Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Ενέργεια-ΑΠΕ

  792 ειδήσεις in this category

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Σε ισχύ βρίσκεται πλέον και επίσημα ο ευρωπαϊκός κανονισμός που θέτει το πλαίσιο για την ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών -με τις περίφημες ενεργειακές κλάσεις- απλοποιώντας και επικαιροποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση στα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ.
    
   Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος κανονισμός, που αντικαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία (οδηγία 2010/30/ΕΕ), διατηρώντας τις βασικές αρχές της, αλλά διευκρινίζοντας, ενισχύοντας και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της.
    
   Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό όλα τα προϊόντα θα επισημαίνονται με μια νέα, αναθεωρημένη και πιο σαφή κλίμακα με βαθμίδες από το A (ως η περισσότερο αποδοτική) έως το G (ως η λιγότερο αποδοτική).
    
   Αυτό το σύστημα βαθμιαία θα αντικαταστήσει το σημερινό μοντέλο, δηλαδή τη γνωστή διαβάθμιση από Α+++ έως G στην επισήμανση των ηλεκτρικών συσκευών, το οποίο, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης στην ενεργειακή απόδοση τα τελευταία χρόνια, δεν επιτρέπει πλέον στους καταναλωτές να διακρίνουν ξεκάθαρα μεταξύ των περισσότερο αποδοτικών συσκευών.
    
   Επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται όλα τα προϊόντα, ενώ θα επιτρέπει στο κοινό να συμβουλεύεται τις ετικέτες - επισημάνσεις των προϊόντων καθώς και σχετικά ενημερωτικά έγγραφα, καθιστώντας ευκολότερη τη σύγκριση του βαθμού απόδοσης κάθε οικιακής ηλεκτρικής συσκευής.
    
   Οι κατασκευαστές συσκευών στις χώρες της Ε.Ε. απαιτείται επίσης να ακολουθήσουν τη νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό - ecodesign που θέτει τα ελάχιστα πρότυπα για την περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων.
    
   Η Κομισιόν υπολογίζει ότι με την αλλαγή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση προϊόντων μπορεί να επέλθει εξοικονόμηση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές ύψους 490 ευρώ τον χρόνο στους λογαριασμούς ενέργειας και να δημιουργηθούν ετήσια έσοδα ύψους 55 εκατ. ευρώ έως το 2020 για τη βιομηχανία.
    
   Τι είναι η ενεργειακή σήμανση
    
   Η ειδική αυτή ετικέτα για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών σχεδιάστηκε για να παρέχει στους καταναλωτές ακριβείς, αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας προϊόντων οικιακής χρήσης.
    
   Παράλληλα αποσκοπεί και στο να επηρεάσει τις επιλογές των καταναλωτών υπέρ των λιγότερο ενεργοβόρων συσκευών, καθώς και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρημάτων, ενώ για τους κατασκευαστές – προμηθευτές - εμπόρους αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και εργαλείο marketing.
    
   Σήμερα το ενεργειακό σήμα δείχνει την κατάταξη μιας συσκευής στην κλίμακα Α έως G, με χρωματική διαφοροποίηση, ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει.
    
   Η κατηγορία Α (πράσινη) καταναλώνει τη λιγότερη ενέργεια και η κατηγορία G (κόκκινη) την περισσότερη. Όταν οι περισσότερες συσκευές ενός είδους κατατάσσονται στην κατηγορία Α, μπορούν να προστεθούν μέχρι τρεις επιπλέον κατηγορίες στην κλίμακα: A+, A++ και A+++.
    
   Εξοικονόμηση πόρων
    
   Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή βάσει της ενεργειακής απόδοσης σε συσκευές όπως τα ψυγεία τα οποία λειτουργούν συνεχώς, κάτι που δεν συμβαίνει με τη χρήση άλλων συσκευών, όπως π.χ. το πλυντήριο ρούχων ή τα κλιματιστικά, που κυρίως τα τελευταία χρόνια αποτελούν για πολλά νοικοκυριά το μοναδικό μέσο θέρμανσης.
    
   Πάντως, ενεργοβόρες συσκευές δεν είναι μόνο οι μεγάλου μεγέθους (θερμοσίφωνας, φούρνος κ.λπ.), αφού συσκευές όπως το “πιστολάκι” μαλλιών ή οι αφυγραντήρες καταναλώνουν σημαντική ποσότητα ηλεκτρισμού, ενώ και ο τρόπος χρήσης όλων των συσκευών αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ή της σπατάλης ενέργειας για ένα νοικοκυριό.
    
   Ενδεικτικά αναφέρονται ως παραδείγματα εξοικονόμησης από την αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης (από χαμηλότερη προς υψηλότερη κλάση / βαθμίδα), τα εξής:
    
   * Ψυγείο. Εξοικονόμηση περίπου 62% από D σε Α+.
   * Φούρνος (μεσαίου μεγέθους). Εξοικονόμηση 35% από F σε C και 53% από F σε A.
   * Πλυντήριο ρούχων. Εξοικονόμηση 32% από C σε A+ και 44% από C σε Α+++.
   * Κλιματιστικό. Για ψύξη εξοικονόμηση 95% από C σε Α+++, για θέρμανση εξοικονόμηση 73% από C σε Α+++.
   * Τηλεόραση. Εξοικονόμηση 58% από Ε σε Β και 77% από Ε σε Α+.
   * Ηλεκτρική σκούπα. Εξοικονόμηση 33% από F σε C και 49% από F σε Α.
    
   Συνήθως βέβαια, όσο πιο “ψηλά” βρίσκεται η ενεργειακή κλάση, άλλο τόσο “ανεβαίνει” και το κόστος αγοράς μιας συσκευής, όμως η εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού που επιτυγχάνεται ισοδυναμεί με μείωση του λογαριασμού ρεύματος, ιδιαίτερα αισθητή μακροπρόθεσμα.
    
   Για παράδειγμα, συγκρίνοντας δύο κλιματιστικά (σε λειτουργία ψύξης) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά σε διαφορετική ενεργειακή κλάση (A+ και Α+++), προέκυψε εξοικονόμηση 83 κιλοβατωρών κατ’ έτος με την αποδοτικότερη επιλογή (A+++), που ισοδυναμεί με 15 ευρώ το έτος ή με 75 ευρώ την πενταετία. Αντίστοιχα, συγκρίνοντας δύο ψυγεία (Α+ και Α+++) η εξοικονόμηση ανέρχεται στην κατανάλωση ηλεκτρισμού σε 146 kwh ετησίως, ήτοι 26,3 ευρώ κατ’ έτος ή 263 ευρώ στη δεκαετία.
    
   Τι προβλέπεται
    
   Οι καταναλωτές αναμένεται να δουν τις πρώτες ετικέτες σε οικιακές συσκευές με τη νέα κλίμακα στη λιανική το νωρίτερο προς το τέλος του 2019.
    
   Με τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού δεν θα υπάρχουν πια οι γνωστές ενδείξεις Α+, Α++ και Α+++, αλλά η διαβάθμιση θα γίνεται πλέον από το Α έως το G.
    
   Η υπερβολική χρήση τάξεων υψηλότερης απόδοσης αποφεύγεται μακροπρόθεσμα, παρέχοντας επίσης κίνητρα για καινοτομία και πιέζοντας λιγότερο αποτελεσματικά προϊόντα να βγουν εκτός αγοράς.
    
   Ο κανονισμός επίσης απαιτεί οι κατασκευαστές να ενημερώνουν τους καταναλωτές αν η αναβάθμιση λογισμικού (software / firmware) μπορεί να μειώσει την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος.
    
   Ως γενική προθεσμία προσαρμογής προβλέπονται τα 6 έτη, σε συνδυασμό με 18 επιπλέον μήνες, ενώ ορίζεται χρονικός ορίζοντας 15 μηνών για τις “λευκές συσκευές” (ψυγεία, πλυντήρια κ.λπ.) και 12 επιπλέον μήνες για την εμφάνιση της ετικέτας στα καταστήματα, ενώ στα 9 έτη είναι η προθεσμία για θερμοσίφωνες και λέβητες με ρήτρα λήξης ισχύος 13 ετών.
    
   Προκειμένου να συμβαδίσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις τεχνολογικές βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, η οποιαδήποτε μελλοντική επαναταξινόμηση θα γίνει όταν το 30% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ε.Ε. θα εμπίπτει πλέον στην ανώτατη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α ή όταν το 50% των προϊόντων θα εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α και Β.
    
   Οι ετικέτες θα τοποθετηθούν στα προϊόντα σε έντυπη μορφή ενώ θα διατίθενται και ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος το οποίο έχει ήδη αγοραστεί, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει τον καταναλωτή.
    
   Οποιαδήποτε οπτική διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό θα πρέπει να αναφέρει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος, ενώ θα υπάρξουν ενημερωτικές εκστρατείες για τους καταναλωτές προκειμένου να εξοικειωθούν με τη νέα κλίμακα και επισήμανση των προϊόντων.
    
   Η Κομισιόν θα προχωρήσει και στη δημιουργία βάσης δεδομένων προϊόντων, που αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιανουάριο 2019, προκειμένου να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να ελέγχουν τη συμμόρφωση των κατασκευαστών προς τη νέα νομοθεσία, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει και μία διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των καταναλωτών με πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα.
    
