Jump to content

Recommended Posts

Ερώτημα: 

Αν εξουσιοδοτείται μηχανικός για να εκδώσει πιστοποιητικό πληρότητας και κάποιος άλλος συνάδελφος έχει νωρίτερα υπαγάγει τμήμα ή και ολόκληρο το ακίνητο με τρόπο που είναι καταφανές μη σύννομος με τον τότε νόμο αναστολής, τι γίνεται;

 

Έχουμε και λέμε: 

4.  Εξουσιοδοτημένος μηχανικός : ο μηχανικός που ορίζεται από τους κυρίους του έργου και είναι υπεύθυνος για 
την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ο φάκελος δε πρέπει να περιέχει: 

Την οικοδομική άδεια, ρυθμίσεις και  τα  σχέδια  κατόψεων,  τα  οποία  αποτυπώνουν  το  κτίριο  στην  πραγματική  του  κατάσταση  όταν  αυτή  δεν 
προκύπτει από τα στοιχεία.

Άρθρο 57: 

Ο έλεγχος (από ελεγκτές) συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων που περιγράφονται στα Έντυπα το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Κυρώσεις: 

1.  Εάν,  κατά  τη  συμπλήρωση  της  Ηλεκτρονικής  Ταυτότητας  Κτιρίου  ή  κατά  τους  περιοδικούς  ελέγχους, διαπιστώνεται  ότι  συμπληρώθηκαν  ψευδώς  στοιχεία  ταυτότητας  κτιρίου  από  τον  επιβλέποντα  ή  τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται : .....

 

Κατά την άποψη μου ο συνάδελφος πρέπει να συμμετέχει στην καταχώρηση. Η διαδικασία περιγράφεται στο πεδίο «Συμμετέχοντες μηχανικοί» του manual του ΤΕΕ.

Στην περίπτωση που ο συνάδελφος για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να συμμετέχει και καλείται άλλος μηχανικός να αναλάβει την ορθότητα υποβολής των στοιχείων, από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, κατά την άποψη μου, καθορίζεται «πράσινο φως» όταν οι κατόψεις που προσκομίζονται είναι ταυτόσημες με αυτές της αυτοψίας.

Τα υπόλοιπα στοιχεία όπως, τρόπος υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου, ΔΕΔΟΤΑ, τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου κ.τ.λ. αφορούν στοιχεία της ρύθμισης. Δεν ελέγχονται.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Πιστεύεις ότι θα βρεθούν πολλοί τολμηροί να πάνε για ΗΤΚ με δηλώσεις αυθαιρετονόμων που έχουν κάνει άλλοι;

Αν πχ σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή διαφωνίας ιδιοκτήτη με τον προηγούμενο στην ουσία ελέγχεις όλο το ακίνητο από την αρχή και μετά αν δεις ότι η προηγούμενη υπαγωγή είναι για τα πανηγύρια κρίνεις το τι θα πράξεις (πολλές οι περιπτώσεις...)  και αυτό διότι αν δεν κάνω λάθος από το σύστημα της Η.Τ εκδίδεται και βεβαίωση νομιμότητας για μεταβίβαση όταν αυτή οριστικοποιηθεί.

Έχω παρεμφερές ερώτημα και για το ΠΕΑ. Απλώς καταχωρείται ή ελέγχεται και αυτό;

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

1 λεπτό πριν, Pavlos33 said:

Πιστεύεις ότι θα βρεθούν πολλοί τολμηροί να πάνε για ΗΤΚ με δηλώσεις αυθαιρετονόμων που έχουν κάνει άλλοι;

....

Παύλο ορθά επισημαίνεις αυτό το θέμα όμως έτσι που έχει δομηθεί το ζήτημα θα είναι ο κανόνας σε πολυκατοικίες.

Δηλαδή σε μια πολυκατοικία με 4 ή και 14 διηρημένες ιδιοκτησίες που είχαν εντοπιστεί υπερβάσεις και είχαν μπει στους νόμους περι αυθαιρέτων, είναι σπάνια η περίπτωση να είχαν γίνει όλες οι υπαγωγές από ένα Γραφείο ή Μηχανικό.

 

Και αν κατάλαβα καλά είναι ένα το ζήτημα η πληρότητα ΗΤΚ κάθε διηρημένες αλλά υπαρχει και η πληρότητα ΗΤΚ του όλου ακινήτου. (με κάθε επιφύλαξη φυσικά τι ισχύει διότι ακόμα ψαχνόμαστε)

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

35 λεπτά πριν, Pavlos33 said:

εκδίδεται και βεβαίωση νομιμότητας για μεταβίβαση όταν αυτή οριστικοποιηθεί

Αν έχει βγει σύνταξη ή έχει φύγει στο εξωτερικό (πιο συχνό) και δεν υπάρχει δυνατότητα γενικά κατά την άποψη μου έτσι όπως ρυθμίζει ο νόμος αν το περίγραμμα που βρίσκεις είναι σύμφωνο τότε μπορείς να υπογράψεις την πληρότητα. Δεν υπογράφεις ορθότητα σε καμία περίπτωση. Νομίζω πως δεν είναι ούτε στις αρμοδιότητες του δειγματοληπτικού ελέγχου. Επομένως το άλλοτε «Δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης - κάλυψης - ύψους και χρήση» αντικαθίσταται με το δεν έχει πληρότητα όταν από την αυτοψία και την κάτοψη της ρύθμισης προκύπτει αναντιστοιχία γενικώς... 

