Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Engineer

Τροπολογία για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομοτεχνικά έργα

Recommended Posts

Τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» σχετικά με την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Πιο συγκεκριμένα με την προτεινόμενη διάταξη, το άρθρο 33 του Ν. 1836/1989 (Α'79), όπως ισχύει, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το απασχολούμενο προσωπικό, πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν. 4554/2018 (Α' 1 30), όπως ισχύει.

2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας, για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 (Α' 170), όπως ισχύει.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ιδίως ο υπόχρεος εργοδότης για την αναγγελία, η διαδικασία υποβολής της τα στοιχεία που περιλαμβάνει, τυχόν εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 3

5. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται η εκ μέρους του εργοδότη υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικών έργων προσωπικού, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης, στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπροσθέτως, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση, με ευθύνη του εργοδότη, αντιγράφου του εντύπου της ως άνω αναγγελίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου για κάθε μέρα απασχόλησης. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, το αντίγραφο του εντύπου της αναγγελίας τίθεται στην διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η εξασφάλιση της προστασίας των απασχολούμενων στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικών έργων και ο δραστικός περιορισμός της παραβίασης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας Κατ' αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας στο χώρο των οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων. Τέλος, διασφαλίζεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και επιτυγχάνεται αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.


View full είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

πώς ήταν και πώς αλλάζει

https://www.b2green.gr/el/post/74037/ti-allazei-stin-anangelia-apascholoumenou-prosopikou-se-oikodomika-kai-technika-erga

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ιδίως ο υπόχρεος εργοδότης για την αναγγελία, η διαδικασία υποβολής της αναγγελίας τα στοιχεία που περιλαμβάνει, τυχόν εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το βασικό είναι το άρθρο 4 ότι δεν ισχύει τίποτα μέχρι αν βγούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 .

Εδώ όμως έχουμε το εξής θέμα .

Υπεύθυνος θα οριστεί ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος , αλλά εκείνο που στο ΙΚΑ κάνει απογραφή ο οικοπεδούχος ή ο κύριος του έργου , θα συνεχίσει να υπάρχει ?

Δηλαδή αναθέτεις το έργο ή το τμήμα του έργου σε εργολάβο ή υπεργολάβο , αυτός θα φέρνει όποιον θέλει στην οικοδομή , αλλά θα είσαι εσύ υπεύθυνος κάθε πρωί ποιοι θα είναι εκεί ?

Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά στον χώρο αυτό και σε συνδυασμό με την αφαίρεση του 40 % του κόστους ανακαίνισης από τον φόρο εισοδήματος και περιουσίας , θα πρέπει ο χώρος της οικοδομής να καθαρίσει και να μην γίνεται καμία ανακαίνιση αν δεν υπάρχει μηχανικός που θα την αναλαμβάνει και θα βγάλει την άδεια μικρής κλίμακας και θα είναι υπεύθυνος για όλη την διαδικασία .

Από την άλλη θα πρέπει το κράτος να κάνει γρήγορα τις διαδικασίες για χιλιάδες μετανάστες κυρίως από Αλβανία που είναι δεκαετίες στην χώρα και δεν έχουν ακόμα πράσινη κάρτα με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να δουλεύουν παράνομα , γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι χάσουν το μεροκάματο τι θα κάνουν ? Κάποιοι θα περάσουν σε άσχημα μονοπάτια .

Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών έχουν και βιβλιάριο οικοδομικό ΙΚΑ , αλλά έχουν θέμα με την κατάθεση στην τράπεζα των ημερομισθίων .

Οπότε ας αφήσουν την κατάσταση όπως την είχαμε παλιά με την εκ των υστέρων δήλωση στο ΙΚΑ μέχρι να διαμορφώσουν σωστά την κατάσταση , γιατί η μερική αυστηρότητα δεν οδηγεί πουθενά .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είναι τα "αντίμετρα" επί των φορολογικών κινήτρων για την οικοδομή...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τι εννοείς αντίμετρα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα "δώρα" προς τον κλάδο (αναστολή ΦΠΑ, εκπτωση φόρου για τις ανακαινίσεις) χρειάζονται κάποιο "φιλεργατικό" αντιστάθμισμα.

