Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Έργα-Υποδομές

  Ειδήσεις που αφορούν τεχνικά έργα και υποδομές

  710 ειδήσεις in this category

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Μετά από τρία χρόνο ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και στους δύο κλάδους της τρίτης και τελευταίας σήραγγας στο τμήμα Πλαταμώνας-Σκοτίνα, που είναι και το δυσκολότερο κατασκευαστικό κομμάτι του έργου.
    
   Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάνοιξη και στους δύο κλάδους της τρίτης και τελευταίας Σήραγγας (Τ3) του Έργου Μαλιακός – Κλειδί στην περιοχή Πλαταμώνα – Σκοτίνα, ολοκληρώνοντας έτσι το δυσκολότερο κατασκευαστικό κομμάτι του έργου.
    
   Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Σήραγγα Τ3 μήκους 2,7 χιλιομέτρων «ξετρύπησε» στις 13 Ιουλίου μετά από τρία χρόνια εντατικών εργασιών από το προσωπικό των εταιριών κατασκευής της. Οι εργασίες στην Σήραγγα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2008 και από τα δύο μέτωπα ταυτόχρονα, στο Νότιο μέτωπο από την Εταιρεία J&P/ABAΞ και στο Βόρειο Μέτωπο από την κοινοπραξία Ολυμπία, αποτελούμενη από τις εταιρείες HOCHTIEF και ΑΚΤΩΡ.
    

    
    
   Τα Χαρακτηριστικά της Σήραγγας Τ3
    
   -Η Σήραγγα διαθέτει δύο κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας, μήκους 2,7 χιλιομέτρων ο καθένας.
    
   -Ο κάθε κλάδος έχει συνολικό πλάτος 14,8 μέτρα, θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και συνεχή Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 10,75 μέτρα.
    
   -Για την κατασκευή της Σήραγγας εργάστηκαν περίπου 400 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως χειριστές μηχανημάτων, σιδεράδες, καλουπατζήδες, εργάτες, εργοδηγοί, μηχανικοί κλπ.
    
   -Η εκσκαφή της Σήραγγας έγινε στο μεγαλύτερο μήκος της με μηχανικά μέσα, λόγω του σαθρού εδάφους, χωρίς δηλαδή χρήση εκρηκτικών.
    
   -Οι εργασίες εκσκαφής έχουν συνολικό όγκο πάνω από 650.000 κυβικά μέτρα.
   -Για την τελική επένδυση, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 84%, χρησιμοποιήθηκαν έως σήμερα πάνω από 100.000 κυβικά σκυροδέματος (όσο δηλαδή περίπου απαιτείται για την κατασκευή 1500 μονοκατοικιών). Οι εργασίες τελικής επένδυσης θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2014.
    

    
    
   Συνολικά στο Έργο Μαλιακός – Κλειδί διανοίχθηκαν 3 δίδυμες σήραγγες, η Τ1 μήκους 2 χλμ που βρίσκεται στην είσοδο της Κοιλάδας των Τεμπών, η Τ2 μήκους 6 χλμ (η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των Βαλκανίων) η οποία παρακάμπτει ολόκληρη την Κοιλάδα των Τεμπών και η Τ3 μήκους 2,7 χλμ στο τμήμα Πλαταμώνας - Σκοτίνα, επιτυγχάνοντας έτσι διάνοιξη 6 κλάδων σηράγγων συνολικού μήκους 21,2 χλμ.
    
   Η συνολική πρόοδος των εργασιών του Έργου Μαλιακός – Κλειδί ανέρχεται στο τέλος Ιουνίου 2014 στο 81%. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015.
    

    
   «Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ έχει αναλάβει να ολοκληρώσει ένα νευραλγικό Έργο που στόχο του έχει να εξαλείψει τα τελευταία επικίνδυνα σημεία της οδικής σύνδεσης Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Ένα έργο πολύ μεγάλης Εθνικής σημασίας με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για ολόκληρη τη χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση.
    
   Πηγή: http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=188315

   Από KF, στο Έργα-Υποδομές,,

   Αλλαγές στα δημόσια έργα φέρνει το Πολυνομοσχέδιο (Μέρος Β)
    
   Διαβάστε το κείμενο εδώ: http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/doc/polynomosxedio_id3356452.doc

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Ο δήμος Αλοννήσου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» προϋπολογισμού 490.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/1980 και 59/2007 και των Τευχών Δημοπράτησης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επεξεργάζεται θαλασσινό νερό για την παραγωγή πόσιμου νερού, μέσω μονάδος αφαλάτωσης δυναμικότητας 500κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα, για συνολικό διάστημα 24 μηνών. Η ελάχιστη ποσότητα επεξεργασμένου νερού που ετησίως θα προμηθεύεται ο Δήμος Αλοννήσου από τον Ανάδοχο ανέρχεται σε 122.500κ.μ. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αλοννήσου.
    
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα Συμβατικά Τεύχη του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλοννήσου στην Αλόννησο, Τ.Κ. 370 05, μέχρι και 16.08.2014 και ώρα 15.00 μετά από αίτησή τους και την καταβολή του ποσού των 15,00 €. Πληροφορίες στα Τηλ.: 24243 50216 και στο Fax:24243 50216, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Σίδας.
    
   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00π.μ. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Αλοννήσου. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Π.Δ. 59/2007.
    
   Προκήρυξη σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στις 03.07.2014 στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 08.07.2014 με αριθ. Εγγράφου 2014/S 128-229280.
    
   Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:
    
   Προκήρυξη διαγωνισμού αφαλάτωσης Δήμου Αλοννήσου 2014
   Περίληψη διαγωνισμού αφαλάτωσης Δήμου Αλοννήσου 2014
   Συγγραφή υποχρεώσεων αφαλάτωσης Δήμου Αλοννήσου 2014
   Τεχνική έκθεση αφαλάτωσης Δήμου Αλοννήσου 2014
    
   Πηγή: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=14825&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E%3A+%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%2C+%CF%80%CF%89%CF%82+%CE%B8%CE%B1+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5+%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%2C+%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82+%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%3A+%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%B8%CE%B1+%CF%80%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD+%26+54+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20140723_m121450285_%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E%3A+%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%2C+%CF%80%CF%89%CF%82+%CE%B8%CE%B1+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B5+%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%2C+%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82+%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%3A+%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%B8%CE%B1+%CF%80%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD+%26+54+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=____CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.lDFDakqs.dpuf

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Προωθείται τώρα στη Βουλή αιφνιδιαστική τροπολογία του ΥΠΟΜΕΔΙ για κατάργηση των κατωτάτων ορίων ΜΕΕΠ ως προαπαιτούμενο μνημονιακής υποχρέωσης για συνέχιση χρηματοδότησης.
    
   Παρά τις επιστολές της Ένωσης (Αρ.Πρωτ. 1549/5.5.2014, 1608/13.5.2014, 1680/21.5.2014) το ΥΠΟΜΕΔΙ προχωρά στην κατάργηση των κατωτάτων ορίων και για να χρυσώσει το χάπι αυξάνει τα ανώτατα όρια ως εξής:
    
   Α1 τάξη - 150.000 ευρώ
   Α2 τάξη - 500.000 ευρώ
   1η τάξη - 1.250.000 ευρώ
   2η τάξη - 2.500.000 ευρώ
   3η τάξη – 5.000.000 ευρώ
   4η τάξη – 10.000.000 ευρώ
   5η τάξη – 30.000.000 ευρώ
   6η τάξη - 55.000.000 ευρώ
   7η τάξη – χωρίς ανώτατο όριο
    
   Πλέον των ανωτέρω και παρά τις επισημάνσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ παραμένει αρρύθμιστο το ζήτημα του ορίου των κοινοπραξιών 6ης τάξεως, το οποίο σύμφωνα με προφορικές δεσμεύσεις θα ρυθμιστεί το Σεπτέμβριο σε άλλο νομοσχέδιο του ΥΠΟΜΕΔΙ.
    
