Jump to content

Οδηγία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων - με αφορμή την Ταυτότητα Κτιρίου


Recommended Posts

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, αφού συζήτησε διεξοδικά τη διαφαινόμενη εφαρμογή της Ταυτότητας των Κτιρίων, προχώρησε σε παρέμβαση προς το ΥΠΕΝ και παράλληλα ενημερώνει.

Η διαδικασία Ταυτότητας του Κτιρίου, όπως παρουσιάστηκε από το ΤΕΕ, στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών σχεδιασμού όλων των επιπέδων, στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της διοίκησης με «χρήση» του ιδιώτη μηχανικού ως «μοχλού» διευκόλυνσης της διόρθωσης εγγενών αδυναμιών της.

Η ΗΤΚ θα αφορά σε διαμερίσματα ή κτιριακές μονάδες. Επομένως θα έπρεπε να ονομάζεται ταυτότητα ακινήτου, γιατί μόνο όταν σε μια πολυκατοικία συμπληρωθεί η διαδικασία για όλα τα διαμερίσματα, θα δημιουργείται η πραγματική Ταυτότητα του συνολικού Κτιρίου.

* Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

και παράγεται:

το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

* «Ταυτότητα Κτιρίου» ν. 4495/2017 / κεφάλαιο δεύτερο / Άρθρο 54

    Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας – Έκδοση πιστοποιητικών

Βασικά ζητούμενα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ:

Δεδομένου ότι η πολιτεία ήδη έχει επιδείξει ασυνέπεια ως προς τις δεσμεύσεις της προς τους μηχανικούς και θα έπρεπε να μην κάναμε ρυθμίσεις αν πρώτα η πολιτεία, ως όφειλε βάσει του νόμου, δεν είχε αναρτήσει όλες τις αεροφωτογραφίες προ του 2011 και δεν διασφάλιζε απρόσκοπτη πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία των ΥΔΟΜ και άλλων Υπηρεσιών ως όφειλε επίσης εκ του νόμου, παρ’ όλ’ αυτά η διαδικασία καταγραφής των αυθαιρέτων συνεχίζεται.

Πριν ξεκινήσει, με αντίστοιχα επώδυνες για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού συνθήκες, η εφαρμογή της Ταυτότητας, θα πρέπει να διασφαλιστούν κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω όροι:

  1. Να μην βγάζουμε ΗΤΚ, αν πρώτα η πολιτεία δεν διασφαλίσει σαφώς ότι δεν υποχρεούμαστε α) σε έλεγχο νομιμότητας εκδοθεισών οικ. αδειών, β) σε έλεγχο νομιμότητας ρυθμίσεων, γ) σε έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας σε κάθε κτήριο.
  2. Να μην βγάζουμε ΗΤΚ αν πρώτα οι ΥΔΟΜ δεν οργανωθούν ώστε να μας παρέχουν ψηφιοποιημένα αρχεία σχεδίων (όπως μία ή δύο ήδη κάνουν) και όχι να κάνουμε εμείς τη δουλειά που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει από τη Διοίκηση.

Με το υπάρχον πλαίσιο, οι διαχειριστές της Ταυτότητας προκειμένου να εκδώσουν μια ΗΤΚ γίνονται και ελεγκτές δόμησης, ελεγκτές νομιμότητας ρυθμίσεων, διεκπεραιωτές και ψηφιοποιητές εγγράφων και σχεδίων και πολλά άλλα.

Η μέχρι σήμερα διαφαινόμενη από τις απαντήσεις υποχρέωση επανελέγχου της ορθότητας προγενέστερων Αδειοδοτήσεων και Τακτοποιήσεων, είναι ένα πρόβλημα που γεννά δυσανάλογα μεγάλες ευθύνες για τον διαχειριστή της Ταυτότητας, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος για αυτό.

Επιμέρους παρατηρήσεις:

Ζητείται η Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης. Μέσω αυτού του δικαιολογητικού ανοίγει φαύλος κύκλος αντιδικιών των συνιδιοκτητών σε σχέση με τα αυθαίρετα και τις δαπάνες για τη θέρμανση.

Ένα δικαιολογητικό το οποίο θα ήταν λογικό να υποβάλλεται είναι το σχέδιο που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του ακινήτου. Είναι πλέον φανερό πως το σχέδιο αυτό μαζί με το αντίστοιχο της οικοδομικής άδειας, αποτελούν την πραγματική και ουσιαστική ταυτότητα του ακινήτου μιας και το περιγράφουν ιδιοκτησιακά αλλά και πολεοδομικά.

Θεωρητικά αυτά τα δύο σχέδια μαζί με την υφιστάμενη κατάσταση θα έπρεπε να ταυτίζονται. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι θα γίνεται όταν υπάρχουν ενδεχομένως μικρές διαφοροποιήσεις της αποτύπωσης από τις εγκεκριμένες κατόψεις και τι ανοχές θα έχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, όπως αλλαγές σε διαστάσεις, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, θέση και διαστάσεις κουφωμάτων κλπ.

