Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Ελέγχουμε τη νομιμότητα του κτιρίου και μετά εκδίδουμε άδεια μικρής κλίμακας

  Πολλές εργασίες, κυρίως μικροεπισκευών, εκτελούνται με άδεια δόμησης μικρής κλίμακας, που είναι ποιο γρήγορη και ποιο οικονομική από τις άδεια δόμησης. Βασική προϋπόθεση όμως, για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας είναι η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου.

  Γι’ αυτό θα πρέπει οι πολίτες και οι μηχανικοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεδομένου ότι οι άδειες πλέον εκδίδονται ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα e- adeies και τηρείται αρχείο. Έτσι εύκολα θα εντοπίζεται στο άμεσο μέλλον, αν εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας σε ένα κτίριο και στη συνέχεια το ίδιο κτίριο υπάχθηκε σε νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. Επομένως καλό είναι να γνωρίζουμε αν επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας στο ακίνητό μας, για να μην έχουμε το φόβο να κριθούν οι εργασίες αυθαίρετες και έρθουμε αντιμέτωποι με πρόστιμα από την Πολεοδομία.

  • Πότε μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας;

  Επιτρέπεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εφόσον:

  α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

  β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

  1. σε δάσος,
  2. σε ρέμα,
  3. σε αιγιαλό ή σε παραλία,
  4. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
  5. σε περιοχή απολύτου προστασίας,
  6. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
  7. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,
  8. σε θεσμοθετημένη παρόδια στοά,
  9. εντός ορίων διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

   

  • Τι γίνεται με τα ρυμοτομούμενα κτίσματα;

  Στα ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν πρόκειται να στεγαστούν υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
  • Για επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
  • Για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
  • Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.

   

  • Τι νομιμότητα πρέπει να έχει ένα κτίσμα για να μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας;
  1. να έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή αναθεώρηση και σύμφωνα με τους όρους αυτής,
  2. να έχει γίνει η νομιμοποίηση του
  3. να έχει κτιστεί πριν από την έγκριση του σχεδίου πόλης και οποιουδήποτε κανονισμού δόμησης της περιοχής
  4. να έχει κτιστεί πριν από το 1955 ή να έχει εξαιρεθεί από κατεδάφιση με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (νόμος Τρίτση) και μόνο για το τμήμα που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες,
  5. για κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί νεότερο μνημείο ή διατηρητέο είτε στο σύνολο, είτε σε τμήμα του,
  6. για κτίριο που έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια και έχει πρόσωπο σε οικοδομική γραμμή που βρίσκεται απέναντι από οικοδομικό τετράγωνο στα ακραία σημεία του σχεδίου και με τους όρους δόμησης του απέναντι οικοδομικού τετραγώνου.
  7. για κτίριο ή τμήμα κτιρίου που έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση της τακτοποίησης θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου.

  Προσοχή! Σε περιπτώσεις ρυμοτομούμενων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό (συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του ρυμοτομούμενου τμήματος σε κοινή χρήση).

  • Εγώ έχω άδεια για την κατοικία μου. Πώς θα ξέρω ότι έχει τηρηθεί η οικοδομική άδεια, για να προχωρήσω στην έκδοση άδειας μικρής κλίμακας;

  Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, ο οποίος θα κάνει αυτοψία στο ακίνητο και θα εξετάσει αν τηρήθηκαν τα σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) της οικοδομής. Ο μηχανικός για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας, υποβάλλει βεβαίωση – τεχνική έκθεση στην πολεοδομία, στην οποία δηλώνει ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις (δάσος, ρέμα, αιγιαλός κλπ) και ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο είναι νόμιμο ή έχει γίνει τακτοποίηση, με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία (αριθμός οικοδομικής άδειας, βεβαίωση του μηχανικού ότι το κτίσμα προϋφίσταται του έτους 1955 ή την ενδεχόμενη τακτοποίηση του αυθαιρέτου).

