Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Sign in to follow this  
nearchos

Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

Recommended Posts

Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης & 24ης Ιουλίου 2018 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η και 24η Ιουλίου 2018 στην Αττική και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τις ανωτέρω φυσικές καταστροφές, θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση κυρίως των Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, β) της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως ισχύει, γ) του π.δ. 410/1988 (Α’ 181) και δ) την υπ’ αριθμ. 62263/10-08-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε εκτεταμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής».

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε ογδόντα (80) και η κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, περιγράφονται κατωτέρω:
 
Α/Α
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
 
ΘΕΣΕΩΝ
 
1
 
ΠΕ Μηχανικών
 
(Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)
 
50
 
2
 
ΤΕ Μηχανικών
 
10
 
3
 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 
20
 

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 έως και την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας.

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία...

Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ.pdf
word documentΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.doc
pdf documentΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.pdf

Σχολιασμός Είδησης

Το υπουργείο, αφού έχει λύσει όλα τα προβλήματα με σωστό σχεδιασμό και στόχευση, προχωρά με οργανωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης και αποφασίζει να προσλάβει 80 άτομα με σύμβαση 8 μηνών.

Μέσα στην αργία του 15 Αυγούστου. 13 Αυγούστου να κάνεις αίτηση ως 17!


View full είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η προσθεσμία είναι από 13-17/8 (μείον 1 ημέρα), επειδή η προκήρυξη αναφέρεται σε επείγουσες ανάγκες;

Συνήθως, «η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.»

Αλητεία (ενδεχομένως & παρανομία).

Edited by Ghostrider

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το συνηθίζουν.

Πέρσι κάλεσαν τους αναπληρωτές καθηγητές να υποβάλουν αιτήσεις από την Μεγάλη Πέμπτη ως την Τρίτη μετά το Πάσχα. Μερικοί θα έπρεπε να μαζέψουν και έγγραφα.

Εχει να κάνει με τις μεγάλες γιορτές της ορθοδοξίας.

Στο πνεύμα του <<όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε>>.

Το πρόλαβε έχει και την έννοια του γνώριζε.

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 ώρες πριν, Ghostrider said:

Η προσθεσμία είναι από 13-17/8 (μείον 1 ημέρα), επειδή η προκήρυξη αναφέρεται σε επείγουσες ανάγκες;

Συνήθως, «η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας...

Αλητεία (ενδεχομένως & παρανομία).

Σε ποιές οκτάμηνες συμβάσεις έχεις δει συνάδελφε, προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών; Από περιέργεια ρωτώ. 

Edited by Directionless

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, Directionless said:

Σε ποιές οκτάμηνες συμβάσεις έχεις δει συνάδελφε, προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών; Από περιέργεια ρωτώ. 

Σε όλες; Ειλικρινά, θα δυσκολευτώ να βρω μια που δεν είχε προθεσμία 10 ημέρες. Από ΣΟΧ Δήμων & Νομαρχίας μέχρι ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, Ghostrider said:

Σε όλες; Ειλικρινά, θα δυσκολευτώ να βρω μια που δεν είχε προθεσμία 10 ημέρες. Από ΣΟΧ Δήμων & Νομαρχίας μέχρι ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού ανέκαθεν ήταν 5 εργάσιμες. Τουλάχιστον από το 2010 και μετά, που ξεκίνησαν οι ΣΜΕ και οι ΣΟΧ για τα ΕΣΠΑ. 

https://www.culture.gr/el/information/SitePages/viewannouncement.aspx?documentID=68099

Υπάρχει άραγε κάποια νομοθεσία που ορίζει με σαφήνεια το χρονικό διάστημα για όλες τις περιπτώσεις; Αν έχεις κάτι συγκεκριμένο κατά νου, παράθεσέ το εδώ γιατί ειλικρινά την είχα πάντα αυτή την απορία. Ο 2190/1994 κάνει κάποια αναφορά, η οποία όμως δεν είναι και απολύτως ξεκάθαρη. Η λογική λέει ότι αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το αν η προκήρυξη είναι εποπτευόμενη από τον ΑΣΕΠ ή όχι. Του ΥΠΠΟ πχ για εξειδικευμένο προσωπικό, δεν είναι. Το ίδιο και αυτή εδώ. 

