Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Ελέγχουμε τη νομιμότητα του κτιρίου και μετά εκδίδουμε άδεια μικρής κλίμακας

  Πολλές εργασίες, κυρίως μικροεπισκευών, εκτελούνται με άδεια δόμησης μικρής κλίμακας, που είναι ποιο γρήγορη και ποιο οικονομική από τις άδεια δόμησης. Βασική προϋπόθεση όμως, για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας είναι η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου.

  Γι’ αυτό θα πρέπει οι πολίτες και οι μηχανικοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεδομένου ότι οι άδειες πλέον εκδίδονται ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα e- adeies και τηρείται αρχείο. Έτσι εύκολα θα εντοπίζεται στο άμεσο μέλλον, αν εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας σε ένα κτίριο και στη συνέχεια το ίδιο κτίριο υπάχθηκε σε νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. Επομένως καλό είναι να γνωρίζουμε αν επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας στο ακίνητό μας, για να μην έχουμε το φόβο να κριθούν οι εργασίες αυθαίρετες και έρθουμε αντιμέτωποι με πρόστιμα από την Πολεοδομία.

  • Πότε μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας;

  Επιτρέπεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εφόσον:

  α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

  β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

  1. σε δάσος,
  2. σε ρέμα,
  3. σε αιγιαλό ή σε παραλία,
  4. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
  5. σε περιοχή απολύτου προστασίας,
  6. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
  7. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,
  8. σε θεσμοθετημένη παρόδια στοά,
  9. εντός ορίων διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

   

  • Τι γίνεται με τα ρυμοτομούμενα κτίσματα;

  Στα ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν πρόκειται να στεγαστούν υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
  • Για επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
  • Για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
  • Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.

   

  • Τι νομιμότητα πρέπει να έχει ένα κτίσμα για να μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας;
  1. να έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή αναθεώρηση και σύμφωνα με τους όρους αυτής,
  2. να έχει γίνει η νομιμοποίηση του
  3. να έχει κτιστεί πριν από την έγκριση του σχεδίου πόλης και οποιουδήποτε κανονισμού δόμησης της περιοχής
  4. να έχει κτιστεί πριν από το 1955 ή να έχει εξαιρεθεί από κατεδάφιση με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (νόμος Τρίτση) και μόνο για το τμήμα που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες,
  5. για κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί νεότερο μνημείο ή διατηρητέο είτε στο σύνολο, είτε σε τμήμα του,
  6. για κτίριο που έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια και έχει πρόσωπο σε οικοδομική γραμμή που βρίσκεται απέναντι από οικοδομικό τετράγωνο στα ακραία σημεία του σχεδίου και με τους όρους δόμησης του απέναντι οικοδομικού τετραγώνου.
  7. για κτίριο ή τμήμα κτιρίου που έχει υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση της τακτοποίησης θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου.

  Προσοχή! Σε περιπτώσεις ρυμοτομούμενων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό (συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του ρυμοτομούμενου τμήματος σε κοινή χρήση).

  • Εγώ έχω άδεια για την κατοικία μου. Πώς θα ξέρω ότι έχει τηρηθεί η οικοδομική άδεια, για να προχωρήσω στην έκδοση άδειας μικρής κλίμακας;

  Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, ο οποίος θα κάνει αυτοψία στο ακίνητο και θα εξετάσει αν τηρήθηκαν τα σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) της οικοδομής. Ο μηχανικός για την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας, υποβάλλει βεβαίωση – τεχνική έκθεση στην πολεοδομία, στην οποία δηλώνει ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις (δάσος, ρέμα, αιγιαλός κλπ) και ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο είναι νόμιμο ή έχει γίνει τακτοποίηση, με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία (αριθμός οικοδομικής άδειας, βεβαίωση του μηχανικού ότι το κτίσμα προϋφίσταται του έτους 1955 ή την ενδεχόμενη τακτοποίηση του αυθαιρέτου).