   Πηγή: Αυγή - http://www.energia.gr/article.asp?art_id=118977

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών, μπήκε μπροστά από τον περασμένο Ιούνιο, με την Ιταλική εταιρεία που αναπτύσσει το έργο να πλέκει το εγκώμιο της κυβέρνησης για τη συμβολή της στην υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για την ιταλική Enel η οποία ξεκίνησε την κατασκευή του μεγαλύτερου και πιο πολύπλοκου αιολικού συμπλέγματος πάρκων στον Καφηρέα στην Εύβοια, με συνολική ισχύ 167 MW και συνολικό ύψος επένδυσης τα 300 εκατ. ευρώ.
    
   Για να ξεκινήσει το έργο πάντως καθοριστική στάθηκε η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει συγκεκριμένες χρονικές παρατάσεις - κάποιες εκ των οποίων αφορούσαν ειδικά στο συγκεκριμένο έργο - προκειμένου να μη χαθεί η σύμβαση για την εγγυημένη τιμή αποπληρωμής της πράσινης ενέργειας που θα παράγεται.
    
   Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η ιταλική εταιρεία που είναι διεθνής κολοσσός και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση προκειμένου να πραγματοποιήσει το Σεπτέμβριο ειδική τελετή εγκαινίων για την έναρξη της επένδυσης.
    
   Το πάρκο
   Το έργο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις 28 Ιουνίου, αναπτύσσεται από τη θυγατρική της Enel, Enel Green Power Hellas, στη νότια Εύβοια κοντά στην περιοχή Καφηρέας στο δήμο Καρύστου. Πρόκειται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2019 και θα αποτελεί το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας, με παραγωγή 483GWh ετησίως, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες 129 χιλιάδων νοικοκυριών και η οποία θα οδηγεί στην αποφυγή εκπομπής 433 χιλιάδων τόνων CO2 ετησίως. Σημειώνεται ότι το έργο θα συνοδεύεται με υποβρύχια διασύνδεση 150 kV που θα μεταφέρει την ενέργεια στο ηπειρωτικό σύστημα.
    
   Η εταιρεία λειτουργεί ήδη δύο πάρκα ισχύος 7,5 και 9 MWστην Κάρυστο, ενώ συνολικά στη χώρα διαθέτει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά) ισχύος 308MW.
    
   Τέλος να σημειωθεί ότι το έργο συνοδεύεται με 20ετή σύμβαση (PPA) για την αγορά από το λειτουργό της αγοράς ΛΑΓΗΕ της παραγόμενης από το πάρκο ενέργειας σε εγγυημένη τιμή πώλησης (feed in tariff).
    
   Η έναρξη κατασκευής του έργου, που εκκρεμούσε πάνω από 3 χρόνια έχοντας περάσει από αρκετά στάδια αβεβαιότητας, ιδιαίτερα όταν υπήρχε αβεβαιότητα στην ελληνική αγορά και οι επενδυτές δεν αποφάσιζαν ακόμη να ρισκάρουν μια τόσο μεγάλη επένδυση, κατέστη εφικτή εξαιτίας των ειδικών νομοθετικών παρατάσεων που δόθηκαν σε επενδυτές που ήθελαν να ξεκινήσουν αιολικές επενδύσεις, που είχαν εξασφαλίσει συμβάσεις με βάση το προηγούμενο καθεστώς αποπληρωμής (feed in tariff) το οποίο έχει τροποποιηθεί. Ωστόσο λόγω διαφόρων προβλημάτων (καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, περιβάλλον αβεβαιότητας) οι επενδύσεις αυτές δεν ξεκίνησαν εντός των χρονικών ορίων που όριζε ο νόμος. Δόθηκαν λοιπόν κάποιες παρατάσεις και μεταξύ των έργων που επωφελήθηκαν ήταν και το έργο της Enel.
    
   Πηγή: energypress.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Ισχυρό φαίνεται ότι είναι το ενδιαφέρον για την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ.
    
   Ειδικότερα, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή αυτή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έληξε στις 17:00 σήμερα 7 Αυγούστου 2017, υποβλήθηκαν φάκελοι από έξι εταιρείες και κοινοπραξίες εταιρειών.
    
   Μάλιστα, τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης δικτύων φυσικού αερίου, η Βελγική Fluxys, η Ολλανδική Gasunie, η Ισπανική Enagas και η Ιταλική Snam, κατέβηκαν με κοινή πρόταση σε κοινοπραξία για την διεκδίκηση του ΔΕΣΦΑ.
    
   Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής:
    
   - Η επενδυτική εταιρεία Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.
    
   - Η κοινοπραξία των διαχειριστών φυσικού αερίου σε Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία αντίστοιχα και συγκεκριμένα οι Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U., Fluxys S.A., N.V. Nederlandse Gasunie.
    
   Οι τρεις πρώτοι είναι και μέτοχοι της εταιρείας διαχείρισης του αγωγού φυσικού αερίου TAP.
    
   - Ο διαχειριστής του ρουμανικού δικτύου φυσικού αερίου Transgaz S.A. σε κοινοπραξία με τον διαχειριστή του γαλλικού δικτύου GRTgaz S.A.
    
   - H ισπανική Regasificadora del Noroeste S.A.
    
   - Η αμερικανική Integrated Utility Services Inc. (INTUS)
    
   - H Powerglobe LLC.
    
   Οι σύμβουλοι αξιοποίησης αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού».
    
   Πηγή: www.worldenergynews.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η Ευρώπη αποφάσισε να κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και να θεσπίσει νέα όρια. Τι σημαίνει όμως αυτό για τους ρυπογόνους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, την Ελλάδα και την υγεία των Ευρωπαίων; 350 λιγότεροι πρόωροι θάνατοι, 1 δισ. ευρώ κέρδος σε δαπάνες υγείας και 93.000 λιγότερες χαμένες μέρες εργασίας είναι οι ευεργετικές συνέπειες των νέων ευρωπαϊκών ορίων ρύπανσης. Παράλληλα, με κλείσιμο απειλούνται οι πιο ρυπογόνοι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν στις καινούριες ανάγκες αναβάθμισης. Εδώ, η καμπάνα χτυπάει ακόμα και για την υπό κατασκευή νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα V, καθώς οι προδιαγραφές της δεν συμβαδίζουν με τα νέα ευρωπαϊκά όρια.
    
   Τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις μεγάλες μονάδες καύσης που υπερψηφίστηκαν στις 28 Απριλίου 2017 και σήμερα ανακοινώθηκαν επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνουν αυστηρότερα όρια εκπομπών για τα οξείδια του αζώτου (NOx), διοξείδιο του θείου (SO2) και μικροσωματίδια σκόνης (PM). Αυτές οι τοξικές ουσίες συνδέονται με μια πληθώρα προβλημάτων υγείας και περιβάλλοντος, όπως το παιδικό άσθμα και η καταστροφή παρθένων οικοσυστημάτων από την όξινη βροχή.
    
   123 πόλεις σε 23 χώρες αυτή τη στιγμή παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας Και ως προς την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η χώρα πρέπει να καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την τήρηση των προτύπων της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα, ιδίως όσον αφορά το διοξείδιο αζώτου και τις συγκεντρώσεις σωματιδιακής ύλης και όζοντος. H κοινωνία των πολιτών ζητάει τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της «κρίσης δημόσιας υγείας».
    
   Ταυτόχρονα, σχετική έκθεση πέντε Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έχει ήδη δείξει πως η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στις μεγάλες μονάδες καύσης θα περιόριζε τους ετήσιους θανάτους από τη ρύπανση κατά 89% ετησίως. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 2013, οι εκπομπές αυτών των μονάδων ήταν υπεύθυνες για παραπάνω από 22.900 πρόωρους θανάτους, δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις ασθενειών από καρδιαγγειακά νοσήματα έως βρογχίτιδα και έως €62,3 δις σε δαπάνες υγείας.
    

   Το σημερινό βήμα αποτελεί ένα ελάχιστο δίχτυ προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας απέναντι στους μεγαλύτερους ρυπαντές, αλλά αποδεικνύει ταυτόχρονα ότι οι χαμηλότερες εκπομπές είναι τόσο τεχνικά εφικτές, όσο και οικονομικά βιώσιμες. Οι μονάδες καύσης έχουν πλέον το πολύ 4 χρόνια για να συμμορφωθούν με τα νέα όρια.
    
   Ερωτηματικό παραμένει τι θα αποφασίσει η ΔΕΗ για την υπό κατασκευή νέα λιγνιτική μονάδα της, Πτολεμαΐδα V, η οποία πριν ακόμα μπει σε λειτουργία θα χρειαστεί μέτρα αναβάθμισης, καθώς δεν θα συμμορφώνεται με τα νέα όρια ρύπανσης. Επίσης, είναι πλέον επιτακτικό η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης από τους 6 υφιστάμενους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν κάποιο καθεστώς εξαίρεσης. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη σε εκπομπές αερίων ρύπων, η ΔΕΗ βρίσκεται πολύ πίσω στο χρονοδιάγραμμα των εντελώς αναγκαίων έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισής τους. Σημειώνεται πως υπάρχουν λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ που ξεπερνούν τα νέα όρια εκπομπών SO2 ως και κατά 7,5 φορές, NOX ως 2,5 φορές και μικροσωματιδίων ως 10 φορές!
    
   Πάντως, η Ελλάδα εξέπεμψε αισιόδοξα μηνύματα τον περασμένο Απρίλιο, καθώς ήταν η εξαίρεση μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών – με προεξάρχουσα τη Γερμανία – και έδωσε την καθοριστική θετική ψήφο, που οδήγησε στην υιοθέτηση των νέων ορίων.
    
