Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Από nik, στο Εργασιακά,,

  Εγκύκλιος: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους.
   
  Εξαιρετικά επείγουσα ΠΟΛ 1053/2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε. αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2012».
   
  Πηγή: ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

  Από nisorvani, στο Νομοθεσία,,

  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης απαιτείται - μεταξύ άλλων - και η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος δόμησης.
   
  Με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και προς
  διευκόλυνση των πολιτών, συντάχθηκαν υποδείγματα των ανωτέρω διαγραμμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4030/2011, τα οποία αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ στις 17.01.2013.
   
  Τα υποδείγματα αυτά ενημερώθηκαν εκ νέου και παρακαλούμε για την
  ενημέρωση σχετικά των αρμοδίων Υπηρεσιών και την ανάρτηση των ενημερωμένων υποδειγμάτων στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ.
   
  Πηγή: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR
   
  Κατεβάστε τα νέα διαγράμματα και τα συνοδευτικά περιεχόμενα και έγγραφα από εδώ:
   

  http://www.michanikos.gr/files/file/729-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/

  Από imhotep, στο Ασφαλιστικά-Φορολογικά,,

  Το ΤΕΕ καλεί τους μηχανικούς να μην πληρώσουν τις αυξημένες (αναδρομικά μάλιστα) εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ.
   
  Παραθέτω την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε από την "ανοιχτή συνέλευση μηχανικών" χωρίς σχολιασμό.
   
  Πηγή: http://synelefsimixa...2013_teliko.pdf

  Από Engineer, στο Επικαιρότητα,,

  Μια δυναμική εκπαιδευτική δράση υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2013 η Κτηματολόγιο ΑΕ σε Λύκεια της χώρας, σε μια προσπάθεια εμπέδωσης του θεσμού του Εθνικού Κτηματολογίου από τις νεότερες γενιές.
   
  Πρόκειται για το ενημερωτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων με κεντρικό μήνυμα «Μαθαίνω για το Κτηματολόγιο», με το οποίο η Κτηματολόγιο ΑΕ για πρώτη φορά απευθύνεται, πέρα από τους δικαιούχους ακίνητης περιουσίας, στους μελλοντικούς χρήστες του θεσμού, τους νέους. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στις Α΄και Β΄τάξεις του Λυκείου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/ Τμήμα Προγραμμάτων Σπουδών).
   
  Μέσα από την ειδικά σχεδιασμένη για τους μαθητές, διαδικαστική παρουσίαση αναδεικνύονται τα οφέλη του Εθνικού Κτηματολογίου για τον πολίτη και τη χώρα, έτσι ώστε:
  να ξέρουμε και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας
  να αξιοποιούμε την περιουσία μας ελεύθερα και νόμιμα
  να σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων
  να σεβόμαστε τα δικαιώματα που ανήκουν σε όλους

   
  Ειδικότερα, η παρουσίαση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
  Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο (ακίνητη περιουσία, συστήματα καταγραφής γης)
  Πως γίνεται η κτηματογράφηση (τί χρειάζεται για να δηλώσει κάποιος το ακίνητό του, πώς εντοπίζεται ένα ακίνητο σε χάρτη)
  Εθνικό Κτηματολόγιο και Περιβάλλον (δασικοί χάρτες, χάραξη αιγιαλών)
  Εθνικό Κτηματολόγιο και επαγγελματικός προσανατολισμός

  Το κεντρικό μήνυμα της δράσης είναι: «Το Κτηματολόγιο είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση που αφορά όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους δικαιούχους ακίνητης περιουσίας, γιατί, ταυτόχρονα με την ιδιωτική περιουσία, καταγράφει και προστατεύει τη δημόσια γη, τα δάση και τους αιγιαλούς της χώρας μας».
   
  Οι νέοι, λόγω της μεγάλης εξοικείωσής τους με την τεχνολογία, στην οποία στηρίζεται το Κτηματολόγιο, είναι αντικειμενικά οι καλύτεροι δέκτες των αλλαγών που φέρνει αυτή η θεσμική μεταρρύθμιση. Ευρύτερος στόχος μας είναι μέσα από την επικοινωνία μας με τους νέους ανθρώπους, που είναι δίαυλοι διάδοσης πληροφοριών, το Κτηματολόγιο να «γίνει κτήμα» όλης της κοινωνίας, έτσι ώστε στα επόμενα (και τελευταία) προγράμματα κτηματογράφησης, που θα προκηρυχθούν άμεσα και αφορούν όλη την υπόλοιπη χώρα, να προσέλθουν όλοι οι δικαιούχοι καλά ενημερωμένοι και πλέον εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες της κτηματογράφησης. Έτσι, θα έχουμε σύντομα ένα ποιοτικό και ασφαλές Κτηματολόγιο, το οποίο θα μπορέσει επιτέλους να αποδώσει τα οφέλη του στην κοινωνία.
   
   
  Συμμετοχή στο ενημερωτικό πρόγραμμα
   
  Η παρουσίαση (διάρκειας μίας διδακτικής ώρας) πραγματοποιείται από στελέχη της Κτηματολόγιο ΑΕ και οργανώνεται μετά από πρόσκληση των σχολείων.
   
  Στην πρώτη φάση του προγράμματος (Ιανουάριος-Ιούνιος 2013), οι επισκέψεις αφορούν Λύκεια της Αττικής, ενώ από τον Σεπτέμβριο 2013 προγραμματίζεται η επέκταση του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα.
   
  Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρουσίαση οι Διευθυντές και οι Καθηγητές των σχολείων μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του Τμήματος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων : 210 65 05 725 -726 ή να αποστέλλουν μήνυμα στο e-mail : pressoffice@ktimatologio.gr
   
  Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/ktima/index.php?ID=kt_news&Rec_ID=2974

  Από OLINAPAL, στο Νομοθεσία,,

  Αεροφωτογραφίες που «τραβήχτηκαν» στις 28 Ιουλίου 2011, ημερομηνία-σταθμό των ρυθμίσεων για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα, θα παρέχει το υπουργείο Περιβάλλοντος σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με τον τρόπο αυτό θα επιχειρηθεί να διευκολυνθούν όσοι δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανέγερση του αυθαιρέτου τους πριν από την επίμαχη ημερομηνία, ώστε να τα «τακτοποιήσουν». Ταυτόχρονα, θα αρθεί το αδιέξοδο για τμήμα των 60.000 αυθαιρετούχων, οι δηλώσεις των οποίων «πάγωσαν» στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
   
  Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η σχετική ρύθμιση θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμηση, το οποίο αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η ρύθμιση κινείται στην ενίσχυση της χρονικής «κόκκινης γραμμής» (δηλαδή της 28ης Ιουλίου 2011) που τέθηκε για πρώτη φορά από τον ν. 3843/10 για την «τακτοποίηση» ημιυπαίθριων. Ημερομηνία μέχρι την οποία έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του αυθαιρέτου που θα ενταχθεί στη ρύθμιση.
   
  Οπως λοιπόν θα αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, έξι μήνες μετά την ψήφισή του οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΕΚΑ και να ζητούν αεροφωτογραφίες (πιθανότατα με τη μορφή ορθοφωτοχαρτών, που έχει στη διάθεσή της η Κτηματολόγιο Α.Ε.) από οποιοδήποτε σημείο στη χώρα, προκειμένου να αποδείξουν ότι το αυθαίρετο που σκοπεύουν να εντάξουν στη ρύθμιση «υπήρχε» την 28η Ιουλίου 2011. Δεν είναι ακόμα γνωστό αν οι ενδιαφερόμενοι αυθαιρετούχοι θα αγοράζουν τις φωτογραφίες, ή θα τους παρέχονται δωρεάν.
   
  Στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η κατάθεση μεγαλύτερου αριθμού δηλώσεων αυθαιρέτων από πολίτες που δεν διαθέτουν δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, με τα οποία να πιστοποιείται ότι το παράνομο κτίσμα υπήρχε την εν λόγω ημερομηνία. Επιπλέον, να δοθεί μια διέξοδος για τις περίπου 60.000 δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με βάση ιδιωτικά έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις (μετά μια εξαιρετικά διασταλτική τροποποίηση του ν. 4014/11), η διεκπεραίωση των οποίων «πάγωσε» τον περασμένο Απρίλιο με εντολή του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση αρ. 180/12). Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του Τμήματος Αναστολών του ΣτΕ ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης για την κύρια προσφυγή (ενάντια στη συνταγματικότητα της ρύθμισης), η οποία συζητήθηκε προ μηνός στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
   
  Η ρύθμιση, ωστόσο, του υπουργείου Περιβάλλοντος έχει ένα μειονέκτημα: οι αεροφωτογραφίες αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός παράνομου κτιρίου ή ­μιας παράνομης επέκτασης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών εντός του περιγράμματος του κτιρίου (λ.χ. κλείσιμο ημιυπαιθρίων) ή αλλαγές χρήσης, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό από αεροφωτογραφίες.Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, το υπουργείο Περιβάλλοντος πρόκειται να θεσπίσει πολύ αυστηρότερες ποινές για όσους υποβάλλουν δηλώσεις «τακτοποίησης» με ψευδή στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι από τους λιγοστούς δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά την αποκάλυψη της «Κ» τον Ιανουάριο του 2012 για το όργιο αυθαιρεσίας στη Μύκονο, αποκαλύφθηκαν δεκάδες περιπτώσεις δηλώσεων για αυθαίρετα... που δεν είχαν ακόμα χτιστεί, ή ξεκίνησαν να χτίζονται μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 4014/11. Και οι δύο νόμοι για την «τακτοποίηση» ημιυπαίθριων και αυθαιρέτων προβλέπουν δειγματοληπτικούς ελέγχους, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί.
   
  Πηγή: http://news.kathimer.../03/2013_514543

  Από Engineer, στο Επικαιρότητα,,

  Στη σημερινή δημοσίευση δεν θα σας αποθεώσουμε την ανάπλαση την οποία γίνεται αυτή την εποχή στο έργο της ανάπλασης του Φαληρικού Δέλτα στο σημείο που βρισκόταν ο παλιός Ιππόδρομος. Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά βίντεο μας ξεναγεί μήνα-μήνα στον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστεί το Κέντρο Πολιτισμού από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που χρηματοδοτεί 100% το οραματικό αυτό έργο.
   
  Δείτε σε φωτορεαλιστικό βίντεο τις μεθόδους κατασκευής του πάρκου, της Λυρικής Σκηνής και φυσικά της Εθνικής βιβλιοθήκης αλλά και της τεχνητής λίμνης σε σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
   

   
  Πρόκειται σαφώς για το εντυπωσιακότερο βίντεο της ιστοσελίδας για το 2012. Μέχρι να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια το έργο να ξεδιπλώνεται ας απολαύσουμε το βίντεο κατασκευής του:
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aHOJyPOxmnk
   
  Πηγή: www.ypodomes.com

  Από Christos, στο Επικαιρότητα,,

  Αν και η ανακοίνωση του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ είναι της Παρασκευής, δε την είδα κάπου εδώ (αν υπάρχει συγχωρέστε με και σβήστε το).
   
  http://www.iekemtee....
   
  Αυτό που λέει το παραπάνω χωρίς καμία ωστόσο επεξήγηση και ανάλυση, είναι
  'Το ΥΠΕΚΑ μελετά την επιστροφή σε όσους παρακολούθησαν σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών, του χρηματικού ποσού που κατέβαλαν
  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν Απρίλιο - Μάιο 2013'

  Από akius, στο Επικαιρότητα,,

  Κανένα ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως δεν θα μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί δασικό. Ειδικότερα, το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα να επικαλείται δικαιώματα κυριότητας (ως δάση) σε καταπατημένα ακίνητα άνω των δύο στρεμμάτων, τα οποία σήμερα βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού και κάποιος τα νέμεται για 30 χρόνια, ακόμη κι αν δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Θα πρέπει ωστόσο το Δημόσιο κατά το διάστημα αυτό να μην έχει αξιώσει την επιστροφή τους.
   
