Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Ενέργεια-ΑΠΕ

  795 ειδήσεις in this category

   Από basgoud, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Οι ερευνητές του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας στη Ζυρίχη έχουν αναπτύξει μια νέα μορφή εξαιρετικά λεπτών, καμπυλωτών οροφών που είναι ικανές να παράγουν ηλιακή ενέργεια.
    
   Ο σχεδιασμός θα επιτρέψει στο NEST, ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελεί μέρος των εργαστηριακών εγκαταστάσεων της σχολής, να παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει.
    
   Η οροφή αποτελείται από πολλαπλά στρώματα υλικών: ένα εσωτερικό φύλλο από τσιμέντο, το οποίο λειτουργεί ως βάση για τους αγωγούς θέρμανσης και ψύξης και για τη μόνωση, το οποίο με τη σειρά του καλύπτεται από επιπλέον σκυρόδεμα. Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες λεπτής μεμβράνης που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ηλιακής ενέργειας τοποθετούνται στη συνέχεια στο εξωτερικό του κτιρίου.
    
   Το πρωτότυπο μοντέλο για την οροφή ήταν περίπου 7,5 μέτρα ύψος, και είχε συνολική καμπύλη επιφάνεια 160 τετραγωνικών μέτρων. Τώρα έχει αποσυναρμολογηθεί, ενώ το επόμενο έτος το ίδιο σχέδιο θα εφαρμοστεί στο κτίριο διαμερισμάτων HiLo που αποτελεί μέρος του έργου NEST.
    
   Το μοναδικό σχήμα της οροφής θα κατασκευαζόταν τυπικά με υλικά μη επαναχρησιμοποιούμενα όπως η ειδικά κατεργασμένη ξυλεία. Αντ’ αυτού, στο έργο χρησιμοποιήθηκε ένα δίχτυ κατασκευασμένο από χαλύβδινα καλώδια τα οποία ήταν καλυμμένα με ένα πολυμερές ύφασμα, σχηματίζοντας μια επιφάνεια πάνω στην οποία ήταν εφικτή η προσκόλληση του σκυροδέματος. Αυτό διευκόλυνε τον ασυνήθιστο σχεδιασμό, αλλά επίσης έκανε το έργο σημαντικά φθηνότερο από πλευράς κόστους των υλικών.
    
   Η ομάδα ερευνητών Block και το Ελβετικό Εθνικό Κέντρο Αριστείας ( Swiss National Centre of Competence) συνεισέφεραν στο έργο έναν αλγόριθμο για να εξασφαλιστεί ότι η οροφή θα πάρει την επιθυμητή μορφή της όταν το βάρος του υγρού σκυροδέματος εφαρμοστεί στο δίχτυ. Το σκυρόδεμα ψεκάστηκε πάνω στο δίχτυ χρησιμοποιώντας μια τεχνική που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτή την εφαρμογή.
    
   Πηγή energia.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Επανακαθορίζεται με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νομοθετικό πλαίσιο για τη σύναψη των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατόχους αδειών παραγωγής της, από υβριδικούς σταθμούς σε μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ).
    
   Ακόμη, ρυθμίζονται θέματα για τα ειδικά πιλοτικά έργα σε ΜΔΝ, ενώ διευθετούνται και εκκρεμότητες και για ερευνητικό έργο στο νησί Άγιος Ευστράτιος.
    
   Όπως σημειώνεται στη αιτιολογική έκθεση, «με την υλοποίηση πιλοτικών και καινοτόμων έργων στα ΜΔΝ, επιδιώκονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
    
   * Περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση κατανάλωσης καυσίμου, μείωση εκπομπών αερίων ρύπων, μείωση στάθμης θορύβου, μείωση αποβλήτων κ.λπ.).
    
   * Μείωση της εξάρτησης από πρωτογενείς ορυκτούς πόρους.
    
   * Ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της θερμικής παραγωγής.
    
   * Διείσδυση παραγωγής από ΑΠΕ σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των σημερινών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια κάλυψης της ζήτησης και την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο.
    
   * Διερεύνηση και προώθηση καινοτομιών στη λειτουργία και διαχείριση απομονωμένων μικροδικτύων.
    
   * Διερεύνηση και προώθηση νέων τεχνολογιών, ιδίως αφορούσες στα αποθηκευτικά συστήματα και στα έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.
    
   * Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και απόκτηση εμπειρίας, από την πιλοτική-διερευνητική υλοποίηση του «Έξυπνου Νησιού», με τα συμπεράσματα να οδηγούν σε γενίκευσή τους και σε άλλα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ και όχι μόνον.
    
   Στόχος της νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί η διαμόρφωση του κατάλληλου και εξειδικευμένου πλαισίου και των αναγκαίων και ικανών θεσμικών, ρυθμιστικών, τεχνικών και οικονομικών απαιτήσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιλοτική ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών λειτουργίας και διαχείρισης δύο ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ.
    
   Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
    
   - Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, για τη σύναψη των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς σε ΜΔΝ και ορίζεται ότι, οι εν λόγω κάτοχοι αδειών που έχουν συνδεθεί με το διαχειριστή του δικτύου πριν τις 31-12-2015 και έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες εγκατάστασης, μπορούν να συνάπτουν τις προαναφερόμενες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3468/2006 που ισχύουν για τους σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αντί των ισχυουσών, από 1-1-2016, διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4414/2016 ειδικά για τους Υβριδικούς Σταθμούς σε ΜΔΝ. Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους αδειών που έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πριν την ανωτέρω ημερομηνία.
    
   - Παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης, με υπουργική απόφαση, δύο ειδικών πιλοτικών έργων (ένα σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ) σε δύο ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ. Δίνεται επίσης και η δυνατότητα ένταξής τους σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερης διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και συγχρόνως την διασφάλιση της κάλυψης της ζήτησης και της ασφαλούς λειτουργίας τους με τον πλέον οικονομικό τρόπο.
    
   - Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας κάθε ειδικού πιλοτικού έργου, η διάρκεια ισχύος, η μορφή της λειτουργικής ενίσχυσης, οι αρχές τιμολόγησης, οι διαδικασίες αδειοδότησης, οι ειδικοί όροι και τα κριτήρια αξιολόγησης της ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών, η διαδικασία κατάρτισης της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε έργο κλπ.
    
   - Καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου, προς υλοποίηση κάθε ειδικού πιλοτικού έργου.
    
   - Ορίζεται ότι, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από τα ειδικά πιλοτικά έργα, επιβαρύνονται από την έναρξη της λειτουργίας τους με το προβλεπόμενο για όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ειδικό τέλος (άρθρο 25 παρ.Α.1, ν.3468/2006), στη βάση της προ ΦΓΙΑ συνολικής αποζημίωσης που λαμβάνουν από τη λειτουργία τους.
    
   - Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, ειδικών διαδικασιών αδειοδότησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, για την παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία του υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Αγίου Ευστρατίου και για την παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ενέργειας του συστήματος τηλεθέρμανσης στον ομώνυμο οικισμό (έργο που έχει ενταχθεί στο Εταιρικό Σύμφωνο Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020), της μορφής της λειτουργικής ενίσχυσης, των αρχών τιμολόγησης, της διάρκειας ισχύος και της διαδικασίας κατάρτισης της σχετικής σύμβασης της παραγόμενης ενέργειας κλπ.
    
   - Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και οι αρχές διαχείρισης του σταθμού και του ηλεκτρικού συστήματος στον Άγιο Ευστράτιο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD/

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Αισθητά αυξήθηκε, σε επίπεδο MWh, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με το δελτίο που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι ΑΠΕ υπολογίζεται ότι παρήγαγαν κατά μέσο όρο στο δίμηνο, 135.150,63 MWh ρεύματος (από σύνολο σχεδόν 700 χιλ. MWh/μήνα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο), αυξημένες αισθητά από τον Ιούνιο που ήταν περιορισμένες στις 75 χιλ. περίπου MWh.
    
   Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς αθροιστικά άγγιξε περίπου το 20% του συνόλου, με τους θερμικούς σταθμούς να καλύπτουν το υπολειπόμενο 80%. Ο, σχεδόν, διπλασιασμός ωστόσο της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ δεν είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στα συνολικά ποσοστά λόγω της αισθητής αύξησης των ενεργειακών αναγκών των νησιών κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, που προκάλεσε και την αυξημένη συνεισφορά των θερμικών σταθμών.
    
