Jump to content

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) - Από Μάϊο 2020


Recommended Posts

Καλημέρα, το σωστό είναι να γίνουν μελέτες ύδρευσης και αποχ/σης που να απεικονίζουν την προκύπτουσα κατάσταση. Τώρα πρακτικά, αμφιβάλλω αν και πόσοι το κάνουν.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

(μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)

Χαίρετε,

Σε οικοδομή με οικοδομική άδεια για υπόγειο (βοηθητικοί χώροι) και υπερυψωμένο ισόγειο (κατοικία) έχουν κατασκευαστεί στο υπόγειο μία κατοικία και ένα κατάστημα/εργαστήριο ταπετσαρίας. Στο υπερυψωμένο ισόγειο υπαρχει κατοικία που είναι σύμφωνη με την οικοδομική άδεια.

Έγιναν 2 δηλώσεις Ν.4495 για τις 2 ιδιοκτησίες στο υπόγειο και τα πρόστιμα συνεχίζουν να αποπληρώνονται με μηνιαίες δόσεις.

 

Οι ιδιοκτήτες θέλουν τώρα να κάνουν αλλαγή διαρρύθμισης υπογείου ώστε ένας χώρος περίπου 10τμ να μεταφερθεί από το κατάστημα στην κατοικία (υπνοδωμάτιο). Η αλλαγή αυτη δεν επηρρεάζει στατικά το κτίριο, ούτε τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ούτε προσδίδει δυσμενέστερη χρήση στον χώρο.

Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει α) αλλαγή διαρρύθμισης υπογείου, β) αλλαγή χρήσης από κατάστημα (το οποίο δεν έχει οικοδομική άδεια, παρά μόνο δήλωση τακτοποίησης Ν.4495), γ) τροποποίηση της σύστασης Ο.Ι.

 

Ποια διαδικασία καλύπτει τα ανωτέρω και ποια είναι η σωστή σειρά (σχετικά με την τροποποίηση); 

Επισημαίνεται ότι οι 2 χώροι του υπογείου είχαν οικοδομική άδεια ως βοηθητικοί και έχει γίνει δήλωση Ν.4495 που καλύπτει την υφιστάμενη χρήση τους.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Θα βγάλεις μία ΕΕΔΜΚ για το α) και το β). Μετά προχωράς στην τροποποίηση της σύστασης.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση.

Τα πρόστιμα που συνεχίζουν να αποπληρώνονται σε μηνιαίες δόσεις (και για τις δύο δηλώσεις έχει πληρωθεί επιπλεόν του 30% του προστίμου) θα πρέπει να μεταβληθούν;

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα, εφόσον έχεις πληρώσει το 30% του προστίμου τότε είσαι καλυμμένος, το αναγράφει την παρ.1 του άρθρου 41 του Ν.4495/17. Και ειναι και λογικό αφού με το 30% επιτρέπεται να κάνεις και δικαιοπραξία. Από εκει και πέρα αν θες να μεταβάλεις κάτι στην δήλωση για λόγους λάθους πχ. καλύτερα να το κάνεις πριν εκδώσεις την ΕΕΔΜΚ.

Link to comment
Share on other sites

Έχει κάποιος συνάδελφος ξεκάθαρη εικόνα για το τί γίνεται με τα ρυμοτομούμενα (οικόπεδα και κτίρια) ως προς την έκδοση ΕΕΔΜΚ; Πώς συνδέονται τα άρθρα 41 και 41Α ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία;

Πιο συγκεκριμένα, τί ισχύει τόσο για τα ΜΗ ρυμοτομούμενα τμήματα, όσο και για τα ρυμοτομούμενα; Από την απόφαση 1843/20, φαίνεται να προκύπτει ότι στο ΜΗ ρυμοτομούμενα εκδίδεται κανονικά ΕΕΔΜΚ (εννοώντας μάλλον για όλες τις εργασίες του άρθρου 29) αρκεί να παραχωρηθεί συμβολαιογραφικά το ρυμοτομούμενο τμήμα σε κοινή χρήση. Κατανοητό σε ένα βαθμό, αλλά γενικότερα τί από τα παρακάτω ισχύει/δεν ισχύει;

  1. ότι αν δεν παραχωρηθεί το ρυμοτομούμενο τμήμα δεν εκδίδεται ΕΕΔΜΚ στο ΜΗ ρυμοτομούμενο (αυτό φαίνεται να είναι το προφανές),
  2. ότι για το ρυμοτομούμενο τμήμα δεν εκδίδεται ΕΕΔΜΚ,
  3. ότι τόσο στο ΜΗ όσο και στο ρυμοτομούμενο και ανεξάρτητα της παραχώρησης, εκδίδεται οποιαδήποτε άδεια (άρα και ΕΕΔΜΚ), αλλά μόνο για συγκεκριμένες εργασίες (όπως πχ αναγκαίες επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής).

Υποσημείωση: Προαιρετικά αναφέρομαι στους συναδέλφους @venezia και @Patrick, οι οποίοι φαίνεται να ασχολήθηκαν στο παρελθόν με παρόμοια θέματα.

