Jump to content

Εκ νέου εξετάσεις πιστοποίησης για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές & Σύσταση Μητρώου Ελεγκτών εκδοθέντων ΠΕΑ


Engineer
 Share

Recommended Posts

Σύστημα πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών μέσω εξετάσεων στο ΤΕΕ, σύσταση μητρώου ελεγκτών εκδοθέντων ΠΕΑ, αυστηροποίηση ποινών στους ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και επιλογή για την έκδοση ΠΕΑ για νέα κατασκευή ή ριζική ανακαίνιση από ενεργειακό επιθεωρητή με κλήρωση, είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που μνημονίου συνεργασίας που συνυπέγραψαν ΥΠΕΝ-ΤΕΕ για την εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

Διαβάστε παρακάτω το επίσημο, πλήρες κείμενο του μνημονίου συνεργασίας για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια:

Α. Μεταβατική περίοδος 

 1. Για τις οικοδομικές άδειες που έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου το 2019 (προεγκρίσεις), έκδοση ανακοίνωσης που θα ορίζει ότι θα ακολουθήσουν τις προϊσχύουσες διατάξεις (θα καλυφθεί θεσμικά αναδρομικά)(ΥΠΕΝ).
 2. Για τις οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2020 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών, ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια, έχουν υποχρέωση κατάθεσης ΜΕΑ για ενεργειακή κατηγορία Β+. Από 1/6/2021 υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το νέο κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Α (ΥΠΕΝ).

Β. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου ενεργειακών επιθεωρήσεων / πιστοποιητικών

Μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ αναθεωρείται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών και δημιουργείται σύστημα πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών μέσω εξετάσεων στο ΤΕΕ.

 1. Αναθεώρηση του πλαισίου για το μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών
  • Δημιουργία συστήματος πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών μέσω εξετάσεων στο ΤΕΕ, το οποίο και θα πιστοποιεί τους επιθεωρητές. Αξιολόγηση του τρόπου πληρωμής (ΥΠΕΝ, ΤΕΕ).
  • Στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, οι πιστοποιημένοι θα εγγράφονται σε νέες κατηγορίες, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη και την χρήση των επιθεωρούμενων κτιρίων (ΤΕΕ).
  • Εξέταση βιωσιμότητας Μητρώου (ΤΕΕ)
 2. Ενεργοποίηση μηχανισμού ανεξάρτητων ελεγκτών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές:
  • Δημιουργία ανεξάρτητου μητρώου ελεγκτών των εκδοθέντων ΠΕΑ κατ’ αναλογία με την διαδικασία και λειτουργία των ελεγκτών δόμησης.
  • Ενεργοποίηση του ελέγχου του επιθεωρητή δόμησης για τα τεχνικά συστήματα, καθώς και του ελέγχου της θερμομονωτικής επάρκειας για κάθε νέα οικοδομική άδεια που έχει εκπονηθεί ΜΕΑ.
  • Αυστηροποίηση των ποινών στους ενεργειακούς επιθεωρητές, εάν διαπιστωθεί ότι ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους (πχ προσωρινή αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)
  • Επιλογή για την έκδοση ΠΕΑ για νέα κατασκευή ή ριζική ανακαίνιση από ενεργειακό επιθεωρητή με κλήρωση.
 3. Κατ’ αναλογία, το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ θα αναλάβουν την πιστοποίηση των ενεργειακών ελεγκτών, μέσω εξετάσεων στο ΤΕΕ. Στο μητρώο θα εγγράφονται οι πιστοποιημένοι σε τρεις κατηγορίες: α) βιομηχανικών διεργασιών β) κτιριακών εγκαταστάσεων λοιπών εμπορικών χρήσεων και γ) μεταφορών
 4. Επικαιροποίηση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών / μεθοδολογιών, με ευθύνη του ΤΕΕ
  • Αναθεώρηση Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ 20701-1, 20701-2 και 20701-4 και έκδοση νέων (ΑΠΕ, Βιοκλιματικά, Φωτοτεχνία, Θέρμανση & Κλιματισμός, Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων), μέχρι 30/9/2020 το τελικό σχέδιο και μέχρι 31/12/2020 το τελικό κείμενο μετά από έλεγχο με το λογισμικό ΚΕΝΑΚ. (δείτε εδώ τη σύσταση όλων των ομάδων εργασίας για τις νέες ΤΟΤΕΕ)
  • Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ αναλαμβάνουν την υποχρέωση σχολιασμού εντός δεκαημέρου από την κατάθεση τους των διμηνιαίων εκθέσεων προόδου των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ.
  • Διορθώσεις/προσαρμογές λογισμικού ΚΕΝΑΚ σύμφωνα με τις αναθεωρημένες και νέες ΤΟΤΕΕ μέχρι31/12/2020
  • Συμπλήρωση προσαρτημάτων, που προβλέπονται από την Οδηγία 2018/844, για συγκρίσεις με προτυποποιημένες μεθοδολογίες (ISO/ΕΝ) μέχρι31/9/2020 (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,  παρ. 1 της Οδηγίας)
  • Πρόταση για επαναπροσδορισμό της σχετικής νομοθεσίας για τον τρόπο υπολογισμού της «Ριζικής ανακαίνισης», με τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ
 5. Άλλες θεσμικές ρυθμίσεις σχετικές με την ενεργειακή επιθεώρηση:
  • Απαίτηση ανάληψης της επίβλεψης της ΜΕΑ στις οικοδομικές άδειες. 