  • Έχω μία μονοκατοικία που είναι νόμιμη και στον ακάλυπτο έχτισα και μια αυθαίρετη αποθήκη. Μπορώ να βγάλω άδεια για επισκευή μόνο της νόμιμης κατοικίας;

  Όχι. Είναι σαφές ότι για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, απαιτείται η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου, που είναι το έδαφος με όλα τα συστατικά του μέρη, δηλαδή όλα τα οικοδομήματα.

  • Γίνεται έλεγχος στην εκτέλεση των εργασιών;

  Η άδεια μικρής κλίμακας εκδίδεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και ελέγχεται από την πολεοδομία. Η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια μικρής κλίμακας γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και την επίβλεψη του μηχανικού, χωρίς να γίνεται έλεγχος από την πολεοδομία και από ελεγκτή δόμησης.

  Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) όμως, γνωστοποιεί την άδεια στο αρμόδιο τμήμα των Οικοδομικών του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

  • Τι πρέπει να προσέχει ο ιδιοκτήτης;

  Σε περίπτωση που πέρα των δηλωθέντων εργασιών εκτελεσθούν και εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης και γίνει καταγγελία στη Πολεοδομία, το κτίριο είναι αυθαίρετο και καταλογίζονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα από την Πολεοδομία.

  Τέλος ο ιδιοκτήτης πριν ξεκινήσουν οι εργασίες πρέπει να προσέλθει στο Τμήμα Οικοδομών του ΕΦΚΑ, προκειμένου να κάνει την απογραφή του έργου και στη συνέχεια να ασφαλίσει τους οικοδόμους που θα απασχοληθούν, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

  Της Γραμματής Μπακλατσή,

  Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

  • Like 1


  User Feedback
  Συμφωνώ Αντώνη! Και εγω εκεί καταλήγω οτι για να βγεί ΕΕΜΚ ή αδεια δόμησης θα πρέπει να εχει γίνει ρύθμιση για τα...πάντα. Άλλωστε το 82 αναφέρεται σε περίπτωση δικαιοπραξιών και μόνο δηλαδή ως προς την έκδοση βεβαίωσης για μεταβίβαση. Για αυτο θεωρώ θέλει προσοχή η βεβαίωση για μεταβίβαση βάσει 82θ ώς προς την αιτιολόγηση στην τ.ε. Ισως θα πρέπει να συνοδεύεται και απο καποια ΥΔ προς ενημέρωση του ιδιοκτήτη....

  Edited by laxanos
  • Thanks 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  συμφωνώ Αντώνη και  laxanos

  Άλλα ισχύουν για τις  βεβαιώσεις μεταβίβασης (άρθ 82 ν 4495 βλέπε εξαιρέσεις) και

  άλλα για το πότε (κατά το άρθ 23 4067/17 ) ένα κτίριο θεωρείται νόμιμο [ώστε  ως νόμιμο κατά το άρθ 1 της  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/ΦΕΚ4520β’/16-10-18  να δικαιούται Ε.Ε.Μ.Κ]

  Έτσι ενώ σου 'ρχεται  πελάτης για έκδοση Ε.Ε.Μ.Κ (που μόλις αγόρασε ακίνητο)  και

  λες ααα! καθαρή δουλειά -αφού όλα είναι νόμιμα!!- και  υπογράφεις την Υ.Δ περί νομιμότητας

  Μόλις  ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕΣ

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Δυστυχώς όταν ερχεται πελάτης που μόλις αγόρασε ακίνητο με βεβαίωση  ή ρύθμιση από άλλο μηχανικό

  είναι απ τα χειρότερα σενάρια.....Πολλά είδανε τα μάτια μου...που λέει και ο Μάρκος....

   

   

  Edited by laxanos

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  δλδ, εννοείτε οτι,  ενω εχουμε το παρακατω -ειδικο- κειμενο στο ΦΕΚ  Β 4520/18,

  ψαχνουμε να βρουμε την νομιμοτητα μιας ολοκληρης πολυκατοικιας.

  [φυσικα και δεν συμφωνώ]

  "2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:

  α. σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α`),

  β. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου

  Edited by dimitris GM

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Δεν εννούμε αυτό Δημήτρη.

  Θεωρούμε ότι εφόσον επρόκειτο να εκδοθεί μια εεμκ ή μια άδεια δόμησης.

