Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
a.sahinis

Xρόνος δημιουργίας οικοπέδου

Recommended Posts

1.Αφού έχεις απόδειξη περί την ύπαρξης του αγροτεμαχίου πριν το 1962 γιατί όχι.

2. Ενδιαφέρει να είχε πρόσωπο κατά τη δημοσίευση του ΠΔ24.5.85 και όχι προγενέστερα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

thx SIGIO.

 

θα υποβάλλω την αίτηση αύριο και θα postάρω το αποτέλεσμα. όσο για το 2ο έχεις δίκιο, το διατύπωσα λάθος.οπότε ξαναδιατυπώνω:

χρησιμοποιώντας την παρέκκλιση οφείλω να υποβάλλω αποδεικτικά για την ύπαρξη του επαρχ. δρόμου το 85?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν είναι κατά παρέκκλιση άρτιο το γήπεδο και αφού έχεις τα στοιχεία.... ΟΦΕΙΛΕΙΣ να το αναγράψεις και να το εκμεταλλευθείς.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ξεθάβω το θέμα για να ζητήσω την βοήθειά σας σε μια περίπτωση που με έχει μπερδέψει.

 

Ιδιοκτήτης αγοράζει οικόπεδο το 1993 από 2 συνιδιοκτήτες (από 50%).

Ο συνιδιοκτήτης Α έχει το μερίδιό του από κληρονομιά ιδιόχειρης διαθήκης με δήλωση αποδοχής κληρονομιάς το 1982.

Ο συνιδιοκτήτης Β έχει το μερίδιό του από κληρονομιά χωρίς διαθήκη (αιφνίδιος θάνατος) με πράξη αποδοχής κληρονομιάς το 1985.

 

Ποιός είναι ο χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου; Τι πρέπει να ψάξω;

Έχει σημασία αν δεν υπήρχαν συμβόλαια στις κληρονομιές ή όχι;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δε φθάνουν μόνο αυτά για να τεκμηριώσεις παρέκκλιση. Πρέπει να βρείς και πιο παλιά ακόμα. Των δικαιοπαρόχων των Α & Β. Κι αν αυτά δε σε καλύψουν τότε πας ακόμα πιο πίσω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

για να ρωτάς μάλλον δεν υπάρχουν συμβόλαια.καταρχήν πάς με την εγκ7. από εκεί και πέρα , επειδή σε βλέπω να τρώς εργατοώρες στο υποθηκοφυλακείο και επειδή κάθε σελίδα συμβολαίου δε χαρίζεται αλλά κοστίζει φρόντισε πρώτα να πληρωθείς

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πρόκειται για περίπτωση του άρθρου 25 Ν.1337/83 και θέλω να φτάσω στο 1977 (651/77) για να δω τι γίνεται τότε κι αν το οικόπεδο δικαίως εντάχθηκε στο άρθρο 25.

 

Έχω στα χέρια μου μόνο το συμβόλαιο του 1993 και τους αριθμούς αποδοχής κληρονομιάς των 2 συνιδιοκτητών.

Επίσης έχω μια εντελώς ορφανή πληροφορία ότι το οικόπεδο που ερευνώ προέρχεται από κατάτμηση μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου οικοπέδου γύρω στο 1978-1979 (από ρυμοτόμηση).

Το άλλο κομμάτι πουλήθηκε και ενώθηκε με διπλανό οικόπεδο για να αποκτηθεί πρόσωπο.

 

Έχω πελαγώσει όχι για τις ώρες που θα απαιτηθούν, αλλά για το πού και πώς να ψάξω...

 

Την εγκύκλιο 7 που λες, gzin, πού την βρίσκω;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ελπίιζω να είναι αυτή η εγκύκλιος:

 

Εγκ-9622/1473/7/4-3-92 Εγκ-7/92 Ε-7/92

 

Χρόνος δημιουργίας οικοπέδου, για την εφαρμογή των διατάξεων της κατά παρέκκλιση αρτιότητας και παραστατικά στοιχεία απόδειξής του.

 

Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι, αλλά και άλλα έγγραφα

για μεμονωμένες περιπτώσεις, που αναφέρονται, στον χρόνο δημιουργίας οικοπέδων, προκειμένου να εξεταστεί εάν αυτά υπάγονται σε διατάξεις "κατά παρέκκλιση αρτιότητας κλπ." που ισχύουν στην περιοχή και στα στοιχεία απόδειξης του χρόνου δημιουργίας. Παρά ταύτα οι υπηρεσίες δεν αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο τρόπο τα θέματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση και ανασφάλεια ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο.

Για να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά, επιχειρείται κατωτέρω συστηματική κατάταξη των διαφόρων περιπτώσεων, σύμφωνα με την αρ.Γνωμ-113/9/26-2-92 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο οποίο είχε παραπεμφθεί το θέμα για γνωμοδότηση, ως εξής:

1. Σε περίπτωση κατάτμησης, ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος μεταγραφής του οριστικού συμβολαίου.

