Jump to content

Ν.4759/20 - Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας


Recommended Posts

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245/Α'/09.12.2020 ο Ν.4759/20 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ: Ν.4759/20 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

ή από εδώ:

Το διορθωμένο ΦΕΚ από εδώ: N.4759/20 (FEK 245/A'/09.12.2020)

Ν. 4759-20 (ΦΕΚ-245 Α 9-12-20).pdf

 


View full είδηση

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα

Μια ερώτηση που αν ξέρετε την απάντηση θα βοηθούσε.

Σε εκτός σχεδίου, εντός ζοε θα υπάρχει μείωση 10% στην δόμηση?

Ευχαριστώ εκ τον προτέρων

 

Παρατήρηση

Εάν είσαι Μηχανικός βάλε ειδικότητα στο προφίλ σου

Didonis

Edited by Didonis
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, Konstan said:

Καλημέρα

Μια ερώτηση που αν ξέρετε την απάντηση θα βοηθούσε.

Σε εκτός σχεδίου, εντός ζοε θα υπάρχει μείωση 10% στην δόμηση?

Ευχαριστώ εκ τον προτέρων

Διάβασε προσεκτικά το ΦΕΚ πρώτα.

Link to comment
Share on other sites

Οι παρεκλισεις των 4στρ. δηλ τα τυφλα προ 2003 πρεπει κ αυτα να εκδοσουν αδεια μεσα σε 2 χρονια κ μετα γιοκ??

Link to comment
Share on other sites

Προσωπικά αυτό καταλαβαίνω. Περιλαμβάνεται στο άρθρο των μεταβατικών διατάξεων και αυτή η περίπτωση.

Το περίεργο με αυτό το νόμο, είναι ότι δεν περιγράφει ρητά τι θα ισχύει μετά την διετία. Λέει απλά "χτίστε μέσα σε δύο χρόνια". Δεν λέει κάπου καθαρά "καταργούνται οι παρεκκλίσεις", ούτε ότι καταργούνται τα άρθρα τάδε και τάδε του 270Δ, του νόμου του 2003 για τα τυφλά κλπ. Θέλω να πω, μετά την διετία, δεν υπάρχει λόγος να μην ισχύει το ΦΕΚ 270Δ/85. Διορθώστε με αν κάνω κάπου λάθος, αλλά μου φαίνεται πολύ πρόχειρη η όλη φάση (πέραν του αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με το σκεπτικό του νομοθέτη).

Edited by ntanos
Link to comment
Share on other sites

 

Άρθρο 32
Εκτός σχεδίου δόμηση
1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, 
εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ 
του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, 
και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρή-
σεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία 
πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από 
διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς 
δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγ-
ματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7/ 16.8.1923 
(Α΄ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 
του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 
του ν. 3894/2010 (Α΄ 204)
, διέπονται από τις διατάξεις 
του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από την κείμενη 
νομοθεσία, ιδίως δε από τις διατάξεις του από 6.10.1978 
π.δ. (Δ΄ 538) και του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270), που δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντο
ς.
Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνο-
νται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της 
οικοδομικής άδειας, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο 
Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχε-
δίου περιοχές που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές 
που κατ’ αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση.

Αφού το διάβασα κάμποσες φορές αντιλαμβάνομαι ότι εννοεί τα γήπεδα που σήμερα δεν ανήκουν σε περιοχές ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (πρώτο επίπεδο) τα οποία σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μετονομάζονται σε τοπικά πολεοδομικά σχέδια (ΤΠΣ). Στο  Άρθρο 32 παρ 1 που έχω αναρτήσει παραπάνω, συνεχίζει και λέει ότι τα γήπεδα αυτά (δηλαδή αυτά που δεν εμπίπτουν σε τέτοιες περιοχές ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, την κείμενη νομοθεσία και ειδικά από το ΦΕΚ 270/Δ/85 ΚΑΙ ΦΕΚ 538/Δ/78 (ΕΚΤΌΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ) και μετά συνεχίζει ότι  αποδίδουν 5% κόστους άδειας λόγω του ότι επιβαρύνουν-και καλά τώρα- το περιβάλλον διότι δομούνται σε περιοχές που κατ αρχήν δεν επιτρέπεται η δόμηση.