   Πηγή: http://www.pedmede.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1521:2014-07-22-14-10-57&catid=94:2013-03-31-19-07-28&Itemid=520&lang=el

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Τον διακόπτη της σπατάλης του οδικού φωτισμού στον οποίο ετησίως δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται ότι καταναλώνεται 1 MW (!) συνολικά επιχειρεί να κατεβάσει με δύο πρωτοβουλίες η πολιτεία
    
    
   Το υπουργείο Εσωτερικών στα πρότυπα του εξωτερικού και σε συνεργασία με τους δήμους ετοιμάζεται μέσα στην νέα χρόνια να προκηρύξει με συμπράξεις δημοσίου –ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) τα πρώτα έργα διαχείρισης φωτισμού δρόμων, στα οποία η επένδυση θα μπορεί να αποσβετεί από την μεγάλη εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκύψει.
    
   Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ αυτό το διάστημα οι τράπεζες, μέσω του προγράμματος Jessica συντάσσουν ένα σχέδιο σύμβασης με το οποίο θα μπορούσαν να «τρέξουν» ανάλογες επενδύσεις. Όπως όμως αναφέρουν, εκείνο που χρειάζεται να προηγηθεί είναι τεχνικές μελέτες από την πλευρά δήμων ή περιφερειών προκειμένου να προσδιοριστούν ποιες είναι οι ανάγκες και τι εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί.
    
   Όπως εξηγούν οι ιδιώτες θα αμοίβονται από την μειωμένη δαπάνη που θα προκύπτει για κάθε ΟΤΑ λόγω του στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας. «Εάν η εξοικονόμηση σε ένα δήμο είναι 500.000 ευρώ το χρόνο με μία επένδυση 5 εκ. ευρώ για αντικατάσταση π.χ λαμπτήρων αυτό σημαίνει ότι θα δίνουμε τις 500.000 ευρώ για 10 ή 15 χρόνια που θα είναι η διάρκεια της σύμβασης για να αποπληρώσουμε το ύψος της επένδυσης» αναφέρουν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες που είναι πολύ κοντά στο σχεδιασμό, επισημαίνοντας ότι στο εξωτερικό, αντίστοιχα έργα έφεραν 30% εξοικονόμηση ενέργειας.
    
   Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά τον οδοφωτισμό της Περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι υπεύθυνη για μία σειρά από κεντρικές οδικές αρτηρίες. Η τελευταία έχει αναθέσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μελέτη για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, από τις οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφαλιστεί εξοικονόμηση ενέργειας που για κάθε μια οδό μπορεί να φτάσει από το 35% έως και το 60%. Στόχος του προγράμματος είναι επίσης ο καλύτερος φωτισμός στους δρόμους, η μέγιστη οδική ασφάλεια, η μεγάλη διάρκεια ζωής των φαναριών, η μείωση της αναγκαίας συντήρησης και άρα η μείωση του σχετικού κόστους. Η εκπόνηση της μελέτης έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2014.
    
   Μέχρι σήμερα έχει γίνει η καταγραφή και εισαγωγή των στοιχείων για κάθε φωτιστικό σε μία βάση δεδομένων και η ανάπτυξη και εγκατάσταση Διαδραστικού Ψηφιακού Χάρτη Απεικόνισης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού. Η καταγραφή αυτή αποτελεί πιλοτική εφαρμογή και στόχος είναι να επεκταθεί σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής. Από τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα της μελέτης του ΕΜΠ προκύπτει ότι:
    
   -Η ελάχιστη ένταση φωτισμού στην πλειοψηφία των οδών είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη αποδεκτή.
   -Η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται ανέρχεται στο 1MW περίπου που κατά τους μελετητές του ερευνητικού έργου κρίνεται εξαιρετικά μεγάλη.
    
   Από τα αποτελέσματα της ειδικής μελέτης στο σύνολό της, αναμένεται να προκύψει η τεχνολογία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών που θα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο αποτέλεσμα κόστους- οφέλους.
    
   Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομικών πόρων και μείωση της δαπάνης συντήρησης. Αυτό γίνεται με την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων παλαιότερης τεχνολογίας με αποδοτικότερα σύγχρονα φωτιστικά σώματα, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.
    
   Πηγή: Ξοδεύουμε 1 MW για να φωτίσουμε το οδικό δίκτυο της Αττικής | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/59597/xodeyoyme-1-mw-gia-na-fotisoyme-odiko-diktyo-tis-attikis#ixzz38ISK3pJN

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Με την πρακτική της γνωστής ρήσης "τα δικά μας, δικά μας και τα δικά σας, δικά μας", εμφανίζεται να λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο.
    
   Ενώ, λοιπόν, πανηγυρίζει πως πέτυχε για τα έντοκα εξαμηνιαία γραμμάτια επιτόκιο 2,05% (8.7.2014), συνεχίζει να παρακρατεί από τις προκαταβολές που καταβάλλει κατά την έναρξη δημόσιων έργων, υπερδιπλάσιο επιτόκιο, 4,85%, με τη δικαιολογία ότι αυτό είναι το επιτόκιο των δωδεκάμηνης διάρκειας γραμματίων, όπως διαμορφώθηκε στην τελευταία δημοπράτησή τους στις ...13.4.2010 !
    
   Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Ν.3669/2008 «αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ολικού ποσού της σύμβασης. Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ∆ημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημόσιων Έργων».
    
   Τελευταία δημοπράτηση εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης διάρκειας το ελληνικό δημόσιο έκανε τον Απρίλιο του 2010, εν μέσω οικονομικής κρίσης, με συνέπεια το υψηλότατο 4,85%. Ωστόσο, το ελληνικό δημόσιο, το τελευταίο διάστημα δημοπρατεί τακτικά έντοκα γραμμάτια έως και εξάμηνης διάρκειας πετυχαίνοντας επιτόκιο ως και 2,05%. Ανάλογο, φυσικά, θα ήταν το επιτόκιο, αν δημοπρατούσε έντοκα γραμμάτια δωδεκάμηνης διάρκειας και οπωσδήποτε με κανένα τρόπο αυτό δεν θα έφτανε το υπέρογκο - για τον σκοπό που δίδεται (προκαταβολή για παραγγελία υλικών ενσωμάτωσης στο έργο) - ύψος του 4,85%, στο οποίο υποχρεώνονται οι εργολήπτες δημόσιων έργων, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δυσμενείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες (ρευστότητα τραπεζών κλπ.).
    
   Το θέμα της απαράδεκτης αυτής κατάστασης έθεσε με έγγραφό του ο ΣΑΤΕ στους υπουργούς Οικονομικών και ΥΜΕΔΙ Γκίκα Χαρδούβελη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αντίστοιχα, ζητώντας την άμεση άρση του επαχθούς για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις αυτού τόκου, σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζουν και πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα.
    
   Πηγή: Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ - http://sate.gr/

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   «Φωτιές» εξακολουθεί να ανάβει η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου. Παρά την πέμπτη ακύρωση του έργου από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τον περασμένο Ιανουάριο, τα υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος δρομολογούν και πάλι, το καθένα από τη δική του σκοπιά, τις διαδικασίες για την επανέναρξη των έργων, την ολοκλήρωση του φράγματος της Συκιάς και της σήραγγας εκτροπής. Το γεγονός έφερε σε σύγκρουση την προηγούμενη εβδομάδα τους Οικολόγους Πράσινους με το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ της Θεσσαλίας και, όπως φαίνεται, έπεται συνέχεια.
    
