Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Ενέργεια-ΑΠΕ

  784 ειδήσεις in this category

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Οι περιορισμένες επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές της ΝΑ Ευρώπης τα τελευταία χρόνια καθιστούν πιθανό η περιοχή να βρεθεί αντιμέτωπη με μία ενεργειακή κρίση, επισημαίνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στη μηνιαία ανάλυσή του.
   Οι περιορισμένες επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές της ΝΑ Ευρώπης τα τελευταία χρόνια καθιστούν πιθανό η περιοχή να βρεθεί αντιμέτωπη με μία ενεργειακή κρίση, επισημαίνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στη μηνιαία ανάλυσή του.
   Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της ανάλυσης του ΙΕΝΕ, το ρεπορτάζ της Μάχης Τράτσα για την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», αναφέρει:
   «Τις τελευταίες δεκαετίες, η παραγωγή ενέργειας στην περιοχή έχει παρεμποδιστεί εξαιτίας των περιορισμένων επενδύσεων. Έτσι, η υπάρχουσα ενεργειακή υποδομή ‘παλεύει’ να καλύψει τη ζήτηση, είναι αναξιόπιστη σε πολλές περιπτώσεις και είναι πάντα ‘διψασμένη’ για εκσυγχρονισμό.
   Από τη μία πλευρά, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου, υπάρχει η ανάγκη για θεμελιώδεις αλλαγές στην αγορά (ώστε να καταστεί πλήρως ανταγωνιστική), για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την πορεία προς τον περιορισμό του άνθρακα, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και τις δεσμεύσεις του Παρισιού για το κλίμα - COP21.
   Από την άλλη πλευρά, βρίσκεται η χρόνια ... αντίσταση στις όποιες αλλαγές - στις περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης _ προκειμένου να προστατευθούν, μεταξύ άλλων, οι κρατικές βιομηχανίες άνθρακα και η τεράστια εξάρτησή τους από τις εισαγωγές καυσίμων.
   Όλα αυτά υποδεικνύουν, σύμφωνα με το ΙΕΝΕ ότι η περιοχή βρίσκεται σε μια πορεία ...σύγκρουσης. Εν ολίγοις, σύντομα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα είδος ενεργειακής κρίσης».
   Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης για να αποτραπεί αυτή η κρίση, καθώς και σχεδιασμός.
   Στην Ελλάδα οι εργασίες της ομάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό έχουν ξεκινήσει. Το ΙΕΝΕ συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις και δράσεις του ΥΠΕΝ και ανταποκρίθηκε στο σχετικό ερωτηματολόγιο.
   Πρόκειται για τις βασικές θέσεις του Ινστιτούτου, οι οποίες καλύπτουν όλα τα ζητήματα της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού, τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αγορά ενέργειας, αλλά και την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Πιο αναλυτικά, οι θέσεις του έχουν ως εξής:
   Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, τόσο από εγχώριες όσο και από εισαγόμενες πηγές θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλίζεται σε διαρκή βάση η επάρκεια ενέργειας. Στόχος η προοδευτική μείωση της εξάρτησης. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με πολιτική και δράσεις στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ για ηλεκτρικές και μη ηλεκτρικές χρήσεις, με προσιτό κόστος, νέες και καινοτόμες τεχνολογίες. Επίσπευση της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων στις ενεργειακές αγορές, ώστε να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός με στόχο τον περιορισμό του κόστους ενέργειας προς όφελος του συνόλου των χρηστών και καταναλωτών. Υψηλή αξιοπιστία στην παροχή ενέργειας. Ανθεκτικό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών καταστάσεων και κυβερνοεπιθέσεων, που πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο. Μετασχηματισμός και εξέλιξη του ενεργειακού τομέα και των αγορών, με αναπτυξιακή διάσταση που οδηγεί σε βέλτιστα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και αύξηση της απασχόλησης. Ισόρροπη, κατά το δυνατόν, περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας με πρόβλεψη για τη δημιουργία κατάλληλων ενεργειακών υποδομών. Ειδικές μελέτες και έρευνα για καινοτόμες τεχνολογίες και νέες ιδέες για εφαρμογές με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, που οδηγούν στο μέλλον με καθαρή ενέργεια και προσιτό κόστος. Τέλος, το ΙΕΝΕ θεωρεί ως κρίσιμες παραμέτρους τον περιορισμό της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας, το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, την κοινωνική αποδοχή και τη στήριξη του μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα με ειδικές μελέτες και έρευνα.

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   H διαθέσιμη τεχνολογία σήμερα, καθιστά εφικτό ένα ενεργειακό σύστημα που θα τροφοδοτείται κατά 100% από τις ΑΠΕ, σύμφωνα με έναν "Ενεργειακό Άτλαντα" που δημοσιεύθηκε χθες από τους “Φίλους της Γης Ευρώπης” (FRIENDS OF THE EARTH EUROPE), το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ (HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG EUROPEAN UNION), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παραγωγών ΑΠΕ ( EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION (EREF) και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (Green European Foundation), σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου στην οποία συμμετείχε και το e-mc2.

   Η καινούρια έκθεση, η οποία αποτελεί μια μοναδική και περιεκτική καταγραφή  των κυριότερων δεδομένων και στατιστικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, με δεδομένα ανά χώρα, αποκαλύπτει την εντυπωσιακή πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ΑΠΕ και σκιαγραφεί το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης.
   Σύμφωνα με τους εξειδικευμένους συντάκτες της έκθεσης:
   Η διαθέσιμη τεχνολογία σήμερα, καθιστά εφικτό ένα ενεργειακό σύστημα που θα τροφοδοτείται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - με έξυπνες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, διασυνδέσεις και με συστήματα διαχείρισης ζήτησης να συμβάλουν στην επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης της μεταβλητότητας του ενεργειακού εφοδιασμού από Α.Π.Ε. Οι πόλεις και οι “ενεργειακοί πολίτες”  βρίσκονται στο προσκήνιο της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης - μιας μετάβασης που αποσκοπεί στον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού τομέα και την αποκέντρωση της παραγωγής. Περίπου 1.000 τοπικοί άρχοντες έχουν δεσμευτεί οι πόλεις τους να έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα, ενώ περίπου το 42% των εγκαταστάσεων ΑΠΕ στη Γερμανία ανήκουν σε πολίτες ή συνεταιρισμούς Σήμερα παρατηρείται ένας οικονομικός μετασχηματισμός, με περισσότερους Ευρωπαίους να απασχολούνται σε καλά αμειβόμενες και ασφαλείς θέσεις στον τομέα των ΑΠΕ, παρά στις βιομηχανίες άνθρακα. Η συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και η ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων ευνοούν την ενεργειακή μετάβαση σε όλη τη Γηραιά ήπειρο -ωστόσο, χρειάζεται μεγαλύτερη δράση ώστε η Ευρώπη να ανακτήσει τη θέση της στο παγκόσμιο στερέωμα ως πρωτοπόρος στις ΑΠΕ - προς το παρόν βρίσκεται πίσω από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία. 
   Η Molly Walsh, ακτιβίστρια της εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια
   “Η αύξηση των αυτόνομων μονάδων παραγωγής από ΑΠΕ που ανήκουν σε πολίτες, προαναγγέλλει ένα δυναμικό μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος – διεκδικούμε την ενέργεια από τους Ενεργειακούς Κολοσσούς, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και ενισχύουμε τις τοπικές κοινότητες. Ωστόσο, οι πολιτικοί πρέπει να καταργήσουν τους κανόνες που ευνοούν τα ρυπογόνα ενεργειακά μονοπώλια και να υποστηρίξουν τους πολίτες οικοδομώντας ένα 100% ανανεώσιμο ενεργειακό μέλλον.”
    

