Jump to content
Sign in to follow this  
Engineer

Αφιέρωμα ανακύκλωση συσκευασιών: Ποιοι εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Recommended Posts

Προκειμένου να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο για την ανακύκλωση στη χώρα μας, σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), δηλώσεων ποσοτήτων και συνεργασίας με Συλλογικά ΣΕΔ.

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο προκειμένου να διατεθεί ένα προϊόν στην ελληνική αγορά ή να διακινηθεί μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού και να τοποθετηθεί από αυτές στην αγορά.

Επίσης σημειώνεται ότι η εγγραφή στο ΕΜΠΑ είναι υποχρέωση και για τη συμμετοχή μιας επιχείρισης σε διαγωνισμούς του δημοσίου, δηλαδή για να είναι προμηθευτής του δημοσίου.

Η υποχρέωση εγγραφής στο ΕΜΠΑ

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.);

Οι υπόχρεοι ορίζονται στο πλαίσιο του ν. 4496/2017, που συμπληρώνει και τροποποιεί το ν. 2939/2001 και αναλυτικότερα, για το ΕΜΠΑ σύμφωνα με τις παρ. 1, άρ. 4Β ν. 4496/17&παρ. 1, αρ. 2 και την ΥΑ 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16).

Στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) εγγράφονται υποχρεωτικά:

Οι παραγωγοί συσκευασιών, δηλαδή εκείνοι οι "παραγωγοί συσκευασίας" (κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν.2939/2001, ως ισχύει), οι οποίοι:

 • συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά,
 • εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, και
 • οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς (σ.σ. σακούλες μεταφοράς, με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων) (παρ. 2, άρθρο 4Β, Ν.2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 και ισχύει)

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, διαθέτει, για πρώτη φορά και κατ’ επάγγελμα στην αγορά, ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένες σε συσκευές ή οχήματα, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (πωλήσεις). (παρ. 12, άρθρο 2, ΚΥΑ με αρ. 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11-10- 2010))

Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), δηλαδή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο:

1. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας,
2. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο (i),
3. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
4. πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας. (παρ. 1 (στ), άρθρο 3, ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε.103/2014)

Οι παραγωγοί οχημάτων, δηλαδή, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του οχήματος, αλλά και των ανταλλακτικών των οχημάτων και του καταλυτικού του μετατροπέα (παρ. 7 του αρ. 2 του ΠΔ 116/2004, όπως ισχύει)

Οι παραγωγοί ελαστικών, δηλαδή, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του ελαστικού, είτε αυτό εισάγεται / κατασκευάζεται ως αυτοτελές προϊόν είτε αποτελεί μέρος του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγέων μεταχειρισμένων ελαστικών (παρ. 6, αρ. 2, του ΠΔ 109/2004)

Οι παραγωγοί λιπαντικών ελαίων, δηλαδή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει λιπαντικά έλαια ή αυτός του οποίου η επωνυμία αναγράφεται στο τελικό προϊόν (παρ. 8, αρ. 2 του ΠΔ 82/2004), αλλά και αυτός που εισάγει λιπαντικά έλαια, αφού στη Διαχείριση Λιπαντικών Ελαίων περιλαμβάνεται τόσο η παραγωγή λιπαντικών ελαίων, αλλά και η διάθεση στην αγορά (εμπορία), συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής λιπαντικών ελαίων προκειμένου να καταλήξουν στο χρήστη ή στο τελικό καταναλωτή. (παρ. 7, αρ. 2 του ΠΔ 82/2004)

Εκτός από τους παραπάνω, στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών μπορεί να εγγράφονται μεταγενέστερα και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων, εφόσον υπάρξει σχετική νομοθετική πρόβλεψη. (παρ. 4, αρ. 1, ΥΑ 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16).

Η συνεργασία με τα ΣΣΕΔ - Παραδείγματα

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να πρέπει να συμβληθούν με περισσότερα του ενός Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

Παράδειγμα: 

μια εταιρεία που εισάγει ηλεκτροτεχνικές συσκευές, θα πρέπει να συμβληθεί με ένα ΣΣΕΔ διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αλλά και ένα ΣΣΕΔ διαχείρισης συσκευασιών (π.χ. πιεσόμετρα).