   Αφορμή για την «αναζωπύρωση» των εντάσεων ήταν μια δήλωση του υπουργού Υποδομών Μιχ. Χρυσοχοΐδη στα τέλη Ιουνίου υπέρ της ολοκλήρωσης του φράγματος της Συκιάς ως υδροηλεκτρικού έργου. «Αποτελεί εγκληματική αμέλεια το γεγονός ότι δεν γίνονται τα υδροηλεκτρικά έργα της Μεσοχώρας και της Συκιάς», ανέφερε. «Στον τόπο αυτό υπάρχουν δικαστήρια τα οποία σταμάτησαν για 20 χρόνια το έργο αυτό. Τα δικαστήρια έχουν βγάλει μια απόφαση, την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε. Ως αρμόδιος υπουργός για τις υποδομές πολύ γρήγορα θα έχω πρόταση για τη Μεσοχώρα και τη Συκιά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».
    
   Διαχειριστικό σχέδιο
    
   Προηγήθηκε η δημοσιοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου για το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Το διαχειριστικό σχέδιο ταυτίζεται αρκετά με τη νέα επιχειρηματολογία της πολιτείας υπέρ της ολοκλήρωσης της εκτροπής. Μιλά για ένα μικρότερο έργο (έως 250 εκατ. κυβικά νερού ετησίως, παρότι ο σχεδιασμός της σήραγγας εκτροπής έχει γίνει για 600 εκατ. κυβικά ετησίως), τονίζει την ενεργειακή διάσταση της εκτροπής (και όχι την κάλυψη αρδευτικών αναγκών). Και εμφανίζει τα φαραωνικά έργα της εκτροπής ως ευεργετικά για το περιβάλλον! Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου, «η βιοποικιλότητα δύναται να ωφεληθεί από την υλοποίηση των ειδικών αυτών μέτρων. Είναι σίγουρο ότι θα επηρεαστεί στις θέσεις όπου κατασκευάζονται ή θα κατασκευαστούν τα διάφορα έργα. Προκαταρκτικά, όμως, δεν φαίνεται να επηρεάζεται κατάντη του Φράγματος της Συκιάς (...). Επίσης, αναμένεται να υπάρχει ωφέλεια στη λεκάνη απορροής του Πηνειού βάσει της σταδιακής αποκατάστασης και επαναφοράς της καλής κατάστασης των υδατικών στοιχείων, από την αύξηση των ροών των επιφανειακών υδάτων». Η ΣΜΠΕ και το διαχειριστικό σχέδιο είναι υπό έγκριση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και μάλλον κανείς δεν αμφιβάλλει για το ποια θα είναι η εξέλιξη.
    

    
   Η συζήτηση σχετικά με τη χρησιμότητα της εκτροπής «άναψε» και πάλι. «Πόσες ακυρωτικές αποφάσεις πρέπει να βγάλει ακόμη το ΣτΕ για να πειστούν οι υπέρμαχοι της εκτροπής να εγκαταλείψουν τα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους και να συνειδητοποιήσουν ότι το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας οφείλεται στην κακοδιαχείριση των υδατικών της πόρων και η επίλυσή του βρίσκεται στην εξοικονόμηση νερού και στη ριζική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών;» σχολίασαν στα τέλη Ιουνίου οι Οικολόγοι Πράσινοι.
    
   Παρέμβαση του ΤΕΕ
    
   Ακολούθησε παρέμβαση του ΤΕΕ Θεσσαλίας και του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας. Οπως υποστηρίζουν, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι απολύτως σημαντική στη χώρα μας, ενώ «κάθε καθυστέρηση στην κατασκευή και λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργων του Ανω Αχελώου (Μεσοχώρα, Συκιά κ.λπ.) αντικειμενικά εξυπηρετεί την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων». «Οι προτάσεις για το γεωργικό μοντέλο της χώρας πρέπει να είναι συγκεκριμένες, συμβατές με τις ανάγκες της χώρας, ενώ θα πρέπει να συνυπολογίζουν την υφιστάμενη πραγματικότητα, αλλά και τις προοπτικές στη ζωή των ανθρώπων που ζουν στην ύπαιθρο», καταλήγουν.
    
   «Η τοποθέτηση των προέδρων ανακατεύει ανακρίβειες με χιλιοειπωμένα επιχειρήματα, με τα οποία έχουν τροφοδοτηθεί επί δεκαετίες οι αγρότες του κάμπου, σε μια προσπάθεια να εξυπηρετηθεί ένα στρεβλό και καταδικασμένο σύστημα “ανάπτυξης” στον κάμπο της Θεσσαλίας», απάντησαν προ ημερών οι Οικολόγοι. «Ο Αχελώος λειτούργησε στο παρελθόν ως η μεγάλη, μυθικών διαστάσεων, υπόσχεση, επάνω στην οποία στηρίχτηκε ιδεολογικά η αδιέξοδη αγροτική ανάπτυξη στη Θεσσαλία. Σήμερα, το συγκεκριμένο έργο –όπως και αντίστοιχα γιγαντιαία υδραυλικά έργα παγκοσμίως– έχει ξεπεραστεί τόσο ως φορέας μίας παρελθούσας πολιτικής αντίληψης για το περιβάλλον και την ανάπτυξη όσο και από τα ίδια τα στοιχεία». Ολα δείχνουν ότι έπεται συνέχεια...
    
   Οι αποφάσεις του ΣτΕ και οι νέες μελέτες
    
   Η εκτροπή του Αχελώου παραβιάζει ευθέως την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το ισχυρό νομικά συμπέρασμα κατέληξε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στην απόφαση με την οποία τον Ιανουάριο του 2014 ακύρωσε το έργο. Πρόκειται για την πέμπτη φορά: οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου ακυρώθηκαν το 1994 με δύο αποφάσεις του ΣτΕ, κατόπιν το 2000, το 2005 και το 2006.
    
   Παρ’ όλα αυτά και παρά την τεράστια σπατάλη χρημάτων ανά τα έτη (υπολογίζεται ότι έχουν ήδη ξοδευτεί περί τα 600 εκατ. ευρώ), την άνοιξη του 2013 το υπουργείο Υποδομών ξεκίνησε νέα προσπάθεια να παρακαμφθούν οι αντιδράσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, αναθέτοντας οικολογική μελέτη για την περιοχή του έργου και μελέτη για τον τρόπο μείωσης του όγκου και των επιπτώσεων του φράγματος της Συκιάς. Την ίδια στιγμή, το ΥΠΕΚΑ «χτίζει» την οικολογική διάσταση της εκτροπής με μια νέα επιχειρηματολογία υπέρ της ολοκλήρωσης του έργου.
    
   Πού βρίσκεται όμως το έργο; Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το φράγμα της Συκιάς θα είχε ύψος 165 μ. και χωρητικότητα 530 εκατ. κ.μ. νερού. Η κατασκευή του διεκόπη το 2010 με απόφαση του ΣτΕ, όταν τα έργα βρίσκονταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Το φράγμα είχε σχεδιαστεί να γεμίζει με νερό μέσω σήραγγας από το φράγμα Μεσοχώρας (που έχει κατασκευαστεί, αλλά δεν λειτουργεί) και κατόπιν να στέλνει νερό μέσω της σήραγγας εκτροπής στη Θεσσαλία. Η σήραγγα προς το φράγμα της Συκιάς έχει μήκος 17,4 χλμ., ξεκινά από δύο μέτωπα (τη Δρακότρυπα και το Ανθηρό) και καταλήγει στη Θεσσαλία, στο Πετρωτό. Το μεγαλύτερο μέρος της σήραγγας είχε ολοκληρωθεί, ωστόσο σε δύο σημεία της (συνολικά 5 χιλιόμετρα) δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της τελικής επένδυσης. Το υπουργείο Υποδομών έχει πετύχει να εκτελεστούν έργα στήριξης της σήραγγας.
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/776834/article/epikairothta/perivallon/anazwpyrwnetai-h-diamaxh-gyrw-apo-thn-ektroph-toy-axelwoy

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Σήμερα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ered.gr, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ Α.Ε. η προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλων που θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα πλήρους καταγραφής των τεχνικών και νομικών χαρακτηριστικών 1.000 ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.
    
   Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ αναμένεται να δώσει «ανάσα» σε μια σειρά από επαγγελματίες του χώρου καθώς θα γίνει συστηματική εργασία ώστε όλα τα στοιχεία των ακινήτων να ψηφιοποιηθούν, εμπλουτίζοντας και αναβαθμίζοντας έτσι το πληροφοριακό σύστημα της ΕΤΑΔ.Από ένα «καλάθι» 3.000 ακινήτων θα επιλεγούν τα 1.000 «φιλέτα» που θα μπορούσαν να «πακετοποιηθούν» και να μπουν ως εγγύηση σε μια έκδοση ομολόγων η οποία θα μπορούσε να αποφέρει από 500 εκατ. έως 1 δις ευρώ.
    
   Σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, η «ωρίμανση» των 1.000 ακινήτων αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το β΄ εξάμηνο 2015.
    
   Η επιλογή των 1.000 ακινήτων θα γίνει μετά από νομικό και τεχνικό έλεγχο με κριτήρια οικονομικά, εμπορικότητας, γεωγραφικά και τεχνικά.
    
   Ο επιμερισμός του έργου είναι γεωγραφικός και κατανέμεται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες: (α) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, (β) Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και (γ) Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νήσων Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης.
    
   Το πιλοτικό πρόγραμμα θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και αφορά στην ανάδειξη τριών αναδόχων σχημάτων αποτελούμενων από νομικά γραφεία και τεχνικές εταιρείες και ενός σχήματος που θα έχει την ευθύνη του project management, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού διοίκησης του συνολικού έργου και ελέγχου παραλαβής των παραδοτέων.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/content/Simera_o_diagonismos_tis_ETAD_gia_tin_katagrafi_1000_akiniton/#.U8iwp_l_tc8

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Το νέο Ρυθμιστικό για την Αθήνα και την Αττική είναι πραγματικά πλούσιο. Αν πραγματοποιηθούν όλα τα έργα για την ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς τότε η πρωτεύουσα θα αρχίσει να μοιάζει με Ευρωπαϊκή Μητρόπολη.
    
   Μετρό με 100 σταθμούς, 6 γραμμές Τραμ, ισχυρός Προαστιακός για την κάλυψη της Αττικής και διασύνδεση μεταξύ τους που δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό πλέγμα. Αν όλα αυτά τα έργα κατασκευαστούν τότε θα έχουμε να λέμε για πολλά χρόνια.
    
   Το βέβαιο είναι πως σύμφωνα με τις επιταγές του Ρυθμιστικού θα πρέπει να κατασκευαστούν 43 χιλιόμετρα και 37 σταθμοί Μετρό, 32 χιλιόμετρα και περίπου 60 σταθμοί Τραμ, 36 χιλιόμετρα και 12 σταθμοί Προαστιακού, 1 περιμετρική γραμμή monorail (ή τραμ) στο λιμάνι του Πειραιά και μία γραμμή Ελληνικό-Αεροδρόμιο (αν τελικά αυτό αποφασιστεί) Προαστιακού ή BRT.
    
   Σήμερα στο Ypodomes.com κάναμε μία ανάλυση τι θα έπρεπε να κατασκευαστεί προκειμένου να έχουμε αυτό το εντυπωσιακό –στο χαρτί τουλάχιστον- αποτέλεσμα.
    
   ΜΕΤΡΟ: 43χλμ/37 Σταθμοί
   ΓΡΑΜΜΗ 1 : 3 ΣΤΑΘΜΟΙ. Στην Γραμμή 1 θα πρέπει να κατασκευαστεί η επέκταση Κηφισιά-Νέα Ερυθραία. Το μήκος είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα περιλαμβάνει 2 σταθμούς και υπογειοποίηση του υπάρχοντος σταθμού ΚΗΦΙΣΙΑ. Επιπρόσθετα αν έχουμε και την υπογειοποίηση του τμήματος Φάληρο-Πειραιάς θα προκύψει ένας ακόμα σταθμός στο ύψος του Κεράνη.
    
   ΓΡΑΜΜΗ 2: 5 ΣΤΑΘΜΟΙ. Στην γραμμή 2 θα πρέπει να κατασκευαστεί η επέκταση από την Ανθούπολη μέχρι το Ίλιον με 4χλμ και 3 σταθμούς και η επέκταση από Ελληνικό στην Γλυφάδα με 3χλμ και 2 σταθμούς.
    
   ΓΡΑΜΜΗ 4: 29 ΣΤΑΘΜΟΙ: Μιλάμε για συνολική κατασκευή της γραμμής 4. Από τον Περισσό μέχρι τον Ευαγγελισμό (11χλμ-11 σταθμοί), από Ευαγγελισμό μέχρι Εθνική Οδό μέσω Κηφισίας (15 σταθμοί) και τον κλάδο Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη. Συνολικό μήκος 33χλμ.
    
   ΤΡΑΜ: 32 χιλιόμετρα γραμμών/60 σταθμοί περίπου
   Εδώ και αν έχουμε σωρεία κατασκευών. Δείτε παρακάτω:
   -Σύνταγμα-Πλ. Αιγύπτου -Άνω Πατήσια (8χλμ)
   -Σταθμός Λαρίσης-Νοσοκομείο Παίδων-Γουδί (5χλμ)
   -Καμίνια-Κέντρο Πειραιά-Χατζηκυριάκειο-Φρεατίδα (3χλμ)
   -Λιμάνι Πειραιά-Κερατσίνι-Πέραμα (9χλμ)
   -Άγιος Κοσμάς- Λ.Βουλιαγμένης (σταθμός Μετρό ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) (2χλμ)
   -Λιμένας Κρουαζιερόπλοιων- Ακτή Κονδύλη-Δραπετσώνα (5χλμ)
    
   ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ: 36χλμ/12 σταθμοί
   Κλάδος Δ.Πλακεντίας-Ραφήνα: 6χλμ/4 σταθμοί
   Κορωπί-Λαύριο 30χλμ/8 σταθμοί
    
   Τέλος δεν ξεχνάμε πως μέσα στο Νέο Ρυθμιστικό υπάρχει η περιμετρική γραμμή monorail στο λιμάνι του Πειραιά (που εναλλακτικά θα είναι γραμμή Τραμ) και η γραμμή από το Ελληνικό μέχρι το Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος που ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει, δηλαδή αν θα έχουμε μία γραμμή BRT (Bus Rapid Transit) ή μία γραμμή Προαστιακού.
    
   Το κόστος όλων των παραπάνω για να πραγματοποιηθούν ξεπερνούν τα 5 δις ευρώ και υπόσχονται να μεταμορφώσουν την Αθήνα. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να ευχηθούμε όλα αυτά κάποτε να τα δούμε να λειτουργούν και να κάνουν την πρωτεύουσα μία εντυπωσιακή συγκοινωνιακή Μητρόπολη.

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημοπρασιών, ο οίκος Sotheby’s και το eBay, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους
    
   Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του έτους ή τις αρχές του 2015 και επιλεγμένες δημοπρασίες θα πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο και με ζωντανές προσφορές.
    
   «Θα συνεργαστούμε με το eBay για να κάνουμε τις πωλήσεις μας πιο προσιτές στο ευρύτερο κοινό, σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μπρούνο Βινσιγκέρα, γενικός διευθυντής του Sotheby’s.
    
   «Συνδυάζοντας την εμπειρίας μας με την τεχνολογική πλατφόρμα του eBay αναμένουμε πως θα προκύψει ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα», δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ο Άντριου Γκάλι, υπεύθυνος επικοινωνίας του οίκου Sotheby’s. «Το κοινό είναι τόσο μεγάλο που δεν νομίζω ότι στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η συνεργασία. Αλλά με περισσότερους ενδιαφερόμενους, είναι λογικό να υποθέσουμε πως και οι τιμές θα ανεβαίνουν περισσότερο σε μια δημοπρασία», είπε.
    
