Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Η σωστή σήμανση το πρώτο βήμα προς την Βιώσιμη Κινητικότητα

  Αν και η σήμανση αποτελεί το βασικό στοιχείο της Βιώσιμης Κινητικότητας, εντούτοις μια και μόνο ματιά στον Οδηγό που έχει εκδώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ρίχνει φως στο πόσο στρεβλά χρησιμοποιείται η σήμανση από τους δήμους. 

  Γιορτάζοντας λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας οι δήμοι με πολύ μικρό κόστος που θα επιφέρει μια τεράστια βελτίωση στον στόχο της Βιώσιμης Κινητικότητας δεν έχουν παρά να ρίξουν μια ματιά στον Οδηγό και να διορθώσουν ή να προσθέσουν ενδιαφέροντα σημεία που θα διευκολύνουν τη πρόσβαση, θα βελτιώσουν την ασφάλεια και θα αναπτύξουν την συνείδηση Βιώσιμη Κινητικότητας στους κατοίκους τους.

  Επίσης μια ματιά στο site της ΣΗΜΑ της μεγαλύτερης εταιρείας σήμανσης στην Ελλάδα θα δώσει πολλές ιδέες και μια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα για να συμβάλουν οι δήμοι στην Ανάπτυξης της Βιώσιμης Κινητικότητας.

  Σύμφωνα με τον Οδηγό του Υπ. Περιβάλλοντος, ονομάζεται σήμανση το σύνολο των συμβόλων και κειμένων που διευκολύνουν στον προσανατολισμό και στην κίνηση όλων των ατόμων στο δομημένο περιβάλλον. Ακόμη σήμανση θεωρείται και κάθε άλλο μέσο που διευκολύνει στην ασφαλή διακίνηση και πληροφόρηση, όπως φωτεινά και ηχητικά σήματα, διαφοροποιήσεις υλικών μέσω χρώματος και/ή υφής, σχέδια, προπλάσματα κλπ. 

  simansi3.jpg

  2. Γενικές αρχές σήμανσης 

  Κατά τη μελέτη κτιρίων που χρησιμοποιούνται από το κοινό, υπαίθριων χώρων ανοικτών στο κοινό, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΓΟΚ 85 Ν 1577/85 άρθρο 2) πρέπει να γίνεται μελέτη σήμανσης. Σε στρατηγικά σημεία των παραπάνω χώρων πρέπει να υπάρχει απλοποιημένο σχέδιο κάτοψης ή και πρόπλασμα με επισήμανση των θέσεων στάθμευσης, των εισόδων, του γραφείου πληροφοριών, των θέσεων κατακόρυφης κυκλοφορίας, των χώρων υγιεινής, των χώρων και σημείων ενδιαφέροντος κλπ. Η ύπαρξη σωστής σήμανσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις κινδύνου, για την εύκολη εύρεση των σημείων διαφυγής και την γρήγορη εκκένωση των χώρων. 

  Τα σύμβολα, πικτογράμματα, σχέδια, κείμενα κλπ που αποτελούν την σήμανση πρέπει να είναι τυποποιημένα, απλά, ευδιάκριτα, σε αντίθεση με το υπόβαθρό τους, τοποθετημένα σε θέσεις ανάλογα με το μέγεθός τους και τη λειτουργία τους. Όταν βρίσκονται σε θέσεις προσεγγίσιμες από άτομα με προβλήματα στην όραση, πρέπει να είναι ανάγλυφα και να συνοδεύονται από κείμενο σε γραφή Braille. Πρέπει να επαναλαμβάνονται όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης ή όπου μπορεί να προκληθεί αμφιβολία, όσον αφορά στην επιλογή της επιθυμητής διαδρομής ή εξόδου διαφυγής. 
  Η μελέτη σήμανσης πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλων των ατόμων, ιδιαίτερα δε των εμποδιζομένων ατόμων στα οποία περιλαμβάνονται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Από την παραπάνω κατηγορία τα άτομα που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλή διακίνηση είναι αυτά που έχουν κινητικές κι αισθητήριες αναπηρίες. Αν για τους υπόλοιπους πολίτες η ύπαρξη σήμανσης και παροχής πληροφοριών συμβάλλει στον καλύτερο προσανατολισμό και ασφάλειά τους, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα πρόσβασης, κίνησης και παραμονής τους στους δημόσιους χώρους. Όταν υπάρχει σήμανση αναφερόμενη σε προσφερόμενες εξυπηρετήσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το ∆ιεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων (∆ΣΠ). 1 