Μη μας πουν και νεοφιλελεύθερους...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω πως μόνο εσύ έχεις κάνει τέτοιο συμψηφισμό.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το πρόστιμο είναι το 10χίλιαρο που ισχύει στις κοινές επιχειρήσεις; 

Ένα βήμα μπροστά (κατάργηση ΦΠΑ) 50 πίσω...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ζήτημα αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, ίσως περισσότερα και απ΄όσα θα επιλύσει. Τι θα γίνεται σε περίπτωση κακοκαιρίας ή μη πραγματοποίησης των εργασιών; πώς θα καλύπτεται η πιθανή αλλαγή ατόμων η οποία είναι συνηθισμένη σε τέτοιες εργασίες (έχω κανονίσει με τον έναν και έρχεται άλλος); σε περίπτωση υπεργολάβων οι οποίοι πληρώνονται με υπεργολαβικό ποιός θα φέρει την ευθύνη; (ρητορική ερώτηση, προφανώς ο εργολάβος, οπότε θα κυνηγάει την προηγούμενη μέρα τον υπεργολάβο να του δώσει ονόματα, λές και θα ξέρει ποιος είναι ποιός!)

Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι ημίμετρα που σκοπό έχουν να διαιωνίσουν αυτή την ηλιθιότητα των οικοδομικών ενσήμων και της παγιωμένης κατάστασης. Για μένα η λύση είναι μία: παραμένουν τα ΠΕΔ για ιδιωτικά και δημόσια έργα και από εκεί και πέρα όλοι οι εργάτες αυτασφαλίζονται έστω και με 50 ευρώ το μήνα. Οι ανθρωποώρες που θα σωθούν και ο χαρτοπόλεμος που θα περιοριστεί δραστικά με αυτή την απλή κίνηση θα φέρουν πολλαπλάσια έσοδα, εξάλλου τα προβλεπόμενα για το κράτος-νταβατζή θα συνεχίσουν να εισπράττονται (βλέπε ΠΕΔ).

Edited by NeckBreaker

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 ώρες πριν, stayros said:

Νομίζω πως μόνο εσύ έχεις κάνει τέτοιο συμψηφισμό.

Αγαπητέ μου, η συγκεκριμένη διάταξη δεν πλήττει τον οργανωμένο κλάδο κατασκευών. ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να ξεφύγει.

Πλήττει τον ιδιώτη-εργοδότη, που θα κάνει μια ψιλοανακαινισούλα στο σπίτι του, θα φέρει τον πολυτεχνίτη της γειτονιάς, που του έχει εμπιστοσύνη ή θα κάνει και κάποιες εργασίες μόνος του, βρίσκοντας στη συνέχεια κάποιον που θα του "κολλήσει" τα ένσημα (τις πιο πολλές φορές βρίσκουν κάποιον που αγοράζει τα ένσημα ή μήπως δεν το έχετε ακούσει;).
Δε χρειάζεται πολύ σκέψη για να καταλάβει κανείς ποιος είναι ο συμψηφισμός εδώ...

Υ.Γ.: Εγώ, ως κατασκευαστής, ωφελούμαι από τη συγκεκριμένη διάταξη, καθώς οι διάφοροι "μαύροι" σιγά-σιγά θα αναγκαστούν να βάζουν ένσημα, οπότε η "εργολαβία" που πουλάνε στον "πελάτη" θα ανεβαίνει σε κόστος και θα μπορώ να τους ανταγωνιστώ.

 

5 ώρες πριν, NeckBreaker said:

Το ζήτημα αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, ίσως περισσότερα και απ΄όσα θα επιλύσει. Τι θα γίνεται σε περίπτωση κακοκαιρίας ή μη πραγματοποίησης των εργασιών; πώς θα καλύπτεται η πιθανή αλλαγή ατόμων η οποία είναι συνηθισμένη σε τέτοιες εργασίες (έχω κανονίσει με τον έναν και έρχεται άλλος); σε περίπτωση υπεργολάβων οι οποίοι πληρώνονται με υπεργολαβικό ποιός θα φέρει την ευθύνη; (ρητορική ερώτηση, προφανώς ο εργολάβος, οπότε θα κυνηγάει την προηγούμενη μέρα τον υπεργολάβο να του δώσει ονόματα, λές και θα ξέρει ποιος είναι ποιός!)

Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι ημίμετρα που σκοπό έχουν να διαιωνίσουν αυτή την ηλιθιότητα των οικοδομικών ενσήμων και της παγιωμένης κατάστασης. Για μένα η λύση είναι μία: παραμένουν τα ΠΕΔ για ιδιωτικά και δημόσια έργα και από εκεί και πέρα όλοι οι εργάτες αυτασφαλίζονται έστω και με 50 ευρώ το μήνα. Οι ανθρωποώρες που θα σωθούν και ο χαρτοπόλεμος που θα περιοριστεί δραστικά με αυτή την απλή κίνηση θα φέρουν πολλαπλάσια έσοδα, εξάλλου τα προβλεπόμενα για το κράτος-νταβατζή θα συνεχίσουν να εισπράττονται (βλέπε ΠΕΔ).

Μέχρι να βγει η ΥΑ του άρθρου 3 θα έχει αλλάξει ο νόμος...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.