   «Είναι πλέον σαφέστατο ότι ο δρόμος του λιγνίτη βαδίζει ολοταχώς προς το τέλος του. Κάθε σχέδιο για νέες λιγνιτικές μονάδες δείχνει να είναι εκτός της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται, τη στιγμή μάλιστα που είναι υποχρεωτική πλέον η συμμόρφωση των υφιστάμενων μονάδων με τα νέα, αυστηρότερα όρια. Κυρίως όμως, ήρθε η στιγμή η χώρα μας να επικεντρωθεί στη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της στη μεταλιγνιτική περίοδο. Όλα τα παραπάνω μπορούν και πρέπει να αποτυπωθούν με σαφή τρόπο στον επικείμενο Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Η δύσκολη εξίσωση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον λιγνίτη στις μεταβλητές της», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος Τομέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του WWF Ελλάς.
    
   Πηγή: http://www.econews.gr/2017/07/31/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CF%81%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF/

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της υδροηλεκτρικής μονάδας της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα και την έναρξη της λειτουργίας της, με την υπογραφή της ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο.
    
   Το έργο, για το οποίο η ΔΕΗ έχει επενδύσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ σε σημερινές αξίες, αναμένεται να μπει στην τελική ευθεία τον Ιούλιο του 2019, όταν θα γίνει η έμφραξη του φράγματος και θα αρχίσει να δημιουργείται το λιμνιαίο σύστημα, το οποίο θα καταλάβει έκταση 630 τετ. χιλιομέτρων. Η έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να γίνει 6-7 μήνες αργότερα.
    
   Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΕΝ, ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως το έργο αμιγώς υδροηλεκτρικό, καθώς έχει απεμπλακεί πλήρως από την εκτροπή του Αχελώου. «Η έγκριση της ΑΕΠΟ αποδεικνύει ότι σε τέτοια έργα μπορούν να ξεπερασθούν τα όποια εμπόδια, με λύσεις που έχουν κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο», σημείωσε.
    
   Για ιστορική ημέρα για τη ΔΕΗ και όλη τη χώρα, μίλησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανόλης Παναγιωτάκης. «Ανοίγει ο δρόμος ώστε πανάκριβος εξοπλισμός, που έχει αγορασθεί εδώ και 15 χρόνια, να αρχίσει να αποδίδει για την επιχείρηση και τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.
    
   Όπως πρόσθεσε, η μονάδα θα μπορεί να παράγει 380-390 γιγαβατώρες (GWh) ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες «μεταφράζονται» σε ένα ποσό 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Με αυτά τα έσοδα, η ΔΕΗ θα μπορέσει να αποσβέσει σε 2-3 χρόνια τα χρήματα που θα διαθέσει για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις στην περιοχή. Ωστόσο, για την πλήρη απόσβεση του έργου, θα χρειασθεί μία 20ετία.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1264003/prasino-fos-gia-ton-udroilektriko-stathmo-tis-mesoxoras

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Ταχύτερα απ’ ότι προβλέπει η ελληνική πρόταση πρέπει να έχει μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ στο λιγνίτη, είναι το μύνημα των Βρυξελλών προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
    
   Στην επιτάχυνση της αποεπένδυσης του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ εστιάζουν σύμφωνα με πληροφορίες του "Energypress" οι κοινοτικές ενστάσεις ως προς την ελληνική πρόταση, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μείγμα των προς πώληση μονάδων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική πρόταση τοποθετεί την μείωση κατά 40% του μεριδίου της ΔΕΗ στο λιγνίτη μετά το 2020-2021, ακόμη και αν έχει στο μεταξύ ευοδωθεί ο διαγωνισμός πώλησης των λιγνιτικών μονάδων.
    
   Και αυτό καθώς τα επόμενα χρόνια το λιγνιτικό δυναμικό της ΔΕΗ θα αυξομειωθεί αρκετές φορές, πρώτα με την διακοπή λειτουργίας της Καρδιάς (2019), και μετά με την ένταξη σε αυτό, της νέας μονάδας Πτολεμαίδα V (2022).
    
   Στον οδικό χάρτη λοιπόν που συνοδεύει την περίφημη λίστα με τις προς πώληση μονάδες, η οριστική μείωση κατά 40% της παρουσίας της ΔΕΗ στο λιγνίτη τοποθετείται αρκετά μετά το 2020, κάτι που βρίσκει αντίθετη την DG Comp με την οποία και γίνεται η συζήτηση.
    
   Η τελευταία θα ήθελε η αποεπένδυση κατά 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ να επιτευχθεί νωρίτερα, δηλαδή πριν το 2020. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να σημαίνει και ανατροπές ως προς το τελικό μείγμα των μονάδων που θα χρειασθεί να πουληθούν.
    
   "Οι ενστάσεις έχουν να κάνουν ως προς τον χρονισμό της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στο λιγνίτη", σημειώνει κοινοτική πηγή στο “Energypress”. Και εξηγεί ότι "παρά την πώληση κάποιων μονάδων, η προσθήκη νέων, μεταθέτει ουσιαστικά την μνημονιακή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για μετά το 2020, όταν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πιστεύει ότι αυτό πρέπει να συμβεί νωρίτερα".
    
   Στο ερώτημα κατά πόσο η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική πρόταση, η απάντηση του συνομιλητή μας είναι ότι εξετάζεται κατά πόσο το προσφερόμενο πακέτο ανταποκρίνεται στους όρους της συμφωνίας, δίχως περαιτέρω διευκρινίσεις. Θυμίζουμε ότι η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει τις δύο μονάδες του Αμύνταιου (600 MW), τη μονάδα της Μελίτης Ι που βρίσκεται σε λειτουργία (330 MW), την άδεια για κατασκευή νέας μονάδας επίσης στη Μελίτη (450 MW), μαζί με τα ορυχεία που τις τροφοδοτούν (Αμύνταιο, Λακκιά, Βεύη). Η πρόταση αντιστοιχεί στο 36% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και στο 42% των ορυχείων με βάση τη θερμογόνο δύναμη του λιγνίτη
    
   Ενα θέμα λοιπόν που πράγματι προβληματίζει τις Βρυξέλλες είναι κατά πόσο συνάδει με το πνεύμα της συμφωνίας η πώληση μονάδων, όπως αυτή του Αμυνταίου, του οποίου η διάρκεια ζωής λήγει το 2020, και για να μπορέσει να λειτουργήσει για ακόμη 10-15 χρόνια χρειάζεται μια επένδυση της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.
    
   Σε αυτό στάδιο φαίνεται ότι βρίσκεται η συζήτηση με τους κοινοτικούς. Σενάρια που θέλουν την Κομισιόν να ζητά την πώληση του σταθμού του Αγίου Δημητρίου (1.450 MW) διαψεύδονται τόσο από κύκλους του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και από την ίδια την ΔΕΗ.
    
   "Αν χάσει η ΔΕΗ το συγκρότημα του Αγίου Δημητρίου, τότε με τι θα απομείνει ; Με την άδεια για την Μελίτη ΙΙ ;", διερωτάται χαρακτηριστικά άνθρωπος με γνώση των διαπραγματεύσεων, θυμίζοντας αφενός ότι η εταιρεία προχωρά ήδη σε επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα οι οποίες και θα αυξήσουν την διάρκεια ζωής του, αφετέρου πόσο τεχνικά δύσκολο είναι να "σπάσουν" κάποιες μονάδες αφού ο σταθμός έχει κοινές υποδομές.
    
   Οσο για τα υπόλοιπα εργοστάσια, τα μεν της Μεγαλόπολης (511 MW), τροφοδοτούνται από κοίτασμα που δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, η δε, υπό κατασκευή μονάδα της Πτολεμαίδας V, θεωρείται -τουλάχιστον από το ΥΠΕΝ- απαραίτητη για να διασφαλίσει την επόμενη ημέρα της ΔΕΗ.
    
   Εάν ωστόσο η συζήτηση με τις Βρυξέλλες οδηγηθεί σε αδιέξοδο, και δεδομένου ότι η ελληνική πλευρά δεν συζητά καν για υδροηλεκτρικά, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να αντικαταστήσει το μείγμα της πρότασης με κάποιες από τις παραπάνω μονάδες, επιλογή δύσκολη για τους λόγους που προαναφέραμε.
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/dg-comp-pros-athina-noritera-toy-2020-i-meiosi-kata-40-toy-meridioy-tis-dei-sto-ligniti

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η υπεράκτια αιολική ανάπτυξη της Γερμανίας επιταχύνεται, έχοντας ήδη φέρει σε λειτουργία 626 μεγαβάτ νέας υπεράκτιας αιολικής παραγωγής το πρώτο εξάμηνο του 2017, και αναμένοντας συνολικά 900 μεγαβάτ από νέες εγκαταστάσεις μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση από βιομηχανικές ομάδες. Εάν η Γερμανία φτάσει τα 900 μεγαβάτ το 2017, θα υπερβεί τα 818 που προστέθηκαν το 2016 και αποτελούσαν το προηγούμενο ρεκόρ.
    
   Με το σημερινό ρυθμό επέκτασης, η Γερμανία βρίσκεται σε καλό δρόμο να ξεπεράσει τους κυβερνητικούς στόχους που όριζαν 6.500 μεγαβάτ νέας αιολικής παραγωγής ως το 2020, αναφέρει η ανακοίνωση της βιομηχανίας. Η εγκατεστημένη υπεράκτια αιολική παραγωγή της χώρας βρίσκεται ήδη στα 4.729 μεγαβάτ από 1.055 ανεμογεννήτριες.
    