  Πάντως το πρόβλημα της πρόσβασης δεν είναι κάτι που σχετίζεται ιδιαίτερα με τους ανάπηρους. Η προσβασιμότητα πρέπει να θεωρείται μία βασική ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος.Η παροχή πληροφοριών μόνο με χρωματικό κώδικα πρέπει να αποφεύγεται. Άτομα με αχρωματοψία μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην κατανόησή της. Σήμανση που αφορά μία συγκεκριμένη πληροφορία πρέπει να εμφανίζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Η πολυσήμανση, τα εκτενή κείμενα, ο συνδυασμός ή η παράθεση διαφημιστικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν σύγχυση. Επίσης οι επιφάνειες των πινακίδων πρέπει να είναι μη ανακλαστικές (ματ) σε έντονη χρωματική αντίθεση με τον περιβάλλοντα χώρο. 

  Προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο τοποθέτησης και στην επιλογή της θέσης των πινακίδων σήμανσης, ώστε αυτές να μην αποτελούν εμπόδιο ή κίνδυνο για ορισμένες κατηγορίες ατόμων. Πχ οι πινακίδες οδικής σήμανσης όταν βρίσκονται τοποθετημένες μέσα στην πόλη συχνά αποτελούν εμπόδιο για τα άτομα σε αμαξίδιο και κίνδυνο για τα άτομα με προβλήματα στην όραση. 

  Η σωστή αρχιτεκτονική μελέτη παίζει σπουδαίο ρόλο στον προσανατολισμό των ατόμων. Σημαντικός είναι ο απλός και καθαρός σχεδιασμός ο οποίος δίνει δυνατότητα καλής αντίληψης του περιβάλλοντος, περιλαμβάνοντας εύκολα αναγνωρίσιμα σημεία προσανατολισμού, τοποθέτηση λειτουργιών που έχουν σχέση μεταξύ τους κοντά κλπ. Ανελκυστήρες, γραφεία πληροφοριών, δημόσια τηλέφωνα ή τηλεφωνικοί θάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής κλπ πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτοί, ευρισκόμενοι σε προφανείς θέσεις, οι οποίες κατά προτίμηση πρέπει να γειτνιάζουν. Μία οργάνωση των χώρων που ακολουθεί τις παραπάνω αρχές διευκολύνει και στην καλύτερη σήμανσή τους. 

  Ο φωτισμός δεν πρέπει να είναι εκτυφλωτικός, πρέπει όμως να είναι άπλετος ιδιαίτερα σε εισόδους, ανελκυστήρες, αίθουσες διαλέξεων κλπ. Πρέπει να αποφεύγεται η απότομη μετάβαση από φωτεινούς σε σκοτεινούς χώρους. Η σήμανση πρέπει να φωτίζεται, πρέπει όμως να αποφεύγονται οι ανακλάσεις. Συνιστάται φωτισμός ο οποίος παρέχει καλή απόδοση των χρωμάτων. 

  Η επιλογή των υλικών μπορεί να διαφοροποιήσει χώρους και λειτουργίες αλλά και να βελτιώσει την ηχητική τους κατάσταση. 
  Η χρήση οπτικοακουστικής και ηλεκτρονικής σήμανσης πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές που έχει και η υπόλοιπη σήμανση.

  Διαβάστε όλον τον Οδηγό εδώ  Σχόλια Μελών


  "Γιορτάζοντας λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας οι δήμοι ......"