  Το κτίριο, αυτοτελής ή οριζόντια ή καθετη ιδιοκτησία για το οποίο θα εκδοθεί η αντίστοιχη εεμκ ή αδεια δόμησης

  θα πρέπει να είναι νόμιμο ή ρυθμισμένο-τακτοποιημένο ακόμη και για αυθαιρεσίες τις οποίες "επιτρέπει" το 82θ προκειμένου να

  γίνει μεταβίβαση-δικαιοπραξία. Τουτέστιν για παράδειγμα εφόσον έχω πχ αλλαγές στα ανοίγματα (Κ3) ενώ μπορέι να γίνει μεταβίβαση,

  χωρίς ρύθμιση αυτών βάσει του 82θ, θα πρέπει να ρυθμιστούν προκειμένου να εκδοθεί εεμκ.

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Πάντως η υπεύθυνη δήλωση μιλάει για ΚΤΙΡΙΟ .

  • Like 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  για  αυτες οι εργασιες του 82/θ που παραπεμπουν στο 81 παρ. 3

  [με εξαιρεση τις παρ. β, γ και δ']

  δεν απαγορευεται η μεταβιβαση, αρα δεν απαιτειται βεβαιωση.

   

  Υπο αυτη την εποψη, ποια βεβαιωση θα φερεις στην ΕΕΜΚ για εργασιες που δεν απαιτουν τακτοποιηση,  άρα ούτε εκδοση βεβαιωσης?

   

  βας

  ποιος συνεταξε την ΥΔ και γιατι να ειναι σωστη,

  αφου ηδη εχουμε τον ιδια την υπουργικη σε ΦΕΚ που λεει και για τμηματα κτιριου?

   

   

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  36 λεπτά πριν, dimitris GM said:

  για  αυτες οι εργασιες του 82/θ που παραπεμπουν στο 81 παρ. 3

  [με εξαιρεση τις παρ. β, γ και δ']

  δεν απαγορευεται η μεταβιβαση, αρα δεν απαιτειται βεβαιωση.

  Υπο αυτη την εποψη, ποια βεβαιωση θα φερεις στην ΕΕΜΚ για εργασιες που δεν απαιτουν τακτοποιηση,  άρα ούτε εκδοση βεβαιωσης?

  Bεβαίωση υπαγωγής-ρύθμισης των όποιων αυθαιρεσιών. Θα μου πεις τι γίνεται σε περιπτώσεις οπού εχω παλιότερες βεβαίωσης νομιμότητας (4178) με τροποποίηση όψεων  με βάση το λεκτικό για κάλυψη δόμηση ύψος κλπ(?) Θα σου πω ότι και εκεί θα μπορεί με κατάλληλη αιτιολόγηση να γίνει ρύθμιση Κ3  η λοιπών και  κατόπιν εεμκ.

  Γενικά, όσον αφορά το κομμάτι του μηχανικού, πέραν του νομικού, η τροποποίηση όψεων για παράδειγμα η οποία ναι μεν είναι μικροπαράβαση (Κ3) δεν είναι απλή υπόθεση...Δε το συζητώ για κτίρια που έχουν περάσει επαε κλπ.... Θεωρώ λοιπών ότι πέραν των προ του 55 ή των εξαιρουμένων οριστικά από κατεδάφιση βάσει κάποιας παλιάς νομοθεσίας-διάταξης, για τα οποία δεν υπάρχει και κάποιος φάκελος-άδεια κλπ συνήθως, προκειμένου να εκδοθεί εεμκ ή άδεια θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί τα πάντα. Δηλαδή, έστω ότι εξετάζουμε διαρρυθμίσεις μέσω εεμκ. Θα παρουσιαστεί στην ΥΔΟΜ κάτοψη υπάρχοντος η οποία δε θα συμφωνεί με τη κάτοψη της αδείας ως  προς τα ανοίγματα για παράδειγμα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ρύθμιση της παράβασης αυτής? Συνοδευόμενη από τι? Από βεβαίωση εξαίρεσης του 82θ που αφορά δικαιοπραξίες?

