρθωση γεωτεµάχιο

Link to comment
Share on other sites

Να θέσω ένα γενικο ερώτημα για τα διαγράμματα χωρικών μεταβολών που εκπονούμε.

Έστω ότι μετράμε ένα εκτός σχεδίου ακίνητο . Σε μία απο τις 4 πλευρές παρουσιάζονται μεγαλές διαφορές σε σχέση με το όρια του Κτηματολογίου π.χ 3-4 μέτρα μετατόπιση, ενώ στις άλλες οι διαφορές είναι μικρότερες π.χ 0,50 μέτρα.

Στο διάγραμμα χωρικών μεταβολών που θα υποβάλλετε θα τις διορθώσετε όλες?

Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες για ψιλοδιαφορές δεν επιθυμούν να μπλέξουν με κοινοποιήσεις και δικαστήρια με πολλούς και επιθυμούν την διόρθωση της προβληματικής πλευράς.

Με το παραπάνω δεν εννοώ ότι θα πάρουμε τα όρια του ΚΑΕΚ εκεί που έχουμε μικροδιαφορές αλλά ότι δεν το διορθώσουμε απλά. Θα το αφήσουμε σαν διαφορά εντός "ζώνης συμβατότητας". (Αλήθεια πώς ορίζεται η παραπάνω ζώνη στο λειτουργούν?)

Στις οδηγίες που ανέβασε παραπάνω ο ΜΟNOS, γράφει μεταξύ άλλων: 

"Από την αντιπαραβολή (χωρική επίθεση) των επίπεδων πληροφορίας PST_KAEK και TOPO_PROP προκύπτουν : • τα τµήµατα που θα αποκοπούν από το προς διόρθωση γεωτεµάχιο και θα προσαρτηθούν στα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια ή απλώς θα εξαιρεθούν ως µη ανήκοντα στο διορθωµένο γεωτεµάχιο. Η πληροφορία εισάγεται στο layer AREA_A και ο χαρακτηρισµός των τµηµάτων επισηµαίνεται µε την ένδειξη Αi, όπου i ο α/α του τµήµατος. • Τα τµήµατα που θα πρέπει να διεκδικηθούν από λοιπά γεωτεµάχια και να προσαρτηθούν στο υπό διόρθωση (ή στο υπό δηµιουργία) γεωτεµάχιο. Η πληροφορία εισάγεται στο layer AREA_D και ο χαρακτηρισµός των τµηµάτων επισηµαίνεται µε την ένδειξη ∆i, όπου i ο α/α του κάθε τµήµατος".

Από τα πρότυπα διαγράμματα που βρίσκονται στην σελίδα του φορέα, από το παράδειγμα "ΔΓΜ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ" προκύπτει ξεκάθαρα ότι το Topo_Prop_New, δεν ταυτίζεται με το DGM_PROP_FINAL. 
Δηλαδή θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση αν συντάσσουμε διάγραμμα εγγραπτέας πράξης ή διάγραμμα Γεωμετρικών μεταβολών?

Ποια η γνώμη σας?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

On 5/3/2020 at 7:43 ΠΜ, tetris said:

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. 

Ακόμη ένα ερώτημα:

Μπορώ, χωρίς την έγκριση του κυρίου του ενιαίου γεωτεμαχίου (εντός του οποίου περιέχεται η "νησίδα"), να προβώ σε ηλεκτρονική καταχώριση των γεωμ. μεταβολών? 

Διότι, σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία, (παρ. 5)  ...• Εντοπισµός του γεωτεµαχίου (ΚΑΕΚ) που ζητείται η διόρθωση των γεωµετρικών του στοιχείων, το οποίο θα είναι το αιτούµενο την διόρθωση γεωτεµάχιο

Νομίζω ότι τεχνικά δεν έχεις άλλη επιλογή γιατί το αιτούμενο γεωτεμάχιο σήμερα δεν υπάρχει. Εξάλλου πας δικαστικά από ότι καταλαβαίνω. Η αιτούμενη μεταβολή ή θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί από το δικαστήριο.

 

13 ώρες πριν, netmin909 said:

Να θέσω ένα γενικο ερώτημα για τα διαγράμματα χωρικών μεταβολών που εκπονούμε.

Έστω ότι μετράμε ένα εκτός σχεδίου ακίνητο . Σε μία απο τις 4 πλευρές παρουσιάζονται μεγαλές διαφορές σε σχέση με το όρια του Κτηματολογίου π.χ 3-4 μέτρα μετατόπιση, ενώ στις άλλες οι διαφορές είναι μικρότερες π.χ 0,50 μέτρα.

Στο διάγραμμα χωρικών μεταβολών που θα υποβάλλετε θα τις διορθώσετε όλες?

Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες για ψιλοδιαφορές δεν επιθυμούν να μπλέξουν με κοινοποιήσεις και δικαστήρια με πολλούς και επιθυμούν την διόρθωση της προβληματικής πλευράς.