Edited by Directionless

Share this post


Link to post
Share on other sites

μια  χαρα  είναι  η  προθεσμια  13-17   σε  περιοδο  διακοπων

ώστε  να  καταθεσουν  οι  σωστοι  ανθρωποι  αυτοι  δηλαδή  που  το  ξερουν  από  πριν

μαντεψε  ποιοι ;;;      και  από  την  21  αυγουστου  κλαρινα  στο  συνταγμα

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, Directionless said:

Στο Υπουργείο Πολιτισμού ανέκαθεν ήταν 5 εργάσιμες. Τουλάχιστον από το 2010 και μετά, που ξεκίνησαν οι ΣΜΕ και οι ΣΟΧ για τα ΕΣΠΑ. 

https://www.culture.gr/el/information/SitePages/viewannouncement.aspx?documentID=68099

Υπάρχει άραγε κάποια νομοθεσία που ορίζει με σαφήνεια το χρονικό διάστημα για όλες τις περιπτώσεις; Αν έχεις κάτι συγκεκριμένο κατά νου, παράθεσέ το εδώ γιατί ειλικρινά την είχα πάντα αυτή την απορία. Ο 2190/1994 κάνει κάποια αναφορά, η οποία όμως δεν είναι και απολύτως ξεκάθαρη. Η λογική λέει ότι αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το αν η προκήρυξη είναι εποπτευόμενη από τον ΑΣΕΠ ή όχι. Του ΥΠΠΟ πχ για εξειδικευμένο προσωπικό, δεν είναι. Το ίδιο και αυτή εδώ. 

Πάρε δύο στα πολύ γρήγορα που είχα δει, σίγουρα έχω δει & σε ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ:

http://www.tap.gr/tapadb/index.php/anakoinoseis/443-2015-09-25-07-38-122

http://www.ilion.gr/web/guest/anna/archive/20676

Πληκτρολόγησε «σοχ προθεσμια υποβολης δεκα ημερες» στο google & δες πόσες ΣΟΧ βγάζει ως αποτέλεσμα, άπειρες.

Ειλκρινά δε γνωρίζω το πλαίσιο, ούτε έχω πολυασχοληθεί με ΣΟΧ, απλά μου φάνηκε εξαιρετικά μικρό το χρονικό διάστημα με δεδομένη & την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Έχεις δίκιο πάντως, ο 2190/1994 στο άρθρο 21 παρ. 10 κάνει αναφορά στο 10ημερο. Από την άλλη, διαβάζοντας το άρθρο 20 περί απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών, δεν είμαι σίγουρος πως η συγκεκριμένη προκήρυξη δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Edited by Ghostrider
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

και ποια είναι ακριβώς η επείγουσα ανάγκη??

η ανάγκη να μη πάει μέσω ασεπ?

100 στο χώμα 80 στον "αγώνα" 

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

το αν υπάρχουν άλλες προκηρύξεις με 5ημέρη προθεσμία να καταθέσεις είναι το θέμα?

πως, στη βάση ποιου οργανωμένου σχεδίου δηλαδή, αποφασίζει το υπουργείο να προσλάβει άμεσα ογδόντα (80)!!! άτομα με 

8 μήνη σύμβαση? υπάρχει οργανόγραμμα? υπάρχει υποστελέχωση μόνο στην Αττική?

αυτό το ''κυρίως'' στην Ανατολική Αττική και στη Δυτική Αττική  και η άσαφεια στο- που και ποσοι- απο κάθε ειδικοτητα θα προσληφθούν είναι, και σε συνδυασμό με το χρόνο που έγιναν οι αιτήσεις,  για να μην κατατεθούν  πολλές αιτήσεις και για να αιτιολογηθεί επαρκώς σε μεταγενέστερο χρόνο η πρόσληψη π.χ. κάποιου ΄΄τυχαία΄΄ ημέτερου σε μια άλλη περιφέρεια από τις παραπάνω.

ε σιγά μωρέ αφου θα ανέβουν οι προσλήψεις στη διαύγεια, πως κάνουμε έτσι....

 πάντως αυτό το 8 μήνο θα εκπνέει λογικά κάπου εκεί στο πολυφορεμένο εκλογικά Μαιο του 2019

ΤΕΕ αλήθεια υπάρχει?Γιατί???Μόνο για να πληρώνουμε τη συνδρομή ,Α  και για να ''αναδεικνύονται'' αστέρες τύπου σπίρτζη επιπέδου σούπερ λίγκας και  αστεράκια Α' τοπικού, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημ συμβουλίων κ.α. 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.