Jump to content
 • Novatron
 • Ασφαλιστικά-Φορολογικά

  Sign in to follow this  
  Ασφαλιστικά-Φορολογικά

  499 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Τη δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, έναντι τζίρου 10.000 ευρώ που ισχύει έως σήμερα.
    
   Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», η προτεινόμενη ρύθμιση, που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, μειώνει το διοικητικό κόστος που προκύπτει τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ευνοείται, συγκριτικά με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων.
    
   Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την απαλλαγή τους από τον ΦΠΑ δεν θα επιβαρύνουν με φόρο τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εντός της χρήσης η απαλλασσόμενη επιχείρηση ξεκινήσει και άλλη δραστηριότητα ή επεκτείνει τις δραστηριότητές της κατά τρόπο που εκτιμάται ότι θα της αποφέρει αυξημένα έσοδα. Σημειώνεται πως η υπέρβαση του ορίου εντός της χρήσης καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
    
   Οι νέες επιχειρήσεις θα εντάσσονται με την έναρξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και από την επόμενη διαχειριστική περίοδο θα μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων
    
   Για τη ρύθμιση θα πρέπει άμεσα να εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μελέτη των επιπτώσεων.
    
   Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/xoris-ipoxreosi-katavolis-fpa-oi-epixeiriseis-me-tziro-os-25-000-evro/

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό καταργείται το τέλος επιτηδεύµατος για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν µπλοκ πα-ροχής υπηρεσιών τα οποία δεν χρησιµοποιούν.
   Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για:
   κάθε µορφής επιχείρηση, δηλαδή και ατοµικές επιχειρήσεις και «µπλοκάκια» που βρίσκονται σε αδράνεια, τους αγρότες που είναι µέλη αγροτικών συνεταιρισµών, τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τους σχολικούς συνεταιρισµούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τα νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης και πτώχευσης Σηµειώνεται ότι το ετήσιο τέλος επιτηδεύµατος για όσους έχουν µπλοκάκι ανέρχεται σε 650 ευρώ, ενώ για τους αγρότες και τις αγροτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις ανέρχεται στα 500 ευρώ

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Παρατείνεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015, χωρίς κυρώσεις, η δυνατότητα των φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών και φορολογούνται υπό προϋποθέσεις ως μισθωτοί, να προβούν σε τακτοποίηση της μεταβολής της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.
    
   Δηλαδή να δηλώσουν, αν δεν το έχουν πράξει, την κατοικία τους ως επαγγελματική εγκατάσταση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να φορολογούνται ως μισθωτοί. Αλλιώς θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.
    
   Τη διευκόλυνση αυτή προς τους φορολογουμένους προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσιών Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου.
    
   Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία τους.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/content/Choris_prostimo_eos_20_Febrouariou_i_allagi_edras_sta_mplokakia/

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση εργολάβων - εργοληπτών;
   Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης που ήδη χρησιμοποιούνται.
   Οι νέοι χρήστες πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ Β/9.10.12) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
   2. Ποιοι υποβάλλουν Δήλωση εργολάβων - εργοληπτών;
   Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποχρεούται να παρακρατεί φόρο κατά την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.
   3. Μπορώ να υποβάλω τη δήλωση εργολάβων-εργοληπτών ηλεκτρονικά;
   Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.
   4. Πόσες αρχικές δηλώσεις μπορώ να υποβάλω τον ίδιο μήνα;
   Μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αρχική δήλωση ανά μήνα και πολλές τροποποιητικές.
   5. Πως συμπληρώνω τη φόρμα υποβολής;
   • Η καταχώριση των ποσών γίνεται στη 2η σελίδα της φόρμας, στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Στην 1η σελίδα μεταφέρονται αυτόματα τα αθροίσματα των ποσών που καταχωρήθηκαν στη 2η σελίδα.
   • Η υποβολή της δήλωσης γίνεται από τη 2η σελίδα.
   6. Μπορώ να βάλω τον ίδιο Α.Φ.Μ. και στην 1η σελίδα (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η Ε ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ) και στη 2η σελίδα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ);
   ΟΧΙ. Υπάρχει έλεγχος που δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση τέτοιων δηλώσεων. Πρέπει να καταχωρηθεί ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου.
   7. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης;
   • Για περίοδο παρακράτησης Δεκεμβρίου του 2013 η προθεσμία ήταν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014.
   • Για περίοδο παρακράτησης από 01/01/2014 και μετά η υποβολή και πληρωμή γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα παρακράτησης (δηλ. του Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κ.λπ.).
   • Για περιόδους παρακράτησης Νοεμβρίου 2013 και πριν οι δηλώσεις θα υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ.
   • Αν το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα παρακράτησης είναι Σάββατο-Κυριακή ή αργία, η ημερομηνία πληρωμής μετατίθεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
   8. Πως καταβάλλεται ο φόρος;
   Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης παράγεται Ταυτότητα Οφειλής η οποία πληρώνεται στις τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών και στα ΕΛΤΑ. Διευκρινίζουμε ότι από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμή της. Άρα, η μη πληρωμή μιας δήλωσης δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της (και την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής).
   9. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (που αναγράφεται στην Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;
   Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου στη παρακράτηση. Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.
   10. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;
   Ναι, είτε με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσω TAXISnet, είτε με κατάθεση τροποποιητικής σε Δ.Ο.Υ.
   Σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που μεταβάλλουν το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση, διευκρινίζουμε ότι υπάρχουν 2 περιπτώσεις:
   Α) Η τροποποιητική δήλωση αυξάνει το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται κανονικά μέσω TAXISnet. Με την οριστικοποίηση της υποβολής η Ταυτότητα Οφειλής που θα εκδοθεί θα βεβαιώνει τη διαφορά του φόρου μεταξύ αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης.
   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
   Έστω ότι με την αρχική δήλωση καταχωρήθηκαν στη 2η σελίδα της φόρμας υποβολής:
   Αξία 1000 ευρώ
   Φόρος που αναλογεί (3%) = 30 ευρώ.
   Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στον Α.Φ.Μ. του υποβάλλοντος η οφειλή των 30 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής για 30 ευρώ. Αν ο εργολάβος-εργολήπτης έκανε λάθος στην αρχική δήλωση και ήθελε να καταχωρήσει τα εξής ποσά: Αξία 5.000 ευρώ.
   Φόρος που αναλογεί (3%) = 150 ευρώ.
   ΤΟΤΕ: υποβάλει τροποποιητική δήλωση με τα παραπάνω ποσά (αξία 5.000 ευρώ και φόρος 150 ευρώ) και με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητα Οφειλής για 120 ευρώ (30-150) και ο φόρος των 120 ευρώ θα βεβαιωθεί στο Α.Φ.Μ. του μηχανικού.
   Β) Η τροποποιητική δήλωση μειώνει (έως και μηδενίζει) το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση.
   Αυτή η τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω TAXISnet. Θα πρέπει να την υποβάλετε στη Δ.Ο.Υ. Διευκρινίζουμε ότι από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμή της. Άρα, η μη πληρωμή της δήλωσης δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της (και την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής).
   11. Μπορώ να υποβάλω τη δήλωση εργολάβων-εργοληπτών με αρχείο;
   Ναι, από 09/04/2019 είναι πλέον διαθέσιμη η υποβολή παρακρατούμενου φόρου εργοληπτών με αρχείο . Οδηγίες για τη γραμμογράφηση του αρχείου περιέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε.: 
   https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/grammografisi.pdf