  • Έχω μία μονοκατοικία που είναι νόμιμη και στον ακάλυπτο έχτισα και μια αυθαίρετη αποθήκη. Μπορώ να βγάλω άδεια για επισκευή μόνο της νόμιμης κατοικίας;

  Όχι. Είναι σαφές ότι για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, απαιτείται η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου, που είναι το έδαφος με όλα τα συστατικά του μέρη, δηλαδή όλα τα οικοδομήματα.

  • Γίνεται έλεγχος στην εκτέλεση των εργασιών;

  Η άδεια μικρής κλίμακας εκδίδεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και ελέγχεται από την πολεοδομία. Η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια μικρής κλίμακας γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και την επίβλεψη του μηχανικού, χωρίς να γίνεται έλεγχος από την πολεοδομία και από ελεγκτή δόμησης.

  Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) όμως, γνωστοποιεί την άδεια στο αρμόδιο τμήμα των Οικοδομικών του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

  • Τι πρέπει να προσέχει ο ιδιοκτήτης;

  Σε περίπτωση που πέρα των δηλωθέντων εργασιών εκτελεσθούν και εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης και γίνει καταγγελία στη Πολεοδομία, το κτίριο είναι αυθαίρετο και καταλογίζονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα από την Πολεοδομία.

  Τέλος ο ιδιοκτήτης πριν ξεκινήσουν οι εργασίες πρέπει να προσέλθει στο Τμήμα Οικοδομών του ΕΦΚΑ, προκειμένου να κάνει την απογραφή του έργου και στη συνέχεια να ασφαλίσει τους οικοδόμους που θα απασχοληθούν, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

  Της Γραμματής Μπακλατσή,

  Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

  • Like 1


  User Feedback
  53 λεπτά πριν, BAS said:

  Καλά πήγαινε βγάλε εσύ μία ΑΜΚ σε ένα μαγαζί και μετά να μην μπορεί ο άλλος του Β΄ ορόφου να τακτοποιήσει τον Η/Υ τώρα που βρήκε να το πουλήσει και μετά θα δεις τι σου πει η πολεοδομία και ο δικηγόρος του...

  Για ρωτήστε Περισσό και Αγία Παρασκευή και Αργυρούπολη να μας πείτε . 

  Και ότι μας πείτε να σας το δώσουν επισήμως , ώστε να μην χάνουμε και δουλειές .

   

  Μπορείς να εξηγήσεις τι λες ? Τι σχέση έχει το αυθαίρετο στο μαγαζί με τον ΗΧ του διαμερίσματος ?! Δεν σε πιάνω. 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

   

  2 ώρες πριν, BAS said:

  ........................................................................

  Για ρωτήστε Περισσό και Αγία Παρασκευή και Αργυρούπολη να μας πείτε . 

  Και ότι μας πείτε να σας το δώσουν επισήμως , ώστε να μην χάνουμε και δουλειές .

   

  BAS ,

  στην Αγ. Παρασκευή για έκδοση αδείας αποπεράτωσης αυθαιρέτου  ανελκυστήρα (επί υφισταμένου αυθαιρέτου φ. οργανισμού) + ενίσχυση υφιστ.κτιρίου  + προσθήκη 2 ορόφων  μου είχαν ζητήσει, επί ν.4178,  στατική μελέτη του φ.οργανισμού του ανελκ. πράγμα που όφειλαν να γνωρίζουν ότι ΔΕΝ έπρεπε να απαιτήσουν.

  Έγιναν επί 2 εβδομάδες οι σχετικές κόντρες, κατέθεσα την σχετική απόφαση που με δικαίωνε και τελικώς δεν τους πέρασε, αφού δεν είχαν δίκιο....