   Οι βιομηχανικές ομάδες αναφέρουν επιπλέον ότι η υπεράκτια αιολική βιομηχανία απομακρύνεται από την εποχή των δαπανηρών επιδοτήσεων ώστε να καταστεί περισσότερο εμπορικά βιώσιμη και να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές.
    
   «Αυτή η αλλαγή προσφέρει στην επόμενη κυβέρνηση τη δυνατότητα να ανεβάσει τους στόχους επέκτασης στα τουλάχιστον 20 γιγαβάτ αιολικής ενέργειας έως το 2030 και σε τουλάχιστον 30 γιγαβάτ έως το 2035, αξιοποιώντας το οικονομικό και βιομηχανικό πολιτικό δυναμικό της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας», καταλήγει η ανακοίνωση.
    
   Τα αιολικά πάρκα της Γερμανίας παρήγαγαν 8,48 τεραβατώρες ηλεκτρισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, παράγοντας περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι δημιουργήθηκε σε όλο το 2015 (8,29 τεταβατώρες).
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1262146/i-germania-tha-prosthesei-900-megabat-uperaktias-aiolikis-paragogis-to-2017

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Σε ανατροπή του σημερινού status στην αγορά φυσικού αερίου οδηγεί το σχέδιο αποχώρησης της ΔΕΠΑ από τις ΕΠΑ, το οποίο φέρει σύμφωνα με τις πληροφορίες και την σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
    
   Το σχέδιο φέρεται να έχει συζητηθεί ατύπως μεταξύ του υπουργείου και των αρμοδίων στελεχών της Κομισιόν, τα οποία σε πρώτη τουλάχιστον φάση, το θεωρούν ικανό να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικότερο περιβάλλον στην ελληνική αγορά, σύμφωνο με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
    
   Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η κουβέντα σχετικά με τη διάρθρωση που θα έχει από τον επόμενο χρόνο η αγορά φυσικού αερίου και ειδικότερα σχετικά με το ρόλο και τις συμμετοχές που θα έχει η ΔΕΠΑ στη λιανική. Και αυτό καθώς οι δανειστές έχουν ως γνωστόν ζητήσει (και έχει μπει στο αναθεωρημένο μνημόνιο) να καταρτισθεί ως το τέλος του χρόνου ένα "road map" για τον τομέα του φυσικού αερίου, προκειμένου μεταξύ άλλων να αρθούν, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά, καταστάσεις που δεν προωθούν τον ανταγωνισμό.
    
   Ενόψει λοιπόν της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ στις 31 Ιουλίου όπου και θα τεθεί στο τραπέζι ο ρόλος της εταιρείας στην νέα εποχή, το “Energypress” απευθύνθηκε σε υψηλόβαθμο παράγοντα του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τον οποίο, τα βασικά σενάρια είναι δύο :
    
   Να αποχωρήσει πλήρως η ΔΕΠΑ από την λιανική. Τούτο σημαίνει να μείνει στις ΕΠΑ ως παθητικός μέτοχος, δηλαδή με ποσοστό κάτω του 51%. Σήμερα κατέχει το 51%, έναντι 49% των ιδιωτών μετόχων τους Shell, και Eni. Το υπουργείο ωστόσο εμφανίζεται να μην επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη.
   Να αποχωρήσει εντελώς η ΔΕΠΑ από τις ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης (με ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού της στις δύο ΕΔΑ), αλλά να παραμείνει στην ΕΠΑ Αττικής όπως και στην ΕΔΑ Αττικής με το σημερινό της ποσοστό. Το υπουργείο εμφανίζεται να συμφωνεί με μια τέτοια λύση.
   “Εμείς αυτό που θέλουμε για την ΔΕΠΑ, είναι στην μεν χονδρική να λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς επίσης να έχει παρουσία στο retail, λειτουργώντας όμως επίσης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον”, εξηγεί ο συνομιλητής μας. Και προσθέτει πως το υπουργείο θεωρεί ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα ανταγωνισμού εφόσον η ΔΕΠΑ αποχωρήσει από τις ΕΠΑ - ή διατηρήσει τα ποσοστά της μόνο στην ΕΠΑ Αττικής- και μετά ξεκινήσει να δραστηριοποιείται αυτόνομα στην λιανική.
    
   Επισημαίνει ωστόσο ότι θα πρέπει η ΔΕΠΑ να συνεννοηθεί με τους ιδιώτες μετόχους της, στους οποίους και φαίνεται ότι έχει θέσει την συγκεκριμένη πρόταση, δίχως η συζήτηση να έχει ακόμη καταλήξει κάπου.
    
   “Δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση αποχώρησης της ΔΕΠΑ από τις ΕΠΑ, η κατάρτιση του οδικού χάρτη για την επόμενη ημέρα της αγοράς φυσικού αερίου, έχει ακόμη δρόμο μέχρι τα Χριστούγεννα”, προσθέτει το στέλεχος του ΥΠΕΝ.
    
   Είναι σε κάθε περίπτωση σαφές ότι και το υπουργείο συμφωνεί πως δεν μπορεί η ΔΕΠΑ να συνεχίσει να είναι πανταχού παρούσα, δηλαδή και χονδρέμπορος και προμηθευτής αερίου, και μέτοχος των ΕΠΑ και μέτοχος των ΕΔΑ, όπως επίσης και αυτόνομος λιανοπωλητής αερίου.
    
   Το ίδιο έχουν ζητήσει επίσημα με επιστολές τους προς τον υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, και οι στρατηγικοί εταίροι των ΕΠΑ και ΕΔΑ στην Αττική και στη Θεσσαλία – Θεσσαλονίκη, δηλαδή η Shell και η ENI αντίστοιχα.
    
   Ολα τα παραπάνω αναμένεται να συζητηθούν σε δέκα ημέρες από σήμερα, δηλαδή κατά την γενική συνέλευση της ΔΕΠΑ, όπου οι μέτοχοι της εταιρείας θα εκφράσουν την θέση τους. Οσο για τις Βρυξέλλες, τα μηνύματα είναι καταρχήν θετικά ως προς το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας από δύο τουλάχιστον ΕΠΑ, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης.
    
   Ζήτημα που εκκρεμεί, και φυσικά σχετίζεται με τα παραπάνω είναι και το θέμα που έχουν εγείρει Shell και ΕΝΙ για αποζημίωσή τους έπειτα από την κατάργηση του μονοπωλιακού δικαιώματος των ΕΠΑ δέκα και πλέον χρόνια πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία.
    
   Στην επιστολή της μάλιστα η Shell φέρεται να υποστηρίζει ότι η απώλεια του μονοπωλιακού δικαιώματος προμήθειας που κατείχε μέχρι το 2030 για την Αττική, αποτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, ποσό που μοιράζεται βέβαια κατά 50 εκατ. στη Shell και κατά 50 εκατ. στη ΔΕΠΑ.
    
   Από την πλευρά τους πηγές του υπουργείου εμφανίζονται να αμφισβητούν τα στοιχεία της Shell, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να υπολογιστεί κατά πόσο υπάρχει θέμα αποζημίωσης (value gap) καθώς και πόσο αυτό είναι.
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/pliris-allagi-topioy-stin-agora-fysikoy-aerioy-poio-rolo-epifylassoyn-ga-depa-kyvernisi-kai

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με τη συνεργασία του ΚΑΠΕ, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη χρηματοδοτικού προγράμματος, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, αλλά και γενικότερα σε εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.ά), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
    
   Σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο φορείς την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, το Τ.Π. & Δανείων αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα πραγματοποιήσουν σε εγκαταστάσεις τους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Αντίστοιχα, το ΚΑΠΕ θα παράσχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων, καθώς και τη μέτρηση και επαλήθευση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Το κόστος της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης δεν θα επιβαρύνει τους ΟΤΑ καθώς θα καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου από το Τ.Π. & Δανείων.
    
   Το όφελος (εξοικονόμηση) από την εγκατάσταση ενός φ/β συστήματος με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού, στην 25ετή διάρκεια της ζωής του και συνυπολογίζοντας το κόστος προμήθειας/εγκατάστασης/εξυπηρέτησης πιθανού δανείου του φ/β σταθμού, μπορεί να υπερβεί το 35%, σε σχέση με την προηγούμενη δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια.
    
   Συγκεκριμένα, τα στάδια του προγράμματος προβλέπουν:
    
   δράσεις προετοιμασίας (σύνταξη Τεχνικού Οδηγού, υποδειγμάτων αίτησης & τεχνοοικονομικής μελέτης, πρότυπων τευχών δημοπράτησης κ.ά.),
    
   ανάπτυξη λογισμικού εξαγωγής ενεργειακών, περιβαλλοντικών και χρηματοοικονομικών δεικτών του προγράμματος,
    
   αξιολόγηση της τεχνοοικονομικής μελέτης και των προδιαγραφών του έργου, που υποβάλλεται με το αίτημα δανειοδότησης στο Τ.Π. & Δανείων, πριν την προμήθεια του φωτοβολταϊκού σταθμού,
    
   μετρήσεις, πιστοποιήσεις και παρακολούθηση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του οικονομικού οφέλους του φωτοβολταϊκού σταθμού κατά τη λειτουργία του.
    