    
   Ο Claude Turmes, Eευρωβουλευτής και σκιώδης εισηγητής για το πακέτο της ΕΕ “Καθαρή Ενέργεια για όλους” (EU CleanEnergy Package), δήλωσε:
   “Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της ενεργειακής αποδοτικότητας, των ανανεώσιμων πηγών και των έξυπνων δικτύων. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της μετάβασης έχει ακόμη πολύ δρόμο, καθώς χρειάζεται να αναπτύξουμε μια σημαντική εγχώρια αγορά για την πράσινη τεχνολογία. Ο Ενεργειακός ‘Άτλας έρχεται τη σωστή στιγμή ώστε να διαφωτίσει τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής για το σημαντικό διακύβευμα που έχουμε μπροστά μας: να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και τις καταστροφικές της συνέπειες, να συνεισφέρουμε στην ευημερία όλων των Ευρωπαίων πολιτών, και να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.”

   Η Ellen Ueberschär, Πρόεδρος του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, δήλωσε:
   “Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί μόνον ως ένα κοινό Ευρωπαϊκό έργο. Με μια πανευρωπαϊκή διασύνδεση οικονομικών τομέων, αγορών και τοπικών υποδομών θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιτάχυνση του Ευρωπαϊκού ταξιδιού με προορισμό ένα 100% ανανεώσιμο ενεργειακό σύστημα. Η ενεργειακή μετάβαση είναι, επίσης, μια ευκαιρία για την Ευρώπη να επανεδραιώσει την παγκόσμια κυριαρχία της στους τομείς της προστασίας του κλίματος και της πράσινης καινοτομίας.”

   Ο Dörte Fouquet, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών ΑΠΕ (EREF), δήλωσε:
   “Ο Ενεργειακός Άτλας επιβεβαιώνει ότι ένα ενεργειακό σύστημα από 100% ΑΠΕ στην Ευρώπη είναι εφικτό. Εντούτοις, οι προτεινόμενοι στόχοι για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή απόδοση ως το 2030, σύμφωνα με το ενεργειακό πακέτο “Καθαρή Ενέργεια για όλους”, είναι αρκετά μετριοπαθείς, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς το μειούμενο κόστος των τεχνολογιών αυτών αλλά και τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει άμεσα να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους και να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της Συνθήκης των Παρισίων.”

