Jump to content

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) - Από Μάιο 2020


Recommended Posts

2 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:

Η κουζίνα θεωρείται βοηθητικός χώρος...

Δεν νομίζω ότι ειναι βοηθητικός χώρος....

Φυσικά μπορεί να τσεκάρει και αν έχει επάρκεια φυσικού φωτισμού με έμμεσο υπολογισμό από άλλους χώρους (πχ Σαλόνι) αν είναι ανοικτή .... 

Link to comment
Share on other sites

Οι ορισμοί του ΝΟΚ (2012-2022, κλείσαμε δεκαετία διακυμάνσεων) δεν ότι καλύτερο για την ερμηνεία δομημένων καταστάσεων κτηρίων και δικαιωμάτων που ανάγονται σε οικοδομικούς κανονισμούς του τελευταίου αιώνα.

Οπότε η κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται με το χρόνο υλοποίησης της υποδομής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Επομένως ο ΚΑΝΑ έχει δίκιο ότι όταν μιλάμε για φωτισμό εξετάζουμε την κύρια ή βοηθητική χρήση του Κτιριοδομικού και όχι του ΝΟΚ. Επίσης όψη κατά ΝΟΚ είναι ένας φωταγωγός που βλέπει σε ακάλυπτο και όχι σε ένα φωταγωγό που το πιθανότερο είναι να μετράει ακόμη και στη δόμηση...

  • Like 2
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

6 λεπτά πριν, kan62 said:

...

Οπότε η κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται με το χρόνο υλοποίησης της υποδομής...

ναι σωστά.... αλλά και με ΓΟΚ 85 η Κουζίνα ήταν κύριος χώρος και το υπολογίζαμε με βάση αυτόν τον χαρακτήρα στην επάρκεια φυσικού φωτισμού αερισμού του κτιριοδομικού που ξεκίνησε το 1989 (αν θυμάμαι σωστά τώρα)

Link to comment
Share on other sites

36 λεπτά πριν, Didonis said:

εχμ.... δεν το είχα διαβάσει αυτό .....

🤥

ΓΟΚ 73 - Συνεχές - άρθρο 20

5. Δια μαγειρεία η ελαχίστη επιφάνεια Ε του ακαλύπτου τμήματος δίδεται υπό της σχέσεως Ε = 2 + ν, ένθα ν ο αριθμός των ορόφων υπέρ τον όροφον του θεωρουμένου μεγειρείου χωρίς ουδεμία διάστασις του ακαλύπτου τμήματος να είναι μικροτέρα του 1,50 μέτρου. Η επιφάνεια αύτη αφίεται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου άνωθεν του θεωρουμένου μαγειρείου.

ΓΟΚ 73 - Πανταχόθεν ελεύθερο - άρθρο 39

3. Δια χώρους βοηθητικής χρήσεως δι' ους απαιτείται φωτισμός ή και αερισμός ως και μαγειρεία επιφανείας μικροτέρας των 4 τετραγωνικών μέτρων αι ελάχισται διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος εφ' ου τα ανοίγματα των εν λόγω χώρων ορίζονται εις 1,20χ1,20 μ.
4. Δια μαγειρεία επιφανείας μεγαλυτέρας των 4 τετραγωνικών μέτρων η ελαχίστη επιφάνεια Ε του ακαλύπτου τμήματος δίδεται υπό της σχέσεως Ε = 2,5+1,5 ν, ένθα ν ο αριθμός των ορόφων υπέρ τον όροφον του θεωρουμένου μαγειρείου χωρίς ουδεμία διάστασις του τμήματος να είναι μικροτέρα των 2 μέτρων. Η επιφάνεια αύτη αφίεται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου άνωθεν του θεωρουμένου μαγειρείου.

ΓΟΚ 73 - Σε όλα τα συστήματα - άρθρο 81

1. Οι κυρίας χρήσεως χώροι των κτιρίων ως και τα μαγειρεία πρέπει να δέχωνται τον αναγκαίον φωτισμόν και αερισμόν αμέσως εκ των κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού ή και των υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων.
5. Μαγειρεία εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κέντρων διασκεδάσεως εφ' όσον αρμοδίως κέκτηνται άδειαν λειτουργίας, κλίβανοι νοσοκομείων και άλλαι συναφείς εγκαταστάσεις κατασκευαζόμενα εν υπογείω δέον να κέκτηνται πλήρες σύστημα μηχανικού εξοπλισμού.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι. Μπορώ να εκδόσω ΕΕΔΜΚ για στέγαστρο (περίπτωση λα) σε αδόμητο οικόπεδο;

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, vasilori said:

... σε αδόμητο οικόπεδο;

αρτιότητα οικοδομησιμότητα ΄έχει το Οικόπεδο

Link to comment
Share on other sites

8 ώρες πριν, vasilori said:

 Μπορώ να εκδώσω ΕΕΔΜΚ για στέγαστρο (περίπτωση λα) σε αδόμητο οικόπεδο;

Ακόμη και σε άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο, έχω την γνώμη, σύμφωνα με τα παρακάτω, ότι απαιτείται η ύπαρξη νόμιμου κτιρίου για να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ της υποπερίπτωσης λα.

λα)   στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν.4067/2012, υπό την προϋπόθεση της παρ.6ιστ του άρθρου 11 του ν.4067/2012, 

ορισμός στεγάστρου παρ. 72 άρθρο 2.

79. Στέγαστρο είναι η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του,
"Το στέγαστρο είτε τοποθετείται σε επαφή με μία όψη χωρίς να αποτελεί συνέχεια του φέροντος οργανισμού υπό την προϋπόθεση, ότι είναι κατασκευασμένο από διαφορετικό υλικό είτε απέχει ελάχιστη απόσταση δ/4 από οποιαδήποτε όψη του κτιρίου, χωρίς να ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί. Επιτρέπονται, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), κάθετα στοιχεία πλήρωσης, αποκλειόμενης της δημιουργίας κλειστού χώρου."

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.