Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Ελέγχουμε τη νομιμότητα του κτιρίου και μετά εκδίδουμε άδεια μικρής κλίμακας

  Πολλές εργασίες, κυρίως μικροεπισκευών, εκτελούνται με άδεια δόμησης μικρής κλίμακας, που είναι ποιο γρήγορη και ποιο οικονομική από τις άδεια δόμησης. Βασική προϋπόθεση όμως, για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας είναι η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου.

  Γι’ αυτό θα πρέπει οι πολίτες και οι μηχανικοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεδομένου ότι οι άδειες πλέον εκδίδονται ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα e- adeies και τηρείται αρχείο. Έτσι εύκολα θα εντοπίζεται στο άμεσο μέλλον, αν εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας σε ένα κτίριο και στη συνέχεια το ίδιο κτίριο υπάχθηκε σε νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. Επομένως καλό είναι να γνωρίζουμε αν επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας στο ακίνητό μας, για να μην έχουμε το φόβο να κριθούν οι εργασίες αυθαίρετες και έρθουμε αντιμέτωποι με πρόστιμα από την Πολεοδομία.

  • Πότε μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας;

  Επιτρέπεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εφόσον:

  α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

  β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

  1. σε δάσος,
  2. σε ρέμα,
  3. σε αιγιαλό ή σε παραλία,
  4. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
  5. σε περιοχή απολύτου προστασίας,
  6. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
  7. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,
  8. σε θεσμοθετημένη παρόδια στοά,
  9. εντός ορίων διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

   

  • Τι γίνεται με τα ρυμοτομούμενα κτίσματα;

  Στα ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν πρόκειται να στεγαστούν υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
  • Για επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
  • Για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
  • Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.

   

  • Τι νομιμότητα πρέπει να έχει ένα κτίσμα για να μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας;
  1. να έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή αναθεώρηση και σύμφωνα με τους όρους αυτής,
  2. να έχει γίνει η νομιμοποίηση του
  3. να έχει κτιστεί πριν από την έγκριση του σχεδίου πόλης και οποιουδήποτε κανονισμού δόμησης της περιοχής
  4. να έχει κτιστεί πριν από το 1955 ή να έχει εξαιρεθεί από κατεδάφιση με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (νόμος Τρίτση) και μόνο για το τμήμα που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες,
  5. για κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί νεότερο μνημείο ή διατηρητέο είτε στο σύνολο, είτε σε τμήμα του,
  6. για κτίριο που έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια και έχει πρόσωπο σε οικοδομική γραμμή που βρίσκεται απέναντι από οικοδομικό τετράγωνο στα ακραία σημεία του σχεδίου και με τους όρους δόμησης του απέναντι οικοδομικού τετραγώνου.
  7. για κτίριο ή τμήμα κτιρίου που έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση της τακτοποίησης θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου.

  Προσοχή! Σε περιπτώσεις ρυμοτομούμενων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό (συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του ρυμοτομούμενου τμήματος σε κοινή χρήση).

  • Εγώ έχω άδεια για την κατοικία μου. Πώς θα ξέρω ότι έχει τηρηθεί η οικοδομική άδεια, για να προχωρήσω στην έκδοση άδειας μικρής κλίμακας;

  Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, ο οποίος θα κάνει αυτοψία στο ακίνητο και θα εξετάσει αν τηρήθηκαν τα σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) της οικοδομής. Ο μηχανικός για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας, υποβάλλει βεβαίωση – τεχνική έκθεση στην πολεοδομία, στην οποία δηλώνει ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις (δάσος, ρέμα, αιγιαλός κλπ) και ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο είναι νόμιμο ή έχει γίνει τακτοποίηση, με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία (αριθμός οικοδομικής άδειας, βεβαίωση του μηχανικού ότι το κτίσμα προϋφίσταται του έτους 1955 ή την ενδεχόμενη τακτοποίηση του αυθαιρέτου).

