Jump to content
 • Novatron
 • Ασφαλιστικά-Φορολογικά

  Sign in to follow this  
  Ασφαλιστικά-Φορολογικά

  499 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Νέα εγκύκλιο εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλος όπου γνωστοποεί το τι ισχύει για τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης αλλά και το πώς αντιμετωπίζονται περιπτώσεις συνταξιοδότησης.
   Την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για κάθε μία από τις επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν, ακόμα και αν υπάγονται σε ξεχωριστούς φορείς κύριας ασφάλισης έχουν από 1.1.17, οι ασφαλισμένοι. Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αποσαφηνίζει το καθεστώς που ισχύει για όλες αυτές τις περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι έως 31.12.2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς, που τώρα έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.
   Επισημαίνεται ότι το καθεστώς αυτό ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι).
   Η βασική διαφοροποίηση που επέρχεται είναι ότι στο προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς προβλεπόταν ότι στην περίπτωση ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής που ασκούσαν περισσότερες της μιας επαγγελματικές δραστηριότητες, η υποχρεωτική ασφάλιση χωρούσε σε ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
   Άρα, από 01.01.2017 και μετά οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να καταβάλουν υπέρ ΕΦΚΑ:
   α. Μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα από την εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016, που αφορά τις εισφορές μισθωτών και εργοδοτών και
   β. Ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 που αφορά τις εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
   Ειδική αναφορά γίνεται στην εγκύκλιο για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι 31.12.2016 ασφαλίζονταν λόγω πολλαπλής δραστηριότητας σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς. Για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισής τους μέχρι 31.12.2016 οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα λάβουν επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά. Η παροχή αυτή θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, εφαρμοζομένων των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 8 και 28 του ν. 4387/2016. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους της παρ. 2 του άρθρου 36 ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς που ασφαλίζονταν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, γιατί μέχρι 31.12.2016 δεν κατέβαλαν διπλές εισφορές, αλλά μόνο μία εισφορά.
   Η εγκύκλιος αναφέρεται στις κατηγορίες ασφαλισμένων που καλύπτει. Αυτές είναι:
   α) Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι (παλαιοί ασφαλισμένοι), που μέχρι 31.12.2016 υπάγονταν, λόγω άσκησης περισσοτέρων της μιας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και κατέβαλαν δύο ή περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές, και για τους οποίους από 1.1.2017 προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης:
   α. είτε από 13.05.2016 μέχρι 31.12.2016 στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
   β. είτε από 1.1.2017 και μετά στον ΕΦΚΑ.
   β) Οι ασφαλισμένοι από 1.1.1993 (νέοι ασφαλισμένοι), που μέχρι 31.12.2016 είχαν περισσότερες της μιας επαγγελματικές δραστηριότητες και είχαν επιλέξει - πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης τους στον ένα φορέα - να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση τους και στο δεύτερο φορέα καταβάλλοντας το σύνολο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
   Σε ό,τι αφορά για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης, η εγκύκλιος ορίζει ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου μέχρι 31.12.2016 εξακολουθεί να θεωρείται για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος ασφάλισης στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 και μετά είναι χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Οι ανωτέρω χρόνοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη θεμελίωση ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος και λήψης προσαύξησης για τον μέχρι 31.12.2016 χρόνο ή για θεμελίωση δύο συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων υπό τις προϋποθέσεις συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και του προβλεπόμενου χρόνου ασφάλισης σε καθένα από αυτά. Σε ό,τι αφορά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τούτο προκύπτει εφόσον ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις τουλάχιστον σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται ταυτόχρονα και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του δεύτερου πρώην φορέα. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης και δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος τότε ο χρόνος του δεύτερου φορέα μέχρι 31.12.2016 αξιοποιείται με τη χορήγηση της προσαύξησης της ανταποδοτικής κύριας σύνταξης.
   Σημειώνεται ότι ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 και μετά είναι χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και χρησιμοποιείται για τη λήψη και τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα αυτό. Παράδειγμα 1: Μηχανικός ασφαλισμένος στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ υποβάλλει την 12.1.2018 αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ. Για να λάβει σύνταξη πρέπει να πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις είτε του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ είτε του πρώην ΟΑΕΕ. Εάν πληροί τις προϋποθέσεις μόνο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ τότε για το χρόνο ασφάλισής του στον πρώην ΟΑΕΕ μέχρι 31.12.2016 θα χορηγηθεί προσαύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30, ενώ ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017 έως 11.1.2018, κατά τον οποίο καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές από πολλαπλές αιτίες, θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα αυτό. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:
   α) Εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο στους οποίους έχει παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης, τότε λαμβάνει: - Εθνική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στον φορέα ή το Δημόσιο με τις προϋποθέσεις του οποίου θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ, - Ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στον φορέα ή το Δημόσιο με τις προϋποθέσεις του οποίου θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2017 και μετά στον ΕΦΚΑ, - Προσαύξηση σύνταξης από τον πρώην φορέα ή το Δημόσιο που δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τον παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2016.
   β) Εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και στους δύο πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο στους οποίους έχει παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης, τότε μπορεί να λάβει: - Μία εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στον ένα πρώην φορέα ή στο Δημόσιο μέχρι 31.12.2016 και για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2017 και μετά στον ΕΦΚΑ, και προσαύξηση σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 από τον άλλο πρώην φορέα ή το Δημόσιο, ή - το αντίστροφο, ή - μία εθνική σύνταξη και δύο ανταποδοτικές συντάξεις (λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016). Στον αιτούντα τη σύνταξη χορηγείται το συμφερότερο ποσό, όπως αυτό προκύπτει μετά τους ανωτέρω υπολογισμούς. Παράδειγμα 2 - Θεμελίωση στον ένα πρώην φορέα: Ιδιωτικός υπάλληλος και ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης, παλαιός ασφαλισμένος. Χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΟΑΕΕ: - Από 1.1.1990 έως 31.12.2016 ως ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης Συνολικός χρόνος ασφάλισης στο ΟΑΕΕ: 27 έτη Χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: - Από 1.1.2005 έως 31.12.2016 ως μισθωτός σε ιδιωτική επιχείρηση Συνολικός χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 12 έτη Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ: - Από 1.1.2017 έως 31.12.2017 ως μισθωτός σε ιδιωτική επιχείρηση και ως ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης Ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 είναι χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το έτος 2018 για λήψη σύνταξης με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του πρώην ΟΑΕΕ καθώς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Θα λάβει: - εθνική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και στον ΕΦΚΑ ως ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης για 28 έτη - ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και στον ΕΦΚΑ για 28 έτη. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού ποσού της σύνταξης του από 1.1.2017 θα ληφθούν υπόψη το σύνολο των αποδοχών επί των οποίων κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές (ως μισθωτός και ως αυτοαπασχολούμενος) - προσαύξηση σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 1 2 έτη ήτοι μέχρι 31.12.2016. Παράδειγμα 3 - Θεμελίωση και σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς: Ιδιωτικός υπάλληλος και ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης, παλαιός ασφαλισμένος, έχει 20 παράλληλα έτη ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ έως 31.12.2016 και ένα έτος ασφάλισης από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ ως μισθωτός και ως ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης. Ο ασφαλισμένος με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το έτος 2018 για λήψη σύνταξης. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει: - Μία εθνική σύνταξη και δύο ανταποδοτικές συντάξεις ή, - μία εθνική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΕΦΚΑ, μία ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΕΦΚΑ για 21 έτη, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως 31.12.2016 των εισοδημάτων του ως μισθωτού επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές καθώς και όλων των εισοδημάτων του από 01.01.2017 (ελεύθερου επαγγελματία και μισθωτού) και προσαύξηση για τον χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ μέχρι 31.12.2016, ή - το αντίστροφο.
