Jump to content
 • Novatron
 • By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Αναρτήθηκε το τελευταίο επικαιροποιημένο Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον».
   
  Η διαδικασία ένταξης αντλιών θερμότητας στο μητρώο συνεχίζεται και το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
   
  Το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας είναι αυτό που θα ισχύει σε κάθε περίπτωση.
   
  Το τελευταίο με ημερομηνία επικαιροποίησης την 18/11/2013 μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: http://exoikonomisi.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=%2bGcOqaoZDDo%3d&tabid=629&language=el-GR
   
  Πηγή: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=7290&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%27%27%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E%27%27%2C+%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A6%2F%CE%92%2C+%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BD+%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+1%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1+%26+46+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20131119_m117994213_%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF+%27%27%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E%27%27%2C+%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82+%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A6%2F%CE%92%2C+%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BD+%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+1%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1+%26+46+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.VS4oF4vt.dpuf

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Σε 56 ανέρχονται πλέον οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Athens Biowaste, του Δήμου Αθηναίων, που στόχο έχει την αξιοποίηση υπολειμμάτων τροφών για την παραγωγή κόμποστ (είδος εδαφοβελτιωτικού).
   
  Στις δύο περιοχές που εφαρμόζεται πιλοτικά το πρόγραμμα, συνολικά 45 επιχειρήσεις από την περιοχή του Γκαζιού και 11 από την περιοχή Κυπριάδου, συμμετέχουν στην αξιοποίηση υπολειμμάτων τροφών. Ενώ, πέραν των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και από πλευράς των κατοίκων, απ' όπου συλλέγονται τα υπολείμματα τροφών σε κομποστοποιήσιμη σακούλα (από καλαμπόκι), η οποία αποσυντίθεται πλήρως κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης. Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται εδώ και μια 20ετία σε ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησε πιλοτικά και στη χώρα μας, με πρωτοπόρο τον δήμο Κηφισιάς τον Νοέμβριο του 2012, και τον Δήμο Αθηναίων, τον περασμένο Ιούλιο, να ολοκληρώνει την τοποθέτηση των καφέ κάδων στην περιοχή Κυπριάδου (στα Άνω Πατήσια) και στο Γκάζι.
   
  Η πρώτη περιοχή, στον δήμο Αθηναίων, που ξεκίνησε με την αξιοποίηση των υπολειμμάτων τροφών ήταν η Κυπριάδου στα Άνω Πατήσια. Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή, καθώς η πρώτη ανάλυση έδειξε καθαρότητα υλικού 92%, γεγονός που οφείλεται αφενός μεν στην καλή συνεργασία δήμου-δημοτών και τη μελετημένη εκστρατεία ενημέρωσης, αφετέρου στην εκτεταμένη χρήση κομποστοποιήσιμων σακουλών.
   
  56 επιχειρήσεις στο πιλοτικό πρόγραμμα Athens Biowaste
   
  Με την εφαρμογή του προγράμματος διανεμήθηκαν στους κατοίκους και στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των πιλοτικών περιοχών κάδοι και βιοδιασπώμενες σακούλες για τη χωριστή συλλογή των υπολειμμάτων τροφών εντός της κουζίνας. Οι νέοι κάδοι, χρώματος καφέ, θα υποδέχονται τις γεμάτες σακούλες και θα αδειάζονται από ειδικό απορριμματοφόρο του δήμου. Το υλικό θα μεταφέρεται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης-Κομποστοποίησης του ΕΔΣΝΑ στα Άνω Λιόσια, με στόχο την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας (κόμποστ) από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα. Ενώ, όπως έχει επισημάνει ο Ανδρέας Βαρελάς, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Αθηναίων, το κομποστ θα αξιοποιηθεί στους χώρους πρασίνου του δήμου, αξιοποιώντας πρακτικά το 95% των απορριμμάτων μας, καθώς ήδη ανακυκλώνονται συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο μέσω του μπλε κάδου.
   
  Ειδικό τέλος ταφής
  Τα υπολείμματα τροφών και κήπων (βιοαπόβλητα) αποτελούν το 40% του περιεχομένου των κοινών κάδων απορριμμάτων. Το φορτίο αυτό μέχρι τώρα οδηγείτο στο ΧΥΤΑ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) προκαλώντας οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, από οικονομικής άποψης, οι δήμοι επιβαρύνονται με 45 ευρώ/τόνο ως τέλος ταφής στο ΧΥΤΑ. Τα βιοαπόβλητα αποτελούν ιδιαίτερα βαριά φορτία, λόγω της υγρασίας που περιέχουν και αυξάνουν κατά πολύ το κόστος τελικής διάθεσης. Έπειτα, η νομοθεσία ορίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 ειδικό επιπλέον τέλος ταφής 35 ευρώ ανά τόνο για τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ χωρίς επεξεργασία, δηλαδή όπως τώρα, χωρίς χωριστή συλλογή και αξιοποίηση. Η εναπόθεση των βιοαποβλήτων στο ΧΥΤΑ προκαλεί την έκλυση μεθανίου, ενός αερίου που επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή. Αντιθέτως, το κόμποστ που θα παράγεται από την κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων, θα έχει θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς θα αξιοποιείται στα πάρκα αυξάνοντας τη γονιμότητα του εδάφους.
   
  Παραγωγή κόμποστ
   
  Το πρόγραμμα «Athens Biowaste» αποσκοπεί στην πρώτη πιλοτική διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή σε επιλεγμένες περιοχές των δήμων Αθηναίων και Κηφισιάς και την επεξεργασία αυτών στη μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΕΜΑΚ) του ΕΔΣΝΑ για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας.
   
  Επιπλέον, με την ανάπτυξη κατάλληλων λογισμικών εργαλείων θα προσδιορισθούν τα οφέλη των βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης των βιοαποβλήτων αναφορικά με τις εκπομπές αερίων των θερμοκηπίων, ενώ θα πραγματοποιείται αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου κόμποστ δεδομένης της σύνθεσης και των μεθόδων συλλογής των βιοαποβλήτων. Μέσω των προαναφερθέντων στόχων και μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλου οδηγού θα προωθηθεί και θα ενισχυθεί η δημιουργία αγοράς για το κόμποστ και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αρμόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων αναφορικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.339.930 ευρώ, εκ των οποίων τα 638.715 ευρώ αποτελούν την κοινοτική χρηματοδότηση.
   

   
  Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113150139

  By delta_delta, in Επικαιρότητα, ,

  Σε δύο εβδομάδες οι μηχανικοί δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων για να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας. Θα μπορούν πλέον να προχωρήσουν στη διαδικασία ηλεκτρονικά.
   