  • Έχω μία μονοκατοικία που είναι νόμιμη και στον ακάλυπτο έχτισα και μια αυθαίρετη αποθήκη. Μπορώ να βγάλω άδεια για επισκευή μόνο της νόμιμης κατοικίας;

  Όχι. Είναι σαφές ότι για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, απαιτείται η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου, που είναι το έδαφος με όλα τα συστατικά του μέρη, δηλαδή όλα τα οικοδομήματα.

  • Γίνεται έλεγχος στην εκτέλεση των εργασιών;

  Η άδεια μικρής κλίμακας εκδίδεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και ελέγχεται από την πολεοδομία. Η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια μικρής κλίμακας γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και την επίβλεψη του μηχανικού, χωρίς να γίνεται έλεγχος από την πολεοδομία και από ελεγκτή δόμησης.

  Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) όμως, γνωστοποιεί την άδεια στο αρμόδιο τμήμα των Οικοδομικών του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

  • Τι πρέπει να προσέχει ο ιδιοκτήτης;

  Σε περίπτωση που πέρα των δηλωθέντων εργασιών εκτελεσθούν και εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης και γίνει καταγγελία στη Πολεοδομία, το κτίριο είναι αυθαίρετο και καταλογίζονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα από την Πολεοδομία.

  Τέλος ο ιδιοκτήτης πριν ξεκινήσουν οι εργασίες πρέπει να προσέλθει στο Τμήμα Οικοδομών του ΕΦΚΑ, προκειμένου να κάνει την απογραφή του έργου και στη συνέχεια να ασφαλίσει τους οικοδόμους που θα απασχοληθούν, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

  Της Γραμματής Μπακλατσή,

  Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού  Σχόλια Μελών
  Εγώ φίλε μου μεγάλωσα και για λίγα χρόνια ακόμα θα ασχολούμαι με το μπάχαλο της νομοθεσίας . Εσείς οι νεότεροι να έχετε το νου σας μην βρεθείτε μπλεγμένοι .

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Νομίζω ότι η μόνη περίπτωση να χρειαστεί έλεγχος όλου του κτιρίου, σε κτίριο με Ο.Ι. είναι η Ε.Ε.Μ.Κ. να αφορά επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Αλλιώς το εξετάζουμε ανά Ο.Ι.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ομως,

  σήμερα, βεβαιωση για τα κοινοχρηστα δεν ζηταει ο νομος, πουθενα.

  Ούτε τα κοινοχρηστα εχουν κτηματολογικο αριθμο ούτε διαγραμμα.

  "δ. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο".

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  πολυ σωστα

  αφορα την περιπτωση οπου σε μια οικοδομη δεν εχει γινει συσταση,

  οπότε, προκειμενου να γινει συσταση ΟΙ,  απαιτειται βεβαιωση και για τα κοινοχρηστα.

  Η συζητηση μας αφορα την εκδοση ΕΕΜΚ για εργασιες σε κοινοχρηστα [πχ. κοπη δενδρου]

  και εάν απαιτειται  να ειναι  τακτοποημενες ολες οι ΟΙ  ή -και- τα κοινοχρηστα.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Nα το επεκτείνω λίγο. 

  Εστω κατα τον ελεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις οι οποιες υπάγονται στην

  "νέα" παράγραφο 82 θ) του 4495. 

  Προχωράμε σε εκδοση αδείας ή ΕΕΜΚ δίχως ρύθμιση?

  Η το αρθρο 82 αφορά μόνο δικαιοπραξίες-συμβόλαια?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Επειδή έχω μπερδευτεί λίγο, για μια ΕΕΜΚ για σκαλωσιά σε πρόσοψη οικοδομής θα πρέπει να ελέγξω πρώτα την νομιμότητα όλων των Ο.Ι. ξεχωριστά?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  40 λεπτά πριν, dimitris GM said:

  πολυ σωστα

  αφορα την περιπτωση οπου σε μια οικοδομη δεν εχει γινει συσταση,

  οπότε, προκειμενου να γινει συσταση ΟΙ,  απαιτειται βεβαιωση και για τα κοινοχρηστα.