και ενώ φαίνεται ότι αφήνει την κατάσταση με την αρτιότητα ως έχει και πειράζει μόνο ΣΔ. ΠΚ κλπ έρχεται μετά στις μεταβατικές άρθρου 40 και λεει ότι μέσα σε 2 χρόνια αν βγει προέγκριση  τα ακίνητα που οικοδομούνται είναι....(βλ. παρακάτω)  και βάζει μέσα όλες τις παρεκκλίσεις παρόδιων με Ε<4.000 τμ, τα εντός ζώνης 500 μ και δυστυχώς και τα "τυφλά" προ 31-12-2003 με Ε =4.000 τμ/. Εκτός και αν είμαστε τυχεροί και το εδάφιο "ζ " το "κουμπώνουν" με το εδάφιο "η" αποκλειστικά σε ότι αφορά τη δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων (πήγαν την αρτιότητα στα 8.000 τμ πλέον, από 4.000 που ήταν)

Μια εντελώς κακογραμμένη διατύπωση. Αντί να γράψουν σε κάποιο άρθρο ότι πλέον καταργούνται τα τάδε εδάφια του ΦΕΚ 270 με την εξαίρεση του τάδε άρθρου, πήγαν και τα τσουβάλιασαν όλα στις μεταβατικές.

Να πεις ότι δεν είχαν χρόνο....

Άρθρο 40
Μεταβατικές - εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχε-
δίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος χορηγηθεί προέ-
γκριση οικονομικής άδειας, μπορούν να οικοδομούνται 
ακίνητα, τα οποία:

α)  κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  έχουν 
πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές 
και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα 
τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και 
εφόσον έχουν: αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 
12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.1962 
βασιλικού διατάγματος (Δ΄ 142), ελάχιστο πρόσωπο: 
δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα, 
ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα 750 τ.μ.,
αβ) υφίστανται κατά την 12η.9.1964, ημέρα έναρ-
ξης ισχύος του από 21.7.1964 βασιλικού διατάγματος
(Δ΄ 141), ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα, ελάχι-
στο βάθος: τριάντα πέντε (35) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν 
1.200 τ.μ.,
β) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική 
οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ημέρα 
έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγ-
ματος (Δ΄ 538), και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέ-
ντε (25) μ., ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο 
εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,
γ) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική 
οδό, εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, και έχουν 
ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., ελάχιστο βά-
θος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες 
(2.000) τ.μ.,
δ) βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και 
οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977, ημέρα έναρξης 
ισχύος του από 5.4.1977 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 
133), και ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,
ε) είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συ-
νεπεία απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών 
ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά από την απομείωση 
αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋπο-
θέσεις των γηπέδων της περ. δ΄,
στ) σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημι-
ουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή
αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά από 
τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις 
προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ΄,
ζ) έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ., όταν επ’ αυτών 
ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις και
η) δημιουργήθηκαν από την 17η.10.1978 μέχρι την 
31η.12.2003, ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 3212/2003 
(Α΄ 308), με ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ..

 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Με την συνένωση γηπέδων τι θέλουν να πούν από πολεοδομική αποψη ακριβώς?

6. Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση
όμορων γηπέδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά τη συνένωση
έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ. και,
β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται
είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που ίσχυαν
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Γιατί πρέπει να είναι το νέο γήπεδο πάνω από 4 στρ? Αφού έτσι και αλλιώς δόμηση και κάλυψη απο το άρτιο κατά παρέκκλιση  παίρνεις μόνο στην περίπτωση πχ συνενωσης ενός άρτιου κπ πχ 2000 με ένα μη άρτιο 1000 τμ.Επίσης δεν μπορεί πλεόν να γίνει συνένωση μη άρτιων για δημιουργία κανόνα?Αλλα από την άλλη δεν απαγορεύει 

 

Παύλο  θεωρώ οτι το η) απευθύνεται στο

δδ) Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από τη 17-10-78 ημέρα δημοσίευσης του
από ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ-538/Δ) μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος
Πδ/τος
ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2.   
του ΠΔ85

