Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
karvasaras

Συντελεστής δόμησης Γ.Ο.Κ. '73

Recommended Posts

Τελικά για να ξεφύγουμε από τα θεωρητικά και για να πάμε σε πρακτικό παράδειγμα:

Ποιο είναι το πσοστό υπέρβασης δόμησης για τον Ν4014/2011 στο παρακάτω παράδειγμα (πχ κτιρίου 1975) θεωρώντας ότι κάνουμε σύγκριση με βάση της διατάξεις του ΓΟΚ 73;

Συνεχές σύστημα δόμησης με εμβαδό οικοπέδου 100τμ,επιτρεπόμενη κάλυψη 70% (αυτά τα δύο και μόνο αυτά αναγράφονται στο 90% των τοπογραφικών της τότε εποχής) ,επιτρεπόμενοι όροφοι 3 και κατασκευάστηκαν στο δώμα άλλα 100 τμ.

Ποιό είναι το ποσοστό υπέρβασης δόμησης συγκρίνοντας με τα επιτρεπόμενα του ΓΟΚ73;

Ας απαντήσει κάποιος που γνωρίζει.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Λογικά έχεις έμμεσο ΣΔ , όπου είναι 0,70 Χ 3 = 2,10 . Αρα επιτρεπόμενα 210 και 100 < 210/2 . Αν είναι γωνία έχεις μεγαλύτερο ΣΚ , άρα και ΣΔ .

Επίσης κλιμακοστάσιο και δώμα 12 τμ τουλάχιστον δεν μετράνε στον ΣΔ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε αντίστοιχο ψάξιμο στην περιοχή μου, έχω το ίδιο θέμα. Υπάρχουν όλοι οι όροι δόμησης σε διατάγματα, ΓΟΚ/ΝΟΚ κλπ, εκτός από αριθμητικά ορισμένο ΣΔ. Στο ρυμοτομιικό στην ΥΔΟΜ είναι σημειωμένο σαν σχόλιο στους όρους δόμησης ότι ο ΣΔ προκύπτει έμμεσα.

Όταν αλλάζει κάλυψη από ΓΟΚ σε ΓΟΚ, συμπαρασύρει και τον ΣΔ με αυτή την λογική, αν μείνουν σταθεροί οι όροφοι (Ζώνη Α: 3, Ζώνη Β: 2);

 

Αν ισχύει αυτό, τι συμβαίνει σε παράδειγμα σαν το παρακάτω;

Άδεια σε περίοδο κάλυψης 70%, και 2 όροφοι = ΣΔ 1,4. χτίζουν 1 όροφο στο 70%. χρησιμοποιούν το 0,7 του ΣΔ. (δεν χρησιμοποιώ εμβαδά για απλοποίηση.

Τώρα που η κάλυψη είναι 60% ο ΣΔ πάει 1,2.

Σαφώς το περίγραμμα που χτίστικε με 70% μένει ως έχει για πανοσήκωμα.

Με τον υπόλοιπο ΣΔ στο συγκεκριμένο οικόπεδο, χτίζω με τον νέο ΣΔ άλλο 0,5 για να φτάσω το 1,2 ή συνεχίζω να έχω ΣΔ 1,4 επειδή στο διάγραμμα κάλυψης η επιτρεπόμενη κάλυψη θα είναι η υλοποιημένη με προηγούμενη άδεια;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ερώτηση για φωταγωγούς με ΓΟΚ 1973.

 

Σύμφωνα με το :

ΑΡΘΡΟΝ-15
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα
Χώροι περιλαμβανόμενοι και μη περιλαμβανόμενοι εις τον
συντελεστήν δομήσεως. - Χώροι κυρίας χρήσεως

 

 

6. Πάντα τα δι' οιονδήποτε λόγον αφιέμενα προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου θεωρούνται ως κεκαλυμμέναι επιφάνειαι εκάστου των ορόφων του κτιρίου και περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως αυτού.

 

 

οπότε οι φωταγωγοί (με όποια διάσταση) μετράνε  μετρούσαν κανονικά σε κάλυψη και δόμηση σωστα?

Edited by Elounda

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κοίταξε αν η δόμηση έβγαινε με την λογική κάλυψη Χ (ορόφους + εσοχές) τότε προφανώς ότι και να άφηνες ακάλυπτο δεν σου έδινε κάτι παραπάνω . Αλλά οι φωταγωγοί με 1,20 διάσταση δεν μέτραγαν . Ακόμα υπάρχει και περίπτωση με 1,00 ακάλυπτο , οπότε και φωταγωγό ανάλογο . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

μήπως υπάρχουν ειδικοί όροι δόμησης λέω

 

πρέπει να ξαναδιαβάσω τον ΓΟΚ73 για να σου απαντήσω με ακρίβεια Σε διαγραμμα καλυψης του 1975 αναφερεται καλυψη κα υψος το ισογειο υπολογιζεται στην καλυψη ολοκληρο ενω ειναι τμημα διαμερισμα και τμημα ελευθερος χωρος,εκτος βεβαια την εισοδο και το κλιμακοστασιο.Τωρα οελευθερος χωρος εχει γινει διαμερισμα ,τι νομιζετε υπαρχει ΥΔ η επειδη ειχε υπολογισθει στην καλυψη κατα την εκδοση αδειας θα παει με αναλυτικο.