  Όπως ανέφερε το μεσημέρι σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Χρήστος Σπίρτζης, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι μηχανικοί της χώρας θα μπορούν να διαχειρίζονται ολόκληρο τον φάκελο μιας οικοδομής μέσω Διαδικτύου. «Σήμερα για να βγει μια οικοδομική άδεια απαιτούνται έως και 60 φορείς. Θέλουμε, κατά μέσο όρο, 6,5 χρόνια για να βγει μια άδεια για βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κτίριο όταν οι επενδυτές προσδοκούν σε 7 χρόνια να κάνουν απόσβεση», σημείωσε ο κ. Σπίρτζης.
   
  Την επόμενη εβδομάδα θα εκπαιδευτούν στον χειρισμό της πλατφόρμας οι μηχανικοί της Αθήνας προκειμένου να ξεκινήσει η πιλοτική της λειτουργία από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων. Όπως ανέφερε ο κ. Σπίρτζης, εντός του Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Θεσσαλονικέων και από τον ερχόμενο Φεβρουάριο το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης θα λειτουργεί σε όλη τη χώρα.
   
  Μέσα από το ίδιο σύστημα θα μπορεί να γίνεται δίχως ανθρώπινη παρέμβαση και ο προσδιορισμός του ελεγκτή δόμησης, ο οποίος ηλεκτρονικά θα υποβάλει τη δική του έκθεση.
   
  «Θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε χρήση ενός εκσυγχρονιστικού εργαλείου» υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, επισημαίνοντας πως χάρη στο έργο που υλοποίησε το ΤΕΕ θα εξοικονομηθεί κόστος, χρόνος και προσωπικό στις αντίστοιχες υπηρεσίες, ώστε να απασχοληθεί σε άλλες εργασίες, όπως είναι ο έλεγχος της αυθαίρετης δόμησης.
   
  Στόχος του νέου συστήματος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η διαφάνεια και η εξάλειψη των αθέμιτων συναλλαγών. Χάρη σε αυτό θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και η ταυτότητα του κτιρίου, «όποτε δεήσει το ΥΠΕΚΑ να εκδώσει το σχετικό ΠΔ», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπίρτζης.
   
  «Έτσι θα έχει επιτέλους το κράτος αξιόπιστα στοιχεία, και όχι στατιστικά δεδομένα, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στον σχεδιασμό», τόνισε ο κ. Σπίρτζης. Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, κανείς δεν ξέρει πόσα τετραγωνικά ημιυπαιθρίων και άλλων χώρων που έχουν αλλάξει χρήση εντός του όγκου του κτιρίου έχουν τακτοποιηθεί και πόσα χρήματα έχουν εισπραχθεί. «Πώς θα εφαρμοστεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, το οποίο είναι απαιτούμενο για τη συνταγματικότητα του νόμου 3843/10;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ.
   
  Η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών θα μπορούσε να είναι έτοιμη από την περασμένη άνοιξη, ωστόσο όπως κατήγγειλε ο κ. Σπίρτζης, το ΤΕΕ δεν είχε εγκεκριμένο προϋπολογισμό _ υπεγράφη μόλις τον περασμένο Αύγουστο από τον υπουργό Υποδομών κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη. Το κόστος του συνολικού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, φτάνει τα 2,5 έως 3 εκατ. ευρώ.
   
  Μοναδικό «αγκάθι» στη διαδικασία αποτελεί η αδυναμία σύνδεσης με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα και άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση. Έτσι, ο μηχανικός δεν μπορεί να αποφύγει τη… βόλτα από τις δασικές, αρχαιολογικές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να ολοκληρώσει τον φάκελο της οικοδομής. Βεβαίως όλα τα έγγραφα θα πρέπει να σκαναριστούν και να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
   
  Ειδικότερα, το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μελέτες. Οι υπάλληλοι της πολεοδομίας θα κάνουν τον έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις ηλεκτρονικά, οι οποίες θα γνωστοποιούνται στον μηχανικό. Πρόσβαση σε όλη τη διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό των μεταβολών και στον φάκελο θα έχουν ο μηχανικός, ο ιδιοκτήτης, η Υπηρεσία Δόμησης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
   
  Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=540694

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Φτιάχνοντας πεταλούδες σε κάθε σημείο των δρόμων της Κρήτης που χάθηκε ένας άνθρωπος, τα μέλη του συλλόγου "SOS Τροχαία Εγκλήματα" επιχειρούν να ευαισθητοποιήσουν απλούς πολίτες και αρμόδιους φορείς.
   
  Πρόκειται για μια πραγματικά συγκινητική πρωτοβουλία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα και έχει ήδη αγκαλιαστεί και από την τοπική κοινωνία.
   
  Στόχος των μελών της ομάδας ήταν ως την Κυριακή 17 Νοέμβρη που φέτος ήταν και η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων να γίνει ιδιαίτερα αισθητή η κίνηση αυτή. Ένας στόχος που επιτεύχθηκε.
   
  "Εδώ και λίγο καιρό ο σύλλογος μας, “SOS Τροχαία Εγκλήματα“, ξεκίνησε μια διαφορετική προσπάθεια ανάδειξης του θέματος των δεκάδων χιλιάδων ζωών που χάθηκαν και χάνονται στους ελληνικούς δρόμους. Μια λευκή πεταλούδα στην άσφαλτο στον τόπο του συμβάντος (θα) είναι παρούσα σε όλο και περισσότερα μέρη.
   
  Στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο και στα Χανιά, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, παντού μια και αυτή η χώρα έχει το προνόμιο να κατέχει την πρώτη θέση σε αριθμό θανάτων από τροχαία εγκλήματα στην Ευρώπη.
   

  Δεν είναι απλά μια οφειλή σ αυτούς που έφυγαν. Είναι, θα είναι, μια διαρκής υπόμνηση της παρουσίας τους, μια υπενθύμιση του προσωρινού και του μόνιμου της κάθε ύπαρξης μέσα από ένα σύμβολο που σ όλους τους πολιτισμούς συνδέθηκε με την ψυχή του ανθρώπου με την μεταμόρφωση σαν απάντηση στην στατικότητα με το πέταγμα σαν απάντηση στην καθήλωση με την ομορφιά σαν απάντηση στην ασκήμια", αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
   
  Μάλιστα όπως επισημαίνουν τα μέλη του SOSτε, προυπόθεση για την αναπαραγωγή των τροχαίων εγκλημάτων είναι να διατηρηθεί το πρόβλημα κρυμμένο κάτω απ το χαλί.
   
  "Βέβαια για να κρυφτούν πάνω από σαράντα χιλιάδες νεκροί που καταγράφουν οι επίσημες στατιστικές από το 1990 μέχρι σήμερα το χαλί πρέπει να μεγαλώνει διαρκώς. Και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες το πρόβλημα έχει αρχίσει να γίνεται ορατό. Κυρίως από την προσπάθεια των οικογενειών των θυμάτων και λίγων ακόμα ανθρώπων που ασχολούνται (ανιδιοτελώς) με το θέμα.
   