  Edited by Anton_civeng
  • Like 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Προφανώς αυτό που λένε ισχύει για μονοκατοικίες, σε πολυκατοικίες πως θα γίνεται ο έλεγχος? Ανά οριζόντια ιδιοκτησία? Μην μου πείτε π.χ οτι αν πάω εγώ να εκτελέσω μια εργασία σε διαμέρισμα και βγάλω άδεια μικρής κλίμακας η πολεοδομία θα ελέγξει όλη την πολυκατοικία και μπορεί να επηρεαστώ εγώ από παρανομία σε ιδιοκτησία άλλου ιδιοκτήτη. 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Αντί να σας πούμε εμείς τι ισχύει ρωτήστε τις πολεοδομίες .

  Εγώ έχω απάντηση ότι ελέγχουμε ΟΛΟ το κτίριο από Αργυρούπολη . Περισσό και Αγία Παρασκευή , οπότε δεν μπαίνω σε λογικές που ψάχνω για μπελάδες .

  Ρωτήστε λοιπόν και πάρτε ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ είτε από τις Πολεοδομίες είτε από την Περιφέρεια , είτε από την ΔΟΚΚ .

  Γιατί εγώ που έχω μία διαφωνία σε ΕΝΑ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΘΕΜΑ του ΝΟΚ με ένα μηχανικό πολεοδομίας , πήγα στην περιφέρεια και στην ΔΟΚΚ , μου είπαν ότι έχω δίκιο , αλλά να βρώ λύση με τον μηχανικό , δεν βρήκα , έκανα ερώτημα πριν 2 χρόνια που είναι η ιστορία , η πολεοδομία απάντησε ότι έχει την άποψη του μηχανικού της και το έστειλε στην περιφέρεια , η περιφέρεια απάντησε 15 μήνες μετά , ότι έχω δίκιο εγώ , αλλά το έστειλε ψηλότερα για να πάρουν απόφαση και 2 χρόνια περιμένω ακόμα .

  Ευτυχώς που ο πελάτης ήταν περίεργος και η δουλειά μικρή και τον έστειλα , αλλά η ουσία είναι ότι 2 χρόνια περιμένω για το αυτονόητο και δεν ξέρω πότε θα απαντήσει η Αρχή .

  Ξαναλέω , από την στιγμή που νόμος των αυθαιρέτων είναι ανοικτός , δηλαδή ο καθένας μπορεί να τακτοποιήσει όποτε θέλει , αν η ΑΜΚ του στερήσει αυτό το δικαίωμα , τότε τα δικαστήρια θα τον δικαιώσουν και τα λεφτά θα είναι πολλά που θα χρεωθείτε . Πάρα πολλά . Για αυτό πάρτε χαρτί επίσημο .

  • Like 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  και ομως, το θεμα ειναι και απλο και σαφες

  Στο ΦΕΚ Β4520/18 αναφερονται και το 23 του ΝΟΚ

  και  επι πλεον και τα τακτοποιημενα   με άλλους νομους.

  δλδ. επειδη στο ΝΟΚ 23 δεν ηταν σαφες τι αφορουσε η φραση "νομιμα κτιρια" και ειδικα επειδη γραφει   μονον για νομιμοποιημενα...

  εφτιαξαν αυτο το αρθρο και περιελαβαν   διαταξεις και τα κτιρια ολοκληρα και τις ΟΙ και  τα κοινοχρηστα

  καλυτερο δεν γινεται  με τπτ...

  Να γκρινιαζουμε για τα στραβα των νόμων, αλλα οχι και για οσα θεωρουν στραβα οι ανεγκεφαλοι των ΥΔΟΜ

  "2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:

  α. σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α`),

  β. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου

  και γ. σε ρυμοτομούμενα κτίρια εφόσον πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμότομούμένων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό. 3. Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου. β. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

