Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Michanikofrenia

Προσθήκη καθ’ ύψος & απόσταση Δ σε υφιστάμενο με προηγούμενο ΓΟΚ

Recommended Posts

8 λεπτά πριν, kostasaig said:

... προσπαθώ να δω τι υπόλοιπο δόμησης έχει. ...

τον έλεγχο υπολοίπου θα τον κάνεις με το τι ισχύει όταν βγάζεις την νέα Άδεια

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ αλλά μετά από ένα πιο προσεκτικό ψάξιμο στον ΝΟΚ στο Α23 για τα υφιστάμενα αναφέρει ότι η δόμηση του παλιού μαζί με της προσθήκης δεν πρέπει να ξεπερνά τα σημερινά. Η απορία μου είναι αν το κλιμακοστάσιο πρέπει να υπολογισθεί στη δόμηση. Θα έλεγα ότι πηγαίνοντας με τον ΝΟΚ σύμφωνα με το Α11 παρ. ε πρέπει η επιφάνεια της κλίμακας να αφαιρεθεί σε επιφάνεια έως 12m2. Ακόμα έχω και την εξής απορία. Στο ισόγειο έχω 4m2 σκάλα, στον 1ο 6m2 και στό 2ο, όπου θα γίνει η επέκταση, άλλα 6m2. Σύνολο δεν πρέπει να ξεπερνάω τα 12?

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. 

Edited by kostasaig

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 λεπτά πριν, kostasaig said:

...Η απορία μου είναι αν το κλιμακοστάσιο πρέπει να υπολογισθεί στη δόμηση. 

...

με προ ΝΟΚ αν θυμάμαι καλά όλα τα εσωτερικά κλιμακοστάσια μετρούσαν... Εξαίρεση είχαν εξωτερικά κλιμακοστάσια σε μερικους ΓΟΚ και αυτό υπο ειδικές συνθήκες. 

ο πιο σωστός τρόπος να έχεις βεβαιότητα τι μέτρησε ή τι δεν μέτρησε στην οικοδομική του άδεια να δεις τι κατέγραψαν στο Διάγραμμα Κάλυψης. 

Συχνά πυκνά τότε είναι σε ένα σχέδιο τοπογραφικό και υπολογισμούς του Διαγράμματος.

 

και εξακολουθώ να επιμένω ότι θα πρέπει να ελέγξεις τα πολεοδομικά μεγέθη του υφιστάμενου με τις ισχύουσες σήμερα Πολεοδομικές διατάξεις. Πράξε όμως όπως κρίνεις μόνος σου

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και γω προς τα κει κλείνω. Θα κάνω και μία επίσκεψη στην πολεοδομία. Καλημέρα και πάλι ευχαριστώ. 

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω περίπτωση ισόγειου κτίσματος (κατοικία) προ 55 το οποίο χτίστηκε σε περιοχή που ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο και έχει αφήσει απόσταση 2 μ από τα πλάγια όρια.

Θέλω να κάνω προσθήκη καθ'ύψος με μεταλλική κατασκευή στατικά ανεξάρτητη από το υπάρχον το οποίο είναι φέρουσα τοιχοποιία.

Από την πολεοδομία μου λένε ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω το περίγραμμα του υφιστάμενου, αλλά να αφήσω δ ή να κολλήσω στα πλάγια όρια, και το δικαιολογούν αυτό επειδή η προσθήκη ορόφου θα είναι στατικά ανεξάρτητη...

 

δεν βρίσκω όμως πουθενά στον ΝΟΚ τέτοια διάκριση σε στατικά ανεξάρτητες ή μη προσθήκες, έχει βάση αυτή η απαίτηση ή όχι;

Edited by achille

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στατικά ανεξάρτητη προσθήκη ορόφου, σημαίνει ότι βγαίνεις εκτός νομίμου περιγράμματος, και σωστά στα είπε η ΥΔΟΜ.

Μόνο όταν ακολουθείς το νόμιμο περίγραμμα δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση του Δ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στατικά ανεξάρτητο μπορεί να είναι με ή χωρίς τήρηση του περιγράμματος, είναι στατικό το ζήτημα.

Εγώ θέλω να το ακολουθήσω με μεταλλική κατασκευή που θα έχει δική της ανεξάρτητη θεμελίωση και δεν θα εδράζεται στο υφιστάμενο.

