Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Αλλαγές Οδηγού (σε σχέση με την προδημοσίευση)


Recommended Posts

Καλημέρα συνάδελφοι.

Ανοίγω ένα νέο θέμα με σκοπό να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις αλλαγές που εντοπίζονται στον τελικό οδηγό του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και στα Παραρτήματα, σε σχέση με αυτά που ξέραμε ως τώρα.

Ξεκινάω με ότι έχω καταφέρει να μαζέψω μέχρι τώρα:

Link to post
Share on other sites
  • Replies 45
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Απάντηση μέσω email που είχα στο ίδιο θέμα από [email protected] "Καλησπέρα σας Η οδηγία που υπάρχει σχετικά με ιδιοκτησίες που έχουν ίδιο αριθμό παροχής είναι ως εξής:  Η

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή ακόμα και σε σχέση με προηγούμενα εξοικονομώ είναι η απαίτηση όχι για απλά διπλά τζάμια αλλά για κουφώματα με ενεργειακό υαλοπίνακα (3.3.1.i) "..με κατ' ελάχιστο διπλούς ενε

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Στο ΦΕΚ η Προκήρυξη Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/51694/exoikonomw-aytonomw-sto-fek-h-prokhryxh-deite-oles-tis-leptomereies-toy-programmatos  

Posted Images

Η διεύθυνση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι https://exoikonomo2020.gov.gr/

Οι νέες ημερομηνίες, ανά περιφέρεια:

Περιφέρεια

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Θεσσαλίας

09.12.2020

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

11.12.2020

Αττικής

14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας

18.12.2020

Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου

21.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

11.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας  

13.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας

15.01.2021

Πολυκατοικίες

18.01.2021

 

Έχει αρθεί ο περιορισμός εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων και ανοιγόμενων μόνο κουφωμάτων και εσωτερικής θερμομόνωσης και συρόμενων (αφαιρέθηκε το συγκεκριμένο εδάφιο (iv) της υποπαραγράφου 2 της παρ. 3.3 του προδημοσιευμένου οδηγού).

Τα απαιτούμενα από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικά για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα.

Προστέθηκε και η απαίτηση για φωτογραφική αποτύπωση των επεμβάσεων (με φωτογραφίες πριν και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων).

Απαιτείται κατά την ολοκλήρωση του έργου βεβαίωση του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ότι υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη).

Link to post
Share on other sites

Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων

 

Οι τέντες είναι πλέον αυτόνομη παρέμβαση και δεν είναι συμπληρωματική θερμοπρόσωψης ή κουφωμάτων

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
42 λεπτά πριν, vagom said:

Έχει αρθεί ο περιορισμός εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων και ανοιγόμενων μόνο κουφωμάτων και εσωτερικής θερμομόνωσης και συρόμενων (αφαιρέθηκε το συγκεκριμένο εδάφιο (iv) της υποπαραγράφου 2 της παρ. 3.3 του προδημοσιευμένου οδηγού).

Πολύ σημαντική παρατήρηση και πολύ ωραίο τόπικ. Thanks

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Σχετικά με αυτό γιατί αναφερθήκαμε και σε άλλο topic: πως το αντιμετωπίζετε; Βάση ΚΕΝΑΚ δεν μπορείς να βάλεις θερμοπρόσωψη σε συρόμενο διότι πως θα υπολογίσεις το U; Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι ούτως ή άλλως κάποιος με συρόμενα δεν μπορεί να προχωρήσει σε θερμοπρόσωψη εκτός και αν τα κάνει ανοιγόμενα.

Link to post
Share on other sites

Αλλαγές στο Παράρτημα ΙΙΙ (Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων):

·  Προστέθηκε σελίδα για την περιγραφή παρεμβάσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ενεργειακή κατάταξη (Παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 5.Γ, 5.Δ, 5.Ε, 5.ΣΤ – φωτοβολταϊκά,  σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, αναβάθμιση ανελκυστήρα κλπ).

· Προστέθηκε η απαίτηση: «Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα επιτευχθεί ενεργειακή αναβάθμιση, τουλάχιστον κατά τρεις (3) κατηγορίες κατάταξης, δηλαδή από υφιστάμενη κατηγορία …………… σε ……………»

· Άλλαξε η υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ως εξής:

…………………………… (kWh/m2) (συμπληρώνεται η τιμή της 1ης πρότασης του ΠΕΑ),

…………………………… (kWh/m2) (σε περίπτωση που η 1η πρόταση του ΠΕΑ, περιλαμβάνει την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος, συμπληρώνεται η τιμή της 2ης πρότασης του ΠΕΑ, η οποία πρέπει να είναι ίδια με την 1η, εξαιρώντας όμως από τους υπολογισμούς την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού συστήματος).

· Προστέθηκε η απαίτηση ειδικής αιτιολόγησης για την υποκατηγορία 3.Α «Διατάξεις αυτόματου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης»: Βεβαιώνεται ότι οι διατάξεις που θα εγκατασταθούν, αναβαθμίζουν την κατηγορία διατάξεων αυτομάτου ελέγχου (της εγκατάστασης) κατά μία τουλάχιστον κατηγορία του Πίνακα 5.5 της ΤΟΤΕΕ 20701–1/2017, δηλαδή από υφιστάμενη κατηγορία ……….. σε ………. (συμπληρώνεται εφόσον προτείνεται η παρέμβαση).