  Επίσης, κύριος έναντι του Δημοσίου θα μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος νέμεται για δέκα έτη το ακίνητο αλλά διαθέτει νόμιμο τίτλο (κυρίως πρέπει να έχει αγοραπωλητήριο συμβόλαιο). Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες και αμφισβητήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
   
  Με αυτή την οριζόντια ρύθμιση αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να επιλύσει μια σειρά προβλημάτων τα οποία είχαν δημιουργηθεί, με ευθύνη της Διοίκησης, σε εκτάσεις ανά την Ελλάδα οι οποίες είχαν άλλοτε δασικό χαρακτήρα αλλά έχουν πλέον δομηθεί.
   
  Η ρύθμιση αυτή, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις» «κουμπώνει» και με τη δυνατότητα που δίδεται στην Κτηματολόγιο ΑΕ, υπό προϋποθέσεις, να αποτυπώνει στους χάρτες (δασικούς ή μη) τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και οικισμών, στα οποία δεν υπάρχει δασικός χαρακτήρας.
   
  Μάλιστα, οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλης ή καταλαμβάνονται από εγκεκριμένους οικισμούς ορίζεται ότι δεν υπάγονται στη διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, τα σχέδια πόλεων και οι συναφείς διοικητικές πράξεις αποτελούν νόμιμο λόγο απώλειας του δασικού χαρακτήρα ενός ακινήτου.
   
  Στο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται αύριο να κατατεθεί στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) της Βουλής, προβλέπεται επίσης διάταξη με την οποία αίρεται η αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης στα «τυφλά» οικόπεδα.
   
  Κτηματογράφηση και δασικοί χάρτες
   
  Επιπλέον, προωθείται η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το 2020, βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία ενώ εισάγονται διαδικασίες για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και έκδοσης πιστοποιητικών.
   
  Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, παρακάμπτονται οι δασικές υπηρεσίες και ανατίθενται στην Κτηματολόγιο ΑΕ διαδικαστικές αρμοδιότητες για την ανάρτηση δασικών χαρτών, επιταχύνοντας τη διαδικασία και διατηρώντας τα δικαιώματα και τον κύριο ρόλο των Διευθύνσεων Δασών.
   
  Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να προκηρυχθούν έως τον Ιούνιο οι διαγωνισμοί για τα 16 εκατομμύρια δικαιωμάτων που εκκρεμούν. Σκοπός της επιτάχυνσης είναι εντός του επόμενου οκταμήνου να αναδειχθούν οι πρώτοι ανάδοχοι και σε 12 μήνες να έχουν ανατεθεί τα έργα. Αυτή η βασική αρχή (ανάθεση εντός 12 μηνών) θα ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών κτηματογράφησης.
   
  Τι αλλάζει
   
  Οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το σχέδιο νόμου είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:
   
  - Ως σήμερα, για κατόχους ακινήτου (άνω των 2.000 τ.μ.), χωρίς κτίσμα ή με πολύ μικρό κτίσμα (καλύπτει λιγότερο από το 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης), εντός σχεδίου μπορούσε το Δημόσιο να αξιώσει την κυριότητα του ακινήτου καθώς το ακίνητο μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως δασικό. Με τη νέα ρύθμιση το άρθρο 4 του Ν. 3127/2003 καταργείται και το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα κυριότητας σε αυτές τις εκτάσεις. Έτσι πλέον όλα ανεξαρτήτως τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν δασικά.
   
  - Για τη δόμηση σε «τυφλά» οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε εδαφική λωρίδα η οποία έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, απαιτείται προηγούμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων. Κατ' εξαίρεση η δόμηση σε αυτά μπορεί να επιτρέπεται πριν από την κύρωση του δικτύου εφόσον το τμήμα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή στον οικείο δήμο ή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της πρότασης για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία αιτείται η άδεια δόμησης.
   
  - Αν εντός γεωτεμαχίου περιλαμβάνονται τμήματα δασικού χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ. μ., τα τμήματα αυτά ακολουθούν τον χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου. Σε περίπτωση που εντός γεωτεμαχίου, κυρίως δασικού χαρακτήρα, περιλαμβάνονται τμήματα άλλου χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ. μ., αυτά ακολουθούν τον χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου.
   
  - Μπορεί να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές. εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, όχι μικρότερες των 2.500 στρεμμάτων, εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδας (αντί 5.000 στρεμμάτων που ισχύει σήμερα) και τουλάχιστον 500 στρεμμάτων στη νησιωτική Ελλάδα. Στόχος σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ είναι η προσέλκυση σχετικών επενδύσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και η προσέλκυση ειδικού τουρισμού.
   
  - Μειώνονται τα βήματα για την κύρωση του δασικού χάρτη από δεκατρία σε επτά όπως και οι χρόνοι ολοκλήρωσης των σταδίων της διαδικασίας κύρωσης.
   
  Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρο το σχέδιο νόμου.
   
  Πηγή: http://www.tovima.gr...cle/?aid=503106

  Από yian, στο Νομοθεσία,,

  Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα το ΥΠΕΚΑ το νέο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο προκειμένου να υπάρξει μία στρατηγική για συνολική και ολιστική αντιμετώπιση των χωροταξικών και πολεοδομικών ζητημάτων.
  Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, με το νέο σχέδιο βαίνει προς νομοθέτηση μία σειρά νομοσχεδίων που είναι αλληλένδετα: "Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες, αυθαίρετη δόμηση, πολεοδομική μεταρρύθμιση. Από μόνο του, καθένα από αυτά τα σχέδια είναι ξεχωριστό, αλλά όλα μαζί αποτελούν μία συνολική και ολιστική προσέγγιση".
   