Από που προκύπτει ότι επειδή είναι στατικά ανεξάρτητο πρέπει να ακολουθήσω τον ΝΟΚ για τα πλάγια όρια; Στον ΝΟΚ δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Παύλο δεν ξέρω τι φταίει και εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο κειμενογράφος μου δεν έχει τα εικονίδια -μεγεθών και χρώματος κειμένου-οπότε στις παραθέσεις μου δεν μπορώ να αλλάξω χρώμα και μέγεθος κειμένου) 

που βρίσκεται το ακίνητο? Αν είναι στην Αθήνα ίσως να μην μπορείς γιατί ο ΝΟΚ και οι Τ.Ο για τα προ του 1955 λέει και αυτά:

...............................................................................................

αν προϋπήρχε της έγκρισης του σχεδίου πόλης και συγχρόνως οποιουδήποτε κανονισμού δόμησης στην περιοχή προ της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της 23.10.1928 για τις εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές και προ της δημοσίευσης του Ν.Δ. της 16.8.1923 για τις εντός σχεδίου περιοχές,

.........................................................................................

Ειδικότερα, η επέκταση καθ' ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το περίγραμμα του κτιρίου, έστω και αν το τελευταίο υπερβαίνει τα όρια του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, όπως αυτά καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Ειδικά για τα κτίρια της παραγράφου 1.δ. του άρθρου 23 του παρόντος νόμου η επέκταση καθ' ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το νόμιμο περίγραμμα αυτών όπου αυτό ορίζεται ως το τμήμα εκείνο το οποίο δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του, εάν αυτές είναι ευμενέστερες.

..................................................................................

Όσον αφορά στις έννοιες «νομίμως υφιστάμενο κτίριο» και «νόμιμο περίγραμμα υφιστάμενου κτιρίου», διευκρινίζονται τα εξής :

α) στις περιπτώσεις α, β, γ, ε, και στ της παρ 1 του άρθρου 23, το νόμιμο περίγραμμα ταυτίζεται με το περίγραμμα του νομίμως υφιστάμενου κτιρίου,

β) στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 23, νόμιμο περίγραμμα του προϋφιστάμενου της 9ης/8/55 κτιρίου είναι το τμήμα που δεν αντίκειται στο τυχόν ισχύον σχέδιο πόλεως και στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εφόσον είναι ευνοϊκότερες. Το ίδιο ισχύει και για τα εξαιρεθέντα από την κατεδάφιση κτίρια με τις διατάξεις του Ν.1337/83.

Η καθ΄ ύψος προσθήκη κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται στο νόμιμο περίγραμμα του κτιρίου, έστω και αν αυτό παραβιάζει τις σημερινές ισχύουσες διατάξεις, εκτός του τμήματος του κτιρίου που βρίσκεται εντός προκηπίου.

Στο εκτός νομίμου περιγράμματος τμήμα του υφιστάμενου κτιρίου επιτρέπονται εργασίες για λόγους χρήσεως και υγιεινής.

Για τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και η υπ’ αριθμ. 86845/16-10-1999 Απόφαση «Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων» (ΦΕΚ 2036Β) καθώς και η Εγκύκλιος 40 (αρ. πρωτ. 57621/24-9-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ «Προσθήκη καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΓΟΚ/85».


 

 

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 ώρες πριν, achille said:

.....

Από που προκύπτει ότι επειδή είναι στατικά ανεξάρτητο πρέπει να ακολουθήσω τον ΝΟΚ για τα πλάγια όρια; Στον ΝΟΚ δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο

Το ξαναλέω (και οι ΓΟΚ, ΝΟΚ το ίδιο)

Παραβίαση των π.α. επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε προσθήκη καθ΄ύψος, με την προϋπόθεση ότι το περίγραμμα της προσθήκης καθ΄ύψος ακολουθεί το περίγραμμα του νομίμως υφισταμένου.

Με την κατασκευή του νέου φ.ο. εντός Δ, έχεις και προσθήκη κατ' επέκταση

Δεν αντιλαμβάνομαι τι δεν καταλαβαίνεις 

Share this post


Link to post
Share on other sites

συν/φε tetris

Ήδη μας είπε εμμέσως (ή μπορεί και να κατάλαβα λάθος) ότι ο ανεξάρτητος φορέας γίνεται εντός του υπάρχοντος (που πράγματι μπορεί κατασκευαστικά να γίνει!) 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.