Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
erling

Χρόνος δημιουργίας οικοπέδου

Recommended Posts

Μου φαίνεται σωστός ο συλλογισμός σου συνάδελφε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επειδή έχω μπερδευτεί και επειδή αυτά στις σχολές δεν σου τα μαθαίνουν, θέλω να ρωτήσω πως ορίζεται ο χρόνος δημιουργίας ενός οικοπέδου. Έριξα μια ματιά στην εγκύκλιο 9622/1473/7/4-3-92 και σας παραθέτω ένα παράδειγμα για να το κατανοήσω πιο απλά.. Οικόπεδο, που μεταβιβάστηκε από τον πατέρα στον γιο το '90 και προήλθε από την διάσπαση ενός μεγαλύτερου οικοπέδου το '60, βρίσκεται σε οικισμό με κατά παρέκκλιση κανόνες προ '85. Αυτό σημαίνει πως το οικόπεδο προϋπάρχει του '85 άρα ακολουθεί τους κατά παρέκκλιση κανόνες; Αν ο οικισμός είναι σε υπό ένταξη Σχέδιο Πόλης, το νέο οικόπεδο μετά την οριστική πράξη εφαρμογής δεν θα αλλάξει χρόνο δημιουργίας, σωστά;

 

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

.. Οικόπεδο, που μεταβιβάστηκε από τον πατέρα στον γιο το '90 και προήλθε από την διάσπαση ενός μεγαλύτερου οικοπέδου το '60, ...

...

Όπως το περιγράφεις εδώ και αν δεν σου έχει διαφύγει κάποια άλλη διάσπαση ή συνένωση το γήπεδο – οικόπεδο (ή ότι είναι) η ημερομηνία που λαμβάνεις ως δημιουργίας είναι η του 60.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι αλλά να φαίνεται και στα χαρτιά αυτό το 60!

Αν είναι αετσι τότε παίρνει τις παρεκκλίσεις προ του 85.

Οταν γίνει η Π.Ε θα πρέπει να το αφήσει άρτιο και οικοδομήσιμο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω της εξής περίπτωση, έχω πελάτη που θέλει να του βγάλω άδεια δόμησης περίφραξης σε οικόπεδο που κατέχει, με αποδοχή κληρονομιάς, σε χωριό κάτω των 2000 κατοίκων. Η αρτιότητα στο χωριό είναι 300τμ, το οικόπεδό μας 152τμ, αλλά είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση λόγω ύπαρξης πρό του 1985 όπότε και θεσπίστηκε η αρτιότητα. Όμως ο υπάλληλος της πολεοδομίας μου απάντησε με την εγκύκλιο 7/1992 όπου ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου λαμβάνεται η ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου. Ο κληρονομούμενος το απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία επειδή το κατείχε τουλάχιστον 20 χρόνια ως τον θάνατό του το έτος 1992. Ο υπάλληλος λοιπόν μου λέει πως παρόλο που υπάρχει συμβόλαιο που περιγράφει πως το οικόπεδο δημιουργήθηκε τουλάχιστον από το 1972, αυτός λαμβάνει ως χρόνο δημιουργίας την ημερομηνία θανάτου, ήτοι το 1992. Σας παρακαλώ να βοηθήσετε καθώς τα πράγματα έχουν σκουρυνει πολύ και ο πελάτης είναι έτοιμος να τα τινάξει όλα στον αέρα καθώς τον ταλαιπωρεί η πολεοδομία τουλάχιστον 1  χρόνο.

 

Αυτά τα ολίγα..

Edited by [email protected]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ακόμη κι αν δεν είναι οικοδομήσιμο, εσύ θέλεις να εκδόσεις άδεια περίφραξης, οπότε ποιό είναι το πρόβλημα του υπαλλήλου;

 

Ο κληροδότης είχε κάνει τίτλους με χρησικτησία πριν το 1992 ή αυτό φαίνεται μόνο στη διαθήκη και γίνεται επίκληση της χρησικτησίας στην αποδοχή κληρονομιάς;

Edited by ted78

Share this post


Link to post
Share on other sites

αυτη ειναι η εγκυκλιοςαπο τον

crisven

Διακεκριμένο Μέλος

  • photo-2201.jpg?_r=0
  • Core Members
  • bullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.png
  • 1.170 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 19 Ιανουάριος 2009 - 18:14

Εγκ-9622/1473/7/4-3-92 Εγκ-7/92 Ε-7/92

Χρόνος δημιουργίας οικοπέδου, για την εφαρμογή των διατάξεων
της κατά παρέκκλιση αρτιότητας και παραστατικά στοιχεία
απόδειξής του.


Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι, αλλά και άλλα έγγραφα
για μεμονωμένες περιπτώσεις, που αναφέρονται, στον χρόνο δημιουργίας οικοπέδων, προκειμένου να εξεταστεί εάν αυτά υπάγονται σε διατάξεις "κατά παρέκκλιση αρτιότητας κλπ." που ισχύουν στην περιοχή και στα στοιχεία απόδειξης του χρόνου δημιουργίας. Παρά ταύτα οι υπηρεσίες δεν αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο τρόπο τα θέματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση και ανασφάλεια ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο.
Για να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά, επιχειρείται κατωτέρω
συστηματική κατάταξη των διαφόρων περιπτώσεων, σύμφωνα με την
αρ.Γνωμ-113/9/26-2-92 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας,
Οικισμού και Περιβάλλοντος στο οποίο είχε παραπεμφθεί το θέμα για
γνωμοδότηση, ως εξής:
1. Σε περίπτωση κατάτμησης, ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος μεταγραφής του οριστικού συμβολαίου.
2. Σε περίπτωση κληρονομιάς ή κληροδοσίας, ο χρόνος θανάτου
του κληρονομουμένου. Στις περιπτώσεις εξ αδιαθέτου κληρονομιάς
όταν η δήλωση αποδοχής κληρονομιάς έχει γίνει μετά το χρόνο της
κατά παρέκκλιση αρτιότητας και δεν υπάρχει προγενέστερος τίτλος
που αποδεικνύει την κατά παρέκκλιση αρτιότητα, για τον χρόνο
δημιουργίας του οικοπέδου θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος θανάτου
του κληρονομουμένου.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης συμβολαιογραφικού προσυμφώνου,
δυνάμει του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί
μεταβιβάσεως της κυριότητας οικοπέδου, ο χρόνος μεταγραφής της
δικαστικής απόφασης.
4. Στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών, ως
χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του
ιδιωτικού συμφωνητικού (προσυμφώνου κλπ.) μεταβίβασης της
κυριότητάς τους, αφού αυτός αναφέρεται στην δικαστική απόφαση η
οποία επικυρώνει την δικαιοπραξία μεταβίβασης του ακινήτου κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του Αστ. Κώδικα παρ.2 του Αρθ-15 του
ΝΔ-3958/59 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί κυρώσεων
πράξεων τινών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών
διατάξεων" (ΦΕΚ-133/Α), παρ.2 του Αρθ-2 του Ν-666/77 "Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της Εποικιστικής
Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων".
5. Στις περιπτώσεις υπολογισμού των εισφορών γης του Αρθ-8
του Ν-1337/83 θεωρείται αυτοτελής ιδιοκτησία του υποχρέου εκείνη,
που ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτόν, με οριστικό συμβόλαιο ή
δικαστική απόφαση κλπ. που έχει μεταγραφεί στο αρμόδιο
υποθηκοφυλάκειο και όχι εκείνη που απόκτησε με προσύμφωνο με το
οποίο απλά δίνεται υπόσχεση για μελλοντική μεταβίβαση.
6. Στις περιπτώσεις που ζητείται η κατά παρέκκλιση
αρτιότητα γηπέδου για το οποίο δεν υφίσταται τίτλος κυριότητας ή
ο υπάρχων τίτλος δεν αποδεικνύει τον χρόνο δημιουργίας του, τότε
η πολεοδομική υπηρεσία, αντί της μέχρι τώρα δικαστικής απόφασης
θα απαιτεί να προσκομίσει αθροιστικά ο ενδιαφερόμενος:
α) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο, περί μη
διεκδικήσεως του υπόψη γηπέδου.
β) Βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας ή του Δημάρχου για
τον χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου συνοδευόμενη από τοπογραφικό
διάγραμμα του οικοπέδου θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας
ή το Δήμαρχο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/85 στην οποία να δηλώνεται
από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του, ότι είναι κύριοι του
υπόψη γηπέδου, ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησής του, καθώς και ο
χρόνος δημιουργίας του, τον οποίο επικαλούνται για την
παρέκκλιση.
Προηγούμενες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για το ίδιο θέμα
παύουν να ισχύουν.