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Μετά τα «έξυπνα» νησιά, έρχονται τα ενεργειακά – Τέλος του έτους οι διαγωνισμοί για να αυξηθεί το ενεργειακό IQ Αστυπάλαιας, Σύμης και Καστελόριζου.
   Ένα «πράσινο» μοντέλο, με καινοτόμες υβριδικές τεχνολογίες σχεδιάζει να εφαρμόσει ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) σε αιγαιοπελαγίτικα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Το… πείραμα μιας διαφορετικής ανάπτυξης, που θεμελιώνεται στην ενεργειακή αυτονομία των νησιωτικών περιοχών, βρίσκεται στα σκαριά. Μια κίνηση που επιχειρεί να προσδώσει προφίλ… ευρωπαϊκό, σε σύμπνοια με την πολιτική διακήρυξης καθαρής ενέργειας για τα νησιά της ΕΕ, η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 2017 στη Βαλέτα της Μάλτας.
   Το είπε άλλωστε προ ημερών και ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του 13ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Νοτίου Αιγαίου, τονίζοντας ότι η χώρα μετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία για τη μετάβαση των ευρωπαϊκών νησιών στην καθαρή ενέργεια. «Στη λίστα των νησιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  επιδιώκεται να είναι η Ρόδος, καθώς και νησιά των Κυκλάδων», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.
   Στα λεγόμενα «ενεργειακά νησιά», σύμφωνα με πληροφορίες, θα εφαρμοστούν προηγμένες υβριδικές τεχνολογίες, κάνοντας χρήση εργαλείων που δίνει ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες, αλλά και με ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των νησιών. Το επιστημονικό προσωπικό του Διαχειριστή βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση και σχεδιάζει να ενσωματώσει στον σχεδιασμό και εξηλεκτρισμό των συγκοινωνιών.
   Έτσι, δεν αποκλείεται στο κοντινό μέλλον μικρά πλοία που εξυπηρετούν τις ανάγκες των νησιών να χρησιμοποιούν, αντί για πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια _ τόσο κατά τον ελλιμενισμό τους, αλλά και για την κίνησή τους _ και μάλιστα προερχόμενη από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Σε μικρά νησιά όπου δεν υπάρχει άπλετος χώρος, υπάρχει η σκέψη, οι ανεμογεννήτριες να είναι πλωτές.
   Στο πρόγραμμα των ενεργειακών νησιών σχεδιάζεται να ενταχθούν εκείνα που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των έργων του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρηματοδότηση των έργων θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια.
   Τέλος του έτους οι διαγωνισμοί για τα «Έξυπνα νησιά»
   Οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε νησιά τα οποία δεν θα διασυνδεθούν εξελίσσονται, χρονολογικά, σε τρεις φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά από την Τήλο. Εκεί εγκαταστάθηκε πέρυσι ένα «έξυπνο», καινοτόμο υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας (με χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας και ενσωμάτωση αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες), το οποίο έχει προβάδισμα πανευρωπαϊκά. Εταίροι του έργου ήταν ο Όμιλος Eunice, ο ΔΕΔΔΗΕ, το ΑΕΙ Πειραιά Τ. Τ., ο Δήμος Τήλου και το WWF Ελλάς. Παράλληλα, έγινε επανεκκίνηση υβριδικών έργων, που είχαν βαλτώσει για χρόνια, σε Ικαρία και Αη Στράτη.
   Η δεύτερη φάση αφορά στη δυνατότητα υλοποίησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) των Ειδικών Πιλοτικών Έργων σε Καστελόριζο, Σύμη και Αστυπάλαια για να ξεκινήσει παράλληλα και η τρίτη φάση με τα «Ενεργειακά Νησιά».
   Όσον αφορά στα τρία «έξυπνα» νησιά, ο ΔΕΔΔΗΕ προετοιμάζει την εισήγηση για τις προδιαγραφές τους, προκειμένου να σταλούν στη ΡΑΕ και να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Όπως αναφέρει στο «Βήμα» στέλεχος της Αρχής, θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να ετοιμαστεί η προκήρυξη των έργων για τα τρία νησιά που έχουν επιλεγεί. «Δεν βλέπω να ξεκινούν οι διαγωνισμοί πριν το τέλος του έτους», σημειώνει η ίδια πηγή.
   Σε αυτά θα εφαρμοστούν έξυπνα συστήματα με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας. «Δεν θα εφαρμοστεί το ίδιο σύστημα και στα τρία νησιά. Γίνονται σχετικές μελέτες. Για παράδειγμα στην Αστυπάλαια μπορεί να συμφέρει καλύτερα ένας συνδυασμός ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών και συσσωρευτών ενώ στη Σύμη διαφαίνεται ως προτιμότερη λύση η εφαρμογή ενός συστήματος φωτοβολταικών και μπαταρίας», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Νίκος Χατζηαργυρίου.
   Όπως αναφέρει ο ίδιος, ο αποτελεσματικός ενεργειακός σχεδιασμός για τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, με αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   «Μπόνους» μειωμένης αντικειμενικής αξίας για τα κτίρια που καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια προτείνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο «Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
   Ο προσανατολισμός των κατασκευών κτιρίων σε λύσεις χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ, καθώς τα κτίρια είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην ΕΕ (40 % του συνόλου). Η σχετική Οδηγία (2010/31/EU) προβλέπει  ότι
   -έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και
   -μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
   Υποχρεώνει επίσης τα κράτη μέλη να καταρτίζουν εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Σε αυτό το σχέδιο που εκπόνησε το ΥΠΕΝ και εστάλη το Δεκέμβριο στην Κομισιόν περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η πρόταση για «Σύνδεση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου με την αντικειμενική του αξία», που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης θα έχουν μειωμένες φορολογικές επιβαρύνσεις κατοχής και μεταβίβασης των συγκεκριμένων κτιρίων. Η πρόταση αποσκοπεί αφενός στο να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αφετέρου να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει από το γεγονός ότι στα μισθωμένα κτίρια το οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας το απολαμβάνει ο ενοικιαστής και όχι ο ιδιοκτήτης, που καλείται να κάνει τις σχετικές δαπάνες.
   Προτάσεις
   Οι προτάσεις του ΥΠΕΝ περιλαμβάνουν ακόμη ενημερωτικές εκστρατείες για την εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, πιλοτικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, κ.α.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια έκθεση καθορίζονται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ως «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» ,που είναι:
   α) Για τις νέες κατοικίες, ανώτατο όριο χρήσης πρωτογενούς ενέργειας 80 kWh/m2.a, με ελάχιστη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 60%.
   β) Για τις υφιστάμενες κατοικίες, ανώτατο όριο χρήσης πρωτογενούς ενέργειας 95 kWh/m2.a, με ελάχιστη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 50%.
   γ) Για τα νέα κτίρια τριτογενούς τομέα, ανώτατο όριο χρήσης πρωτογενούς ενέργειας 85 kWh/m2.a, με ελάχιστη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 20%.
   δ) Για τα υφιστάμενα κτίρια τριτογενούς τομέα, ανώτατο όριο χρήσης πρωτογενούς ενέργειας 90 kWh/m2.a, με ελάχιστη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 15%.

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την τεχνοοικονομική αξιολόγηση διαφόρων σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια μονοκατοικίας ή πολυκατοικίας και περιόδου κατασκευής από το 1955-1980 και 1980-2000. Η μελέτη επικεντρώθηκε στις κλιματικές ζώνες Β και Γ, καθώς αυτές περιλαμβάνουν τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), αν και αποτελέσματα έχουν προκύψει για όλες τις κλιματικές ζώνες και περιόδους κατασκευής κτηρίων.
   Στα πλαίσια της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, έγινε υπολογισμός της ετήσιας ανηγμένης πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για κάθε σενάριο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου σε kWh/m²/έτος ενώ υπολογίσθηκαν εν συνεχεία η Καθαρή Παρούσα Αξία του Κόστους Ζωής κάθε επένδυσης καθώς και η Έντοκος Περίοδος Αποπληρωμής (οικονομικοί δείκτες επένδυσης).
   Εν συνεχεία αποτυπώθηκαν σε διαγράμματα ενεργειακής κατανάλωσης – δείκτη επένδυσης όλα τα σενάρια που εξετάσθηκαν για κάθε περίπτωση κτηρίου, με χρώμα ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης. Επί του διαγράμματος αυτού ορίσθηκαν επιπλέον δύο περιοχές (με διακεκομμένες γραμμές), αυτή των βέλτιστων οικονομικά σεναρίων (Cost Optimal) και αυτή των κτηρίων που παρουσιάζουν καταναλώσεις που να μπορούν να θεωρηθούν ως nZEB (ελλείψει επίσημου ορισμού του nZEB για την χώρα, τα όρια της περιοχής αυτής έλαβαν τυπικές τιμές 20-60 kWh/m²/έτος). Σε καθεμιά από τις δύο περιοχές έγινε ανάλυση διαφορετικών μέτρων (όπως π.χ. αναβάθμιση της θερμομόνωσης, αντικατάσταση του συστήματος ψύξης/θέρμανσης/ΖΝΧ, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κ.α.) με βάση τις συχνότητες εμφάνισης κάθε επιμέρους δράσης, ενώ υπολογίσθηκε και το χρηματοδοτικό κενό μεταξύ του οικονομικότερου σεναρίου και του οικονομικότερου nZEB. Επιπλέον, αποτυπώθηκαν με έντονα σημεία τα σενάρια που αφορούν στο βασικό κτήριο με μόνη παρέμβαση ως προς το σύστημα ψύξης/θέρμανσης (βάση του χρώματος) και της κατηγορίας αυτοματισμών του (βάση του ορισμού κατά Κ.Εν.Α.Κ. – κατηγορίες Α-Δ).