Πρακτικά, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν οποιοδήποτε είδος προϊόντος οφείλουν να συμβληθούν με ΣΣΕΔ Συσκευασιών, καθώς όλα τα προϊόντα ακόμη και αυτά που δεν διατίθενται στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένα, διακινούνται σε δευτερογενή (π.χ. χαρτόκουτες) ή/και τριτογενή συσκευασία.

Ενδεικτικά παραδείγματα, για επιχειρήσεις που οφείλουν να εγγραφούν στο Ε.Μ.ΠΑ. και να συμβληθούν με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ):

 • Μια επιχείρηση που εισάγει μπαταρίες αυτοκινήτων, θα πρέπει να συμβληθεί με ένα ΣΣΕΔ ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) και ΣΣΕΔ συσκευασιών
 • Μια επιχείρηση που ή κατασκευάζει ή εισάγει ή συσκευάζει λιπαντικά, θα πρέπει να συμβληθεί με ένα ΣΣΕΔ απόβλητων λιπαντικών ελαίων και ένα ΣΣΕΔ συσκευασιών λιπαντικών
 • Μια επιχείρηση που εισάγει λάστιχα αυτοκινήτων οφείλει να συμβληθεί με ένα ΣΣΕΔ ελαστικών αυτοκινήτων και ένα ΣΣΕΔ συσκευασιών
 • Μια επιχείρηση που εισάγει καινούργια ή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από το εξωτερικό (ανεξάρτητα με το εάν πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οφείλει να συμβληθεί με ΣΣΕΔ Οχημάτων και ΣΣΕΔ ελαστικών αυτοκινήτων
 • Μια επιχείρηση που εισάγει ενδύματα από τρίτη χώρα, σε χάρτινα κιβώτια, οφείλει να συμβληθεί με ΣΣΕΔ συσκευασιών, εφόσον τα προϊόντα που εισάγει περιέχονται π.χ. σε κούτες συσκευασίας
 • Ένα συσκευαστήριο φρούτων που διαθέτει στην αγορά (χονδρική ή λιανική πώληση) φρούτα π.χ. σε πλαστικό κουτάκι με μεμβράνη, σε χάρτινη κούτα, σε πλαστικό διχτάκι, κλπ. οφείλει να συμβληθεί με ΣΣΕΔ συσκευασιών
 • Ένα τυπογραφείο, χρησιμοποιεί συσκευασίες (π.χ. χαρτόκουτα, πλαστικά τσέρκια) για να διακινήσει τα προϊόντα του (βιβλία, εκτυπωμένα φυλλάδια, κλπ), θα πρέπει να συμβληθεί με ΣΣΕΔ συσκευασιών
 • Ένας αγροτοτουριστικός συνεταιρισμός ο οποίος διαθέτει στην τοπική αγορά συσκευασμένα προϊόντα π.χ. μαρμελάδες, γλυκά, κλπ σε γυάλινες συσκευασίες και ζυμαρικά σε χάρτινες ή πλαστικές συσκευασίες, πρέπει να συμβληθεί με ένα ΣΣΕΔ συσκευασιών
 • Ένας παραγωγός που κατασκευάζει ή εισάγει πλαστικές σακούλες πρέπει να συμβληθεί με ένα ΣΣΕΔ συσκευασιών

Οι μεταπωλητές

Έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. μια επιχείρηση που απλώς μεταπωλεί προϊόντα;

Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για επιχείρηση που είναι απλώς διακινητής προϊόντων, και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο. Όμως, ο διακινητής συσκευασίας και άλλων προϊόντων, οφείλει να «μη διακινεί προϊόντα, οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4Β». (παρ. 1, αρ. 12 & παρ. 1, αρ. 16, ν. 2939 όπως τροποποιήθηκε με ν. 4496/2017, και ισχύει) Δηλαδή, θα πρέπει να ελέγχει τους προμηθευτές του και να επιβεβαιώνει ότι όλοι οι προμηθευτές του που θεωρούνται με το νόμο υπόχρεοι παραγωγοί, είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. όπως ορίζει ο νόμος και αναγράφουν το μοναδικό αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους πάνω στα παραστατικά που του αποστέλλουν.

Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μια επιχείρηση που απλώς μεταπωλεί προϊόντα, σε σχέση με το ν. 4496/2017;

Εάν σε έλεγχο προκύψει ότι έχει γίνει παραλαβή προϊόντων με παραστατικά που δεν αναγράφουν τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού και δεν υπάρχει το πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής συμμορφώνεται με τη νομοθεσία, υπάρχουν οι σχετικές επιπτώσεις του νόμου. Η παράβαση της συγκεκριμένης υποχρέωσης (διακίνηση προϊόντων από μη εγγεγραμμένους στο Ε.Μ.ΠΑ. παραγωγούς) επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ύψους από 500 έως 50.000€. (παρ. 3, αρ. 20Α, ν. 2939 όπως τροποποιήθηκε με ν. 4496/2017, και ισχύει) Επίσης, διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται και για τον έμπορο που διακινεί πλαστική σακούλα, αφού όπως σαφώς αναφέρεται στο νόμο, η μη αναγραφή των στοιχείων που πρέπει πάνω στην πλαστική σακούλα που χρησιμοποιεί ένας έμπορος (τόπος, ημερομηνία παραγωγής και αριθμός του παραγωγού) επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ύψους από 200 έως 5.000€. (παρ. 12, αρ. 20Α, ν. 2939 όπως τροποποιήθηκε με ν. 4496/2017, και ισχύει)

Αναλυτικές πληροφορίες και πλήρη κατάλογο της νομοθεσίας, μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης [www.eoan.gr/el/content/17/mitroo]


View full είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By Engineer
   Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και δη στο πώς θα εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, φέρνει νομοσχέδιο. Όπως φέρνει και τσουχτερά πρόστιμα σε όσους δεν εγγραφούν στο μητρώο. Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και δη στο πώς θα εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, φέρνει νομοσχέδιο. Όπως φέρνει και τσουχτερά πρόστιμα σε όσους δεν εγγραφούν στο μητρώο.
   Αναλυτικά, οι βασικές ανατροπές που έρχονται είναι:
   Περιορισμός γραφειοκρατίας
   Α. Η παροχή όλων των υπηρεσιών που συνδέονται με το ΓΕΜΗ συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, στα Επιμελητήρια. Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας με την ενοποίηση της διαδικασίας ελέγχου των δημοσιευτέων πράξεων σε ένα σημείο της διοίκησης.
   Β. Επέκταση ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών. Σειρά πράξεων θα καταχωρίζεται με απλό και αυτοματοποιημένο έλεγχο πληρότητας ενώ για ορισμένες εταιρικές πράξεις θα αρκεί η με ευθύνη της εταιρείας ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων που θα δημοσιοποιούνται, χωρίς την απαίτηση για υποβολή εγγράφων.
   Γ. Δημιουργία Επιτροπών ΓΕΜΗ αποτελούμενων από εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δικηγόρους και υπηρεσιακούς παράγοντες για εξέταση υποθέσεων που αφορούν στην έκταση του ελέγχου και την καταχώριση πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ ή εξέταση προσφυγών σε περίπτωση επιβολής προστίμων από τις ΥΓΕΜΗ, ούτως ώστε να επιλύονται ταχύτερα, ευχερέστερα και με ασφάλεια δικαίου σύνθετες περιπτώσεις.
   Δ. Θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση με το TAXIS, προκειμένου να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής παρεμφερών δηλώσεων με τα ίδια ή παρεμφερή στοιχεία σε περισσότερες κρατικές υπηρεσίες.
   Ε. Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, για τους κυριότερους νομικούς τύπους, καθώς και των νομικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που πρέπει να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις των εταιρειών.
   ΣΤ. Πρόβλεψη αυστηρού χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας και η υλοποίηση της εμπορικής δημοσιότητας από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Στόχος η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.
   Εποπτεία εταιρειών
   Α. Θεσμοθέτηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας για όλες τις εταιρείες (με τον ν. 4548/2018 είχε καθιερωθεί μόνο για τις Α.Ε.). Προστίθεται ένα εργαλείο διαφάνειας και αξιόπιστης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων (συναλλασσόμενων με μια εταιρεία, δημόσιων αρχών κτλ) σχετικά με την τήρηση βασικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εταιρική νομοθεσία.
   Β. Πρόβλεψη συνεπειών για υπόχρεους έγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ που δεν εκτελούν την εμπορική δημοσιότητα. Τα πρόστιμα αυστηροποιούνται, ενώ με πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τίθενται σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, όσες εταιρείες:
   α) για δύο συνεχή έτη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
   β) δύο έτη μετά την θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
   γ) έχουν αναστολή ΑΦΜ.
   Με αυτό τον τρόπο, δεν επιτρέπεται σε εταιρείες που δεν τηρούν βασικούς κανόνες διαφάνειας να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δραστηριότητα με έννομες συνέπειες (και να καταχωρούν τις σχετικές πράξεις στο ΓΕΜΗ). Κατ' επέκταση, αποτρέπεται ο κίνδυνος διόγκωσης προβλημάτων που οφείλονται σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές.
   Γ. Σύσταση μητρώου πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ και θέσπιση κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών προκειμένου οι εποπτικού τύπου αρμοδιότητες να ασκούνται όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά

   View full είδηση
  • By Engineer
   Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και δη στο πώς θα εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, φέρνει νομοσχέδιο. Όπως φέρνει και τσουχτερά πρόστιμα σε όσους δεν εγγραφούν στο μητρώο. Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και δη στο πώς θα εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, φέρνει νομοσχέδιο. Όπως φέρνει και τσουχτερά πρόστιμα σε όσους δεν εγγραφούν στο μητρώο.
   Αναλυτικά, οι βασικές ανατροπές που έρχονται είναι:
   Περιορισμός γραφειοκρατίας
   Α. Η παροχή όλων των υπηρεσιών που συνδέονται με το ΓΕΜΗ συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, στα Επιμελητήρια. Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας με την ενοποίηση της διαδικασίας ελέγχου των δημοσιευτέων πράξεων σε ένα σημείο της διοίκησης.
   Β. Επέκταση ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών. Σειρά πράξεων θα καταχωρίζεται με απλό και αυτοματοποιημένο έλεγχο πληρότητας ενώ για ορισμένες εταιρικές πράξεις θα αρκεί η με ευθύνη της εταιρείας ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων που θα δημοσιοποιούνται, χωρίς την απαίτηση για υποβολή εγγράφων.
   Γ. Δημιουργία Επιτροπών ΓΕΜΗ αποτελούμενων από εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δικηγόρους και υπηρεσιακούς παράγοντες για εξέταση υποθέσεων που αφορούν στην έκταση του ελέγχου και την καταχώριση πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ ή εξέταση προσφυγών σε περίπτωση επιβολής προστίμων από τις ΥΓΕΜΗ, ούτως ώστε να επιλύονται ταχύτερα, ευχερέστερα και με ασφάλεια δικαίου σύνθετες περιπτώσεις.
   Δ. Θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση με το TAXIS, προκειμένου να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής παρεμφερών δηλώσεων με τα ίδια ή παρεμφερή στοιχεία σε περισσότερες κρατικές υπηρεσίες.
   Ε. Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, για τους κυριότερους νομικούς τύπους, καθώς και των νομικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που πρέπει να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις των εταιρειών.
   ΣΤ. Πρόβλεψη αυστηρού χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας και η υλοποίηση της εμπορικής δημοσιότητας από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Στόχος η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.
   Εποπτεία εταιρειών
   Α. Θεσμοθέτηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας για όλες τις εταιρείες (με τον ν. 4548/2018 είχε καθιερωθεί μόνο για τις Α.Ε.). Προστίθεται ένα εργαλείο διαφάνειας και αξιόπιστης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων (συναλλασσόμενων με μια εταιρεία, δημόσιων αρχών κτλ) σχετικά με την τήρηση βασικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εταιρική νομοθεσία.
   Β. Πρόβλεψη συνεπειών για υπόχρεους έγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ που δεν εκτελούν την εμπορική δημοσιότητα. Τα πρόστιμα αυστηροποιούνται, ενώ με πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τίθενται σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, όσες εταιρείες:
   α) για δύο συνεχή έτη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
   β) δύο έτη μετά την θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
   γ) έχουν αναστολή ΑΦΜ.
   Με αυτό τον τρόπο, δεν επιτρέπεται σε εταιρείες που δεν τηρούν βασικούς κανόνες διαφάνειας να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δραστηριότητα με έννομες συνέπειες (και να καταχωρούν τις σχετικές πράξεις στο ΓΕΜΗ). Κατ' επέκταση, αποτρέπεται ο κίνδυνος διόγκωσης προβλημάτων που οφείλονται σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές.