Το οποίο   αν ερμηνεύεται κάπως είναι όταν το γήπεδο δεν ήταν τυφλό αλλά είχε πρόσωπο σε Επαρχιακή κτλ  για να μην έχει την υποχρέωση να έχει 45 μ πρόσωπο , όπως ήταν  ο κανόνας β).Εν γένει αυτή η περίπτωση δδ) με είχε προβληματίσει αρκετά  γιατί από τη μία μεριά είχες τον κανόνα α) που έλεγε 4000 στρέμματα και πέταξαν το δδ) απο την άλλη για κάποιο λόγο  .ΔΛΔ θεωρητικά  αν είχα γήπεδο με πρόσωπο πχ 15μ σε επαρχιακή και 4000 τμ --> περίπτωση δδ) για γήπεδο απο  1978-1985(2003) δλδ τα προ του 1978 γιατί όχι?

Και τέλος ,ποίοι είναι οι όροι δόμησης που θα γράφουμε πλέον στα τοπογραφικά μας και στις άδειες μας ?Εγώ αν κάνω τοπογραφικό τώρα θα γράψω άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση? Η μόνο στην άδεια θα που θα εκδόσεις μπορείς να το γράφεις?Με ρην εφορία τι θα γίνεται? Όσοι έχουν πάρει δάνεια με υποθήκη αρτιων κατα παρέκκλιση αδόμητων ,πλέον είναι κερδισμένοι????

 

 

Edited by Elounda
Link to comment
Share on other sites

'Αντε πάλι σεμινάρια και ερωτοαπαντήσεις!! Πόσο γελοίοι μπορούν να γίνουν. Πάντως αυτο που δεν αλλάζει είναι η ευθύνη στο μηχανικό!

Link to comment
Share on other sites

@ Elunda 

 

Καλησπέρα συνάδελφε. Διαβάζοντας ξανά το ΦΕΚ 270 Δ θεωρώ ότι έχεις δίκιο στην περίπτωση παρέκκλισης του ΦΕΚ 270/Δ/85

ΠΔ/24-5-85   (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) : 

ΑΡΘΡΟΝ-1 
Γενικές διατάξεις, Αρτιότητα, Συντελεστής δόμησης (σδ), Ελάχιστο
εμβαδόν, Πρόσωπο γηπέδου. (Κατά Παρέκκλιση) 
Αρμοδιότητα αναγνώρησης ως μοναδικής κύριας δημοτικής, κοινοτικής οδού (δρόμου)

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων, κωμών και οικισμών, ή εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 23 οικισμών των στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου, που καθορίστηκαν με το από ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ-538/Δ) ως ισχύει τροποποιούνται ως εξής: 
1."α) Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 τετραγωνικά μέτρα (*) και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο εικοσιπέντε (25) μέτρα. (Αυτή είναι η περίπτωση για τα προκύπτοντα γήπεδα μετά την 31/12/2003)
Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου που αφορά στο ελάχιστο πρόσωπο δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων των Αρθ-2 και Αρθ-3 , εφόσον εξυπηρετούνται από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους, καθώς και ορειβατικών καταφυγίων, η ανέγερση των οποίων επιτρέπεται και σε γήπεδα που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από μονοπάτια". 

β) Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλειμένα τμήματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούνται: 
Ελάχιστο πρόσωπο 45 μ. 
Ελάχιστο βάθος 50 μ. 
Ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2.  

2. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο (άρα κατά παρέκκλιση της παραγράφου β)  θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα: 
α) Τα κείμενα εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών, και οικισμών, τα οποία είχαν κατά την 24-4-77 ημέρα δημοσίευσης του από ΠΔ/5-4-77 (ΦΕΚ-133/Δ/77) ελάχιστο εμβαδόν 2000 μ2. 
β) Τα γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος πδ/τος έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν: 
αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12-11-62 ημέρα δημοσίευσης του από ΒΔ/24-10-62 (ΦΕΚ-142/Δ/62). 
Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα. 
Ελάχιστο βάθος δέκα πέντε (15) μέτρα. 
Ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια πενήντα (750) μ2. 
ββ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 12-9-64 ημέρα δημοσίευσης του από ΒΔ/21-7-64 (*) (ΦΕΚ-141/Δ/12-9-64 ). 
Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα. 
Ελάχιστο βάθος τριάντα πέντε (35) μέτρα. 
Ελάχιστο εμβαδόν χίλια διακόσια (1200) μ2. 
(Προφανώς ο Νομοθέτης εννοεί το ΒΔ/3-9-64)
γγ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 17-10-78 ημέρα δημοσίευσής του από ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ-538/Δ'). 
Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μέτρα. 
Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μέτρα. 
Ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2000) μ2. 
δδ) Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από τη 17-10-78 ημέρα δημοσίευσης του από ΠΔ/6-10-78 (ΦΕΚ-538/Δ) μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Πδ/τος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2. (θα μπορούσε να έχει γραφεί εδώ η φράση "ανεξαρτήτως μήκος προσώπου και  βάθους για πλήρη σαφήνεια). Μην ξεχνάμε ότι ο κανόνας αρτιότητας στο ΠΔ/6-10-78 (το προγενέστερο από το ΠΔ/24-5-85    ήταν μόνο η ελάχιστη επιφάνεια 4.000 τμ. Αυτός ο κανόνας παρέμεινε και στο  ΠΔ/24-5-85   μέχρι το 2003, ενώ παράλληλα, εισήχθη και η περίπτωση κανόνα για κατηγορία παρόδιων γηπέδων με πρόσωπο σε οδούς Εmin=4.000 τμ, π/β=45/50 μ.
Μετά το νόμο 3212/03 ουσιαστικά προστέθηκε η περίπτωση παρέκκλισης αρτιότητας για γήπεδα που προυφίσταντο της 31/12/2003 και είχαν ελάχιστη επιφάνεια 4.000 τμ ανεξαρτήτως ύπαρξης προσώπου σε δρόμο (υποχρεωτική η προσπέλαση πχ μέσω δουλείας διόδου για έκδοση άδειας). Δηλαδή η μια περίπτωση αρτιότητας κατά κανόνα του ΠΔ/24.5.85 μετέπεσε μετά το Ν. 3212/03 σε παρέκκλιση.

Άρα η υποπαρ. δ.δ του ΦΕΚ 270/Δ/85 φαίνεται να αφορά παρόδια γήπεδα που μάλλον δεν κάλυπταν τις προϋποθέσεις (ημεροχρονολογία και πρόσωπο)των τριών περιπτώσεων κατά παρέκκλιση αρτιότητας παρόδιων γηπέδων. 

Η περίπτωση γηπέδου προ 2003, ελάχιστης επιφάνειας 4.000 τμ, (τυφλά ή με πρόσωπο σε αγροτικό δρόμο)  αποτελεί ξεχωριστή παρέκκλιση , διαφορετική από αυτή της ως άνω παραγράφου δδ, γηπέδων που δεν είχαν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, αναγνωρισμένη δημοτική οδό.

Επομένως, με τις δικές σου επισημάνσεις εκτιμώ ότι αποσαφηνίζεται οτι ο νέος νόμος δεν πειράζει τα γήπεδα ελάχιστης επιφάνειας 4.000 τμ που προϋφίστανται της 31/12/2003, είτε αυτά είναι τυφλά, είτε έχουν πρόσωπο σε αγροτική οδό ανεξαρτήτως μήκους προσώπου σε αυτή.

 

Για τους όρους δόμησης που συζητάμε είναι μεγάλη κουβέντα. Ο νέος νόμος στο άρθρο 40 αναφέρει μεταβατικές διατάξεις και λέει ότι αν μέχρι την έγκριση ΤΠΣ σε προθεσμία μέχρι 2 έτη εκδοθεί προέγκριση Ο.Α τα κατά παρέκκλιση παρόδια προ 1978 ,ε Ε<4.000 μπορούν να οικοδομούνται. Άρα σε βάζει στη διαδικασία να μην μπορείς να γράψεις "καθαρή" δήλωση Ν. 651/77 αφού θα πρέπει να αναγραφεί (σε περιπτώσεις που δεν έχουμε ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ/ΝΑΤΟΥΡΑ/ΖΟΕ) ότι το γήπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 40 Ν 4759/20. Το "εφόσον" είναι το αγκάθι της δήλωσης και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να γράψουμε. Η εφορία θα κάνει αντικειμενικό προσδιορισμό στο ααγης ως να ήταν αρτιο και οικοδομήσιμο, αν εμείς γράψουμε όπως στο παραπάνω με τη λέξη "εφόσον".