   Για κάθε τύπο κτηρίου (μονοκατοικία – πολυκατοικία) προέκυψαν συμπεράσματα για την επίδραση που έχουν μεμονωμένα μέτρα ή συνδυασμοί τους στο κόστος και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ στο τέλος συνοψίζονται γενικά συμπεράσματα που αφορούν σε όλες τις κατοικίες των δύο υπό μελέτη κλιματικών ζωνών.
   Σε γενικές γραμμές, η συγκεκριμένη μελέτη οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα ότι η οποιαδήποτε ενεργειακή αναβάθμιση (μικρής ή μεγάλης κλίμακας) ενός τυπικού κτηρίου κατοικίας στην Ελλάδα πρέπει να συνδυασθεί με την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ψύξης-θέρμανσης από συστήματα υψηλότερων βαθμών απόδοσης σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων αυτοματισμού.
   Επίσης, η βελτίωση της θερμομόνωσης ενός κτηρίου είναι ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας, ο οποίος όμως από μόνος του δεν επαρκεί για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και απόδοσης της επένδυσης.
   Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της μελέτης: http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/sites/default/files/LSBTP_Cost_Optimal_v1.pdf

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού». Το νομοσχέδιο αποτελείται από εννέα άρθρα. Στα δύο πρώτα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία προς αποεπένδυση της ΔΕΗ και η διαδικασία διαχωρισμού τους από τη μητρική εταιρεία. Όπως αναφέρεται θα συσταθούν δύο θυγατρικές της επιχείρησης, μία με τα περιουσιακά στοιχεία της Φλώρινας και η άλλη για εκείνα της Μεγαλόπολης. Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία και θα δοθούν όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.
   Στη μητρική ΔΕΗ παραμένει η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους. Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ έως το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη ΓΣ της ΔΕΗ.
   Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύψει από την λογιστική αξία (book value) των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές. Δεν θα υπάρξει κάποια ειδική διαδικασία αποτίμησής τους, καθώς κάτι τέτοιο είναι χρονοβόρο και άρα δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι έτος το τέλος του έτους οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη λειτουργία τους, βάσει των όσων προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
   Όσον αφορά στη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα διενεργηθεί τον Μάιο, θα γίνει από τη ΔΕΗ και θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογής (εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κλπ). Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range). Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές. Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.
   Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp (δημοσιεύθηκε την Τρίτη 17 Απριλίου), δηλαδή έως τα τέλη Οκτωβρίου, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοροπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.
   Για προστασία της ασφάλειας του δικτύου και έως ότου αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο, η παραγωγή του εργοστασίου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 500 MW.
   Σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες. Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προχωρήσουν σε απολύσεις για έξι χρόνια. Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και ορυχεία. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθούν προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
   Τα προγράμματα κινητικότητας και εθελουσίας θα αποτελέσουν μέρος σχεδίου, το οποίο θα παρουσιάσει η ΔΕΗ. Σε αυτά θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι σε μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας. Σχετικά με τους πόρους που διατίθενται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου αναμένονται μειωμένοι όπως είχε γράψει και το «Βήμα» στις 31/03/2018. Κι αυτό διότι το λιγνιτόσημο, που έως σήμερα προέκυπτε από το 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ καταργείται και καθιερώνεται ένα νέο ειδικό τέλος δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ / MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, το οποίο θα επιβληθεί στους παραγωγούς.
   Σχέδιο Νόμου

   Αιτιολογική έκθεση
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν διαδραστικό χάρτη με το παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Τα συγκεκριμένα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα που θα ακολουθηθούν στη fast-track διαδικασία που έχει αποφασιστεί για την "αποεπένδυση" του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ αποτυπώνονται στις 17 σελίδες και τα 9 άρθρα του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» που έχει επεξεργαστεί το ΥΠΕΝ και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα.
   Όπως ορίζεται ρητά, «ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από τη ΔEΗ Α.Ε. έως την 31η Μαΐου 2018 θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και των λοιπών συμβάσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
   Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή την τελευταία ημέρα του ερχόμενου μήνα, θα συγκληθεί το ΔΣ της ΔΕΗ  για να εγκρίνει τους όρους πράξεων απόσχισης και τις λογιστικές καταστάσεις απόσχισης. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η «απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔEΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρίες» και η «διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων» περιγράφεται αναλυτικά στο σχέδιο νόμου.
   Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των δύο νέων εταιριών, είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μίας από αυτές.
   Σε ό,τι αφορά στο «πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης» ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη περί δυνατότητας της ΔEΗ, κατόπιν έγκρισης της Κομισιόν, να προσλάβει διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή (independent valuator), έναν άλλον για να λάβει γνωμοδότηση περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion) αλλά και έναν τρίτο που θα ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης (monitoring trustee) εκ μέρους της Κομισιόν έναντι των δεσμεύσεων της ελληνικής δημοκρατίας για την αποεπένδυση.
   Τέλος, σε ό,τι αφορά στις εργασιακές σχέσεις, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι για έξι χρόνια δε θα μπορεί να υπάρξει αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς που θα διέπει τους εργαζόμενους. Ωστόσο, στο κείμενο σημειώνεται επίσης ότι στις νέες εταιρείες θα εισφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και τα ορυχεία ενώ το υπόλοιπο θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ή αποχωρήσει μέσω προγράμματος εθελούσιας. 
   Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τις άδειες, το λιγνιτικό τέλος και την αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων και την αποξήλωση των μονάδων που θα μεταβιβαστούν (decomissioning cost).
   Δείτε το σχέδιο νόμου στο συνοδευτικό αρχείο: 
   Σχέδιο νόμου για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Σε συμφωνία για την ανάληψη των εργασιών συντήρησης του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ επί ελληνικού εδάφους από τον ΔΕΣΦΑ κατέληξαν οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της κοινοπραξίας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
   Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΣΦΑ, η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαΐου και προβλέπεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του ΔΕΣΦΑ από μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
   Με αφορμή την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, Σωτήρης Νίκας, δήλωσε: «Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει τη συντήρηση του μεγαλύτερου μέρους ενός εκ των δέκα σημαντικότερων έργων στον κόσμο αυτήν τη στιγμή. Πρόκειται για ένα βήμα καθοριστικής σημασίας, το οποίο επισφραγίζει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Διαχειριστής, δείχνοντας παράλληλα τον δρόμο για την επέκταση των δραστηριοτήτων του πέραν της διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Αποσφραγίστηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ οι φάκελοι με τις βελτιωμένες οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του ΔΕΣΦΑ.   Τις προσφορές υπέβαλαν τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:   Κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagas Internacional S.L.U. και Fluxys S.A. (Oι εταιρείες κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του ΤΑΡ) Κοινοπραξία των εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), Την υψηλότερη προσφορά υπέβαλε η κοινοπραξία Snam S.p.A., Enagas Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., που σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται στο ποσό των 535 εκατ.ευρώ. Aπό το ΤΑΙΠΕΔ τής ζητήθηκε να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, καθώς και από τα αρμόδια όργανα των ΕΛΠΕ. 