2. Σε περίπτωση κληρονομιάς ή κληροδοσίας, ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου. Στις περιπτώσεις εξ αδιαθέτου κληρονομιάς όταν η δήλωση αποδοχής κληρονομιάς έχει γίνει μετά το χρόνο της κατά παρέκκλιση αρτιότητας και δεν υπάρχει προγενέστερος τίτλος

που αποδεικνύει την κατά παρέκκλιση αρτιότητα, για τον χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, δυνάμει του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί μεταβιβάσεως της κυριότητας οικοπέδου, ο χρόνος μεταγραφής της δικαστικής απόφασης.

4. Στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών, ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του ιδιωτικού συμφωνητικού (προσυμφώνου κλπ.) μεταβίβασης της κυριότητάς τους, αφού αυτός αναφέρεται στην δικαστική απόφαση η

οποία επικυρώνει την δικαιοπραξία μεταβίβασης του ακινήτου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστ. Κώδικα παρ.2 του Αρθ-15 του ΝΔ-3958/59 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί κυρώσεων πράξεων τινών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών

διατάξεων" (ΦΕΚ-133/Α), παρ.2 του Αρθ-2 του Ν-666/77 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων".

5. Στις περιπτώσεις υπολογισμού των εισφορών γης του Αρθ-8 του Ν-1337/83 θεωρείται αυτοτελής ιδιοκτησία του υποχρέου εκείνη, που ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτόν, με οριστικό συμβόλαιο ή δικαστική απόφαση κλπ. που έχει μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο και όχι εκείνη που απόκτησε με προσύμφωνο με το οποίο απλά δίνεται υπόσχεση για μελλοντική μεταβίβαση.

6. Στις περιπτώσεις που ζητείται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα γηπέδου για το οποίο δεν υφίσταται τίτλος κυριότητας ή ο υπάρχων τίτλος δεν αποδεικνύει τον χρόνο δημιουργίας του, τότε η πολεοδομική υπηρεσία, αντί της μέχρι τώρα δικαστικής απόφασης

θα απαιτεί να προσκομίσει αθροιστικά ο ενδιαφερόμενος:

α) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο, περί μη διεκδικήσεως του υπόψη γηπέδου.

β) Βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας ή του Δημάρχου για τον χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή το Δήμαρχο.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/85 στην οποία να δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του, ότι είναι κύριοι του υπόψη γηπέδου, ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησής του, καθώς και ο χρόνος δημιουργίας του, τον οποίο επικαλούνται για την παρέκκλιση.

Προηγούμενες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για το ίδιο θέμα παύουν να ισχύουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

αυτήν εννοώ αλλά εσύ θέλεις βαθύτερο ψάξιμο..ουσιαστικά αναζητάς τις μερίδες στο υποθηκοφυλακείο των Α, Β ίσως και των όμορων για 40 χρόνια πίσω.κάνεις έλεγχο τίτλων γι αυτό και πρέπει να το ξεκαθαρίσεις στον πελάτη. η συνεργασία πάντως με έναν δικηγόρο ή με το δικηγόρο του πελάτη θα ήταν χρήσιμη όσον αφορά το καθαρά νομικό κομμάτι.το πολεοδομικό θα το χειριστείς εσύ και θα βγάλεις τα συμεπεράσματά σου στη δήλωση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η αλήθεια είναι ότι έχω ξανακάνει τέτοια "δικηγορίστικη" δουλειά και δεν με νοιάζει ο χρόνος και ο κόπος.

Τα στοιχεία όμως που χρησιμοποιούσα πάντα (και ήταν αρκετά για την εξαγωγή συμπερασμάτων) τα αποκτούσα με αιτήσεις στην Πολεοδομία από παλιούς φακέλους.

Τώρα δυστυχώς πρέπει "να βγω έξω"...

 

Θα συνεχίσω ρωτώντας 2 πράγματα:

 

1) Πού μπορώ να βρω τις Εγκυκλίους που καταργεί η προαναφερθείσα του 1992?

 

2) Πώς αποκτώ το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στους παλαιούς τίτλους (από τις κληρονομιές και πίσω)?

 

edit: Έψαξα και βρήκα την παραπάνω εγκύκλιο στα "κόκκινα βιβλία" (Τόμος Αβ, σελ Α-600,33) και έψαξα λίγο εμπρός και πίσω να βρω τις προηγούμενες εγκυκλιους που καταργήθηκαν, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Ούτε και στον ΥπερΚώδικα έβγαλα άκρη.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται η Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 113/9/26.2.1992. Μήπως ξέρετε πού μπορώ να την βρω, μήπως αναφέρει εκεί τις καταργούμενες εγκυκλίους;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.