Jump to content

Ακίνητα: Υποχρεωτική η επίδειξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από 1ης Φεβρουαρίου – Πλήρης οδηγός


Recommended Posts

Δέκα ημέρες απομένουν για να βγει στον… αέρα η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία στην ουσία αποτελεί την ενιαία βάση δεδομένων όπου θα ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση και όχι με βάση την αρχική οικοδομική άδεια.

Ο… «Μεγάλος Αδερφός» των κτισμάτων θα λειτουργεί παράλληλα και ως το τελευταίο στάδιο της οριστικής τακτοποίησης όσων κτισμάτων έχουν ενταχθεί στους νόμους αυθαιρέτων, καθώς μόνο με την απόκτησή της θεωρείται ολοκληρωμένη η διαδικασία.

Ετσι, από την 1η Φεβρουαρίου σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει «πιστοποιητικό πληρότητας», το οποίο αποδεικνύει την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Επίσης, θα πρέπει να εκδίδεται σε κάθε νέα οικοδομή.

Οπως έχει κάνει γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπονται και βαριά πρόστιμα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Μάλιστα, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.

Σε ειδική ψηφιακή εκδήλωση που πραγματοποίησαν τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσίασαν όλα όσα πρέπει να ξέρει τόσο ο τεχνικός κόσμος όσο και οι ιδιοκτήτες.

Ειδικότερα, την όλη διαδικασία αναλαμβάνει αποκλειστικά ο μηχανικός. Συγκεκριμένα, όπως είπε η Προϊσταμένη Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ Κλαίρη Δήμα, «πρόσβαση στην πλατφόρμα της Ταυτότητας Κτιρίου με τους κωδικούς τους έχουν φυσικά πρόσωπα μηχανικοί διπλωματούχοι και πτυχιούχοι. Δεν έχουν πρόσβαση εταιρίες, καθότι δεν έχουνε και επαγγελματικά δικαιώματα».

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την καταχώριση ενός ακινήτου -που αποτελεί βάση για όλα τα επόμενα- είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στο χάρτη και η καταχώριση των βασικών του στοιχείων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτήριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας και στο τέλος μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά.

Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μία καταχώριση. Σε περίπτωση όμως σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικόπεδου/γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.

Επιμέρους λεπτομέρειες μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων δίνει στον Ελεύθερο Τύπο η αγρονόμος-τοπογράφος-μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή.

  • Γιατί είναι απαραίτητη η Ταυτότητα του Κτιρίου;

Σήμερα για κάθε κτίριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους, όπως:

Α) Εμβαδόν με βάση την Οικοδομική Αδεια (αν υπάρχει).

Β) Εμβαδόν κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ.

Γ) Εμβαδόν στο έντυπο Ε9 της εφορίας.

Δ) Εμβαδόν στο συμβόλαιο αγοράς/μισθωτήριο κ.λπ.

Ε) Εμβαδόν στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

Στ) Εμβαδόν στο Κτηματολόγιο,

Ζ) Εμβαδό, αποτύπωσης της υφιστάμενης (πραγματικής) κατάστασης.

Αυτή η έλλειψη ταύτισης των τετραγωνικών στις διάφορες καταχωρίσεις του ακινήτου δημιουργεί προβλήματα στη σωστή καταγραφή του.

Επίσης, με την Ταυτότητα του Κτιρίου κάθε ιδιοκτήτης θα έχει πλήρη εικόνα για τη νομιμότητα ή μη του κτιρίου του, καθώς και την ενεργειακή και στατική κατάστασή του.

  • Δηλαδή θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων;

Ναι. Ολα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΗ, του δήμου και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο. Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της Ταυτότητας του Κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΝ.

  • Ποιοι έχουν υποχρέωση να την κάνουν;

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για εισαγωγή στο θεσμό έχουν τα νέα κτίρια (για όσα δηλαδή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες) και τα παλαιότερα αλλά κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις.

  • Τι γίνεται με τα αυθαίρετα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν Ταυτότητα Κτιρίου;

Κατ’ αρχάς για όλα τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με όλους τους νόμους περί αυθαιρέτων, θα πρέπει να συνταχθεί Ταυτότητα Κτιρίου για να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένα.

Οσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τακτοποίησαν το αυθαίρετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:

– να μεταβιβάσουν, πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους,

– να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους,

– να το μισθώσουν νόμιμα,

– να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.),

– να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»,

– θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδάφισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να προβούν σε νομιμοποίηση του κτιρίου.

5) Πώς γίνεται η διαδικασία;

Η διαδικασία γίνεται από τον μηχανικό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας «Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που είναι και ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υπουργείο, τους μηχανικούς και τους πολίτες.

6) Ποια έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνει ο φάκελος της Ταυτότητας Κτιρίου;

α) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

7) Τι ισχύει για τα διαμερίσματα και γενικά για μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας;

Ειδικά για τη διηρημένη ιδιοκτησία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

-Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,

-τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

-το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,

-το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

-δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

-τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση πλην των κοινοχρήστων χώρων,

-το δελτίο δομικής τρωτότητας,

-τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

-το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 


View full είδηση

Link to post
Share on other sites
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Λέει  το  υπουργείο  για  την  ταυτότητα  κτιρίου.  Ύπάρχει    όμως και το  άρθρο     98  του  4495  ότι  υπό  προϋποθέσεις κάποιος  μπορεί  να  μπει  στον   4495 σε  περίπτωση  που  έχει  καταπατήσει  τα  κοινόχρηστα χωρίς την συναίνεση  συνιδιόκτητων  και  απαιτείται  αυτή  στα  δικαιολογητικά κατάθεσης  φακέλου στον 4495. Πλήρης  παραλογισμός ;;;  πως  κάποιος  θα  μπεί  στον  4495  χωρίς  συναίνεση  για  τις  περιπτώσεις  που  απαιτείται  ;;;

Link to post
Share on other sites

Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ προς τους ιθύνοντες και τους συντονιστές του forum.