   Υπενθυμίζεται οτι πωλητές των μετοχών είναι το ΤΑΙΠΕΔ (31%) και τα ΕΛΠΕ (35%).
   Γ. Σταθάκης: Τι προβλέπει η συμφωνία της πώλησης του ΔΕΣΦΑ
   Αναμένουμε, τις επόμενες ώρες, την κατάθεση του τελικού τιμήματος και την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού, δήλωσε απόψε αναφερόμενος στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για το 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.
   Ο υπουργός τονίζει ακόμη ότι η Συμφωνία Μετόχων την οποία διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση, είναι σαφώς βελτιωμένη για τα συμφέροντα του Δημοσίου καθώς, όπως αναφέρει, προβλέπει ότι:
   Το Δημόσιο θα ορίζει τον Πρόεδρο του ΔΣ και όχι απλά ένα εκτελεστικό μέλος (όπως προέβλεπε η προηγούμενη Συμφωνία) Το Δημόσιο θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας ακόμα και σε θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε διακρατικά ή διεθνή έργα, εντός ή εκτός Ελλάδας Ο νέος αγοραστής οφείλει να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο του ΔΕΣΦΑ, ύψους 330 εκατ. ευρώ. Ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει να λειτουργεί υπό το πλαίσιο των αυστηρών κριτηρίων που διέπουν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Τα συνεργεία κατέγραψαν περιοχή 2.000 στρεμμάτων στην Κορακιά του δήμου Μαλεβιζίου και προχώρησαν επιτόπου σε εργασίες καταγραφής και χωροθέτησης των εγκαταστάσεων του project.
   Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, κατ’ αρχήν με την Πελοπόννησο, αλλά και στη συνέχεια με την Αττική και με την Κύπρο, στο πλαίσιο του EuroΑsia Interconnector. 
   Είναι ενδεικτικό ότι χθες (11/4) ο ΑΔΜΗΕ δημοσιοποίησε τα τεύχη δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς κατασκευής του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη, καθώς και των δυο τερματικών σταθμών, ενώ τις προηγούμενες ημέρες συνεργεία του EuroΑsia Interconnector ξεκίνησαν μετρήσεις αποτύπωσης στην Κορακιά.   
   Συγκεκριμένα στην Κορακιά του δήμου Μαλεβιζίου τεχνικά συνεργεία του EuroΑsia Interconnector, δηλαδή του φορέα που προωθεί το έργο της διασύνδεσης του Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα, ξεκίνησαν μετρήσεις από εδάφους και αέρος με στόχο την χαρτογράφηση της περιοχής, όπου θα ξεκινά υποθαλάσσια το καλώδιο για να φτάσει στην Αττική και όπου επίσης θα φτιαχτεί ο σταθμός μετατροπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 
   Χωροθέτηση εγκαταστάσεων 
   Τα συνεργεία του EuroΑsia Interconnector κατέγραψαν περιοχή 2.000 στρεμμάτων και προχώρησαν επιτόπου σε εργασίες καταγραφής και χωροθέτησης, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. 
   Θα ακολουθήσουν οι σχετικές μελέτες για τη δημιουργία του σταθμού μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος όπως φαίνεται θα εγκατασταθεί στην Κορακιά και όχι στην περιοχή της Δαμάστας, όπως ήταν το αρχικό πλάνο, το οποίο μάλιστα είχε προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς Δήμου Μαλεβιζίου, τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας της Δαμάστας. 
   Εξάλλου οι πρώτες εργασίες χαρτογράφησης στην Κορακιά δημιουργούν προσδοκίες για την απελευθέρωση της περιοχής των Ληνοπεραμάτων καθώς ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος και για τη μετεγκατάσταση των μονάδων της ΔΕΗ από τα Ληνοπεράματα στην Κορακιά που αποτελεί χρόνιο αίτημα της δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου. 
   Τα υποέργα του project 
   Το σχέδιο EuroAsia Interconnector προβλέπει τη σύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας, ικανότητας 2.000 MW. 
   Έχει συμπεριληφθεί από την Ε.Ε. στη λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest, PCIs) και περιλαμβάνει στην πλήρη του ανάπτυξη τα εξής υποέργα: 
   • Υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου  - Ισραήλ, με μήκος περί τα 310 χλμ. 
   • Υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας, με μήκος περί τα 1.190 χλμ., εκ των οποίων περίπου 880 χλμ. αφορούν την υποβρύχια διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης και περίπου 310 χλμ. αφορούν την υποβρύχια διασύνδεση Κρήτης - Αττικής. 
   Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική πρόκειται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. 
   Σύμφωνα με τις υφιστάμενες μελέτες, στην πρώτη φάση θα εγκατασταθούν δύο καλώδια μεταφοράς, όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις των σταθμών μετατροπής του συνεχούς ρεύματος με εναλλασσόμενο δυναμικότητας 1.000 MW. 
   Η πρώτη φάση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2022. 
   Κατά τη δεύτερη φάση θα προστεθούν δύο επιπρόσθετα καλώδια στους διαδρόμους των ήδη υφιστάμενων καλωδίων και δύο επιπλέον σταθμοί μετατροπής, ένας στο Ισραήλ και ένας στην Αττική, για αναβάθμιση του συστήματος στα 2.000 MW.

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Στην προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για το έργο ανάπτυξης υπόγειου και υποβρύχιου καλωδίου που θα συνδέει την Κρήτη με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά ο ΑΔΜΗΕ.
   Η δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη και των δυο τερματικών σταθμών θεωρείται ως το εναρκτήριο λάκτισμα ενός έργου κομβικής σημασίας.
   Η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης, έργο συνολικού προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ που σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-20, θα υλοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ. Σημειώνεται ότι η State Grid Corporation of China λειτουργείως στρατηγικός επενδυτής.
   Η ολοκλήρωση του project, που αναμένεται εντός του 2020, όχι μόνο θα συνδράμει αποφασιστικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης, αλλά και θα οδηγήσει σε μεγάλη ελάφρυνση των καταναλωτών όλης της χώρας από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), που λόγω της μη διασύνδεσης της Κρήτης επιβαρύνονται κατά μέσο όρο με 300 εκατ. ευρώ ετησίως.
   Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υποβρυχίων και Υπογείων Καλωδίων δυο κυκλωμάτων για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ».
   Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή.
   Το έργο έχει «σπάσει» σε τρία τμήματα, με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την επίτευξη των βέλτιστων οικονομικών και τεχνικών όρων για το κάθε τμήμα. Ξεχωριστός διαγωνισμός θα διενεργηθεί για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την επέκταση του υφιστάμενου Υποσταθμού στην περιοχή των Χανίων.
   Όπως σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης,  «η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου θα συμβάλει στη δραστική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, στη βελτίωση του οικολογικού της αποτυπώματος και στην εξοικονόμηση 215 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως από τον περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ».
   Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης πρόσθεσε,  από την πλευρά του, ότι «ο Διαχειριστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2020 που είναι επιβεβλημένη. Και τούτο διότι το έτος αυτό λήγουν οι εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε. για τα όρια εκπομπής ρύπων στις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες σε αυτόνομα συστήματα, όπως αυτό της Κρήτης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με την «μεγάλη διασύνδεση» Κρήτης-Αττικής θα διασφαλίσουν την επάρκεια και την αξιοπιστία του εφοδιασμού της Κρήτης σε βάθος χρόνου».