   Σύμφωνα με το νόμο «Κατρούγκαλου» ισχύει ότι ο ασφαλισμένος στον ίδιο φορέα ως μισθωτός και ως αυτοαπασχολούμενος για το χρόνο ασφάλισης που έχει έως 31.12.2016 και εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα δικαιούται μία εθνική σύνταξη και μία ανταποδοτική σύνταξη. Δεν χορηγείται προσαύξηση γιατί στον ίδιο φορέα δεν προβλεπόταν καταβολή δύο ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση καταβολής από 1.1.2017 ασφαλιστικών εισφορών ως αυτοτελώς απασχολούμενος και ως μισθωτός στον ΕΦΚΑ, επίσης δεν χορηγείται προσαύξηση, αλλά με δεδομένο ότι ο χρόνος ασφάλισης είναι ένας χρόνος (χρόνος ΕΦΚΑ), η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών (ως μισθωτού και ως αυτοαπασχολούμενου). Παράδειγμα 4: Ιατρός, παλαιός ασφαλισμένος, ο οποίος έχει ιδιωτικό ιατρείο και παράλληλα εργάζεται και σε ιδιωτική κλινική. Μέχρι 31.12.2016 κατέβαλε μία ασφαλιστική εισφορά στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ. Από 1.1.2017 καταβάλλει υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και ως ανεξάρτητα απασχολούμενος και ως μισθωτός υπέρ ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 31.1.2018 έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ. Ο ασφαλισμένος θα λάβει μία εθνική σύνταξη, μία ανταποδοτική σύνταξη για το συνολικό χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και στον ΕΦΚΑ. Κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως 31.01.2018 επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές (και αυτών του ανεξάρτητα απασχολούμενου και αυτών του μισθωτού). Σχετικά με την έναρξη συνταξιοδότησης, η εγκύκλιος ορίζει ότι αρχίζει από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί μόνο σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης. Ουσιαστικά θεωρείται ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα συνταξιοδότησης και στον δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν σύνταξη (εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη, προσαύξηση) για το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Εγκύκλιο. Σε περίπτωση που συνεχίζουν οι ασφαλισμένοι και μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης να απασχολούνται, έχουν εφαρμογή οι υφιστάμενες ρυθμίσεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Ειδικά για το Δημόσιο εξακολουθεί να απαιτείται η λύση υπαλληλικής σχέσης για τη χορήγηση σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.
   Παράδειγμα 5: Δημόσιος υπάλληλος εργάζεται, μετά από σχετική άδεια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα στον οποίο υπηρετεί, και σε ιδιωτική επιχείρηση με μειωμένο ωράριο μετά το πέρας της υπηρεσίας του, ασφαλισμένος μέχρι 31.12.2016 στο Δημόσιο και στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ και για τις δύο ανωτέρω εργασίες. Υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ με συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις Δημοσίου την 31.1.2018, συνεχίζει όμως την απασχόλησή του ως ιδιωτικός υπάλληλος. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξή του υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ λαμβάνοντας υπόψη και τον παράλληλο χρόνο που έχει διανύσει και στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31.12.2016 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Εγκύκλιο. Για τον εν λόγω ασφαλισμένο, από 1.2.2018 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, εάν προκύπτει διαφορετική ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, τότε το σύνολο της σύνταξης (εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη, προσαύξηση) χορηγείται από την συντομότερη χρονικά ημερομηνία που προκύπτει κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
   Ειδική αντιμετώπιση όμως θα τύχουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 13.5.2016 έως 31.12.2016 στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο (λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του Δημοσίου) και από 1.1.2017 έως τη δημοσίευση της παρούσας στον ΕΦΚΑ, αντιμετωπίζονται ως εξής: α. ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση συνταξιοδότησης, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης συνταξιοδότησης, που αφορά στο χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (εκτός Δημοσίου). Η σχετική συμπληρωματική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31.10.2018 και η συνταξιοδότηση αρχίζει από την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις ημερομηνία με βάση την πρώτη υποβληθείσα αίτηση συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που συνεχίζεται η εργασία ή η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης
   συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οι ρυθμίσεις των υφιστάμενων διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου για μείωση ή αναστολή της σύνταξης λόγω απασχόλησης δεν έχουν εφαρμογή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης μέχρι την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης και πάντως μέχρι 31.10.2018.
   β. ο ασφαλισμένος, κατ' εξαίρεση, μπορεί να ανακαλέσει την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι 31.10.2018 και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής ρυθμίσεις των υφιστάμενων διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί με εξαγορά, ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη, είτε α) για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού ποσού της σύνταξης εφόσον η αναγνώριση χώρησε στον φορέα ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται για την ανταποδοτική σύνταξη, είτε β) για τον υπολογισμό της προσαύξησης, εφόσον η αναγνώριση έχει χωρήσει στον φορέα ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Παράδειγμα 6: Ασφαλισμένος που έχει παράλληλο χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον πρώην ΟΑΕΕ και έχει αναγνωρίσει χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ έως 31.12.2016. Λαμβάνει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προσαύξηση της σύνταξής του για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 στον πρώην ΟΑΕΕ. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης θα προσμετρηθεί στο ποσό της προσαύξησης. Σε περίπτωση που οι οικείες διατάξεις για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης προβλέπουν ηλικιακό όριο για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης, εφόσον ο χρόνος αυτός χρησιμοποιηθεί στην προσαύξηση, δεν εξετάζεται εάν έχει συμπληρωθεί το απαιτούμενο όριο ηλικίας. Παράδειγμα 7: Διοικητικός υπάλληλος στον ΟΤΕ, ηλικίας 56 ετών, ασφαλισμένος στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, ο οποίος διαθέτει και μια ιδιωτική επιχείρηση και ασφαλίζεται και στον πρώην ΟΑΕΕ, υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ. Λαμβάνει προσαύξηση για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 στον πρώην ΟΑΕΕ. Στο πρώην ΟΑΕΕ έχει αναγνωρίσει 2 έτη στρατιωτικής υπηρεσίας. Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του ν. 1358/1983, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσαύξησης παρά το γεγονός ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Κατά 1,4 δισ. ευρώ μειώθηκε μέσα σε μία διετία {LF}το εισόδημα που δήλωσαν στην Εφορία λόγω των εξοντωτικών εισφορών του νόμου Κατρούγκαλου.
   Το εκρηκτικό κοκτέιλ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών «έπνιξε» την τελευταία διετία εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, οι οποίοι είδαν ακόμα και πάνω από το 60% των εισοδημάτων τους να καταλήγει στα κρατικά ταμεία. Μετά τα απανωτά φορολογικά χτυπήματα που δέχθηκαν οι αποδοχές τους, ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου να τους δώσει τη χαριστική βολή, με αποτέλεσμα χιλιάδες επαγγελματίες να προχωρήσουν σε διακοπή εργασιών και να κλείσουν τα βιβλία τους στην Εφορία για να γλιτώσουν από τις υπέρογκες επιβαρύνσεις.  
   Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από τον Μάιο του 2016 μέχρι σήμερα σχεδόν  200.000 φορολογούμενοι επισκέφθηκαν την Εφορία τους κλείνοντας οριστικά το «μπλοκάκι» τους καθώς ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν στις υπέρογκες επιβαρύνσεις. Η επιλογή να διακόψουν κάθε επαγγελματική δραστηριότητα για να γλιτώσουν από τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις. Την τελευταία διετία τα εισοδήματα που δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατρακύλησαν, με τις φορολογικές εισπράξεις να καταγράφουν πτωτική τροχιά. Μέσα σε δύο χρόνια χάθηκαν εισοδήματα ύψους 1,4 δισ. ευρώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες.
   Από 4,7 δισ. ευρώ που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι το 2015, φέτος εμφάνισαν εισοδήματα ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Δηλαδή, στα δύο χρόνια εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου οι επαγγελματίες αντέδρασαν με εμφάνιση λιγότερων εισοδημάτων.
   Η κυβέρνηση, έχοντας το βλέμμα στις κάλπες, εξήγγειλε ότι θα προχωρήσει σε διορθώσεις στον νόμο Κατρούγκαλου μειώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2019 τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων με εισοδήματα πάνω από 7.000 ευρώ. «Επρεπε να κλείσουν 200.000 ελεύθεροι επαγγελματίες τα βιβλία τους και να δηλώσουν στην Εφορία περί το 1,5 δισ. ευρώ λιγότερα εισοδήματα από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, για να αποφασίσει τελικά η κυβέρνηση να μειώσει τους συντελεστές των ασφαλιστικών εισφορών» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
    
   ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ.
   Τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην Εφορία οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε ελεύθερη πτώση, με το φαινόμενο να έχει επιταχυνθεί ραγδαία από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις δηλώθηκαν εισοδήματα ύψους 3,3 δισ. ευρώ, όταν το προηγούμενο έτος τα εισοδήματα των επαγγελματιών είχαν ανέλθει σε 3,8 δισ. ευρώ και έναν χρόνο νωρίτερα είχαν φθάσει στα 4,7 δισ. ευρώ. Φέτος, είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που καταγράφεται μείωση των εισοδημάτων, ενώ πέρυσι η τρύπα στα εισοδήματα των επαγγελματιών είχε ανέλθει σε 900 εκατ. ευρώ. Η μείωση κατά 500 εκατ. ευρώ που αποτυπώνεται στα εισοδήματα του 2017 δείχνει ότι το πρόβλημα από τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών βάσει εισοδήματος έχει γίνει  ολοένα και μεγαλύτερο.
   ΝΕΑ ΤΡΥΠΑ €2 ΔΙΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εισοδήματα που δήλωσαν φέτος στην Εφορία τα 6,3 εκατομμύρια νοικοκυριά εμφανίζονται μειωμένα περίπου κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
   Συνολικά δηλώθηκαν εισοδήματα της τάξεως των 72 δισ. ευρώ από περίπου 74 δισ. ευρώ που είχαν αποτυπωθεί στις περυσινές φορολογικές δηλώσεις. Από τα 72 δισ. ευρώ, μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν περίπου 59 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το 82% των εισοδημάτων. Η μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων είχε αντίκτυπο στο συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε, το οποίο εμφάνισε μείωση της τάξεως των 452 εκατ. σε σχέση με το 2017, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία μείωση φορολογικού συντελεστή.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και θιγόμενοι μηχανικοί κατά της διαβίβασης στο ΚΕΑΟ των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και δη, πλέον, του ΕΦΚΑ. Αντικείμενο της προσφυγής είναι η ακύρωση της υπ’ αριθμόν 29715/2410/2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2105/Β/8-6-2018) που τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) των οφειλών κοινωνικής ασφάλισης.
   Το ΤΕΕ και οι προσφεύγοντες θεωρούν ότι η σχετική ΥΑ είναι αντισυνταγματική διότι αφενός μεταφέρει στο ΚΕΑΟ οφειλές που βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση και εξυπηρετούνται, παραβιάζοντας σωρεία διατάξεων του Συντάγματος αλλά και του νόμου, αφετέρου εξαλείφει το όριο των μεταφερόμενων οφειλών στο ΚΕΑΟ («μεταφορά οφειλών από το πρώτο ευρώ») κατά παράβαση των αρχών του Συντάγματος και των διατάξεων του νόμου.
   Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δήλωσε:
   «Το όριο των πέντε χιλιάδων ευρώ που υπήρχε ως προϋπόθεση για τη μεταφορά στο ΚΕΑΟ των ασφαλιστικών οφειλών καταργήθηκε και πλέον προβλέπεται ότι στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οφειλές ανεξαρτήτου ύψους, δηλαδή από το πρώτο ευρώ.
   Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν ξεκινήσει κατασχέσεις και μπλοκάρισμα λογαριασμών επαγγελματιών για οφειλές κάτω από 5000 ευρώ, που στον κλάδο των μηχανικών αφορά πάνω από το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών. Όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί είναι περίπου 65.000, γίνεται αντιληπτό ότι πάνω από 50.000 κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή με κατασχέσεις λογαριασμών.
   Επιπλέον, στο ΚΕΑΟ μεταφέρονται πλέον όλες οι οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, ανεξαρτήτως μάλιστα του αν έχεις απωλέσει προηγούμενη ρύθμιση, σηματοδοτώντας ότι για το κράτος σήμερα δεν έχει σημασία αν είσαι συνεπής ή ασυνεπής οφειλέτης, αν παλεύεις να καλύψεις τις υποχρεώσεις σου, αν προσπαθείς πραγματικά να ανταποκριθείς στις υπέρογκες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.
   Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι ούτε οι μηχανικοί, ούτε οι επιστήμονες, οι επιχειρηματίες και οι αυταπασχολούμενοι, είμαστε ασυνεπείς. Δεν είμαστε μπαταχτσήδες. Το παράλογο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Και αυτά είναι δική τους, λανθασμένη, επιλογή, που δεν μπορούν να τα φορτώνουν σε εμάς με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεις κλπ. Δεν τους επιτρέπουμε να μας αντιμετωπίζουν ως εγκληματίες. Είμαστε επιστήμονες, παράγουμε για τον τόπο μας και δικαιούμαστε εύλογη και δίκαιη φορολόγηση.
   Όπως και με το θέμα της ένταξής μας στον ΕΦΚΑ και στο ζήτημα τους ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, όπου αναμένουμε τη δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ, είμαστε ξεκάθαροι: απαιτούμε λογική και νομιμότητα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε. Καταθέσαμε λοιπόν προσφυγή  στο Συμβούλιο της Επικρατείας και για το ζήτημα της μεταφοράς των οφειλών στο ΚΕΑΟ και, εμπιστευόμενοι την Ελληνική Δικαιοσύνη, ευελπιστούμε στην θετική κατάληξη και αυτής της προσφυγής.»

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αριθμ. Φ. 10043/43602/Δ18.2592/21.8.2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)».
   Με την παρούσα απόφαση, αναφέρεται ότι δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31η -12-2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ και καταβάλλουν την εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α’88) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 50 του ν. 4488/2017 (Α΄137) για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων - Κλάδος ασφαλισμένων τέως ΕΤΑΑ.
   Δείτε αναλυτικά την απόφαση με Αριθμ. Φ. 10043/43602/Δ18.2592/21.8.2018 εδώ.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Κατά 1,9-2 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη στα Ταμεία, ενώ επιπλέον  332 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από διακανονισμούς –κατασχέσεις.