  Είναι σημαντικό, όπως τονίζει το υπουργείο, "να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας αν δεν έχουμε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες".
   
  Βασική κατεύθυνση των διατάξεων του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η διευκόλυνση των πολιτών και των συναλλασσομένων και η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, προωθείται στο μέγιστο βαθμό η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το 2020, βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία και αναδεικνύεται ο προορισμός του Κτηματολογίου ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο σχετιζόμενο άμεσα με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.
   
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  1. Λειτουργία Κτηματολογίου
  Βασικοί στόχοι:
  - Βελτίωση και απλοποίηση διαδικασιών
  - Διευκόλυνση συναλλαγών
  - Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και έκδοσης πιστοποιητικών
  - Δημιουργία πλαισίου ώστε να λειτουργήσουν τα πρώτα οριστικά κτηματολογικά γραφεία εντός του έτους
  - Καταγραφή και προστασία της δημόσιας περιουσίας. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται στο εξής να υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας σε κάθε περιοχή που θα εντάσσεται στο μέλλον στο Κτηματολόγιο.
   
  Αναλυτικά ολόκληρο το άρθρο εδώ.

  Από Engineer, στο Επικαιρότητα,,

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (Π.Σ.Δ.Μ.-Η) στο πλαίσιο των επαφών του με εκπροσώπους της Πολιτείας για θέματα επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος των μελών του, πραγματοποίησε πολύωρη συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Κουρουζίδη Μωυσή. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 εκ μέρους του Συλλόγου παρευρέθησαν ο Πρόεδρος Ευσταθίου Τάσος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ο Γενικός Γραμματέας Χομσίογλου Ηλίας και το μέλος του Δ.Σ. Ευθυμιάδης Απόστολος.
   
  Συζητήθηκαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:
  Σχετικά με τις εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών, αφού δηλώθηκε η αντίθεση του Συλλόγου σε συμμετοχή των Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων (ΜΗ) σε εξετάσεις, δεδομένου του γνωστικού τους αντικειμένου, ο Ειδικός Γραμματέας εξέφρασε την άποψη του Υπουργείου περί διαχωρισμού δυνατότητας μελέτης με δυνατότητα επιθεώρησης. Σε ότι αφορά το χρόνο των εξετάσεων δηλώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου σε συνδυασμό με την ετοιμότητα του ΤΕΕ για Απρίλιο έως Μάιο 2013. Επίσης ο Ειδικός Γραμματέας ανακοίνωσε τη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάρτηση εξεταστέας ύλης από 400 ερωτήσεις.
  Σχετικά με τη θέση του Συλλόγου περί σεβασμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΜΗ στις επιθεωρήσεις θέρμανσης και κλιματισμού (να διενεργούνται μόνο από ΜΗ) ο κος Κουρουζίδης μετέφερε την άποψη του Υπουργείου ότι η επάρκεια κάθε επιθεωρητή θα φανεί στις εξετάσεις.
  Σχετικά με την πορεία του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» υπογραμμίσθηκε από τους εκπροσώπους του Συλλόγου η μεγάλη καθυστέρηση στους χρόνους με κωλυσιεργία κυρίως των τραπεζών. Ο Ειδικός Γραμματέας δεσμεύτηκε να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα, ανακοινώνοντας επιπλέον την υπογραφή αποφάσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα με τη συμπλήρωση 500 αιτήσεων.

   
  Συζητήθηκαν στη συνέχεια θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ο κος Κουρουζίδης ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Π.Σ.Δ.Μ.-Η για:

  Την απαλοιφή από το τελικό κείμενο νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα της θέσπισης ανώτατων αμοιβών.
  Την εξέταση τρόπου εκ μέρους του Υπουργείου, για την επιστροφή σε όσους παρακολούθησαν σεμινάρια, του χρηματικού ποσού που κατέβαλλαν.
  Την ελλιπέστατη στελέχωση της Γραμματείας ειδικότερα στον τομέα ελέγχων και παρακολούθησης σχετικά με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και τους ελέγχους δόμησης.
  Τη μελετώμενη αναδιάρθρωση της Γραμματείας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και πώς αυτή επηρεάζει το χρόνο και τη στελέχωση της ΕΥΕΠΕΝ και τη λειτουργία του κλιμάκιου Βόρειας Ελλάδας.

  Συμφωνήθηκε εκ μέρους του Ειδικού Γραμματέα και των εκπροσώπων του Συλλόγου να ακολουθήσουν τακτικές συναντήσεις των δυο πλευρών για την παρακολούθηση των θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τη συνεργασία για την εξεύρεση αποδεκτών και λειτουργικών λύσεων προς εξυπηρέτηση της ασφάλειας και του συμφέροντος των πολιτών.
   
  Πηγή: ΠΣΔΜΗ

  Από ΙΑΣΟΝΑΣ, στο Επικαιρότητα,,

  ΘΕΜΑ: Αποδοχή της με αρ. 532/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία.
   
  Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 532/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
   
  Με την γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ εισόδημα από εμπορική επιχείρηση είναι αυτό που προκύπτει από την ανέγερση μεμονωμένης πολυόροφης οικοδομής επί ιδιοκτήτου οικοπέδου, εφόσον η ανέγερση δεν γίνεται προς τον σκοπό αξιοποιήσεως κεφαλαίου, αλλά προς τον σκοπό επιτεύξεως κέρδους από την μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών της οικοδομής. Ο σκοπός αυτός δύναται να συναχθεί από συναφή προς την ανέγερση της οικοδομής περιστατικά, όπως το μέγεθος της οικοδομής, η ανέγερση της σε χρόνο που δεν απέχει πολύ από την απόκτηση του οικοπέδου, η πώληση των διαμερισμάτων κλπ., σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η αναλογία μεταξύ των διαμερισμάτων που πωλήθηκαν και εκείνων που παρέμειναν στον ιδιοκτήτη, η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσεως και πωλήσεως. Η κρίση, όμως, περί της συνδρομής ή μη του ανωτέρω σκοπού ανάγεται στην αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, εκφέρεται κατά συγκεκριμένη περίπτωση και υπόκειται στον έλεγχο των αρμοδίων δικαστηρίων.
   