Είναι θλιβερό να αναπαράγονται σε ένα site μηχανικών ατεκμηρίωτες ειδήσεις οι οποίες αποπροσανατολίζουν τους πολίτες-πελάτες μας αλλά και πολλούς από εμάς.

Αφ' ης στιγμής δεν έχει υπογραφεί η Υ.Α. του άρθρου 62 του Ν.4495/17 δεν υφίσταται καμία απολύτως υποχρέωση ή υποχρεωτικότητα. Ακόμα όμως και να υπογραφεί πιθανότατα θα μεταφέρει για μήνες τον θεσμό της ηλ. ταυτότητας.

Και όλα αυτά από μια kvΙ0-ανακοίνωση του τέως ΥΠΕΝ.................................

Link to post
Share on other sites

η  ΥΑ  μπορεί  να  υπογραφεί  σε  4-5  μέρες  και  η  Η.Τ  να  μετατεθεί  πίσω  άλλες  15  μέρες  Λύθηκε  το  πρόβλημα ;;

Οι  νόμοι  αυτοί  γίνονται  πία  θηλία  στον  λαιμό  μας . Υπάρχει  σύγχυση απο  όλους  και  αμηχανία .  

Link to post
Share on other sites

Για την έκδοση ΕΕΔΜΚ για το εξοικονομώ (θερμοπρόσοψη-θέρμανση) θα απαιτείται ηλεκτρονική ταυτότητα;

Link to post
Share on other sites
21 λεπτά πριν, loser said:

η  ΥΑ  μπορεί  να  υπογραφεί  σε  4-5  μέρες  και  η  Η.Τ  να  μετατεθεί  πίσω  άλλες  15  μέρες  Λύθηκε  το  πρόβλημα ;;

Οι  νόμοι  αυτοί  γίνονται  πία  θηλία  στον  λαιμό  μας . Υπάρχει  σύγχυση απο  όλους  και  αμηχανία .  

Δεν έχεις άδικο.

Όμως παίρνουμε ως δεδομένα τα  άθλια δημοσιεύματα (που προδικάζουν την έκδοση μιας υ.α. και μάλιστα την εφαρμογή της από 1/2!!) και αναπαράγουμε την σύγχυση στην οποία αναφέρεσαι.

Και μια κι ο λόγος περί σύγχυσης: κοίτα τι γράφει ακριβώς από πάνω ο συνάδερφος ΤΒD......

Link to post
Share on other sites

Λογικά δε θα απαιτείται, αφού η ΗΤ θα υποβάλεται για τη συγκεκριμμένη κατηγορία κτηρίων κατά την μεταβίβαση, έτσι δεν είναι;

Επειδή όμως το κράτος μας με έχει συνηθίσει σε (δυσάρεστες) εκπλήξεις είπα να ζητήσω τη γνώμη και άλλων συναδέλφων.

Link to post
Share on other sites

Εαν  διαβάσει  κάποιος  το  άρθρο καταλαβαίνει  οτι  κράτος - πολιτεία  δεν  υπάρχει  εδώ  και  200  χρόνια και  συνεχίζει  να  μην  υπάρχει  γιατί  βάζει  τους  ιδιώτες  να  κάνουν  την  αρχειοθέτηση  των  ακινήτων  που  έπρεπε  να  κάνει  το  ίδιο  το κράτος . Έχουμε  και  λέμε άλλα  τμ  έχει  η  ΔΕΗ ,  άλλα  η  εφορία  άλλα η  πολεοδομία  , άλλα  η  συσταση Ο.Ι , άλλα  οι  δήμοι , Αυτό από  μόνο  του  δηλώνει  διάλυση . Πιθανόν  απο  το  επόμενο  εξοικονομώ  να  ζητηθεί  και  η  ΗΤ . 

Edited by loser
Link to post
Share on other sites
6 ώρες πριν, steve aris said:

Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ προς τους ιθύνοντες και τους συντονιστές του forum.

Είναι θλιβερό να αναπαράγονται σε ένα site μηχανικών ατεκμηρίωτες ειδήσεις οι οποίες αποπροσανατολίζουν τους πολίτες-πελάτες μας αλλά και πολλούς από εμάς.

Αφ' ης στιγμής δεν έχει υπογραφεί η Υ.Α. του άρθρου 62 του Ν.4495/17 δεν υφίσταται καμία απολύτως υποχρέωση ή υποχρεωτικότητα. Ακόμα όμως και να υπογραφεί πιθανότατα θα μεταφέρει για μήνες τον θεσμό της ηλ. ταυτότητας.

Και όλα αυτά από μια kvΙ0-ανακοίνωση του τέως ΥΠΕΝ.................................

Συμφωνώ απόλυτα ως προς την ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ αναπαραγωγής από τα sait μας και μάλιστα με τέτοιο πηχυαίο και εντελώς αποπροσανατολιστικό τίτλο!  και ειδικά ως προς την ημερομηνία εφαρμογής του

Link to post
Share on other sites

https://news.b2green.gr/2071/σε-αντίθεση-με-τον-ν-4495-17-διατάξεις-της-ηλ?fbclid=IwAR3e7_4kgWLJLLQOyEY8y0NOG46GXaH1c1WxTBQV8qoZHDEMm94bpG6Bn80

Για να δούμε... Θα λειτουργήσουμε κάποια στιγμή σαν κλάδος με λίγη αξιοπρέπεια, έστω και χωρίς την υποστήριξη του υποτιθέμενου θεσμικού μας οργάνου...

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.