  Σήμερα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Να σπάσουμε την σιωπή που συνοδεύει/σημαδεύει τη ζωή μας, να σπάσουμε την σιωπή που ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί των εγκλημάτων με την αμέριστη συμπαράσταση της πλειοψηφίας των ΜΜΕ επιβάλουν.
  Δεν είναι μόνο οφειλή προς τους απόντες αλλά και ένα χρέος προς τους παρόντες. Ποτέ δεν θα μειωθούν τα τροχαία όσο εξακολουθούμε να τα κρύβουμε ή να λέμε ψέμματα γι αυτά. Παρόντες και απόντες δεν είναι εντέλει διαφορετικά πρόσωπα αλλά κοινοί πρωταγωνιστές μιας εξελισσόμενης μέσα στο αίμα και στον πόνο ιστορίας", καταλήγει η ανακοίνωση.
   

   
  Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ αυτήν την προσπάθεια μπορούν να επικοινωνούν με το σύλλογο (στο soste.gr@gmail.com) για να προμηθευτούν stencil και οδηγίες (μέχρι σήμερα υπάρχουν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, την Αλεξανδρούπολη).
   
  Στη Ρόδο μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥΘΥΤΑ και στα Χανιά με τον ΠΡΟΤΑ που συμμετέχουν σ αυτή την προσπάθεια.
   
  Πηγή: http://www.creteplus.gr/news/mia-petalouda-stous-dromous-tis-kritis-gia-kathe-thuma-tis-asfaltou-68716.html

  By dimitris GM, in Εργασιακά, ,

  Αλλάζουν οι κανόνες για περισσότερους από 1 εκατ. τεχνίτες 150 ειδικοτήτων του κατασκευαστικού τομέα. Με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών, από τους πρώτους μήνες του 2014, αφού συσταθεί ο αρμόδιος φορέας, θα είναι υποχρεωτική, μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων ως προϋπόθεση πρόσβασης στην αγορά εργασίας των δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
   
  Ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι τις επόμενες ημέρες κατατίθεται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ίδρυση του φορέα πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων και παράλληλα τη δημιουργία μητρώων όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
   
  Τρία χρόνια μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 3982/2011 για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων, που είχε προωθήσει πάλι ο κ. Χρυσοχοΐδης ως υπουργός Ανάπτυξης και αφού έχουν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν τις σχετικές διαδικασίες, ορίζεται τώρα το ΤΕΕ ως ο υπεύθυνος φορέας που θα υλοποιήσει τις νομοθετικές προβλέψεις. Ο νέος φορέας πιστοποίησης, όπως ανακοίνωσε ο Χρ. Σπίρτζης, θα προωθηθεί σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η ΓΣΒΕΕ, η ΓΣΕΕ και οι εργοληπτικές οργανώσεις.
   
  Σύμφωνα με πληροφορίες, την πιστοποίηση θα πάρουν αμέσως οι τεχνίτες των έξι βασικών ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων), εφ' όσον διαθέτουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια επαγγέλματος.
  Για τεχνίτες μη αδειοδοτημένων επαγγελμάτων (π.χ. ελαιοχρωματιστές, χτίστες, σιδεράδες, πετράδες, καλουπατζήδες, πατωματζήδες κ.λπ.) η πιστοποίηση θα γίνεται με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία (π.χ. ένσημα, φορολογικά παραστατικά κ.ά.). Επίσης, απόφοιτοι σχολών ΙΕΚ και άλλων επαγγελματικών σχολών θα έχουν άμεση πρόσβαση στη διαδικασία πιστοποίησης.
   
  Οσοι από τους τεχνίτες τόσο των αδειοδοτημένων όσο και των μη αδειοδοτημένων ειδικοτήτων δεν διαθέτουν άδεια, σχετικό πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης, ούτε τεκμήρια εμπειρίας, για να πιστοποιηθούν θα πρέπει να περάσουν από εξετάσεις, σε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του αντικειμένου τους, που θα διοργανώνει ο φορέας πιστοποίησης.
   
  Το κόστος πιστοποίησης θα είναι εφ' άπαξ ποσό, το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ειπώθηκε αρμοδίως ότι το ποσό θα είναι σίγουρα χαμηλότερο από αυτό που ισχύει σήμερα για τους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων τόσο για τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά έργα θα οδηγήσει τους πολίτες να κάνουν εγκεκριμένες και αξιόπιστες επιλογές τεχνιτών, αλλά θα συμβάλει και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
   
  Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι επίσης με νομοθετική ρύθμιση θα συσταθεί με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών και του ΤΕΕ ένας φορέας τιμολόγησης των δημοσίων έργων, ώστε η διχείριση των έργων να γίνεται με ενιαία τιμολόγια και αξιόπιστες προδιαγραφές.
   
  Ανακοινώθηκε επίσης ότι συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την τήρηση των μητρώων δημοσίων έργων και η ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), ως μέτρο για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
   
  Πηγή: http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&catid=213&artid=10384

  By GRTOPO, in webTV, ,

  To Michanikos.gr webTV θα καλύψει ζωντανά την εκδήλωση για τις εκλογές του ΤΕΕ που αφορά ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση εκπροσώπων των παρατάξεων την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:30 έως 17:30.
   
  Aπό το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και το Michanikos.gr θα μεταδοθεί για πρώτη φορά μια συζήτηση (debate) μεταξύ των εκπροσώπων των παρατάξεων που θα διεκδικήσουν τη ψήφο μας στις εκλογές της Κυριακής 24/11/13.
   
  "Το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ έχει οργανώσει μια σειρά συζητήσεων με επίκεντρο την ανάπτυξη (όπως ο όρος αποσαφηνίστηκε σε αυτές). Στις συζητήσεις αναδείχθηκε η αναγκαιότητα του ζωντανού, ισχυρού, παρεμβατικού Τεχνικού Επιμελητηρίου, το οποίο εκφράζει και στηρίζεται στην έμπρακτη και ενεργή συμμετοχή των μελών του. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι μία σχετική πράξη, με τη δικιά της ισχυρή αυτοτελή δυναμική.
   
  Για πρώτη φορά, μεταδίδεται απευθείας διαδικτυακά συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων των παρατάξεων που έχουν καταθέσει ψηφοδέλτια πανελλαδικής εμβέλειας.
   
  Η συζήτηση, την οποία οργανώνει το ΙΕΚΕΜΤΕΕ, θα επιμερισθεί σε τρεις θεματικούς κύκλους. Ο χρόνος θα κατανεμηθεί ισομερώς στους εκπροσώπους των παρατάξεων. Δεν θα έχει τη μορφή των ερωτήσεων και απαντήσεων, όπως δηλαδή γινόταν σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών. Ο κάθε εκπρόσωπος στη ροή της συζήτησης θα παίρνει τον λόγο όποτε θέλει, με μόνη δέσμευση να μην υπερβεί αθροιστικά στο σύνολο των παρεμβάσεων του το χρόνο που δικαιούται.
   