  Το 82θ αναφέρεται σε δικαιοπραξίες. Άρα, νομικές πράξεις μεταβιβάσεις κλπ. Ανέκαθεν, πόσο μάλλον όταν προστέθηκε η παράγραφος θ στο 82 είχα απορία για το πότε και αν θα πρέπει να ρυθμιστούν αυθαιρεσίες που εμπίπτουν σε αυτό. Οι οποίες είναι αυθαιρεσίες όπως αναφέρει και ο Αντώνης παραπάνω βάσει το 81γ).

  Νομικό κενό? Ίσως

  Νομοθεσία ρδελομπου? Σίγουρα

  edit: Και στο ΦΕΚ αναφορά περί νομιμότητας έχει στο άρθρο 23 του 4067 και όχι στο 82 του 4495.

   

  Edited by laxanos

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  ρε παίδες όλοι το ίδιο λέμε

  δηλ ενώ ο Ν 4495/17, προκειμένου για μεταβίβαση,  ορισμένες αυθαιρεσίες τις εξαιρεί από την ένταξη

  έρχεται με την ΚΥΑ και σου λέει "ότι για να εκδώσεις Ε.Ε.Μ.Κ τώρα (τις παραπάνω  εξαιρέσεις) πρέπει να τις εντάξεις

  (προσωπικά και τα δύο τα βλέπω  λογικά  γιατί

  το πρώτο γίνεται για διευκόλυνση των φτωχών πωλητών και 

  το δεύτερο για επιβάρυνση των πλουσίων-αγοραστών) 

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Πράγματι ΔΕΝ θεωρώ ότι δημιουργείται παράδοξο ή ασυμβίβαστο από το ότι  η μεν   ΕΕΔΜΚ μπορεί να εκδοθεί ΜΟΝΟΝ επί νομιμοποιημένων / τακτοποιημένων αυθαιρέτων , ενώ η μεταβίβαση του ακινήτου μπορεί να γίνει ΚΑΙ με αυθαίρετες πολεοδομικές παραβάσεις τύπου αρ.81.3. α, ε, στ, ζ.  Αυτό το καθεστώς εξ΄ άλλου, απλά σε μεγαλύτερο βαθμό, ίσχυε προ των νόμων τακτοποίησης αυθαιρέτων. Ήταν δηλαδή δυνατή  η μεταβίβαση του όποιου ακινήτου με αυθαίρετα μετά την εγκληματική για μένα παρερμηνεία του αρ. 17.12 του ν.1337/83 (απόφαση ΑΠ-304/88* κ.λ.π)  που έφτασε να διαστρεβλώσει την αρχική πρόθεση του νομοθέτη - Τρίτση, ή να εκμεταλλευτεί την εν μέρει ασάφεια του, ώστε να μπορούν τελικά να μεταβιβάζονται ακόμη κι ολόκληρες αυθαίρετες εξ΄αδιαιρέτου πολυκατοικίες απλά επειδή υπήρχε στο ακίνητο μία αρχική άδεια για ...."σκυλόσπιτο".  

  Έτσι, του λοιπού ο υποψήφιος αγοραστής καλά θα κάνει, κι έτσι θα έπρεπε πάντα, να συμβουλευτεί μηχανικό για το αν το υπό αγορά ακίνητο, έστω και τακτοποιημένο, διατηρεί (νομίμως για την δικαιοπραξία) τυχόν αυθαίρετες πολεοδομικές παραβάσεις (τύπου αρ.81.3. α, ε, στ, ζ)  που θα του βγουν μπροστά αγκάθι σε περίπτωση ανάγκης έκδοσης  ΕΕΔΜΚ για π.χ αλλαγή διαρρύθμισης. Αλλιώς,  στην περίπτωση αυτή θα μπορεί μεν, θα πληρώσει δε, την τακτοποίηση αυτών των πολεοδομικών παραβάσεων για να δυνηθεί να προχωρήσει στην αλλαγή της εσωτ. διαρρύθμισης του.....    

  Μιά χαρά είναι έτσι ,...

  Κύριε μου θες σπίτι ?...

  ρώτα κι ένα Μηχανικό τι είναι αυτό που θα πάρεις....