   Υπενθυμίζεται ότι το 1976 ιδρύθηκε η Sotheby's International Realty προκειμενου να αξιοποιήσει το πελατολόγιο του διεθνούς οίκου , αναλαμβάνοντας την προώθηση κατοικιών με αξία κατά κανόνα άνω του 1 εκατ. δολαρίων (650.000 ευρώ περίπου).
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/content/Sothebys_kai_eBay_mazi_stous_pleistiriamous/#.U8VQBvl_sg0

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Πλήρης είναι η επιβεβαίωση του ypodomes.com για την ανομβρία στην δημοπράτηση νεών μεγάλων δημόσιων έργων. Το 2014 ήταν χαρακτηρισμένο από πολλούς ως δύσκολο έτος καθώς κλείνει (σε θέματα δημοπρατήσεων τουλάχιστον) το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση ως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 όπου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα που "τραβούν" χρηματοδότηση από το 4ο Πρόγραμμα της Ε.Ε
    
   Τα έργα που θα εξακολουθήσουν το 2016 θα είναι τα λεγόμενα έργα-γέφυρες που θα έχουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το ΣΕΣ. Το ΣΕΣ είναι το νέο ΕΣΠΑ και οι πρώτοι διαγωνισμοί δειλά-δειλά θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Είναι το 4ο χρηματοδότικο Πρόγραμμα της ΕΕ και η Ελλάδα θα πάρει συνολικά 26 δις ευρώ μέχρι το 2020 και δυνητικά μέχρι το 2023 (με τον κανόνα Ν+3 που δίνει τη δυνατότητα κασθυστερήσεων στις ολοκληρώσεις έργων στις χώρες που λαμβάνουν χρήματα).
    
   Αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετούς μήνες είμαστε σε ένα ιδιότυπο "κενό" μεταξύ των 2 προγραμμάτων. Η Κομισιόν έχει εγκρινεί το πρόγραμμα για την Ελλάδα (και μάλιστα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που πήραν την έγκριση) όμως οι διαδικασίες ολοκλήρωσης για να ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις είναι χρονοβόρες και έχουμε το φαινόμενο της απραξίας με τα μεγάλα έργα να απουσιάζουν παντελώς.
    
   Αυτή η εικόνα αναμένεται να αλλάξει από το Φθινόπωρο που θα έχουμε τις πρώτες δημοπρατήσεις μεγάλων έργων. Ανάπλαση Πανεπιστημίου, Ανάπλαση Φαλήρου και σιδηροδρομικά έργα Πειραιάς-3 Γέφυρες και Ψαθόπυργος-Ρίο θα είναι από τα πρώτα.
    
   Πάντως οι γνώστες των διαγωνιστικών διαδικασιών λένε πως είναι αδύνατο να δούμε να υπογράφεται κάποιο από τα παραπάνω ή άλλα μεγάλα εργα μέσα στο 2014 δεδομένης της ακολουθούμενης διαδικασίας που απαιτεί μερικούς μήνες για να προκύψει ανάδοχος και να φτάσουμε στην υπογραφή σύμβασης.
    
   Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο σηματοδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης που δημοπρατήθηκε στις 7 Ιανουαρίου και παρότι δεν είχε προβλήματα με προσφυγές κλπ το έργο υπογράφεται αυτή την εβδομάδα, 6 μήνες μετά την δημοπράτηση του.
    
   Σε αντίθεση με φέτος το 2015 αναμένεται να είναι μία χρονιά μεγάλης παραγωγής έργων, με το ΣΕΣ να είναι έτοιμο να δώσει και άλλες μεγάλες δημοπρατήσεις που θα ωριμάσουν και θα παραδοθούν μέχρι το 2020.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/alles-upodomes/endiaferouses-eidiseis/item/25890-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Οι Αθηναίοι θα ιδρύσουν μια νέα σχέση με την πόλη. Μια νέα θέα θα αναδυθεί, καθώς μία πρωτόγνωρη για τους περισσότερους γεωμετρία ανάμεσα στη θάλασσα, τους λόφους και τα σπίτια θα μεταβάλει για πάντα τη ματιά.
    
   Ακουγα την αφήγηση του αρχιτέκτονα Τζόρτζιο Μπιάνκι, στενού συνεργάτη του Ρέντσο Πιάνο, καθώς ξετύλιγε σκέψεις γύρω από το μεγάλο έργο στο Δέλτα Φαλήρου, αυτού που ήδη έχει αλλάξει τη δυναμική της Καλλιθέας και της ακτογραμμής. Και λίγο μετά, ο Μάρτιν Κνάιτ, ο Ολλανδός αρχιτέκτων του γραφείου Okra που έχει αναλάβει τη μεγάλη παρέμβαση στο αθηναϊκό κέντρο, γνωστή και ως Rethink Athens, μιλούσε για την ανάγκη μιας νέας ισορροπίας (αστικού χώρου, χρήστη, συναισθήματος και λειτουργίας). Ηταν σαν δύο κανάλια, από άλλες πηγές, που και τα δύο εξέβαλαν στην ίδια δεξαμενή.
    
   Σπάνια ευκαιρία να έχεις ενώπιόν σου σε αντιπαραβολή και αλληλοσυμπλήρωση δύο βασικούς συντελεστές όσων συμβαίνουν και θα συμβούν στην Αθήνα. Mε οικοδεσπότη το Harvard Club of Greece και με βασικούς πόλους της εκδήλωσης τα Ιδρύματα Νιάρχου και Ωνάση, το The Hub, στα Πετράλωνα, μεταβλήθηκε για δύο ώρες σε έναν αντιδραστήρα ιδεών. Με συνδετικό κρίκο, τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Σαμαρά, που συντόνισε και εμπλούτισε την εκδήλωση και με σημαντικό βραχίονα ιδεών και σκέψης τον αρχιτέκτονα καθηγητή Γεώργιο Πανέτσο, αυτή η εκδήλωση με τίτλο «Aλλάζοντας την Αθήνα» έγινε μία πλατφόρμα πάνω στην οποία εκτέθηκαν βασικές έννοιες και προτάσεις για το μέλλον των πόλεων. Εν προκειμένω της Αθήνας.
    
   Αν μπορώ να συνοψίσω την αίσθηση αυτής της συνάντησης, είναι η ανάγκη δημιουργίας ρηγμάτων στην ομοιομορφία της Αθήνας. Η ανάγκη ανάδυσης νέων σημείων αναφοράς μέσα από την ευεργετική ένταση που γεννά η αναδιάταξη του αστικού χώρου. Η ανάγκη να υπογραμμιστεί το ζυγοστάθμισμα μιας σειράς φυγόκεντρων και αδρανών στοιχείων της πόλης προς όφελος του πολίτη. Δύσκολο να ορίσει κανείς, πόσο μάλλον να προβλέψει, πώς και κατά πόσον θα ωφεληθεί η Αθήνα από τις μεγάλες αυτές πρωτοβουλίες των Ιδρυμάτων. Δεν είναι μόνο θέμα ποιότητος έργων. Είναι και θέμα χρήσης και ένταξης από την ευρύτερη κοινωνία. Τα έργα στην Καλλιθέα, στο Φαληρικό Δέλτα, προχωρούν ολοταχώς και τα έργα στο κέντρο της Αθήνας θα αρχίσουν στο τέλος του έτους.
    