   Αυτή είναι συνοπτικά η δραματική κατάσταση την οποία βιώνει η αγορά σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της απέναντι στο ασφαλιστικό σύστημα, όπως αποκαλύπτει η β΄ τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
   Πιο συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των εργοδοτών, των αυταπασχολούμενων και των αγροτών ανήλθαν  στο  τέλος του β’ τριμήνου του 2018 σε 33,8 δισ. ευρώ έναντι 31,8 δις. ευρώ που ήταν στο α’ τριμήνου του 2017.  Μ΄ άλλα λόγια, αυξήθηκαν κατά 5,6 % μέσα σε μόλις τρεις μήνες.
   Όπως σημειώνεται στην έκθεση του ΚΕΑΟ, από τα 1,9 -2 δισ. ευρώ επιπλέον χρέη στα Ταμεία, τα 1,179 δισ. ευρώ προέρχονται από  αύξηση στις κύριες οφειλές, ενώ τα 810 εκατ. ευρώ αποτελούν αύξηση στα πρόσθετα τέλη. Συνολικά η αύξηση των οφειλών εξηγείται από τους εξής λόγους: 
   -  Νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο. με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη. Μέσα στο β’ τρίμηνο του 2018 εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 204.635 νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 1,061 δισ. ευρώ. Από αυτούς εντάχθηκαν μαζικά 52.490 οφειλέτες που διατηρούσαν ενεργή ρύθμιση στους Φορείς με ποσό οφειλής 513 εκατ. ευρώ.
   - Διαβίβαση νέων οφειλών και αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ε.Α.Ο.
   Την ίδια ακριβώς περίοδο τα έσοδα από ρυθμίσεις  έφτασαν τα 332 εκατ. ευρώ έναντι 300 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο. Έτσι σημειώθηκε αύξηση κατά 32 εκατ. ευρώ ή 9,6% στις τριμηνιαίες εισπράξεις από ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Ταμεία.
   Αν, μάλιστα, η τάση αυτή στις εισπράξεις από ρυθμίσεις συνεχισθεί μέχρι τέλος του έτους, τότε θα ξεπερασθεί ο ετήσιος στόχος των 1,2 δισ. ευρώ, τονίζουν στελέχη των Ταμείων στο Capital.gr. Σημειώνεται επίσης πως στα έσοδα από ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από τις δόσεις των διακανονισμών (πχ πάγια ρύθμιση, ρύθμιση 100 δόσεων, ρύθμιση 120 δόσεων κλπ.), οι καταβολές " έναντι οφειλών", οι συμψηφισμοί χρεών με συντάξεις, αλλά και οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. 
   Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, εντός του β΄ τριμήνου του 2018, εστάλησαν επιπλέον 13.779 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες με στόχο τη συμμόρφωση τους, δηλαδή την εφάπαξ ή τμηματική εξόφληση των χρεών τους στα Ταμεία.
   Επίσης ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για χρέη ύψους 1,136 δισ. ευρώ.
   Στο τέλος του Ιουνίου 2018 οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά 133.270 και το ρυθμισμένο ποσό 2,5 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στο  τέλος του Μαρτίου 2018 οι ενεργές ρυθμίσεις ήταν συνολικά 78.111 και το ρυθμισμένο ποσό ανερχόταν σε 2,2 δισ.  ευρώ.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Αντίστροφη μέτρηση για την εκκαθάριση των εισφορών τις οποίες κατέβαλαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες από τις αρχές του τρέχοντος έτους άρχισε χθες.
   Και αυτό γιατί έληξε η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το εισόδημα του 2017. Με την ολοκλήρωση των δηλώσεων για το 2017, θα ξεκινήσει από πλευράς ΕΦΚΑ ο επανϋπολογισμός των  εισφορών όλων των μη μισθωτών (επαγγελματιών, αγροτών) με βάση το εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς. 
   Υπενθυμίζεται πως από τον Ιανουάριο του 2018, οι τρέχουσες εισφορές υπολογίζονται επί του 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 συν τις καταβληθείσες εισφορές του ίδιου έτους με βάση το εισόδημα του 2015. Και αυτό γιατί στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, εκ των πραγμάτων, ο υπολογισμός των εισφορών έγινε βάσει των δηλώσεων του 2016.
   Ωστόσο, ο νόμος Κατρούγκαλου και οι μετέπειτα ερμηνευτικές εγκύκλιοί του προβλέπουν  πως οι τρέχουσες εισφορές κάθε έτους υπολογίζονται με βάση το δηλωθέν εισόδημα του 2017. Δηλαδή οι εισφορές του 2018 έπρεπε να υπολογισθούν με βάση το εισόδημα του 2018. Δεδομένου πως σήμερα "κλείνει" ο κύκλος των δηλώσεων του 2017, μπορούν εφεξής να υπολογισθούν οι εισφορές του 2018 με βάση το δηλωθέν εισόδημα του 2017.
   Αυτό σημαίνει πως από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ή το αργότερο Οκτώβριο –οπότε και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η σχετική εκκαθάριση–  οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές των μη μισθωτών θα υπολογισθούν με βάση το 1/12 του 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2017 και των καταβλητέων εισφορών του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016.
   Παράλληλα, όμως, πρέπει να γίνει η εκκαθάριση των εισφορών που καταβλήθηκαν από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2018.
   Με άλλα λόγια, θα επανυπολογισθεί το σύνολο των εισφορών που έπρεπε να καταβληθεί από κάθε μη μισθωτό  στο προηγούμενο 9μηνο ή 10 μηνο με βάση το εισόδημα του 2017.
   Έπειτα,  το ποσό που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία θα  συγκριθεί με το ποσό το οποίο κατέβαλε κάθε μη μισθωτός στο εν λόγω 9μηνο ή 10μηνο με βάση το εισόδημα του 2016.
   Αν οι καταβλητέες εισφορές με βάση το εισόδημα του 2017 προκύψουν υψηλότερες σε σχέση με τις καταβληθείσες εισφορές με βάση το εισόδημα του 2016, τότε θα προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο. Το υπόλοιπο αυτό αφορά προφανώς εκείνο τον επαγγελματία ή αγρότη ο οποίος δήλωσε υψηλότερο εισόδημα το 2017 σε σχέση με το 2016. Πρέπει, όμως, να εξοφληθεί αυτή η θετική διαφορά. Με βάση τις έως τώρα εγκυκλίους, η διαφορά αυτή θα εξοφληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές.
   Όσοι επαγγελματίες δηλώσουν χαμηλότερο εισόδημα το 2017 σε σχέση με το 2016, θα τους προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα πρέπει να τους επιστραφεί. Αυτό θα συμβεί γιατί οι εισφορές οι οποίες έπρεπε να καταβάλλουν το 9μηνο ή 10μηνο του 2018 ήταν χαμηλότερες σε σχέση  με εκείνες τις οποίες κατέβαλλαν στο ίδιο διάστημα.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.
   Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει την παράταση έως την Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018, της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του μηνός Ιουνίου 2018 για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους.
   Έως τις 10 Αυγούστου παρατείνεται, επίσης, η προθεσμία καταβολής της τρίτης δόσης εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. 

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. που καταβλήθηκαν εκ παραδρομής η χωρίς να προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους όπως για παράδειγμα στην περίπτωση διπλής ασφάλισης υπέρ υγείας, συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές.
   Σύμφωνα με την εγκύκλιο του φορέα, ενδεικτικές περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αποτελούν η καταβολή εισφορών υψηλότερων των απαιτητών ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), η υπερβάλλουσα καταβολή εισφορών πάνω από το οφειλόμενο ποσό, η μεταβολή χρόνου ασφάλισης, η υπερείσπραξη από το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, η επιστροφή εισφορών λόγω διπλής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα πριν την έναρξη του Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.π..
   Δε θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου, λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.
