Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Η σωστή σήμανση το πρώτο βήμα προς την Βιώσιμη Κινητικότητα

  Αν και η σήμανση αποτελεί το βασικό στοιχείο της Βιώσιμης Κινητικότητας, εντούτοις μια και μόνο ματιά στον Οδηγό που έχει εκδώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ρίχνει φως στο πόσο στρεβλά χρησιμοποιείται η σήμανση από τους δήμους. 

  Γιορτάζοντας λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας οι δήμοι με πολύ μικρό κόστος που θα επιφέρει μια τεράστια βελτίωση στον στόχο της Βιώσιμης Κινητικότητας δεν έχουν παρά να ρίξουν μια ματιά στον Οδηγό και να διορθώσουν ή να προσθέσουν ενδιαφέροντα σημεία που θα διευκολύνουν τη πρόσβαση, θα βελτιώσουν την ασφάλεια και θα αναπτύξουν την συνείδηση Βιώσιμη Κινητικότητας στους κατοίκους τους.

  Επίσης μια ματιά στο site της ΣΗΜΑ της μεγαλύτερης εταιρείας σήμανσης στην Ελλάδα θα δώσει πολλές ιδέες και μια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα για να συμβάλουν οι δήμοι στην Ανάπτυξης της Βιώσιμης Κινητικότητας.

  Σύμφωνα με τον Οδηγό του Υπ. Περιβάλλοντος, ονομάζεται σήμανση το σύνολο των συμβόλων και κειμένων που διευκολύνουν στον προσανατολισμό και στην κίνηση όλων των ατόμων στο δομημένο περιβάλλον. Ακόμη σήμανση θεωρείται και κάθε άλλο μέσο που διευκολύνει στην ασφαλή διακίνηση και πληροφόρηση, όπως φωτεινά και ηχητικά σήματα, διαφοροποιήσεις υλικών μέσω χρώματος και/ή υφής, σχέδια, προπλάσματα κλπ. 

  simansi3.jpg

  2. Γενικές αρχές σήμανσης 

  Κατά τη μελέτη κτιρίων που χρησιμοποιούνται από το κοινό, υπαίθριων χώρων ανοικτών στο κοινό, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΓΟΚ 85 Ν 1577/85 άρθρο 2) πρέπει να γίνεται μελέτη σήμανσης. Σε στρατηγικά σημεία των παραπάνω χώρων πρέπει να υπάρχει απλοποιημένο σχέδιο κάτοψης ή και πρόπλασμα με επισήμανση των θέσεων στάθμευσης, των εισόδων, του γραφείου πληροφοριών, των θέσεων κατακόρυφης κυκλοφορίας, των χώρων υγιεινής, των χώρων και σημείων ενδιαφέροντος κλπ. Η ύπαρξη σωστής σήμανσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις κινδύνου, για την εύκολη εύρεση των σημείων διαφυγής και την γρήγορη εκκένωση των χώρων. 

  Τα σύμβολα, πικτογράμματα, σχέδια, κείμενα κλπ που αποτελούν την σήμανση πρέπει να είναι τυποποιημένα, απλά, ευδιάκριτα, σε αντίθεση με το υπόβαθρό τους, τοποθετημένα σε θέσεις ανάλογα με το μέγεθός τους και τη λειτουργία τους. Όταν βρίσκονται σε θέσεις προσεγγίσιμες από άτομα με προβλήματα στην όραση, πρέπει να είναι ανάγλυφα και να συνοδεύονται από κείμενο σε γραφή Braille. Πρέπει να επαναλαμβάνονται όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης ή όπου μπορεί να προκληθεί αμφιβολία, όσον αφορά στην επιλογή της επιθυμητής διαδρομής ή εξόδου διαφυγής. 
  Η μελέτη σήμανσης πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλων των ατόμων, ιδιαίτερα δε των εμποδιζομένων ατόμων στα οποία περιλαμβάνονται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Από την παραπάνω κατηγορία τα άτομα που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλή διακίνηση είναι αυτά που έχουν κινητικές κι αισθητήριες αναπηρίες. Αν για τους υπόλοιπους πολίτες η ύπαρξη σήμανσης και παροχής πληροφοριών συμβάλλει στον καλύτερο προσανατολισμό και ασφάλειά τους, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα πρόσβασης, κίνησης και παραμονής τους στους δημόσιους χώρους. Όταν υπάρχει σήμανση αναφερόμενη σε προσφερόμενες εξυπηρετήσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το ∆ιεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων (∆ΣΠ). 1 