Το δελτίο δομικής τρωτότητας είναι ένα ακόμα δικαιολογητικό. Όταν είχε χρησιμοποιηθεί το εργαλείο κατάταξης της δομικής τρωτότητας των κτιρίων που προέκυψε από το δελτίο προσεισμικού ελέγχου του ΟΑΣΠ, στον Ν. 4014/11, έπρεπε θεωρητικά να αντιστοιχεί ένα για ολόκληρο το κτίριο. Αν και αυτό πρακτικά ήταν αδύνατο να γίνει, εντούτοις και σε όσα κτίρια υπάρχει θα πρέπει να ξαναγίνει για κάθε διαμέρισμα; Επίσης, με τον  Ν. 4495/17 σταμάτησε να είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό, μιας και η ηγεσία του τότε ΥΠΕΝ θεωρούσε πως σε όλα τα ακίνητα που υπάγονται σε αυτόν θα έπρεπε να γίνονται Μελέτες Στατικής Επάρκειας. Όταν όμως έγινε αντιληπτό πως κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο, αντικατέστησαν το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας με την Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου.

Με το ΔΕΔΟΤΑ μπορούσε λόγω της δομής του να κωδικοποιηθεί η πληροφορία που προσέφερε και με κατάλληλη επεξεργασία να μπορεί να δώσει την πραγματική κατάσταση του κτιριακού αποθέματος που έχει ελεγχθεί με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα η Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου δεν προσφέρεται για αξιολόγηση.

Εφόσον μας ενδιαφέρει να  υπάρξει μια χρήσιμη καταγραφή, θα μπορούσε το ΔΕΔΟΤΑ να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική φόρμα μέσα στην πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη αξιολόγησή του και η σύγκρισή του με τα αντίστοιχα των διαμερισμάτων του ίδιου κτιρίου και φυσικά να υπάρξει κάποιο όργανο που θα συλλέξει, θα αξιολογήσει και αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των ΔΕΔΟΤΑ.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καταρχάς

καλεί τα μέλη του να μη συντάσσουν Ταυτότητα Κτιρίου μέχρις ότου καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, ζητά από τους λοιπούς συλλογικούς και συνδικαλιστικούς φορείς των Μηχανικών να συμπορευτούν σε αυτήν την προσπάθεια εξορθολογισμού του περιεχομένου και των διαδικασιών της ΗΤΚ.

Η ΗΤΚ είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός καταγραφής και παρακολούθησης της εξέλιξης του Δομημένου Περιβάλλοντος, που οφείλει να εκκινήσει χωρίς τις παθογένειες που βιώνουμε όλοι κατά την καταγραφή και τακτοποίηση των Αυθαιρέτων.

Αναμένουμε απάντηση από το ΥΠΕΝ σε σχετική πρότασή μας για εξάμηνη παράταση της ΗΤΚ, ώστε να κάνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις σε σημεία που έχουμε επισημάνει.

 

 

Πηγή. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ


View full είδηση

Link to post
Share on other sites
  • Replies 23
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Σωστές και λογικές οι τοποθετήσεις του ΣΑΔΑΣ.

Link to post
Share on other sites

Κάθε πέρσι και καλύτερα. 

Link to post
Share on other sites

Πρωινό ερώτημα (που ίσως να μην είναι και σωστό!)

 

Έστω ότι 5-2-21 πουλάω ένα διαμέρισμα και ως υπόχρεος κάνω την ταυτότητα κτιρίου

Μετά την αγορά και ο αγοραστής θα κάνει και ο ίδιος Τ/Κ ή όταν το μεταβιβάσει αυτός σε άλλον?

Γιατί αν παραμένει στον πωλητή τι διάβολο διασταυρώσεις θα γίνονται!

 

κατά τις οδηγίες και τα άρθρα 53 κλπ Ν 4495/17 δεν ορίζεται κάτι με σαφήνεια

"Υπόχρεοι: οι εκάστοτε κύριοι του έργου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια οικοδομικών εργασιών, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, όπως περιγράφονται κάθε φορά στα έντυπα της ταυτότητας κτιρίου.

ιδιοκτήτης: Η σχέση με το έργο (πλήρης κύριος, ψιλός κύριος, επικαρπωτής, μισθωτής,εξουσιοδοτημένο πρόσωπο"

Link to post
Share on other sites

Ουσιαστικά η ταυτότητα είναι ένας αχταρμάς Κτηματολογίου με αρχείο ΥΔΟΜ.

Αντί να βάλουν τις δύο υπηρεσίες να διασταυρώσουν αρχεία, καταλογίζουν ευθύνες στον μηχανικό να ψάξει να ψηφιοποιήσει, να μετρήσει κτλ.

Link to post
Share on other sites

Αν εκδόσεις βεβαίωση έως και 31/1 στις 5/2 κάνεις συμβόλαιο χωρίς ΗΤΚ. Μέχρι τις 31/3 κάνεις συμβόλαιο με αυτή τη βεβαίωση. 