   Εφόσον μετά τη διενέργεια ελέγχου και την πραγματοποίηση συμψηφισμού προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.
   Κατ΄ εξαίρεση, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται εντόκως, μόνο έπειτα από αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, από τα διαλαμβανόμενα της οποίας θα προκύπτει ρητά η έντοκη επιστροφή.
   Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε για την επιστροφή των ποσών
   Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς που ασφαλίζονται μέσω Α.Π.Δ., στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α..
   Μετά την υποβολή αυτής, θα πρέπει να ακολουθούνται τα κάτωθι:
   • Καταχώρηση της αίτησης επιστροφής στο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
   • Πρόσκληση στον εργοδότη για την προσκόμιση των έγγραφων στοιχείων απασχόλησης, αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών, όπου είναι δυνατό, μέσω της εφαρμογής «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΝΗ» και διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου έως την τελευταία απαιτητή μισθολογική περίοδο.
   • Διεκπεραίωση των εκκρεμών Καταγγελιών-Δηλώσεων απασχόλησης, έλεγχος και διεκπεραίωση των Δελτίων Ελέγχου (επιτόπιοι έλεγχοι), των εκκρεμών Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.), των διαπιστώσεων πραγματικής απασχόλησης κ.λ.π..
   • Διενέργεια Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.).
   • Έκδοση αποφάσεων συμψηφισμού εφόσον προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο.
   • Έκδοση Απόφασης Επιστροφής (ΑΠ.ΕΠ.). Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποβληθεισών αιτήσεων επιστροφής εισφορών που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ/τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. και έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής ενώ εκκρεμεί η έγκρισή τους, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υποκ/των Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να προβούν σε οίκοθεν ακύρωση αυτών.
   Στη συνέχεια το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής, τόσο αυτών που ακυρώθηκαν όσο και αυτών που δεν καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ/τ. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., θα διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
   Ήδη σχεδιάζεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τους δικαιούχους, εργοδότες και ασφαλισμένους, που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α..
   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
   Εφόσον ο δικαιούχος εργοδότης έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρεί τους όρους της ρύθμισης αυτής, θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία και
   στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, θα επέρχεται συμψηφισμός με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης κατά το ποσό αυτού.
   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
   Α1. Η διαχείριση των αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας:
   i) Για τους δικαιούχους - ασφαλισμένους και εργοδότες, που προέρχονται από το τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
   ii) Για τους δικαιούχους - ασφαλισμένους και εργοδότες, των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του τ. Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Α.Ν.), τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και τ. Ο.Γ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., για χρονική περίοδο από 01/01/2017 και εφεξής.
   Α2. Για τη διαχείριση των αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών
   του τ. Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Α.Υ.,Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,Τ.Α.Ν.), τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και τ. Ο.Γ.Α., χρονικής περιόδου έως 31/12/2016, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.
   Β. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ τρίτων φορέων (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ο.Α.Ε.Δ.), που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., επιστρέφονται από
   αυτόν και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.
   Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 825/78 και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90, οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές παραγράφονται μετά πενταετία.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Με την υπ' αριθμ. 129/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την κατάργηση ή μη της κράτησης υπέρ ΕΜΠ και λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών μετά την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ.
   Ειδικότερα το ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών αφορούσε στο εάν η κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων, συνεπάγεται την κατάργηση και της αντίστοιχης υπέρ ΕΜΠ και λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών κρατήσεως και εάν ναι με ποια νομοθετική διάταξη επήλθε η σχετική κατάργηση.
   Πλέον όμως του ανωτέρω ερτήματος υποβλήθηκαν και τα εξής δύο υποερωτήματα:
   Εάν η κατάργηση της υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεως με τον ν. 4254/2014 αφορά μόνο στις συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν συναφθεί από την 01.01.2015 και εφεξής και, συνεπώς, για όσες συμβάσεις συνήφθησαν πριν από την 01.01.2015 ισχύει υποχρέωση παρακρατήσεως της εν λόγω κρατήσεως επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου επί των εκτελουμένων έργων του Δημοσίου και λοιπών φορέων. Εάν η κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων με τον ν. 4393/2016 αφορά μόνο στις συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν καταρτιστεί από 12.05.2016 και εφεξής και , συνεπώς, ισχύει υποχρέωση παρακρατήσεως των εν λόγω κρατήσεων για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 12.05.2016. Σύμφωνα με το ΝΣΚ (Α' Τακτική Ολομέλεια), η δια του ν. 4254/2014 (άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ., υποπαρ. ΙΑ3 περ. 2.A υποπερ. ιθ΄) κατάργηση της κρατήσεως του άρθρου 7 παρ.1 περ. β΄ του α.ν. 2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται την κατάργηση και της υπέρ ΕΜΠ κρατήσεως που επιβλήθηκε με τους ν. 546/1943 και 440/1945 (πλειοψ.)
   Το σύνολο του ερωτήματος αναπέμπεται στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. προκειμένου να εισαχθεί και ως προς τα τρία (3) σκέλη του στην Ολομέλεια, καθότι εκφράστηκαν στην Ολομέλεια απόψεις αντίθετες προς την δοθείσα με την υπ' αριθ. 80/2018 γνωμοδότηση (Τμ.Α΄) λύση, ως προς το ζήτημα των συμβάσεων τις οποίες αφορά η κατάργηση.
   Κατεβάστε τη γνωμοδότηση 129/2018 από εδώ.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει τις αλλαγές στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στα ταμεία σε έως 120 δόσεις εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, βάσει της σχετικής εγκυκλίου, ορίζονται τα εξής :
   Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση
   Στη ρύθμιση των 120 δόσεων μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού εντάσσονται πλέον και οι οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α. που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 (και όχι μόνο που γεννήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2016), με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
   Μέχρι πότε αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης 
   Στις αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών όπου εντάσσονται οφειλές πέραν του ενός πιστωτή και ορίζεται συντονιστής, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από τον τελευταίο στους πιστωτές αναστέλλονται αυτοδικαίως για 90 ημέρες (και όχι για 70 μέρες όπως ίσχυε μέχρι πρότινος).
   Η παρούσα τροποποίηση έχει άμεση εφαρμογή και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Επιπλέον, η ανωτέρω αναστολή εφαρμόζετα για συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές κάτω των 20.000€, στις διμερείς διαπραγματεύσεις και στα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες).
   Πώς συμμετέχει το ΚΕΑΟ
   Η μη συμμετοχή του Κ.Ε.Α.Ο. στις διαπραγματεύσεις για ρυθμίσεις για βασική οφειλή στα ταμεία κάτω από 20.000 ευρώ ισχύει εφόσον συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση ιδιώτες πιστωτές (πιστωτικά ιδρύματα, προμηθευτές κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που συμμετέχουν μόνο το Δημόσιο και το Κ.Ε.Α.Ο., η υπηρεσία συμμετέχει κανονικά στη διαπραγμάτευση. 
   Επίσης, εφεξής, για τη διαμόρφωση του ύψους και του αριθμού των δόσεων, η καθαρή παρούσα αξία λαμβάνεται υπόψη στο σύνολο των υποχρεωτικών κανόνων και όχι μόνο ως προς την αξία ρευστοποίησης.
   Πώς ολοκληρώνονται οι διμερείς διαπραγματεύσεις 
   Με βάση τις νέες διατάξεις, ο πιστωτής (στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερέβαιναν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων και η αίτηση προωθούταν για διμερή διαπραγμάτευση) ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους . εντός 3 μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την ολοκλήρωση ή μη της διαπραγμάτευσης.