   Διεθνές και τοπικό
    
   Πάντως, η παρουσία των νέων, αυτών, ανδρών, του Τζόρτζιο Μπιάνκι (για το Δέλτα Φαλήρου) και του Μάρτιν Κνάιτ (για το Rethink Athens) μου ενίσχυσε την εντύπωση ότι υπάρχει η εκ μέρους τους συναίσθηση ότι δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και όχι σε οποιαδήποτε πόλη. Ηταν συγκινητική η στάση του Μάρτιν Κνάιτ όταν είπε ότι αποφάσισε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό για το Rethink Athens, «επειδή ήταν η Αθήνα» (και «γιατί δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι»). Παρομοίως, ο Τζόρτζιο Μπιάνκι, με έδρα την Τζένοβα, όπου και εκεί δούλεψε για την αναγέννηση του λιμανιού, είπε, και όχι μόνο μία φορά, ότι μπορούσε να καταλάβει τον μεσογειακό αέρα στο Δέλτα, τα χρώματα, τις μυρωδιές, τα δέντρα. Ασύνδετα φαινομενικά τα δύο έργα μεταξύ τους, αποκτούν μία δραματική συγχρονία και η σχεδόν παράλληλη ανάπτυξή τους δημιουργεί τον αντικειμενικά ευεργετικό κλυδωνισμό στην αστική ακινησία. Και οι δύο αρχιτέκτονες έχουν τον συνδυασμό του διεθνούς κάδρου και της αθηναϊκής εντοπιότητας. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές τους σε διεθνή παραδείγματα. Μου άρεσε η αναφορά του Μάρτιν Κνάιτ στο Ρότερνταμ, που ως γνωστόν ισοπεδώθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ηταν επιλογή της ολλανδικής κυβέρνησης, τότε, να προσφερθεί το Ρότερνταμ ως ένα αστικό πείραμα μοντερνισμού και να μην ανοικοδομηθεί ως είχε το ιστορικό κέντρο. Εγιναν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα κτίρια (και ο περίφημος πεζόδρομος του 1952), αλλά η πόλη άδειασε από μόνιμους κατοίκους. Η επιστροφή των κατοίκων ήταν η πρόκληση στην οποία αναφέρθηκε ο Μάρτιν Κνάιτ.
    
   Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το παράδειγμα που παρουσίασε ο Τζόρτζιο Μπιάνκι όταν μας έδειξε μία φωτογραφική αντιπαράθεση. Δύο αεροφωτογραφίες, από τη μία ο Κήπος του Λουξεμβούργου στο Παρίσι και από την άλλη το Πάρκο στο Δέλτα Φαλήρου, με τη Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Aπό ψηλά φαίνονται παρόμοια σε μέγεθος και σχήμα, ορίζουν ένα σύνορο και ταυτόχρονα το διαλύουν. Γίνονται, δυνητικά και οι δύο περιπτώσεις, μοχλοί αλλαγής και ανάπτυξης (οικονομικής, αστικής, συναισθηματικής, οργανώνοντας εκ νέου το «βίωμα»).
    
   Η τεχνολογική πρωτοπορία και των δύο έργων φέρνει στη συζήτηση τη διάσταση της καινοτομίας ως βασικού μοχλού σε κάθε έργο προόδου. Στο Πάρκο του Δέλτα Φαλήρου η δημιουργία ενός τεχνητού λόφου που «καταπίνει» την ανθρώπινη κατασκευή, όπως και η στέγη-κάναβος από μείγμα ατσαλιού και τσιμέντου, που συλλέγει ενέργεια, είναι τομές σε διεθνές επίπεδο. Στην οδό Πανεπιστημίου, οι δεξαμενές νερού σε πολύ μικρό βάθος δημιουργούν, αντιστοίχως, μία υδάτινη εφεδρεία πρωτόγνωρη για τα αθηναϊκά δεδομένα.
    
   Πάντως, η παρέμβαση του Γιώργου Πανέτσου, που ήρθε και προέκτεινε τις βασικές παρατηρήσεις του Αλέξανδρου Σαμαρά περί δημοσίου χώρου, έθεσε το ζήτημα σε μία βάση κοινωνική, πολιτική, αισθητική και ηθική. Συνδέοντας τις βασικές του θέσεις για την Αθήνα, την «πιο αμερικανική πόλη» της Ευρώπης, με ένα μικρό αστικό πυρήνα που ομοιόμορφα και πληκτικά έχει πολλαπλασιαστεί, χωρίς τοπόσημα, εμμένοντας σε κατάσταση ημιτελούς αρρυθμίας, υπό τη δυναστεία «παραγόντων», ο Γιώργος Πανέτσος ενέπλεξε τα δύο μεγάλα αυτά έργα των Ιδρυμάτων Νιάρχου και Ωνάση ως καταλύτες που δημιουργούν το απαραίτητο «βάθος» και τη ζητούμενη «ποικιλία».
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/775827/article/proswpa/proskhnio/dyo-erga-dyo-maties-mia-polh

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) συνεργάσθηκαν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENERQI, από το Φεβρουάριο του 2012 έως και το τέλος του 2013, για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ.
    
   Αξιολόγηση των υπηρεσιών δημόσιας συγκοινωνίας από τους ίδιους τους επιβάτες, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή της Αττικής. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) συνεργάσθηκαν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENERQI, από το Φεβρουάριο του 2012 έως και το τέλος του 2013, για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ, μέσω καθημερινών παρατηρήσεων των επιβατών.
    
   Κατά τη διάρκεια του έργου αξιολογήθηκαν οι συγκοινωνιακές γραμμές όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Οι επιβάτες, που παρακολούθησαν ως εθελοντές του έργου ENERQI τις γραμμές που χρησιμοποιούν, επικοινωνούσαν απευθείας με το ΚΑΠΕ για πληροφορίες, υποδείξεις, παράπονα ή βοήθεια. Το ΚΑΠΕ ενημέρωνε τον ΟΑΣΑ για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του, αλλά και στοιχεία σχετικά με έκτακτα περιστατικά (π.χ. ζημιά σε στάση, σπασμένο τζάμι σε λεωφορείο)και στη συνέχεια ο ΟΑΣΑ επικοινωνούσε με τις δύο θυγατρικές του εταιρείες, ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) και ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ), επισημαίνοντας συγκεκριμένα θέματα προς βελτίωση.
    
   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου ENERQI, η γνώμη των επιβατών για τη δημόσια συγκοινωνία κρίνεται ως ικανοποιητική, ενώ η σχέση «ποιότητας-κόστους» αποτελεί για αυτούς το πιο σημαντικό κριτήριο. Ακολουθούν η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συχνότητα των δρομολογίων.
    
   Οι εθελοντές επιβάτες δήλωσαν ότι προτιμούν να χρησιμοποιούν μετρό ή τραμ παρά λεωφορεία ή τρόλεϊ, ότι σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών δεν είχαν επαρκή πληροφόρηση, ενώ ανέφεραν ζημιές και έλλειψη υπηρεσιών σε συγκεκριμένες περιοχές.
    
   Στις μελλοντικές ενέργειες βελτίωσης περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός διαφορετικού τρόπου τιμολόγησης για τα ημερήσια εισιτήρια (π.χ. ανά απόσταση), η εισαγωγή «έξυπνης κάρτας» και η σταδιακή αντικατάσταση εισιτηρίων, η λειτουργία πινάκων τηλεματικής, η συνέχιση της επέκτασης του μετρό και σχέδιο για επέκταση του τραμ, ενώ εκτιμώνται επιπλέον αλλαγές σε διαδρομές και γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.
    
   Το Ευρωπαϊκό Έργο ENERQI αποτέλεσε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής για τη βελτίωση των υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Λειτούργησε ως ένα αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας, μέσω του οποίου ο επιβάτης εξέφραζε σε πραγματικό χρόνο την άποψή του για τις γραμμές συγκοινωνίας που χρησιμοποιούσε, ενώ ο ΟΑΣΑ ελάμβανε έγκαιρα την πληροφορία αυτή, με αποτέλεσμα να μπορεί να την επεξεργαστεί εγκαίρως και να δράσει αναλόγως.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptixi/sugkoinonies/item/24593-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Eχθές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα.
    