  Τη συζήτηση θα συντονίσουν ο κ. Αθ. Σαφάκας, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών και ο κ. Λάμπρος Πυργιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων.
   
  Η συζήτηση θα μεταδοθεί από τις ιστοσελίδες www.iekemtee.gr και www.michanikos.gr.
   
  Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ http://goo.gl/2xWTKt"
   
  Παρακολουθείτε ζωντανά στο Michanikos.gr webTV εδώ: http://www.michanikos.gr/webtv.html
   
  Οι εκλογές μας αφορούν όλους, ειδικά σε αυτές τις εποχές όπου οι αποφάσεις του ΤΕΕ και οι παρεμβάσεις του, μπορούν ( ? ) να μας διασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές μέλλον ως επαγγελματίες μηχανικούς γι αυτό και η παρακολούθηση της συζήτησης κρίνεται σκόπιμη και θα τη μεταδώσουμε ζωντανά!

  By ergon, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα για διάλυση του Οργανισμού έως το τέλος του χρόνου. Υπό καθεστώς διαθεσιμότητας και απολύσεων οι εργαζόμενοι που αριθμούν 10.000, γιατροί και λοιπό προσωπικό.
   
  Σε fast track διάλυση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προχωρά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Η κυβέρνηση καταργεί τα ιατρεία των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και στέλνει τους ασθενείς όλων των ταμείων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας των υγειονομικών περιφερειών. Το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης θέλει ο Οργανισμός να έχει κλείσει μέχρι το τέλος του έτους.
   
  Ο Οργανισμός, που συστάθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας (όπως λέει και το όνομά του) από έναν ενιαίο εθνικό φορέα και ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2012, καταργείται λίγο πριν κλείσει τα δύο χρόνια ζωής του.
   
  Ταλαιπωρία του πολίτη
  Οι μονάδες υγείας που πέρασαν στον ΕΟΠΥΥ δίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να φτιάξουν την πολυδιαφημισμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Συγκεκριμένα, οι μονάδες περνούν στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
   
  Εκτός από ταλαιπωρία για τον πολίτη, η διάλυση του ΕΟΠΥΥ σημαίνει και απόλυση, διαθεσιμότητα-κινητικότητα και αλλαγή των εργασιακών σχέσεων για τους μέχρι σήμερα εργαζόμενους στον Οργανισμό. Ο λόγος για 10.000 άτομα – 6.000 γιατρούς και 4.000 λοιπό προσωπικό. Οσον αφορά τους γιατρούς, τα σχέδια της κυβέρνησης είναι να απολυθούν περίπου οι μισοί, στους οποίους περιλαμβάνονται καταρχήν οι χειρουργικές ειδικότητες αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων.
   
  Οι άλλοι μισοί γιατροί των ειδικοτήτων της παθολογίας, της γενικής ιατρικής, της οδοντιατρικής, της παιδιατρικής, της ψυχιατρικής, της παιδοψυχιατρικής, της ακτινολογίας, της μικροβιολογίας και της κυτταρολογίας αρχικά θα μπουν στην κινητικότητα-διαθεσιμότητα και ύστερα θα περάσουν στα κέντρα υγείας των περιφερειών.
   
  Από το υπόλοιπο προσωπικό, οι 2.000 υγειονομικοί, λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία, αφού μπουν στην κινητικότητα– διαθεσιμότητα, το πιθανότερο είναι να περάσουν όλοι στο ΕΣΥ. Κι ένα μέρος του διοικητικού προσωπικού, ακόμα περίπου 2.000 άτομα, θα μετακινηθεί στον οργανισμό «αγοραστή» που θα δημιουργηθεί.
   
  Ο νέος οργανισμός θα αγοράζει υπηρεσίες υγείας από το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Τα κυβερνητικά σχέδια μεταφράζονται και σε οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη, εύνοια των μεγάλων επιχειρηματικών αλυσίδων του χώρου της Υγείας καθώς και αλλαγή εργασιακών σχέσεων για όσους εργαζόμενους δεν απολυθούν και περάσουν στο ΕΣΥ. Διαφαίνεται επίσης στις προθέσεις της κυβέρνησης η θεσμοθέτηση ενός βασικού πακέτου παροχών, το οποίο στη συνέχεια θα συμπληρώνεται από την τσέπη των ασθενών με εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, μια μορφή πλέον θεσμοθετημένης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα επίσημα πια στον χώρο της περίθαλψης. Και, βεβαίως, το κεντρικό θέμα είναι η λογική τού ότι ανοίγουμε την αγορά σε αυτόν τον τομέα και δημιουργούμε προϋποθέσεις ανταγωνισμού, ιδιωτικών επενδύσεων, δραστηριοποίησης ενός επιχειρηματικού κεφαλαίου, το οποίο προφανέστατα προτιμά την πρωτοβάθμια φροντίδα, διότι η δευτεροβάθμια είναι πολύ πιο κοστοβόρα.
   
  Ο μνημονιακός στόχος
  Η «πολιτική επιλογή» της μείωσης των δημόσιων δομών που ανοιχτά παραδέχτηκε προ ημερών ο υπουργός Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης, γίνεται ξεκάθαρη στην επιλογή διάλυσης του ΕΟΠΥΥ.
   
  Για ποιο λόγο; Διότι είναι σκοπιμότητα της κυβέρνησης η δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής κινητικότητας-διαθεσιμότητας που για κάποιους θα σημαίνει απόλυση και θα καλύψει τον επόμενο μνημονιακό στόχο των 12.500, ο οποίος σύμφωνα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προέρχεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Υγεία.
   
  Της Ντάνι Βέργου
  Πηγή: http://www.efsyn.gr/?p=151060

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Με κύκλο εργασιών ύψους 110 εκατ. ευρώ και κέρδη 850 χιλιάδων ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2013 για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ σε επίπεδο ετήσιας χρήσης, ο τζίρος της εταιρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 145 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με κύκλους της υπό αποκρατικοποίηση εταιρείας.
   
  Όλα δείχνουν ότι οι ζημιογόνες χρήσεις αποτελούν οριστικά παρελθόν για την άλλοτε πιο ελλειματική ΔΕΚΟ της Ευρώπης, της οποίας τα ταμειακά διαθέσιμα ισχυροποιούνται κάθε τρίμηνο.
   
  Πηγές της εταιρείας σημειώνουν ότι η επιστροφή των σιδηροδρόμων σε κερδοφορία είναι οριστική, και τα ταμειακά διαθέσιμα επενδύονται σε καταθετικούς λογαριασμούς.
   
  Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ της οποίας επικεφαλής είναι ο Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών και επιδιώκει, μέσω του εμπορευματικού δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, να αποκτήσει το 10% της αγοράς των χερσαίων οδικών μεταφορών από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.
   