   Η συνολική ισχύς των 98 αιολικών πάρκων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά άγγιξε τα 322,25 MW, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι εγκατεστημένη σε Κρήτη και Ρόδο (62% και 15% αντίστοιχα), με μέση παραγωγή 128.536,62 MWh (ενδεικτικά τον Ιούνιο ήταν μόλις 50.009,78 MWh). Σχετικά με την ηλιακή ενέργεια, οι συνολικά 1.758, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, με ισχύ 135,98 MW, παρήγαγαν μεσοσταθμικά 26.412,09 MWh ρεύματος στο δίμηνο. Και σε αυτή την περίπτωση, τα μεγαλύτερα σε μέγεθος, Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Κρήτη και η Ρόδος διαθέτουν την πλειονότητα των εγκατεστημένων φ/β σταθμών (61% και 13% αντίστοιχα), έχοντας την μερίδα του λέοντος στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας.
    
   Το βιοαέριο και τα υδροηλεκτρικά συνεισέφεραν μόλις 2.143,18 MWh (κατά μέσο όρο) εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς τους δεν ξεπερνά τα 0,5 MW και 0,3 MW αντίστοιχα. Συνολικά, η παραγωγή ενέργειας από τις μονάδες ΑΠΕ κατέγραψε μία ελαφρά αύξηση της τάξης των 1.800 MWh σε σύγκριση με την αντίστοιχη διμηνία πέρυσι, με την διείσδυση των ΑΠΕ ωστόσο να υποχωρεί ελαφρώς λόγω της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης, ενδεικτικό της ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής κίνησης, που δημιούργησε διαφορετικούς συσχετισμούς στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/energeia/prasini-energeia/item/43234-rekor-me-20-i-symmetoxi-ape-sta-mi-diasyndedemena-nisia-ioylio-kai-aygousto

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Νέα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων συμφωνήθηκαν σήμερα στην επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε να δοθεί ώθηση στον συγκεκριμένο τομέα, όπου παρατηρείται υστέρηση.
   Δεδομένης της υψηλής σημασίας των κτιρίων στην ενεργειακή κατανάλωση της Ε.Ε., η επιτροπή ενέκρινε την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας που εντάσσεται στο «καθαρό ενεργειακό πακέτο» της Κομισιόν.
    
    
   Οι ευρωβουλευτές-μέλη της επιτροπής ζήτησαν μια ξεκάθαρη στρατηγική που θα κάνει τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια πολύ πιο αποδοτικά ως το 2050. Πρότειναν τη θέσπιση στόχων για το 2030 και 2040, καθώς και δείκτες προόδου στον κλάδο.
    
   Παράλληλα, ζήτησαν να υπάρχει πρόβλεψη για την ηλεκτροκίνηση σε όλα τα νέα κτίρια και σε όσα ανακαινίζονται, όπως σημεία φόρτισης και σχετικές υποδομές σε κτίρια με άνω των 10 θέσεων στάθμευσης.
    
   Επιπλέον, ενέκριναν τη χρήση ενός «δείκτη εφυΐας» που θα βοηθήσει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την υγεία και την ποιότητα του αέρα.
    
   Από την πλευρά του, ο εισηγητής, Μπεντ Μπέντσεν (EPP) από τη Δανία σχολίασε:
    
   «Πετύχαμε μια ισχυρή πλειοψηφία για την ενίσχυση των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Είναι σημαντικό να δείξουν τα κράτη-μέλη μια ξεκάθαρη δέσμευση και να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις στο μακροχρόνιο σχεδιασμό τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διευκόλυνση χρηματοδότησης, την προτεραιότητα των ανακαινίσεων ως πρότυπο για τους επενδυτές και το να επιτραπεί σε δημόσιες αρχές να επενδύουν σε ενεργειακά κτίρια».
    
   Πλέον, μετά την ψήφιση στην επιτροπή, πρόκειται να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
    
   Πηγή: energypress.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Πάνω από 240 εκατομμύρια άτομα στην Ινδία δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, ελπίζει να αλλάξει την κατάσταση με το νέο σχέδιο «Ενέργεια Για Όλους 2019».
    
   Στα πλαίσια του σχεδίου, περίπου 40 εκατομμύρια νοικοκυριά θα αποκτήσουν σύνδεση σε ηλεκτρική ενέργεια ως το 2019, με τα σπίτια χαμηλότερου εισοδήματος να αποκτούν πρόσβαση δωρεάν αλλά στη συνέχεια να πληρώνουν για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν.
    
   Τα σπίτια σε αγροτικές περιοχές που δεν μπορούν να συνδεθούν εύκολα στο δίκτυο θα λάβουν πακέτα εξοπλισμού ηλιακής ενέργειας με ισχύ από 200 έως 300 βατ, καθώς και μπαταρίες, αλλά και πέντε φώτα LED, καλώδια, πρίζα και ανεμιστήρα συνεχούς ρεύματος, σύμφωνα με το Bloomberg. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα παρέχει δωρεάν συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού για πέντε χρόνια.
    
   Η ιδέα βρίσκεται υπό επεξεργασία σε διάφορες μορφές εδώ και δέκα χρόνια, με στόχο την ηλεκτροδότηση των περισσότερων δυνατών χωριών, αλλά τώρα η κυβέρνηση αποφάσισε να φτάσει κάθε σπίτι. Ορισμένα νοικοκυριά στο παρελθόν δεν μπορούσαν να αντέξουν τις αρχικές χρεώσεις σύνδεσης και σύμφωνα με το νέο σχέδιο, τέτοια σπίτια θα λάβουν τις συνδέσεις δωρεάν.
    
   Η Ινδία θα χρειαστεί περίπου 28.000 επιπλέον μεγαβάτ για το σχέδιο, κυρίως από ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια διπλασιάστηκε στην ασιατική χώρα, που σύντομα θα καταστεί η πολυπληθέστερη του πλανήτη. Μάλιστα η δυναμικότητα της ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε σχεδόν κατά πέντε φορές, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις. Ο επίσημος στόχος της κυβέρνησης Μόντι είναι να παράγει 175 γιγαβάτ αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας έως το 2022.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1282375/india-sxedio-ilektrodotisis-40-ekatommurion-noikokurion

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Μια αγορά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο τμήμα της οποίας κινείται σήμερα στο ημίφως, επιχειρεί να ξεκλειδώσει η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση, που αναμένεται να έχει ψηφιστεί το επόμενο δίμηνο, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια επεξεργασίας.
    
   Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το Euro2day.gr, υποστηρίζουν πως περίπου 2.000.000 τόνοι απορριμμάτων που θάβονται ετησίως θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν, με πρόσθετα έσοδα περί τα 150 εκατ. ευρώ για το οικοσύστημα της ανακύκλωσης.
    
   Ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές σε ολόκληρο το πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων, οι οποίες θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, των δήμων (ΟΤΑ), αλλά και των νοικοκυριών.
    
   Ταυτόχρονα επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος -κατά το δυνατόν, καθώς τα περιθώρια κάλυψης των κοινοτικών απαιτήσεων στενεύουν-, ώστε να μην επιβαρυνθεί η Ελλάδα με νέα πρόστιμα από την Κομισιόν. Η εικόνα της χώρας δεν έχει πληγεί μόνο από το γεγονός πως σχεδόν το 80% των απορριμμάτων εξακολουθεί να πηγαίνει στις χωματερές. Μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε εξαιτίας των εξωραϊσμένων στοιχείων που προωθούσε επί χρόνια στις κοινοτικές υπηρεσίες!
    
   Καίριο ρόλο στην εφαρμογή του νέου νόμου για την ανακύκλωση θα έχει ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο οποίος λειτουργεί εδώ και χρόνια αλλά όπως εξηγεί ο πρόεδρός του Δημήτρης Πολιτόπουλος διαθέτει μόλις τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους και άλλους επτά με σύμβαση! Το νέο οργανόγραμμα του ΕΟΑΝ προβλέπει πως θα απασχολεί 54 υπαλλήλους, αφού θα εποπτεύει τόσο τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, όσο και το σύνολο της αγοράς για την τήρηση των προβλέψεων της νέας νομοθεσίας.
    