   Η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο όλων των εγκεκριμένων εγχώριων τεχνικών εταιρειών, τις οποίες ταξινομεί σε κατηγορίες· κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού.
    
   Όταν πρόκειται για δημόσιους διαγωνισμούς, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μόνο τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την προτεινόμενη σύμβαση. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο καθορίζει εκ των προτέρων ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό.
    
   Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών εταιρείες που έχουν την οικονομική, δημοσιονομική, επαγγελματική και τεχνική επάρκεια ώστε να εκτελέσουν μια σύμβαση, για τον μόνο λόγο ότι η χρηματοοικονομική τους επάρκεια είναι διαφορετική –συνήθως μεγαλύτερη– από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού που επιτρέπεται για τη διαδικασία.
    
   Κατά συνέπεια, οι εθνικές διατάξεις περιορίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η αγορά στις επιχειρήσεις και παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το περιοριστικό νομικό καθεστώς παραβιάζει την οδηγία 2004/18/ΕΚ και τις θεμελιώδεις αρχές για ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
    
   Ιστορικό
   Τον Νοέμβριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει) στην Ελλάδα (MEMO/13/1005), με την οποία ζητούσε από τις ελληνικές αρχές να τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία η οποία εμποδίζει την πρόσβαση οικονομικών φορέων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις αγορές δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα και οι περιοριστικές εθνικές διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/alles-upodomes/endiaferouses-eidiseis/item/25865-%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Τον γόρδιο δεσμό των οικοδομικών συνεταιρισμών (Ο.Σ.) όλης της ελληνικής επικράτειας, που για χρόνια αποτελούσε το μεγάλο ταμπού της πολιτικής εξουσίας, επιλύει το υπουργείο Περιβάλλοντος διαμορφώνοντας ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, που φιλοδοξεί να βγάλει από την πολυετή απραξία και την απαξίωση χιλιάδες στρέμματα γης, τα οποία η αλλαγή της νομοθεσίας βρήκε αγκαλιά με δάση και δασικές εκτάσεις. Η υπόθεση μυρίζει μπαρούτι από καιρό αφού πολλοί εξ αυτών κατέφυγαν στα αρμόδια ευρωπαϊκά δικαστήρια, με κάποιους να δικαιώνονται διεκδικώντας αποζημιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο για τη δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων. Γι’ αυτό στην κυβέρνηση και στο ΥΠΕΚΑ έγινε συντονισμένη προσπάθεια να καταγραφεί και να αξιολογηθεί με στοιχεία το μέγεθος του προβλήματος από μηδενική βάση, να βρεθούν λύσεις και να υπάρξει διέξοδος.
    
   Το σχέδιο που εκπονείται από το ΥΠΕΚΑ εντατικά την τελευταία διετία και πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Ταγαρά θα αποτελέσει τον νέο χάρτη πολεοδόμησης για περίπου 550 οικοδομικούς συνεταιρισμούς, προβλέποντας για όσους έχουν ανυπέρβλητα δασικά προβλήματα τη μετακόμισή τους σε νέες νομικά και πολεοδομικά «καθαρές» περιοχές, τις οποίες θα επιλέξει το Ελληνικό Δημόσιο, δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρα αναβίωσης εγκαταλειμμένων οικισμών. Πόσοι από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα παραμείνουν στη θέση τους είναι μάλλον πρόωρο να πούμε (μόνο στην Αττική οι μισοί από τους 220 είναι αντιμέτωποι με δασικά προβλήματα), ωστόσο είναι σαφές ότι η πλειονότητα θα πάρει τον δρόμο της ανταλλαγής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τον καθορισμό ζωνών συγκέντρωσης δικαιωμάτων κατά τα πρότυπα της Τράπεζας Γης και της ιδιωτικής πολεοδόμησης. Σε πιο πλεονεκτική θέση βρίσκονται όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί κατέχουν δάση και δασικές εκτάσεις πριν από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος, ή βρίσκονται σε περιοχές που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πριν από το 1975.
    
   Αυτή η κατηγορία εντάσσεται αυτομάτως σε καθεστώς ιδιωτικής πολεοδόμησης, εισφέροντας το 50% της έκτασης στο Ελληνικό Δημόσιο, είτε ενιαία είτε διαιρεμένη σε κομμάτια επιφάνειας τουλάχιστον δέκα στρεμμάτων η καθεμία. Οπως ορίζει το σχέδιο, η έκταση που θα δομηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνόλου της ρυθμιζόμενης επιφάνειας. Πιο σύνθετη αναμένεται η περίπτωση της ανταλλαγής, καθώς δεν είναι σαφές με τι είδους εκτάσεις και τι διαδικασίες θα διατεθούν από το κράτος τα νέα οικόπεδα για να επιλύσουν τα οικιστικά προβλήματα των οικοδομικών συνεταιρισμών.
    
   «Γίνεται ένα πρώτο βήμα»
    
   «Είναι σημαντικό να γίνει ένα πρώτο βήμα ώστε όσοι αγόρασαν γη με νόμιμο τρόπο και στη συνέχεια η νομοθεσία άλλαξε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους», δηλώνει η κυρία Γεωργία Ρωμαίου, νομικός και πρόεδρος οικοδομικού συνεταιρισμού στον Νομό Κορινθίας. Οπως σημειώνει, η οργάνωση των συνεταιρισμών σε Επιτροπή Πρωτοβουλίας Συλλογικής Δράσης και η ενημέρωση που έχει γίνει από το 2012 συστηματικά στα κόμματα έχουν αποδώσει καρπούς αφού ακόμη και η Κουμουνδούρου φαίνεται να αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να σέρνονται αντίστοιχα κοινωνικά θέματα για πολλά χρόνια. «Το σχέδιο νόμου δεν είναι τέλειο. Χρειάζεται να διευκρινιστούν και να επιλυθούν ζητήματα που ανακύπτουν ώστε να προχωρήσουν οι ανταλλαγές. Ωστόσο έχει μπει ένα λιθαράκι και αυτό είναι το σημαντικότερο», καταλήγει η κυρία Ρωμαίου. Διαφορετική είναι η άποψη που διατυπώνει ο συνταγματολόγος κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου. «Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου είναι ανεπαρκές. Οι ρυθμίσεις για την πολεοδόμηση εκτάσεων Ο.Σ. αφορούν τελικώς ελάχιστους Ο.Σ. Φωτογραφίζουν ως εκ τούτου συγκεκριμένες, αριθμητικά ελάχιστες περιπτώσεις. Το μοναδικό ουσιαστικό ζήτημα που ρυθμίζεται είναι η δυνατότητα ανταλλαγής δεσμευμένων εκτάσεων Ο.Σ. με άλλες μη δεσμευμένες». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το βασικό πρόβλημα των Ο.Σ. δεν επιλύεται. Το κράτος έχει παραβιάσει τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ για την προστασία της ιδιοκτησίας και τη θεμελίωση περιουσιακού δικαιώματος προσδοκίας, εγκρίνοντας τη σύσταση των Ο.Σ. και τη δυνατότητα δόμησης εκτάσεων που εκ των υστέρων θεωρεί δεσμευμένες (δασικές ή αναδασωτέες). «Από την άποψη αυτή οι Ο.Σ. θα συνεχίσουν τις προσφυγές τους στα εθνικά δικαστήρια και στο ΕΔΑΔ, αφού οι ανταλλαγές δεν επιλύουν το πρόβλημα, πλην ελάχιστων περιπτώσεων όπου οι εκτάσεις υποδοχής θα είναι αντίστοιχης αξίας με εκείνες που είχαν αρχικώς επιλεγεί...».
    