   Γ. Σύσταση μητρώου πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ και θέσπιση κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών προκειμένου οι εποπτικού τύπου αρμοδιότητες να ασκούνται όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά
  • By Engineer
   Υπεγράφη από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (1277 Β/15.4.19) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η νέα τιμολογιακή πολιτική για τους Δήμους, με κίνητρα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή από πολίτες και επαγγελματίες.
   Η έκδοση ΚΥΑ προβλέπεται στο νόμο για την αναβάθμιση της ανακύκλωσης (ν. 4496/2017) και είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ν. 4555/2018), το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
   Με βάση την ΚΥΑ από την 01/01/2020 θα εφαρμόζεται διαφορετική τιμολόγηση των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση, στη χωριστή συλλογή συσκευασιών και βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα) και γενικά στην εκτροπή από την ταφή θα οδηγεί σε μείωση της εισφοράς του στον ΦΟΔΣΑ. Έτσι, το συνολικό ποσό εισφοράς κάθε ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ, απομειώνεται από 5% έως 25%, ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε ΟΤΑ.
   Επίσης, καθορίζεται νέος τρόπος διαμόρφωσης του Κανονισμού Τιμολόγησης, με την ενσωμάτωση κινήτρων για την ενθάρρυνση της σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος των δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει άμεσα τις σχετικές προβλέψεις, ώστε να προκύψουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες.
   Τέλος, η έκδοση της ΚΥΑ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ριζικές αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση υλικών και τη σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ενώ διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υλικά θα ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά, εισφέροντας πολύτιμους πόρους στην οικονομία.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Υπεγράφη από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (1277 Β/15.4.19) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η νέα τιμολογιακή πολιτική για τους Δήμους, με κίνητρα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή από πολίτες και επαγγελματίες.
   Η έκδοση ΚΥΑ προβλέπεται στο νόμο για την αναβάθμιση της ανακύκλωσης (ν. 4496/2017) και είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ν. 4555/2018), το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
   Με βάση την ΚΥΑ από την 01/01/2020 θα εφαρμόζεται διαφορετική τιμολόγηση των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση, στη χωριστή συλλογή συσκευασιών και βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα) και γενικά στην εκτροπή από την ταφή θα οδηγεί σε μείωση της εισφοράς του στον ΦΟΔΣΑ. Έτσι, το συνολικό ποσό εισφοράς κάθε ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ, απομειώνεται από 5% έως 25%, ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε ΟΤΑ.
   Επίσης, καθορίζεται νέος τρόπος διαμόρφωσης του Κανονισμού Τιμολόγησης, με την ενσωμάτωση κινήτρων για την ενθάρρυνση της σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος των δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει άμεσα τις σχετικές προβλέψεις, ώστε να προκύψουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες.