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Στο να βοηθήσει τους πολίτες –ακόμη και τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών- να ανταποκριθούν σωστά και γρήγορα στις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπουν οι νόμοι, αποσκοπεί ο νέος οδηγός φορολογικής επιβίωσης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.
    
   Το εγχειρίδιο, περιλαμβάνει απαντήσεις σε περισσότερα από 105 ερωτήματα τα οποία καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες:
    
   - Τη δυνατότητα πρόσβασης πολιτών σε δημόσια έγγραφα
   - Την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των επικυρωμένων εγγράφων
   - Τη διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής
   - Τα μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών αλλά και στην εκπροσώπησή τους στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους
   - Τις υπηρεσίες και φορείς που διενεργούν μεταφράσεις
   - Την επικύρωση υπογραφής σε αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
    
   Συντάκτες του οδηγού είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων.
    
   Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα το οποίο υπογράφει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, «η ύλη του εγχειριδίου έχει επικαιροποιηθεί με την προσαρμογή της στις μεταβολές της νομοθεσίας περί των διοικητικών διαδικασιών και έχει εμπλουτιστεί με νέα ερωτήματα, η πλειοψηφία των οποίων έχει προκύψει από την καθημερινή διαχείριση ερωτημάτων, παραπόνων και υποδείξεων πολιτών και υπαλλήλων καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις».
    
   Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το δείτε εδώ: https://drive.google.com/file/d/0B3relkQl1OuBSkRFSzR3QTZhWFk/view
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/895788/o-neos-odigos-tis-eforias-me-105-erotiseis-kai-apantiseis

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φωτογραφίζει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Δεν θα αλλάξει όμως ο χρόνος καταβολής της πρώτης δόσης.
    
    
   Το δρόμο για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2015 (ως τις 27 Ιουλίου) ανοίγει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η οποία κατατέθηκε ως προσθήκη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, κλείνοντας όμως κάθε ενδεχόμενο να παραταθούν ανάλογα και οι προθεσμίες εξόφλησης του φόρου.
    
   Με την τροπολογία, ορίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις η πρώτη στο τέλος Ιουλίου, η δεύτερη στο τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη στο τέλος Νοεμβρίου.
    
   Η διάταξη αυτή αντικαθιστά την αντίστοιχη ισχύουσα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η οποία προέβλεπε ότι η πρώτη δόση εξοφλείται έως το τέλος του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι δύο επόμενες στο τέλος του τρίτου και πέμπτου μήνα από την αρχική προθεσμία.
    
   Με την ισχύουσα διάταξη, παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης έως τα τέλη Ιουλίου (πιθανές ημερομηνίες η 20η ή η 27η Ιουλίου) θα μετέφερε και τις δόσεις στα τέλη Αυγούστου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου ενδεχόμενο το οποίο προφανώς δεν είναι ανεκτό από τις δημοσιονομικές αντοχές του προϋπολογισμού.Έτσι με την τροπολογία Βαρουφάκη- Βαλαβάνη ανοίγει μεν ο δρόμος για παράταση της προθεσμίας υποβολής αλλά όχι και των προθεσμιών εξόφλησης των δόσεων.
    
   Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας παρατείνετα η προθεσμία υποβολής του Ε9 έως τις 27 Ιουλίου και αυξάνεται ο χρόνος εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Εσωτερικής Επανεξέτασης από τις 90 στις 120 ημέρες.
    
   Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1343450/forologikes-dhloseis-2015-paratash-stis-dhloseis.html

   By maestro, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Τη φοροαπαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών προϋπολογισμού έως 15.000 ευρώ πρότεινε στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, στη συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα.
    
   «Πιστεύω βαθιά ότι η κατά 100% φοροαπαλλαγή των ιδιοκτητών κατοικιών για τις δαπάνες έως 15.000 ευρώ, που θα κάνουν προκειμένου να θωρακίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους, αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικονομική, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική παρέμβαση που πρέπει να υιοθετήσει η κυβέρνηση» δήλωσε ο κ. Μανιάτης.
    
   Ο υπουργός Περιβάλλοντος επισήμανε το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και επανέλαβε πως το υπουργείο διεκδικεί στη νέα προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014 – 2020, άλλα επιπλέον 400 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση του προγράμματος.
    
   Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, είναι προφανές ότι οι φοροαπαλλαγές αυτές θα υπερκεραστούν από την καταβολή του ΦΠΑ και των αντίστοιχων φόρων και τελών που θα προκύψουν από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.
    
   Επιπλέον, όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός, η δράση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει άμεσα, τους επόμενους μήνες, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της οικοδομής και ασφαλώς σημαντική εξοικονόμηση πόρων στα νοικοκυριά που θα αξιοποιήσουν το κίνητρο αυτό, δεδομένου ότι είναι γνωστό πως ανάλογες ενεργειακές παρεμβάσεις εξοικονομούν έως και 40% του ενεργειακού κόστους σε ετήσια βάση.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/861856/foroapallages-gia-energeiaki-anabathmisi-katoikion-proteinei-o-ypeka

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Υψηλότερο αφορολόγητο όριο θα κερδίζουν οι φορολογούμενοι που θα χρησιμοποιούν στις καθημερινές συναλλαγές τους αποκλειστικά το πλαστικό χρήμα.
    
   Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι όσοι πραγματοποιούν δαπάνες για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών (περιλαμβάνεται και η πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ) αποκλειστικά με κάρτες ή μέσω τραπεζικού συστήματος που συνολικά υπερβαίνουν το 70% - 80% του ετήσιου εισοδήματος τους τότε θα εξασφαλίζουν έξτρα αφορολόγητο. Η νέα ρύθμιση για την κάλυψη του αφορολόγητο ορίου με πλαστικό χρήμα αναμένεται να έρθει στη Βουλή στις αρχές του νέου έτους και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σταδιακά. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών:
    
   • Οι φορολογικές εκπτώσεις θα ισχύουν αποκλειστικά για δαπάνες που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα ή μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει, ότι με κάρτες ή με τραπεζική συναλλαγή θα πρέπει να γίνονται οι αγορές καταναλωτικών ή μη αγαθών, οι πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, οι πληρωμές για φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, ενοίκια, ιατρικά έξοδα, νοσήλια, βοηθητικό προσωπικό και οποιεσδήποτε αγορών κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.
    
   • Το ποσοστό δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση πλαστικού χρήματος προκειμένου να «χτίζεται» το αφορολόγητο όριο θα είναι είναι ανάλογα με εισόδημα που αποκτούν οι φορολογούμενοι. Συγκεκριμένα εξετάζεται η θέσπιση κλίμακας με διαφορετικά ποσοστά δαπανών ανά εισοδηματική κατηγορία, που θα πρέπει να γίνονται με χρήση κάρτας. Μάλιστα σχεδιάζεται να δοθεί κίνητρο προκειμένου οι φορολογούμενοι να χρησιμοποιούν για όσο το δυνατόν περισσότερες δαπάνες τους τις κάρτες. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που για το 70-80% των δαπανών τους θα χρησιμοποιούν κάρτες, θα δικαιούνται υψηλότερο αφορολόγητο ποσό.
    
   • Σταδιακά όλες οι συναλλαγές θα γίνονται υποχρεωτικά με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται οι χάρτινες αποδείξεις και οι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώσουν με πλαστικό χρήμα ή μέσω e-banking το ποσό που θα απαιτείται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους για να πετύχουν τη μέγιστη φορολογική έκπτωση.
    
   • Ειδική μέριμνα θα προβλεφθεί για τις κατηγορίες εκείνες των φορολογουμένων για τους οποίους θα είναι δύσκολη η διενέργεια συναλλαγών με πλαστικό ή με ψηφιακό χρήμα.
    
   Από την «υποχρέωση» χρήσης των καρτών θα εξαιρεθούν οι φορολογούμενοι άνω των 75 ετών καθώς και οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών που δεν διαθέτουν ούτε ΑΤΜ΄s.
   Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε συνεννόηση με τις τράπεζες προκειμένου να μειώσουν τις χρεώσεις που επιβάλλουν στους επαγγελματίες και στα καταστήματα για τον τζίρο που πραγματοποιούν μέσω καρτών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στις πληρωμές. Στα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2016 να συνδεθούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες απευθείας με το σύστημα Τaxis.
    
   Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύνδεση των ταμειακών σχεδιάζεται να ξεκινήσει πιλοτικά για συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, όπως είναι η εστίαση, η διαμονή σε ξενοδοχεία κ.α. αλλά και σε επιτηδευματίες που συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, όπως γιατροί, δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί κ.α. οι οποίοι θα υποχρεωθούν να δέχονται πληρωμές μέσω POS.Εντός του 2016 θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας.
    
   Οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων θα διασυνδεθούν με τα ηλεκτρονικά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών, ώστε τα στοιχεία των αποδείξεων, τιμολογίων κ.λπ. που εκδίδονται, ύστερα από συναλλαγές, να καταγράφονται ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται αυτόματα. Με τη διασύνδεση στο Taxis, το υπουργείο Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να βλέπει κάθε ταμειακή ροή, επομένως θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδοθούν από τις επιχειρήσεις στο Δημόσιο.
    
   Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113871814

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Προθεσμία τριών μηνών από σήμερα να εγκαταστήσουν αυτόματα μηχανήματα (POS) για συναλλαγές με κάρτες, παρέχεται σε 58 νέες κατηγορίες επαγγελματιών.
    
   Αυτό προβλέπεται σε κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ Παπαδημητρίου και της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπαντάτσιου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη σχετική λίστα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας περιλαμβάνονται πολλά επαγγέλματα από τον κλάδο των οικοδομικών δραστηριοτήτων (π.χ. κατασκευή στεγών, μπογιατζήδες) καθώς και επαγγέλματα όπως τα μεσιτικά γραφεία και οι φωτογράφοι.
    
   Η προθεσμία για την εγκατάσταση των συσκευών είναι τρεις μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως τις 11 Μαρτίου 2018.
    
   Στην απόφαση προβλέπεται ότι όσοι από τους υπόχρεους αυτούς κάνουν έναρξη εργασιών κατά τον τελευταίο μήνα της λήξης της προθεσμίας, θα έχουν συνολική προθεσμία 4 μηνών για την εγκατάσταση POS. Όσοι κάνουν έναρξη εργασιών μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, θα πρέπει να τοποθετούν POS μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη.
    
   Αναλυτικά οι 58 κατηγορίες επαγγελμάτων (και οι αντίστοιχοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) παρουσιάζονται στον πίνακα:
    
   ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
    
   33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
    
   41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
    
   41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
    
   43.29 Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
    
   43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
    
   43.32 Ξυλουργικές εργασίες
    
   43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
    
   43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
    
   43.39 'Αλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
    
   43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
    
   43.99 'Αλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    
   47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
    
   47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.78 'Αλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
    
   47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτυου
    
   49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
    
   49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
    
   49.39 'Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
    
   49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
    
   50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
    
   50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
    
   51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
    
   52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
    
   52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
    
   52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
    
   52.24 Διακίνηση φορτίων
    
   52.29 'Αλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
    
   56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
    
   56.29 'Αλλες υπηρεσίες εστίασης
    
   62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
    
   65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
    
   68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
    
   68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
    
   68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
    
   74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
    
   79.90 'Αλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
    
   80.30 Δραστηριότητες έρευνας
    
   81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
    
   81.22 'Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
    
   81.29 'Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού
    
   88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
    
   91.02 Δραστηριότητες μουσείων
    
   91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
    
   93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
    
   93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
    
   93.19 'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες
    
   95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
    
   95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
    
   95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
    
   95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
    
   95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
    
   96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
    
   96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
    
   96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/el/content/Ypochreotiko_to_POS_se_mesites_kai_ergolabous/#.Wi-hiFVl-70

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Οι φορολογούμενοι πρέπει να διακρατούν τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις των φορολογικών δηλώσεων των ετών από το 2010 ως και το 2015, καθώς αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, διευκρινίζει με σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. Η νομοθεσία -από το 1994- προβλέπει 5ετή υποχρέωση για τους φορολογούμενους να κρατούν τις αποδείξεις δαπανών και άλλα δικαιολογητικά προκειμένου να τα επιδείξουν σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, σημειώνει το υπουργείο.
    
   Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών κάνει λόγο για «ορισμένα δημοσιεύματα που δημιουργούν σύγχυση και παραπληροφόρηση σχετικά με το θέμα των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι» και επισημαίνει τα ακόλουθα:
    
   1. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οι φορολογούμενοι πρέπει να κρατούν τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων (αποδείξεις κ.λπ.), γιατί υπάρχει πιθανότητα να κληθούν για έλεγχο, διασταυρώσεις κ.λπ.
    
   2. Η σχετική νομοθεσία για την πενταετή παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου είναι πολύ παλιά (Ν.2238/1994), ισχύει πλέον με το Ν.4174/2013 και δεν είναι πρόσφατη.
    
   3. Οι φορολογούμενοι πρέπει να κρατούν τα δικαιολογητικά των ετών 2010 – 2015. Τα δικαιολογητικά του 2010 πρέπει να κρατηθούν μέχρι την 31.12.2016. Βάσει της ίδιας λογικής πρέπει να κρατηθούν τα δικαιολογητικά και τα επόμενα έτη.
    
   4. Σε περιπτώσεις τροποποιητικών δηλώσεων, προσφυγών σε διοικητικά δικαστήρια, φορολογικών ελέγχων κ.λπ. (δηλαδή ειδικές περιπτώσεις που δεν αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία) η πενταετής παραγραφή τροποποιείται ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.
    
   Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι «ενημερώνει τακτικά τους πολίτες για τα σχετικά θέματα με δελτία Τύπου, αλλά και με ανακοινώσεις – δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας». Όπως αναφέρει «κάθε άλλη “αναφορά», “διαρροή» κ.λπ. που επιδιώκει να δημιουργήσει κλίμα παραπληροφόρησης και καταστροφολογίας, υπηρετεί μόνο πολιτικές σκοπιμότητες και όχι την αντικειμενική πληροφόρηση του πολίτη».
    
   Πηγή: http://web.tee.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B7-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89/

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Δηλώστε καταθέσεις και μετρητά που βρίσκονται ακόμη και στο στρώμα, διότι, αν δεν το κάνετε, θα κατασχεθούν από το Δημόσιο. Αυτό είναι το μήνυμα που θα λάβουν πολύ σύντομα οι φορολογούμενοι εν όψει της υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης, στην οποία ο σχεδιασμός που γίνεται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι θα δηλωθούν -για δεύτερη φορά μετά το 1992- και όλα τα μετρητά και επενδύσεις που διαθέτει κάθε φορολογούμενος. Ο λόγος; Να λειτουργήσει από το μέσον του έτους το Περιουσιολόγιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
    
   Η φετινή φορολογική δήλωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα έπρεπε ήδη να είχε αρχίσει να υποβάλλεται από τους φορολογούμενους. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, καθώς η μορφή της φορολογικής δήλωσης δεν έχει ακόμη ετοιμαστεί. Ο λόγος της καθυστέρησης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του «K», ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί η μορφή που θα πάρει η φορολογική δήλωση, προκειμένου να συμβάλει στην οικοδόμηση του Περιουσιολογίου, το οποίο αποτελεί εξαγγελία της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
    
   Οι εισηγήσεις που έχουν γίνει από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν 2 εναλλακτικές προτάσεις:
    
   - Η πρώτη είναι να προστεθούν ειδικοί κωδικοί στην υφιστάμενη φόρμα της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή στο έντυπο Ε1, στους οποίους οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα κεφάλαια που έχουν στην κατοχή τους, είτε αυτά βρίσκονται κατατεθειμένα σε ελληνική ή ξένη τράπεζα, είτε βρίσκονται σε θυρίδες, είτε κάτω από το στρώμα.
    
   - Η δεύτερη πρόταση, για λόγους διευκόλυνσης των φορολογούμενων και της καταχώρισης των στοιχείων, είναι η δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής φόρμας Περιουσιολογίου, που θα έχει τον δικό της κωδικό (π.χ. Ε20), στην οποία οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν την περιουσία τους σε ρευστό.
    
   Τι θα δηλωθεί
    
   Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν την κινητή περιουσία τους κατά την ημέρα υποβολής της φορολογικής δήλωσης, και συγκεκριμένα:
   -τα μετρητά που διαθέτουν και βρίσκονται οπουδήποτε. Δηλαδή, θα πρέπει να δηλωθούν τα μετρητά που βρίσκονται σε στρώματα, σεντούκια, θυρίδες.
   -τις καταθέσεις που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.
   -την αξία των επενδύσεων του φορολογούμενου σε κάθε είδους επενδυτικά προϊόντα, όπως είναι τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα ρέπος, τα κρατικά ή επιχειρηματικά ομόλογα κ.ά.
   -τα κινητά πράγματα μεγάλης αξίας, δηλαδή αυτά που η αξία τους ξεπερνά τις 5.000 ευρώ, όπως είναι οι συλλογές έργων τέχνης.
    
   Η δήλωση όλων των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου που βρίσκονται σε «ρευστή» μορφή θα είναι υποχρεωτική, και μάλιστα με ποινή κατάσχεσης υπέρ του Δημοσίου στην περίπτωση απόκρυψής τους. Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος διαθέτει ένα εκατομμύριο ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού και δεν το δηλώσει, θα κινδυνεύει με βεβαίωση του αντίστοιχου ποσού υπέρ του Δημοσίου στην περίπτωση που η ύπαρξή του έρθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της λίστας Λαγκάρντ. Αν ένας φορολογούμενος βρεθεί με καταθέσεις σε μια λίστα που θα φθάσει στο υπουργείο Οικονομικών στο μέλλον και δεν θα έχει δηλώσει το σχετικό ποσό της κατάθεσης, τότε θα του βεβαιωθεί το σύνολο του ποσού που απέκρυψε με άμεση λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων. Επίσης, για τον εντοπισμό αδήλωτων ποσών θα αξιοποιηθεί κάθε πρόσφορο μέσο, όπως λίστες εμβασμάτων των τελευταίων ετών.
    
   Τελευταία ευκαιρία
    
   Πριν από την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης θα δοθεί μια τελευταία ευκαιρία σε όσους έχουν μαύρο χρήμα προκειμένου να το «ξεπλύνουν» και να το δηλώσουν «καθαρό». Αυτό θα γίνει μέσω μια ρύθμισης «οικειοθελούς συμμόρφωσης», που ετοιμάζεται ήδη στο υπουργείο Οικονομικών και θα εξυπηρετήσει και τις εισπρακτικές ανάγκες του Δημοσίου, οι οποίες είναι επιτακτικές. Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν το μαύρο χρήμα και να πληρώσουν έναν κατ΄ αποκοπήν φόρο για αυτό (π.χ. 10% ή 20%). Με την πληρωμή του φόρου, ο φορολογούμενος θα μπορεί πλέον να το δηλώσει και στη φορολογική του δήλωση και να μην κινδυνεύει έτσι να κατηγορηθεί ότι απέκρυψε εισοδήματα από την Εφορία.
    