   Πρόκειται για μία ακόμη από τις αναπτυξιακές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες του Τ.Π. & Δανείων, μετά και την επιτυχία του προγράμματος για τον οδοφωτισμό για την οποία συνεργασθήκαμε με το ΚΑΠΕ, που έρχεται να υποστηρίξει και να καλύψει τις ανάγκες των δημοσίων οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ταμείου κ. Κ. Βαρλαμίτης.
    
   Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ο περιορισμός της εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου αποτελεί βασικό στόχο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής της χώρας, τόνισε ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ κ. Β. Τσολακίδης. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού θα καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία δημοσίων και δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, οδοφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης.
    
   Πηγή: http://www.businessenergy.gr/articlenews/17274/ka%CF%80e-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, θα γίνουν τόσο φτηνές που ούτε οι πολιτικές που ευνοούν τα ορυκτά καύσιμα εις βάρος τους θα μπορούν να τις εμποδίσουν, σύμφωνα με νέα έκθεση της Morgan Stanley.
    
   Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ακόμα και οι ΗΠΑ, οι οποίες αποσύρθηκαν από τη Συμφωνία του Παρισίου από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα εκπληρώσουν με το παραπάνω τις αρχικές δεσμεύσεις τους λόγω των χαμηλών τιμών.
    
   «Εκτιμούμε ότι μέχρι το 2020, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι η φθηνότερη μορφή παραγωγής νέας ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο, με εξαίρεση μερικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας», αναφέρει η ανάλυση της Morgan Stanley που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.
    
    
   «Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, στις περισσότερες περιπτώσεις τα οικονομικά πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι η κυβερνητική πολιτική θα είναι η κύρια κινητήρια δύναμη των αλλαγών στα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για παράδειγμα, παρά την πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα υπερβούν την αρχική τους δέσμευση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020 κατά 26-28%», αναφέρει η μελέτη.
    
   Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τιμή των ηλιακών συλλεκτών μειώθηκε κατά 50% μεταξύ 2016 και 2017. Εξάλλου, σε χώρες με ευνοϊκές συνθήκες ανέμων, το κόστος που συνδέεται με την αιολική ενέργεια μπορεί να φτάσει έως και το ένα τρίτο της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα ή φυσικού αερίου. Επίσης, οι καινοτομίες στον σχεδιασμό ανεμογεννητριών αυξάνουν τόσο την απόδοση όσο και την παραγωγή, σύμφωνα με την έρευνα.
    
   Ακόμη και στην Αυστραλία, όπου το πολιτικό κλίμα ήταν τα τελευταία χρόνια εχθρικό προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Morgan Stanley βλέπει ελπιδοφόρα στοιχεία, εκτιμώντας ότι έως το 2020, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παράσχουν περίπου το 28% της ενέργειας στη Νότια Αυστραλία.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1257421/oi-ape-tha-ginoun-toso-fthines-pou-oi-antiperiballontikes-politikes-den-tha-exoun-simasia

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Σε οριακά για το σύστημα επίπεδα αρχίζει ανεβαίνει η ζήτηση ηλεκτρισμού, καθώς έρχεται ο δεύτερος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού και τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ.
    
   Η ζήτηση σήμερα Τρίτη 11/7 αναμένεται στις 9 το βράδυ να αγγίξει τα 10.000 MW και μαζί με τη ζήτηση άνοδο εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει η χονδρική τιμή ηλεκτρισμού, αφού η Οριακή Τιμή Συστήματος ήδη διαμορφώνεται πάνω από τα 62 ευρώ/MWh για 13 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξεπερνά τα 50 ευρώ/MWh για 9 ώρες.
    
   Με βάση τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος για το τρέχον διάστημα έχει εξασφαλίσει αυξημένες εισαγωγές από τη Βουλγαρία, η ζήτηση προβλέπεται να φθάσει στα 8.360 MW στις 9 το βράδυ, την ώρα που θα έχουν “σβήσει” τα φωτοβολταϊκά. Η ηλιακή ενέργεια που διοχετεύεται στο σύστημα την περίοδο αυτή φθάνει τα 1.600 MW κατά τη διάρκεια της ημέρας.
    
   Στις 9.00 μμ έχει προγραμματιστεί να ενταχθούν στο σύστημα τα υδροηλεκτρικά με ισχύ 1.908 MW. Στη συνέχεια η συμμετοχή τους θα αποκλιμακωθεί, στα 1768 MW, καθώς η ζήτηση θα μειώνεται όσο βραδιάζει.
    
   Πηγή: http://www.businessenergy.gr/articlenews/17235/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Επιδίωξη τόσο της ΔΕΗ όσο και της κυβέρνησης είναι η πρώτη λίστα να παραδοθεί στην DGcomp μέσα στον Ιούλιο, έτσι ώστε να επιτευχθεί το μνημονιακό χρονοδιάγραμμα για market test το Σεπτέμβριο.
    
   Οι δύο μονάδες του Αμυνταίου και οι μονάδες Μελίτη Ι και Μελίτη ΙΙ της Φλώρινας, η πρώτη εν λειτουργία και η δεύτερη αδειδοτημένη, αποτελούν το βασικό σενάριο στη λίστα των προς πώληση μονάδων που καταρτίζει η ΔΕΗ με τη συνδρομή της McKinsey.
    
   Από εκεί και πέρα διερευνώνται και πιο δύσκολα από πολιτικής αλλά και λειτουργικής άποψης σενάρια, όπως η συμμετοχή της Πτολεμαϊδας 5 που βρίσκεται υπό κατασκευή και ενέχουν θέματα που εμπλέκονται κυρίως με τη χρηματοδότησή της και τη συμμετοχή της μονάδας της Μεγαλόπολης.
    
   Η εν λόγω μονάδα πέρα των έντονων πολιτικών αντιδράσεων που μπορεί να προκαλέσει αντιμετωπίζει και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και αυτό γιατί κρίσιμες υποδομές έχουν συνδεθεί με την λειτουργία της μονάδας φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης με αποτέλεσμα να μην διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία για την πώλησή της.
    
   Τα εναλλακτικά δύο αυτά σενάρια, της Πτολεμαϊδας και της Μεγαλόπολης, θα επανεξεταστούν στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν θα εγκρίνει το βασικό σενάριο του Αμυνταίου και της Μελίτης Ι και ΙΙ .
    
   Στόχος της ΔΕΗ και της κυβέρνησης φαίνεται ότι είναι η πρώτη λίστα να παραδοθεί στην DGcomp μέσα στον Ιούλιο έτσι ώστε να επιτευχθεί το μνημονιακό χρονοδιάγραμμα για market test το Σεπτέμβριο αφού τον Αύγουστο οι υπηρεσίες της ΕΕ κατεβάζουν «θερινά ρολά».
    
   Μέσα στις λίγες ημέρες που απομένουν θα πρέπει να αποφασιστεί εάν οι μονάδες θα διατεθούν προς πώληση ως ακίνητα ή ως εν λειτουργία μονάδες με το υπουργείο και τη ΔΕΗ και τάσσονται υπέρ της πώλησης ως μονάδες εν λειτουργία.
   Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται υψηλότερο τίμημα αλλά και η μεταφορά των εργαζομένων στις μονάδες που θα διατεθούν σε τρίτους.
    
   Πώληση και των ορυχείων λιγνίτη
    
   Το δεύτερο κρίσιμο θέμα που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν οι μονάδες θα διατεθούν μαζί με τα ορυχεία τροφοδοσίας.
   Η ΔΕΗ σχεδιάζει με βάση αυτό το δεδομένο γι’ αυτό και προκρίνει την πώληση των ΑΗΣ Αμυνταίου και Μελίτης που διαθέτουν αυτονομία ως προς το καύσιμο.
    
   Το σενάριο της πώλησης μονάδων χωρίς ορυχεία μπορεί να προχωρήσει μόνο με την παροχή εγγυήσεων από τη ΔΕΗ της ομαλής τροφοδοσίας με καύσιμο, κάτι που μακροπρόθεσμο να λειτουργήσει εις βάρος της επιχείρησης αφού θα πρέπει με κάθε τρόπο να παρέχει καύσιμο στους ιδιώτες επενδυτές.
    
   Η περίπτωση της πώλησης μονάδων χωρίς ορυχεία προσομοιάζει κατά πολύ με το σενάριο της ενοικίασης μονάδων που είχε εξεταστεί επί υπουργίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου και είχε απορριφθεί από τη ΔΕΗ.
    
   Aπό επενδυτικής πλευράς, τουλάχιστον οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ηλεκτρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναμένουν την οριστικοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων για να δουν κατά πόσο θα συμμετάσχουν ή όχι στο market test του Σεπτεμβρίου.
    
   Ήδη ωστόσο σχεδιάζουν τα πλάνα τους με πολλούς άγνωστους «Χ».
    
   Το τίμημα φαίνεται να αποτελεί μια βασική σταθερά για όλους τους επενδυτές οι οποίοι εμφανίζονται να διέθεταν κάποια κεφάλαια για να αποκτήσουν λιγνιτικό χαρτοφυλάκιο αλλά περιορισμένα σε κάθε περίπτωση λόγω του μακροπρόθεσμου ρίσκου των CO2 και ειδικά για μονάδες που έχουν αποσβεστεί.
    
   Πηγή: www.worldenergynews.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η ΔΕΗ προχώρησε σε διαγωνισμό με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη διείσδυση στην αγορά φυσικού αερίου.
    