  Στις 2 Δεκεμβρίου θα εγκαινιάσει το καθημερινό εμπορευματικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ από τα πρώτα φορτία που θα μεταφέρει θα είναι αυτά της Hewlet Packard.
   
  Το δρομολόγιο θα αναχωρεί από το Ικόνιο, θα διέρχεται από το Θριάσιο και θα καταλήγει στη Θεσσαλονίκη τη Σίνδο και στον ΟΛΘ. Από εκεί τα εμπορευματοκιβώτια θα μεταφέρονται προς τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα.
   
  Επενδύσεις
   
  Αναφορικά με το ύψος των νέων επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, παράγοντες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σημειώνουν ότι ο καινούργιος παραχωρησιούχος θα πρέπει να επενδύσει στην αναβάθμιση των εμπορευματικών κέντρων σε Θριάσιο, Θεσσαλονίκη και Βελεστίνο, στην ανανέωση του στόλου, ενώ θα απαιτηθούν περίπου δύο έως τρεις χιλιάδες καινούργιες πλατφόρμες μέσα στην επόμενη τριετία.
   
  Την ίδια στιγμή, η ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης του δικτύου θα επιτρέψει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να περικόψει κατά το ήμισυ το μεταφορικό κόστος, σε σύγκριση με τη ντιζελοκίνηση. Υπολογίζεται επίσης, ότι η ολοκλήρωση του τμήματος ΣΚΑ- τρεις γέφυρες θα μειώσει το κόστος του δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη κατά 1.500 ευρώ.
   
  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα τοποθετήσει δωρεάν ασύρματο δίκτυο στα βαγόνια, ενώ με τον ίδιο ναύλο προσφέρει φαγητό στην πρώτη θέση.
   
  Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 418 μηχανοδηγούς, οι οποίοι θα αυξηθούν στους 490, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες έως το 2016-2017.
   
  Πηγή:www.capital.gr - http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1908471

  By akius, in Επικαιρότητα, ,

  Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου παραδίδεται στο υπουργείο Ανάπτυξης το τελικό κείμενο της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τα βασικότερα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού στη χώρα μας.
   
  Η Μελέτη Αξιολόγησης Ανταγωνισμού, όπως ονομάζεται, καταγράφει νομοθετικούς περιορισμούς που κρατούν ψηλά τις τιμές στην ελληνική αγορά εν μέσω κρίσης και δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.
   
  Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, στα συμπεράσματα της έκθεσης καταγράφονται 555 παρόμοιοι νομοθετικοί περιορισμοί, οι οποίοι, σύμφωνα με την έκθεση, ευθύνονται για τη διατήρηση υψηλών τιμών στο ψωμί, το γάλα, τα απορρυπαντικά, τα φάρμακα, τα καύσιμα, τα βιβλία και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.
   
  Στην έκθεση του ΟΟΣΑ θα στηριχθεί νόμος που θα προβλέπει την κατάργηση του συνόλου των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
  Η «σκούπα» θα ξεκινάει από τις τιμές, θα περνάει από τις υπηρεσίες και θα φτάνει, για παράδειγμα, έως την κατάργηση όλων των τελών και των εισφορών υπέρ τρίτων.
   
  Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης φέρεται αποφασισμένος να νομοθετήσει έως το τέλος Δεκεμβρίου ή το αργότερο τον Ιανουάριο για όλες τις προτάσεις της έκθεσης.
   
  Υπολογίζεται ότι το άμεσο όφελος από αυτήν την κίνηση θα φτάσει στα 5 δισ. ευρώ. Θετική επίπτωση αναμένεται και από την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
   
  «Υπάρχει μία μελέτη που έχουμε παραγγείλει στον ΟΟΣΑ, έχουμε τα πρώτα στοιχεία της μελέτης, τα οριστικά στοιχεία θα τα έχουμε στα τέλη Νοεμβρίου, με βάση την οποία επιχειρούμε να κάνουμε μία οριζόντια παρέμβαση στην αγορά, έτσι ώστε ορισμένες υπερ-προστατευμένες ομάδες, να μην έχουν αυτήν την προστασία και τελικά, ο καταναλωτής να έχει χαμηλότερες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης μετά τη σύσκεψη, το βράδυ του Σαββάτου, στο Μέγαρο Μαξίμου.
  «Βεβαίως, η παρέμβαση αυτή αφορά δεκάδες τομείς και χρειάζεται προσοχή και διάλογο με τους βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση και, φυσικά, και με τους αρμόδιους φορείς, όμως η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: Θα πάμε μπροστά με διαρθρωτικές αλλαγές. Θα προχωρήσουμε σε τομές, οι οποίες θα στηρίξουν πράγματι τον ανυπεράσπιστο Έλληνα πολίτη και το πεδίο της αγοράς είναι κατεξοχήν ένα τέτοιο πεδίο» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.
   
  Πηγή: http://www.sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/241961-%CE%BF%CE%BF%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-555-%CF%86%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82

  By kan62, in Εργασιακά, ,

  Με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και με στόχο στην κατεύθυνση οργάνωσης και εκσυγχρονισμού της χώρας, συντόμευσης των διαδικασιών και απαλλαγής από τη γραφειοκρατία, καθώς και διευκόλυνσης των πολιτών και των μηχανικών, περνά σε φάση υλοποίησης η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης οικοδομικών αδειών.
   
  Η υπηρεσία θα λειτουργήσει με την ευθύνη του ΤΕΕ και τη συνεργασία των Δήμων, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων.
   
  Η παρουσίασή της θα γίνει την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013, από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη και τον Δήμαρχο Αθηναίων Γεώργιο Καμίνη, ενώ έχει κληθεί να παραστεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονικέων Γιάννης Μπουτάρης, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) στις 14:00.
   
  Πηγή: http://www.zougla.gr/money/article/ksekinima-gia-tin-ilektroniki-ipiresia-ekdosis-ikodomikon-adion
   
  Τόσο καιρό περιμένουμε και δεν έγινε η παραμικρή κίνηση...
   
  Αν στοιχειωδώς μας σεβόταν ο πρόεδρος τουλάχιστον θα περίμενε η ανακοίνωση-φιέστα να γίνει μετά τις εκλογές του ΤΕΕ...
   
  Άλλη μία φορά που η ηγεσία του ΤΕΕ θεωρεί τα μέλη του κρετίνους και ταυτόχρονα μας το λέει κατάμουτρα...

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Οι σαρωτικές αλλαγές που έρχονται στο Δημόσιο, το προσεχές διάστημα τόσο σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, όσο και τις δομές και λειτουργία της κρατικής μηχανής, είναι κάτι περισσότερο από βέβαιες. Η συζήτηση μπορεί να εστιάζεται το τελευταίο διάστημα στον ποσοτικό στόχο των 4.000 απολύσεων που θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους, ωστόσο, οι σχεδιασμοί εδώ και καιρό είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμοι ακουμπώντας ακόμη και αυτόν τον «χαρακτήρα» του δημοσίου.
   