Αν όμως 31/1 δεν έχεις βεβαίωση????

Link to post
Share on other sites

Πολυ πιο απλο θα ηταν να εμπλουτιζοταν η δομη του κτηματολογιου. Εκει ειναι ολα δομημένα (συνηθως), ΚΑΕΚ, συμβολαια.. Φυσικα το κτηματολογιο ως ... αγαπημενος φορεας (οτι χειροτερο) δε νομιζω να ανοίξει απλόχερα τη βαση δεδομενων του

Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, sissy_arch said:

Αν όμως 31/1 δεν έχεις βεβαίωση????

Ταυτότητα.... 💥

Το πιθανότερο είναι ότι οι 9/10 βεβαιώσεις που θα βγουν μέχρι 31/1 δεν θα προλάβουν να γίνουν συμβόλαια.

Έλεος πχια φέτος. Εγώ είμαι μέσα για αποχή πάντως.

Link to post
Share on other sites

"καλεί τα μέλη του να μη συντάσσουν Ταυτότητα Κτιρίου μέχρις ότου καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου της πολεοδομικής νομοθεσίας."

Η κρίσιμη ερώτηση είναι αυτή:

Θα απέχουν οι μηχανικοί από την Ταυτότητα μέχρι να ικανοποιηθεί το παραπάνω αίτημα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ? 

 

Link to post
Share on other sites
On 26/1/2021 at 9:59 ΜΜ, Didonis said:

,,,,,,

  1. Να μην βγάζουμε ΗΤΚ, αν πρώτα η πολιτεία δεν διασφαλίσει σαφώς ότι δεν υποχρεούμαστε α) σε έλεγχο νομιμότητας εκδοθεισών οικ. αδειών, β) σε έλεγχο νομιμότητας ρυθμίσεων, γ) σε έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας σε κάθε κτήριο.
  2. Να μην βγάζουμε ΗΤΚ αν πρώτα οι ΥΔΟΜ δεν οργανωθούν ώστε να μας παρέχουν ψηφιοποιημένα αρχεία σχεδίων (όπως μία ή δύο ήδη κάνουν) και όχι να κάνουμε εμείς τη δουλειά που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει από τη Διοίκηση.

,,,,,

 

4 ώρες πριν, melissa said:

"καλεί τα μέλη του να μη συντάσσουν Ταυτότητα Κτιρίου μέχρις ότου καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου της πολεοδομικής νομοθεσίας."

Η κρίσιμη ερώτηση είναι αυτή:

.....

Σε ότι με αφορά και εκ της ειδικότητας μου για την οδηγία του συλλόγου μου, σαφέστατα και θα την λάβω σοβαρά υπ. όψη την οδηγία που έβγαλε.

Ειδικά σε ότι αφορά τα 2 βασικά ζητούμενα

 

Ξεχωρίζω κόκκινη γραμμή προ υπογραφής μου αλλά και όλου του γραφείου να ξεκαθαρίσει το 1.

Δεν είναι εφικτό σε λογικά οικονομικά δεδομένα για τον πελάτη να πρέπει να ελέγξουμε Ορθότητα Οικοδομικής Άδειας, Ορθότητα Υπαγωγών σε νόμους «τακτοποίησης» τρίτων κλπ.

Εφικτό είναι μεν…. Αλλά τεράστιο το κόστος που θα μας κοιτάζουν σαν τρελούς εμάς αν η εντύπωση που θα έχει ο κόσμος θα είναι… απλά μάζεψε όλα τα χαρτιά των άλλων.

 

Εξαιρέσεις ή χαλαρότητα από την οδηγία θα μπορούσε να υπάρχει όπου είχαμε κάνει όλες τις υπαγωγές οι ίδιοι σε κτήριο (οπότε γνωρίζουμε και έχουμε  κάνει τον έλεγχο υφισταμένου σε παραβολή με την άδεια) … αλλά κι εκεί μένει ανοικτο το κεφάλαιο πολεοδομικού ελεγχο της Αρχικής Άδειας, της οποίας η ορθότητα που δεν ήταν ζητούμενο στις υπαγωγές.

Περιπτώσεις όμως σαν το άνω είναι οι εξαιρέσεις…..

Ακόμα κι αυτά όμως μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους συλλόγους μας και το ΤΕΕ θα είμαι στα τεστ και τα δοκιμαστικά.

 

Συνοπτικά κρίνω σημαντικό να ακολουθήσω την οδηγία του συλλόγου μου μέχρι νεωτέρας…

Και μου προκαλεί κατάπληξη που έως και σήμερα (αν δεν κάνω λάθος) όλοι οι άλλοι σύλλογοι Μηχανικών δεν έβγαλαν κάτι σχετικό ή ανάλογο. Είναι και ο λόγος που δεν είχα βάλει στο Φόρουμ μας εδώ την οδηγία του συλλόγου αρχιτεκτόνων, περιμένοντας να βγουν όλα μαζί ή και ένα από κοινού.

Edited by Didonis
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.