   Η αρχή γίνεται με την πλαστική σακούλα
    
   Μια πρώτη γεύση από το νέο πλαίσιο για την ανακύκλωση θα έχουν καταναλωτές και επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου, οπότε και επιβάλλεται τέλος 0,03 ευρώ για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα, το οποίο θα αυξηθεί σε 0,07 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Στόχος του μέτρου είναι η μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας, που σήμερα φτάνει τις 400 ανά κάτοικο ετησίως, και να φτάσει τις 90 ανά κάτοικο μέχρι το 2020.
    
   Ο κ. Πολιτόπουλος εξηγεί πως το τέλος θα αναφέρεται ξεχωριστά στην απόδειξη που λαμβάνει ο πελάτης π.χ. από το σούπερ μάρκετ, το οποίο με τη σειρά του θα αποδίδει τα σχετικά έσοδα σε τριμηνιαία βάση, όπως με τον ΦΠΑ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Εκκρεμεί, όμως, η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με τον ΕΟΑΝ, ο οποίος θα είναι ο τελικός αποδέκτης του τέλους για την πλαστική σακούλα.
    
   Ο πρόεδρος του οργανισμού επισημαίνει πως εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος, το νέο πλαίσιο για τις πλαστικές σακούλες περιορίζει και το παρεμπόριο. Οι εταιρείες υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά μόνο πλαστικές σακούλες που διαθέτουν σειριακό αριθμό και σήμανση στην οποία περιγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία παραγωγής καθώς και ο Αριθμός Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (Ε.Μ.ΠΑ.). Από το ειδικό τέλος εξαιρούνται ως γνωστόν τα περίπτερα και οι πωλητές λαϊκών αγορών.
    
   Ο αριθμός Ε.Μ.ΠΑ., όπως εξηγεί ο κ. Πολιτόπουλος, θα είναι το όπλο του οργανισμού ώστε να σταματήσει η αγνώστου μεγέθους «μαύρη αγορά» ανακυκλώσιμων υλικών. Με την ψήφιση του νόμου, κανένα προϊόν δεν θα μπορεί να διακινηθεί, αν το τιμολόγιο δεν περιλαμβάνει και τον αριθμό Ε.Μ.ΠΑ. Ο ΕΟΑΝ αναπτύσσει ήδη δύο ηλεκτρονικά μητρώα: Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών, στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.
    
   Οι μεγάλοι παραγωγοί και οι δήμοι
    
   Ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ εξηγεί πως ο νέος νόμος δίνει προθεσμία μερικών μηνών στους μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων (ξενοδοχεία και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις) για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή τεσσάρων διαφορετικών υλικών (γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου). Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν προθεσμία κάποιους μήνες για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, ώστε να τοποθετούν σε ξεχωριστούς κάδους απορριμμάτων τα συγκεκριμένα υλικά.
    
   Σύμφωνα με τον κ. Πολιτόπουλο, ο νέος νόμος προσφέρει και ένα πλαίσιο κινήτρων στους δήμους, ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση μέσω των λεγόμενων «πράσινων σημείων». Στην ουσία, οι ΟΤΑ θα μπορούν πλέον να συλλέγουν, στα «πράσινα σημεία», ανακυκλώσιμα υλικά και στη συνέχεια να τα μεταπωλούν και να κρατούν το 60% των εσόδων. Περιλαμβάνει επίσης και μέτρα ενίσχυσης της αλληλέγγυας οικονομίας, π.χ. με την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θα δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση. Ο ίδιος ο κ. Πολιτόπουλος υπήρξε εκ των εμπνευστών της Κοιν.Σ.Επ «Καλλονή-Κελλιά» Τήνου, η οποία την τελευταία τετραετία έχει διαχειριστεί περί τους 230 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών.
    
   Το στοίχημα δεν είναι μόνο η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η διαφανής λειτουργίας της αγοράς, λέει ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ, αλλά και η κομποστοποίηση με την αξιοποίηση βιοαποδομήσιμων υλικών. Η συνολική παραγωγή σκουπιδιών στη χώρα μας ανέρχεται σε 5.000.000 τόνους ετησίως, ενώ μόνο τα βιοαποδομήσιμα φτάνουν το 1.000.000 τόνους. Μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας δημιουργώντας μια αγορά σχεδόν 140 εκατ. ευρώ, που σήμερα δεν υπάρχει.
    
   Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ)
    
   Ο διαχωρισμός των φορέων συλλογών, όπως τα ΣΕΔ, από τους φορείς διαχείρισης των υλικών ανακύκλωσης, «για να αποτραπούν υπόγειες διαδρομές που έχουν δημιουργήσει ερωτήματα, κυρίως για τη διαφάνεια των εσόδων», προκάλεσε αντιδράσεις. Ο κ. Πολιτόπουλος υποστηρίζει πως τελικά οι διοικήσεις των ΣΕΔ έχουν κατεβάσει τους τόνους. Αντιδράσεις υπήρξαν και για την πρόβλεψη του νέου νόμου, σύμφωνα με την οποία οι ΣΕΔ είναι υποχρεωμένοι εντός εξαμήνου να παρουσιάσουν επιχειρησιακό σχέδιο που να προβλέπει πώς θα περιορίσουν τα αποθεματικά τους μέσω επενδύσεων.
    
   Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς), συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών (μεταχειρισμένα ελαστικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ.) είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν είτε να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι. Το πρόβλημα είναι πως ενίοτε επιτυγχανόταν ο στόχος του ΣΕΔ και όχι ο εθνικός στόχος.
    
   Ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ υπενθυμίζει πως από την πρώτη στιγμή στο ΥΠΕΝ είχαν εντοπιστεί οι δυσλειτουργίες των ΣΕΔ, τα οποία συλλέγουν τις χρηματικές εισφορές παραγωγών αποβλήτων (βιομηχανιών κ.λπ.), κάποιοι φουσκώνουν τα αποθεματικά τους, χωρίς να επιτυγχάνονται οι εθνικοί στόχοι για την ανακύκλωση.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/%CE%B2ig-business-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%8C%CE%BC/

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας διετίας βρέθηκε στον Αύγουστο η μηνιαία καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.
    
   Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, η καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο τον Αύγουστο του 2017 ανήλθε σε 1.603.135 MWh, ποσότητα η οποία είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με αυτή που είχε παραχθεί από φυσικό αέριο τον Αύγουστο του 2016 και ήταν 1.037.466 MWh.
    
   Η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο καταγράφεται όλους τους τελευταίους μήνες και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται να συνεχιστεί.
    
   Είναι χαρακτηριστικό ότι η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο σύνολο της παραγωγής τον Αύγουστο του 2017 ανήλθε στο 36%, έναντι 32% των λιγνιτικών μονάδων, 8% των υδροηλεκτρικών και 26% των μονάδων ΑΠΕ.
    
   Έτσι τον Ιούλιο του 2017 η παραγωγή από φυσικό αέριο ανήλθε σε 1.499.640 MWh και τον Ιούνιο 1.417.081 MWh.
    
   Το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής από φυσικό αέριο στη διάρκεια του 2017 καταγράφηκε τον Ιανουάριο και ήταν 2.000.667 MWh.
    
   Η ποσότητα αυτή είναι η υψηλότερη της τελευταίας διετίας και οφείλεται ενεργειακή κρίση του Ιανουαρίου, η οποία καλύφθηκε κυρίως μέσω της παραγωγής από φυσικό αέριο.
    
   Μειωμένη η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνιτικές μονάδες
    
   Αντίθετα σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα κινείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
    
   Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2017 ανήλθε σε 1.345.532 MWh, στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 που ήταν 1.367.565 MWh, αλλά σαφώς χαμηλότερα από τον Ιούλιο του 2017 που διαμορφώθηκε σε 1.466.090 MWh.
    
   Τον Ιανουάριο του 2017 κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, η καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη ανήλθε σε 1.708.241 MWh, ελάχιστα υψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2016 που ήταν 1.678.705 MWh.
    
   Το γεγονός αυτό κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο ότι την περίοδο εκείνη ήταν εκτός λειτουργίας σημαντικές λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ με αποτέλεσμα το σύστημα να βασιστεί κυρίως στις μονάδες φυσικού αερίου και σε ένα βαθμό στα υδροηλεκτρικά.
   Η υδροηλεκτρική παραγωγή τον Αύγουστο κινήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και ανήλθε σε 361.996 MWh έναντι 419.963 MWh τον Αύγουστο του 2016.
    
   Κύρια αιτία είναι η ανάγκη εξοικονόμησης νερών, τα οποία είχαν υπεραντληθεί για να καλύψουν τις ανάγκες του ενεργειακού συστήματος το χειμώνα.
    
   Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο του 2017 η παραγωγή από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς ανήλθε σε 657.902 MWh, έναντι 396.147 MWh, τον Ιανουάριο του 2016.
    
   Χειμερινή υπόθεση οι αιχμές της ζήτησης
    
   Σε επίπεδο ζήτησης η μέγιστη ωριαία ζήτηση τον Αύγουστο ανήλθε σε 8.471 MW και καταγράφηκε στις 11 το βράδυ της 7ης Αυγούστου.
    
   Η ελάχιστη ήταν 3.753 MW στις 4 το απόγευμα της 27ης Αυγούστου.
    
   Πάντως η μέγιστη ζήτηση από την αρχή του έτους καταγράφηκε στις 9 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα και ανήλθε σε 9.368 MW.
    
   Τον Ιούνιο ανήλθε σε 8.539 MW και τον Ιούλιο σε 8.471 MW, γεγονός που συνηγορεί στην άποψη ότι οι αιχμές της ζήτησης πλέον έχουν μετακινηθεί στους χειμερινούς έναντι των καλοκαιρινών όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
    
   Άλλωστε και τον Φεβρουάριο του 2017 καταγράφηκε αιχμή 8.511 MW.
    
   www.worldenergynews.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προεπέλεξε, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συμφωνία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., τα παρακάτω δύο (2) επενδυτικά σχήματα, που εισέρχονται στη Β’ φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α. Ε. (ΔΕΣΦΑ):
    
   Κοινοπραξία εταιριών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U., Fluxys S.A. και N.V. Nederlandse Gasunie
    
   Regasificadora del Noroeste S.A.
    
   Τα ανωτέρω προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν το τεύχος και τα σχετικά έγγραφα της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή βάση δεδομένων, στοιχείων και λοιπών πληροφοριών σχετικά με το ΔΕΣΦΑ.
    
   Πηγή: http://www.businessenergy.gr/articlenews/17682/i%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-b%E2%80%99-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Στα €3,5 δισ. θα φτάσει ο προϋπολογισμός του Euroasian Interconnector που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Κύπρο, με το Ισραήλ από τη μία, και με την Ελλάδα και την Ευρώπη από την άλλη.
    
   Το ηλεκτρικό καλώδιο θα προσαιγιαλώνεται στην Κύπρο από την ακτή στην περιοχή Αλαμινού - Μαζωτού και θα συνεχίζει στα ενδότερα για περίπου οκτώ χιλιόμετρα, σε περιοχή μεταξύ Κοφίνου - Μεννόγιας, όπου θα κατασκευαστεί ο μετασχηματιστής του ηλεκτρισμού. Το μεγαλεπήβολο έργο έχει ήδη χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο κοινής ωφελείας.
    
   Αυτά, σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», αποκαλύπτονται μεταξύ άλλων στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, «Euroasian Interconnector», που κατατέθηκε ενώπιον των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών της Κύπρου.
    
   Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα του έργου, που αφορούν στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή της Κύπρου εντός των ορίων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει εκπονηθεί βάσει όλων των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών. Για τις μελέτες που συνοδεύουν τις αιτήσεις, υπήρξε στενή και συνεχής επικοινωνία με όλους τους συνεργάτες από Κύπρο (Euroasian Interconnector Ltd), Ελλάδα (Enveco) και Ιταλία (CESI SpA) για την πληροφόρηση, επεξεργασία και ανάλυση όλων των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από τις θαλάσσιες και χερσαίες επιτόπιες έρευνες, και δεδομένων από θεωρητικές έρευνες, αλλά και τη γενική συζήτηση των διάφορων θεμάτων που είχαν προκύψει.
    
   Το έργο που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, διαχωρίζεται σε τρεις διαδρομές, Ισραήλ-Κύπρος, Κύπρος-Κρήτη, Κρήτη-Αττική. Στην πρώτη φάση θα εγκατασταθούν δύο από τα καλώδια μεταφοράς σε κάθε διαδρομή, όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις των σταθμών μετατροπής συνεχούς ρεύματος 1.000 MW σε εναλλασσόμενο - και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2022. Στη δεύτερη φάση θα τοποθετηθούν επιπρόσθετα καλώδια στην ίδια όδευση με τα καλώδια της Α’ φάσης, για αναβάθμιση του συστήματος. Παράλληλα προχωρά και μελέτη για πόντιση και καλωδίου οπτικών ινών υψηλών δυνατοτήτων, στην ίδια όδευση.
    
   Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τεχνολογίας HVDC, δηλαδή υψηλής τάσης συνεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (DC), που επιτρέπει τη μεταφορά ρεύματος υψηλής τάσης σε μεγάλες αποστάσεις.
    
   Δύο σταθμοί θα υπάρχουν στη μια άκρη του δικτύου στο Ισραήλ, από ένας στα ενδιάμεσα στάδια σε Κύπρο και Κρήτη και δύο στην Αττική. Σε κάθε σταθμό θα γίνεται μετατροπή του συνεχόμενου ηλεκτρισμού σε εναλλασσόμενο, ώστε να συνδέεται με το δίκτυο κάθε χώρας μέσω υποσταθμών διανομής.
    
   Για κάθε υποσταθμό, θα τοποθετηθούν ηλεκτρόδια τα οποία θα απέχουν μια ελάχιστη προκαθορισμένη απόσταση από τον υποσταθμό και θα λειτουργούν ως σύστημα γείωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας κατά τη λειτουργία.
    
   Συνολικά, ο Euroasian Interconnector αναμένεται να επιφέρει μακροχρόνια θετικές επιπτώσεις, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο χωρών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, καθιστώντας την Κύπρο κομβικό σημείο για την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/el/content/Sta_%E2%82%AC35_dis_to_ergo_pou_tha_sundeei_Kupro-Israil_kai_Ellada/

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Σε αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των τιμολογίων του ΔΕΣΦΑ και ειδικά στον τρόπο ανάκτησης του εγκεκριμένου εσόδου σε σχέση με τον όγκο του αερίου που διακινείται μέσω του συστήματος των αγωγών προχωρούν άμεσα ο Διαχειριστής και η ΡΑΕ, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές. Σε αντίθεση δε, με ότι έγινε πέρυσι τέτοια εποχή, οι αλλαγές αυτές έχουν το πράσινο φως από την Κομισιόν, καθώς όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές έχει υπάρξει προσυνεννόηση με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Κάρλος Βιβιάνι και έχει διασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν την απόδοση του ΔΕΣΦΑ για τους επενδυτές και συγκεκριμένα το WACC (σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου).
    
   Πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες επρόκειτο να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ για να εισηγηθεί τις αλλαγές στη ΡΑΕ, η οποία και θα δώσει το τελικό ok.
    
   Aς σημειωθεί πάντως ότι εντός του 2018 η Ρυθμιστική Αρχή θα προχωρήσει και σε νέα αναθεώρηση των τιμολογίων, που αυτή τη φορά θα αφορά στο WACC και θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2019.
    
   Αφορμή για την τρέχουσα τροποποίηση στάθηκε η αύξηση του όγκου του αερίου που διακινήθηκε μέσω του ΔΕΣΦΑ τη φετινή χρονιά. Ηδή η ποσότητα του αερίου έχει ξεπεράσει τα 3,8 δισ.κυβικά μέτρα, δηλαδή τον όγκο του αερίου που είχε προβλεφθεί πέρυσι για όλη τη χρονιά, εξέλιξη που οδήγησε σε υπερανάκτηση του εγκεκριμένου εσόδου για τον ΔΕΣΦΑ, της τάξης του 50%. Ας σημειωθεί ότι το εγκεκριμένο έσοδο για τον ΔΕΣΦΑ για το 2017 ήταν 160 εκατ. ευρώ και “τρέχει” τώρα με υπερανάκτηση της τάξης των 70 εκατ. ευρώ, ποσό, το οποίο στο τέλος της χρονιάς υπολογίζεται να φθάσει στα 100 εκατ. ευρώ. Αν εφαρμοστεί δε το ίδιο σύστημα και το 2018 - και οι όγκοι τρέξουν με τους ίδιους ρυθμούς- τότε η υπερανάκτηση θα φθάσει στα 200 εκατ. ευρώ.
    