  όχι μόνο τον μάστρο Μήτσο για το παλιό Hundai ...

  μη και θέλει δίσκο - πλατώ μετά την αγορά του ...... :mad:

   

  * έλεγε:    ".....Επομένως, η απαγόρευση της διαθέσεως ή συστάσεως εμπραγμάτου δικαιώματος, δεν εκτείνεται και στα οικοδομήματα εκείνα, τα οποία έχουν ανεγερθεί νομίμως, αλλά μεταγενεστέρως έγιναν εντός αυτών,για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού τους, για τον οποίον προορίζονταν από κατασκευής τους, διαρρυθμίσεις ή προσθήκες, χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο οικοδομική άδεια, καθόσον,στις περιπτώσεις αυτές, το αυθαίρετο περιορίζεται σε μόνη την χωρίς άδεια διαρρύθμιση ή προσθήκη, η οποία και μόνο υπόκειται σε κατεδάφιση, αν δεν ήθελε νομιμοποιηθεί ή δεν συντρέχει περίπτωση νομιμοποιήσεώς της.

   

  Edited by Anton_civeng

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By angpsi
   Καλησπέρα σε όλους,
   Με την ευκαιρία της πρώτης μου ανάρτησης στο forum, να ξεκινήσω ευχαριστώντας τα μέλη και τους συντονιστές για τις πολυάριθμες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και μας βοηθούν στα μικρά και μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουμε στο επάγγελμά μας. Επίσης να απολογηθώ προκαταβολικά για το μακροσκελές ποστ, παρότι θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν αναλυτικός αλλά και συνοπτικός στις απορίες μου.
   Δεδομένα:
   Είμαι Αρχιτέκτονας-Μηχανικός και χρειάζομαι να βγάλω μια άδεια έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για να κάνω μια απλή περίφραξη με συρματόπλεγμα σε οικόπεδο εντός σχεδίου στο Δήλεσι. Απ' όσο καταλαβάινω, τούτο εμπίπτει στην κατηγορία "κβ. περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή όπως συρματόπλεγμα σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές (...)" του Άρθου 2 / Ν. 4520/2018. Από προσφορά που πήρα σε ντόπιο κατασκευαστή, η περίφραξη θα μου κοστίσει περί τα €400 (για μια πλευρά μήκους περ. 17μ. με πόρτα).
   Μετά από επιβεβαίωση και από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σχηματαρίου, από την στιγμή που το οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου η άδεια θα πρέπει να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα e-άδειες. Αντιλαμβάνομαι από προηγούμενη άδεια που έβγαλα για εσωτερικές διαρρυθμίσεις ότι χρειάζομαι και αύξοντα αριθμό από το σύστημα Αμοιβών Μηχανικού, τον οποίο και μπορώ να βγάλω μόνο με ενδιάμεση υποβολή του έργου, χωρίς δηλαδή να το υποβάλω για οριστική έγκριση. Να διευκρινίσω εδώ ότι το οικόπεδο ανήκει στον πατέρα μου και δεν προτίθεμαι να εισπράξω την παραμικρή αμοιβή.
   Παρ' όλα αυτά έχω μαζέψει κάποιες απορίες και από τα δυο συστήματα, για τις οποίες και θα ήθελα την βοήθειά σας.
   Απορίες:
   α) Ως προς το Σύστημα διαχείρισης Αμοιβών μηχανικού:
   Τι τύπο/είδος εργασίας βάζω στην καρτέλα “Κύριες Εργασίες”/“Εισαγωγή Εργασιών”; β) Ως προς το Σύστημα e-άδειες:
   Σε ποια Υπηρεσία Δόμησης απευθύνεται η αίτηση; Σε όποια με βολεύει, π.χ. λόγω απόστασης; Τι στοιχεία (είδος πράξης, εκδούσα αρχή, αριθμός πράξης, δόμηση) βάζω στην καρτέλα “Στοιχεία υφισταμένου”; Τι εργασία βάζω στην καρτέλα “Εργασίες ομάδας έργου”; Τι δικαιολογητικά χρειάζονται ως έγγραφα κυριότητας στην καρτέλα “Στοιχεία κυρίου του έργου”; Στην καρτέλα “Έλεγχοι/Επιμέρους περιπτώσεις” > “Επιμέρους περιπτώσεις”, εφόσον τσεκάρω την κατηγορία “κβ. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή σε μη ρυμοτομ. εντός σχεδίου”, τι σημαίνει η σημείωση “Η επιλογή είναι προαιρετική αλλά αν επιλεγεί δημιουργεί υποχρέωση για την υποβολή επιπλέον εγγράφων”; Τέλος, στην καρτέλα “Έλεγχοι/Επιμέρους περιπτώσεις” > “Υποχρεωτικοί έλεγχοι” > “Μελέτες/Έγγραφα” σημειώνονται οι παρακάτω μελέτες/έγγραφα Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης διαχείρισης έργου ή/και μελέτης (Με ευθύνη Μηχανικού) Φωτογραφίες (Με ευθύνη Μηχανικού) Βεβαίωση-Τεχνική έκθεση μηχανικού (αρθρ.1,παρ.3γ ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 ΦΕΚ Β' 4520/2018) (Με ευθύνη Μηχανικού) Έγγραφα Κτηματολογίου (αρθ. 41 παρ. 1δ ν. 4495/17) (Με ευθύνη Μηχανικού) Τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην παρ.3ε/άρθρ.1/ΥΑ (Με ευθύνη Μηχανικού) ενώ επιπλέον για την κατηγορία κβ. εμφανίζονται οι παρακάτω σχετιζόμενοι έλεγχοι επιμέρους περίπτωσης:
   Προϋπολογισμός Εργασιών Σχέδια όψεων Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών Ωστόσο στο ΦΕΚ, Άρθρο 2, για την κατηγορία “κβ. περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (…)” σημειώνεται πως το μόνο ζητούμενο είναι το τοπογραφικό, ενώ σε περιπτώσεις ειδικού αρχιολογικού ενδιαφέροντος ζητούνται και όψεις (της περίφραξης;).
   Τελικά τι από τα δύο ισχύει;
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Επισυνάπτω ενδεικτικά screenshot για την διευκόλυνσή σας,
   Ευχαριστώ προκαταβολικά για την βοήθεια,
   Άγγελος.


