Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Toxus1

Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ.)

Recommended Posts

Καλησπέρα και χρόνια πολλά, μέρες που είναι.

Επανέρχομαι σε ένα θέμα που έθιξα και αλλού σε νήμα που αφορά συγκεκριμένο λογισμικό (ΡΑΦ), αλλά μάλλον έπρεπε εξαρχής την απορία μου να τη διατυπώσω εδώ γιατί αφορά τον Κανονισμό (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και όχι το συγκεκριμένο λογισμικό.

Από τότε που πρωτοδιάβασα τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και προσπαθούσα να ξεκαθαρίσω πώς θα αντιμετωπίζω τις παραδοχές στις μελέτες στατικής επάρκειας, σχημάτισα την άποψη ότι η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.) δεν είναι ενιαία για όλο το κτήριο, αλλά προσδιορίζονται (ενδεχομένως) διαφορετικές Σ.Α.Δ. για κάθε κατηγορία δεδομένων. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ., στην παρ.3.6..1β, σελ.3-11:

β. Η Σ.Α.Δ. δεν είναι αναγκαστικώς ενιαία για ολόκληρο το

κτίριο. Προσδιορίζονται επιμέρους Σ.Α.Δ. για τις διάφορες

επιμέρους κατηγορίες πληροφοριών.

 

Ωστόσο, στα λογισμικά που έχω χρησιμοποιήσει για την αποτίμηση υφισταμένων κτηρίων, ζητείται από το χρήστη να προσδιορίσει τη Σ.Α.Δ. του κτηρίου, το οποίο φυσικά σημαίνει πως το λογισμικό θεωρεί πως η Σ.Α.Δ. είναι ενιαία για όλο το κτήριο. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισάγει την δυσμενέστερη Σ.Α.Δ. Μήπως αυτό είναι υπερβολικά δυσμενές; Μου κάνει εντύπωση που κανείς δεν το έχει θίξει στο forum έως τώρα, ενώ έχουν συζητηθεί πάρα πολλά άλλα θέματα - ίσως κάτι μου διαφεύγει.

Ας γίνω πιο συγκεκριμένος. Στο κεφάλαιο 3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ουσιαστικά ορίζονται 4 κατηγορίες δεδομένων για κάθε κτήριο: χαρακτηριστικά σκυροδέματος,  χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού, χαρακτηριστικά τοιχοπληρώσεων και γεωμετρικά στοιχεία (αφήνω έξω τον χάλυβα προεντάσεως, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με την προένταση). Στην παράγραφο 3.6.4 εξάλλου αναφέρεται η Σ.Α.Δ. για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές, που φυσικά σημαίνει ότι μπορεί να είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Η Σ.Α.Δ. για το σκυρόδεμα είναι μάλλον ένα πολυσυζητημένο θέμα που σχετίζεται με τη λήψη ή μη δοκιμίων και δεν επιμένω. Άλλωστε, όταν τα λογισμικά ζητούν τη Σ.Α.Δ. του κτηρίου, ουσιαστικά αναφέρονται στη Σ.Α.Δ. για το σκυρόδεμα. Ωστόσο, η Σ.Α.Δ. για το χάλυβα οπλισμού είναι διαφορετική περίπτωση. Στην παρ.3.7.2.1α του ΚΑΝ.ΕΠΕ. αναφέρεται:

α. Ο προσδιορισμός της κατηγορίας του χάλυβα

οπλισμού υφισταμένου κτιρίου αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτίμηση και

τον ανασχεδιασμό. Η κατάταξη του χάλυβα

μπορεί να γίνει με οπτική αναγνώριση (επιφάνεια

λεία ή με νευρώσεις, τυχόν αναγνώσιμες

σημάνσεις στην επιφάνεια των ράβδων), σε

συνδυασμό και με την εποχή κατασκευής του

κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή η Σ.Α.Δ. για την

αντοχή του χάλυβα θεωρείται «ικανοποιητική».

 

Με άλλα λόγια, η Σ.Α.Δ. για το χάλυβα δύναται να ληφθεί ως "ικανοποιητική", ακόμη και αν δεν ληφθούν δοκίμια. Φυσικά, πάντα κατά την αιτιολογημένη κρίση του μηχανικού.

Προχωρώντας παραπέρα, η Σ.Α.Δ. για τα γεωμετρικά δεδομένα προκύπτει από τον Πίνακα 3.2 στη σελίδα 3-23. Εκεί, εάν εξετάσει κανείς τον Πίνακα, θα διαπιστώσει ότι ο αιτιολογημένος προσδιορισμός της Σ.Α.Δ. ως "ικανοποιητική" για τα γεωμετρικά δεδομένα (ακόμη και για τις λεπτομέρειες όπλισης), είναι δυνατός και πάλι χωρίς τη λήψη δοκιμίων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν υπάρχουν σχέδια του υφισταμένου που έπειτα από μία αποτύπωση, διαπιστώνει κανείς ότι η γεωμετρία του φέροντος οργανισμού έχει ουσιαστικά τηρηθεί.