   Ολοκλήρωση Περιουσιολογίου
    
   Η δήλωση των πάσης φύσεως καταθέσεων, επενδύσεων και μετρητών από τους φορολογούμενους αποτελεί το τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του Περιουσιολογίου των φορολογούμενων. Το Περιουσιολόγιο, που, όπως προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα είναι έτοιμο έως το Ιούνιο, δηλαδή αφού θα έχουν υποβληθεί οι φετινές δηλώσεις, θα αποτελέσει τη βάση για πιο αποτελεσματική στόχευση των φορολογικών ελέγχων πόθεν έσχες. Εκτός από τις καταθέσεις για τις οποίες θα αποκτήσει εικόνα η Εφορία, στη διάθεσή της βρίσκονται και τα στοιχεία για τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα των φορολογούμενων, καθώς και για τις ετήσιες δαπάνες τους (δίδακτρα, εξυπηρέτηση δανείων, ασφάλιστρα κ.λπ.). Ειδικότερα, φορολογούμενοι οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν μεγάλη περιουσία, αλλά δηλώνουν αναλογικά χαμηλό εισόδημα θα μπαίνουν στο στόχαστρο του φορολογικού ελέγχου με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
    
   Έγινε και το 1992
    
   Η δήλωση των ποσών που έχουν αποταμιεύσει οι φορολογούμενοι τα προηγούμενα χρόνια, είτε φορολογημένα είτε όχι, είχε πραγματοποιηθεί και το 1992. Τότε η υποχρέωση αυτή είχε χαρακτηριστεί ως μια «νέα αρχή» στις σχέσεις των φορολογούμενων με την Εφορία, καθώς τα ποσά που θα δηλώνονταν θα αποτελούσαν τον «κουμπαρά» κάθε φορολογούμενου για τη χρησιμοποίησή του στο μέλλον στην κάλυψη του πόθεν έσχες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, κ.λπ.).
    
   *Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο" της 7ης Μαρτίου 2015
    
   Πηγή:www.capital.gr

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Παραθέτουμε απάντηση της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ερώτημα μηχανικού, όπου επισημαίνεται για μία ακόμα η υποχρεωτική ασφάλιση των μηχανικών στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς να εξετάζεται, σε αντίθεση με τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, εάν υπάρχει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
    
   Διαβάστε την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου παρακάτω:
    
   «Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ»
    
   Απαντώντας στην από 8/2/2016 νεότερη αναφορά σας και σε συνέχεια του αριθ. Φ.10043/56947/1320/8-2-2016 εγγράφου μας, σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
    
   Η υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση γίνεται βάσει των καταστατικών διατάξεων κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, σε συνδυασμό με τη γενική διάταξη του άρθρου 39 του ν.2084/1992, όπως ισχύει, που προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε έναν μόνο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας. Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι, ανάλογα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, υπάγονται σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από τις καταστατικές διατάξεις κάθε φορέα και τις σχετικές γενικές διατάξεις.
    
   Στην περίπτωση του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, βάσει των καταστατικών διατάξεων του Τομέα η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα μέλη του ΤΕΕ (ασφάλιση ιδιότητας), χωρίς να εξετάζεται, σε αντίθεση με τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, εάν υπάρχει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Συνεπώς, στην περίπτωση του ΤΣΜΕΔΕ η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω ανεργίας δεν συνεπάγεται τη διακοπή της ασφάλισης και την μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η ασφαλιστική σχέση διακόπτεται μόνο με τη διαγραφή των ασφαλισμένων από το ΤΕΕ.
    
   Ως προς το ύψος των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με το προγενέστερο έγγραφό μας, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος εξετάζεται η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των ασφαλισμένων.
    
   Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/32972/ και http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2016/03/blog-post_10.html

   By georgegaleos, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σκέφτηκα να αναρτήσω το παρακάτω, αφού οι περισότεροι απο εμάς πιστευω ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή (πολύ μικρών οντοτήτων).
    
   Ισως είναι νωρίς, αλλά αργά ή γρήγορα θα το βρούμε μπροστά μας.
    
   Επίσης, ίσως είναι σκόπιμο αν μπορεί να γίνει κάποια αντιστοίχηση με το Ε3 που έχουμε υποβάλλει προκειμένου να διευκολυνθούμε.
    
   Λοιπόν το θέμα έχει ως παρακάτω, και το μεταφέρω από το αυτούσιο από εδώ: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/22224/print/printer.
    
   Άρθρα
    
   Oι υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία κατά το κλείσιμο της χρήσης
    
   Βαγγέλης Μιχελινάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων
    
   Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία κατά την οποία οι περισσότερες επιχειρήσεις θα κλείσουν την χρήση τους και θα ξεκινήσουν την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων για πρώτη φορά βάσει των ΕΛΠ, πληθαίνει η αρθρογραφία και οι ενημερωτικές ημερίδες γύρω από το θέμα αυτό. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το ενδιαφέρον εστιάζεται στις οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, αφού ο κύριος όγκος των αλλαγών αφορά αυτές. Έτσι έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα οι μικρότερες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίες όμως πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν κάποια νέα δεδομένα έστω και εάν αυτά είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία.
    
   Οι απαλλαγές που ισχύουν για αυτές τις επιχειρήσεις αφορούν κυρίως τα εξής:
   Καταρτίζουν μόνο μία απλοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και κάποιες βασικές πληροφορίες ως προσάρτημα, απαλλασσόμενες από την κατάρτιση ισολογισμού και πλήρους προσαρτήματος.
   Δε συντάσσουν:
   - Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
   - Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης.
   - Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων.
   Για τις αποσβέσεις τους εφαρμόζουν τους συντελεστές της φορολογικής νομοθεσίας. Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί απομείωσης των παγίων.
   Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
   Αναγνωρίζουν ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη φορολογική νομοθεσία
   Δεν εφαρμόζουν προσαύξηση, με έμμεσο κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεμάτων.
   Αναγνωρίζουν προβλέψεις και κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
   Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας.
   Δεν εφαρμόζουν επιμέτρηση στην εύλογη αξία.
   Μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών

   Από εκεί και πέρα έχουν υποχρέωση:
   Να τηρούν αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (μητρώο παγίων). Για αυτές τις οντότητες δεν διαφέρει από το παλιό.
   Να τηρούν «αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους».
   Να τηρούν αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και αρχείο αποθεμάτων τρίτων (πρώην βιβλίο απογραφών).
   Να τηρούν αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
   Να καταρτίζουν αρχείο συμφωνίας λογιστικής - φορολογικής βάσης, για τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.