   Πώς θα γίνει η πολεοδόμηση
    
   Δικαίωμα στην ανταλλαγή οικοπέδων έχουν όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί είναι ιδιοκτήτες δασών και δασικών εκτάσεων ή εκτάσεων στις οποίες απαγορεύεται η δόμηση. Επιπλέον όσοι διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας (δάση ή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή αποτελούν τμήμα γης υψηλής παραγωγικότητας και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο). Τις περιοχές μετεγκατάστασης των οικοδομικών συνεταιρισμών μέσω του θεσμού της Τράπεζας Γης θα καθορίσουν τα Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης που θα εκπονεί το κράτος, με στόχο την αναζωογόνηση μικρών και εγκαταλειμμένων οικισμών κάτω των 150 κατοίκων. Εξαιρούνται από τον κανόνα πυκνοδομημένες περιοχές όπως οι Αττική, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα, Βόλος και Ηράκλειο. Για την ανταλλαγή λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο της ανταλλαγής, καθώς και η τιμή ζώνης της έκτασης που ανταλλάσσεται. Εάν δεν είναι καθορισμένη, υπολογίζεται η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική δημοτική κοινότητα ή αντίστοιχα στην περιφερειακή ενότητα. Σε περίπτωση ανταλλαγής με ιδιωτική έκταση που έχει πολεοδομική μελέτη, η αποδιδόμενη έκταση μειώνεται κατά 50%.
    
   Η έκταση που αποδίδεται οφείλει να βρίσκεται στην ίδια ή σε όμορη περιφέρεια με το ακίνητο ανταλλαγής, με εξαίρεση συνεταιρισμούς της Αττικής που θα μπορούν να ανταλλάσσουν εκτάσεις με όλη την επικράτεια. Δικαίωμα υπάρχει και για «κατά παραγγελία» ζώνες συγκέντρωσης δόμησης από συνεταιρισμούς που επιθυμούν συγκεκριμένες περιοχές. Τα αιτήματα αυτά θα ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα και με βάση εννέα κριτήρια που θέτει το Δημόσιο - εκτάσεις με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, με άκυρα ρυμοτομικά σχέδια, με προωθημένες πολεοδομικές μελέτες, οικιστική καταλληλότητα κ.ά. Στην κατηγορία των ανταλλαγών με την ανάλογη διεκπεραίωση από την Πολιτεία των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων μπαίνουν επίσης εκτάσεις επιφάνειας μεγαλύτερης των 300 στρεμμάτων όπου δεν έχουν συντελεστεί πράξεις χαρακτηρισμού, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, αλλά και ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, των ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων. Συνολικά, η προς πολεοδόμηση έκταση πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 50 στρέμματα, με το 50% να είναι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.
    
   Εντός έτους αποδοχή, αλλιώς το οικόπεδο πάει σε άλλον
    
   Με βάση τη ρύθμιση, ο κύριος της προτεινόμενης προς ανταλλαγή έκτασης υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με αντικείμενο την ανταλλαγή της ιδιοκτησίας του με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δημοσίου. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση τίτλων με πλήρη περιγραφή του ακινήτου, το ιστορικό της νομικής του κατάστασης, όσων έχουν δικαίωμα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό κ.ά.
    
   Το νομοσχέδιο προβλέπει σφιχτά χρονοδιαγράμματα καθώς εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να ενημερώνει περί της αποδοχής ή της απόρριψης της αίτησης. Το προτεινόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου οφείλει να είναι ελεύθερο βαρών, διεκδικήσεων και τυχόν άλλων περιορισμών αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, δασικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών να αποδεχτεί εγγράφως την ανταλλαγή της εκτάσεώς του με το προτεινόμενο ακίνητο και εντός ενός έτους από τη χορήγηση του νέου τίτλου την υποβολή πολεοδομικής μελέτης. Απρακτη παρέλευση των συγκεκριμένων προθεσμιών συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος ανταλλαγής και χορήγηση αυτής σε άλλο ενδιαφερόμενο.
    
   Η ανταλλαγή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η διαδικασία της ανταλλαγής ολοκληρώνεται με τη μεταγραφή της οικείας σύμβασης στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή την καταχώριση αυτής στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου.
    
   Πηγή: Oικοδομικοί συνεταιρισμοί: Μετακομίζουν για να χτίσουν σε εγκαταλειμμένους οικισμούς | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/58148/oikodomikoi-synetairismoi-metakomizoyn-gia-na-htisoyn-se-egkataleimmenoys-oikismoys#ixzz36xu0TWJQ

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου, για την κατασκευή της μαρίνας στο λιμάνι Ναυπλίου με ΣΔΙΤ.
    
   Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης με δηλώσεις του τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά που εγκρίνεται προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας για κατασκευή μαρίνας με ΣΔΙΤ» και ανέφερε ότι πολύ σύντομα θα γίνει ο διεθνής διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του έργου, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευόδωση των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα βελτιώσουν το επίπεδο των υποδομών ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος, ιδίως σε ένα εμβληματικό προορισμό όπως το Ναύπλιο.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/content/Prasino_fos_gia_kataskeui_marinas_sto_Nauplio_me_SDIT/#.U7wAoPl_sg0

   Από Engineer, στο Έργα-Υποδομές,,

   Ο διακοσμημένος με τοιχογραφία καμαροσκεπής τάφος του 4ου αι. π. Χ., που βρέθηκε στον σταθμό «Συντριβάνι», στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα αποσπαστεί ολόκληρος. Το αν θα μεταφερθεί εντός σταθμού αυτό είναι ζήτημα σχετικής μελέτης του Μετρό. Σ' αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν -κατά πλειοψηφία- τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στη προχτεσινή συνεδρίασή τους.
    
   Η άλλη άποψη ήταν να αποσπαστεί μόνο η παράσταση, που απεικονίζει γραμμικά σχέδια και πτηνά, και να μεταφερθεί εντός πλαισίου στον σταθμό του Μετρό καθώς, όπως ειπώθηκε, πρόκειται για μια πιο εύκολη και οικονομική λύση. Εξάλλου, όπως τόνισε η γγ του ΥΠΠΟΑ, Λίνα Μενδώνη, «το κόστος των αρχαιολογικών έργων του Μετρό έχει ανέβει στα 215 εκατ. ευρώ».
    
   Τελικά, σχεδόν οριακά (7 έναντι 5 ψήφων) επικράτησε η πρόταση της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που έκανε λόγο για απόσπαση του τάφου μετά από στερέωση της τοιχογραφίας, η οποία έχει αποκολληθεί τμηματικά, ενώ η μεταφορά του εντός σταθμού είναι θέμα που πρέπει να μελετηθεί από το Μετρό.
    
   Σημειώνεται ότι στο β΄ αρχαιολογικό στρώμα της βόρειας εισόδου του σταθμού «Σιντριβάνι» αποκαλύφθηκαν 83 τάφοι από το Ανατολικό Νεκροταφείο της αρχαίας πόλης.
    
   Οι τάφοι, που ανήκουν σε διάφορους τύπους (κιβωτιόσχημοι, λακκοειδείς, εκχυτρισμοί), χρονολογούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, ενώ περίπου στους μισούς δεν βρέθηκαν κτερίσματα. Εκτός από τον καμαροσκεπή με την παράσταση, οι υπόλοιποι τάφοι θα διαλυθούν.
    
   Τέλος, τα μέλη του ΚΑΣ ασχολήθηκαν και με τα αρχαία κατάλοιπα που βρέθηκαν κατά τις εργασίες διάνοιξης του βορειοδυτικού φρεατίου στον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» του Μετρό Θεσσαλονίκης.
    
   Πρόκειται για τρεις τάφους, που ανήκαν στο δυτικό νεκροταφείο της πόλης και οι οποίοι χρονολογούνται μεταξύ 2ου και 3ου αι. μ. Χ. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι τάφοι δεν θα διατηρηθούν.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/thessalonikis/item/25732-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-215%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.