   Ο νέος μηχανισιμός που σχεδιάζεται έχει στόχο να βάζει φρένο στην υπερανάκτηση ή την υποανάκτηση του εγκεκριμένου εσόδου, όποτε διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις της τάξης του 10 ή 20% ( το ακριβές ποσοστό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα).
    
   Το πλεονέκτημα της νέας μεθόδου είναι ότι δημιουργεί ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον εντός του οποίου θα κινείται η ανάκτηση του εσόδου, εξισορροπώντας τον κίνδυνο από τις απότομες αυξομειώσεις της ποσότητας του αερίου που διακινείται κάθε χρόνο. Στο βαθμό δε που η αλλαγή στη μέθοδο υπολογισμού δεν επηρεάζει το εγκεκριμένο έσοδο του ΔΕΣΦΑ, δηλαδή τα 160 εκατ. ευρώ τόσο με το παλαιό όσο και με το νέο σύστημα, δεν προκαλεί πρόβλημα για τους επενδυτές.
    
   Ας σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ανάκτησης εσόδων προηγούμενων χρήσεων προκάλεσαν την απόσυρση της προσφοράς της Socar για το 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ και το ναυάγιο του διαγωνισμού.
    
   Πηγή: http://www.businessenergy.gr/articlenews/17662/%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%86%CE%B1-%CE%B7-%CF%81%CE%B1%CE%B5-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CF%89%CE%BD

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 28% μεταξύ 2015 - 2040, όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Διεύθυνση Ενεργειακής Πληροφόρησης ( Energy Information Administration - EIA) των ΗΠΑ.
    
   Το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης στην κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται ότι θα προέλθει από χώρες που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ, δήλωσε η EIA στη Διεθνή Ενεργειακή Επισκόπηση του 2017 ( International Energy Outlook 2017) που εξέδωσε την Πέμπτη.
    
   «Στις εκτός ΟΟΣΑ χώρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ινδίας, αποδίδεται περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αύξησης στην κατανάλωση ενέργειας κατά την περίοδο εκτίμησης 2015 - 2040», ανέφερε η έκθεση.
    
   Το παγκόσμιο ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3% ετησίως μεταξύ 2015 και 2040, σύμφωνα με την έκθεση.
    
   Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το αθροιστικό ΑΕΠ σε περιφέρειες εκτός του ΟΟΣΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,8% ετησίως, γεγονός που θα συντελέσει επίσης στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στις περιοχές αυτές.
    
   Στις περιφέρειες του ΟΟΣΑ, από την άλλη πλευρά, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να είναι 1,7% κατά την περίοδο αυτή, λόγω της αργής ή μειούμενης αύξησης του πληθυσμού.
    
   Μεταξύ όλων των ενεργειακών πόρων, η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο 2,3% ετησίως μεταξύ 2015 και 2040, καθιστώντας τις ΑΠΕ την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στον κόσμο.
    
   Δεύτερη, μετά τις ΑΠΕ, ενεργειακή πηγή αναμένεται να είναι η πυρηνική ενέργεια με ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης κατά 1,5% ετησίως κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
    
   Ωστόσο, τα ορυκτά καύσιμα δεν προκύπτει ότι θα χάσουν την κυριαρχία τους στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα. «Αν και η κατανάλωση μη ορυκτών καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί ταχύτερα από την αντίστοιχη για τα ορυκτά καύσιμα, τα τελευταία θα εξακολουθήσουν να αντιπροσωπεύουν το 77% της κατανάλωσης ενέργειας το 2040», ανέφερε η έκθεση.
    
   Το φυσικό αέριο αναμένεται να είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ορυκτό καύσιμο με εκτιμώμενο ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης 1,4% ετησίως μεταξύ 2015 - 2040. «Οι άφθονες πηγές φυσικού αερίου και η άνοδος της παραγωγής θα συμβάλλουν στην ισχυρή ανταγωνιστική θέση του φυσικού αερίου», εξηγεί η έκθεση.
    
   Το αργό, το πετρέλαιο και άλλα υγρά καύσιμα θα παραμείνουν η μεγαλύτερη πηγή για την κάλυψη της παγκόσμιας ενέργειας κατανάλωσης, αλλά το μερίδιό τους έχει ήδη αρχίσει να περιορίζεται.
    
   Ενώ το πετρέλαιο και τα υγρά καύσιμα αντιστοιχούσαν στο 33% της κατανάλωσης ενέργειας στον κόσμο το 2015, το επίπεδο αυτό προβλέπεται να μειωθεί στο 31% το 2040, σύμφωνα με την έκθεση.
    
   Πηγη: energia.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Ο τελευταίος διαγωνισμός για την παραγωγή αιολικής ενέργειας στη Μεγάλη Βρετανία σηματοδότησε ότι η αιολική ενέργεια είναι φθηνότερη από τη νέα πυρηνική ενέργεια για πρώτη φορά στην ιστορία, και ξεπερνάει γρήγορα την οικονομική αποδοτικότητα της τελευταίας.
    
   Οι επιδοτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας δεν περιλαμβάνουν απευθείας χρηματοδότηση των εταιρειών, αλλά οι εταιρείες συμμετέχουν σε δημοπρασία και υποβάλλουν προσφορές για τη χαμηλότερη τιμή στην οποία μπορούν να πουλήσουν την ενέργειά τους. Ο τελευταίος γύρος του πλειστηριασμού βρήκε νικήτριες δύο εταιρείες με τιμή 57,50 λίρες ανά μεγαβατώρα.
    
   Πριν από πέντε χρόνια, η νικήτρια πυρηνική προσφορά ήταν στις 92,50 λίρες, μετά από προσαρμογή για τον πληθωρισμό. Αυτό δείχνει ότι τα υπεράκτια αιολικά πάρκα είναι πλέον φθηνότερα από την πυρηνική ενέργεια για πρώτη φορά στην ιστορία.
    
   Σε δημοπρασία του 2015, οι νικητήριες προσφορές ήταν μεταξύ 114 και 120 λιρών ανά μεγαβατώρα. Αυτό δείχνει πώς η γρήγορη πρόοδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε μεγάλη πτώση τιμών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι περιορισμοί της αιολικής ενέργειας δεν της επιτρέπουν να αποτελεί αξιόπιστη πηγή για την πλειοψηφία των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σύμφωνα με το «αντίπαλο» στρατόπεδο της πυρηνικής ενέργειας.
    
   «Δεν έχει σημασία πόσο χαμηλή είναι η τιμή της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του περασμένου έτους, ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν μόνο το 36% του χρόνου», δήλωσε ο Τομ Γκρέιτρεξ, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Πυρηνικών Βιομηχανιών, στο BBC.
    
   Πολλοί από τους περιορισμούς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να μετριαστούν εάν επικρατούσε ένας εύκολος τρόπος αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας της πλεονάζουσας ενέργειας που παράγεται στη διάρκεια ισχυρών ανέμων, για την κατανάλωση όταν δεν υπάρχουν ιδανικές καιρικές συνθήκες παραγωγής ενέργειας.
    
   Πηγή: http://www.ellinikigeorgia.gr/i-aioliki-energeia-phinoteri-apo-ti-puriniki-energeia-gia-proti-fora-stin-istoria/

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το ΚΑΠΕ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
    
   Στην έκθεση, που εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου στο ΚΑΠΕ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των Πράξεων και του Προγράμματος, τόσο συγκεντρωτικά όσο και για κάθε θεματικό άξονα παρεμβάσεων (παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια, στους κοινόχρηστους χώρους αστικού περιβάλλοντος, πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές και σε λοιπές τεχνικές αστικές υποδομές, δράσεις δημοσιότητας).
    
   Στο πλαίσιο του Προγράμματος ολοκληρώθηκαν 59 Πράξεις με συνολικό κόστος 23,4 εκατ. ευρώ και συνολικό συγχρηματοδοτούμενο ποσοστό από την Ε.Ε. ύψους 92,40%. Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτηθήκαν είχαν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας 37,2% και μείωση εκπομπών CO2 9,8 kt ετησίως. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση των Πράξεων δημιουργήθηκαν 183 πλήρεις θέσεις εργασίας.
    
   Τα αποτελέσματα επήλθαν κυρίως με :
    
   - την ενεργειακή αναβάθμιση 191 κτιρίων συνολικού εμβαδού 215.309 m2 (κυρίως κτίρια εκπαίδευσης όλως των βαθμίδων, δημοτικά κτίρια γραφείων, καθώς και δομές πολιτισμού / αθλητισμού)
    
   - ενεργειακές παρεμβάσεις σε υπαίθριους χώρους όπου αντικαταστάθηκαν 5.824 φωτιστικά και πραγματοποιήθηκε βιοκλιματική ανάπλαση συνολικής επιφάνειας 21.666 m2.
    
