Jump to content

Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ν.4495/17 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού


Engineer
 Share

Recommended Posts

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/105605/3990/2019 Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ν.4495/17 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με αφορμή αιτήματα Υπηρεσιών Δόμησης, φορέων και μηχανικών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4495/2017 και ειδικότερα ως προς την κατηγορία τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, διευκρινίζουμε τα εξής:

- Σύμφωνα με την παράγραφο 1ζ) του άρθρου 36 του ν.4495/2017, στην Κατηγορία τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών 1, εμπίπτουν περιπτώσεις ανέγερσης ή προσθήκης σε οικόπεδα ή γήπεδα εντός προστατευόμενων περιοχών και ζώνης προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, εθνικά πάρκα και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

- Σύμφωνα με τον δεύτερο αστερίσκο του εντύπου «Βεβαίωση όρων δόμησης & απαιτούμενων εγκρίσεων Ν. 4495/2017 (άρθρο 38 παρ. 2γ)» της υπ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666/2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5716 Β’), «** Αιτήματα για τα οποία απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, απορρίπτονται, διότι αφορούν σε οικοδομικές άδειες Κατηγορίας 1.».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω δύο διατάξεων και διευκρινίζοντας περαιτέρω τη φράση του εντύπου της προαναφερόμενης Υ.Α «για τα οποία απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού», άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι τυχόν υφιστάμενη υποχρέωση ελέγχου των εκσκαφών από την αρχαιολογική υπηρεσία, λόγω αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για την ανέγερση ή προσθήκη κατ’ έκταση σε οικόπεδα ή γήπεδα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις οικοπέδων και γηπέδων εντός προστατευόμενων περιοχών και ζωνών προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, εθνικά πάρκα, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, δεν κατατάσσει αφ’ εαυτής την οικοδομική άδεια στην Κατηγορία 1 του άρθρου 36 του ν.4495/2017, με αποτέλεσμα την ένταξή της στην Κατηγορία 3. Αντιθέτως αιτήματα για ανέγερση ή προσθήκη κατ’ έκταση σε οικόπεδα ή γήπεδα που είναι όμορα σε διατηρητέα κτίρια ή πλησίον μνημείων, για τα οποία απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εμπίπτουν στην Κατηγορία τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών 1.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών της Κατηγορίας 3 που εκδίδονται αυτόματα μετά την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών, όταν απαιτείται από τους όρους δόμησης της περιοχής γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά και εισάγεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 33 του ν.4495/2017 με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου μηχανικού.
 


View full είδηση

Link to comment
Share on other sites

"... υποχρέωση ελέγχου των εκσκαφών από την αρχαιολογική υπηρεσία, λόγω αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για την ανέγερση ή προσθήκη κατ’ έκταση σε οικόπεδα ή γήπεδα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις οικοπέδων και γηπέδων εντός προστατευόμενων περιοχών και ζωνών προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι..."

Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ποιητής..

Υπάρχουν περιοχές που ΔΕΝ είναι αρχαιολογικοί χώροι , ιστορικοί τόποι  αλλά η Αρχαιολογία κάνει έλεγχο εκσκαφών ??

Απ'ότι ξέρω το ΥΠΠΟ πρώτα κάνει κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου και μετά ξεκινά η απαίτηση εγκρίσεων  και ελέγχου εκσκαφών.

Εκτός αν με την έννοια "αρχαιολογικός χώρος" άλλο εννοεί το ΥΠΠΟ και άλλο η ΔΑΟΚΑ

 

Edited by avgoust
Link to comment
Share on other sites

Ναι υπάρχουν περιοχές όπως ο Γέρακας για παράδειγμα ή άλλη περιοχή στην Αθήνα όπως στο Μέτς  που μου έχει τύχει που δεν είναι αρχαιολογικός χώρος , αλλά απαιτείται παρουσία αρχαιολόγου στις εκσκαφές .  

Συνήθως σε βάζει να κάνεις ένα σταυρό βάθους 1 μ. περίπου , όπου κοιτάει αν υπάρχει κάτι εμφανές και μετά προχωράς . Σε άλλη περιοχή είναι συνέχεια παρών .

Link to comment
Share on other sites

44 λεπτά πριν, avgoust said:

Υπάρχουν περιοχές που ΔΕΝ είναι αρχαιολογικοί χώροι , ιστορικοί τόποι  αλλά η Αρχαιολογία κάνει έλεγχο εκσκαφών ??

Ναι, πάρα πολλές.

Link to comment
Share on other sites

Όχι απλά πάρα πολλές, είναι όλες οι υπόλοιπες ...

1. Ορατά και χαρακτηρισμένα (γνωστά) μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι ανήκουν στα άμεσα προστατευόμενα.