   Αν λάβουμε υπόψη το ανανεωμένο ενδιαφέρον της διοίκησης της Επιχείρησης για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και για επέκταση στο αέριο, συμπεραίνουμε ότι αναζητούνται πλέον νέοι αναπτυξιακοί τομείς που θα επιτρέψουν στη ΔΕΗ να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της μειωμένης ρευστότητας στον οποίο εισήλθε τα τελευταία χρόνια.
    
   Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη για τη μελέτη, οι προσφορές θα γίνουν δεκτές ως τις 7 Αυγούστου, ενώ ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αναλύσει το όλο σχέδιο σε τρεις άξονες:
    
   Ι. Ανάλυση αγοράς προμήθειας (retail) φυσικού αερίου, διαμόρφωση στρατηγικής δραστηριοποίησης στην αγορά αυτή και ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου
    
   ΙΙ. Διαμόρφωση στρατηγικής στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου
    
   ΙΙΙ. Ανάλυση υποδομών συμπιεσμένου ΦΑ (ΣΦΑ), υγροποιημένου ΦΑ (ΥΦΑ) και δικτύων Διανομής φυσικού αερίου και κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας για τη
   δραστηριοποίηση στις εν λόγω αγορές στις γεωγραφικές περιοχές που θα υποδείξει η ΔΕΗ.
    
   Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει την ΔΕΗ στην παρουσίαση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου στους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου
   να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την έναρξη των διαδικασιών δραστηριοποίησης.
    
   Οι υπηρεσίες θα πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως εντός πέντε μηνών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, όπως αναφέρεται.
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/meleti-gia-ti-dieisdysi-stin-agora-fysikoy-aerioy-anathetei-i-dei

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Τις προηγούμενες ημέρες του καύσωνα η ζήτηση ηλεκτρισμού, κτύπησε “κόκκινο” φθάνοντας ως τα 9.600 MW την Παρασκευή, μία από τις θερμότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού.
    
   Ανεβάζει ταχύτητες ο ΑΔΜΗΕ λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρισμού και όπως ανακοίνωσε χθες αναβάθμισε στα 550 MW τη δυνατότητα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βουλγαρία για το χρονικό διάστημα από 6 ως 14 Ιουλίου.
    
   Η απόφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διαχειριστή, ελήφθη κατόπιν εξέτασης της επάρκειας στο ηλεκτρικό σύστημα της ΝΑ Ευρώπης.
    
   Τις προηγούμενες ημέρες του καύσωνα η ζήτηση ηλεκτρισμού, κτύπησε “κόκκινο” φθάνοντας ως τα 9.600 MW την Παρασκευή, μία από τις θερμότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ.
    
   Παρότι όλες οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας και οι θερμοκρασίες έχουν υποχωρήσει, εν τούτοις οι φορείς παραμένουν σε επαγρύπνηση καθώς η κατανάλωση ηλεκτρισμού διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
    
   Πηγή: http://www.businessenergy.gr/articlenews/17158/%CE%B1%CE%B4%CE%BC%CE%B7%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CF%89%CE%BD%CE%B1

   Από basgoud, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η Ιρλανδία απαγόρευσε την μέθοδο εξόρυξης φυσικού αερίου fracking, στο έδαφος της χώρας καθιστώντας την μία από τις λίγες χώρες που έχουν προβεί σε αυτό το αποφασιστικό βήμα, σε μια προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.
    
   Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ από τον πρόεδρο Μάικλ Χίγκινς, αφού πέρασε από τη Γερουσία την Τετάρτη, μετά το πέρασμα του από το Κοινοβούλιο της Ιρλανδίας τον Μάιο.
    
   Το fracking είναι η διαδικασία εξαγωγής αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα χρησιμοποιώντας νερό υψηλής πίεσης και χημικά.
    
   Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον και τα υπόγεια ύδατα, ενώ η διαδικασία μπορεί να απελευθερώσει παράλληλα επικίνδυνα αέρια μεθανίου και να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις.
    
   «Αυτή η απαγόρευση είναι μια μεγάλη νίκη για τους τοπικούς αγωνιστές που έχουν κινητοποιήσει και εκπαιδεύσει τους εαυτούς τους, τις κοινότητές τους και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην απειλή που το fracking θέτει για τα τοπικά ύδατα, την περιφερειακή απασχόληση και το παγκόσμιο κλίμα», δήλωσε η Κέιτ Ράντοκ του «Περιβαλλοντικού Πυλώνα», ενός συνασπισμού 26 ιρλανδικών ΜΚΟ.
    
   Το νομοσχέδιο έλαβε υποστήριξη από όλο το ιρλανδικό πολιτικό φάσμα καθώς και από το ιρλανδικό κοινό. Τον περασμένο μήνα, αρκετοί βουλευτές προσπάθησαν να τροποποιήσουν το νομοσχέδιο για να προσθέσουν το υπεράκτιο fracking στην απαγόρευση, αλλά δεν συγκέντρωσαν τις απαραίτητες ψήφους.
    
   Η Ιρλανδία είναι το τέταρτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει το fracking, μετά τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η πολιτεία της Βικτώριας στην Αυστραλία και η πολιτεία της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ το έχουν απαγορεύσει επίσης, ενώ το Μέριλαντ έγινε η πρώτη αμερικανική πολιτεία με γνωστά, μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου που απαγορεύει το fracking τον Μάρτιο.
    
   Η Ιρλανδία απαγόρευσε την μέθοδο εξόρυξης φυσικού αερίου fracking, στο έδαφος της χώρας καθιστώντας την μία από τις λίγες χώρες που έχουν προβεί σε αυτό το αποφασιστικό βήμα, σε μια προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.
    
   Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ από τον πρόεδρο Μάικλ Χίγκινς, αφού πέρασε από τη Γερουσία την Τετάρτη, μετά το πέρασμα του από το Κοινοβούλιο της Ιρλανδίας τον Μάιο.
    
   Το fracking είναι η διαδικασία εξαγωγής αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα χρησιμοποιώντας νερό υψηλής πίεσης και χημικά.
    
   Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον και τα υπόγεια ύδατα, ενώ η διαδικασία μπορεί να απελευθερώσει παράλληλα επικίνδυνα αέρια μεθανίου και να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις.
    
   «Αυτή η απαγόρευση είναι μια μεγάλη νίκη για τους τοπικούς αγωνιστές που έχουν κινητοποιήσει και εκπαιδεύσει τους εαυτούς τους, τις κοινότητές τους και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην απειλή που το fracking θέτει για τα τοπικά ύδατα, την περιφερειακή απασχόληση και το παγκόσμιο κλίμα», δήλωσε η Κέιτ Ράντοκ του «Περιβαλλοντικού Πυλώνα», ενός συνασπισμού 26 ιρλανδικών ΜΚΟ.
    
   Το νομοσχέδιο έλαβε υποστήριξη από όλο το ιρλανδικό πολιτικό φάσμα καθώς και από το ιρλανδικό κοινό. Τον περασμένο μήνα, αρκετοί βουλευτές προσπάθησαν να τροποποιήσουν το νομοσχέδιο για να προσθέσουν το υπεράκτιο fracking στην απαγόρευση, αλλά δεν συγκέντρωσαν τις απαραίτητες ψήφους.
    
   Η Ιρλανδία είναι το τέταρτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει το fracking, μετά τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η πολιτεία της Βικτώριας στην Αυστραλία και η πολιτεία της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ το έχουν απαγορεύσει επίσης, ενώ το Μέριλαντ έγινε η πρώτη αμερικανική πολιτεία με γνωστά, μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου που απαγορεύει το fracking τον Μάρτιο.
    
   ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Στην αυριανή (29/6) ολομέλεια της Αρχής θα συζητηθεί και το θέμα των απαιτήσεων της ΔΕΗ από τις ΥΚΩ, οι οποίες πιθανότατα θα μειωθούν κατά 200 εκατ. ευρώ
    
   Το θέμα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) τόσο ως προς τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να ανακτήσει η ΔΕΗ για παρελθόντα έτη, όσο και ως προς τον εξορθολογισμό των χρεώσεών τους προς ελάφρυνση των καταναλωτών θα απασχολήσει την
    
   Ολομέλεια της ΡΑΕ στην αυριανή (29/6) συνεδρίασή της.
    
   Αυτό που εξετάζει η ΡΑΕ στο πλαίσιο και των σχετικών κυβερνητικών δεσμεύσεων είναι ο καταναλωτής να μην επιβαρύνεται με την υψηλή χρέωση των ΥΚΩ για όλη την ενέργεια που κατανάλωσε, αλλά μόνο για την ποσότητα που υπερβαίνει την κλίμακα τιμολόγησης.
    
   Σήμερα οι χρεώσεις ΥΚΩ είναι κλιμακωτές με βάση την κατανάλωση και ο καταναλωτής όταν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο εύρος κατανάλωσης χρεώνεται από την πρώτη κιλοβατώρα στην υψηλή τιμή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με υψηλό κόστος ειδικά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες που λόγω χρήσης ηλεκτρικών συσκευών για θέρμανση και ψύξη αντίστοιχα η κατανάλωσή του αυξάνεται σημαντικά.
    
   Ο συγκεκριμένος τρόπος τιμολόγησης έχει χαρακτηριστεί από τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ως άδικος για τους καταναλωτές, γι’ αυτό και δεσμεύτηκαν για την κατάργησή του.
    