Link to comment
Share on other sites

27 λεπτά πριν, tettris said:

Έχει κάποιος συνάδελφος ξεκάθαρη εικόνα για το τί γίνεται με τα ρυμοτομούμενα (οικόπεδα και κτίρια) ως προς την έκδοση ΕΕΔΜΚ; Πώς συνδέονται τα άρθρα 41 και 41Α ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία;

 

πάντως για αλλαγή χρήσης σε ρυμοτομούμενο δεν υπάρχει πρόβλημα, βλέπε συνημμένο ΦΕΚ.

ΦΕΚ 95 ΑΑΠΠ αλλαγή χρήσης ρυμοτομουμενο.pdf

Link to comment
Share on other sites

Καλοδεχούμενο το έγγραφο, το οποίο όμως (όπως και ο τίτλος του άρθρου 41Α) αφορούν σε αλλαγή χρήσης, χωρίς ωστόσο να κατανοώ αν υπάρχει διαφορά και αν οι διατάξεις εφαρμόζονται όταν οι εργασίες δεν γίνονται στο πλαίσιο αλλαγής χρήσης. Αντίστοιχες οδηγίες βρήκα και για διατηρητέα/μνημεία.

Πρόκειται πάντως για περίπτωση όπου αγοραστής ενδιαφέρεται για οικόπεδο που ρυμοτομείται (δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση) και αναρωτιέται αν θα μπορεί να κάνει εργασίες ανακαίνισης. Αφενός δεν γνωρίζω αν πρέπει κατά τη μεταβίβαση να δώσει υποχρεωτικά σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα (και τί συνεπάγεται αυτό), πάντως, είτε πρέπει είτε όχι να το παραχωρήσει, αναρωτιέται αν θα μπορεί να βγάλει ΕΕΔΜΚ για εργασίες και επισκευές στο ρυμοτομούμενο κτίριο.

Link to comment
Share on other sites

Επειδή δεν βλέπω άλλη απόκριση, να θέσω απλοϊκά το βασικό ερώτημα:

Στο ρυμοτομούμενο τμήμα κτιρίου μπορούν να γίνουν εργασίες; Αν ναι, ποιές είναι αυτές (υπάρχουν περιορισμοί;), με τί άδεια και με ποιες προϋποθέσεις (προκειμένου να εκδοθεί η όποια άδεια); Ακολουθούνται οι διατάξεις του παραπάνω εγγράφου περί αλλαγής χρήσης, έστω και αν δεν πρόκειται για αλλαγή χρήσης; Οι διατάξεις του άρθρου 247 του κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας πώς εφαρμόζονται; Κάποια βοήθεια;

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει και το άρθρο 41 α ν. 4495.
 
Άρθρο 41Α 
Αλλαγή χρήσης εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων - Εξουσιοδοτική διάταξη 
1.  Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης, κατά τις κείμενες διατάξεις επί ρυμοτομούμενων ακινήτων  της  παρ.77  του  άρθρου  2  του  ν.4067/2012  (Α79),  εφόσον  έχει  παρέλθει  δεκαετία  από  την  κήρυξη  της απαλλοτρίωσης και δεν έχει συντελεσθεί αυτή. Η αλλαγή χρήσης επιτρέπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή του ακινήτου  χρήσεις  γης,  με  εξαίρεση  τα  ρυμοτομούμενα  κτίσματα  εντός  των  κηρυγμένων  χώρων    για  τη    δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών επί των οποίων υφίστανται νομίμως κτίσματα, στα οποία επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης μόνο για κατοικία. 


2.  Ανεξαρτήτως παρέλευσης δεκαετίας, σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπονται οι αναγκαίες επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής,  όπως  εργασίες  επισκευής,  αποκατάστασης,  αλλαγής  φέροντος  οργανισμού  ή  πλήρης  αντικατάσταση  αυτού, διαρρύθμισης, ριζικής ανακαίνισης (που δεν φθάνει όμως μέχρι βαθμού ολοσχερούς κατεδάφισης και ανοικοδόμησής του), αντικατάσταση στέγης, καθώς και κοπής δέντρων σε ρυμοτομούμενα ακίνητα για λόγους επικινδυνότητας.

Επιτρέπονται σε ρυμοτομούμενα  ακίνητα  κατασκευές  και  φυτεύσεις  στους  ακάλυπτους  χώρους  που  εξυπηρετούν  στην  λειτουργία  του κτιρίου, σύμφωνα με τον ν.4067/2012. 


3.  Η οικοδομική άδεια για την αλλαγή χρήσης σε ρυμοτομούμενα ακίνητα, κάθε άλλη μεταγενέστερη ειδική αδειοδότηση, όπως άδεια λειτουργίας, καθώς και η εκτέλεση των απαιτουμένων για την αλλαγή χρήσης εργασιών ή των εργασιών της παρ.2, δεν επηρεάζουν το κύρος και τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Σε κάθε περίπτωση, τα αυθαίρετα ρυμοτομούμενα κτίσματα, καθώς και οι εργασίες που πραγματοποιούνται δυνάμει του παρόντος σε ρυμοτομούμενο τμήμα του ακινήτου (οικοπέδου κτιρίου) δεν αποζημιώνονται. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.