  Μετά την θέσπιση της "γιορτής της Δημοκρατίας" σ αυτή τη χώρα, θαρρούσα πως δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη πρόκληση για την νοημοσύνη μας και αυτάρεσκη πολιτική μπούρδα  σχετικά με τέτοιες γιορτούλες, ....

  ώσπου  τσουπ!!......  

  μέσα απ΄τα χαλάσματα, τα χαντάκια, τα παλουκωμένα με δένδρα και κολώνες πεζοδρόμια, τις απρόσιτες ακόμη κι από παρκουρίστες στάσεις λεωφορείων, τους μικρο-υδροβιότοπους πεζοδρομίων  και όλο το κακιάς μας ώρας μίζερο συναπάντημα στους κοινόχρηστους της πόλης χώρους,......

  τους ξεφύτρωσε λες κάποια  ονειρική ψευδαίσθηση τελειότητας  που όμως αποκαλύπτει  την εγκεφαλοπάθεια τους  να εννοούν να γιορτάσουν το μαύρο τους το χάλι  με ταμπελίτσες, διαγραμμισούλες, projectors, αντανακλαστικά και άλλα λιλιά που θα κάνουν λέει επιτέλους τη ζωή μας εύκολη ! ...

  όση και η χαζοχαρουμενιά τους ή μήπως η πονηριά τους για το βάζο με το μέλι των κονδυλίων ?.....

  Η ποιότητα όμως της κινητικότητα στους  δρόμους των πόλεων  όχι μόνον υπολείπεται  για τους πεζούς και δη τους ΑΜΕΑ, αλλά όντας άθλια, τείνει με τους κινδύνους έναντι ζωής, να δημιουργεί ακόμη και νέους ΑΜΕΑ....

  Ιδού για τι γιορτάζουνε οι άρχοντας της υποκρισίας :..

   

   

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 1.png

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2.png

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 3.png

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 4.png

  Edited by Anton_civeng
  • Like 1
  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Δημιουργία λογαριασμού

  Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

  Εγγραφή νέου λογαριασμού

  Σύνδεση

  Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από Sotirisb
   Συνάδελφοι πως εφαρμόζεται το παρακάτω;
   Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 «Στα κτίρια αυτά επιβάλλεται επίσης η πρόβλεψη προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων χώρων υγιεινής σε ποσοστό 5% των συνολικών χώρων υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένας ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής, ο οποίος μπορεί να έχει μικτή χρήση (ανδρών/γυναικών). Οι παραπάνω προσβάσιμοι χώροι υγιεινής θα συνυπολογίζονται στον αριθμό χώρων υγιεινής που επιβάλλεται ανά χρήση από άλλες διατάξεις.»
   Πρακτικά για νέο κτίριο τουριστικών καταλυμάτων, συνολικής δόμησης 200τμ με 12 κλίνες και 5 διαμερίσματα (studio), πόσες τουαλέτες ΑΜΕΑ υποχρεούται να έχει;
  • Από ay8airetos
   Το ερώτημά μου αφορά σε ξενοδοχείο τι διαστάσεις για Α.Μ.Κ (άτομα μειωμένης κινητικότητας) απαιτούνται; Το φεκ για τα ξενοδοχεία το έχω, αλλά οι διαστάσεις δεν φαίνοντα.
   Ευχαριστώ
  • Από biniss
   Σε νεο κτιριο κατοικιας με ΝΟΚ υπογειο-pilotis-Α,Β οροφων απο 130 μ2 και προβλεψη δυο οροφων
   α) το πλατος της ραμπας εισοδου ΑΜΕΑ ειναι 1,30 η 1,50 μ
   β)Το καθαρο ανοιγμα της εισοδου στο κλιμακοστασιο της pilotis ειναι 1,0 η 1,20 μ
   γ)εφοσον απαιτουνται δυο θεσεις σταθμευσης πρεπει  υποχρεωτικα η μια να εχει διαστασεις για ΑΜΕΑ (3,5Χ5,0 μ)
       η αυτο ισχυει μονο για ειδικα κτιρια ?
   πολυ με εχει μπερδεψει αυτο το <σχεδιαζοντας για ολους> του ΥΠΕΚΑ
   ευχαριστώ
  • Από victim1
   Συνάδελφοι καλημέρα.
    