  Η αναδιοργάνωση, μέσω και της αξιολόγησης, αναμένεται να οδηγήσει σε οριστική κατάργηση και «λουκέτα» άχρηστων φορέων και κοστοβόρων υπηρεσιών, που πλέον είτε δεν έχουν λόγο ύπαρξης αφού δεν στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη, είτε μπορούν να ασκηθούν από ιδιώτες επιτυγχάνοντας μεγαλύτερες εξοικονομήσεις για το κράτος.
   
  Σε τέτοιου είδους αποφάσεις εξάλλου, συντείνουν τόσο τα «στενά» δημοσιονομικά της χώρας, όσο και η ανάγκη για εξορθολογισμό του προσωπικού της Δημοσίας Διοίκησης. Μια τέτοια εξέλιξη, πάντως, όπως είναι φυσικό αναμένεται να συμπαρασύρει και τους υπαλλήλους συγκεκριμένων φορέων, κλάδων ή ειδικοτήτων.
   
  Το θέμα «άνοιξε» με τον πλέον επίσημο τρόπο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης μομφής. «Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες έχουν ξεκάθαρο ιδεολογικό πρόσημο, όπως η χάραξη νέων ορίων μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, διερωτώμενος «δεν πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση στη χώρα, για να δούμε πραγματικά πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το κράτος ασχέτως της δυνατότητας που έχουμε να το χρηματοδοτήσουμε;». Σύμφωνα με τον υπουργό, σε πρώτη φάση «χωρίς ταμπού και χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις», με βάση και την ευρωπαϊκή εμπειρία θα πρέπει να εξετασθούν ποιες υπηρεσίες και με ποια κριτήρια μπορούν να μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα.
   

   
  Από τον Μάιο
   
  Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπουργός επιχειρεί να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Μόλις τον περασμένο Μάιο, ο τότε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκης, κινούμενος σε ανάλογο μήκος κύματος είχε δηλώσει -πάλι από τη Βουλή- ότι «σκοπεύουμε να διατηρήσουμε μόνον τις αναγκαίες και χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο δημόσιες υπηρεσίες, που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιτελέσουν ιδιωτικοί φορείς, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι το κόστος λειτουργίας τους δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα ή αδικαιολόγητα τον Έλληνα φορολογούμενο».
   
  Αν και στην Ελλάδα, οποιαδήποτε νύξη για μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και αιχμηρές καταγγελίες περί «συμφερόντων», βάζοντας «φρένο» σε οποιοδήποτε χρήσιμο διάλογο, ωστόσο -και με δεδομένες τις ελλείψεις προσωπικού ή πόρων, που παρατηρούνται σε αρκετούς φορείς, όπως για παράδειγμα δήμους, αλλά και την απαγόρευση προσλήψεων- θα ήταν υποκριτικό να υποστηρίξει κανείς ότι δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις ή ακόμη και προετοιμασίες. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι ήδη υπάρχει πρόβλεψη από τον νόμο για δυνατότητα άσκησης υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές δομές, μέσω κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που θεωρούν τις ΚΟΙΝΣΕΠ ως «προθάλαμο» για πλήρη παραχώρηση σε ιδιώτες ολόκληρων τομέων.
   
  Ποιες είναι όμως οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν, βάσει και των όσων συμβαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες να ασκηθούν από τον ιδιωτικό τομέα;
  Μία από αυτές, αφορά τον τομέα της καθαριότητας. Στο συγκεκριμένο κλάδο, υπολογίζεται ότι απασχολούνται περί τους 3.000 εργαζομένους στην καθαριότητα κτιρίων και άλλοι 5.000 στα σχολεία. Πλήθος εργαζομένων εντοπίζονται και στη φύλαξη κτιρίων και εγκαταστάσεων των δήμων (αθλητικές εγκαταστάσεις, πνευματικά κέντρα κ.λπ.) με τον αριθμό τους να φθάνει επίσης τις 3.000.
   
  Στις δε κοινωνικές υπηρεσίες (που αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ), αλλά και προνοιακές δομές, το προσωπικό υπολογίζεται σε περίπου 10.000. Με δεδομένο ότι αυτό το διάστημα η αξιολόγηση στις δομές των δήμων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στελέχη της Αυτοδιοίκησης εκτιμούν πως αρκετές από αυτές θα βρεθούν στο στόχαστρο. Επιπλέον ένα μεγάλο κομμάτι των εν λόγω εργαζομένων είναι χαμηλών προσόντων (στην πλειοψηφία τους υποχρεωτικής εκπαίδευσης) γεγονός που αυτομάτως τους φέρνει σε μειονεκτική θέση.
   
  Μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας
   
  Τα υπέρ και τα κατά από την είσοδο ιδιωτών
  Αρκετά είναι τα επιχειρήματα υπέρ της ανάληψης υπηρεσιών του Δημοσίου, από ιδιώτες, με τα περισσότερα να εστιάζονται γύρω από τον οικονομικό τομέα. Για παράδειγμα με αυτό τον τρόπο, μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη, καθώς οι προσφερόμενες από τον ιδιώτη υπηρεσίες δεν περιορίζονται μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ή σε συγκεκριμένους φορείς, αλλά είναι συνολικότερες.
   
  Η ιδιωτικοποίηση μπορεί επιπλέον να επιτρέψει τη δημιουργία πιο ισχυρών κινήτρων για τους ιδιώτες, αφού οι ιδιωτικές εταιρείες είναι περισσότερο ευέλικτες στο να αναλάβουν και να υλοποιήσουν καινοτομίες που θα συντελέσουν στη μείωση του κόστους. Επιπλέον η διαδικασία του ανταγωνισμού, μέσω ενός δημόσιου διαγωνισμού, ενισχύει την πίεση προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης του κόστους.
   
  Σημαντικό επίσης είναι και το επιχείρημα της εποχικότητας μιας υπηρεσίας (π.χ. τουριστικοί δήμοι) καθώς είναι προφανές ότι ένας φορέας του Δημοσίου αδυνατεί να χρηματοδοτεί υποδομές, μηχανήματα και ανθρώπινους πόρους ετησίως, όταν η μεγάλη ζήτηση για συγκεκριμένες υπηρεσίες περιορίζεται σε λίγους μήνες.
   
  Οι «πολέμιοι» της ιδέας πάντως, εστιάζουν την κριτική τους στο γεγονός, ότι οι επιλογές γίνονται, κατά κύριο λόγο, με βάση το οικονομικό στοιχείο και όχι την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στο ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπου η εμπλοκή ιδιωτών σε δημόσιες υπηρεσίες είναι ευρύτατα διαδεδομένη, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονος προβληματισμός και συζήτηση για επιστροφή τους στο Δημόσιο.
   
  Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113148566

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου σημαντική επένδυση ύψους 29,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της έκδοσης εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες στην ευρύτερη περιφέρεια των Αθηνών.
   
