Jump to content

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) - Από Μάιο 2020


Recommended Posts

Σε εκτός σχεδίου έχω περίπτωση γ)οικίσκος αντλητικού συγκροτήματος και κα)περίφραξη εκτός σχεδίου

1)Χρειάζεται ΣΑΥ-ΦΑΥ?

2)Το όριο των 25.000 θα το υπολογίσω μόνο για την περίφραξη?

3)Δεν θα έχω απόβλητα, ο οικίσκος θα κατασκευαστεί με πάνελ. Θα κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα παραχθούν απόβλητα?

Edited by Paul_Mix
Link to comment
Share on other sites

1. Ναι

2. Θα το υπολογίσετε για όλες τις εργασίες. Υπάρχουν κάποιες λίγες που εξαιρούνται αν ο οικίσκος ανήκει σε μια από αυτές τοτε το 25.000 το υπολογίζετε μόνο για την περίφραξη

3. Ναι μια ΥΔ που θα λέτε οτι δεν θα παραχθούν απόβλητα και θα εξηγείτε γιατί.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα συνάδελφοι. Τελικά στις ΕΕΔΜΚ του εξοικονομώ για αλουμίνια-θερμομόνωση υπάρχει ανάγκη ΣΔΑ ή αρκεί η ΥΔ ότι δεν απαιτείται;

Link to comment
Share on other sites

Όταν υπάρχουν οποιουδήποτε τύπου απόβλητα ,  απαιτείται ΣΔΑ

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλησπέρα σας . Θέλω να εγκαταστήσω μικρό φβ σύστημα με ενεργειακό συμψηφισμό. Το σύστημα δεν θα τοποθετηθεί στις όψεις του κτιρίου αλλά σε ελεύθερο χώρο του οικοπέδου, το οποίο σημειωτέον βρίσκεται εκτός σχεδίου εκτός οικισμού Στη νομοθεσία για τις ΕΕΜΚ αναφέρεται ότι απαιτείται ΕΕΜΚ για εγκατάσταση Φ/β συστημάτων εάν αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις . Ποιες είναι αυτές οι ειδικές διατάξεις;

 

 

Link to comment
Share on other sites

Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, εκτός αν άλλως ειδικότερα ορίζεται: α) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο 

εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών

 

Τελικά στα κατηγορίας 5 δεν ισχύουν περιοριστικά τα οριζόμενα από το άρθρο 107 του 4495   , αλλά και η δυνατότητα ΕΕΜΚ....ΟΡΘΑ;

 

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

θέλω να βγάλω ΕΕΔΜΚ για στέγαστρο που θα είναι σε επαφή με τους εξώστες νόμιμης ισόγειας υπερυψωμένης κατοικίας εντός σχεδίου. Τα κατακόρυφα στοιχεία του στεγάστρου είναι ξύλινα και η επικάλυψή του με κεραμοσκεπή. Μετράει το στέγαστρο αυτό σε Κάλυψη, Δόμηση; Ορθώς βγάζω ΕΕΔΜΚ; Επισυνάπτω πρόχειρη κάτοψη. Ευχαριστώ.

 

IMG_3777.thumb.jpg.7e74f546f328def0392b5c997ebe4642.jpg

Link to comment
Share on other sites

20 λεπτά πριν, aneida said:

Καλησπέρα,

θέλω να βγάλω ΕΕΔΜΚ για στέγαστρο που θα είναι σε επαφή με τους εξώστες νόμιμης ισόγειας υπερυψωμένης κατοικίας εντός σχεδίου. Τα κατακόρυφα στοιχεία του στεγάστρου είναι ξύλινα και η επικάλυψή του με κεραμοσκεπή. Μετράει το στέγαστρο αυτό σε Κάλυψη, Δόμηση; Ορθώς βγάζω ΕΕΔΜΚ; Επισυνάπτω πρόχειρη κάτοψη. Ευχαριστώ.

 

IMG_3777.thumb.jpg.7e74f546f328def0392b5c997ebe4642.jpg

 

Σωστά βγάζεις ΕΕΔΜΚ  αν δεν μου ξέφυγε καμιά νέα τροποποίηση .

Μετράει στην κάλυψη όχι στη δόμηση . Έλεγξε αν δημιουργείται Η/Χ και ποσοστό < 20-40% καθώς και απόσταση από όρια

 λα) Στέγαστρα

Για τις περιπτώσεις της περ. λα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους.
γγ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν η παράγραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012.
δδ) Σχέδια κάτοψης και τομής, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Τελικά μετά την ΕΕΔΜΚ πρέπει να βγάλουμε και ταυτότητα κτιρίου?

θα βγάλω ΕΕΔΜΚ για οικίσκο για αντλητικό συγκρότημα και περίφραξη εκτός σχεδίου

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα μια ερώτηση θέλω να κάνω..

Έχω εκδώσει άδεια μικρής κλίμακας για εργασίες επισκευών αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων με ικριώματα περίπτωση ιβ σε διώροφη οικοδομή ..

Ενώ άρχισαν οι εργασίες ο ιδιοκτήτης θέλει να φτιάξει επιπλέον τα στηθαία των εξωστών στο ημιτελές διαμέρισμα του πρώτου.

Μπορούν να γίνουν οι εργασίες αυτές οι επιπλέον με την ήδη εκδοθείσα άδεια ή χρειάζεται αναθεώρηση ή οτιδήποτε άλλο?

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.