25 λεπτά πριν, Didonis said:

Και αν κατάλαβα καλά είναι ένα το ζήτημα η πληρότητα ΗΤΚ κάθε διηρημένες αλλά υπαρχει και η πληρότητα ΗΤΚ του όλου ακινήτου.

Θα υπάρξει σίγουρα ζήτημα στις πολυκατοικίες αναφορικά με την στατική επάρκεια. Είναι μονόδρομος η ενιαία αντιμετώπιση με ότι σημαίνει αυτό στην πράξη... 

Link to comment
Share on other sites

Αυτό δεν το κατάλαβα. Από την στιγμή που κάνεις οριστική καταχώρηση ιδιοκτησίας λαμβάνεις πιστοποιητικό πληρότητας και επιλέγεις ποιο τύπο βεβαίωσης θα χρησιμοποιήσεις (όπως αναφέρονται στο άρθρο 83 Ν. 4495). Άρα είναι το ίδιο σαν να είχες εντολή να εκδόσεις βεβαίωση προ Η.Τ έχοντας στη διάθεσή σου τακτοποίηση άλλου. Επομένως καλείσαι να ελέγξεις όλο το ακίνητο εξ αρχής (τα πάντα) και ο ρόλος μας από ότι αντιλαμβάνομαι δεν είναι μόνο διεκπεραιωτικός δηλαδή το να μαζέψουμε τη χαρτούρα, διότι το μάζεμα της χαρτούρας δεν θα απαιτούσε μηχανικό αλλά διοικητικό.  

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 λεπτά πριν, Pavlos33 said:

... διότι το μάζεμα της χαρτούρας δεν θα απαιτούσε μηχανικό αλλά διοικητικό.  

Παύλο... όχι.

Χαρτούρα που αφορά σχέδια, Άδειες, Μελέτες κλπ όταν έχει δικαίωμα να τα τακτοποιεί Διοικητικός και όχι Μηχανικός τότε βγαίνουν τα τέρατα που συχνά έχουμε συναντήσει....

Ακόμα και Νομικοί (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι) με τα σχέδια δεν έχουν ευχέρεια  και συχνά πυκνά δεν καταλαβαίνουν καν τι δείχνει το σχέδιο και διαβάζουν μόνο κάποια κείμενα εκεί ή δηλώσεις όταν υπάρχουν.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Κώστα καταλαβαίνω πως το εννοείς , αλλά στοχευμένα το ανέφερα για να αναδείξω ότι η Η.Τ δεν θα είναι μόνο μια διαδικασία ρουτίνας. Θα τα δούμε. Προς το παρόν όλοι ψαχνόμαστε και είμαστε σε στάδιο αρχικής ανάγνωσης.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Το σημαντικότερο κατ' εμέ στη διαδικασία έκδοσης ΗΤΚ είναι η "εργασία" του μηχανικού, που θα τον οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, "το ακίνητο για το οποίο ανέλαβε να εκδώσει ΗΤΚ, είναι σε θέση να την αποκτήσει", με άλλα λόγια είναι νομίμως υφιστάμενο χωρίς αυθαιρεσίες ή με απολύτως ρυθμισμένες αυθαιρεσίες. Δηλαδή, η αυτοψία και η μελέτη όλων όσων του προσκομίσει ο ιδιοκτήτης.

Θέλει 'έξυπνη" σύμβαση ανάθεσης - ανάληψης του έργου από την αρχή, η οποία θα προβλέπει όλες τις ...."παγίδες"! Θέλει πλήρη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού (ποιός θα την κάνει, πόσο κοστίζει κ.λπ.), που θα μελετηθεί και θέλει "τόλμη" διότι σε πλείστες των περιπτώσεων κάποιος πρέπει να εκτεθεί, χωρίς βεβαίως να χαθεί η δουλειά... Τα υπόλοιπα αργότερα....

  • Like 1
  • Upvote 8
Link to comment
Share on other sites

9 ώρες πριν, Pavlos33 said:

Αυτό δεν το κατάλαβα.

Εννοώ πως στην πράξη όλη βαρύτητα του ελέγχου μεταφέρεται από την απλή και γενική δήλωση περί «μη υπέρβασης», στην πληρότητα και ορθότητα όλων των στοιχείων. 

Το θέμα είναι σε τι βάθος θα επεκταθεί η δήλωση, θα μένει επιφανειακά ή θα πρέπει να βάλεις μπουκάλες και να κατέβεις σε βάθος; 

Το «αόριστο» της δήλωσης είναι ανησυχητικό πάντως. Επισυνάπτω. 

Επιπλέον, με τις δυνατότητες της πλατφόρμας, μπορεί να συμμετέχουν πολλοί αλλά ένας ουσιαστικά υπογράφει στο τέλος. Οι υπόλοιποι είναι για παρηγοριά υπό την έννοια πως αν αυτοί με τα δικά τους υποβληθέντα στοιχεία δημιουργούν πρόβλημα σχετικά με την ορθότητα, φοβάμαι πως θα υπάρξει συνυπευθυνότητα και όχι αποκλειστική ευθύνη. Θα ενέχεται και αυτός που υπογράφει στο τέλος.

 

Καταγραφή.JPG

Edited by nzerman
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.