   Επιπλέον, υλοποιήθηκαν πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές και σε λοιπές τεχνικές αστικές υποδομές, καθώς και δράσεις δημοσιότητας και δράσεις ενημέρωσης/εκπαίδευσης στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας.
    
   Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ικανοποιητική επιτυχία, στο πλαίσιο των συνθηκών που αντιμετωπίστηκαν στη διάρκεια της υλοποίησης του, και επιτεύχθηκαν, τελικά, κατ’ αναλογία οι αρχικοί του στόχοι. Επιπλέον, το Πρόγραμμα τελικά συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των νεότερων ευρωπαϊκών και εθνικών ενεργειακών στόχων, αλλά και των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013.
    
   Στη μελέτη αυτή, υπάρχουν χρήσιμα απολογιστικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό νέων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, όπως η μέση απόσβεση του κόστους των παρεμβάσεων στα κτίρια και στους υπαίθριους χώρους, οι επιδόσεις στους περιβαλλοντικούς δείκτες, κ.ά.
    
   Τα συμπεράσματα της έκθεσης μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο τόσο για την αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης όσο και για την προετοιμασία και σχεδιασμό παρόμοιων νέων Προγραμμάτων στην τρέχουσα και επόμενη προγραμματική περίοδο.
    
   Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή, αποδείχθηκε, χάριν και στην επιστημονική επιμέλεια του ΚΑΠΕ, πως ακόμα και οι κλασσικές παρεμβάσεις (προμήθειες και δημόσια έργα) αποδίδουν σημαντικά οφέλη και κοινωνικά (προσβασιμότητα) και περιβαλλοντικά (μείωση ρύπων), αλλά και μετρήσιμα οικονομικά, εφόσον έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί κατάλληλα.
    
   Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: http://www.cres.gr/kape/news/deltia/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%A9.pdf
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/kape-oloklirothike-exoikonomo-stoys-ota-ta-apotelesmata-toy-ergoy

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Ο τραπεζικός και ο ενεργειακός τομέας ίσως είναι από τους πιο ρυθμισμένους στις σύγχρονες δυτικές οικονομίες. Η σημαντικότητά τους σε συνδυασμό με την μεγάλη ένταση κεφαλαίου που χρειάζονται για την λειτουργία τους, τους βάζουν στο «μικροσκόπιο» των τοπικών και Ευρωπαϊκών αρχών.
    
   Στην Ευρώπη των 27+1 (Βρετανία) σε 12 από τις 28 χώρες το κράτος παρεμβαίνει γενικώς ή ειδικώς στις τιμές που προκύπτουν στον τελικό καταναλωτή. Στην Ελλάδα από την 30/06/2013 οι τιμές προμήθειας ρυθμίζονται από το Υπουργείο Ενέργειας και από την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και διαμορφώνονται ελεύθερα.
    
   Στην Ελλάδα έχουμε 19 εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (με συγχώνευση της Μυτιληναίος και της Protergia). Αυτό που κάνει να ξεχωρίζει την Ελληνική αγορά από τις περισσότερες υπόλοιπες Ευρωπαϊκές, δεν είναι τόσο ο μεγάλος αριθμός προμηθευτών όσο η ηχηρή παρουσία ενός προμηθευτή, αυτού της ΔΕΗ. Με εξαίρεση κάποιες μικρές χώρες όπως η Μάλτα και η Κύπρος όπου υπάρχει ένας προμηθευτής (μονοπώλιο) και την Γαλλία όπου η EDF έχει κυρίαρχη θέση, στις υπόλοιπες χώρες οι κύριοι προμηθευτές είναι από 2-8 παρέχοντας αφενός επιλογές στον καταναλωτή όσο και ανταγωνισμό στο ευαίσθητο πεδίο των τιμών. Εδώ άρχίζει το μεγάλο θέμα της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρας μας όπου η ΔΕΗ έχει για τον Ιούλιο του 2017 έχει μερίδιο αγοράς 85.72% ελαφρά αυξημένο κατά 0.22% σε σχέση με τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το ζητούμενο για την Ελληνική αγορά με βάση την γνωστή μνημονιακή υποχρέωση είναι το ποσοστό αυτό να πέσει στο 50% ως το 2020 με τα προφανή οφέλη που θα δημιουργηθούν στους οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές.
    
   Η Ελληνική αγορά χωρίζεται πρακτικά σε 4 clusters εταιρειών προμήθειας ενέργειας. Οι κατηγοριοποίηση έχει να κάνει τόσο με το μέγεθος όσο και και με τα χαρακτηριστικά των εταιρειών. Η κατηγοριοποίηση είναι η εξής:
    
   1. Ο κυρίαρχος παίκτης η ΔΕΗ
    
   2. Καθετοποιημένες εταιρείες παραγωγής και προμήθειας ενέργειας με μερίδια αγοράς γύρω στο 3% (Protergia, Elpedison και Ήρωνας)
    
   3. Μικροί προμηθευτές με μερίδια αγοράς μέχρι ή κοντά του 1% (Watt + Volt, Green κ.α)
    
   4. Μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους της οικονομίας όπως ο ΟΤΕ και ο Τιτάνας όπου οι θυγατρικές εταιρείες ενέργειας έχουν κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών ενέργειας στις μητρικές και για αυτό ακόμη έχουν μικρά μερίδια αγοράς.
    
   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επισκόπηση της αγοράς ενέργειας για τον μήνα Ιούλιο 2017.
    

    
    
   Πηγή: Μηνιαίο Report ΛΑΓΗΕ (Ιούλιος 2017)
    
   Με τα σημερινά δεδομένα η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% με βάση την μνημονιακή συμφωνία θα γίνει με την πώληση μέρος του πελατολογίου της ΔΕΗ. Βλέποντας το μέλλον υπάρχουν δυο βασικά πιθανά σενάρια και κάποιοι συνδυασμοί αυτών. Το πρώτο σενάριο είναι οι υπάρχοντες βασικοί παίκτες να πάρουν ένα μεγάλο μέρος του πελατολογίου και να μετασχηματισθεί η Ελληνική αγορά σε μία αγορά 3-4 μεγάλων παικτών οι οποίοι θα αγοράσουν και ένα μεγάλο μέρος των μικρών παρόχων. Στο άλλο σενάριο η είσοδος καινούργιων παικτών θα αλλάξει την «γεωμετρία της αγοράς» καθώς ένα μέρος του 35% της αγοράς θα πάει σε καινούργια «χέρια» ενώ σαν 3ο σενάριο υπάρχει ένας συνδυασμός των δύο βασικών σεναρίων, γεγονός που και πάλι θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς οδηγώντας την σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το 2020 δεν είναι τόσο μακριά, οπότε σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις.
    
   Πηγή: http://www.liberal.gr/arthro/165756/apopsi/arthra/analuontas-tin-agora-promitheias-energeias-stin-ellada.html

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Σε συμφωνία για αύξηση των προτεινόμενων στόχων της ΕΕ αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση μετά το 2020 προχώρησαν οι Ευρωβουλευτές, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
    
   Μέλη της Επιτροπής περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) υποστήριξαν την αύξηση του νομικά δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 30% σε ένα ουσιαστικότερο 40%.
    
   Η γνωμοδότηση της επιτροπής ENVI ανταποκρίνεται στην Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση που πρότεινε η Επιτροπή, η οποία παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2016 ως μέρος του πακέτου Καθαρής Ενέργειας, με στόχο τη μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα μέχρι το 2030.
    
   Από την πλευρά τους, τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) πρόκειται να παρουσιάσουν τη δική τους θέση στις 28 Νοεμβρίου.
    
   Η ισχύουσα νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξοικονομούν κάθε χρόνο 1,5% της ενέργειας που πωλείται στους καταναλωτές. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κενά που υποδηλώνουν, ότι η εξοικονόμηση σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνεται σε μόλις 0,75%, συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης του τομέα των μεταφορών.
    
    
   Ο διευθύνων σύμβουλος της Iberdrola, Gonzalo Saenz de Miera, δήλωσε στη EURACTIV, ότι η εταιρεία θα επιμείνει στο στόχο του 1,5%, «είτε με τη βελτίωση της μόνωσης στα παράθυρα που θα μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου ή μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας στον τομέα των μεταφορών».
    
