Jump to content

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) - Από Μάιο 2020


Recommended Posts

Καλησπέρα

υπάρχει περίπτωση σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται σε περιοχή όπου η πολεοδομική μελέτη έχει εγκριθεί από το 1995 αλλά δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, να μπορεί κάποιος να εκδώσει ΕΕΜΚ (συγκεκριμένα για κατασκευή πισίνας < 50τμ) χωρίς να απαιτηθεί η διαδικασία οικοδομησιμότητας;; 

Κι αν ναι, το ότι προχωράει σε έκδοση ΕΕΜΚ σημαίνει ότι δέχεται την πολεοδομική μελέτη ως έχει και παραιτείται από το δικαίωμα ένστασης;

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα,

βρίσκομαι στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενο κτίριο. Επειδή η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά με προέγκριση από λειτουργικής άποψης και στη συνέχεια σύνταξη πλήρους σετ μελετών, σκεφτόμουν για να εξοικονομήσω λίγο χρόνο (στο σύνολο του έργου) να εκδόσω μια άδεια μικρής κλίμακας προκειμένου να πραγματοποιηθούν κάποιες αρχικές, προπαρασκευαστικές εργασίες στα πλαίσια που επιτρέπει η ΕΕΔΜΚ (καθαιρέσεις εσωτερικών χωρισμάτων κατά κύριο λόγο). Είναι ok να γίνει κάτι τέτοιο?

ευχαριστώ

Edited by Roy_Hobbs
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα συνάδελφοι!

Για την έκδοση ΕΕΔΜΚ για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα πλαίσια του "Εξοικονομώ - Αυτονομώ", θα επιλέξω την περίπτωση  "ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων" ή την περίπτωση "ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων";

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, Ilias M said:

Καλημέρα συνάδελφοι!

Για την έκδοση ΕΕΔΜΚ για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα πλαίσια του "Εξοικονομώ - Αυτονομώ", θα επιλέξω την περίπτωση  "ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων" ή την περίπτωση "ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων";

Θα επιλέξετε την περίπτωση ιθ.) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις

κάνοντας αναφορά στην τεχνική έκθεση σχετικά με την πιθανή χρήση ικριωμάτων για την εργασία αυτή.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@desptsouk Μπορείς. Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα βεβαιώνεις την οικοδομησιμότητα και την αρτιότητα και θα αναφέρεις ότι δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής.

@Roy_Hobbs Βεβαίως μπορείς.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

On 7/4/2021 at 5:26 ΜΜ, desptsouk said:

Καλησπέρα

υπάρχει περίπτωση σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται σε περιοχή όπου η πολεοδομική μελέτη έχει εγκριθεί από το 1995 αλλά δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, να μπορεί κάποιος να εκδώσει ΕΕΜΚ (συγκεκριμένα για κατασκευή πισίνας < 50τμ) χωρίς να απαιτηθεί η διαδικασία οικοδομησιμότητας;; 

Κι αν ναι, το ότι προχωράει σε έκδοση ΕΕΜΚ σημαίνει ότι δέχεται την πολεοδομική μελέτη ως έχει και παραιτείται από το δικαίωμα ένστασης;

Ευχαριστώ

Αφου δεν εχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής πώς ξέρεις το τελικό σχήμα της ιδιοκτησίας ;  Σε ποιά θέση θα βάλεις την πισίνα ; Αν η περιοχή που θα τοποθετηθεί η πισίνα δοθεί σαν εισφορά  γης  σε ομορη ιδιοκτησία τι θα γίνει ;

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, maik said:

Αφου δεν εχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής πώς ξέρεις το τελικό σχήμα της ιδιοκτησίας ;  Σε ποιά θέση θα βάλεις την πισίνα ; Αν η περιοχή που θα τοποθετηθεί η πισίνα δοθεί σαν εισφορά  γης  σε ομορη ιδιοκτησία τι θα γίνει ;

Συμφωνώ. Βέβαια, από ότι φαίνεται δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και ούτως ή άλλως έχουν σκοπό να την κατασκευάσουν εντός του τελικά προβλεπόμενου οικοπέδου.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Καλησπέρα σας,

γίνεται να βγει ΕΕΔΜΚ για την περίπτωση ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών σε εκτός σχεδίου γήπεδο;

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, vagias said:

Καλησπέρα σας,

γίνεται να βγει ΕΕΔΜΚ για την περίπτωση ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών σε εκτός σχεδίου γήπεδο;

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461
Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του πα-ρόντος άρθρου, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρήςκλίμακας (ΕΕΔΜΚ) χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας,
εφόσον:
α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,
β. τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποιαεκτελούνται δεν βρίσκονται:
i. σε δάσος,  ii. σε ρέμα,.......

λγ) Για πρόχειρες ξύλινες, κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο, κατατίθενται:......

Και η τροποποίηση  ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174  για συμπληρωματικά δικαιολογητικά...
 λγ) Για τις περιπτώσεις της περ. λγ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρθ. 3 της παρούσας:
αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού ......

 

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σε όλους.

Θέλω να καθαιρέσω ένα τοίχο προκειμένου να ενοποιήσω ένα δωμάτιο με το σαλόνι αλλά και να μεταφέρω την κουζίνα στο νέο ενιαίο χώρο που θα διαμορφωθεί.

1.Γίνεται με ΕΕΔΜΚ ;

2. Απαιτούνται να εκπονηθούν και μελέτες υδραυλικών και ηλεκτρολογικών για την κουζίνα στη νέα θέση; 

3. Ανεβάζω και αυτές τις μελέτες στο σύστημα ή πρέπει να ακολουθήσω άλλη διαδικασία;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.