  Η συζητηση μας αφορα την εκδοση ΕΕΜΚ για εργασιες σε κοινοχρηστα [πχ. κοπη δενδρου]

  και εάν απαιτειται  να ειναι  τακτοποημενες ολες οι ΟΙ  ή -και- τα κοινοχρηστα.

   

  Όχι μόνο. Το εξετάζουμε πολεοδομικά το θέμα. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους και δυνητικά μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα από την πολεοδομία, με οποιαδήποτε αφορμή (π.χ. καταγγελία), τότε απαιτείται τακτοποίηση ανεξάρτητα από το αν χρειάζεται να εκδοθεί βεβαίωση για δικαιοπραξία.

  Τώρα για τις ΕΕΜΚ επί κοινόχρηστων πιστεύω, αν και σκληρό, ότι όλο το κτίριο θα πρέπει να είναι νόμιμο, δεδομένου ότι χρειάζεται η συναίνεση όλων των ιδιοκτητών και ωφελούνται όλες οι ιδιοκτησίες.  

  Στην πράξη βέβαια, όπως είναι δομημένο το σύστημα, θα δούμε πολλές ταλιμπανιές.

   

  • Like 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  3 ώρες πριν, BAS said:

  ...Εγώ έχω απάντηση ότι ελέγχουμε ΟΛΟ το κτίριο από Αργυρούπολη . Περισσό και Αγία Παρασκευή , οπότε δεν μπαίνω σε λογικές που ψάχνω για μπελάδες .

  ..... έκανα ερώτημα πριν 2 χρόνια που είναι η ιστορία , η πολεοδομία απάντησε ότι έχει την άποψη του μηχανικού της και το έστειλε στην περιφέρεια , η περιφέρεια απάντησε 15 μήνες μετά , ότι έχω δίκιο εγώ , αλλά το έστειλε ψηλότερα για να πάρουν απόφαση και 2 χρόνια περιμένω ακόμα ...

  Aρα αναφέρεσαι σε περίπτωση επί Ν.4178.

  Προσωπικά στην Πολεοδομία  Αγίας Παρασκευής εξέδωσα  εκείνη την  περίοδο ΕΕΜΚ , όπου κατόπιν συζήτησης εφ' όσον οι εργασίες ΔΕΝ ήταν σε κοινόχρηστο / κοινόκτητο τμήμα  του κτιρίου ΔΕΝ ζητήθηκε νομιμότητα  όλης της πολυκατοικίας παρά μόνο της οριζοντίου ιδιοκτησίας. Και ήταν και με χρήση πολυόροφης σκαλωσιάς.

  Και πιστεύω ότι το θέμα  έγκειται ακριβώς στον χαρακτήρα του τμήματος του κτηρίου που θα επέμβουμε.  Το τι είναι κοινόχρηστο / κοινόκτητο η μή περιγράφεται στην πράξη σύστασης ορ. ιδιοκτησίας του κάθε κτηρίου.

  Edited by avgoust

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  7 ώρες πριν, laxanos said:

  Nα το επεκτείνω λίγο. 

  Εστω κατα τον ελεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις οι οποιες υπάγονται στην

  "νέα" παράγραφο 82 θ) του 4495. 

  Προχωράμε σε εκδοση αδείας ή ΕΕΜΚ δίχως ρύθμιση?

  Η το αρθρο 82 αφορά μόνο δικαιοπραξίες-συμβόλαια?

  Laxanos  με την καλησπέρα μου,

  από αυτό:

  image.png.0432197dac461dd24074d9b0d04e475e.png

  και αυτό:

  image.png.2fd836de8d60f2b50097d5a8667f84cf.png

  βλέπω ότι πριν από την έκδοση ΕΕΔΜΚ θα πρέπει να έχουν νομιμοποθηθεί / τακτοποιηθεί ΟΛΕΣ οι αυθαίρετες κατασκευές μη εξαιρουμένων των πολεοδομικών παραβάσεων της παρ.3 του αρ. 81.