   Ειδικά για την υποχρέωση απογραφής, ισχύει η δυνατότητα απαλλαγής για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από πωλήσεις μικρότερο των 150.000 ευρώ, όπως επίσης και των επιχειρήσεων που ορίζονται στην ΠΟΛ.1019/16.1.2015 απόφαση ΓΓΔΕ.
   Ορισμένα θέματα που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα είναι τα εξής:
   Η αρχή του δεδουλευμένου. Η αρχή αυτή σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται στο χρόνο τον οποίο αφορούν ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης του στοιχείου, ισχύει και για τις οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Αυτό σημαίνει ότι δαπάνες των οποίων το στοιχείο τεκμηρίωσης (τιμολόγιο ή λογαριασμός) έχει εκδοθεί εντός του 2016, όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, ύδρευσης κλπ. αλλά αφορούν και το 2015 θα πρέπει να «μερίζονται» μεταξύ των δύο ετών.
   Σχετική με το παραπάνω είναι και η επισήμανση όσον αφορά το χρόνο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων που ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:


   α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή
   β) το χρονικό όριο που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.  

   Π.χ. Ατομικές επιχειρήσεις με υποβολή φορολογικής δήλωσης έως 30/4 οφείλουν μέχρι την ίδια ημερομηνία να καταρτίσουν και τις οικονομικές τους καταστάσεις. Για την ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων δεν τίθενται συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Αρκεί ο χρόνος αυτός να μην υπερβαίνει την προθεσμία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και η απογραφή να διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που να διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας.
   Για την επιμέτρηση (αποτίμηση) των αποθεμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος LIFO ενώ μπορούν να εφαρμοστούν και οι έμμεσες μέθοδοι εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Ενδεικτικά ως τέτοιες θεωρούνται:

   Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method).
   Στατιστικές μέθοδοι προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων.
   Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα, ή οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη, τεκμηριωμένη και γενικά αποδεκτή στη διεθνή πρακτική έμμεση μέθοδος.


   Επίσης μπορούν να μην απογράφονται ως αποθέματα τα αναλώσιμα, εφόσον δεν αποτελούν σημαντικό μέγεθος για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας.
   Τελειώνοντας παραθέτουμε το υπόδειγμα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει το προσάρτημα, για αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων:  

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
    
   20Χ1
   20Χ0
   Κύκλος εργασιών (καθαρός)
   Χ
   Χ
   Λοιπά συνήθη έσοδα
   Χ
   Χ
   Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
   Χ
   Χ
   Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
   Χ
   Χ
   Παροχές σε εργαζόμενους
   Χ
   Χ
   Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
   Χ
   Χ
   Λοιπά έξοδα και ζημιές
   Χ
   Χ
   Λοιπά έσοδα και κέρδη
   Χ
   Χ
   Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
   X
   X
   Αποτέλεσμα προ φόρων
   Χ
   Χ
   Φόροι
   X
   X
   Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
   X
   X
    
   Πληροφορίες προσαρτήματος:
    

   Το προσάρτημα παρέχει μόνο πληροφορίες σχετικά με: Την επωνυμία της οντότητας.
   Το νομικό τύπο της οντότητας.
   Την περίοδο αναφοράς.
   Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
   Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.
   Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
   Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
   Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος.
   Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.
   Δήλωση περί της επιλογής μη σύνταξης ισολογισμού.

   Επισημαίνεται ότι το παραπάνω προσάρτημα συντάσσεται από όλες τις οντότητες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Η καταχώρησή του ή όχι στο εμπορικό μητρώο είναι θέμα εταιρικού δικαίου και κατά κανόνα δεν προβλέπεται για τις εταιρείες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (Ο.Ε. – Ε.Ε. κλπ.) ούτε βέβαια και για τις ατομικές επιχειρήσεις.
    
   Πηγή: Epixeirisi.gr
    
   http://www.taxheaven.gr
    

    

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας δίνει με εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών.
    
    
   Ειδικότερα, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού, στα ποσοστά και τα ποσά παρακράτησης που τίθενται επί του αποδεικτικού.
    
   Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
    
   - Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη οι ληξιπρόθεσμες, άνω των 30 ευρώ, βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία) - τόσο προς το Δημόσιο όσο και υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ., κλπ) - για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.
    
   - Μόνη η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί συμψηφισμού.
    
   - Κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους ποσού (ακόμη και στις περιπτώσεις κάτω των χιλίων πεντακοσίων -1.500- ευρώ κατά τις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας) πρέπει να ελέγχεται η τυχόν συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού
    
   - Στις περιπτώσεις που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, και υφίσταται συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα ευρώ, στην αίτηση και επί του αποδεικτικού ενημερότητας αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ), ή εφόσον δεν υφίσταται, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που ταυτοποιεί το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα.
    
   - Στις περιπτώσεις που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και υφίσταται συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα ευρώ, στην αίτηση αναγράφεται το στοιχείο του τίτλου πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιεί την συγκεκριμένη πληρωμή
    
   - Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, το στοιχείο του τίτλου πληρωμής αναγράφεται επί του αποδεικτικού ενημερότητας.
    
   Σε ότι αφορά τα ποσοστά και ποσά παρακράτησης που τίθενται επί του αποδεικτικού στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:
    
   - Στην περίπτωση κατά την οποία χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ'αυτού και υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης,
    
   - Κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών. Συνεπώς, τυχόν μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που τελεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής δεν συμπεριλαμβάνεται σε τυχόν παρακράτηση επί του αποδεικτικού. Σημειώνεται ότι οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης δύναται να παρακρατηθούν, μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη.
    
   - Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, το συνολικό ποσοστό παρακράτησης είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (ληξιπροθέσμων και μη, καθώς και σε καθεστώς αναστολής είσπραξης).
    
   - Σε περίπτωση τήρησης περισσότερων της μίας ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, το ελάχιστο προς παρακράτηση ποσό πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον των αντίστοιχων δόσεων κάθε μίας ρύθμισης.
    
   Πηγή: http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/ypoik_odigies_kai_dieukriniseis_gia_ti_xorigisi_pistopoiitikou_forologikis_enimerotitas-64521891/

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Διευκρινίσεις για τη φορολογική επιβάρυνση από φέτος όσων αμείβονται με «μπλοκάκι» (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) παρέχει το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή δημοσιεύματα για τα νέα φορολογικά βάρη που φέρει το 2015 για μισθωτούς που αποκτούν εισόδημα και από μπλοκάκι.
    
   Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος είναι πιο δίκαιος και για αυτήν την κατηγορία φορολογουμένων, υποστηρίζει μεταξύ άλλων το ΥΠΟΙΚ. Επίσης τονίζει ότι το τέλος επιτηδεύματος για όσους αμείβονται με «μπλοκάκια» θα παραμείνει μειωμένο στα 500 ευρώ.
    
   Ειδικότερα, δημοσιεύματα στον Τύπο αναφερόμενα στις φορολογικές επιβαρύνσεις που φέρνει το 2015 για μεγάλες κατηγορίες φορολογουμένων, επεσήμαναν για τους μισθωτούς που συμπληρώνουν το μηνιαίο εισόδημά τους με «μπλοκάκι» ότι θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο.
    
   Και αυτό, γιατί τα εισοδήματα από μπλοκάκι και μόνο θα φορολογηθούν υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, ενώ παράλληλα θα κληθούν να πληρώσουν και αυξημένο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ από 500 ευρώ που κατέβαλαν το 2014.
    
   Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα του 2013 οι μισθωτοί με έσοδα από μπλοκάκι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως 3 εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από ένα εργοδότη) είτε με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.
    
   Η ανακοίνωση του υπουργείου
    
   Σε σχέση με δημοσιεύματα για φορολογική επιβάρυνση όσων αμείβονται με «μπλοκάκι», το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:
    
   1. Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα φυσικά πρόσωπα που αμείβονται αποκλειστικά με «μπλοκάκια» εξακολουθούν να φορολογούνται ως μισθωτοί (με φορολογικό συντελεστή 22% για φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ) και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
    
   α. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, ακόμη και αν υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, εφόσον ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες (όπως άλλωστε ακριβώς ίσχυε και για τα εισοδήματα του 2013 με τον προϊσχύσαντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).
    
   β. Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία.
    
   2. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που είναι μισθωτοί λόγω ύπαρξης έμμισθης σχέσης εργασίας, αλλά παράλληλα έχουν αμοιβές και με «μπλοκάκι», φορολογούνταν για τα εισοδήματα του 2013 ως μισθωτοί για το σύνολο του εισοδήματός τους.
    
   Δεν είχαν έτσι τη δυνατότητα να εκπέσουν τις επιχειρηματικές τους δαπάνες, με αποτέλεσμα η άθροιση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και του συνόλου του εισοδήματος από «μπλοκάκια» να οδηγεί σε φορολογική επιβάρυνση.
    
   Όπως είχε επισημανθεί και σε σχετικά δημοσιεύματα στις αρχές του 2014, ο τρόπος αυτός φορολόγησης συνεπαγόταν επιβάρυνση για όσους είχαν και εισοδήματα ως μισθωτοί.
    
   Αντίθετα, με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δίνεται η δυνατότητα και στους φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία και απασχολούνται επιπλέον με «μπλοκάκια» να εκπίπτουν τις επιχειρηματικές τους δαπάνες, όπως και όλοι οι άλλοι που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
    
   Αποφεύγεται επίσης η ενδεχόμενη υπαγωγή σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, στην οποία θα μπορούσε να οδηγήσει η αθροιστική φορολόγηση του εισοδήματος από «μπλοκάκια» μαζί με εισόδημα από μισθούς.
    
    
   3. Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκια» υποχρεούνται σε καταβολή μειωμένου τέλους επιτηδεύματος πεντακοσίων ευρώ (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 ν. 3986/2011 που διατηρείται σε ισχύ και με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) και δεν τίθεται κανένα ζήτημα αύξησης του ποσού αυτού για το 2015.
    
   Πηγή: http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231374734

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σύμφωνα με το υπουργείο, ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων κρίνεται ικανοποιητικός καθώς έχει ήδη υποβληθεί το 84% των δηλώσεων και επισημαίνεται ότι έχουν ήδη δοθεί παρατάσεις που κάλυψαν τις υπαρκτές ανάγκες.
    
    
   Με αφορμή αιτήματα για παράταση της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η Πέμπτη της 20ης Αυγούστου για τα νομικά πρόσωπα και η Τετάρτη της 26η Αυγούστου για τα φυσικά, θα είναι οριστικά η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η εκπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης συνεπάγεται κυρώσεις για τους φορολογούμενους.
    
   Σύμφωνα με το υπουργείο, ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων κρίνεται ικανοποιητικός καθώς έχει ήδη υποβληθεί το 84% των δηλώσεων και επισημαίνεται ότι έχουν ήδη δοθεί παρατάσεις που κάλυψαν τις υπαρκτές ανάγκες.
    
   Παράλληλα το υπουργείο αναγνωρίζει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από καθυστερήσεις, παραλείψεις και καθυστερημένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ωστόσο κρίνει ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η υποβολή και η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
    
   Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της φορολογικής δήλωσης το πρόστιμο ανέρχεται στα 100€ σε περίπτωση μη τήρησης βιβλίων και προσαύξηση φόρου, ποσοστού 0,73% για κάθε μήνα στο ποσό του φόρου.
    
   Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/289751/upoik-den-tha-uparxei-kamia-paratasi-stin-upovoli-forologikon-diloseon/#ixzz3jL1BE2yt

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Υπογράφηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016.
    
    
   Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.
    
   Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών.
    
   Ποιοι θα ασκούν ελέγχους
    
   Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:
    
   · Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και
    
   · Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
    
   Οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάση των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.
    
   Η λίστα με τα επαγγέλματα
    
   Οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση είναι οι ακόλουθες:
    
   ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
    
   33.12 Επισκευή μηχανημάτων
    
   33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
    
   33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
    
   35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
    
   35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
    
   35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
    
   35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
    
   35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου
    
   35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
    
   35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
    
   36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
    
   43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
    
   43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
    
   45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
    
   45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
    
   45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
    
   45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
    
   47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
    
   47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    
   55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
    
   55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
    
   55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
    
   55.90 Άλλα καταλύματα
    
   56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
    
   56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
    
   59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
    
   61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
    
   61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
    
   61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
    
   69.10 Νομικές δραστηριότητες
    
   69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
    
   71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
    
   71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
    
   75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
    
   77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
    
   77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
    
   77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
    
   77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
    
   77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
    
   79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
    
   79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
    
   85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
    
   85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
    
   85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
    
   85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
    
   85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
    
   85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών
    
   85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
    
   86.10 Νοσοκομειακές δραστηριότητες
    
   86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
    
   86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
    
   86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
    
   86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
    
   87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
    
   87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
    
   87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
    
   87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
    
   88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
    
   92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
    
   93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
    
   93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
    
   93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
    
   95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
    
   96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
    
   Πηγή: http://www.edunea.gr/~villasin/neoedunea/2012-12-06-17-40-14/37282-pos.html

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Τρεις θετικές, για τους ασφαλισμένους, αλλαγές στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.
    
