Jump to content

Εγκύκλιος για τη μη προσμέτρηση θερμομονωτικών στοιχείων κατά ΝΟΚ (άρθρου 11, παρ.6.ιθ)


Recommended Posts

Posted (edited)

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι από τα στοιχεία που συνεισφέρουν στη θερμομόνωση των κτιρίων, στον σ.δ. δεν προσμετρώνται: α) η επιφάνεια που καταλαμβάνει η θερμομόνωση, β) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης και γ) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία.


Ως προς την επιφάνεια της θερμομόνωσης, επισημαίνεται ότι αφαιρείται στο σύνολό της, είτε τοποθετείται εξωτερικά του κτιρίου, ως θερμοπρόσοψη, είτε τοποθετείται ανάμεσα από τα στοιχεία πλήρωσης και εντός του περιγράμματος του κτιρίου.


Τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης (θερμομονωτικά λιθοσώματα) είναι δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την πλήρωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, εμφανίζουν όμως παράλληλα θερμομονωτικές ιδιότητες. Οι τοιχοποιίες από λιθοσώματα είναι μονοκέλυφες και δεν απαιτείται η κάλυψή τους με θερμομονωτική στρώση, καθώς τα ίδια τα λιθοσώματα προσφέρουν την απαραίτητη θερμομονωτική προστασία. Σε αυτά τα στοιχεία, περιλαμβάνονται τα προϊόντα τοιχοποιίας του Πίνακα 1.7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που έχουν συντελεστή ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας λ'≤0,30W/(mK) (λ' σχεδιασμού).


Τα λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία, είναι στοιχεία πλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου τα οποία δεν ανήκουν στα λιθοσώματα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα θερμομονωτικά πανέλα εν γένει, ανεξαρτήτως υλικού επικάλυψης, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.


Τέλος, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης θερμομονωτικών στοιχείων πλήρωσης, στον συντελεστή δόμησης δεν προσμετρούνται, οι επιφάνειες των οριζοντίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που αυτά πληρούν, καθώς και οι επιφάνειες τυχόν ανοιγμάτων που δημιουργούνται σε αυτά για την τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων.

6ΜΩ84653Π8-ΣΨΟ.pdf

Edited by kan62
  • Like 3
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

πολύ σημαντική η τελευταία παράγραφος αλλά και η διευκρίνηση για τα στοιχεία πλήρωσης που βρίσκονται έτσι κ αλλιώς εντός του περιγράμματος του κτηρίου

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@Largyδηλαδή αν κατάλαβα καλά δεν προσμετρούνται οι εξωτερικοί τοίχοι και ας έχουν δοκό επάνω τους ή ανοίγματα ? Άρα στην δόμηση θα μετράνε οι κολώνες και η επιφάνεια εσωτερικά των τοίχων? Ω, ρε τσιμπούσι που θα γίνει πάλι.....

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
50 λεπτά πριν, Faethon11 said:

@Largyδηλαδή αν κατάλαβα καλά δεν προσμετρούνται οι εξωτερικοί τοίχοι και ας έχουν δοκό επάνω τους ή ανοίγματα ? Άρα στην δόμηση θα μετράνε οι κολώνες και η επιφάνεια εσωτερικά των τοίχων? Ω, ρε τσιμπούσι που θα γίνει πάλι.....

Για να είμαστε ακριβέστεροι, μετράνε μόνο οι κολώνες και δεν μετράει ολόκληρο το τμήμα από τοιχοποιία ή κουφώματα μεταξύ τους.

Το τσιμπούσι είχε διαφανεί και ως εκ τούτου μας προέκυψε το "ελέγχεται μόνον ο όγκος - για το ΣΔ υπεύθυνος ο μηχανικός"...

Το ζήτημα είναι πως θα δουλέψουν τα μαχαιροπήρουνα με την κάλυψη ...

ΥΓ. Τον όγκο τον κρύβουμε ακόμη για όταν θα αρχίσει η κουβέντα για το ΔΚ ...😎

Edited by kan62
  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Σε λίγο θα χρειάζεται διδακτορικό για να ασχοληθείς με το ΝΟΚ

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλησπέρα. Μια ερώτηση για την διευκρινιστική που βγήκε. Αν στον εξωτερικό τοίχο βάλω τούβλο 25εκ με λ<0.3 και θερμοπρόσοψη 5εκ αφαιρείται το σύνολο του εξωτερικού τοίχου, 25εκ συν 5εκ, απο την δόμηση?

Link to comment
Share on other sites

Η θερμοπρόσοψη αφαιρείται σίγουρα.

Η τοιχοποιία με τα θερμομονωτικά λιθοσώματα, σύμφωνα με τη διευκρινιστική πάντα, πρέπει να ικανοποιεί από μόνη της την απαίτηση του ΚΕΝΑΚ για το στοιχείο τοιχοποιία της περιοχής του κτηρίου. Αυτό δεν έχει σχέση με το λ<0.3, θέλει πολύ παρακάτω...

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Η παραπάνω τοιχοποιία (τούβλο 25εκ με λ<0.3 και θερμοπρόσοψη 5εκ) ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Η ερώτηση είναι αν αφαιρείται το συνολικό πάχος 35εκ ή μόνο η μόνωση. Πρέπει δηλαδή για να αφαιρείται το τούβλο στο σύνολο του να μη έχουμε μονωτικό υλικό? Να βρούμε δηλαδή κάποιο τούβλο που να καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ απο μόνο του?

Link to comment
Share on other sites

Η θερμομόνωση αφαιρείται χωρίς όρους. Η τοιχοποιία μόνο αν εκπληρώνει τους όρους της διευκρινιστικής (δηλαδή να καλύπτει μόνη της).

Ως έχει μέχρι σήμερα ... για αύριο δεν ξέρει κανένας.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Παράθεση

Η τοιχοποιία μόνο αν εκπληρώνει τους όρους της διευκρινιστικής (δηλαδή να καλύπτει μόνη της)

Αυτό είναι άδικο όμως. Το λ<0,30 το δίνουν σε πολλά τούβλα αλλά δεν καλύπτουν τα όρια του ΚΕΝΑΚ κυρίως στις κλιματικές ζώνες Γ & Δ (πόσο μάλλον για κτίρια Α). Οπότε θα μπορούσαν να αφαιρούσαν το σύνολο της εξωτερικής τοιχοποιίας (τούβλο 25εκ με λ<0.3 και θερμοπρόσοψη 5εκ) γιατί το σύνολο της προσφέρει τον απαιτούμενο απο το ΚΕΝΑΚ συντελεστή. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.