Jump to content
 • Revit - Μαθήματα BIM
Georgia S

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Recommended Posts

Ερωτηση SOS η οποια νομιζω αφορά πολλους εξ ημών. Σε μονοκατοικια παλια υφιστάμενη προ του 1955 με θεωρητικό σύστημα θέμανσης στο 1ο ΠΕΑ τοποθετείται στα πλαισια του εξοικονομώ λέβητας βιομάζας.

Απαιτείται ΕΕΜΚ για εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω οτι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης που πρέπει να προσδιορίσουμε αν απαιτείται ΕΕΜΚ.

πχ.

 1. Λεβητας φ.α.
 2. Αντλία θερμότητας
 3. Λεβητας άλλου τύπου (π.χ. βιομάζας, πετρελαίου).

θα το ψάξω και θα επανέλθω..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το λοιπόν, ως μηχανολόγος και επειδή με ενδιαφέρει το θέμα έκανα την ψακτική μου για την απαίτηση ή μη ΕΕΜΚ για την εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης.

Σύμφωνα λοιπόν με την εξής νομοθεσία:

 • ΦΕΚ 2018 περι δικαιολογητικών για ΕΕΜΚ
 • Ν.4495/2017
 • Ν.4067/2012

Γενικά απαιτείται η έκδοση ΕΕΜΚ για αυτόνομα συστήματα θέρμανσης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ του 2018 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Δήλωση ανάθεσης/ανάληψης
 • Τεχνική έκθεση
 • Πλήρη μελέτη θερμανσης.

Εξαιρούνται από την παραπάνω απαίτηση για εκδοση ΕΕΜΚ:

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 του Ν.4495/2017. Δηλαδή:

 • Κλιματιστικά
 • Επίτοιχοι λέβητες αερίου
 • Συστοιχία λεβήτων σε ισόγειους υπαίθριου χώρους
 • Συστήματα ΣΥΘΗΑ

Αν κάποιος γνωρίζει κάτι άλλο ας συμπληρώσει!

 

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ενεργειακό τζάκι???? θεωρείται αυτόνομο συστήματα θέρμανσης??? (δεν θα καλύπτει όλη την θερμική ζώνη, μόνο το  καθιστικό)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα σας.

Παρακαλώ, μια απάντηση σε ένα ελαφρώς σύνθετο θέμα:

Απαιτείται ή όχι έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ) για τις εργασίες που αφορούν μόνο στη θερμομόνωση δώματος (οριζόντιας ταράτσας);

 Το συγκεκριμένο θέμα νομίζω είναι λίγο ασαφές, διότι:

 

Στον Ν.4495-2017 ΦΕΚ 167Α (03/11/2017), στις σελίδες 3170 και 3171 βλέπουμε το εξής:

Άρθρο 29

Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση

οικοδομικών εργασιών

…2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαι-

τείται για τις εξής εργασίες:

… κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης

ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

 

Στον Ν.4546 ΦΕΚ101Α (12/06/2018), στη σελίδα 8355 βλέπουμε την ακύρωση της ως άνω παραγράφου:

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)

δ) Η περίπτωση κθ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

29 αντικαθίσταται ως εξής:

κθ) τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδι-

οτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοι-

νωνίας και κινητής τηλεφωνίας.

 

Στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 - ΦΕΚ 4520/Β/16-10-2018 (δικαιολογητικά αδειών μικρής κλίμακας), βλέπουμε ότι οι εργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης στεγών επίσης δεν αναφέρονται πουθενά. Η μόνη αναφορά για θερμομόνωση υπάρχει στην παράγραφο ιθ) του άρθρου 2, η οποία κάνει λόγο για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εγώ καταλαβαίνω (όπως και πολλοί συνάδελφοι) ότι για εργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης στεγών και μόνο, ΔΕΝ απαιτείται πια Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Συνεχίζει να απαιτείται μόνο για εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης όψεων όπως αρχικά προέβλεπε ο Ν.4495, άρθρο 29, παράγραφος 2, περίπτωση ιθ’.

(Διότι η ταράτσα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «όψη» και ούτε η θερμομόνωσή της απαιτεί ικριώματα, που εκτιμώ ότι ήταν και το βασικό κριτήριο διαχωρισμού εργασιών από τον νομοθέτη.)

 

Δυστυχώς όμως η έμμεση και ίσως ασαφής διατύπωση της αντικατάστασης-ακύρωσης της παραγράφου κθ) του Ν.4495, έχει δημιουργήσει πολλές δυσκολίες και αντιφάσεις στην ερμηνεία της από τις κατά τόπους πολεοδομίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους τους.

Άλλος υποστηρίζει το λογικό, ότι δηλαδή δεν απαιτείται πια ΕΕΜΚ για τις εργασίες θερμομόνωσης δώματος.