Με το παραπάνω δεν εννοώ ότι θα πάρουμε τα όρια του ΚΑΕΚ εκεί που έχουμε μικροδιαφορές αλλά ότι δεν το διορθώσουμε απλά. Θα το αφήσουμε σαν διαφορά εντός "ζώνης συμβατότητας". (Αλήθεια πώς ορίζεται η παραπάνω ζώνη στο λειτουργούν?)

Στις οδηγίες που ανέβασε παραπάνω ο ΜΟNOS, γράφει μεταξύ άλλων: 

"Από την αντιπαραβολή (χωρική επίθεση) των επίπεδων πληροφορίας PST_KAEK και TOPO_PROP προκύπτουν : • τα τµήµατα που θα αποκοπούν από το προς διόρθωση γεωτεµάχιο και θα προσαρτηθούν στα επηρεαζόµενα γεωτεµάχια ή απλώς θα εξαιρεθούν ως µη ανήκοντα στο διορθωµένο γεωτεµάχιο. Η πληροφορία εισάγεται στο layer AREA_A και ο χαρακτηρισµός των τµηµάτων επισηµαίνεται µε την ένδειξη Αi, όπου i ο α/α του τµήµατος. • Τα τµήµατα που θα πρέπει να διεκδικηθούν από λοιπά γεωτεµάχια και να προσαρτηθούν στο υπό διόρθωση (ή στο υπό δηµιουργία) γεωτεµάχιο. Η πληροφορία εισάγεται στο layer AREA_D και ο χαρακτηρισµός των τµηµάτων επισηµαίνεται µε την ένδειξη ∆i, όπου i ο α/α του κάθε τµήµατος".

Από τα πρότυπα διαγράμματα που βρίσκονται στην σελίδα του φορέα, από το παράδειγμα "ΔΓΜ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ" προκύπτει ξεκάθαρα ότι το Topo_Prop_New, δεν ταυτίζεται με το DGM_PROP_FINAL. 
Δηλαδή θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση αν συντάσσουμε διάγραμμα εγγραπτέας πράξης ή διάγραμμα Γεωμετρικών μεταβολών?

Ποια η γνώμη σας?

 

 

 

Είναι στην απόλυτη κρίση σου ως μηχανικός και σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη τί χωρική μεταβολή θα ζητήσεις. Αν θελήσεις να διορθώσεις τη μία πλευρά τότε θα δείξεις τις υπόλοιπες στο TOPO_PROP πάνω στο layer PST_KAEK για να μην σου προκύψουν AREA_A και AREA_D. Αν βάλεις και τις άλλες πλευρές να μην ταυτίζονται τότε ζητάς διόρθωση. Η ζώνη συμβατότητας δεν παίζει κάποιο ρόλο εδώ.

Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του ΔΓΜ εγγραπτέας πράξης με το ΔΓΜ διόρθωσης. Στο ΔΓΜ εγγραπτέας πράξης το σύστημα καταλαβαίνει ότι δεν ζητάς διόρθωση περιμετρικών ορίων του γεωτεμάχιου και τη μεταβολή που ζητάς (κατάτμηση, κάθετες κτλ), τη δείχνεις στα κατάλληλα layers και με βάση την αποτύπωση σου και με βάση τα γεωμετρικά δεδομένα του κτηματολογίου. Στο ΔΓΜ διόρθωσης το σύστημα καταλαβαίνει ότι θα διορθωθούν τα όρια δύο τουλάχιστον ή  περισσότερων όμορων γεωτεμαχίων και ζητάει τα AREA_A, AREA_D και ταύτιση της εξωτερικής περιμέτρου των προς διόρθωση γεωτεμαχίων στα layer TOPO_PROP_NEW και DGM_PROP_FINAL.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Εμένα δεν μου έχει τύχει ιδιοκτήτης που θέλει να τα διορθώνει όλα. Όλοι θέλουν να διορθώσουν τα χοντρά, έτσι ώστε να εκδοθεί η άδεια.

Στο τέλος καταλήγεις, με βάση τα παραπάνω, σε 2 τοπογραφικά.

Ένα της διόρθωσης και ένα της αδείας, που περιγράφουν διαφορετικό ακίνητο, υπογεγραμμένα από τον ίδιο μηχανικό.

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σας σε ΔΓΜ για εγραπτέα πράξη μου εμφανίζει το παρακάτω σφάλμα 

 
      • Τα παρακάτω επίπεδα είναι εκτός των ορίων / υπερκαλύπτουν τα PST_KAEK πολύγωνα:
        • •   Layer LINE_XM

Την γραμμή line xm την βάζουμε πάνω στην πλευρά του pst_kaek που θα ''μετακινηθεί'' και θα αλλάξει ή στο τμήμα που παίρνουμε και δίνουμε αντίστοιχα

Γιατί αναφέρει ότι υπερκαλύπτει το pst_KAEK

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.