   Βάσει του θεσμικού πλαισίου ο υπουργός Ενέργειας θα πρέπει να αποφασίσει έπειτα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ, η οποία και αναμένεται αν όχι αύριο Πέμπτη πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
    
   Αλλαγές στην κλιμάκωση των χρεώσεων
    
   Σύμφωνα με πληροφορίες του Worldenergynews, η ΡΑΕ εκτός από την κατάργηση της χρέωσης σε υψηλότερη τιμή από την πρώτη κιλοβατώρα προσανατολίζεται και στην αλλαγή των υφιστάμενων σήμερα κλιμακωτών χρεώσεων για τις ΥΚΩ.
    
   Σήμερα ισχύουν τέσσερις διαφορετικές κλίμακες καταναλώσεων και χρεώσεων ΥΚΩ αντίστοιχα ως εξής:
    
   • Για κατανάλωση έως και 1.600 κιλοβατώρες η χρέωση ανέρχεται σε 0,00699 ευρώ η κιλοβατώρα
   • Στην αμέσως επόμενη κλίμακα, μεταξύ 1.601-2.000 κιλοβατώρες, η χρέωση ανεβαίνει σε 0,01570 ευρώ η κιλοβατώρα
   • Στην κλίμακα 2.001-3.000 κιλοβατώρες, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,03987 ευρώ η κιλοβατώρα
   • Και στην υψηλή κλίμακα άνω των 3.000 κιλοβατωρών το τετράμηνο, η τιμή μονάδας των ΥΚΩ εκτινάσσεται στα 0,04488 ευρώ η κιλοβατώρα.
    
   «Ψαλίδι» 200 εκατ. ευρώ στις απαιτήσεις της ΔΕΗ
    
   Την Ολομέλεια της ΡΑΕ θα απασχολήσει και ο προσδιορισμός των ανακτήσιμων ποσών για ΥΚΩ από τη ΔΕΗ για παρελθόντα έτη, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες με την αρμόδια Αρχή να επανεξετάζει όλα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ.
   Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα αυτή φαίνεται να ψαλιδίζει τα 700 εκατ. ευρώ που διεκδικεί η ΔΕΗ κατά 200 εκατ. ευρώ.
   Αφού προσδιορισθεί το ποσό η ΡΑΕ θα αποφασίσει και το χρονικό ορίζοντα για την ανάκτησή τους στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από το συμπληρωματικό μνημόνιο και με στόχο να μην προκύψει μεγάλη επιβάρυνση για τους καταναλωτές.
    
   Πηγή: www.worldenergynews.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Το 51% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2040, σύμφωνα με νέα έκθεση του Bloomberg.
    
   Επίσης, κατά τα επόμενα 23 χρόνια, το 72% των 10,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δαπανηθούν για τη νέα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα διατεθεί στην ηλιακή ενέργεια και την αιολική ενέργεια.
    
   Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έκθεσης, Σεμπ Χένμπεστ, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι «η μετάβαση σε ένα πράσινο παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να ανακοπεί» καθώς το κόστος για την αιολική και ηλιακή ενέργεια συνεχίζει να πέφτει. Η νέα τεχνολογία μπαταριών θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση του κόσμου από τα ρυπογόνα καύσιμα.
    
   Στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ηλιακή ενέργεια είναι τουλάχιστον εξίσου φθηνή με εκείνη του άνθρακα και σε λίγα μόλις χρόνια, έως το 2021, θα είναι λιγότερο ακριβή από τον άνθρακα στο Μεξικό, τη Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και την Ινδία.
    
   Το 51% της παγκόσμιας ενέργειας μπορεί να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2040, αλλά αυτό είναι ένας μέσος όρος. Ορισμένες χώρες θα λαμβάνουν περισσότερο από το 51% της ενέργειάς τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
    
   Χώρες όπως το Μεξικό, η Ιταλία, η Βραζιλία και η Χιλή θα μπορούσαν να αντλούν έως και το 80% της ενέργειάς τους από καθαρές πηγές.
    
   Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια από μόνες τους θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% της ενέργειας στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και το Μεξικό.
    
   H υιοθέτηση της πράσινης τεχνολογίας, όπως τα φωτοβολταϊκά σε ιδιωτικές οροφές, θα ενισχυθεί. Τα ηλεκτρικά οχήματα επίσης θα ενισχύσουν τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και θα συμβάλουν στην εξισορρόπηση του δικτύου, καταλήγει η έκθεση.
    
   «Το κόστος για αυτές τις τεχνολογίες μειώνεται τόσο απότομα που είναι θέμα χρόνου να γίνουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές με διάφορους τρόπους», δήλωσε ο Χένμπεστ.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/

   Από stayros, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Διπλή μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα και το ακριτικό νησί της Τήλου κέρδισε χθες το καινοτόμο έργο TILOS.
    
   Το ελληνικό έργο TILOS απέσπασε με πολλούς επαίνους στα ευρωπαϊκά βραβεία βιώσιμης ενέργειας, το βραβείο στην κατηγορία «Ενεργειακά νησιά», το οποίο κρίθηκε από επιτροπή ειδικών, και το «Βραβείο κοινού» ύστερα από ανοιχτή ψηφοφορία μεταξύ 12 συνολικά ευρωπαϊκών έργων.
    
   Μάλιστα, η συμμετοχή στην ψηφοφορία του κοινού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με διπλάσιο σχεδόν αριθμό συμμετοχών από πέρσι, ενώ το TILOS απέσπασε τις μισές από τις συνολικές ψήφους.
    
   Τα βραβεία απένειμε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το κλίμα και την ενέργεια Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στο πλαίσιο του σημαντικότερου συνεδρίου στην Ευρώπη σε θέματα πολιτικής για τη βιώσιμη ενέργεια EUSEW (EU Sustainable Energy Week).
    
   Σκοπός του έργου TILOS, το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται στο νησί τον Φεβρουάριο του 2015 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης στις αρχές του 2019, είναι η επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής αυτονομίας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε λίγες μέρες (23-30 Ιουνίου) το έργο περνά στην πιο σημαντική φάση του, καθώς θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μεσαίας ισχύος ανεμογεννήτριας και φωτοβολταϊκού πάρκου. Με την τοποθέτηση των μπαταριών στο τέλος του καλοκαιριού το ολοκληρωμένο πλέον σύστημα αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία.
    
   Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα ανοίξει μια νέα εποχή για τη νησιωτικότητα παγκοσμίως, καθώς οι τεχνολογικές λύσεις που προτείνει δίνουν απάντηση σε προβλήματα διασύνδεσης και ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, προωθώντας την ενεργειακή αυτονομία των νησιών και την απεξάρτηση από το ρυπογόνο και ακριβό πετρέλαιο.
    
   «Η ευρωπαϊκή αναγνώριση της επιστημονικής και πρακτικής αξίας του Έργου TILOS αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση των (από τις αρχές της δεκαετίας του ’90) ερευνητικών και επιστημονικών προσπαθειών του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και έρχεται να ενθαρρύνει τις προσπάθειές μας για περιβαλλοντικά φιλική, κοινωνικά ευαίσθητη και οικονομικά βιώσιμη επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων του μεγάλου αριθμού των απομονωμένων ελληνικών (και όχι μόνο) νησιών. Παράλληλα, ως εκπρόσωπος του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, που είναι ο συντονιστής του έργου, οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές (εταίρους) του ερευνητικού έργου και ιδιαίτερα τους κατοίκους και τη δημοτική αρχή της Τήλου για τη διαρκή στήριξη.
    
   Τέλος, θέλω να τονίσω ότι η διπλή αυτή βράβευση αποτελεί μια δικαίωση των ερευνητικών προσπαθειών των ελληνικών ΑΕΙ που σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας συνεχίζουν να προάγουν την επιστημονική γνώση και την έρευνα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και σε απόλυτη αρμονία με τις ανάγκες των πολιτών. Ελπίζουμε, η τιμητική αυτή βράβευση των συντελεστών του έργου στο νησί της Τήλου να αποτελέσει την αφορμή για την ελληνική Πολιτεία να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας», δήλωσε ο καθηγητής Ιωάννης Καλδέλλης, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και διευθυντής του εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
    
   «Σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας η εντυπωσιακή αναγνώριση της προσπάθειας που γίνεται στην Τήλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Ευρωπαίους πολίτες, ζωγραφίζει με έντονα χρώματα την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των πρωτοπόρων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Η λύση που προτείνει το έργο TILOS ενισχύει την τουριστική ανάπτυξη των μικρών νησιών του Αιγαίου, δίνει διέξοδο σε ενεργειακά διλήμματα χρόνων και αποτελεί πρότυπο για όλη την υπόλοιπο Μεσόγειο. Το σημαντικότερο όμως δίδαγμα της Τήλου είναι πώς η στενή συνεργασία και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί κλειδί για την απεξάρτηση από το ακριβό και ρυπογόνο πετρέλαιο και τη στροφή στην καθαρή ενέργεια στα νησιά μας. Η Πολιτεία επιβάλλεται πλέον να ανοίξει άμεσα τον δρόμο ώστε το παράδειγμα της Τήλου να βρει μιμητές και σε άλλα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά.», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας.
    
   Ο Πρόεδρος του ομίλου Eunice Energy Group (EEG) που είναι και ο επενδυτής της Ανεμογεννήτριας και του φωτοβολταϊκού σταθμού, επεσήμανε: «Η σημαντική αυτή διπλή διάκριση για το έργο TILOS αποτελεί ζωντανή απόδειξη της πρωτοπορίας και σημασίας του έργου για την Ευρώπη. Η εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου υβριδικού συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές στην Ελλάδα, δημιουργεί νέα δεδομένα στην εγχώρια αγορά ενέργειας, καθώς και ικανές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.»
    