  Ανεξάρτητα αυτού και σύμφωνα με το νέο αρ.82.2.θ  μπορούν να γίνουν δικαιοπραξίες ΧΩΡΙΣ την νομιμοποίηση / τακτοποίηση τυχόν  πολεοδομικών παραβάσεων του αρ. 81.3. α, ε, στ, ζ

  EDIT:

  Θεωρώ δε, ότι στην περίπτωση συστημένων ιδιοκτησιών (Ο.Ι ή Κ.Ι)  ο έλεγχος-τακτοποίηση/νομιμοποίηση για ΕΕΔΜΚ αφορά περιοριστικά στην συγκεκριμένη συστημένη ιδιοκτησία.

  Edited by Anton_civeng
  • Upvote 2

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Δημιουργία λογαριασμού

  Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

  Εγγραφή νέου λογαριασμού

  Σύνδεση

  Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από Engineer
   Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018) τροποποιήθηκε ο ν.4495/2017 (Α΄ 167) και συγκεκριμένα στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94, προστέθηκε εδάφιο ως εξής:
   «Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (ΚΥΑ 171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.».
   Συνεπώς οι ωφελούμενοι οι οποίοι εκ παραδρομής έχουν ολοκληρώσει εργασίες που απαιτούσαν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας χωρίς να έχουν εκδώσει την σχετική έγκριση, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην έκδοσή της (και έως 31.01.2019),  έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα/καθυστερήσεις στην τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.

   View full είδηση
  • Από Engineer
   Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018) τροποποιήθηκε ο ν.4495/2017 (Α΄ 167) και συγκεκριμένα στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94, προστέθηκε εδάφιο ως εξής:
   «Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (ΚΥΑ 171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.».
   Συνεπώς οι ωφελούμενοι οι οποίοι εκ παραδρομής έχουν ολοκληρώσει εργασίες που απαιτούσαν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας χωρίς να έχουν εκδώσει την σχετική έγκριση, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην έκδοσή της (και έως 31.01.2019),  έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα/καθυστερήσεις στην τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Από CHRISTINE9999
   Καλημέρα σας .
   Παρακαλώ , όποιος έχει γνώση , άν χρειάζεται άδεια μικρής κλιμακας για αυτονόμηση διαμερίσματος με φυσικό αέριο.
   Το διαμέρισμα είναι σε πολυκατοικία, έχει ήδη φυσικό αέριο και θα μπεί μετρητής για αυτονόμηση .
   Στόν 4495/17 άρθρο 30 , εξαιρείτε από τήν άδεια όπως επίσης στο ΦΕΚ  ΦΕΚ Β' 4520/16.10.2018  περίπτωση λ άδεια μικρής κλίμακας Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση η του άρθρου 30 του ν. 4495/2017.
    
    
   Ευχαριστώ εκ τον προτέρων .
  • Από savvas
   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι χρειάζομαι τα φώτα σας για την εξής περίπτωση:  σε ισόγειο κτίριο εντός σχεδίου (Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης) χωρίς Ο.Α. αλλά με απόφαση νομάρχη εξαίρεσης από κατεδάφιση (το 2005), χρειάζεται Ε.Ε.Δ. Μικρής Κλίμακας για εργασίες επισκευών στέγης/ενεργειακής αναβάθμισης με χρήση ικριωμάτων.  Το κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο άρτιο, αλλά μη οικοδομήσιμο, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται μέσω δουλείας διόδου από διπλανό οικόπεδο του ίδιου Ο.Τ.
   Αν και σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β' 4520/16.10.2018 καταλαβαίνω ότι η γ' φάση του 1337/83 είναι νομιμοποίηση με  τη έννοια της παρ. "...σε κτήρια ή τμήματα κτηρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτο…", έχω δεύτερες σκέψεις όσον αφορά την νομιμότητα του κτίσματος, και συγκεκριμένα αν θα έπρεπε το 2005 να είχε προχωρήσει και σε έκδοση οικοδομικής αδείας μετά την εξαίρεση.
   Κάθε (τεκμηριωμένη) άποψη καλοδεχούμενη, ευχαριστώ!
   Υ.Γ. Άλλη μια περιπτωσάρα - αναρωτιέμαι που πάω και τα βρίσκω, lol...
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.