Γ. Άλλα μέτρα πολιτικής για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα:

 1. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, που θα προκηρύσσεται ανά τακτικούς κύκλους:
  • Εξορθολογισμός των τιμών μονάδας, με βάση τις τιμές αγοράς (ΤΕΕ, ΥΠΕΝ)
  • Μέριμνα για ύπαρξη ικανού αριθμού πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος (ΤΕΕ).
  • Πρόβλεψη για προσεισμικό έλεγχο στα κτίρια κατοικιών που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα (ΥΠΕΝ).
 2. Θέσπιση κατάλληλου συνδυασμού κινήτρων / υποχρέωσης για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατηγορίας Ζ –Η (ΥΠΕΝ).

View full είδηση

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 204
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Και οι άδειες που έχουν βγεί μέχρι σήμερα και έχουν πάει στο Α?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Η επαναφορά των εξετάσεων ελπίζω να είναι αστείο. Αν αληθεύει, θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου να μην επανέλθουν οι εξετάσεις. Ελπίζω να βγάλουν άμεσα οι σύλλογοι των Πολιτικών Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων, των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων και των Τοπογράφων ανακοινώσεις που να καταδικάζουν τις σκέψεις αυτές του υπουργείου και του ΤΕΕ.. Να δούμε τι άλλο θα μας ξημερώσει με τον πρόεδρο αυτό.

Ελπίζω αυτή τη φορά να μην αποκλείεται η πρόσβασή μου στο λογαριασμό μου στο michanikos.gr από κάποιους επειδή θα αγωνίζομαι για την οριστική κατάργηση των πιστοποιήσεων μέσω σεμιναρίων και εξετάσεων απαιτώντας κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα βάση του τίτλου σπουδών μας.

Link to comment
Share on other sites

Επιτέλους επαναφορά στα αυτονόητα, ως μία Ευρωπαϊκή χώρα.

Link to comment
Share on other sites

Δεν  είναι  απαραίτητα   κακό  η  πιστοποίηση  με  εξετάσεις  νέων κανονισμών  που  εισάγονται

στην  επαγγελματική  μας δραστηριότητα    και  έχουν  πλημμελώς  διδακτεί  στις  πανεπιστημιακές  αίθουσες . 

 πχ  καποιος  με  το   δημοκρατικο  πενταρακι  η  εξαρακι   της  σοσιαλιστικης  μεταπολίτευσης  δεν  εχει  μαθει  τιποτα .

