Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
pov

ΕΕΜΚ - Λειτουργική συνένωση χώρων

Recommended Posts

Καλησπέρα σας,

Θέλω να κανω μια ΕΕΜΚ, με επιμέρους εργασιες την (κζ)λειτουργική συνένωση χώρων, δύο γραφείων (30τ.μ/γραφείο). Κοιτώντας τα δικαιολογητικά που ζητάει το σύστημα με προβληματίζει η παθητική πυροπροστασία και η μελέτη προσβασιμότητας.
Εϊναι αναγκαία η κατάθεση των παραπάνω μελετών για γραφείο 60τμ? Γιατί νιώθω οτι τα ζητούμενα για να κάνεις μια ανακαίνιση ουσιαστικά είναι στα επίπεδα κανονικής άδειας, εξου και η απορία μου.

 

Ευχαριστώ πολύ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στη σχετική απόφαση ζητούνται τα παρακάτω:

λβ) Για επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροπο-
ποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογρα-
φικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της 
παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι 
κατασκευές με τις διαστάσεις τους.
3) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφο-
νται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύ-
θυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν η παρά-
γραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 
7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012.
4) Σχέδια κάτοψης και τομής, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

η παθητική και η μελέτη προσβασιμότητας που αναφέρεται;

Share this post


Link to post
Share on other sites

κζ) Για τη λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις αριθμ. 13448/16-3-2012 και 13451/163-2012 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 116/ Α.Α.Π/9.10.2012),  κατατίθενται:

1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.

2)  Αίτηση εκάστου των ιδιοκτητών των προς συνένωση χώρων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.

3) Ιδιωτική σύμβαση των ιδιοκτητών, στην περίπτωση λειτουργικής συνένωσης κτιρίων ομόρων οικοπέδων, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της λειτουργικής ενοποίησης των κτισμάτων ή χώρων.

4)   Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ενιαία λειτουργία του χώρου (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εσωτερικών διαρρυθμίσεων) και αναφέρεται ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις, ότι δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και ότι δεν θίγεται η στατική επάρκεια των κτιρίων στα οποία ανήκουν οι χώροι που συνενώνονται λειτουργικά.

5)  Συναίνεση με αυξημένη πλειοψηφία 67% των συνιδιοκτητών των όμορων οικοπέδων ή των όμορων αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου.

6)   Αντίγραφα των οικοδομικών αδειών των όμορων κτιρίων ή του ενός εφόσον πρόκειται για συνένωση ιδιοκτησιών εντός του ιδίου κτιρίου.

7)  Σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης (κάτοψη, τομή) συνοδευόμενη από την τροποποιημένη μελέτη πυροπροστασίας του ενιαίου χώρου.

Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/1981 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, όπου απαιτείται.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον διαχωρισμό των χώρων μετά τη λειτουργική συνένωση.

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.