  γ. Βεβαίωση - Τεχνική Έκθεση Μηχανικού. Στην βεβαίωση - τεχνική έκθεση: - δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 2 με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία. Ειδικότερα, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου, - περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς. δ. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο. ε. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος. Ως τέτοιο νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή της δήλωσης υπαγωγής σε οποιονδήποτε νόμο περί αυθαιρέτων ή του προσαρτώμενου τοπογραφικού σε δικαιοπραξία. Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω στοιχεία, τότε υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ), συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές. στ. Φωτογραφίες του ακινήτου. ζ. Τα κατά περίπτωση ειδικά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. η. Προϋπολογισμός εργασιών όπου απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν. 4495/2017. Στον προϋπολογισμό υπολογίζονται μόνο το κόστος των οικοδομικών εργασιών για την υλοποίηση του έργου (δεν συνυπολογίζεται το κόστος αγοράς των μηχανημάτων και του εξοπλισμού π.χ. φ/β συστημάτων, οικίσκων, μηχανημάτων, ασκεπούς δεξαμενής τύπου compact, ενοικίασης ικριωμάτων κ.ά.), με την επιφύλαξη των περιπτώσεων λε και λδ του άρθρου 2. θ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό και στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, εφόσον υπάρχει, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των συνιδιοκτητών. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.). ι. Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α` 212), όπου απαιτείται.

   

  Ειδικά ως προς  τα κοινοχρηστα,   απαιτει μονον  συναινεση των συνιδιοκτητων,

  επειδη ως προς αυτα δεν υπαρχει  σήμερα υποχρεωση τακτοποιησης/βεβαιωσης 

  και δεν απαιτειται καμμια "τακτοποιηση" απο πριν.

  [αρθρο 83, "μη συμπεριλαμβανομενων των κοινοχρηστων]

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ρε συ ΜΠΑΣ τι μας λες ?! Επειδή σου είπε κάτι η τάδε πολεοδομία....?! Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει σε πολεοδομίες, έχω ακούσει ένα σωρό σαχλαμάρες από υπαλλήλους και τους έχω γράψει εκεί που δεν πάει ? Είναι δυνατόν να στηρίζομαι στο τι μου λέει μόνο π.χ. η Στ...... στον Περισσό ? Αυτή ΠΑΝΤΑ όσο θυμάμαι, λέει το δυσμενέστερο. Δεν με ενδιαφέρει η άποψη της. Οι νόμοι είναι σαφείς και σου λένε και δεν θες να το καταλάβεις παρόλο που σου παραθέτουν αποσπάσματα από αυτούς παραπάνω ότι αυθαιρεσίες σε Ο.Ι. ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ το υπόλοιπο κτίριο δηλαδή τις υπόλοιπες Ο.Ι. Ναι μεν η Υ.Α. της μικρής κλίμακας μιλάει για νομίμως υφιστάμενο κτίριο αλλά προφανώς εννοεί ξεχωριστή ιδιοκτησία στην περίπωση σύστασης. Επειδή δεν το ξεκαθαρίζει λοιπόν έρχονται κάποιες πολεοδομίες και σου δημιουργούν θέμα. Γράψε εσύ λοιπόν στην Τ.Ε. σου ότι αναφέρεσαι στην ξεχωριστή Ο.Ι. για να είσαι καλυμμένος.

  Αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν καταλαβαίνω.....πως θα επηρεαστεί και πάλι μία μεταβίβαση στο μέλλον από μία ΕΕΜΚ !?!!! Πως θα μάθει ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός που θα δώσει βεβαίωση ότι είχε βγει ΕΕΜΚ πριν μερικά χρόνια ?! Και ακόμη και να το μάθει, τι σχέση έχει ο έλεγχος που θα κάνει τότε ο μηχανικός για αυθαιρεσίες με το τι επέγραψε κάποτε ένας άλλος μηχανικός για ΕΕΜΚ ? Ο ν.4495/17 είναι σαφής ότι οι Ο.Ι. αντιμετωπίζονται χωριστά και δεν επηρεάζει η μία την άλλη.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Παράθεση

  και ότι το κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 2 με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία. Ειδικότερα, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου, -

  Αυτό είναι που μας μπερδεύει ...