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός πώλησης του 66% του ΔΕΣΦΑ και κατατίθεται το νομοσχέδιο για την αποεπένδυση των λιγνιτών της ΔΕΗ. Ποια είναι τα δεδομένα.
   Σε ύψιστη προτεραιότητα στον κυβερνητικό σχεδιασμό αναγορερεύονται οι αποκρατικοποιήσεις στον ενεργειακό τομέα, καθώς αποτελούν κυρίαρχο προαπαιτούμενο της τέταρτης αξιολόγησης. Κύριοι «πυλώνες» είναι η αποεπένδυση των λιγνιτών της ΔΕΗ, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού πώλησης του ΔΕΣΦΑ και ο αντίστοιχος διαγωνισμός για τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Υπουργείο Ενέργειας και ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να «τρέξουν» τις διαδικασίες και εντός της εβδομάδας να προκύψουν απτά αποτελέσματα.
   Αύριο, Τετάρτη 11 Απριλίου, οι δύο διεκδικήτριες κοινοπραξίες του 66% του ΔΕΣΦΑ, θα υποβάλουν τις τελικές βελτιωμένες προσφορές τους. Το προσφερόμενο τίμημα, σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες πληροφορίες, θα διαμορφωθεί κοντά στα 470 εκατομμύρια ευρώ. Προβάδισμα για την απόκτηση του 66% του ΔΕΣΦΑ έχει αποκτήσει η κοινοπραξία της ισπανικής Regasificadora με τη ρουμανική Transgaz και την EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).
   Το μέχρι πρότινος αουτσάιντερ κοινοπρακτικό σχήμα, προσέφερε 446 εκατ.ευρώ για το 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, ενώ η προσφορά της αντίπαλης κοινοπραξίας (ιταλική Snam, ισπανική Enagas και βελγική Fluxys), είναι μικρότερη κατά 42 εκατομμύρια ευρώ.
   Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τις λιγνιτικές μονάδες
   Μέχρι το τέλος της εβδομάδας το υπουργείο Ενέργειας θα καταθέσει το νομοσχέδιο, για την απόσχιση και την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε Μελίτη και Μεγαλόπολη. Το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει 9 άρθρα, προβλέπει τη δημιουργία δύο θυγατρικών εταιριών, όπου θα μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία των προς πώληση σταθμών και ορυχείων. Παράλληλα, ορίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά του προσωπικού των μονάδων από τη ΔΕΗ στις νέες εταιρίες, το δίκτυο μεταφοράς και άλλα.
   Αναφορικά με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, θα προκηρυχθεί τον Μάιο, ενώ βάσει του σχεδιασμού, έως τον Οκτώβριο θα πρέπει να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις αγοραπωλησίας.
   Ακολουθεί η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
   Ο τρίτος «κόμβος» των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια. Τις επόμενες ημέρες το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις για τον διαγωνισμό και μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα αναδειχθεί ο αγοραστής του 50,1% των μετοχών της εταιρείας.
   Ο όμιλος Λάτση και το ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) που είναι οι δύο βασικοί μέτοχοι, συμφώνησαν να πουλήσουν συνολικά το 50,1%  των μετοχών της εταιρείας και να παραμείνουν ως μειοψηφούντες μέτοχοι. Έτσι ο αγοραστής-επενδυτής θα αποκτήσει τον μετοχικό έλεγχο  και το μάνατζμεντ.
   Η συμφωνία των δύο μετόχων προβλέπει ότι:
   •  Ο όμιλος Λάτση που κατέχει 45,47%, θα πουλήσει το 30,1%
   • Το  Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) που έχει 35,5% των μετοχών των ΕΛΠΕ, θα διαθέσει το 20%
   Έτσι, μετά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου οι δύο τωρινοί βασικοί μέτοχοι θα έχουν από 15%.

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Το 7% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας καλύπτουν ήδη τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα. Αυτό ανέφερε ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών κ. Στέλιος Ψωμάς, κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της αποθήκευσης ενέργειας για τον κλάδο.
    
   Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), τα φωτοβολταϊκά έχουν οδηγήσει σε μείωση των αιχμών και των απαιτήσεων διακίνησης ενέργειας (π.χ. 9% το 2014) για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρικών φορτίων από το Σύστημα Μεταφοράς.
    
   Ωστόσο η ηλεκτροπαραγωγή μέσω φωτοβολταϊκών αφορά σήμερα μόνο στις ώρες ηλιοφάνειας και δεν μπορεί να καλύψει τη νυχτερινή αιχμή της ζήτησης. Το πρόβλημα, όπως επεσήμανε ο κ. Ψωμάς, μπορεί να λυθεί αν προστεθούν στο φωτοβολταϊκό σύστημα και συσσωρευτές, ώστε η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια να μπορεί να αξιοποιείται στη διάρκεια όλου του 24ώρου. Οι μπαταρίες μπορούν να καλύψουν τη στοχαστικότητα σε όλες τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
    
   Αλλωστε τα εμπόδια - όπως η τεχνολογική υστέρηση και το υψηλό κόστος των μπαταριών - αρχίζουν να αίρονται τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, στις αρχές του έτους η εταιρεία Xcel έδωσε προσφορά στη Δημόσια Ηλεκτρική Εταιρεία του Κολοράντο για την κατασκευή μεγάλων έργων φωτοβολταϊκών με παράλληλη αποθήκευση (10,8 GW), τα οποία θα παραδοθούν το 2023. Η τιμή που πρόσφερε ήταν 30 ευρώ ανά MWh. «Για σύγκριση, το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής του νέου λιγνιτικού σταθμού "Πτολεμαΐδα V" της ΔΕΗ, ο οποίος θα λειτουργήσει μετά το 2021, θα είναι 69,87 ευρώ ανά MWh, δηλαδή υπερδιπλάσιο» επισήμανε ο σύμβουλος του ΣΕΦ.
    
   Η μεγαλύτερη έως σήμερα μπαταρία ιόντων λιθίου στον κόσμο (100 MW/129 MWh), την οποία εγκατέστησε η Tesla στην Αυστραλία, μπορεί να τροφοδοτήσει ενέργεια στο δίκτυο σε μόλις 140 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οπως υπογράμμισε ο κ. Ψωμάς, «καμία συμβατική μονάδα δεν μπορεί να το καταφέρει».
    