  Η διαθέσιμη συγχρηματοδότηση θα εξασφαλίσει την καθιέρωση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τα μέσα συγκοινωνίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και περιλαμβάνουν το μετρό, τον προαστιακό σιδηρόδρομο, τα λεωφορεία και το τραμ.
   
  Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, κ. JohannesHahn, ο οποίος ενέκρινε το έργο, δήλωσε: "Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αστικής κινητικότητας της Αθήνας. Θα διευκολύνει τη χρήση των μέσων συγκοινωνίας από τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους τουρίστες της Αθήνας. Πρόκειται για ένα από τα "έργα προτεραιότητας", όπως έχουν χαρακτηριστεί από τις ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών της."
   
  Το έργο συνίσταται στην εισαγωγή "έξυπνων καρτών", που θα αντικαταστήσουν τα χάρτινα εισιτήρια. Θα παρέχει νέο εξοπλισμό επικύρωσης και ελέγχου καθώς και σύγχρονες πύλες εισόδου και εξόδου από το μετρό. Η εν λόγω επένδυση, που συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ σε συνδυασμό με ιδιωτική χρηματοδότηση, θα βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης του ΟΑΣΑ και θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.
   
  Το έργο της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στον ΟΑΣΑ για τον εξορθολογισμό των πολιτικών τιμολόγησης και νέες κατηγορίες ναύλων που συνδυάζουν γεωγραφικές ζώνες. Θα μειώσει τις απώλειες εσόδων εξαιτίας της εισιτηριοδιαφυγής ενώ παράλληλα θα επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Πρόκειται για "έργο προτεραιότητας" που θα παρέχει στους πολίτες αποτελεσματικότερες και πιο σύγχρονες συνθήκες μεταφοράς.
   
  Πηγή: http://www.eea.gr/gr/el/articles/eksypnes-kartes-anti-gia-eisitiria-ston-oasa-me-eyropaika-kondylia

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Τη μείωση του φόρου μεταβίβασης θα περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τα ακίνητα. Ο συντελεστής θα μειωθεί στο 3% το 2014. Σήμερα ο φόρος ανέρχεται στο 8% για το τμήμα της αξίας του ακινήτου έως 20.000 ευρώ και στο 10% για το υπόλοιπο της αξίας.
   
  Τη μείωση του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) στο 3% θα περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τα ακίνητα. Ύστερα από έντονες πιέσεις της τρόικα, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ΦΜΑ από το 2014. Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν προχωρεί σε ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα προκειμένου να μη σταματήσουν οι έστω λιγοστές αγοραπωλησίες μέχρι το τέλος του έτους.
   
  Σήμερα, ο φόρος ανέρχεται στο 8% για το τμήμα της αξίας του ακινήτου έως 20.000 ευρώ και φθάνει στο 10% για το μεγαλύτερο τμήμα της αξίας του ακινήτου. Να σημειωθεί ότι η τρόικα επιμένει να αλλάξει το μοντέλο φορολόγησης των ακινήτων στην Ελλάδα με μεταφορά του μεγαλύτερου φορολογικού βάρους στην κατοχή και παράλληλη ελάφρυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων. Από το νέο έτος όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα φορολογούνται με 3% από το πρώτο ευρώ.
   
  Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων η Ελλάδα έχει τον δεύτερο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή ΦΜΑ (10%), με πρώτο το Βέλγιο (12,50%), ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ΦΜΑ κυμαίνεται περί το 4%.
   
  Το νέο σύστημα για τη φορολόγηση των ακινήτων αναμένεται να δοθεί στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση την ερχόμενη Δευτέρα οπότε θα συνεδριάσουν εκ νέου οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι αλλαγές που ζήτησαν αποτυπώνονται στο τελικό σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
   
  Πάντως από την πρώτη ανάγνωση και σύμφωνα και με τις δηλώσεις των βουλευτών, η «μεγάλη» ακίνητη περιουσία που βρίσκεται σε αστικά οικόπεδα θα φορολογηθεί υπέρμετρα προκειμένου να γίνουν ελαφρύνσεις στους αγρότες και σε όσους έχουν αγροτεμάχια. Το νέο σύστημα προβλέπει τη θέσπιση Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ο οποίος θα επιβάλλεται και σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά και συμπληρωματικός φόρος (πρώην ΦΑΠ) για ακίνητα άνω των 300.000 ευρώ που θα επιβάλλεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας.
   
  Ειδικότερα, το νέο σχέδιο προβλέπει:
   
  1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
  Θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών και αγροτεμάχια. Θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:
   
  Κτίρια: Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια (το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων προέβλεπε για τα κτίρια συντελεστή βασικού φόρου κυμαινόμενο από 2,3 έως 17 ευρώ ανά τ.μ. σε 20 φορολογικά κλιμάκια). Για τα κτίρια ειδικών συνθηκών (διατηρητέα, υπό απαλλοτρίωση κ.λπ.) προβλέπεται μειωτικός συντελεστής 0,5, ο οποίος θα περιορίζει τον τελικό φόρο κατά 50%. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα φορολογούνται με το 10% του κανονικού συντελεστή βασικού φόρου. Απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα (μαντριά, στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, θερμοκήπια, χώροι αποθήκευσης προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λπ.).
   
  Ο νέος φόρος για τα αστικά ακίνητα (κατοικίες) θα είναι χαμηλότερος κατά 16% μεσοσταθμικά, σε σύγκριση με το ΕΕΤΑ.
   
  Οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών: Ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 ευρώ το στρέμμα έως 9.000 ευρώ το στρέμμα σε 25 κλιμάκια. Υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση (μεσοσταθμική μείωση 83%).
   
  Αγροτεμάχια: Ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα από 1,5 ευρώ το στέμμα που προβλέπει το προηγούμενο σχέδιο νόμου. Προβλέπεται επίσης συντελεστής θέσης κλιμακούμενος από 1 έως 3, συντελεστής άρδευσης 1,1, συντελεστής χρήσης 0,1 για τις δασικές εκτάσεις, 0,5 για τους βοσκοτόπους, 2 για τις καλλιέργειες κάθε είδους, 5 για τα λατομεία και 8 για τις υπαίθριες εκθέσεις. Στις εκτάσεις υπό απαλλοτρίωση θα εφαρμόζεται μειωτικός «συντελεστής απαλλοτρίωσης» 0,75, ενώ για τις εκτάσεις που περιλαμβάνουν και κατοικία εξοχική ή κύρια άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων, θα εφαρμόζεται συντελεστής κατοικίας 5. Καταργείται ο συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα, ο οποίος προβλεπόταν στο σχέδιο για τον ΕΝΦΑ. Με το νέο σχέδιο το 90% των αγροτών θα πληρώσει φόρο έως 2,64 ευρώ το στρέμμα
   
  2. Συμπληρωματικός φόρος
  Θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των εντός σχεδίου ή οικισμών οικοπέδων με αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο θα είναι αυξημένο στις 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ που ισχύει σήμερα στον ΦΑΠ. Οι συντελεστές θα ξεκινούν από 0,1% ή 0,2% για ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω των 800.000 ευρώ.
   