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Μπας τι εννοείς μας τα μπλέκει αυτό ? Ξαναλέω μάλλον κάτι έχεις μπερδέψει.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Νικ όταν εμένα 3 πολεοδομίες της Αθήνας από τις 3 που έχω ρωτήσει μου είπαν περί ελέγχου του κτιρίου , εσύ λες να τις αγνοήσω . Ωραία τώρα με τα ηλεκτρονικά όλα θα είναι εύκολα να τα ελέγχουν , οπότε ο καθένας ας πορεύεται όπως νομίζει .

  Τι διαβάζεις εσύ ?

  Δεν βλέπεις τι θα υπογράφεις στην ΥΔ ?

  Παράθεση

  και ότι το κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 2

   

  • Like 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By angpsi
   Καλησπέρα σε όλους,
   Με την ευκαιρία της πρώτης μου ανάρτησης στο forum, να ξεκινήσω ευχαριστώντας τα μέλη και τους συντονιστές για τις πολυάριθμες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και μας βοηθούν στα μικρά και μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουμε στο επάγγελμά μας. Επίσης να απολογηθώ προκαταβολικά για το μακροσκελές ποστ, παρότι θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν αναλυτικός αλλά και συνοπτικός στις απορίες μου.
   Δεδομένα:
   Είμαι Αρχιτέκτονας-Μηχανικός και χρειάζομαι να βγάλω μια άδεια έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για να κάνω μια απλή περίφραξη με συρματόπλεγμα σε οικόπεδο εντός σχεδίου στο Δήλεσι. Απ' όσο καταλαβάινω, τούτο εμπίπτει στην κατηγορία "κβ. περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή όπως συρματόπλεγμα σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές (...)" του Άρθου 2 / Ν. 4520/2018. Από προσφορά που πήρα σε ντόπιο κατασκευαστή, η περίφραξη θα μου κοστίσει περί τα €400 (για μια πλευρά μήκους περ. 17μ. με πόρτα).
   Μετά από επιβεβαίωση και από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σχηματαρίου, από την στιγμή που το οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου η άδεια θα πρέπει να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα e-άδειες. Αντιλαμβάνομαι από προηγούμενη άδεια που έβγαλα για εσωτερικές διαρρυθμίσεις ότι χρειάζομαι και αύξοντα αριθμό από το σύστημα Αμοιβών Μηχανικού, τον οποίο και μπορώ να βγάλω μόνο με ενδιάμεση υποβολή του έργου, χωρίς δηλαδή να το υποβάλω για οριστική έγκριση. Να διευκρινίσω εδώ ότι το οικόπεδο ανήκει στον πατέρα μου και δεν προτίθεμαι να εισπράξω την παραμικρή αμοιβή.
   Παρ' όλα αυτά έχω μαζέψει κάποιες απορίες και από τα δυο συστήματα, για τις οποίες και θα ήθελα την βοήθειά σας.
   Απορίες:
   α) Ως προς το Σύστημα διαχείρισης Αμοιβών μηχανικού:
   Τι τύπο/είδος εργασίας βάζω στην καρτέλα “Κύριες Εργασίες”/“Εισαγωγή Εργασιών”; β) Ως προς το Σύστημα e-άδειες:
   Σε ποια Υπηρεσία Δόμησης απευθύνεται η αίτηση; Σε όποια με βολεύει, π.χ. λόγω απόστασης; Τι στοιχεία (είδος πράξης, εκδούσα αρχή, αριθμός πράξης, δόμηση) βάζω στην καρτέλα “Στοιχεία υφισταμένου”; Τι εργασία βάζω στην καρτέλα “Εργασίες ομάδας έργου”; Τι δικαιολογητικά χρειάζονται ως έγγραφα κυριότητας στην καρτέλα “Στοιχεία κυρίου του έργου”; Στην καρτέλα “Έλεγχοι/Επιμέρους περιπτώσεις” > “Επιμέρους περιπτώσεις”, εφόσον τσεκάρω την κατηγορία “κβ. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή σε μη ρυμοτομ. εντός σχεδίου”, τι σημαίνει η σημείωση “Η επιλογή είναι προαιρετική αλλά αν επιλεγεί δημιουργεί υποχρέωση για την υποβολή επιπλέον εγγράφων”; Τέλος, στην καρτέλα “Έλεγχοι/Επιμέρους περιπτώσεις” > “Υποχρεωτικοί έλεγχοι” > “Μελέτες/Έγγραφα” σημειώνονται οι παρακάτω μελέτες/έγγραφα Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης διαχείρισης έργου ή/και μελέτης (Με ευθύνη Μηχανικού) Φωτογραφίες (Με ευθύνη Μηχανικού) Βεβαίωση-Τεχνική έκθεση μηχανικού (αρθρ.1,παρ.3γ ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 ΦΕΚ Β' 4520/2018) (Με ευθύνη Μηχανικού) Έγγραφα Κτηματολογίου (αρθ. 41 παρ. 1δ ν. 4495/17) (Με ευθύνη Μηχανικού) Τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην παρ.3ε/άρθρ.1/ΥΑ (Με ευθύνη Μηχανικού) ενώ επιπλέον για την κατηγορία κβ. εμφανίζονται οι παρακάτω σχετιζόμενοι έλεγχοι επιμέρους περίπτωσης:
   Προϋπολογισμός Εργασιών Σχέδια όψεων Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών Ωστόσο στο ΦΕΚ, Άρθρο 2, για την κατηγορία “κβ. περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (…)” σημειώνεται πως το μόνο ζητούμενο είναι το τοπογραφικό, ενώ σε περιπτώσεις ειδικού αρχιολογικού ενδιαφέροντος ζητούνται και όψεις (της περίφραξης;).
   Τελικά τι από τα δύο ισχύει;
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Επισυνάπτω ενδεικτικά screenshot για την διευκόλυνσή σας,
   Ευχαριστώ προκαταβολικά για την βοήθεια,
   Άγγελος.