   Επιπλέον, ο αρμόδιος Επίτροπος για την κλιματική αλλαγή, Miguel Arias Cañete, εξέφρασε τη λύπη του για τη «σημαντική μείωση» της φιλοδοξίας σε σχέση με την αρχική πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι το «χειρότερο πολιτικό σενάριο θα ήταν η απουσία σφαιρικής προσέγγισης».
    
   Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας θα παραμείνει στο 1,5%, αλλά η περίοδος κατά την οποία θα εφαρμοστεί θα κατανεμηθεί κατά το ήμισυ. Με άλλα λόγια, αν η αξιολόγηση της Επιτροπής για το 2024 δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε πορεία προς την επίτευξη των στόχων της, το 1,5% θα μειωθεί σε μόλις 1%.
    
   Η Ευρωβουλευτής του φινλανδικού κόμματος Suomen Keskusta, Anneli Jäätteenmäki (ALDE), ενέκρινε, επίσης, το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που δίνει έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.
    
   Πηγή: http://www.euractiv.gr/section/energia/news/ee-afxanete-o-stochos-gia-tin-energiaki-apodosi-se-40-mechri-to-2030/

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Συνολική ηλεκτρική ισχύς της τάξης των 2.900 MW από τους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, περίπου τα 2/3 της συνολικής ισχύος στην περιοχή, θα πρέπει να “σβήσουν” ως το 2020-25, καθώς δεν πληρούν τις περιβαλλοντικές νόρμες της ΕΕ, “βυθίζοντας στο σκοτάδι” και την οικονομία της περιοχής, η οποία έχει στρέψει την προσοχή της στην ΕΕ και στο νέο “Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης”, αλλά και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τη “μεταλιγνιική εποχή”.
   Η σταδιακή εξάντληση των κοιτασμάτων λιγνίτη σε συνδυασμό με τις πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ΕΕ δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την περιοχή, της οποίας η οικονομία στηρίζεται κυρίως στον λιγνίτη και τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Αν δεν βρεθούν οι πόροι για τις τεράστιες επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης των ηλεκτροπαραγωγγικών μονάδων, αναγκαστικά οι περισσότερες θα αποσυρθούν.
    
   Τα σχέδια που έχουν ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέχρι στιγμής αφορούν στη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, 200 MW από τη ΔΕΗ, η οποία ενεργοποίησε πρόσφατα ένα παλαιό, αντίστοιχο πρότζεκτ, που είχε εγκαταλειφθεί, η αγροτική εκμετάλλευση και οι ενεργειακές καλλιέργειες.
    
   Στις αρχές του καλοκαιριού, οι εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής, επισκέφθηκαν τις Βρυξέλλες και συζήτησαν για κονδύλια από το νέο “ Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης περιοχών της Ευρώπης που σήμερα είναι ιδιαίτερα εξαρτημένες από τον άνθρακα στην εποχή των χαμηλών εκπομπών CO2 και στην πλήρη απανθρακοποίηση".
    
   Το Ταμείο αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να κινητοποιήσει περί τα 8 δις ευρώ κατά την δεκαετία 2021-2030 για τη χρηματοδότηση δράσεων στις περιοχές της ΕΕ που πλήττονται από την πολιτική απεξάρτησης από τον άνθρακα. Η σύσταση του Ταμείου, αποφασίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκοί Κοινοβουλίου, ωστόσο για να προωθηθεί θα πρέπει να εγκριθεί και από το Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος.
    
   Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου το Ταμείο θα χρηματοδοτείται από το 2% του συνόλου των δικαιωμάτων CO2 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στόχο θα έχει, αφενός τη στροφή των περιοχών που είναι εξαρτημένες από τον άνθρακα, σε νέες βιώσιμες, οικονομικές δραστηριότητες και αφετέρου την στήριξη των εργαζομένων στη βιομηχανία του άνθρακα.
    
   Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα και η μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μείγμα, που θα στηρίζεται πρωτίστως στις ΑΠΕ και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση υποστηρίζει το Ταμείο δίκαιης μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές».
    
   Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι οι ανησυχίες των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Μεγαλόπολης, του δεύτερου λιγνιτικού κέντρου της χώρας που επίσης αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, για τις επιπτώσεις της απεξάρτησης από το λιγνίτη είναι πολύ μεγάλες, καθώς μεχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μεταλιγνιτική εποχή.
    
   Πηγη :www.businessenergy.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Στο ίδιο σημείο στο οποίο το άφησε η ενεργειακή κρίση του περυσινού χειμώνα βρίσκεται το σύστημα εφοδιασμού της χώρας, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τους ερχόμενους μήνες.
    
   Η υπόθεση φαίνεται ότι ανησυχεί σφόδρα τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς κινδυνεύει και η ίδια να κατηγορηθεί για αδράνεια στην περίπτωση που επαναληφθούν φαινόμενα όπως εκείνα του Δεκεμβρίου και του Φεβρουαρίου. Είναι γνωστό άλλωστε ότι και η Κομισιόν έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τις αιτίες της κρίσης και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθεί η επανάληψή της.
    
   Πρέπει να σημειωθεί ότι ναι μεν κατά τον περυσινό χειμώνα καταλυτικό στοιχείο της κρίσης εφοδιασμού ήταν η απόσυρση των πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων της Γαλλίας (που δεν θα επαναληφθεί βέβαια), αλλά ουδείς γνωρίζει τι θα προκύψει, όταν μάλιστα δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η συνέχιση της διακοψιμότητας των βιομηχανιών, εργαλείο βασικό για τον έλεγχο της κατανάλωσης.
    
   Όπως έχει γράψει και στο παρελθόν το energypress, η ΡΑΕ έχει ζητήσει από το ΔΕΣΦΑ αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας με Φυσικό Αέριο, καθώς και ανάλυση των δυνατοτήτων ενίσχυσης των υποδομών. Μεταξύ άλλων έχει ζητηθεί να διερευνηθεί η δυνατότητα να «δέσει» στη Ρεβυθούσα κάποια πλωτή δεξαμενή υγροποιημένου αερίου (FSU) κατά το κρίσιμο δίμηνο από μέσα Δεκέμβρη έως μέσα Φλεβάρη. Το κόστος για τη συγκεκριμένη λύση θα μπορούσε να καλυφθεί από τα αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί μέσω του Ειδικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (περίπου 8-9 εκατ. ευρώ).
    
   Παρόλα αυτά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ΔΕΣΦΑ αφενός μεν δεν φαίνεται να συμμερίζεται τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφετινού χειμώνα, αφετέρου θεωρεί ότι είναι αδύνατον να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες (διαγωνισμοί κ.λπ.).
    
   Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΡΑΕ εξετάζει μεταξύ άλλων την ενεργοποίηση του όρου που υπάρχει ήδη στην αδειοδότηση των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων αερίου, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζουν με ίδια μέσα την αδιάλειπτη λειτουργία τους επί 5 ημέρες σε περίπτωση ανάγκης του συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο υπό διαβούλευση κείμενο για το μεταβατικό μηχανισμό ευελιξίας η ΡΑΕ προβλέπει ότι η επιλεξιμότητα των μονάδων φυσικού αερίου θα συνδέεται με την παροχή εγγυήσεων ως προς την εξασφάλιση σταθερής παροχής ενέργειας /διαθεσιμότητας καυσίμου.
    
   Για την ικανοποίηση της υποχρέωσης αυτής κάποιες μονάδες (οι δύο της Elpedison και η μικρή της ΗΡΩΝ) έχουν την τεχνική υποδομή για εναλλακτικό καύσιμο, να μπορούν δηλαδή να «γυρίσουν» από φυσικό αέριο στην καύση πετρελαίου. Οι υπόλοιπες είχαν αναλάβει την υποχρέωση να διατηρούν ιδίοις εξόδοις το αντίστοιχο απόθεμα αερίου στη Ρεβυθούσα, υποχρέωση που καταργήθηκε πριν από 6-7 χρόνια, όταν κρίθηκε ότι η χωρητικότητα των δεξαμενών της Ρεβυθούσας δεν ήταν επαρκής.
    