Για τις τράπεζες δεν ξέρω τι έχουν σκοπό να κάνουν και  ακόμη και η αξία του προσημειωμένου να πέσει στα τάρταρα το δάνειο συνεχίζει να τρέχει. Αν τυχόν ο δανειολήπτης το καταστήσει ληξιπρόθεσμο μάλλον χασούρα θα έχουν, αφού ακίνητο αμελητέας αξίας αποκλείεται να βγει σε πλειστηριασμό.  Ας μην ξεχνάμε ότι η τράπεζες μπορούν να κυνηγήσουν το δανειολήπτη προς ικανοποίηση των απαιτήσεων τους ακόμη και αν κάποιο ακίνητό του εκπλειστηριαστεί, αλλά δεν καλύπτει τη συνολική απαίτηση (κεφάλαιο δανείου, τόκοι, έξοδα ) αναζητώντας τη χασούρα και με άλλα μέσα. Με λίγα λόγια τα βάσανα του δύστυχου δανειολήπτη δεν τελειώνουν με τον πλειστηριασμό (τουλάχιστον όχι πάντα). Ανάλογες περιπτώσεις κατάργησης παρεκκλίσεων είχαμε με την  κύρωση ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ σε εξωαστικές περιοχές αλλά και το 2011 με το Ν. 3937/11 (Νόμος της Μπιρμπίλη). Εξάλλου τα ίδια έγιναν με τις πτώσεις τιμών ακινήτων λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Είχαμε πτώση κατά μέσο όρο από 40 μέχρι και 70% αναλόγως είδους ακινήτου, περιοχή κλπ. Θα δούμε πως θα κινηθούν. Όλα είναι φρέσκα ακόμη.

Το πρώτο που αναφέρεις περί συνένωσης με την υποχρέωση το ένα από τα δυο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο πραγματικά δεν μπορώ να το κατανοήσω ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Η συνένωση μικρότερων γηπέδων σε ενιαία έκταση ήταν και είναι προς το πνεύμα της νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης των τελευταίων σχεδόν 20 ετών με γνώμονα τον μη  κατακερματισμό γης και την συγκέντρωση σε μεγάλύτερες εκτάσεις. Άρα, τι ακριβώς τους πείραζε κάποιος να συνενώσει 2 μη άρτια και να δημιουργήσει αρτιότητα στον κανόνα; 

Link to comment
Share on other sites

Παύλο και συνεχίζω,

Κεφαλαιο Β αρθ 10

13. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ανα-
φέρεται το «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο» ή το «Σχέδιο
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» ή
το «Τοπικό Χωροταξικό Σχέδιο» νοείται εφεξής το Τοπικό
Πολεοδομικά Σχέδιο του παρόντος.

Μεταβατικες αρθ 40

1. Εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχε-
δίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη
από την έναρξη ισχύος του παρόντος χορηγηθεί προέ-
γκριση οικονομικής άδειας, μπορούν να οικοδομούνται
ακίνητα, τα οποία

 

ΑΡΘΡΟ 32

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως,
εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ
του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου,
και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρή-
σεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία
πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από
διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς
δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγ-
ματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7/ 16.8.1923
(Α΄ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29
του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24
του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), διέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από την κείμενη
νομοθεσία, ιδίως δε από τις διατάξεις του από 6.10.1978
π.δ. (Δ΄ 538) και του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270), που δεν
έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Ο Πολεοδοµικός Σχεδιασµός και η οικιστική οργάνωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2508/97, πραγµατοποιούνται σε δύο επίπεδα: • Στο πρώτο επίπεδο περιλαµβάνονται τα Ρυθµιστικά Σχέδια και τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή ΣΧΟΑΠ για τον µη αστικό χώρο.

 

 

Εμείς στην περιοχή μας έχουμε ΣΧΟΟΑΠ (ΤΠΣ πλέον).Το οποίο αναφέρει ότι ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 1985 της εκτός Σχεδίου. Οπότε αφού έχουμε ΤΠΣ ,και δεν καταργούνται -αφαιρούνται με τον νέο νόμο οι παρεκκλίσεις η μονή αλλαγή που έχουμε είναι ως προς τους συντελεστές δόμησης?

 

 

 

 

Edited by Elounda
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.