-------

 

Δομήσιμον και μη δομήσιμον τμήμα του οικοπέδου. Ποσοστόν καλύψεως.

Συντελεστής δομήσεως. Συντελεστής εκμεταλλεύσεως

Άρθρον 5

6. Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου (Σ.Δ.Ο.) καλείται ο λόγος του αθροίσματος των επιφανειών του ισογείου και των υπέρ αυτό ορόφων των δυναμένων να κατασκευασθούν βάσει των κειμένων διατάξεων προς την όλην επιφάνειαν του οικοπέδου.

 

δεν ξέρω πως ακριβώς έκτιζαν με τον ΓΟΚ 73 διάβασε προσεχτικά τα γενικά και το σύστημα το οποιό σε ενδιαφέρει

και προσπάθησε να ερμηνεύσεις το ΔΚ που έχεις

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα

 

Θα ήθελα τα φώτα σας στο εξής παράδοξο που αντιμετωπίζω:

 

Σε Διάγραμμα Κάλυψης άδειας του 1974, αναφέρεται ως σύστημα δόμησης αυτό των πτερύγων, μέγιστη κάλυψη 70%, μέγιστος αριθμός ορόφων 3 και μέγιστο ύψος 11m. Ωστόσο, στα άρθρα 70 και 71 του ΓΟΚ του 1973 αναφέρουν για το σύστημα των πτερύγων, κάλυψη 60%, 2 όροφους και μέγιστο ύψος 7.5m.

 

Πρόκειται για παρατυπία ή για κάποια διάταξη που ως νέος αγνοώ?

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Από τα άρθρα 70,71 (τα παραθέτω προς διευκόλυνση)  φαίνεται αυτό που αναφέρεις.

Ο υπολογισμός επιτρεπόμενης κάλυψης έγινε με το 70%;

Η άδεια εκδόθηκε σε οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμού με ρυμοτομικό σχέδιο βάσει του ΒΔ/25-8-69;

Συνήθως στην τελευταία περίπτωση έβλεπες διάφορα "περίεργα".

 

ΑΡΘΡΟΝ-70 Ποσοστόν καλύψεως

 

1. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό των πάσης φύσεως κτιρίων (κυρίων και βοηθητικών) επιφάνεια παντός οικοπέδου (μεσαίου, γωνιαίου, διαμπερούς κ.λ.π.) ορίζεται εις 0,60 της όλης επιφανείας του οικοπέδου. 

2. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εντός των κατά την παράγραφον 1 οικισμών ή περιοχών πόλεων ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι. 

3. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των δια του παρόντος καθοριζομένων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.

 


ΑΡΘΡΟΝ-71 Θέσις των ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου

 

1. Η ακάλυπτος επιφάνεια του οικοπέδου διατάσσεται αναλόγως των λειτουργικών αναγκών των κτιρίων, ενιαίως ή εις τμήματα, εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου συμφώνως προς τας διατάξεις των παραγρ. 2 και 3. 

"2. 'Οταν τα κτίρια δεν τοποθετώνται εν επαφή προς τα πλάγια και οπίσθιον όριον του οικοπέδου η ελαχίστη απόστασις αυτών από των ως άνω ορίων καθορίζεται εις 2.50 μέτρα". 

3. Η ελαχίστη απόστασις μεταξύ οιωνδήποτε αυτοτελών κτιρίων ορίζεται εις 2,50 μέτρα. 

4. Η ελαχίστη απόστασις τοίχων του αυτού κτιρίου ορίζεται εις 2.50 μέτρα όταν επί των τοίχων υφίστανται ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως και εις 1 μέτρον όταν επί των τοίχων υφίστανται ανοίγματα χώρων μόνον βοηθητικής χρήσεως. 

5. Εφ' όλων των κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου επιτρέπονται ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μήπως γίνεται χρήση αυτού?

ΒΔ/25-8-69    (ΦΕΚ-164/Δ/1-9-69).
Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένον
ρυμοτομικόν σχέδιον

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Η άδεια εκδόθηκε σε οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμού με ρυμοτομικό σχέδιο βάσει του ΒΔ/25-8-69;
Συνήθως στην τελευταία περίπτωση έβλεπες διάφορα "περίεργα".
 

Και μένα πήγε εκεί το μυαλό μου. Να δούμε τι θα μας απαντήσει ο ερωτών.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.