   Στην Ελλάδα, το πρώτο βήμα έγινε με τον νόμο 4513/2018 που επιτρέπει την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) και συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Εντός του 2018 αναμένονται ρυθμίσεις και για την αποθήκευση ενέργειας εκτός αυτοπαραγωγής.
    
   Σχετικά με τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής (οικιακά ή εμπορικά), σύμφωνα με τον κ. Ψωμά, η χρήση συστημάτων αποθήκευσης «συμβάλλει και στην ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς και στην αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας του δικτύου - κυρίως τις ώρες που αποσυνδέονται τα φωτοβολταϊκά λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας και απαιτείται εφεδρική ισχύς από συμβατικές μονάδες».
    
   Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=956476

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Toν Μάιο αναμένεται η έναρξη του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και τον Οκτώβριο, η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και η κατάθεση του τιμήματος εντός του 2018.
    
   Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο που έχει ολοκληρώσει το υπουργείο Ενέργειας σε συνεργασία με την DGcomp και αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ακολουθήσει η κατάθεσή του στη Βουλή.
    
   Το νομοσχέδιο ενσωματώνει το σύνολο των δεσμεύσεων που ανέλαβε το υπουργείο Ενέργειας έναντι της Κομισιόν στη συμφωνία για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και οι οποίες, όπως είχε αποκαλύψει η «Κ», καθιστούν την Επιτροπή τον βασικό φορέα ελέγχου της όλης διαδικασίας. Με βάση όσα διέρρευσαν χθες από κύκλους του υπουργείου Ενέργειας, το νομοσχέδιο στα άρθρα 1-3 περιγράφει τα περιουσιακά στοιχεία προς αποεπένδυση και τη διαδικασία διαχωρισμού τους από τη μητρική εταιρεία. Δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στον Βορρά και άλλη στον Νότο. Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία, καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.
    
   Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον παραπάνω διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. μέχρι το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια, θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη Γ.Σ. της ΔΕΗ.
    
   Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύψει από τη λογιστική αξία των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές, και αυτό γιατί η διαδικασία της αποτίμησης, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, είναι χρονοβόρα και δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της απόσχισης εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί. Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας των μονάδων προς μεταβίβαση μέχρι το τέλος του έτους. Η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3, θα διενεργηθεί τον Μάιο από τη ΔΕΗ και θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια επιλογής των επενδυτών.
    
   Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DGcomp, η οποία αναμένεται περί τις 15 Απριλίου, δηλαδή τον Οκτώβριο, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις αγοραπωλησίας. Το άρθρο 4 ρυθμίζει εργασιακά θέματα και προβλέπει ότι στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να λειτουργήσουν κανονικά τα εργοστάσια και τα ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ. Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθεί από πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, για την υποστήριξη του οποίου καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ. Για τους εργαζομένους που θα μεταφερθούν στις νέες εταιρείες θα ισχύσουν τα υφιστάμενα εργασιακά δικαιώματα, ενώ για έξι χρόνια δεν θα μπορούν να απολυθούν.
    
   Η ΔΕΗ, εκτός από την επιβάρυνση του κόστους απορρόφησης ή χρηματοδότησης εθελουσίας εξόδου του προσωπικού που θα κριθεί μη απαραίτητο για τη λειτουργία των μονάδων που θα πουληθούν, θα αναλάβει και το κόστος αποκατάστασης μετά την παύση λειτουργίας τους για τα χρόνια που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό της.
    
   Ενα πρόσθετο κόστος για τη ΔΕΗ προκύπτει από διάταξη του νομοσχεδίου που βάζει πλαφόν στην παραγόμενη ισχύ της μονάδας φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης στα 500 MW έναντι εγκατεστημένης ισχύος 811 MW μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο. Με τη ρύθμιση αυτή, το υπουργείο επιχειρεί να καταστήσει πιο ελκυστικές για τους επενδυτές τις μονάδες της Μεγαλόπολης. Ταυτόχρονα, όμως, με μια άλλη ρύθμιση επιβάλλει ειδικό τέλος δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ η μεγαβατώρα, υπονομεύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του καυσίμου, που επιβαρύνεται ήδη από το υψηλό κόστος των ρύπων.
    
   Πηγή: kathimerini.gr - http://www.kathimerini.gr/956803/article/oikonomia/epixeirhseis/ton-maio-3ekinaei-o-diagwnismos-gia-pwlhsh-twn-lignitikwn-ths-deh

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Θετική εξέλιξη, στην πολλά υποσχόμενη αγορά του οδικού φωτισμού, αποτελεί η απόφαση του Eλεγκτικού Συνεδρίου να βγάλει το «κόκκινο» στα έργα οδοφωτισμού, λόγω των φωτογραφικών διατάξεων που περιόρισαν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό. Για τον λόγο αυτό, το Eλεγκτικό εξετάζοντας την περίπτωση της Aλεξανδρούπολης, ενέκρινε μια σειρά από όρους ως «μη νόμιμους», όπως ότι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις συγκεκριμένων διαστάσεων εντός της ελληνικής επικράτειας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 10 συμβάσεις του ίδιου αντικειμένου την τριετία 2014-16 και άλλους, παρόμοιας λογικής.
    
   Tο αποτέλεσμα ήταν ότι εκτός από μία συγκεκριμένη εταιρία, καμία άλλη ελληνική ή ξένη, δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος. Tέτοιες περιπτώσεις «φωτογραφικών διατάξεων» είναι των Δήμων Aλεξανδρούπολης, Θερμαϊκού και Mαλεβιζίου καθώς και αυτές των Σοφάδων και της περιφέρειας N. Aιγαίου, όπου οι διακηρύξεις περιελάμβαναν τόσους πανομοιότυπους περιορισμούς, ώστε μόνο η γνωστή εταιρία που εδρεύει στη B. Eλλάδα, να μπορεί να τερματίσει κερδίζοντας τα συμβόλαια. Παράγοντες της αγοράς αισθάνονται δικαίωση και κάνουν λόγο για «διαγωνισμούς καρμπόν», που προκάλεσαν την κινητοποίηση του ΣATE και σωρεία προσφυγών από ισχυρούς παίκτες, όπως την Globiled, Kαυκάς, Stirixis, SirecLED, κ.ά. H αγορά του οδοφωτισμού των Δήμων (1 δισ. ευρώ), προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων, μεσαίων και μικρών παικτών της αγοράς και ο ανταγωνισμός είναι σκληρός.
    
   ETHΣIO OΦEΛOΣ 300 EK. EYPΩ
    
   H αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού της χώρας με φωτιστικά LED αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά κι αυτό γιατί τα οικονομικά οφέλη στα λειτουργικά έξοδα των OTA που θα προκύψουν από την εξοικονόμηση της ενέργειας (που μπορεί να φτάσει και έως 65%) είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Mάλιστα τα ετήσια οφέλη για τους OTA εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν τα 300 εκ. Aυτό το γεγονός έχει πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των Δήμων και των Περιφερειών για άμεση δρομολόγηση τέτοιων επενδύσεων.
    