  Πάντως το πρόβλημα της πρόσβασης δεν είναι κάτι που σχετίζεται ιδιαίτερα με τους ανάπηρους. Η προσβασιμότητα πρέπει να θεωρείται μία βασική ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος.Η παροχή πληροφοριών μόνο με χρωματικό κώδικα πρέπει να αποφεύγεται. Άτομα με αχρωματοψία μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην κατανόησή της. Σήμανση που αφορά μία συγκεκριμένη πληροφορία πρέπει να εμφανίζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Η πολυσήμανση, τα εκτενή κείμενα, ο συνδυασμός ή η παράθεση διαφημιστικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν σύγχυση. Επίσης οι επιφάνειες των πινακίδων πρέπει να είναι μη ανακλαστικές (ματ) σε έντονη χρωματική αντίθεση με τον περιβάλλοντα χώρο. 

  Προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο τοποθέτησης και στην επιλογή της θέσης των πινακίδων σήμανσης, ώστε αυτές να μην αποτελούν εμπόδιο ή κίνδυνο για ορισμένες κατηγορίες ατόμων. Πχ οι πινακίδες οδικής σήμανσης όταν βρίσκονται τοποθετημένες μέσα στην πόλη συχνά αποτελούν εμπόδιο για τα άτομα σε αμαξίδιο και κίνδυνο για τα άτομα με προβλήματα στην όραση. 

  Η σωστή αρχιτεκτονική μελέτη παίζει σπουδαίο ρόλο στον προσανατολισμό των ατόμων. Σημαντικός είναι ο απλός και καθαρός σχεδιασμός ο οποίος δίνει δυνατότητα καλής αντίληψης του περιβάλλοντος, περιλαμβάνοντας εύκολα αναγνωρίσιμα σημεία προσανατολισμού, τοποθέτηση λειτουργιών που έχουν σχέση μεταξύ τους κοντά κλπ. Ανελκυστήρες, γραφεία πληροφοριών, δημόσια τηλέφωνα ή τηλεφωνικοί θάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής κλπ πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτοί, ευρισκόμενοι σε προφανείς θέσεις, οι οποίες κατά προτίμηση πρέπει να γειτνιάζουν. Μία οργάνωση των χώρων που ακολουθεί τις παραπάνω αρχές διευκολύνει και στην καλύτερη σήμανσή τους. 

  Ο φωτισμός δεν πρέπει να είναι εκτυφλωτικός, πρέπει όμως να είναι άπλετος ιδιαίτερα σε εισόδους, ανελκυστήρες, αίθουσες διαλέξεων κλπ. Πρέπει να αποφεύγεται η απότομη μετάβαση από φωτεινούς σε σκοτεινούς χώρους. Η σήμανση πρέπει να φωτίζεται, πρέπει όμως να αποφεύγονται οι ανακλάσεις. Συνιστάται φωτισμός ο οποίος παρέχει καλή απόδοση των χρωμάτων. 

  Η επιλογή των υλικών μπορεί να διαφοροποιήσει χώρους και λειτουργίες αλλά και να βελτιώσει την ηχητική τους κατάσταση. 
  Η χρήση οπτικοακουστικής και ηλεκτρονικής σήμανσης πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές που έχει και η υπόλοιπη σήμανση.

  Διαβάστε όλον τον Οδηγό εδώ  Σχόλια Μελών


  "Γιορτάζοντας λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας οι δήμοι ......"

  Μετά την θέσπιση της "γιορτής της Δημοκρατίας" σ αυτή τη χώρα, θαρρούσα πως δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη πρόκληση για την νοημοσύνη μας και αυτάρεσκη πολιτική μπούρδα  σχετικά με τέτοιες γιορτούλες, ....

  ώσπου  τσουπ!!......  

  μέσα απ΄τα χαλάσματα, τα χαντάκια, τα παλουκωμένα με δένδρα και κολώνες πεζοδρόμια, τις απρόσιτες ακόμη κι από παρκουρίστες στάσεις λεωφορείων, τους μικρο-υδροβιότοπους πεζοδρομίων  και όλο το κακιάς μας ώρας μίζερο συναπάντημα στους κοινόχρηστους της πόλης χώρους,......