  Επίσης, για τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος που προκύπτει από την ανέγερση μεμονωμένης πολυώροφης οικοδομής επί οικοπέδου ως εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση, ουδόλως ενδιαφέρει ο τρόπος κατά τον οποίο ο ιδιοκτήτης απέκτησε το συγκεκριμένο ακίνητο και ειδικότερα εάν περιήλθε σε αυτόν από δωρεά, κληρονομιά ή αγορά, ο δε χαρακτηρισμός αυτός δεν αναιρείται ούτε εκ του γεγονότος ότι η ανέγερση δεν πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αλλά με ανάθεση σε εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής, ούτε εκ του γεγονότος ότι η ανέγερση της οικοδομής ή και η πώληση των διαμερισμάτων δεν έγιναν με τη συστηματική οργάνωση επιχειρήσεως αγοραπωλησίας ακινήτων, καθόσον, εμπορική επιχείρηση αποτελεί και η μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους.
   
  Τέλος, η προϋπόθεση πωλήσεως μέσα σε δύο έτη από την απόκτηση του ακινήτου δεν έχει εφαρμογή στην προκείμενη περίπτωση, καθόσον αναφέρεται στην δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 και συγκεκριμένα στην πώληση εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και όχι στην ανέγερση και μεταβίβαση οριζόντιων ιδιοκτησιών επί ιδιοκτήτου οικοπέδου, η οποία συνιστά μεμονωμένη πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων και αποτελεί διαφορετική περίπτωση.
   
  Αρ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1047
   
  Πηγή: http://www.fle.gr/fo...3-5322012-3-28-

  Από polytelik, στο Τεχνολογία,,

  Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo πέρασε την Τρίτη ένα σημαντικό ορόσημο προσδιορίζοντας για πρώτη φορά τη θέση ενός δέκτη στο έδαφος, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.
   
  Το στίγμα της τοποθεσίας, στο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας της ESA στο Νουρντβάικ της Ολλανδίας, προσδιορίστηκε με ακρίβεια 10 έως 15 μέτρων, χρησιμοποιώντας τέσσερις δορυφόρους που βρίσκονται ήδη σε τροχιά.
   
  Η ακρίβεια θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση ενός αστερισμού από συνολικά 27 κύριους δορυφόρους και τρεις εφεδρικούς.
   

   
  Διαθέσιμο στα τέλη του 2014
   
  Τέσσερις ακόμα δορυφόροι προγραμματίζεται να εκτοξευτούν εφέτος, ενώ οι πρώτες υπηρεσίες του Galileo αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες στα τέλη του 2014. Η ενεργοποίηση πάντως του συστήματος καθυστέρησε για αρκετά χρόνια λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση του έργου.
   
  Σε αντίθεση με το σύστημα GPS, το οποίο ανήκει επίσημα στον αμερικανικό στρατό, το Galileo έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα.
   
  Θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις μεταφορές και τα σωστικά συνεργεία, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες για το ευρύ κοινό.
   
  Το ευρωπαϊκό σύστημα θα είναι επίσης συμβατό με το GPS, έτσι ώστε οι συσκευές των χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα προκειμένου να αυξάνεται η ακρίβεια.
   
  Η Ρωσία, στο μεταξύ, αναπτύσσει το δικό της αντίστοιχο σύστημα Glonass ενώ στην Κίνα λειτουργεί ήδη το σύστημα Beidυ.
   
  Πηγή: http://www.michanikos-online.gr
   
  Πηγή:tovima.gr

  Από AlexisPap, στο Επικαιρότητα,,

  Ενώ το σχέδιο ΑΘΗΝΑ απασχολεί σταθερά την επικαιρότητα με ποικίλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, ανοίγει ένα νέο μέτωπο, με αφορμή το οργανόγραμμα του υπουργείου παιδείας:
   
  Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις υπηρεσίες του πάλαι ποτέ ΥΠΠΟ εδώ και λίγες ημέρες. Η ανακοίνωση του νέου οργανογράμματος του Giga Υπουργείου Παιδείας που θέλει το ΥΠΠΟ να γίνεται γενική γραμματεία και να χάνει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών και των δομών του.
   
  Η παρακολούθηση του ζητήματος από τον τύπου είναι μέχρι τώρα μάλλον ανύπαρκτη, αφού περιορίζεται -στην καλύτερη περίπτωση- στην καταχώρηση των δελτίων τύπου της ΠΟΕ ΥΠΠΟ.
   
  Ωστόσο -ως συνήθως- τα δεδομένα είναι ελάχιστα, ενώ οι φήμες οργιάζουν...
  Όταν θα μάθουμε την ουσία της "μεταρρύθμισης" και τις συνέπειές της, θα είναι μάλλον πολύ αργά...

  Από Engineer, στο Michanikos.gr,,

  O Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο πλαίσιο του εορτασμού της 2ης Πανευρωπαϊκής Ημέρα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής διοργανώνει στην Αθήνα διεθνή ημερίδα με θέμα:
   
  «Η εκούσια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κράτος στον ελεύθερο επαγγελματία Α.Τ.Μ. – Παραδείγματα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα».
   
  Ημερομηνία: Σάββατο 16 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ., Αθήνα (Αίθουσα Εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε., Νίκης 4, 1ος Όροφος)
   
  Διοργάνωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  Υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Γεωδαιτών Τοπογράφων (C.L.G.E.).
   
  Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εισηγήσεις.
  Σημερινή κατάσταση και μελλοντικές τάσεις στο θεσμό του διαπιστευμένου Τοπογράφου Ο ρόλος της CLGE. (Jean Yves Pirlot, President CLGE)
  Ο θεσμός του διαπιστευμένου, σε θέματα Κτηματολογίου, Τοπογράφου στη Γερμανία. Ο ρόλος του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Οι διαπιστευμένοι τοπογράφοι, αναγκαιότητα, διαδικασίες διαπίστευσης, αμοιβές. (CLEMENS KIEPKE, Αντιπρόεδρος της Ένωσης των Διαπιστευμένων Γερμανών Τοπογράφων).
  Δήλωση του Ν. 651/77. Μια εξουσιοδότηση της Πολιτείας και οι ευθύνες που απορρέουν. (Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Νομικός Συνεργάτης Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Σταύρου Καλαφάτη - Νομικός σύμβουλος ΠΣΔΑΤΜ).
  Γαλιλαίος, Ευκλείδης. (Θάνος Ηλιοδρομίτης, μέλος ΔΣ ΠΣΔΑΤΜ)
  Σκέψεις για την εφαρμογή του Διαπιστευμένου Τοπογράφου στις εργασίες του Κτηματολογίου στην Ελλάδα.

  Οι εισηγήσεις των ξένων ομιλητών θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα γι’ αυτό και έχει προβλεφθεί να υπάρχει μετάφραση.
   
  Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης της ημερίδα έχει προβλεφθεί η live streaming μετάδοση της μέσω του Michanikos.gr webTV.
   
  Κόστος συμμετοχής: €10
   
  Περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να λάβετε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και της καθημερινής ενημέρωση μελών.
   
  Πηγή: Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
   

  Από Earl, στο Εργασιακά,,

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥΣ
   
  Ο Υπουργός Παιδείας, ως φαίνεται, προσπαθεί να δημιουργήσει ζωτικό χώρο για τα Κολέγια, αφού το σχέδιο «Αθηνά» αποτελεί πρώτη ευκαιρία για να απαξιωθούν έμμεσα πλην σαφώς συνολικά τα Ιδρύματα με τα όσα απεργάζεται για τις σχολές Μηχανικών.
  Οι ψευδαισθήσεις που έτρεφε η εκπαιδευτική κοινότητα (Φοιτητές, Καθηγητές, Πτυχιούχοι) μετά το κατασκεύασμα – σχέδιο εξόντωσης των Τ.Ε.Ι με την ονομασία «Αθηνά» – πρέπει να εγκαταλειφθούν.
   
  Οι ακόλουθες θέσεις μας, αφορούν στο αναθεωρημένο σχέδιο «Αθηνά» του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επίσημα δόθηκε στην δημοσιότητα την Τετάρτη 6 Μαρτίου ενόψει της ενημέρωσης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
  Το Υπουργείο, στον υποτιθέμενο διάλογο, δεν τήρησε την διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που αφορά την κατάργηση, συγχώνευση, ονομασία ή ίδρυση νέων Τμημάτων (Ν.4009/2011 Άρθρο 7, Ν.4076/2012 και Ν.3794/2009 Άρθρο 18 παρ.1).
   
  Δε διαβουλεύτηκε με τους φοιτητές και τους πτυχιούχους.
  Δεν προχώρησε στην σύγκλιση των αρμόδιων γνωμοδοτικών οργάνων A.Δ.Ι.Π, Συμβούλια Ιδρυμάτων, Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π αλλά, μέσω άτυπων συναντήσεων με Βουλευτές, μεμονωμένους Καθηγητές και μέλη Διοικήσεων των Τ.Ε.Ι, προχώρησε στην διαμόρφωση του «τελικού» σχεδίου.
   
  Εάν το σχέδιο «Αθηνά» εκπονήθηκε από την εταιρεία «planet», θα είχε ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε πόσο κόστισε, ποια είναι τα πορίσματα της μελέτης και ποιος τις παρείχε τα στοιχεία, για να τεκμηριώσει την εισήγησή της.
   
  Επισημάνουμε ότι, όπως προκύπτει από τις επιμέρους παρεμβάσεις του σχεδίου κανείς από την Πολιτεία δεν έχει υπολογίσει το πραγματικό κόστος που θα προκύψει από την σχεδιαζόμενη «αναδιάρθρωση» και ποιο το δημοσιονομικό όφελος με τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις των Τμημάτων, τις προτεινόμενες μετακινήσεις, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για το τι ακριβώς «μέτρησε» για την ιδιωτική εταιρεία Συμβούλων και πρότεινε τέτοιες επιπόλαιες δράσεις οι οποίες δεν θεμελιώνονται με κάποιο επιστημονικό ή ακαδημαϊκό κριτήριο.
   
  Οι δηλώσεις του Υπουργού, ότι δεν κινδυνεύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, δε μας ξεγελούν, διότι αυτά τα ακούμε εδώ και 30 χρόνια. Άραγε τι εννοεί ( .
  Ακόμη κι αν έχει τις αγνότερες των προθέσεων, κάποιος πρέπει να του εξηγήσει ότι το πλαίσιο των επαγγελματικών δυνατοτήτων των νυν φοιτητών και των ήδη πτυχιούχων, σε πλήθος ειδικοτήτων, είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.
   
  Αναλυτικότερα:
  Σχετικά με τις παρεμβάσεις στον Πανεπιστημιακό Τομέα:
  - Δεν γίνεται καμία παρέμβαση στις Πολυτεχνικές Σχολές και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών!
  - Οι ελάχιστες παρεμβάσεις στα Πανεπιστήμια:
  Αφορούν σε τμήματα με συνάφεια γνωστικών αντικειμένων, εντός του ίδιου Ιδρύματος αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές.
  Οδηγούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων επιστημονικών πεδίων.
  Δεν απαιτούν μετακίνηση των φοιτητών και σοβαρή οικονομική επιβάρυνση τους.
  Δε δημιουργούν αναστάτωση στον ακαδημαϊκό χώρο του Ιδρύματος και στα διενεργούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα.
  Δεν καταργούν στην πράξη τμήματα και γνωστικά αντικείμενα.