   Σε παλιότερα θέματα έχουν αναλυθεί οι απαιτήσεις για χώρους υγειινής ΑμεΑ, όσον αφορά τους περιορισμούς από πλευράς οικοδομικής άδειας.
    
   Ασχολούμαι με την αποπεράτωση ξενοδοχειακής μονάδας, στην οποία από την εγκεκριμμένη Οικοδομική Άδεια προβλέπονται κάποια λουτρά για ΑμεΑ.
    
   Τα λουτρά αυτά είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όσον αφορά τις διαστάσεις χώρου, κυκλοφορίες, ανοίγματα κλπ.
    
   Αυτό που με απασχολεί στην παρούσα φάση είναι οι οικοδομικές λεπτομέρειες για την σύνταξη των Σχεδίων Εφαρμογής, αφού είμαι στην φάση τελικής επιλογής ειδών υγειινής.
    
   Το εύκολο θα ήταν να στηριχτώ σε "έτοιμες" λύσεις του εμπορίου, αλλά - εφόσον πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα - θα ήθελα να έχω κάποιες αναλυτικές προδιαγραφές σε σχέση με :
    
   α) απαιτήσεις μπανιέρας με πρόσβαση ΑμεΑ
   β) απαιτήσεις νιπτήρα με πρόσβαση ΑμεΑ
   γ) απαιτήσεις τουαλέτας με πρόσβαση Αμεα
    
   Για τα παραπάνω ψάχνω ακριβείς ανθρωπομετρικές διαστάσεις, καθώς και οικοδομικές λεπτομέρειες (ύψος λεκάνης, θέση μπάρας στήριξης κλπ) και μέχρι τώρα το καλύτερο που βρήκα ήταν μια παραπομπή από παλιότερο θέμα στα "Κτιριοδομικά - Οικοδομικά Θέματα" στο site του ΥΠΕΧΩΔΕ.
    
   Υπάρχει κάποιο pdf που να συγκεντρώνει τις παραπάνω πληροφορίες?
    
   Thanx...
  • Από Halcyon
   Γεια σας,
    
   Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε περίπτωση που μπορεί κάποιος να βοηθήσει, γιατί το ΤΕΕ δεν λειτουργεί και έχω ρωτήσει παντού!
    
   Έχω μια υπόθεση ενός καταστήματος με άδεια αμιγούς χρήσης internet cafe και οι υπεύθυνοι επιθυμούν να προσθέσουν άδεια υγειονομικού χαρακτήρα. Έχουν ολοκληρώσει ό,τι χρειάζεται, μένει μόνο το αποχωρητήριο για ΑμΕΑ, καθώς το Υγειονομικό τους "έκοψε" γι' αυτό το λόγο. Έχουν μιλήσει με υγειονομικό, πολεοδομία, μηχανικούς, και δεν είναι κανείς σίγουρος. (ούτε εγώ ) Αναφέρονται στο γεγονός ότι η πολεοδομία είναι υπεύθυνη για τις εφαρμογές εγκαταστάσεων ΑμΕΑ και όχι το Υγειονομικό και να περιμένουν ένα διάστημα για να βεβαιωθούν κι εκείνοι. Μας μίλησαν για κάποιο νέο νόμο που περιμένουν για τα υγειονομικά θέματα. Το κατάστημα είναι 110 τ.μ. και σύμφωνα με τον ΝΟΚ, υποτίθεται πρέπει να έχουν αποχωρητήριο. (αν διάβασα σωστά?) Το θέμα είναι ότι οι υπεύθυνοι του καταστήματος βιάζονται να μάθουν διότι έχουν να αντιμετωπίσουν σφράγιση.
    
   Ευχαριστώ για όποια βοήθεια!
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.