   Αν η διαπραγμάτευση ολοκληρωθεί μετά την αρχική ενημέρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ο πιστωτής θα ενημερώσει την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την επίτευξη ή μη συμφωνίας μέσα σε 1 μήνα από την τελική ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης 
   Ποιο είναι το περιεχόμενο της αίτησης 
   Με τις νέες διατάξεις στον κατάλογο των πιστωτών ( με τα πλήρη στοιχεία τους, των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή) θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνεται και η ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής.
   Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα, ενώ ο οφειλέτης οφείλει να μεταφορτώσει στο Σύστημα μεταξύ άλλων πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων και έντυπο ΑΑ ΓΗΣ για την αξία γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού για το οποίο δεν προσδιορίζεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων.
   Επιπλέον προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά βαρών θα προσκομίζονται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διορισμού εμπειρογνώμονα, ενώ το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, το πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο- Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα) και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή αντιπροτάσεων .
   Στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης υποχρεούται να δηλώσει ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και να επισυνάψει αποδεικτικά ότι έχει αιτηθεί την έκδοσή τους. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά βαρών δε δύναται να προσκομιστούν εντός της προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας, δύναται να αντικατασταθούν από ενυπόγραφη βεβαίωση δικηγόρου αναφορικά με τα βάρη των ακινήτων του οφειλέτη.
   Πώς συμμετέχουν οι μικροί πιστωτές 
   Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν:
   (α) ατομικά το ποσό των 2.000.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους και
   (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους,
   τότε δε συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και δε δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
   Σε περίπτωση που πιστωτές με ποσοστό μικρότερο του 1,5% υπερβαίνουν αθροιστικά το 15% της περίπτωσης (β), στη διαπραγμάτευση δε συμμετέχουν οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσοστού 15%.
   Με τις νέες διατάξεις διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις με ποσοστό μικρότερο του 1,5% της συνολικής οφειλής έκαστος, και αθροιζόμενες υπερβαίνουν το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20.000.000€, τότε οι εν λόγω πιστωτές συμμετέχουν στη διαδικασία και δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
   Διαφωνία ύψους οφειλής 
   Μετά τη δήλωση της πρόθεσης των πιστωτών να συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ο συντονιστής ελέγχει αν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό συμμετεχόντων πιστωτών προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης (το 50% του συνολικού χρέους του οφειλέτη - απαιτήσεις μικρών πιστωτών)
   Αν ο συντονιστής διαπιστώσει ότι το ποσό απαίτησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη είναι διαφορετικό από το ποσό που βεβαιώθηκε από τον πιστωτή και ότι αυτή η διαφορά δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, ζητά από τον οφειλέτη και τον πιστωτή αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτησης.
   Με τις νέες διατάξεις εισάγεται δεύτερος γύρος συλλογής δικαιολογητικών από το συντονιστή στην περίπτωση που μετά την ανωτέρω εξέταση των προσκομισθέντων εγγραφών παραμένει αδικαιολόγητη απόκλιση που υπερβαίνει το 1/5 της συνολικής οφειλή προς ρύθμιση. Αν και η δεύτερη προσπάθεια δεν ευδοκιμήσει, τότε ο συντονιστής προσμετρά στα ποσοστά απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο το μέρος της απαίτησης που τυγχάνει κοινής αποδοχής, εκτός εάν η απαίτηση προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρογνώμονα .
   Διαδικασία διαπραγμάτευσης 
   Με τις νέες διατάξεις, προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη προκειμένου να ρυθμιστούν λεπτομερειακά θέματα της διαδικασίας ώστε να αντιμετωπίζονται με ευελιξία πρακτικές ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διαπραγμάτευση. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται λεπτομερειακά θέματα της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας της αίτησης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται.
   Διορισμός εμπειρογνώμονα 
   Προκειμένου να διευκολυνθεί ο διορισμός εμπειρογνώμονα από το Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α.. προστίθεται διάταξη που προβλέπει την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία θα συσταθεί μητρώο εμπειρογνωμόνων, από το οποίο θα επιλέγονται οι εμπειρογνώμονες που προτείνονται από το Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
   Δυνατότητα υποβολής αίτησης ομόρρυθμων μελών χωρίς ατομική επιχείρηση 
   Προβλέπεται, πλέον, ρητώς η δυνατότητα των ομόρρυθμων εταίρων, ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών μέσω του εξωδικαστικού. Επομένως, δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές μετά την 31/12/2017, ή οφειλές για επιστροφή κρατικών ενισχύσεων ή οφειλές άσχετες με την επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις οποίες δεν κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του εταίρου.
   Η υποβαλλόμενη αίτηση θα περιέχει προς αυτούς το σύνολο των στοιχείων και θα συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών , ενώ οι περιορισμοί και τα κριτήρια επιλεξιμότητας κρίνονται με βάση το πρόσωπο της εταιρείας. Εξυπακούεται ότι οι περιορισμοί αυτοί θα εφαρμοστούν μόνο όταν συμβιβάζονται με το γεγονός ότι ζητείται ρύθμιση των οφειλών του εταίρου και όχι της εταιρίας. Έτσι, δεν θα αποκλειστεί η ρύθμιση των οφειλών του εταίρου από το γεγονός ότι ο εταίρος έχει διακόψει ατομική επιχειρηματική του δραστηριότητα, αρκεί να μην έχει λυθεί η ίδια η εταιρία. Κατ' αντιπαραβολή, ο εταίρος μπορεί να ρυθμίσει τις δικές του οφειλές, εντάσσοντας και τις οφειλές που τον βαρύνουν ως ομόρρυθμο εταίρο, ακόμα και αν η εταιρία έχει λυθεί, εφόσον ο εταίρος διατηρεί δική του ατομική επιχείρηση σε λειτουργία.
   Στην περίπτωση που αίτηση ρύθμισης βάσει των διατάξεων του εξωδικαστικού μηχανισμού υποβάλλεται τόσο από το νομικό πρόσωπο της εταιρείας όσο και από τους εταίρους αυτής, θα ακολουθείται κατά το δυνατό ενιαία διαδικασία υπό τον ίδιο συντονιστή, αλλά τόσο η απαρτία όσο και οι προτάσεις και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται χωριστά, χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μιας ψηφοφορίας από το αποτέλεσμα των υπολοίπων.
   Επιπλέον, διευθετείται τυχόν ανισότητα εις βάρος ομόρρυθμων εταίρων, των οποίων τα νομικά πρόσωπα υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών πριν την τροποποίηση των κείμενων διατάξεων και παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα υποβολής αυτοτελούς αίτησης για τη ρύθμιση των προσωπικών τους οφειλών.
   Μεταβατικές διατάξεις
   Παρέχεται, πλέον, η δυνατότητα επανυποβολής των αιτήσεων που, κατά έναρξη ισχύος του, έχουν περατωθεί ως άκαρπες, εφόσον συμπεριλαμβάνουν οφειλές οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης (οφειλές έως 31/12/2017).
   Επιπλέον οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων δύνανται να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησής τους με ταυτόχρονη επανυποβολή αυτής.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης:
   Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) παρουσιάστηκε σήμερα παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτρη Αυλωνίτη. Το νέο ψηφιακό εργαλείο εξ αποστάσεως σύστασης εταιριών απλοποιεί, επεκτείνει κι επιταχύνει τις διαδικασίες μέσω των υφιστάμενων Υπηρεσιών Μιας Στάσης, με στόχο να καταστήσει φιλικότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον.
   Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, για πρώτη φορά γίνεται εφικτή στη χώρα μας η σύσταση επιχείρησης από την οθόνη του υπολογιστή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία σταδιακά ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας, αρχής γενομένης από τις 22 Ιουλίου 2018 οπότε θα είναι διαθέσιμη η σύσταση ΙΚΕ.
   «Η διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα έχει προχωρήσει σημαντικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΕΜΗ και του συνόλου των υπηρεσιών που αφορούν τις σχέσεις των εταιριών με το Δημόσιο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων» δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας.
   Σημειώνεται ότι για όσους επιλέξουν την e-ΥΜΣ, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, η σύσταση επιχείρησης θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στην συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με αυτοπρόσωπη δηλαδή παρουσία.
   Στις καινοτομίες της e-ΥΜΣ εντάσσεται η απόδοση κλειδάριθμου TAXISNET κατά τη στιγμή της σύστασης, μέσω διαδικασίας που γίνεται χωρίς μεσολάβηση της ΥΜΣ για λόγους εξασφάλισης του απορρήτου. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα απαιτείται να απευθύνονται στην αρμόδια ΔΟΥ μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Επίσης, θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του ΕΦΚΑ για θέματα εγγραφής στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ασφαλισμένους στον Τομέα Μηχανικών του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ, την παράταση της προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου του 2013 μέχρι 31/7/2018. Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη προθεσμία έληγε κανονικά στις 30 Ιουνίου 2018.
   Η απόφαση της διοίκησης του ΕΦΚΑ ελήφθη μόλις χθες και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της παράτασης.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαΐου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.
   Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Διαγραφή αμφισβητούμενων οφειλών, ενιαία έναρξη και λήξη του δικαιώματος για σύνταξη, δυνατότητα μη διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, καθώς και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε δήμους και νομικά τους πρόσωπα προκειμένου να πληρωθούν εισφορές εργαζομένων που αντιμετωπίζονταν ως μαθητευόμενοι, προβλέπονται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο–σκούπα του υπουργείου Εργασίας, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
   Πρόκειται για το νομοσχέδιο που αναμένουν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, με παράλληλη απασχόληση, κυρίως νέοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών, που μπορούσαν να επιλέξουν ασφάλιση ζητώντας εξαίρεση από ΟΑΕΕ, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μικροεπιχειρηματίες και μικροξενοδόχοι, με απαλλακτικά από τον ΟΑΕΕ, μηχανικοί που βρίσκονταν ανάμεσα σε ΤΣΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ, επειδή είχαν αναπτύξει και μια εμπορικού τύπου δραστηριότητα, αλλά και παλαιοί (πριν από το 1993) ασφαλισμένοι δημοσιογράφοι.
   Και αυτό, γιατί αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη και διαγραφής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία εφόσον υπάρχει «εύλογη αμφιβολία» ως προς την υποχρέωση υπαγωγής του ασφαλισμένου σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης δύο ή περισσότερων ασφαλιστικών φορέων. Το δικαίωμα της διαγραφής αυτών των πρόσθετων επιβαρύνσεων ισχύει για οφειλές έως 31/12/2016. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι ασφαλισμένοι δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.
   Η εύλογη αμφιβολία συνίσταται στις εξής περιπτώσεις:
   Α) Υπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη.
   Β) Υπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος.
   Γ) Προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης, συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση.
   Δ) Υπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση.
   Ε) Πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.
   Προσοχή όμως, ακόμη κι αν ψηφιστεί έως την επόμενη εβδομάδα ο νόμος, για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων ή χρεών, να υπάρξει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ ή στο ΕΤΕΑΕΠ. Η σχετική ρύθμιση εφαρμόζεται και για ασφαλισμένους των οποίων οι περιπτώσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, ακόμη και αν έχουν κριθεί σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό.
   Με άλλη διάταξη, ρυθμίζεται ενιαία η έναρξη του δικαιώματος σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, από τον επόμενο της υποβολής της αίτησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
   Επίσης δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας προκειμένου να αρχίσει η συνταξιοδότηση. Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να διατηρούν τις επιχειρήσεις ή τα βιβλία τους ανοικτά, παράλληλα με την κατάθεση της αίτησης, ώστε να εισπράττουν το 40% της σύνταξής τους για όσο εργάζονται.
   Οι αγρότες προβλέπεται πως από το 2019 θα συνταξιοδοτούνται με βάση την ημερομηνία γέννησής τους και όχι τον Ιούλιο κάθε χρονιάς.
   Ρυθμίζεται επίσης για τους αγρότες η διαδικασία έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας με απογραφικό δελτίο, εφόσον δεν απαιτείται έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ.
   Διαγράφονται, επιπλέον, πρόστιμα και προσαυξήσεις από δήμους και νομικά τους πρόσωπα προκειμένου να πληρωθούν εισφορές εργαζομένων που αντιμετωπίζονταν ως μαθητευόμενοι.
   Με άλλες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ανέργους ή δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

   Μείωση προστίμων αν προσληφθούν οι εργαζόμενοι
   Σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την ανασφάλιστη εργασία, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το 71% αλλά και βαρύτατες προσαυξήσεις έως και κατά 200% για όσους δεν συμμορφώνονται προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, διατηρεί στις 10.500 ευρώ το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο που μπορεί να επιβάλει «Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ». Σε περίπτωση, μάλιστα, υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός 3 ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο επιβάλλεται με προσαύξηση 100% –δηλαδή φθάνει τις 21.000 ευρώ– για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και με προσαύξηση 200% –δηλαδή 31.500 ευρώ– για κάθε μεταγενέστερη παράβαση που διαπιστώνεται σε διαφορετική ημερομηνία. Σύμφωνα με τη διάταξη, για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται, ο εργοδότης θα χρεώνεται αναδρομικά από την ημερομηνία ελέγχου το κατώτατο πλαφόν των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών για 3 μήνες, καθώς θα τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε τουλάχιστον τόσο. Ταυτόχρονα, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προσληφθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.
   Με άλλες διατάξεις, θεσπίζεται η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του αναθέτοντος, του εργολάβου και του υπεργολάβου, έναντι των εργαζομένων κατά την εκτέλεση ενός ανατεθειμένου έργου και προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στην «Εργάνη» τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που απασχολούν για πρακτική άσκηση ή μαθητεία (αφορά κυρίως τον τουρισμό).

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (OCW). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση υπαγωγής.
   Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:
   1. Νέες αιτήσεις
   Α) με δυνατότητα υποβολής από αγρότες
   Β) κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31-12-2017
   Γ) οφειλές προς ρύθμιση που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017
   2. Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση
   Ο οφειλέτης θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση. Όλες οι αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση όταν θα υποβληθούν οριστικά θα περιέχουν το σύνολο των δεδομένων που ανακτώνται αυτόματα και στις οφειλές προς ρύθμιση θα περιλαμβάνονται και αυτές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.
   3. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά
   Α) δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες μετά από υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017
   Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προς το παρόν είναι σε αναμονή. Ωστόσο, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, άρθρο 8 παρ. 18, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει την διαγραφή και επανυποβολή της αίτησης εφόσον επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.
   52 επιχειρήσεις ρύθμισαν τα χρέη τους
   Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων για τις πρώτες 46 εβδομάδες λειτουργίας (3/8/2017 - 22/6/2018) και τις 20 εβδομάδες (5/2/2018 - 22/6/2018) για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών προκύπτει ότι ξεκίνησαν τη διαδικασία ρύθμισης 32.086 επιχειρήσεις και από αυτές 6.113 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και υποβλήθηκαν 1.158 αιτήσεις. Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 355 αφορούν σε διμερή διαπραγμάτευση και 803 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.
   Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 529 επιχειρήσεις και για 333 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές ενώ για 52 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.
   Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 12.992 ξεκίνησαν τη διαδικασία, 7.688 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και έχουν υποβληθεί 1.309 αιτήσεις ρύθμισης.
   Τα δικαιολογητικά για αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (64182/ΦΕΚ Β 2277/15.6.2018) η κοινή υπουργική απόφαση για τα δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
   Σύμφωνα με την απόφαση τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ορίζονται ως ακολούθως:
   1. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης:
   α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.
   β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.
   γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
   δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
   ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
   στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.
   ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
   η) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.
   θ) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.
   Τα έγγραφα των σημείων α έως ζ της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
   Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης.
   2. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ):
   α) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
   β) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.
   Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
   3. Έγγραφα τα οποία μεταφορτώνονται από τον οφειλέτη απευθείας στο Σύστημα:
   α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α' 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
   β) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
   γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
   δ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
   ε) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
   στ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
   ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
   η) Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ), στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων.
   θ) Πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.
   Τα δικαιολογητικά των σημείων γ, δ, ε, στ και ζ της παρούσας παραγράφου δύνανται να υποβληθούν το αργότερο έως την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4, του άρθρου 8, του ν. 4469/2017. Το δικαιολογητικό του σημείου θ της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβληθεί έως τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 3, του άρθρου 8, του ν. 4469/2017. Στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης υποχρεούται να δηλώσει ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και να επισυνάψει αποδεικτικά ότι έχει αιτηθεί την έκδοσή τους. Σε περίπτωση που το δικαιολογητικό της περ. (θ) της παρούσας παραγράφου δεν δύναται να προσκομισθεί εντός των προθεσμιών που μνημονεύονται στην παρούσα για λόγους ανωτέρας βίας, δύναται όπως αντικατασταθεί από ενυπόγραφη βεβαίωση δικηγόρου αναφορικά με τα βάρη επί των ακινήτων του οφειλέτη.
   Τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τις παρ. 1-7, του άρθρου 5, του ν. 4469/2017 υποβάλλονται κανονικά από τον οφειλέτη.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών:
   Σε παράταση της φετινής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποφάσισε να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
   Συγκεκριμένα:
   Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017 των φυσικών προσώπων παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 26η Ιουλίου 2018. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των γεγονότων ότι εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές με το νέο έντυπο Ε3, ότι το σύστημα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων άνοιξε περίπου δεκαπέντε ημέρες αργότερα από πέρυσι και ότι παρατηρήθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες.
   Σημειώνεται ότι για τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Mε απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, μεταβιβάζονται 95 εκατομμύρια μετοχές της Τράπεζας Αττικής από τον ΕΦΚΑ στο Ταμείο των μηχανικών (ΤΜΕΔΕ).
   Mε αυτό τον τρόπο το ποσοστό του ΕΦΚΑ στην Τράπεζα Αττικής διαμορφώνεται σε περίπου 45%.
   Επίσης το ποσοστό πλέον που διατηρεί το ΤΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής ανέρχεται σε περίπου 30%.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα έχει δρομολογήσει το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την καλύτερη και πιο αποτελεσματική για το φοροελεγκτικό μηχανισμό καταγραφή των συναλλαγών των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των εσόδων και του φορολογητέου εισοδήματός τους.
   Οι παρεμβάσεις αυτές είναι:
   - καθιέρωση της καθολικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι από φέτος η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων ενώ από το 2020 θα είναι υποχρεωτική για όλους όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων προς άλλες επιχειρήσεις θα εκδίδονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή και θα καταγράφονται απευθείας στο taxisnet. Παράλληλα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καθιερωθεί και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων απευθείας στο taxisnet με κατάργηση της χειρόγραφης τήρησης. Με την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων και την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι πολύ πιο εύκολος και αποτελεσματικός ο έλεγχος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων
   - καθιέρωση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Ο σχεδιασμός του ΥΠΟΙΚ προβλέπει την κατάργηση του σημερινού ασαφούς καθεστώτος αναφορικά με την καταγραφή της διακίνησης προϊόντων και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίου διακίνησης. Τα σχετικά δελτία αποστολής θα εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας από το taxisnet και έτσι θα μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα η διακίνηση προϊόντων σε επιτόπιους αλλά και εκ των υστέρων φορολογικούς ελέγχους
   - καθιέρωση ηλεκτρονικών πρόσθετων βιβλίων πελατών για συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Το βιβλίο επισκεπτών υπήρχε έως και το τέλος του 2013 όταν και καταργήθηκε στο πλαίσιο της κατάργησης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την καθιέρωση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Τηρούνταν από περισσότερους από δέκα κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως ιατρούς, συνεργεία οχημάτων, φροντιστήρια, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια κλπ.
   Με την κατάργηση του βιβλίου επισκεπτών διαπιστώθηκε έξαρση της φοροδιαφυγής καθώς ο μόνος τρόπος ελέγχου για έκδοση φορολογικών στοιχείων στους πελάτες είναι η αναμονή των ελεγκτών στην έξοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης όπου ζητούν από τους πελάτες να επιδείξουν την απόδειξη που έλαβαν.
   Ωστόσο, με την επαναφορά του βιβλίου θα καταγράφονται σε αυτό όλοι οι εισερχόμενοι πελάτες στην επαγγελματική εγκατάσταση και έτσι θα υπάρχει ουσιαστική υποχρέωση των επαγγελματιών να εκδίδουν αποδείξεις για τους πελάτες τους, τόσο κατά την παραμονή τους στην επαγγελματική εγκατάσταση όσο και μετά την αποχώρησή τους. Το πρόσθετο βιβλίο πελατών θα τηρείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω taxisnet.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια των αναδρομικών ΤΣΜΕΔΕ για το Α’ εξάμηνο του 2013 στον ιστότοπο του ΤΣΜΕΔΕ.
   Κάνετε είσοδο εδώ: http://www.tsmede.gr:65401/ με τα προσωπικά σας στοιχεία για να λάβετε το ειδοποιητήριο.

   By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

   Εγκύκλιο με την οποία δίδει οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις συνέπειες της διάκρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης εξέδωσε το ΚΕΑΟ.
   Σύμφωνα με την εγκύκλιο για να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   * Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα δε με την περ. α της παρ.1 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και να μην διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης, ή να διαπιστώθηκε η με οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ., ο έλεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας, εφόσον πρόκειται για πτωχό ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
   * Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης
   * Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ή να μην είναι δυνατή η άσκησή της.
   Όπως σημειώνει το ΚΕΑΟ η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών πιστοποιείται με ειδικά αιτιολογημένη έκθεση.
   ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
   Στην έκθεση αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελάχιστων αναγκαίων ελέγχων εισπραξιμότητας που είναι οι εξής:
    Ο έλεγχος ταυτοποίησης του οφειλέτη και των συνυπεύθυνων προσώπων.
    Ο έλεγχος εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων.
    Ο έλεγχος της εξάντλησης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων
    Ο έλεγχος εφαρμογής της ποινικής διαδικασίας.
   Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται μέσω διαθέσιμων στην υπηρεσία στοιχείων, ηλεκτρονικών ή χειρόγραφων, αλλά και από πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτους φορείς ή υπηρεσίες που κατέχουν αυτές, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4488/2017 έχουν υποχρέωση να τις χορηγήσουν στις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των σχετικών αιτημάτων, που μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις.
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.