Jump to content

ΤΕΕ: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις «Έξυπνες γέφυρες» ύψους 100 εκατ. για 250 γέφυρες στην ηπειρωτική χώρα


Engineer
 Share

Recommended Posts

Το έργο «Έξυπνες γέφυρες» εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αφορά στην υλοποίηση έξυπνων υποδομών για την προληπτική συντήρηση των γεφυρών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.

Περιλαμβάνει συνολικά 250 γέφυρες εκ των οποίων εκατό πενήντα (150) επιλεγμένες οδικές και εκατό (100) επιλεγμένες σιδηροδρομικές γέφυρες της ηπειρωτικής χώρας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οχτώ εκατομμυρίων εφτακοσίων τριάντα εφτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (78.737.500,00 €) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 97.634.500,00€).

Η πηγή χρηματοδότησης είναι το ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, ΣΑΤΑ TA771 (Κωδ. Έργου: 2023ΤΑ77100000).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε στις δεκαετίες ’50 έως ’80 και οδεύει σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής του. Η απουσία μέτρων συντήρησης, η γήρανση των τεχνικών, τα μικρά φορτία σχεδιασμού σε συνδυασμό με την μη ελεγχόμενη διέλευση ολοένα και μεγαλύτερου βάρους οχημάτων, τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής είναι κάποιοι από τους παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην μείωση της αντοχής των γεφυρών και καθιστούν πολλές από αυτές «οιονεί-επικίνδυνες».

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Έργου αποτελεί μια καινοτόμα λύση που στοχεύει στην άμεση, αυτόματη και αδιάλειπτη αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας γεφυρών κυρίως υπό φορτία κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός συστήματος IoT: το δίκτυο «Έξυπνων Γεφυρών» ή Smart Bridges Network ή SBN.

Η παρούσα Σύμβαση βασίζεται στη δικτύωση συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring ή RTSHM) σε εκατό πενήντα (150) επιλεγμένες οδικές και εκατό (100) επιλεγμένες σιδηροδρομικές γέφυρες της ηπειρωτικής χώρας (Πίνακες 2α και 2β), τα οποία θα καταγράφουν την απόκριση των τεχνικών σε οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα (κινητά φορτία, τυχηματικά φορτία, κ.λπ.) και θα αποστέλλουν τις μετρήσεις στην κεντρική ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα του SBN. Η εφαρμογή εξειδικευμένων μεθοδολογιών ενόργανης δομικής παρακολούθησης προς άμεση αποτίμηση τεχνικών είναι σύμφωνη με πρακτικές πολλών προηγμένων χωρών και αποτελεί παγκοσμίως την πιο αποδεκτή μέθοδο εκτίμησης ενδεχομένων υποβαθμίσεων της δομικής υγείας σε βάθος χρόνου.

Τα συστήματα RTSHM θα αποτελούνται από καταγραφικούς σταθμούς με σύστημα αδιάλειπτης επικοινωνίας με την ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, αισθητήρες μέτρησης ανηγμένης παραμόρφωσης τεχνολογίας οπτικών ινών, επιταχυνσιογράφους και περιβαλλοντικούς αισθητήρες. Οι αισθητήρες μέτρησης ανηγμένης παραμόρφωσης θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν επίσης ως συστήματα εκτίμησης του μεικτού βάρους των διερχόμενων τρένων (Weigh in Motion ή WiM systems) ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση της απόκρισης του τεχνικού σε σχέση με το επιβαλλόμενο κάθε φορά φορτίο, συμβάλλοντας έτσι σε ένα ολοκληρωμένο σενάριο παρακολούθησης (integrated monitoring).

Η Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού για το Έργο «Έξυπνες Γέφυρες»:

https://web.tee.gr/wp-content/uploads/Promitheies/diagwnismoi/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ-8.pdf


View full είδηση

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.