  Σχετικά με τις Παρεμβάσεις στον Τεχνολογικό Τομέα:
  Δεν ακολουθείται η ίδια λογική, ούτε ισχύουν τα ίδια κριτήρια με τον Πανεπιστημιακό Τομέα:
  Στα Τ.Ε.Ι, κατά κανόνα, προτείνεται η κατάργηση υφιστάμενων Τμημάτων μέσω της απορρόφησης τους από Τμήματαδιαφορετικών Τ.Ε.Ι, χωρίς καμία χωροταξική λογική και χωρίς τα Τμήματα να έχουν απολύτως καμία επιστημονική συνάφεια, ακόμη και συγχώνευση Τμημάτων τα οποία εντάσσονται σε διαφορετικές σχολές.
  Δεν ενισχύεται το προφίλ των νέων Τμημάτων που δημιουργούνται, αλλά μέσω της φόρμουλας των κατευθύνσεων, περιορίζεται το εύρος των διδασκόμενων μαθημάτων εκ των πραγμάτων, με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι να μην έχουν πρόσβαση σε όλο το πεδίο δραστηριοτήτων του μηχανικού. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει το νέο τμήμα να δίδει ενιαίο τίτλο πτυχίου και ολιστικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως ισχύει στα Τμήματα των Πανεπιστημίων.
  Οι μετονομασίες των Τμημάτων, παραπέμπουν σε αδόκιμα επιστημονικά πεδία.
  Καταργούνται ολόκληρα επιστημονικά πεδία.
  Υποβαθμίζονται καταξιωμένα τμήματα με μεγάλο αριθμό σπουδαστών και σημαντικές υποδομές, με απορροφητικότητα των πτυχιούχων τους από την αγορά εργασίας (π.χ. τμήματα Τοπογραφίας κ.λ.π).
  Διακόπτεται η εξέλιξη νέων τμημάτων (Αυτοματισμού, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων κ.λ.π).
  Προκαλείται αναστάτωση στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.
  Με το σχέδιο «Αθηνά» γίνεται προσπάθεια να πληγούν τα πιο ισχυρά, από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και μελών Δ.Ε.Π, Τμήματα των Τ.Ε.Ι, τα οποία, όλως περιέργως, έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά, έχουν σημαντικές επιδόσεις στην έρευνα και διοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  Οι προτεινόμενες καταργήσεις τμημάτων και συγχωνεύσεις αιτιολογούνται με γενικότητες, όπως,
  «Η σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με την εθνική αναπτυξιακή στοχοθεσία», χωρίς να περιγράφεται ποια είναι αυτή
  Η «Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Ευρώπη», χωρίς όμως να αναλύεται το πώς αυτό επιτυγχάνεται με τις του παρεμβάσεις στην υφιστάμενη κατάσταση.
  Τα στατιστικά στοιχεία που επικαλείται το σχέδιο περί «προτίμησης Τμημάτων», ή για τις «επιδόσεις των υποψηφίων» στη βαθμολογία εισαγωγής, αφορούν Τμήματα τα οποία εδώ και 30 χρόνια δεν έχουν ρυθμισμένο το πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος - κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - παρότι έπρεπε να είχαν ρυθμιστεί ταυτόχρονα με την ίδρυση τους (π.χ. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης , κ.λ.π).
  Αρκετά Τμήματα, τα οποία παραπέμπουν σε υπερεξειδικευμένες ειδικότητες, διατηρούνται ανέπαφα, χωρίς επαρκή αιτιολογία.
  Η αποδυνάμωση του Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πειραιά και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στο πλαίσιο της ομοσπονδοποίησης, είναι μια διαδικασία απαράδεκτη και δεν εξυπηρετεί κανένα αναπτυξιακό στόχο, ούτε οικονομικούς πόρους εξασφαλίζει.
  Όσα αναφέρονται στο σχέδιο για την σχολή Σ.Τ.Εφ, δεν τεκμηριώνονται ούτε συνδέονται με τους στόχους του, αντίθετα δημιουργούν νέα κατηγορία πτυχιούχων με αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον, αφού η νομοθεσία του 1930 και 1950 δεν αναγνωρίζει αυτές τις ειδικότητες των μηχανικών που κατασκευάζει το σχέδιο «Αθηνά». Ανάλογες περιπτώσεις αφορούν κι άλλες σχολές των Τ.Ε.Ι.

  Αυτό δικαιολογεί και την ουσιαστική σιωπή του Τ.Ε.Ε σχετικά με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» διότι εξυπηρετεί τον σχεδιασμό του για κατάργηση ή αποδυνάμωση των συγγενών ή συναφών ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ι – εξυπηρετεί τις Πολυτεχνικές Σχολές.
   
   
  Παρατηρήσεις για τα τμήματα της Σχολής Σ.Τ.Εφ:
  Ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική συγγένεια των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων Τοπογραφίας Αθηνών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας των Σερρών με τα γνωστικά αντικείμενα των δυο τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής και Πολιτικών Δομικών Έργων, ώστε να δικαιολογείται η ενοποίηση, παρόλα αυτά δημιουργούνται δυο Τμήματα με διακριτές κατευθύνσεις μη συμβατές με την ελληνική νομοθεσία και κυρίως χωρίς καθορίζεται το επαγγελματικό πεδίο των αποφοίτων τους.
   
  Επίσης τίθεται και ένα πρακτικό ερώτημα πως θα αναγνωρίσει ο πτυχιούχος αυτού του «υβριδικού» τμήματος τα επαγγελματικά του προσόντα, στις ευρωπαϊκές χώρες και θα εγγραφεί στους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς αν θελήσει να μεταναστεύσει;
  Επομένως: Η πρόταση για την συγχώνευση των ανωτέρω τμημάτων δεν τεκμηριώνεται και δεν εξυπηρετεί καμιά επιστημονική και παραγωγική αναγκαιότητα.
   
