Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Etak4

Μικρές Ανεμογεννήτριες

Recommended Posts

Αγαπητοί συνφορουμήτες, ανοίγω το σχετικό topic για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο topic και επειδή το θέμα ενδιαφέρει και εμένα αλλα πιθανόν και αρκετούς άλλους. Πρόκειται για έναν τομέα που δεν έχει προχωρήσει στην χώρα μας και έχουν εκδοθεί αρκετοί νόμοι σχετικά.

Νόμοι που έχουν εκδοθεί και αφορούν μεταξύ άλλων τις μικρές Ανεμογεννήτριες παραθέτοντε παρακάτω.

 

 

6ΕΑΒ4653Π8-ΗΩΑ.pdf 129(27-6-06)_3468.pdf 2007.07.10_FEK.1153_YA.13310.pdf 2012-03-13-odigos-mikron-anemogennitrion.pdf document.pdf n3851_2010.pdf N4203_2013.pdf PPD_RES_B_Category_Jan2013.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Επιπρόσθετα, έχω προσπαθήσει να κάνω μια σύνοψη των διαδικασιών και τις νομοθεσίας που απαιτούντε για έναν αιολικό σταθμό παραγωγής ισχύος μέχρι 20KW. Απ΄όσο έχω δεί η νομοθεσία για α/γ μέχρι 20 KW είναι διαφορετική απο ότι για α/γ 20-60KW.

Σύνοψη:

1.      ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Δεν απαιτείται.

·        Σύμφωνα με τον Ν.3851/2010 άρθρο 2 παράγραφος 12:

Το άρθρο 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικα− θίσταται ως εξής: «1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτι− κή απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκατα− στάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.: α) γεωθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλε− κτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW, β) σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW, γ) φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWp, δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρι− κή ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) kW

 

·        Επιπλέον επιβεβαιώνεται το ανωτέρο και απο το site του ΔΕΣΜΗΕ στον παρακάτω σύνδεσμο : http://www.desmie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/aiolika/

 

2.      ΆΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Δεν απαιτείται.

·        Σύμφωνα με τον Ν.3851/2010 άρθρο 8 παράγραφος 13:

13. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4, απαλλάσ− σονται και από την υποχρέωση να λάβουν άδεια εγκα− τάστασης και λειτουργίας.

 

 

 

3.      ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

     Σύμφωνα με τον Ν.3851/2010 άρθρο 8 παράγραφος 13:

Ομοίως εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο., οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε γήπεδα, εφόσον η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα εξής όρια ανά τεχνολογία:

 

− 20 kW για αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγω− γής.

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας, μετά την άπρακτη πα− ρέλευση της οποίας θεωρείται αυτή χορηγηθείσα. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης εξετάζεται μόνο η εγκα− τεστημένη ισχύς του σταθμού και ότι ο χώρος εγκα− τάστασης δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α΄ έως β΄ του επόμενου εδαφίου

 

Κατ’ εξαίρεση, υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. με εγκα− τεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση προς τα ανωτέρω όρια εφόσον: α) εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε ορι− οθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή β) γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πε− νήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολο− γίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια.

 

 

 

4.      ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 ;;

5.      ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

 

 

Αιτήσεις σύνδεσης για μικρές α/γ, όπως και γενικά για σταθμούς Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α., πλην φωτοβολταϊκών, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου, Πατησίων 27, 10432 Αθήνα, 8ος όροφος) με το έντυπο του παραρτήματος της Y.A. 13310/2007

 

 

6.      ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

Σύμβαση Σύνδεσης στο Σύστημα ή σε Δίκτυο

 

Διαχειριστής αρμόδιος για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι ο ΔΕΣΜΗΕ, ενώ Διαχειριστής του Διασυνδεδεμένου Δικτύου αλλά και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων είναι η ΔΕΗ.

 

Αφού καταστεί δεσμευτική η Προσφορά Σύνδεσης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει Αίτηση Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή μετά την οποία, τα ενδιαφερόμενα μέρη προχωρούν στην σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης:

 

    Τριμερούς στην περίπτωση σύνδεσης στο Σύστημα (ΔΕΣΜΗΕ-ΔΕΗ-επενδυτής), ή

    Διμερούς στην περίπτωση σύνδεσης σε Δίκτυο (Διαχειριστής-επενδυτής).

 

Για μικρά έργα που έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, η αίτηση σύνδεσης συνοδεύεται από (βλ. “Κανονισμό Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας” – ΥΑ.13310/2007, αρθ.9, §2 και Ν.3468/2006, αρθ.4, §4):

 

    Έγγραφο που να αποδεικνύει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης του χώρου εγκατάστασης κατά το αρθ.7 του Ν.3468.

    Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή υπεύθυνη δήλωση ότι το έργο απαλλάσσεται από την εν λόγω υποχρέωση.

    Τις τυχόν απαιτούμενες Οικοδομικές Άδειες ή βεβαίωση της πολεοδομίας ότι δεν απαιτούνται άδειες.

 

>> Ειδικά για Φωτοβολταϊκά πάνω σε κτίρια δες την σχετική παράγραφο.

 

Για λοιπές Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις μικρής ισχύος που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, οι επενδυτές πρέπει να απευθύνονται στο κατάστημα της ΔΕΗ του τόπου όπου θα εκτελεσθεί το έργο. Εκεί, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σύνδεσης αφού τους δοθούν οι απαιτούμενες διαδικαστικές και τεχνικές διευκρινίσεις.

 

Η Σύμβασης Σύνδεσης υπογράφεται και ισχύει από την χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται. Ύστερα απ’ αυτό ο επενδυτής μπορεί να ξεκινήσει την υλοποίηση των έργων σύνδεσης. Σημειώνεται ότι στις Συμβάσεις που συνάπτει ο αρμόδιος Διαχειριστής με τους φορείς σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής, καθορίζεται προθεσμία σύνδεσης στο Σύστημα ή Δίκτυο, η οποία είναι αποκλειστική, και ορίζεται εγγύηση ή ποινική ρήτρα που καταπίπτει αν ο φορέας δεν υλοποιήσει τη σύνδεση εντός της καθορισθείσας προθεσμίας.

http://www.admie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/diadikasia-adeiodotisis/symbasi-syndesis-sto-systima-i-se-diktyo/

7.      Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα ή σε Δίκτυο, ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ), εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου ή ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΔΕΗ), εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, υποχρεούνται να συνάπτουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον κάτοχο της άδειας παραγωγής της(Ν.3468/2006, ΦΕΚ.Α’129, αρθ.12).

 

Η σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας προϋποθέτει την προσκόμιση :

 

    Άδειας Παραγωγής.

    Απόφασης Έκγρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), ή βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση ΕΠΟ.

    Άδειας Εγκατάστασης (για τα έργα που απαιτείται).

    Σύμβασης Σύνδεσης.

    Όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο επενδυτής δεν είναι εταιρεία αλλά φυσικό πρόσωπο (ελεύθερος επαγγελματίας), απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος και των όποιων μεταβολών της.

    Υπεύθυνων Δηλώσεων (Υ/Δ) «περί μη-κατάτμησης» και «περί τροποποιήσεων και διαχειριστών» (για τα κείμενα των Υ/Δ και για πλήρεις καταλόγους των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία ενδιαφερομένου δες την αντίστοιχη περιοχή του ιστότοπου).

 

Σημειώνεται (ΥΑ.13310/2007, αρθ.14, §6), ότι δεν επιτρέπεται η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού χωρίς την Σύμβαση Αγοραπωλησίας. Σύμφωνα με την §7 του άρθρου 14 της παραπάνω, οι πληρωμές που αντιστοιχούν στον παραγωγό για την ενέργεια που ενέχυσε στο Σύστημα ή το Δίκτυο κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, καταβάλλονται μετά την λήψη της Άδειας Λειτουργίας.

 

Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας ισχύει για είκοσι (20) χρόνια και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική Άδεια Παραγωγής. Ειδικά η Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από Ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) χρόνια και μπορεί να παρατείνεται επίσης ύστερα από έγγραφη συμφωνία. Ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων έχουν καθοριστεί με την ΥΑ.17149/2010 (ΦΕΚ.Β’1497/6.9.2010) και αφορά τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ πλην Υβριδικών και Ηλιοθερμικών.

 

Ειδικά για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς η Σύμβαση συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον πίνακα τιμολόγησης και αντιστοιχεί στο μήνα και έτος της υποβολής της αίτησης εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, ή αλλιώς από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού που καθιστά τον φάκελο πλήρη (άρθ.186, Ν.4001, ΦΕΚ.Α’179/22.8.2011), υπό την προϋπόθεση έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας εντός δεκαοκτώ (18) μηνών για τους σταθμούς ισχύος έως 10 MW και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τους σταθμούς ισχύος από 10 MW και άνω. Σε αντίθετη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα και έτος της έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας, ή αν δεν προβλέπεται δοκιμαστική λειτουργία, της ενεργοποίησης της σύνδεσης. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία των 36 μηνών δίνεται και για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 10 MW, εφόσον για την σύνδεσή τους απαιτείται η κατασκευή καινούργιου υποσταθμού 150kV/20kV.

http://www.desmie.gr/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesias-ape/periechomena/diadikasia-adeiodotisis/symbasi-agorapolisias-ilektrikis-energeias/

Κάθε διόρθωση δεκτή φυσικά!