Αλλωστε  αυτό  εξασφαλίζει  πρωτίστως  τα  συμφέροντα  των επαγγελματιών  από  λάθη  και  παραλείψεις.

Και  καλό  θα  ήταν  να  γίνει   επέκταση  σε  πιο  επικίνδυνες  δραστηριότητες   πχ  Στατικούς  κανονισμούς, μιλάω  για  τους  Ευρωκώδικες και  ΚΑΝ.ΕΠΕ

(μαλιστα  στις  ΗΠΑ  ορισμενες  στατικες  επιλυσεις  απαιτουν  εξετασεις  και  εξειδικευση  πχ  μη  γραμμικη  δυναμικη  αναλυση  ,  με  γραμμικα  η  επιφανειακα  πεπερασμενα).

που  θίγουν  την  ασφάλεια  των οικοδομών   και  των  κατοίκων  τους 

Ειδικά  την  περίοδο  αυτή  που  γινονται  αποτιμησεις  αυθαιρετων  με  προσομοιωσεις που  πολλα προγράμματα δεν  τα  καταφέρνουν  όπως πρέπει  

Το  άσχημο  είναι  ότι  μας  ξεβολεύει  λιγάκι  ,  πολύ  διάβασμα  νέες  γνώσεις  κλπ .

Ο τεχνικος  κοσμος  εχει  πια  ωριμασει    και  είναι  ωρα  να  εφαρμοστουν  οι  αλλαγές  αυτές.

Link to comment
Share on other sites

Στρώνουν το δρόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.Εχει να γίνει της εξέτασης το κ@@@@

Edited by dimitris11140
Link to comment
Share on other sites

Έτσι βάλτε μας εξετάσεις, δεν έχουμε μάθει αρκετά. Τους εργάτες στην οικοδομή αφήστε τους χωρίς καμία κατάρτιση, χωρίς κανένα μητρώο,  όποιος θέλει να μπαίνει να δηλώνει μάστορας. Βάλτε μας και εξετάσεις για τεχνικούς ασφαλείας, γιατί όχι.

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, loser said:

....

 πχ  καποιος  με  το   δημοκρατικο  πενταρακι  η  εξαρακι   της  σοσιαλιστικης  μεταπολίτευσης  δεν  εχει  μαθει  τιποτα .

....

επειδή αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κειμενάκι στο κάτω μέρος (Το  πρόβλημα  με  τον  κοσμο ...), μπορείς να μας εξηγήσεις σε τι συνίσταται η διαφορά του 6 με το 7?

εκτός κι αν θεωρείς ότι η (όποια) αριστεία αποτιμάται σε βαθμούς...

Link to comment
Share on other sites

Υποτίμηση του πτυχίου μας. 

Περαστικά μας.

Ντίλερ συμφερόντων κυβέρνηση με βοήθεια από το Δούρειο Ίππο το ΤΕΕ.

Link to comment
Share on other sites

Την προηγούμενη φορά ευτυχώς δεν πήγαν να πιστοποιηθούν πολλοί και πετύχαμε την κατάργηση των πιστοποιήσεων μέσω εξετάσεων. Στο τέλος αφού δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί η χώρα με τους 300 πιστοποιημένους κατάλαβαν κάθε διπλωματούχος μηχανικός σε σχετικό αντικείμενο είναι αυτονόητο ότι μπορεί να κάνει και μια ενεργειακή επιθεώρηση. Τέλος πάντων για να μην γίνεται πολύ συζήτηση για το θέμα και ανοίγει η όρεξη κάποιων θα είμαι όσο γίνεται λιγομίλητος.

Δεν αποδέχομαι την επαναφορά των εξετάσεων και γενικότερα δεν αποδέχομαι τον κατακερματισμό των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με συνεχείς πιστοποιήσεις μέσω σεμιναρίων σε ΚΕΚ και εξετάσεων.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.