Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Engineer

Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Recommended Posts

Η απόφαση αναφέρει:

1. Η επικαιροποίηση, των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ :2009, αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων.

2. Η χώρα μας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ – TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece/Sector: Building Materials, σελ. 328, No 12-15).

3. Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις
κατασκευής έργων.

4. Με τα εν λόγω κείμενα εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.

5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 70 Τεχνικών Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της από 29-11-2016 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ παραχωρεί στο Υπ.Υ.ΜΕ. το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης των κειμένων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους στην κατασκευή των τεχνικών έργων στη χώρα, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 54, του ν. 4412/2016, τις εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του παραρτήματος Α, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών περιέχονται στο παράρτημα Α, και τα πλήρη κείμενα τους στο Παράρτημα Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Απόφαση-Υπ.-Υποδομών-και-Μεταφορών-Δ22419322.11.2019-ΦΕΚ-4607-13.12.2019-τεύχος-B’.pdf

 


View full είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ συνάδελφε. Από που μπορείς να κατεβάσεις την ΕΤΕΠ μου χρειάζεσαι;

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 λεπτά πριν, dimidomo said:

.... Από που μπορείς να κατεβάσεις την ΕΤΕΠ μου χρειάζεσαι;

Να υποθέσω ότι τα πουλάνε…..

Share this post


Link to post
Share on other sites

να υποθεσω οτι μας δουλευετε και οι 2........

Edited by maneni

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για τις 440 η απευθείας/αρχική πηγή είναι ή από το ΦΕΚ 2221/30-07-12 ή σύμφωνα με την Εγκ. 26 / 4-10-2012 της ΓΓΔΕ όπου αναφέρει στο εδάφιο 14 τα παρακάτω: "Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι ΕΤΕΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων PDF (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, με δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό τα επίσημα εγκεκριμένα κείμενα θα είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς όμως δυνατότητα επέμβασης επί του περιεχομένου τους"
Οπότε πας στη σελίδα της ΓΓΔΕ www.ggde.gr, επιλέγεις το "ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΓΓ ΥΠΟΔΟΜΩΝ" ---> "Θέματα Υπηρεσιών της Γεν. Γραμματείας Υποδομών" και στις σελίοδες που σου εμφανίζει επιλέγεις τον φάκελλο με τίτλο "Διεύθυνση Διαμόρφωσης Αρχών & Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων & Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΠΑΔ) - ΠΤΠ κλπ ( 54 Files )". Εκεί θα βρεις τις κατηγορίες των ΕΤΕΠ ξεχωριστά.
Υποθέτω ότι θα ανεβάσουν στη ΓΓΔΕ και τις τελευταίες που βγήκαν.
Βέβαια υπάρχουν και άλλες αρκετές πηγές/sites όπου μπορείς να τις βρεις διακριτά, αλλά ανέφερα την κύρια.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οι ΕΤΕΠ είναι στο παράρτημα του ΦΕΚ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστός . Αααα γειά σου ... για αυτό κι εγώ έγραψα ως κύρια πηγή τα ΦΕΚs !!! (πληθυντικός)... 

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 λεπτά πριν, georgegaleos said:

...τα ΦΕΚs !!! (πληθυντικός)... 

έγραψες...

Share this post


Link to post
Share on other sites

και όλα μαζί εδώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ παιδιά.

Καλές γιορτές να έχουμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.