   Για αυτές τις μονάδες (που δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλακτικού καυσίμου) επανέρχεται η υποχρέωση να κρατάνε αποθέματα και ταυτόχρονα, μέχρι να ολοκληρωθεί η 3η δεξαμενή της Ρεβυθούσας, εξετάζεται να επιβληθεί, προκειμένου να βρεθεί χώρος, να καλύψουν εκείνες τα έξοδα εγκατάστασης της πλωτής δεξαμενής αποθήκευσης LNG.
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/kampanaki-gia-nea-krisi-energeiakoy-efodiasmoy-ton-epomeno-heimona-stoys-ilektroparagogoys

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Στη διαπίστωση ότι μια αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά 10% αυξάνει κατά μέσο όρο τον εγχώριο πληθωρισμό περίπου κατά 0,4%, με την επίπτωση να εξαφανίζεται μετά από δύο χρόνια και να είναι παρόμοια μεταξύ προηγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών προχωρούν οικονομολόγοι του ΔΝΤ σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το Ταμείο.
    
   Η έκθεση μελετά τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου στον εγχώριο πληθωρισμό χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 72 προηγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών και επικεντρώνοντας στην περίοδο 1970-2015.
    
   Σύμφωνα με τους μελετητές, ο αντίκτυπος των διακυμάνσεων των τιμών του πετρελαίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, λόγω κυρίως της καλύτερης εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής και της συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων.
    
   Εξετάζοντας τους διαύλους μετάδοσης των «διαταραχών» των τιμών του πετρελαίου στον εγχώριο πληθωρισμό κατά την περίοδο 2000 – 2015 η μελέτη των στελεχών του ΔΝΤ δείχνει ότι ο πιο ισχυρός παράγοντας μετάδοσης είναι το μερίδιο των μεταφορών στο καλάθι του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
    
   Ειδικά για την Ελλάδα η μελέτη δείχνει πως ο κλάδος των μεταφορών συνεισφέρει κατά 13,13% στο σχηματισμό του πληθωρισμού. Ακόμη δείχνει πως τα καύσιμα αποτελούν το 20,22% των ελληνικών εισαγωγών και πως οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου στη χώρα μας αποτελούν το 65,07% της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας.
    
   Θανάσης Κουκάκης
   akoukakis@insider.gr
    
   Πηγή: insider.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η αμερικανικών και νορβηγικών συμφερόντων εταιρεία δεδομένων Kolos κατασκευάζει ένα νέο, τεράστιο κέντρο δεδομένων στη βόρεια Νορβηγία, κοντά στην πόλη Μπάλανγκεν. Σχεδιασμένο να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, το νέο κέντρο δεδομένων θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το κρύο κλίμα και η χαμηλή υγρασία θα συμβάλλουν στην αντιστάθμιση των υψηλών ενεργειακών αναγκών. Η εταιρεία συνεργάστηκε με την αμερικανική αρχιτεκτονική εταιρία HDR για τη χρηματοδότηση και το σχεδιασμό του κέντρου.
    
   Τα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας εξαιτίας των απαιτήσεων ψύξης για τον εξοπλισμό τους, οπότε οι ιθύνοντες της εταιρείας σκέφτηκαν ότι ένα φιόρδ που βρίσκεται μέσα στον Αρκτικό Κύκλο θα αποτελούσε μία από τις ιδανικότερες τοποθεσίες για την κατασκευή ενός τόσο μεγάλου κέντρου. Μάλιστα, ο σχεδιασμός του κέντρου δεδομένου είναι εμπνευσμένος από τα εντυπωσιακά τοπία της Νορβηγίας.
    
   Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα εγκατάσταση θα βασίζεται κυρίως σε αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιώντας τις τοπικές καιρικές συνθήκες και τους υδάτινους πόρους της περιοχής ώστε να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες, μειώνοντας το κόστος ενέργειας κατά 60%, για την απαιτούμενη ισχύ των 1.000 μεγαβάτ. Το έργο θα δημιουργήσει επίσης περίπου 2.000 με 3.000 νέες θέσεις εργασίας, αναφέρει η ανακοίνωση.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1268713/norbigia-kentro-dedomenon-tha-aksiopoiei-tis-xamiles-thermokrasies

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε τον Ιούνιο η ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, σύμφωνα με την ΔΕΔΔΗΕ. Οι ΑΠΕ υπολογίζεται ότι παρήγαγαν 75.769,81 MWh ρεύματος (από σύνολο σχεδόν 547 χιλ. MWh).
    
   Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς αθροιστικά άγγιξε το 14,5%, με τους θερμικούς σταθμούς να καλύπτουν το υπολειπόμενο 85,5% της παραγωγής.
    
   Η συνολική ισχύς των 98 αιολικών πάρκων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά άγγιξε τα 322,25 MW, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι εγκατεστημένη σε Κρήτη και Ρόδο (62% και 15% αντίστοιχα), με παραγωγή 50.009,78 MWh. Σχετικά με την ηλιακή ενέργεια, οι συνολικά 1.758, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, με ισχύ 135,98 MW, παρήγαγαν 25.534,42 MWh ρεύματος. Και σε αυτή την περίπτωση, τα μεγαλύτερα σε μέγεθος μη διασυνδεδεμένα νησιά, η Κρήτη και η Ρόδος διαθέτουν την πλειονότητα των εγκατεστημένων φ/β σταθμών (61% και 13% αντίστοιχα).
    
   Το βιοαέριο και τα υδροηλεκτρικά συνεισέφεραν μόλις 225,61 MWh εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς τους δεν ξεπερνά τα 0,5 MW και 0,3 MW αντίστοιχα. Πάντως η παραγωγή ενέργειας από τις μονάδες ΑΠΕ κατέγραψε αισθητή πτώση της τάξης των 11.000 MWh σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, από 86.416 MWh τον Ιούνιο 2016 στις 75.544 MWh τον Ιούνιο 2017.
    
   Οι μεταβολές στην εγκατεστημένη ισχύ μονάδων ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι πρακτικά αμελητέα τα τελευταία 2 χρόνια, κάτι το οποίο θα αλλάξει άρδην τα επόμενα χρόνια με την υλοποίηση μιας σειράς κομβικών ενεργειακών έργων όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Κυκλάδων και Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, τη λειτουργία πρόσθετων αιολικών πάρκων αλλά και την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων στα νησιά του Αιγαίου.
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/energeia/prasini-energeia/item/42448-sto-14-5-i-syneisfora-ton-ape-stin-ilektroparagogi-ton-mi-diasyndedemenon-nision-ton-ioynio

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η Κίνα έχει ήδη επιτύχει το στόχο εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας για το 2020, εδραιώνοντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής ενέργειας στον πλανήτη.
    
   Η Κίνα κατόρθωσε να προσθέσει 10,52 γιγαβάτ ηλιακής δυναμικότητας στο εθνικό της δίκτυο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2017, πέρα από τα 24,4 γιγαβάτ ισχύος που εγκαταστάθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η ασιατική χώρα ήταν ήδη ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής ενέργειας στον κόσμο και ο εντυπωσιακός ρυθμός πρόθεσης νέων εγκαταστάσεων αναμένεται να αυξήσει περισσότερο τη διαφορά από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία που ακολουθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση της σχετικής λίστας για το 2016, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών.
    
   Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών της Κίνας το 2016 ήταν 78,1 γιγαβάτ. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία από την αρχή του έτους, η συνολική δυναμικότητα της Αυστραλίας είναι περίπου 6 γιγαβάτ, ποσότητα η οποία όμως προβλέπεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2020. Οι ΗΠΑ σήμερα έχουν συνολική χωρητικότητα 44,7 γιγαβάτ ηλιακής ισχύος.
    
   Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει ήδη επιτύχει το στόχο της να φτάσει τα 105 γιγαβάτ μέχρι το τέλος του 2020. Η χώρα έχει πλέον φτάσει τα 112,34 γιγαβάτ, με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της για το 2017 να κάνουν τώρα λόγο για 40 έως 45 γιγαβάτ προστιθέμενης ηλιακής ισχύος μόνο μέσα στο τρέχον έτος.
    
   Η αλματώδης ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Κίνα οφείλεται εν μέρει στην προσπάθεια καταπολέμησης της ρύπανσης που μαστίζει τη χώρα και της κλιματικής αλλαγής, αλλά επίσης στην εντυπωσιακή πτώση του κόστους και άνοδο της αποτελεσματικότητας κατά τα τελευταία έτη.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1269497/i-kina-kseperase-ton-stoxo-egkatastaseon-iliakis-energeias-gia-to-2020
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.