· Προστέθηκε η απαίτηση ειδικής αιτιολόγησης για τις υποκατηγορίες 3.ΣΤ.2, 3.ΣΤ.3 «Ενεργειακό τζάκι» καλοριφέρ ή αερόθερμο, αντίστοιχα: Βεβαιώνεται, ότι η παρέμβαση είναι επιλέξιμη στην Περιφερειακή ενότητα όπου ανήκει η κατοικία (μονοκατοικία/διαμέρισμα) και ότι υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάμου καύσης, το οποίο θα μετατραπεί σε κλειστού θαλάμου καύσης, με βαθμό απόδοσης ……….% (συμπληρώνεται εφόσον προτείνεται η παρέμβαση).

· Προστέθηκε η απαίτηση τεκμηρίωσης για την αδυναμία εγκατάστασης ηλιακού συστήματος παροχής ΖΝΧ (συμπληρώνεται εφόσον δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ με χρήση ΑΠΕ και δεν προτείνεται η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος παροχής ΖΝΧ στην πρόταση παρεμβάσεων): Στην κατοικία (μονοκατοικία/διαμέρισμα) δεν είναι εφικτό να εγκατασταθεί ηλιακό σύστημα παροχής ΖΝΧ, διότι (αναγράφεται ο λόγος που καθιστά μη εφικτή την εγκατάσταση)…

· Ειδική αιτιολόγηση για την υποκατηγορία 5.Α «Φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό»: Βεβαιώνεται ότι η κατοικία (μονοκατοικία/διαμέρισμα) αναβαθμίζεται, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού, σε ενεργειακή κατηγορία ………….. (συμπληρώνεται εφόσον προτείνεται η παρέμβαση).

· Ειδική αιτιολόγηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ενεργειακή κατάταξη, αλλά επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας (παρεμβάσεις 5.Δ, 5.Ε, 5.ΣΤ), ως ακολούθως (συμπληρώνεται εφόσον προτείνεται κάποια από τις παρεμβάσεις)

· Προστέθηκε ξεχωριστή σελίδα καταγραφής παρεμβάσεων για συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home), Αναβάθμισης Φωτισμού κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικίας και αναβάθμισης υφιστάμενου ανελκυστήρα.

· Προστέθηκε στο τέλος κάτι που για μένα είναι ασαφές. Αν καταλαβαίνει κάποιος τί εννοεί, ας το διευκρινίσει:

Για τις εκτιμώμενες καταναλώσεις (Α) και (Β) παρατίθεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή ο σχετικός τρόπος υπολογισμού καθώς και οι σχετικές παραδοχές ή/και αναφορές.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων: ………... kWh/έτος

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Διαφορά στα ανώτατα όρια δαπανών, στην Κατηγορία 1.Ζ "Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας" από 350/2.000/5.000 σε 750/4.000/6.000 €/μονάδα

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, Maria Electrical Engineer said:

Σχετικά με αυτό γιατί αναφερθήκαμε και σε άλλο topic: πως το αντιμετωπίζετε; Βάση ΚΕΝΑΚ δεν μπορείς να βάλεις θερμοπρόσωψη σε συρόμενο διότι πως θα υπολογίσεις το U; Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι ούτως ή άλλως κάποιος με συρόμενα δεν μπορεί να προχωρήσει σε θερμοπρόσωψη εκτός και αν τα κάνει ανοιγόμενα.

Συμφωνώ, αλλά αφού είναι αυτονόητο βάσει κενάκ γιατί τότε το ανέφεραν στην προδημοσίευση; Και τώρα το παίρνουν πίσω;

Edited by Fade2Black
Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, Maria Electrical Engineer said:

Βάση ΚΕΝΑΚ δεν μπορείς να βάλεις θερμοπρόσωψη σε συρόμενο διότι πως θα υπολογίσεις το U; Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι ούτως ή άλλως κάποιος με συρόμενα δεν μπορεί να προχωρήσει σε θερμοπρόσωψη εκτός και αν τα κάνει ανοιγόμενα.

Είναι λίγο σχετικό αυτό. Το U του συνολικού στοιχείου θέλεις να είναι εντός ΚΕΝΑΚ (όλου του τοίχου δηλαδή). Μπορεί το κομμάτι του χωνευτού κουφώματος να σε ρίχνει λίγο, αλλά συνολικά θα μπορούσες να είσαι εντός ορίων…

Παρόλα αυτά, θα συμφωνήσω στο ότι καλό είναι να προτείνουμε αντικατάσταση των χωνευτών με ανοιγόμενα.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

<< Η θερμομόνωση να είναι σύμφωνη με την Τοτεε 1>> . Τι ακριβώς εννοεί? Πιθανόν αυτο που συζητάμε ήδη με τα χωνευτά και το U?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.