   Τέλος, η έκδοση της ΚΥΑ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ριζικές αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση υλικών και τη σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ενώ διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υλικά θα ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά, εισφέροντας πολύτιμους πόρους στην οικονομία.
  • By Engineer
   Μόλις το 18% από τα μπάζα των κατεδαφίσεων, εκσκαφών και κατασκευών ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται και ουσιαστικά επιστρέφει στην οικονομία, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει στο 70% το 2020 σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα τόσο με την ελληνική νομοθεσία όσο και με ευρωπαϊκή οδηγία. 
   Η υπουργική απόφαση της Τίνας Μπιρμπίλη το 2010 που όρισε για πρώτη φορά στη χώρα το πλαίσιο για την ανακύκλωσή των οικοδομικών υλικών έμεινε εν πολλοίς στα χαρτιά καθώς δεν πέρασε ουσιαστικά στην εφαρμογή πέρα από την αδειοδότηση κάποιων εταιριών και ελάχιστων χώρων. 
   «Εδώ και δύο χρόνια έχει τεθεί σε ισχύ το μητρώο αποβλήτων το οποίο υποχρεώνει σε όσα έργα απαιτείται περιβαλλοντική άδεια να δηλώσουν τους χώρους εναπόθεσης και ανακύκλωσης των μπαζών. Δύσκολα όμως μπορούν να γίνουν διασταυρώσεις λόγω και του μειωμένου προσωπικού των περισσότερων υπηρεσιών δόμησης» δήλωσε στο ethnos.gr η ηλεκτρολόγος μηχανικός ’Αννα Μίχου και σύμβουλος της εταιρείας ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. με αφορμή την εκστρατεία ενημέρωσης για “μια Ελλάδα χωρίς μπάζα” που ξεκινά η τελευταία.
   Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, που δημιουργήθηκε μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδρανών υλικών.
   Σύμφωνα με την κ. Μίχου τα μπάζα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα δεδομένου ότι ο κλάδος των κατασκευών δείχνει σημάδια ανάκαμψης. «Ένα 80% των μπάζων καταλήγει  ανεξέλεγκτα σε διάσπαρτους μπαζότοπους. Σκεφτείτε πόσες ανακαινίσεις σπιτιών γίνονται κάθε χρόνο και κανείς δεν ξέρει που καταλήγουν αυτά τα μπάζα. Αλλά ακόμη και ξενοδοχεία που προχωρούν σε ανακαινίσεις πετούν τα μπάζα τους ανεξέλεγκτα. Είναι αναγκαίο ακόμη και οι άδειες μικρής κλίμακας να συνοδεύονται από έναν φορέα ο οποίος θα πιστοποιεί την ανακύκλωση των μπαζών», είπε στο ethnos.gr η κ. Μίχου. 
   Πολλές κατασκευαστικές εταιρίες συνεχίζουν να μην ανακυκλώνουν τα μπάζα τους επικαλούμενες την οικονομική κρίση ενώ τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν σε δάση, χωράφια, ρέματα και σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα που μεταφέρονται τις βραδινές ώρες, τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα όπου μειώνονται οι έλεγχοι με φορτηγά. 
   Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι δεν λειτουργούν εταιρίες ανακύκλωσης μπάζων σε όλη την Ελλάδα ενώ στον ισχύοντα νόμο προβλέπεται ότι σε όσες περιοχές δεν υπάρχουν τέτοιες εταιρίες ο κατασκευαστής δεν είναι υποχρεωμένος να ανακυκλώνει και να επαναχρησιμοποιεί μπάζα.
   Μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση του πίνακα της κυκλικής οικονομίας, μπροστά μόλις από τη Μάλτα, η οποία εξακολουθεί να θάβει σε χωματερές των 92% των σκουπιδιών της, και την Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να αναγκάζεται να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για πρόστιμα που της επιβάλλονται από την Ε.Ε. επειδή δεν διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτήν τη στιγμή, παρά τις ευρωκαταδίκες σε βάρος μας, λειτουργούν στη χώρα μας 64 παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ) για τις οποίες πληρώνουμε πρόστιμα 40.000 ευρώ μηνιαίως. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουμε καταβάλει 97 εκατ. ευρώ σε περιβαλλοντικά πρόστιμα.

   View full είδηση
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.