2. Περιοχές πέριξ γνωστών μνημείων ανήκουν στις εν δυνάμει προστατευόμενες περιοχές.

3. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές υφίστανται τον έλεγχο πιθανής βλάβης άγνωστου μνημείου από δραστηριότητες (που ιδρύονται) ή έργα (των οποίων αδειοδοτείται η εκτέλεση).

Όλα τα παραπάνω προστατεύονται βάσει του Αρχαιολογικού Νόμου (ν.3028/2002), άρθρο 10. Η προστασία υλοποιείται με έγκριση του ΥΠΠΟ που προηγείται όλων των άλλων.

Η απόφαση της έγκρισης εκδίδεται κατόπιν με απόφαση Υπουργού ή υπηρεσιών του ΥΠΠΟ ανάλογα με το σαφώς διακεκριμένο πλέγμα αρμοδιοτήτων.

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις απαιτείται πριν την έγκριση η έκφραση γνώμης Συμβουλίων (Κεντρικό ή Τοπικό) και υπάρχει η πιθανότητα καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών. Οι όροι της έγκρισης αυτών επηρεάζουν άμεσα την μετέπειτα αδειοδότηση και για το λόγο αυτό οι άδειες ανήκουν μόνο στην κατηγορία 1.

Στην τρίτη περίπτωση η έγκριση είναι καταρχήν δηλαδή στην ουσία γνωστοποίηση δραστηριότητας/έργου προς το ΥΠΠΟ ώστε να λάβει τα μέτρα του. Τα μέτρα αυτά θα ληφθούν μετά την αδειοδότηση, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και μπορεί να έχουν κατάληξη ακόμη και πέραν της μη έγκρισης (πχ. την απαλλοτρίωση) όπως φαίνεται και στο δείγμα που επισυνάπτεται. Αυτές οι κατ' αρχήν εγκρίσεις πάνε με την κατηγορία 3.

 

 

1.png

Edited by kan62
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Έχει τύχει σε κανέναν να ζητήσει Βεβαίωση όρων δόμησης για κτίριο κατηγορίας 3 σε περιοχή που απαιτείται έγκριση Αρχαιολογίας;

Μου ζητάνε από την ΥΔΟΜ να προσκομίσω την Βεβαίωση της Αρχαιολογία προκειμένου να μου χορηγήσουν την Βεβαίωση όρων δόμησης! Η αρχαιολογία από΄ την πλευρά της ζητάει Διάγραμμα Κάλυψης! Δηλαδή πρέπει να έχω ολοκληρώσει την μελέτη μόνο και μόνο για να πάρω Βεβαίωση!!!

 

Link to comment
Share on other sites

Ότι να ναι. Σε ποια ΥΔΟΜ στο ζητάνε αυτό; Ίσα ίσα, με τη βεβαίωση όρων δόμησης ορίζεται ποιες εγκρίσεις θα απαιτηθούν κατα την έκδοση της άδειας.

Link to comment
Share on other sites

Ε μα κι εγώ αυτό της είπα.

 

Αλλά η απάντηση ήταν ότι πάει να μου κάνει διευκόλυνση γιατί λέει εφόσον υπάγεται σε περιοχή που απαιτείται Αρχαιολογία πάει υποχρεωτικά Κατηγορία 1! Γεγονός που δεν ισχύει φυσικά βάσει της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/10560/3990

 

ΥΔΟΜ Αθηναίων

Link to comment
Share on other sites

Για ποιό λογο χρειαζεσαι έγκριση Αρχαιολογίας;

Αν ανήκεις στις παρακάτω περιπτώσεις:

"ε) κατασκευές και εργασίες σε μνημεία χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
στ) κατασκευές και εργασίες σε διατηρητέα κτίρια χαρακτηρισμένα από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ζ) ανέγερση ή προσθήκη σε οικόπεδα ή γήπεδα εντός προστατευόμενων περιοχών και ζώνης προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, εθνικά πάρκα και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές"

σύμφωνα με το 4495 πας όντως κατηγορία 1.

Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται αυτή η απόφαση που παραθέτεις.

*edit

τώρα είδα ότι εννοείς την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/105605/3990/2019 στο παρον θεμα. Ναι, αν αυτό που χρειάζεσαι από την Αρχαιολογία είναι απλώς μια έγκριση εκσκαφών και δεν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή δεν πας στην κατηγορία 1 (να δείξεις την απόφαση στην ΥΔΟΜ) και ξεκάθαρα δεν απαιτείται να έχεις να λάβει απο πριν τις εγκρίσεις στη φάση της βεβαίωσης όρων δόμησης. Απλώς ορίζει η ΥΔΟΜ ποιες θα είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις όταν θα πας για την έκδοση άδειας.

Edited by danaikaterina
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.