   «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους όσους στήριξαν την Τήλο με την ψήφο τους. Η αναγνώριση της προσπάθειας μας να καταστήσουμε το μικρό ακριτικό νησί μας ενεργειακά αυτόνομο μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές δυσκολίες που συναντάμε. Η διπλή αυτή πρωτιά μακάρι να γίνει ο φάρος για άλλα ακριτικά νησιά να ακολουθήσουν το παράδειγμα μας και να έχουμε στο μέλλον και άλλες πρωτιές σαν χώρα. Σήμερα αποδείξαμε ότι σαν τόπος μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μεγάλες προκλήσεις και έχουμε την δυνατότητα να υλοποιήσουμε μεγάλα έργα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» δήλωσε η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά.
    
   Ο Ευάγγελος Γαλήνας, ηλεκτρολόγος μηχανικός από την εταιρεία Younicos που έχει συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου δήλωσε: «Συγχαρητήρια σε όλους για τη μεγάλη αυτή διάκριση για την Τήλο και την Ελλάδα. Όλοι οι εταίροι έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό για την υλοποίηση αυτού του πρωτοποριακού για την χώρα μας και την Ευρώπη έργου που θα καταστήσει την Τήλο ενεργειακά αυτόνομη. Αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη της δοκιμαστικής του λειτουργίας αυτό το φθινόπωρο».
   «Η διπλή τιμητική αυτή διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει την ευρεία αποδοχή που τυγχάνει το έργο της Τήλου, να επιβραβεύσει τις κοινές προσπάθειες των κατοίκων του νησιού και των μελών της κοινοπραξίας, αλλά και να τονώσει το ηθικό μας ενόψει της εφαρμογής ενός νέου ενεργειακού παραδείγματος για τη νησιωτική Ελλάδα και Ευρώπη, μέσω της πιλοτικής λειτουργίας της ολοκληρωμένης ενεργειακής λύσης που αναπτύσσουμε σε επίπεδο κοινότητας. Ευχαριστούμε θερμά όσους στήριξαν την υποψηφιότητα και το καινοτόμο εγχείρημα της Τήλου, υποσχόμενοι πως θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμα για βιώσιμη ενέργεια και ενεργειακή αυτονόμηση των νησιών μας», είπε τέτλος από την πλευρά του ο συντονιστής του έργου και υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων του εργ. ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ,Δημήτρης Ζαφειράκης.
    
   Πηγή: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=117296

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Αυξάνουν, αργά αλλά σταθερά τα μερίδιά τους στη λιανική αγορά οι εναλλακτικοί προμηθευτές ρεύματος.
    
   Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΑΔΜΗΕ, το μερίδιο της ΔΕΗ υποχωρεί κατά 0,88% σε σχέση με τον Απρίλιο, φτάνοντας στο 86,02%.
    
   Όπως προκύπτει από το Μηνιαίο Δελτίο του ΑΔΜΗΕ για το Μάιο, Protergia, Elpedison και ΗΡΩΝ καταγράφουν μικρή αύξηση της τάξης του 0,2-0,25%, διατηρούμενες άνω του 3%, ενώ το φράγμα του 1% έσπασε και η Watt+Volt.
    
   Τα ποσοστά των προμηθευτών, όπως αποτυπώνονται στο μηνιαίο δελτίο του ΑΔΜΗΕ διαμορφώνονται ως εξής:
    
   ▪ ΔΕΗ 86,02% (έναντι 86,9% τον Απρίλιο)
   ▪ Protergia 3,57% (έναντι 3,34%)
   ▪ Elpedison 3,42% (έναντι 3,26%)
   ▪ ΗΡΩΝ 3,37% (έναντι 3,13%)
   ▪ Watt + Volt 1,02% (έναντι 0,99%)
   ▪ NRG 0.87% (έναντι 0.75%)
   ▪ Volterra 0,69% (έναντι 0,64%)
   ▪ GREEN 0,44% (έναντι 0,42%)
   ▪ OTE 0,19% (έναντι 0,2%)
   ▪ ΕΛΤΑ 0,07% (έναντι 0,05%)
   ▪ INTERBETON 0,06% (έναντι 0,05%)
   ▪ VIENER 0,044% (έναντι 0,041%)
   ▪ KEN 0,032% (έναντι 0,022%)
   ▪ NOVAERA 0,032% (έναντι 0,027%)
   ▪ GROWTH 0,011% (έναντι 0,008%)
   ▪ VOLTON 0,008% (έναντι 0,005%).
    
   Πηγή: http://www.enikonomia.gr/economy/157272,afxanoun-to-meridio-tous-oi-enallaktikoi-promitheftes-stin-agora-.html

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η παγκόσμια παραγωγή άνθρακα μειώθηκε κατά 6,2% πέρυσι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με έκθεση της πετρελαϊκής ΒΡ.
    
   Επιπλέον, η παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα μειώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, κατά 1,7%. Για άλλη μια φορά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας, σημειώνοντας ετήσια αύξηση παραγωγής 12%.
    
   Αν και η ηλιακή, η αιολική και οι υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν προς το παρόν μόνο το 4% της συνολικής ενέργειας στον κόσμο, η αύξηση τους αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής αύξησης της ενεργειακής ζήτησης το 2016.
    
   Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει συνεχή πτώση λόγω της μετατόπισης των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών προς τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Η έκθεση έδειξε επίσης ότι η μετάβαση μακριά από τον άνθρακα είναι ευρέως διαδεδομένη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, κατανάλωσε κατά 52,5% λιγότερο άνθρακα το 2016, οι ΗΠΑ σημείωσαν πτώση 8,8% στην κατανάλωση και η εξάρτηση της Κίνας μειώθηκε κατά 1,6%.
    
   «Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Οι μακροπρόθεσμες τάσεις που μπορούμε να δούμε σε αυτά τα δεδομένα αλλάζουν τα πρότυπα της ζήτησης και του μείγματος της προσφοράς καθώς ο κόσμος εργάζεται για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της παροχής της απαιτούμενης ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, οι αγορές ανταποκρίνονται σε βραχυπρόθεσμους παράγοντες, κυρίως την υπερπροσφορά που έχει επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε ο Μπομπ Ντάντλεϊ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου BP.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/1247957/i-pagkosmia-paragogi-anthraka-simeiose-ti-megaluteri-ptosi-stin-istoria

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Σε χώρα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2017-2027.
    
   Σε εισαγωγική χώρα ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται η Ελλάδα, από αυτάρκης που ήταν κάποτε, με αυξημένο πλέον τον κίνδυνο για μπλακ άουτ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2017-2027 που δημοσιοποίησε χθες ο Διαχειριστής.
    
   Η μελέτη επισημαίνει τους σοβαρούς κινδύνους για την επάρκεια ηλεκτρισμού στη χώρα εξ αιτίας της ταυτόχρονης απόσυρσης των μονάδων των λιγντικών σταθμών ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αμυνταίου καθόλη τη διάρκια της διετίας 2020-2021. Εαν μάλιστα οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, λόγω ξηρασίας, που σημαίνει ότι θα μειωθεί η παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων, τότε δεν αποκλείονται τα μπλακ άουτ: « Η αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεπαρκής παρά τη συμβολή των διασυνδέσεων» αναφέρει η μελέτη.
    
   Η αναμενόμενη ένταξη της νέας μονάδας «Πτολειμαίδα V» στις αρχές του 2022 φαίνεται ότι αντισταθμίζει την απώλεια μονάδων των ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αμυνταίου, βελτιώνοντας κάπως την κατάσταση και διατηρώντας ως το 2025 χαμηλό τον κίνδυνο έλλειψης ρεύματος.
    
   Παρά τη βελτίωση των δεικτών αξιοπιστίας συγκριτικά με την περίοδο 2020-2021, η ικανοποίηση της ζήτησης φαίνεται όιτ θα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές, καθώς η αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής σε συνθήκες αυτονομίας κρίνεται ανεπαρκής, ιδίως υπό δυσμενείς συνθήκες, αναφέρει η μελέτη του ΑΔΜΗΕ
    
   Σε περίπτωση δε που υπάρξει καθυστέρηση στην ένταξη της νέας μονάδας στο σύστημα θα υπάρξουν ακόμα χειρότερες επιπτώσεις στην επάρκεια ηλεκτρισμού και θα αυξηθεί ο κίνδυνος μη επαρκούς κάλυψης της ζήτησης, παραμένοντας στο «κόκκινο» και μετά την περίοδο 2020-2021 και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την ένταξη της νέας μονάδας.
    
   Εξάλλου η ένταξη της Κρήτης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και η κάλυψη των αναγκών της από αυτό, όταν ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα, στις αρχές του 2025 =σύμφωνα με τον προγραμματισμό-, που θα συμπέσει χρονικά με την απόσυρση της μονάδας «Μεγαλόπολη ΙΙΙ» στο τέλος του 2025, θα οδηγήσουν σε αύξηση του δείκτη επικινδυνότητας,, καθιστώντας το όλο σύστημα πλήρως εξαρτημένο από τις εισαγωγές.
    
   Πηγή: http://www.businessenergy.gr/articlenews/16732/%CE%91%CE%94%CE%9C%CE%97%CE%95-%CE%A3%CE%B5-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.