  Τέλος, το σχέδιο νόμου θα προβλέπει την αύξηση των εισοδηματικών ορίων από 7.000 ευρώ σε 9.000 ευρώ μέχρι τα οποία παρέχεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του νέου φόρου ακινήτων στους οικονομικά ασθενέστερους.
   
  Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/246041/meiosi-tou-forou-metavivasis-akiniton-sto-3-simadikes-allages-sto-neo-eniaio-foro/#ixzz2kycU1G66

  By GRTOPO, in webTV, ,

  Την Τρίτη 19.11.2013, στις 10:30' το πρωί, θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου η τελευταία από τις πέντε εκπαιδευτικές ημερίδες για τη «Ρύθμιση Αυθαιρέτων με το Ν.4178/2013», τις οποίες διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τους Μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης.
   
  Εισηγητές στην ημερίδα που θα μεταδοθεί θα είναι ο Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης, Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός, από το ΤΕΕ και ο Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός από την ΥΔΟΜ Ηρακλείου.
   
  Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το παρελθόν και το παρόν της «αμνήστευσης» των αυθαιρέτων και θα αναλυθούν διεξοδικά: · οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Ν.4178/2013, · οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο νέο νόμο, · οι διαφορές με το Ν.4014 και η μεταφορά δηλώσεων, · οι υποχρεώσεις του μηχανικού και οι "παγίδες" του νόμου καθώς και · ειδικά θέματα για τα εξ αδιαιρέτου ακίνητα και τις διηρημένες ιδιοκτησίες.
   
  Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από το Michanikos.gr webTV εδώ: http://www.michanikos.gr/webtv.html
   
  Ευχαριστούμε το ΤΕΕ/ΤΑΚ για την ευγενική πρόσκληση να καλύψουμε την ημερίδα!

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Πρόταση υποψηφιότητας της πόλης του Ναυπλίου για ένταξη στον κατάλογο της Unesco, ως περιοχή παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κατέθεσε στο υπουργείο Πολιτισμού ο δήμος.
   
  Το εγχείρημα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 και, τελικά, στις 7 Αυγούστου του 2013 το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε να κατατεθεί η υποψηφιότητα στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για να προτείνει την υποψηφιότητα της πόλης, προκειμένου να ενταχθεί στον κατάλογο της Unesco.
   
  Μετά την απόφαση αυτή του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος, Δημήτρης Κωστούρος, ανέθεσε στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου, Αθανάσιο Κοτίτσα, να απευθυνθεί στα αρχεία του νομού Αργολίδας, που διαφυλάσσει τα τεκμήρια της ιστορίας του νομού, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική πρόταση.
   
  Τα αρχεία Νομού Αργολίδας συνέταξαν κείμενο αποτελούμενο από ένα σύντομο ιστορικό του Ναυπλίου, όπου αποτυπώνονται ανάγλυφα οι ιστορικές περίοδοι, κυρίως κατά τους τελευταίους 10 αιώνες, και παράλληλα την πρόταση, η οποία περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο αναφέρεται στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που άφησαν άνθρωποι διαφορετικής πολιτιστικής προέλευσης που πέρασαν από την πόλη και το δεύτερο στο οχυρωματικό σύνολο που δημιουργούν τα κάστρα.
   

   
  Η πρόταση
   
  Συνοπτικά, η πρόταση που υποβλήθηκε στο υπουργείο αναφέρει ότι «η αρχιτεκτονική του Ναυπλίου είναι χωρίς άλλο το καθρέφτισμα της ιστορικής του μοίρας. Στις διάφορες νεότερες εποχές που πέρασαν από πάνω του, τη Βυζαντινή, τη Φραγκοκρατία, τη Βενετοκρατία, την Τουρκοκρατία, καθώς και στα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας διαμορφώθηκαν σιγά-σιγά τα κάστρα και η πολιτεία, όπως είναι σήμερα.
   
  Η Γαληνότατη Δημοκρατία της Αδριατικής διαμόρφωσε τα κάστρα και το σχέδιο του Αναπλιού. Πάνω σε αυτό χτίστηκαν τα χρόνια της Τουρκοκρατίας σπίτια σε ανατολίτικο ρυθμό και αργότερα, στις αρχές του 19ου αιώνα, ανανεώθηκε η οικοδομική με τον ευρωπαϊκό ρυθμό του ρομαντικού κλασικισμού, που ήρθε να δώσει μιαν απλή αρχοντιά. Για την ιδιαίτερη ιστορική σημασία του, προπάντων με το να είναι τόσους αιώνες το Ανάπλι κέντρο και πρωτεύουσα του Μοριά, δεν μπορούσε να είναι λαϊκή η αρχιτεκτονική των σπιτιών του αλλά προσαρμοζόταν κάθε φορά στους ρυθμούς που επικρατούσαν στα μεγάλα κέντρα της Δύσης και της Ανατολής.
   

   
  Παρ’ όλες, όμως, τις συγκρουόμενες αυτές επιρροές, η εικόνα της πολιτείας κράτησε μια απαραγνώριστη ενότητα. Τίποτα ξένο δεν δημιουργήθηκε, αλλά πήραν όλα μιαν απλότητα και αρχοντιά, που θα τη νόμιζε κανείς βγαλμένη οργανικά - τα κάστρα, τα παλάτια, οι εκκλησίες και τα σπίτια. Και γύρω απ’ αυτά, η θερμή φύση και μέσα τους η γοητεία της παράδοσης, μεσαιωνικής και νεώτερης, δημιουργούν ένα κλίμα μνημειακής επιβλητικότητας, ενώ από το άλλο μέρος η υγρή σιωπή των ανήλιαγων στενών δρόμων έχει κάτι από ενός μεγάλου ερειπίου την ατμόσφαιρα».
   
  Πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους στα χρόνια 1828 - 1833
   

   
  Το Ναύπλιο ή Ανάπλι είναι πόλη της Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του Νομού Αργολίδας και ο κυριότερος λιμένας της ανατολικής Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχε 13.822 κατοίκους. Είναι μια απ' τις πιο γραφικές πόλεις της χώρας, και υπήρξε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους στα χρόνια 1828 - 1833.
   
  Το Ναύπλιο είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία, έτερο φρούριο ενετικό, επί της ομώνυμης χερσονησίδας, καθώς και ως τόπος δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία στην τοποθεσία της σημερινής πόλης ίδρυσε ο Ναύπλιος τη Ναυπλία, η οποία οχυρώθηκε με κυκλώπεια τείχη. Αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη της πόλης από τα μυκηναϊκά κιόλας χρόνια.
   
  Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/726598
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.