  τους ξεφύτρωσε λες κάποια  ονειρική ψευδαίσθηση τελειότητας  που όμως αποκαλύπτει  την εγκεφαλοπάθεια τους  να εννοούν να γιορτάσουν το μαύρο τους το χάλι  με ταμπελίτσες, διαγραμμισούλες, projectors, αντανακλαστικά και άλλα λιλιά που θα κάνουν λέει επιτέλους τη ζωή μας εύκολη ! ...

  όση και η χαζοχαρουμενιά τους ή μήπως η πονηριά τους για το βάζο με το μέλι των κονδυλίων ?.....

  Η ποιότητα όμως της κινητικότητα στους  δρόμους των πόλεων  όχι μόνον υπολείπεται  για τους πεζούς και δη τους ΑΜΕΑ, αλλά όντας άθλια, τείνει με τους κινδύνους έναντι ζωής, να δημιουργεί ακόμη και νέους ΑΜΕΑ....

  Ιδού για τι γιορτάζουνε οι άρχοντας της υποκρισίας :..

   

   

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 1.png

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2.png

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 3.png

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 4.png

  Edited by Anton_civeng
  • Like 1
  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Δημιουργία λογαριασμού

  Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

  Εγγραφή νέου λογαριασμού

  Σύνδεση

  Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από konstantinosd
   Καλησπέρα σε όλο το forum.
    
   Είμαι νέος μηχανικός και καταρχήν ευχαριστώ όλη την κοινότητα για την μεγάλη βοήθεια! Στην απέραντη γραφειοκρατική θάλασσα πετάτε σωσίβια!!
    
   Υπάρχει ισόγειο κτίσμα, με Ο.Α 1971 το οποίο λειτουργούσε ώς ζαχαροπλαστείο μέχρι και το 1995 (περίπου). Μετά την θέση του πήρε ένα κατάστημα ρούχων - χωρίς όμως να κάνουν αλλαγή χρήσης από ΚΥΕ σε κατάστημα - απ'οτι καταλαβαίνω δεν απαιτείται αυτό αλλά μόνο το αντίθετο.
    
   Το κτίριο θα γίνει εστιατόριο και είμαι στην διαδικασία της σχεδιασης και προέγκρισης. Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
    
   1) Χρειάζεται να αποδείξω ότι ήταν ΚΥΕ επομένως δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης;
   2) Αφού πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο πριν την έκδοση του 96967/12 (Νομοθεσίες υγειονομικού κτλ) και ΔΕΝ χρειάζεται η αλλαγή χρήσης στην πολεοδομία, απαιτείται ή όχι τουαλέτα ΑΜΕΑ; (Ξέρω ότι αν πας για αλλαγή χρήσης τότε υπο προυποθέσεις χρειάζεται wc AMEA καθώς και προσωπικού κτλ) αλλά όχι όταν υπήρχε παλία άδεια ΚΥΕ.
    
   Πηγαίνω μία στην πολεοδομία και μου λένε ότι επειδή δεν περνά η έγκριση απο αυτούς δεν μπορούν να μου πουν αν χρειάζεται ΑΜΕΑ wc ή κάτι απο τις υπόλοιπες προδιαγραφές ενώ στο Υγειονομικό μου λένε ότι δεν ξέρουν καν για τα ΑΜΕΑ και μόνο η πολεοδομία θα μου εγκρίνει αν πρέπει να βάλω. 
    
   Γενικώς θα έβαζα και θα τελείωνα αλλά λόγω του σχήματος της οικοδομής και των τετραγωνικών, προσπαθώ να δω τι θα κάνω.
    
   Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε βοήθεια καθώς εδς και 5 μέρες δεν έχω βγάλει άκρη με αποτέλεσμα να διαβάζω τον έναν νόμο μετά τον άλλον.
    
   Με συγχωρείτε αν έχει ξαναγραφτεί το ίδιο θέμα.
    
   Ευχαριστώ!!
    
