Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Καλησπέρα σας, είμαι 3οετης φοιτήτρια στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο επόμενο εξάμηνο καλούμαι να επιλέξω μια κύρια και μια δευτερεύουσα εμβάθυνση. Θα με ενδιέφερε πολύ να μου πείτε τις απόψεις σας πάνω στις κατευθύνσεις και να μου προτείνετε έναν καλό συνδυασμό που θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος για την σημερινή εποχή:

  • Τοπογραφία Ροή 1(Γεωδαισία)
  • Τοπογραφία Ροή 2(Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση)
  • Περιφερειακός Αστικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξης(Πολεοδομία, Χαρτογραφία, Χωροταξία)
  • Συγκοινωνιακές Τεχνικές
  • Υδάτινοι Πόροι

Θα προτιμούσα να μην περιοριστούμε στον ελλαδικό χώρο, μιας και έχω σκοπό να βγω στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά/δουλειά κλπ.

Σας ευχαριστώ πολύ!

Link to post
Share on other sites

Αν ήμουν στη θέση σου θα επέλεγα ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρει την πληρέστερη κατάρτιση στο αντικείμενο του Αγρονόμου-Τοπογράφου και θα απέφευγα τα μαθήματα που ανήκουν στο αντικείμενο άλλων ειδικοτήτων. Έτσι αποκτάται ένα συμπαγές υπόβαθρο Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού το οποίο θέτει τις βάσεις για έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Γι αυτούς τους λόγους καταστρώνω το ακόλουθο πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τον τελευταίο οδηγό σπουδών της Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ:

- Κύρια Εμβάθυνση: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (καλύπτονται οι απαιτήσεις και των 2 ροών)

- Δευτερεύουσα Εμβάθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- 2 μαθήματα παραπάνω από τα ελάχιστα απαιτούμενα για την απονομή διπλώματος (σύνολο 63 μαθήματα) 

 

1ο Εξάμηνο

1) Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

2) Μαθηματική Ανάλυση

3) Εισαγωγή στην Πληροφορική

4) Γενική Γεωλογία

5) Παραστατική & Προοπτική Γεωμετρία

6) Τεχνικές & Τοπογραφικές Σχεδιάσεις

7) Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον

 

2ο Εξάμηνο

1) Διαφορικές Εξισώσεις

2) Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

3) Γεωδαισία Ι

4) Φυσική Ι

5) Χαρτογραφία Ι

6) Προγραμματιστικές Τεχνικές

7) Προβολική Γεωμετρία

 

3ο Εξάμηνο

1) Αριθμητική Ανάλυση

2) Διαφορική Γεωμετρία

3) Φυσική ΙΙ

4) Βάσεις Δεδομένων

5) Γεωδαισία ΙΙ

6) Τεχνική Μηχανική

 

4ο Εξάμηνο

1) Αρχές Γεωπληροφορικής & Σ.Γ.Π.

2) Γεωδαισία ΙΙΙ

3) Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση

4) Χαρτογραφία ΙΙ

5) Οδοποιία Ι

6) Γεωτεχνική Μηχανική

7) Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι

8 ) Ξένη Γλώσσα

 

5ο Εξάμηνο

1) Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

2) Γεωδαισία IV

3) Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Ι

4) Φωτογραμμετρία Ι

5) Γεωγραφία & Ανάλυση του Χώρου

6) Μηχανική Ρευστών

7) Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων - Οικονομικά Στοιχεία

8 ) Κοινωνιολογία του Χώρου

 

6ο Εξάμηνο

1) Γεωδαισία V

2) Φωτογραμμετρία ΙΙ

3) Εφαρμοσμένη Υδραυλική

4) Τεχνική Υδρολογία

5) Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις ΙΙ

6) Θεματική Χαρτογραφία

7) Γεωδαιτική αστρονομία

 

7ο Εξάμηνο

1) Κτηματολόγιο

2) Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση

3) Πολεοδομία

4) Υδραυλικά Έργα

5) Φωτογραμμετρία ΙΙΙ

6) Ψηφιακή Χαρτογραφία

 

8ο Εξάμηνο

1) Χωροταξία

2) Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

3) Αστική Γεωγραφία

4) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

5) Εισαγωγή στην Πολεοδομία & Οικιστικά Δίκτυα

6) Γεωφυσικές Διασκοπήσεις - Βαρυτημετρία

7) Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ

 

9ο Εξάμηνο

1) Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων

2) Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας

3) Θαλάσσια Γεωδαισία

4) Δορυφορική Γεωδαισία & Πλοήγηση

5) Εισαγωγή στο Γήινο Πεδίο Βαρύτητας

6) Οικονομική Γεωγραφία

7) Τεχνική Γεωδαισία

 

10ο Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

Edited by geoste
Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ απόλυτα με το σκεπτικό του geoste.. έχω μόνο μία μικρή ένσταση στην 2η κατεύθυνση που προτείνει..

Αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να "πάρεις αυτό το ξεχωριστό" που έχει να προσφέρει η σχολή τοπογράφων, θα πρότεινα ως δεύτερη κατεύθυνση την οδοποιία - συγκοινωνιακά.

Οι συγκοινωνιολόγοι προέρχονται από τις σχολές τοπογράφων και πολιτικών. Οι δε τοπογράφοι, σε ότι αφορά τον γεωμετρικό σχεδιασμό συγκεκριμένα, (διότι μία μελέτη συγκοινωνιακών έχει πολλές άλλες παραμέτρους, τεχνικά έργα κλπ), εξειδικεύονται αρκετά καθώς είναι καλοί γνώστες της γεωμετρίας του χώρου, των απαιτούμενων παραδοτέων, ψηφιακών μοντέλων εδάφους κλπ. Λάβε υπόψιν ότι η φωτογραμμετρία πχ, που είναι αποκλειστικό αντικείμενο των τοπογράφων συνδέεται άμεσα με την οδοποιία, όπως και τα gis.

Οι συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί σε μελέτες οδοποίας έχουν επίσης ισότιμο ρόλο, και συνήθως αντίστοιχα εξειδικεύονται στα συνοδά τεχνικά έργα και στους υπολογισμούς. 

Αντιθέτως, θεωρώ ότι στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό δεν παίρνουμε τις γνώσεις που μας καθιστούν πρωτοπόρους σε αυτό τον τομέα. Εκεί κυριαρχούν οι αρχιτέκτονες- πολεοδόμοι και οι απόφοιτοι των πολύ καλών και εξειδικευμένων σχολών πολεοδομίας - χωροταξίας.

Οι τοπογράφοι εξειδικεύονται σε μελέτες αναδασμών, πράξεων εφαρμογής κλπ αλλά και αυτά στην ουσία αποτελούν κομμάτι της βασικής τους εκπαίδευσης, παρά κάποιας ροής πολεοδομίας κλπ.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.