 

Οπως ειπε και ο Ted,

οσον αφορα την περιφραξη...γιατι ο υπαλληλος  ζηταει   αποδειξη οτι ειναι "αρτιο και οικοδομησιμο"????

Ομως, ως προς το περιεχομενο της  εγκυκλιου....υπαρχει "θεμα"  με τις βεβαιωσεις...

αλλα αυτο θα σε απασχολησει αν ζητησεις αδεια.

Βεβαια, αν στην αποδοχη λεγατε οτι,  το εχει απο τον πατερα του που πεθανε το 1992 και αυτος το ειχε απο ατυπη δωρεα απο την...γιαγια του που πεθανε το 1965...θα ηταν ολα καλα :smile: :smile:

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα

Πρόκειται για τη γνωστή εγκύκλιο Κατσιγιάννη?.

Η "γκρίζα ζώνη" της είναι βέβαια η παρ. 6 (η οποία, νομίζω, ότι δεν ισχύει πλέον). 

Σωστά ο υπάλληλος θεωρεί πως δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη προ του '85. Η αναγραφή και μόνο στον τίτλο (αποδοχή) ότι ο κληρονομούμενος το είχε πάνω από 20 χρόνια (= χρησικτησία), δεν αποδεικνύει τίποτε.

Μόνη λύση είναι η δικαστική οδός. Κυρίως με "σικέ" διεκδίκηση από γείτονα, και έκδοση δικαστικής απόφασης περί της κυριότητας και του χρόνου δημιουργίας.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

tetris

καλημερα,

 

πολυ σωστα

η παρ. 6 δεν ισχυει...λογω των γνωστων "υπερβολικων ερμηνειων" που δινονται  μετά  απο   καποιες δικαστικες αποφασεις...

Συγκεκριμενα, ειχε δοθει μια βεβαιωση Προεδρου περι του "ιδιοκτησιακου"   σε μια δικαστικη διαφορα μεταξυ ιδιωτων...

και εκριθη απο τον ΑΠ οτι  αυτες οι βεβαιωσεις δεν εχουν καμμια απολυτως ισχυ, διοτι δεν ανηκουν στις αρμοδιοτητες του Δημου...

 

Σωστό....ως προς το θεμα του "ιδιοκτησιακου"

 

Ομως, η βεβαιωση που ζηταει η ανω εγκυκλιος   στην παρ. 6, δεν αφορα "ιδιοκτησια" ή "ιδιοκτητη"...  αλλα την "δημιουργια" του οικοπεδου.

 

Και εάν    - εάν-   ο Δημος εχει αρχεια που δειχνουν "αυτο" το συγκεκριμενο οικοπεδο,   τοτε  δεν υπαρχει λογος να μην δυναται και  να μην  δικαιουται να δοσει την βεβαιωση αυτη...

 

χωρις,  βέβαια,   να αναφερεται στο "ιδιοκτησιακο"

 

ειναι ενα θεμα...και αυτο...

   

άλλως,....  "αγωγη".... "ερημην"....  "αποφαση"....." μεταγραφη" και.... "τελος"  :smile:

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παιδιά σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Το συμβόλαιο που έχω είναι αποδοχής κληρονομιάς, όπου όπως αναφέρει "ο κληρονομούμενος απέκτησε όλα τα ανωτέρω ακίνητα με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας επειδή κατείχε και νεμόταν αυτά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας, μέχρι και την ημέρα του θανάτου του(1992)." Αυτό γράφει το συμβόλαιο.

Τώρα όμως η λύση όπως καταλαβαίνω είναι άλλη. Εμείς θέλουμε άδεια δόμησης για περίφραξη εντός σχεδίου. Μήπως κακώς ο υπάλληλος θέλει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το οικόπεδο? Και αν δεν απαιτείται να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, πως θα τον κάνω να ξεκοκολλήσει από αυτή του την απαίτηση, υπάρχει κάποιο νομοθέτημα που να λέει ότι δεν απαιτείται αρτιότητα για περίφραξη??

 

Άκυρο τελικά το βρήκα στην 17/9 του ΝΟΚ όπου λέει ότι μπορεί να βγει άδεια δόμησης σε εντός σχεδίου και σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο.

Edited by [email protected]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.