Edited by miltos
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

too good to be true, ωραίος ευχαριστούμε. κλικ και φύγαμε για εγκατάσταση.

ερωτήσεις:
1. έχω απλήρωτους λογαριασμούς ή είναι κομμένο, το ρεύμα που θα παράγω μπορώ να το τρώω όλο μόνος μου ή πρέπει να το δίνω στους δεή?
2. στο διπλανό σπίτι μένει οικογένεια που τους έχουν κόψει το ρεύμα διότι χρωστάνε, επιτρέπεται να τους δίνω εγώ ρεύμα από τις ανεμογεννήτριές μου? (το ξέρω ότι απαγορεύεται να δίνω από το ρεύμα της δεής/πίνακα)

Edited by AMHxaNos
διατύπωση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όταν μιλάμε για α/γ 20-60kw μιλάμε για ένα μικρό αιολικό πάρκο στην ουσία, με κόστος αρκετών χιλιάδων και ανάγκες σε μελέτες ανεμολογικών δεδομένων κλπ.

  • Οι οικιακές ανεμογεννήτριες που αναφέρατε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση αυτονόμισης και ακόμα όχι σε περίπτωση net metering, νομίζω αυτό καλύπτη το πρώτο μέρος της ερώτισης.
  • Σχετικά με το δεύτερο, όσο είστε σε ΔΕΗ ξεκάθαρα όχι. Και αυτόνομα να ήταν και τα δύο οικίματα απαιτούντε προστατευτικές διατάξεις για ασφαλή λειτουργία.

Ελπίζω να βοήθησα, παρακαλώ να μείνουμε στο πνεύμα του τόπικ που δεν αφορά τις οικιακές ανεμογεννήτριες.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δύο βήματα πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις για μικρές ανεμογεννήτριες – Τι περιλαμβάνει η απόφαση για όρους εγκατάστασης

 
09 04 2020 | 07:43

Μετά τον καθορισμό των τιμών αναφοράς, η Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει θέματα εγκατάστασης των μικρών ανεμογεννητριών αποτελεί το επόμενο βασικό βήμα για να τεθεί σε ισχύ, για πρώτη φορά στη χώρα μας, το ειδικό πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη αιολική τεχνολογία (έως 60 KW).

Το ΥΠΕΝ βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης της απόφασης, ωστόσο χρονικά είναι άγνωστο πότε θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εν λόγω απόφαση θα προβλέπεται ότι η εγκατάσταση των Μικρών Ανεμογεννητριών θα γίνεται:

  • σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1923, και σε δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν.998/79,
  • εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας και,
  • σε λιμένες

Το αμέσως επόμενο βήμα, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, θα είναι η έκδοση σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής από τον ΔΕΔΔΗΕ και η προετοιμασία των περιφερειακών γραφείων του Διαχειριστή, ώστε να ορίσει ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων.

Θυμίζουμε ότι η ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών που μπορούν να μετέχουν στον εν λόγω μηχανισμό στήριξης αυξήθηκε πέρυσι από τα 50 στα 60 κιλοβάτ, καθώς κρίθηκε ότι πλέον υπάρχουν διαθέσιμες ανεμογεννήτριες που μπορούν να παράξουν αυτήν την ισχύ με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

Ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επενδυτών είναι μια σημαντική παράμετρος, καθώς με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΝ, για τις μικρές ανεμογεννήτριες η ταρίφα ορίζεται στα 157 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, η οποία θα μειώνεται κατά 3 ευρώ για κάθε 4 MW μικρών ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στη χώρα, το πρόγραμμα, δε, σταματάει όταν εγκατασταθούν συνολικά 20 MW.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι από κάποιους υποψήφιους επενδυτές κατά το παρελθόν έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά (εγκατάσταση ιστού, διαδικασία αδειοδότησης κλπ), ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλήθος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ παλιότερα για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, με βάση τον παλαιό νόμο, ήταν πάνω από 1.000 αιτήσεις.

 

https://energypress.gr/news/dyo-vimata-prin-xekinisoyn-oi-aitiseis-gia-mikres-anemogennitries-ti-perilamvanei-i-apofasi-gia

Άρα τα χωροταξικά-περιβαλλοντικά-πολεοδομικά εκκρεμούν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.