  • By Engineer
   Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018) τροποποιήθηκε ο ν.4495/2017 (Α΄ 167) και συγκεκριμένα στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94, προστέθηκε εδάφιο ως εξής:
   «Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (ΚΥΑ 171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.».
   Συνεπώς οι ωφελούμενοι οι οποίοι εκ παραδρομής έχουν ολοκληρώσει εργασίες που απαιτούσαν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας χωρίς να έχουν εκδώσει την σχετική έγκριση, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην έκδοσή της (και έως 31.01.2019),  έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα/καθυστερήσεις στην τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018) τροποποιήθηκε ο ν.4495/2017 (Α΄ 167) και συγκεκριμένα στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94, προστέθηκε εδάφιο ως εξής:
   «Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (ΚΥΑ 171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.».
   Συνεπώς οι ωφελούμενοι οι οποίοι εκ παραδρομής έχουν ολοκληρώσει εργασίες που απαιτούσαν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας χωρίς να έχουν εκδώσει την σχετική έγκριση, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην έκδοσή της (και έως 31.01.2019),  έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα/καθυστερήσεις στην τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • By CHRISTINE9999
   Καλημέρα σας .
   Παρακαλώ , όποιος έχει γνώση , άν χρειάζεται άδεια μικρής κλιμακας για αυτονόμηση διαμερίσματος με φυσικό αέριο.
   Το διαμέρισμα είναι σε πολυκατοικία, έχει ήδη φυσικό αέριο και θα μπεί μετρητής για αυτονόμηση .
   Στόν 4495/17 άρθρο 30 , εξαιρείτε από τήν άδεια όπως επίσης στο ΦΕΚ  ΦΕΚ Β' 4520/16.10.2018  περίπτωση λ άδεια μικρής κλίμακας Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση η του άρθρου 30 του ν. 4495/2017.
    
    
   Ευχαριστώ εκ τον προτέρων .
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.