   Κωνσταντίνος.
  • Από ggeorge
   Καλησπερα σας. Θελω να κανω μια ερωτηση καθως με τα πολεοδομικα δεν τα παω πολυ καλα.
   Βρισκομαι στη διαδικασια αγορας διαμερισματος σε πολυκατοικια που φτιαχνεται. Εχω υπογραψει συμβολαιο αλλα δεν εχω παραλαβει ακομα διαμερισμα και κοινοχρηστους χωρους. Πριν απο λιγες μερες περασε ο ελεγκτης δομησης για δευτερη φορα για τον τελικο ελεγχο. Ο περιβαλλον χωρος δεν ειχε ολοκληρωθει. Ισως να μην επρεπε να γινει ο ελεγχος; Ο ελεγχος εγινε και δεν βρεθηκαν προβληματα εκτος απο κατι που διορθωθηκε την ιδια μερα. Ελα ομως που δεν υπαρχει εισοδος ΑΜΕΑ. Στην αρχη της εισοδου υπαρχει ενα μεγαλοπρεπεστατο σκαλοπατι διπλα στο πεζοδρομιο. 
   Το ειπα στον κατασκευαστη και αρχισε τις χαζομαρες και τελικα ειπε οτι θα κανει σε εκεινο το σημειο διορθωσεις (οπως το βλεπω θα γινει 50 μοιρες κλιση)
   Θελω να ρωτησω αν μπορω να βρω ποιος ειναι ο ελεγκτης δομησης για να κανει αν μπορει διορθωτικες ενεργειες αν γινονται τωρα που εχει ηδη κλεισει την αυτοψια.
   Φυσικα και δε μπορω να το αφησω ετσι. Δεν εχω καποιον ΑΜΕΑ στην οικογενεια αλλα θεωρω οτι πρεπει να διορθωθει.
   Φανταζομαι οτι αν δε βρεθει λυση μεταξυ μας η πολεοδομια με καταγγελια θα ψαξει πολλα παραπανω και μπορει να μας μπλεξει περισσοτερο ( τελευταια λυση αν ειναι ανενδοτος ο κατασκευαστης); Δεν εχω δει καποιο αλλο προβλημα, ολα φαινονται σωστα αλλα ποτε δε ξερεις...
   Θα ηθελα τη γνωμη σας πως να κινηθω. Σιγουρα δε θα ηθελα να βρει τον μπελα του ο συναδελφος. Ειμαι σιγουρος οτι του ξεφυγε γιατι εκατσε και μετρησε τα παντα (δυστυχως δεν ημουν εκει ουτε ηξερα οτι θα περασει, ουτε και οτι δεν ειχε σκοπο να φτιαξει σωστα την εισοδο ο κατασκευαστης)
   Ευχαριστω
  • Από Engineer
   Εκατοντάδες παραβάσεις για παρεμπόδιση ραμπών διάβασης και στάθμευση σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία βεβαίωσε η τροχαία σε όλη τη χώρα, από 22 έως 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
   Στο πλαίσιο αυτό, από 587 συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 2.128 οχήματα και βεβαιώθηκαν 687 παραβάσεις.
   Οι περισσότερες σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής (136), της Θεσσαλονίκης (77), των Χανίων (42), του Ηρακλείου (32), των Ιωαννίνων (32) και της Κοζάνης (24).
   Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

   View full είδηση
  • Από Engineer
   Εκατοντάδες παραβάσεις για παρεμπόδιση ραμπών διάβασης και στάθμευση σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία βεβαίωσε η τροχαία σε όλη τη χώρα, από 22 έως 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
   Στο πλαίσιο αυτό, από 587 συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 2.128 οχήματα και βεβαιώθηκαν 687 παραβάσεις.
   Οι περισσότερες σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής (136), της Θεσσαλονίκης (77), των Χανίων (42), του Ηρακλείου (32), των Ιωαννίνων (32) και της Κοζάνης (24).
   Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
  • Από Vasili
   Γεια σας,
   σε υφιστάμενο καφέ που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ιδιοκτήτης θέλει να αυξήσει το εμβαδό του συνδεόμενος με τον 'α όροφο.
   Το καφέ βρίσκεται στο ισόγειο ενός διωρόφου κτίσματος. το εμβαδό του ισογείου είναι 55 μ2. Τώρα θέλει να δημιουργήσει μια εσωτερική σκάλα και να συνδεθεί με τον α΄ όροφο όπου θέλει να φτιάξει κουζίνα. Το συνολικό εμβαδό με αυτή την ενέργεια θα γίνει 110 μ2. 
   Στον όροφο θέλει να μπει κουζίνα καθώς και λίγα τραπεζοκαθίσματα (15).
   Διαβάζοντας το αρ.26 του ΝΟΚ αναφέρει πως χρειάζεται wc AMEA για καταστήματα ΥΕ πάνω από 100 μ2. Υπάρχει κάποια παρέκκλιση για τα υφιστάμενα κτίρια ή θα πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσει το wc αυτό ?
    
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.