  Αντιθέτως και μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, θα ήταν δυνατή η ενοποίηση των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής και Δομικών Έργων, όπως η μεταφορά, πέραν των οκτώ εξαμήνων, της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, και η απονομή ενιαίου τίτλου σπουδών και πρόβλεψη επαγγελματικών δικαιωμάτων Πολιτικού Μηχανικού, όπως απαντάται στην κείμενη νομοθεσία.
   
  Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην κατάργηση των Τμημάτων της Σχολής Σ.Τ.Εφ:
  - Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
  Ποιους αναπτυξιακούς εθνικούς στόχους θα εξυπηρετεί η κατάργηση δυο αυτόνομων Τμημάτων τετραετούς φοίτησης με μεγάλη απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η συρρίκνωση τους ως κατεύθυνση σε ένα ενιαίο τμήμα Πολιτικού Μηχανικού;
  Η προτεινόμενη κατάργηση τους με ποιο τρόπο -κατά τους εμπνευστές αυτού του εγχειρήματος - θα συμβάλλει στην προώθηση του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης;
  - Τα Τμήματα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
  Τα συγκεκριμένα Τμήματα έχουν όντως προοπτικές, αφού πλέον η τάση στον κατασκευαστικό τομέα είναι η ανακαίνιση και όχι η κατασκευή νέων κατοικιών, εντούτοις προτείνεται να συγχωνευτούν με το Τμήμα Έργων Υποδομής με το ποιο δεν έχουν σχεδόν καμία συνάφεια και το οποίο, με τα σημερινά δεδομένα, δεν έχει καμία διέξοδο στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος!
  - Τα Τμήματα Αυτοματισμού
  Με ποιο σκεπτικό καταργούνται 4 (τέσσερα) Τμήματα αυτοματισμού ενώ στο αρχικό σχέδιο παρέμεναν ανέπαφα; Τι άλλαξε στο μεσοδιάστημα που να δικαιολογεί την κατάργηση τους και με ποια τεκμηρίωση;
   
  Δε συμφωνούμε:
  Με την Ονομασία της Σχολής των τμημάτων – ειδικοτήτων Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι: Η ονομασία «Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών» πλέον είναι αδόκιμη και προτείνουμε την αλλαγή της ονομασίας σε «Σχολή Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα» για τους εξής λόγους:
  Αναγνωρισιμότητας των Πτυχιούχων στο Εξωτερικό και εναρμόνιση με τις ονομασίες των αντίστοιχων Σχολών των Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι.
  Χιλιάδες πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι αναζητούν εργασία στο Εξωτερικό και δυσκολεύονται να εξηγήσουν στις εκεί αρμόδιες αρχές τι σημαίνει «τεχνολογικών εφαρμογών»
  Προσαρμογή της ονομασίας της Σχολής αλλά και του Τμήματος με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ 388/89 και το νόμο 3174/2003).
  Ταύτιση της ονομασίας της Σχολής με το επιστημονικό πεδίο και την ειδικότητα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία

  Δε συμφωνούμε:
  Με την θέσπιση διακριτών κατευθύνσεων στα Τμήματα Μηχανολογίας των Τ.Ε.Ι οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα από τα κριτήρια του σχεδίου και στενεύουν τα γνωσιακά πεδία .
  Με τη συγχώνευση του Τμήματος «Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του Τ.Ε.Ι Καβάλας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.Τ.ΕΓ)με το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι Σερρών χωρίς να έχει καμία συνάφεια όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές!
  Μάς έχει αφήσει άναυδους η πρόταση συγχώνευσης των Τμημάτων Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  Με την παρέμβαση στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και σχεδιασμού Αντικειμένων, χαρακτηρίζεται συγγενές(!) με το Τμήμα Σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων του Τ.Ε.Ι θεσ/νικης, το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα έτοιμου ενδύματος και κλωστοϋφαντουργίας! Στη συνέχεια το ίδιο Τμήμα απορροφάται από το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου το οποίο μέχρι τώρα ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι Λάρισας και μεταφέρεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Μύλος δηλαδή.

  Θα ήμασταν σύμφωνοι σε ορισμένες μειώσεις, μόνο του αριθμού κάποιων τμημάτων όπως και γίνεται σε ελάχιστες περιπτώσεις στο σχέδιοαφού όμως προηγηθεί η συνολική αξιολόγηση όλων των ομοειδών Τμημάτων και όχι επιλεκτικές καταργήσεις Τμημάτων σε διάφορα Τ.Ε.Ι (π.χ Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι Κρήτης).
  Με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις:
  Δηλώνουμε τη δυσαρέσκεια μας προς τις Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι ή και μεμονωμένους καθηγητές που είχαν άτυπες επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, και μετονομασίες Τμημάτων στο επαγγελματικό προφίλ των πτυχιούχων τους και των ενεργών φοιτητών.
  Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθούν νέα Τμήματα εάν δεν περιλαμβάνεται ταυτόχρονα και το επαγγελματικό προφίλ.
  Καλούμε τις Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι, να απαιτήσουν την άμεση διόρθωση όλων των απαράδεκτων «μετασχηματισμών» των Τμημάτων και να υπερασπιστούν και να διασφαλίσουν την προοπτική του τεχνολογικού τομέα.
  Ζητάμε να συγκληθεί άμεσα το Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π, προκειμένου να συζητηθεί το σχέδιο από όλους τους εμπλεκομένους, και όχι να σύρεται η ακαδημαϊκή κοινότητα στις γνωστές μεθόδους των δήθεν διαβουλεύσεων και προειλημμένων αποφάσεων και να το μαθαίνουν τελευταίοι οι άμεσα θιγόμενοι από αυτό.
  Καλούμε τα Κόμματα της Κυβέρνησης να πάρουν θέση για το ανοσιούργημα «Αθηνά». Δεν θα ανεχτούμε να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία πτυχιούχων Τ.Ε.Ι με ένα πιο θολό επαγγελματικό πεδίο.


  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.


×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.