Το συμπέρασμα στο οποίο θέλω να καταλήξω με τα παραπάνω, είναι ότι η Σ.Α.Δ. σε μία μελέτη πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε δεδομένο του κτηρίου, και όχι ενιαία για όλο το κτήριο. Υπάρχει η δυνατότητα η Σ.Α.Δ του σκυροδέματος να είναι "ανεκτή", ενώ η Σ.Α.Δ τού χάλυβα οπλισμού και των γεωμετρικών δεδομένων να είναι "ικανοποιητική". Τώρα, εάν αυτό είναι δόκιμο ή ορθό, αφορά τον κάθε μελετητή μηχανικό που οφείλει να χρησιμοποιήσει την όποια κρίση του και να σεβαστεί το επάγγελμά του.

Τα λογισμικά, παρ' όλα αυτά, πρέπει να διορθώσουν την παράμετρο αυτή και να δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη μηχανικό (οποίος σε τελική ανάλυση είναι ο υπεύθυνος) να καθορίζει 4 (ή 5 με τον χάλυβα προεντάσεως) Σ.Α.Δ για κάθε κτήριο. Οι Σ.Α.Δ. έχουν επιπτώσεις στους συντελεστές ασφαλείας των υλικών και των μονίμων δράσεων (για τα γεωμετρικά δεδομένα), οπότε είναι σημαντικό να μπορεί ο χρήστης να διαφοροποιήσει τη Σ.Α.Δ. για κάθε δεδομένο. - κατά την κρίση του.

Υ.Γ. Υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο (δίολου σπάνιο) διάφορα τμήματα/στάθμες ενός κτηρίου να έχουν χτιστεί  σε διαφορετικές περιόδους, οπότε τότε σε κάθε τμήμα αντιστοιχεί και διαφορετική Σ.Α.Δ. για κάθε κατηγορία δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση (αλλά μόνο σε αυτήν, νομίζω) έχει αξία να προσδιορίζεται Σ.Α.Δ. για κάθε διατομή, όπου και πάλι τότε πρέπει για τη διατομή να προσδιορίζεται Σ.Α.Δ. για το σκυρόδεμα, Σ.Α.Δ. για το χάλυβα οπλισμού κ.λπ..

 

 

Edited by Toxus1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φυσικά οι ΣΑΔ είναι ξεχωριστές για κάθε κατηγορία π.χ. σκυροδέματος, χάλυβα, γεωμετρικών δεδομένων κτλ. Εμένα το πρόγραμμα Statics με ρωτάει για κάθε κατηγορία ξεχωριστά τι ΣΑΔ θα λάβω. 

Τώρα αυτό που λες αν η ΣΑΔ μπορεί να αφορά μέρος κτιρίου και όχι ολόκληρο δεν νομίζω να ισχύει. Η ΣΑΔ σε κάθε κατηγορία αφορά ολόκληρο το κτίριο και όχι έναν όροφο π.χ. .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλά Χριστούγεννα nik.

Ωραία, καλά κάνει το Statics, δεν το είχα ξανακούσει διότι το ΡΑΦ και το NEXT που χρησιμοποιώ ζητούν μόνο τη ΣΑΔ του κτηρίου γενικώς, οπότε συμπαρασύρονται όλοι οι συντελεστές συλλήβδην με την επιλογή (συντελεστές ασφαλείας σκυροδέματος και χάλυβα, καθώς και ο συντελεστής των μονίμων φορτίων).

Για το ΥΓ που ανέφερα, λέω απλά ότι υπάρχουν κτήρια που δεν έχουν κατασκευαστεί μονομιάς. Για παράδειγμα, μπορεί το ισόγειο και ο Α' όροφος να είχαν χτιστεί τη δεκαετία του 1970, και έπειτα να έγινε κάποια προσθήκη Β' ορόφου το 2000. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί κάποιος να θελήσει να πάρει δοκίμια μόνο από το ισόγειο και τον Α' όροφο για να προσδιορίσει τις αντοχές στο παλιό τμήμα του 1970, ενώ για το Β΄ όροφο να αρκεστεί στις ερήμην τιμές. Θα μπορούσε να κάνει αυτήν την επιλογή ο μηχανικός, οπότε λογικά θα ισχύουν διαφορετικές ΣΑΔ για κάθε τμήμα, π.χ. για το σκυρόδεμα του 1970 ΣΑΔ "ικανοποιητική" και για το σκυρόδεμα του Β' ορόφου ΣΑΔ "ανεκτή". Δηλαδή, γενικότερα οι ΣΑΔ κάθε κατηγορίας ισχύουν ανεξάρτητα για κάθε τμήμα σε αυτήν την περίπτωση (με βάση τη λογική). Το ΡΑΦ σου δίνει τη δυνατότητα να ορίσεις ΣΑΔ ανά στοιχείο όπως ενημερώθηκα και στο άλλο νήμα (και διαπίστωσα και ο ίδιος), οπότε σε καλύπτει και σε αυτήν την περίπτωση (αν και όπως είπα, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου σε κάθε στοιχείο να ορίζεις ΣΑΔ σκυροδέματος και ΣΑΔ χάλυβα οπλισμού, όχι απαραίτητα ενιαία ΣΑΔ για τη διατομή).

Edited by Toxus1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.