Άλλος λέει ότι απαιτείται άδεια, αλλά αφού η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΕΕΜΚ δεν έχει το αντίστοιχο κουτάκι, τότε πρέπει να βγάλεις κανονική άδεια (!).

Άλλος εκτιμά ότι η ταράτσα μπορεί να θεωρηθεί και ως «όψη», οπότε σου λέει βγάλε μικρής κλίμακας και χρέωσέ τη ως θερμοπρόσοψη όψεων (που δεν είναι).

Άλλος σου λέει ότι είναι ασαφές και μέχρι να βγει διευκρίνιση, κάνε ότι νομίζεις…

 

???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω κτίσμα του οποίου τμήμα είναι ρυμοτομούμενο  στο  Άρθρο 29 αναφέρει ξεκάθαρα ποιες εργασίες μπορούν να γίνουν και συγκεκριμένα οι η' , ιγ', ιθ' και κα'

Η περίπτωση ιθ΄ "τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις" με καλύπτει για την θερμοπρόσοψη (αν δεν έχει καταργηθεί όπως λέει παραπάνω ο συνάδελφος @vagom ). Με την μόνωση δώματος τι κάνω?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

....Και δεν είναι μόνο αυτά...

Τελικά για το πρόγραμμα εξοικονομώ απαιτείται να βγει για όλες τις εργασίες ΕΕΔΜΚ;

Σε περίπτωση που για μόνωση όψεων ή ταράτσας δεν χρειάζονται ικριώματα....τότε είναι υποχρεωτική η ΕΕΔΜΚ;

Σε περίπτωση αυτόνομα συστήματα θέρμανσης ( ΦΑ ) απαιτείται η έκδοση ΕΕΔΜΚ; (με δήλωση ανάθεσης/ανάληψης, Τεχνική έκθεση, μελέτη ) ;;

Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του εξοικονομω έχουν γίνει ήδη η εργασίες και έχουν κοπεί τα τιμολόγια....τι κάνουμε...βγάζουμε εκ των ύστερων ΕΕΔΜΚ;

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 λεπτά πριν, johnjohn1 said:

Η περίπτωση ιθ΄ "τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις" με καλύπτει για την θερμοπρόσοψη (αν δεν έχει καταργηθεί όπως λέει παραπάνω ο συνάδελφος @vagom ). Με την μόνωση δώματος τι κάνω?  

Αυτό που λέω (ή μάλλον εκτιμώ) είναι ότι ο Ν.4546 ΦΕΚ101Α (12/06/2018), ακύρωσε την απαίτηση έκδοσης ΕΕΔΜΚ για εργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης στεγών και μόνο.

 Η ΕΕΔΜΚ για θερμοπρόσοψη (με ή χωρίς ικριώματα) ΔΕΝ έχει καταργηθεί. Συνεχίζει να απαιτείται. Στην περίπτωσή σου, σίγουρα θα πρέπει να βγάλεις ΕΕΔΜΚ για την θερμοπρόσοψη. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να συμπεριλάβεις και τα μέτρα της θερμομόνωσης δώματος (και με ποιο τρόπο)…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τελικά, κατάλαβε κανείς αν για τις περιπτώσεις ΕΕΜΚ τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ ενεργειακου επιθεωρητή και μηχανικού που εκδίδει την μικρής κλίμακας;

Επίσης, σχετικά με τα αυτόνομα συστήματα θέρμανσης, πριν 20 ημέρες περίπου έβγαλα ΕΕΜΚ για αντικατάση ξυλολέβητα με λέβητα πετρελαίου και δεν μου ζητήθηκε από την πολεοδομία μελέτη θέρμανσης και γενικά καμία μελέτη ή επίβλεψη, με το σκεπτικό ότι αλλάζει τμήμα της θέρμανσης και όχι οι σωληνώσεις κλπ. Επομένως εδώ υπάρχει ασυμβίβαστο;

Αναφορικά με την θερμομόνωση δώματος που συζητιέται παραπάνω, εγώ έβγαλα ώστε να είμαι καλυμμένος και θα δω αν θα την χρησιμοποιήσω στη συνέχεια.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης τι είναι όλα αυτά που ζητάει στο e-adeies για την ΕΕΜΚ για θερμοπρόσοψη. Αναφέρω μερικά μόνο:

-Ανάδειξη χρόνου κατασκευής προ 1955

-Άλλες εγκρίσεις

-Λοιπά έγγραφα

-Εξαίρεση από κατεδάφιση

-Βεβαίωση υποβολής στο κτηματολόγιο ?

-Σχέδια όψεων???!?!?!? 

Επίσης σε κτίσμα που τμήμα του είναι ρυμοτομούμενο μπορούν να γίνουν εργασίες στο τμήμα αυτό?

Edited by johnjohn1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.