   Η εγκύκλιος, λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο καταβολής των εισφορών σε μηνιαία βάση, τη διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών με βάση τα εισοδήματα του 2016 καθώς και την επικείμενη εφαρμογή της έκδοσης ενιαίας ενημερότητας από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ:
    
   1. Προβλέπει τη χορήγηση βεβαίωσης 6μηνης (αντί μηνιαίας) διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.
    
   2. Ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης.
    
   3. Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο της καταβολής της ελάχιστης, κατά περίπτωση, εισφοράς, δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή απασχόληση.
    
   Δείτε την εγκύκλιο εδώ: https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_487.pdf
    
   Πηγή: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=207088

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΤΕΕ και πραγματοποίησαν δυναμική κινητοποίηση χθες το απόγευμα διπλωματούχοι μηχανικοί και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων στα γραφεία του ΕΤΑΑ στην οδό Μάρνη, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό η νέα απόπειρα επιβολής των εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν θεσμοθετηθεί με τους μνημονιακούς νόμους της περιόδου 2011-2013, εις βάρος του άγρια δοκιμαζόμενου από την κρίση και την ανεργία τεχνικού επιστημονικού κόσμου.
    
   Στη διάρκεια της παρέμβασης των συγκεντρωμένων διπλωματούχων μηχανικών προς το ΔΣ ΕΤΑΑ παράλληλα με την ανάγκη να ακυρωθούν στην πράξη οι εξωπραγματικές ασφαλιστικές εισφορές αναδείχθηκε και το πελώριο ανθρωπιστικό θέμα των χιλιάδων επιστημόνων, που όχι μόνο δεν έχουν εργασία, αλλά ούτε υγειονομική κάλυψη.
    
   Πρόκειται όπως τονίστηκε για υγειονομική «βόμβα» και απειλεί 37.000 μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες εισφορές του ΕΤΑΑ. Το θέμα έχει θέσει κατ ́ επανάληψη ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, καλώντας τον πρόεδρο του ΔΣ ΕΤΑΑ, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και κάθε αρμόδιο να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεση λύση.
    
   Ένας νεαρός μηχανικός ζήτησε σεμνά το λόγο και χωρίς να διακρίνεται καμιά ένταση στη φωνή του είπε: -«Έχω κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών. Δόξα τω Θεώ πάω καλά, χρειάζεται όμως να κάνω κάποιες εξετάσεις. Προσπαθώ μέρες τώρα –πηγαίνοντας κάθε φορά και σε κάποιον άλλον αρμόδιο- να σφραγίσω το βιβλιάριό μου, για να μπορέσω να τις κάνω. Μέχρι στιγμής δεν το έχω καταφέρει...
    
   Ξέρω και άλλους καρκινοπαθείς που έχουν το ίδιο πρόβλημα... Και έχουν και μικρά παιδιά». Συγκλόνισαν όλους τα λόγια του. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ και αντιπρόεδρος του ΕΤΑΑ Γιάννης Γαμβρίλης τόνισε πως υπάρχουν πολλοί με σοβαρά προβλήματα υγείας και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. «Είναι αρκετοί σαν το παλικάρι...» είπε, επισημαίνοντας ότι πρέπει να βρεθεί πάση θυσία άμεση λύση.
    
   Πηγή: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2014/02_14/NEWSLETTER20140221.pdf

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Στο 5,05% αναπροσαρμόζεται το ετήσιο επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή, για μηχανικούς – οφειλέτες του ΤΣΜΕΔΕ, μετά την ένταξή τους, είτε στην Πάγια (ν.4152/2013), είτε στη ρύθμιση των 48 (ν.4305/2014) και των 100 δόσεων (ν.4321/2015).
    
   Με δεδομένο ότι το αρχικό επιτόκιο με το οποίο εντάχθηκαν στη ρύθμιση περισσότεροι από 20.000 μηχανικοί, ήταν 3%, η μηνιαία δόση, θα έχει την ανάλογη επιβάρυνση για όλους, με βάση το νέο, αυξημένο επιτόκιο.
    
   Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ταμείου, τονίζεται ότι η αναπροσαρμογή των δόσεων ξεκινάει από τη δόση του Δεκεμβρίου. Από τη νέα επιβάρυνση εξαιρούνται οι οφειλέτες με κύρια οφειλή έως 5.000 ευρώ, που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Πρέπει όμως να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
    
   - Η οφειλή τους, που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση, να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος.
    
   - Η ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύπτει από την δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), να είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ.
    
   Η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ, δίνει το περιθώριο έως τις 29 Δεκεμβρίου σε όσους οφειλέτες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
    
   - Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014)
    
   - Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2014 (Ε.Ν.Φ.Ι.Α). Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί στην υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνει δεκτή.
    
   Πηγή: www.dikaiologitika.gr

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Έκδοση ειδοποιήσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α' Εξαμήνου του 2015 και καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμή τους
    
   Λόγω του τρόπου λειτουργίας των διατραπεζικών συστημάτων και σύμφωνα με όσα σας πληροφορούσαμε σε προηγούμενη ανακοίνωση, από τις 27/9/2015 και έως το τέλος του μήνα δεν είναι εφικτή η έκδοση των ειδοποιήσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α' Εξαμήνου του 2015.
    
   Έτσι, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.:
    
   Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη αιτηθεί αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης (μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στο www.tsmede.gr/n4331 ) και όσοι θα την αιτηθούν έως και τις 30/9/2015 ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙ, θα παραλάβουν τις ΝΕΕΣ ειδοποιήσεις πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α' Εξαμήνου του 2015 (με τις ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ) από τις 1/10/2015 έως και τις 6/10/2015 (μέσω του διαδικτυακού τόπου του ταμείου).
    
   Η εμπρόθεσμη πληρωμή (χωρίς πρόσθετα τέλη) θα έχει καταληκτική ημερομηνία τις 9/10/2015 (ημέρα Παρασκευή).
    
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ
    
   Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την δόση πληρωμής του τρέχοντος μήνα για τους ασφαλισμένους που τηρούν διακανονισμό οφειλών και αιτηθούν αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης από τις 25/9/2015 έως και τις 30/9/2015.
    
   Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
   Δ/νση Εισφορών
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.