  • By Engineer
   Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018) τροποποιήθηκε ο ν.4495/2017 (Α΄ 167) και συγκεκριμένα στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94, προστέθηκε εδάφιο ως εξής:
   «Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (ΚΥΑ 171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.».
   Συνεπώς οι ωφελούμενοι οι οποίοι εκ παραδρομής έχουν ολοκληρώσει εργασίες που απαιτούσαν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας χωρίς να έχουν εκδώσει την σχετική έγκριση, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην έκδοσή της (και έως 31.01.2019),  έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα/καθυστερήσεις στην τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018) τροποποιήθηκε ο ν.4495/2017 (Α΄ 167) και συγκεκριμένα στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94, προστέθηκε εδάφιο ως εξής:
   «Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (ΚΥΑ 171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.».
   Συνεπώς οι ωφελούμενοι οι οποίοι εκ παραδρομής έχουν ολοκληρώσει εργασίες που απαιτούσαν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας χωρίς να έχουν εκδώσει την σχετική έγκριση, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην έκδοσή της (και έως 31.01.2019),  έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα/καθυστερήσεις στην τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • By CHRISTINE9999
   Καλημέρα σας .
   Παρακαλώ , όποιος έχει γνώση , άν χρειάζεται άδεια μικρής κλιμακας για αυτονόμηση διαμερίσματος με φυσικό αέριο.
   Το διαμέρισμα είναι σε πολυκατοικία, έχει ήδη φυσικό αέριο και θα μπεί μετρητής για αυτονόμηση .
   Στόν 4495/17 άρθρο 30 , εξαιρείτε από τήν άδεια όπως επίσης στο ΦΕΚ  ΦΕΚ Β' 4520/16.10.2018  περίπτωση λ άδεια μικρής κλίμακας Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση η του άρθρου 30 του ν. 4495/2017.
    
    
   Ευχαριστώ εκ τον προτέρων .
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.