   Oι 325 Δήμοι και οι 13 Περιφέρειες της χώρας διαθέτουν δύο σημαντικά εργαλεία χρηματοδότησης τέτοιων επενδύσεων: Mέσω χαμηλότοκου δανείου από το Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, (αποπληρωμή του σε βάθος 10ετίας) και η δεύτερη της δημοπράτησης Έργων ΣEA ή μέσω ΣΔIT.
    
   Tο εργαλείο αλλαγής των φωτιστικών δρόμων των OTA μέσω συμβάσεων ΣEA, αναμένεται να προσελκύσει αρκετά ελληνικά και ξένα κεφάλαια, καθώς η επένδυση αλλαγής του φωτισμού σε συνδυασμό με την 10-12ετή, συντήρηση πραγματοποιείται από 100% ιδιωτικά κεφάλαια (ο επενδυτής λαμβάνει ένα μέρος της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας).
    
   Έτσι οι OTA δεν επιβαρύνονται με δάνειο, δεν έχουν ρίσκο, μηδενίζουν τα έξοδα συντήρησης για τα επόμενα 10-12 χρόνια (ΣEA) και απολαμβάνουν τα οφέλη χωρίς αρχικό κεφάλαιο και από το μερίδιο εξοικονόμησης ενέργειας που τους αναλογεί.
    
   Oι OTA πιέζουν την Γενική γραμματεία ΣΔIT να αναδείξει αυτό το πολύ χρήσιμο εργαλείο και ως μοχλό ανάπτυξης των πόλεων και προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.
    
   ANOIΞAN TO ΔPOMO
    
   Tα πρώτα επιτυχημένα βήματα ανοίγματος της αγοράς των ΣEA έχουν ήδη γίνει από τους Δήμους Kαλαμάτας και Σαρωνικού. Στην περίπτωση του Δήμου Σαρωνικού, το έργο προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών σχημάτων όπως είναι οι Όμιλοι OTE, INTRACOM και GlobiLED. Έτοιμη να δηλώσει το «παρών», δείχνει να είναι και η Γαλλική Engie, καθώς επίσης και ο Όμιλος Kουπελούζου αλλά και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστικοί Όμιλοι.
    
   O κ. Tσολακίδης, Πρόεδρος του KAΠE στο πρόσφατο Συνέδριο «EΠENΔYONTAΣ ΣTON YΠAIΘPIO ΦΩTIΣMO», δήλωσε ότι πάνω από 43 αιτήματα σε έργα ΣΔIT έχουν ήδη κατατεθεί! Tο ενδιαφέρον των Δήμων είναι μεγάλο.
    
   SMART CITIES
    
   Πέραν των προκλήσεων της αγοράς και της προσπάθειάς της να βρει το βηματισμό της, με έξυπνα φωτιστικά LED που διαθέτουν την δυνατότητα απομακρυσμένης Tηλε-διαχείρισης μέσω μιας έξυπνης πλατφόρμας, το έργο οδοφωτισμού του Δήμου Bάρης - Bούλας - Bουλιαγμένης, αποτελεί παράδειγμα.
    
   Tο έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και ήδη έχουν αλλαχθεί πάνω απο 1.600 φωτιστικά σε όλους τους κεντρικούς δρόμους που θα «φέρουν» πάνω από 500.000 ευρώ ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας. H έξυπνη πλατφόρμα Tηλε-διαχείρισης αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα ώστε να εισέλθει ο Δήμος στον κόσμο των smart cities.
    
   OI IΣXYPOI ΠAIKTEΣ
    
   Στην «κούρσα» πάνω από 30 εταιρίες
    
   Στην κούρσα της διεκδίκησης των εργολαβιών για τον οδοφωτισμό Δήμων και Περιφερειών της χώρας έχουν μπει περισσότερες από 30 εταιρίες, μεταξύ των οποίων και μεγάλοι όμιλοι, όπως OTE, η Intracom και η Redex (όμιλος Kοπελούζου). Leader της αγοράς θεωρείται η ελληνική GlobiLed, που έχει στο ενεργητικό της 1.700 projects led και έχει κερδίσει μέχρι τώρα 3 Mεγάλα Δημοτικά έργα οδικού φωτισμού (εγκατάσταση πάνω από 20.000 φωτιστικά δρόμων).
    
   Mε ιδιαίτερες αξιώσεις συμμετέχει η B. Kαυκάς A.E., «βαρύ όνομα» στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των ενεργειακών λύσεων, η οποία λανσάρει και τα προϊόντα της Philips.
    
   Στην «λίστα» των μνηστήρων περιλαμβάνεται η Sirecled (Λέντσιος - Aλυσανδράτος) που ελέγχεται από γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού χάρτη, όπως ο όμιλος Δαυίδ - Λεβέντη, μέσω της Vectis Capital και ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος μέσω του επενδυτικού του βραχίονα Damma Holdings. Mε αρκετά έργα στο χαρτοφυλάκιό της είναι και η Πετρίδης ABEE, μια σύγχρονη βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων, με διαδρομή εδώ και 55 χρόνια. Yπάρχουν όμως και αρκετοί άλλοι, όπως οι Noratex (οικογένεια Xριστοδούλου), TechLumen (αφοί Tσιολάκη), Omniled, η Neon Energy, ενώ σημαντικό μερίδιο διεκδικούν οι πολυεθνικοί κολοσσοί που είτε λειτουργούν στην Eλλάδα μέσω θυγατρικών, όπως η γερμανική Osram, είτε αντιπροσωπεύονται μέσω εγχώριων εταιριών, όπως η Schreder (μέσω της I.L.S), καθώς και ισχυροί κινεζικοί όμιλοι.
    
   Πηγή:από την Έντυπη Έκδοση http://www.dealnews.gr/roi/item/226739#.Wrol1mZ7GRs και http://www.myota.gr/index.php/2013-02-22-14-50-52/11747-o-o-ti-mo-m-1

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Επενδύσεις επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου σε 43 πόλεις και νησιά ανά την Ελλάδα περιλαμβάνει το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου 2017 - 2021 που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ). Η εταιρεία προβλέπεται να επενδύσει κοντά στα 180 εκ. ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δικτύων και για μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Σάμος και η Χίος.
    
   Σε ποιες πόλεις όμως προβλέπεται να αναπτυχθεί δίκτυο φυσικού αερίου μέχρι το 2021 και πόσοι θα είναι οι ωφελούμενοι καταναλωτές.
    
   Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος, την περίοδο 2017-2021 προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύων στις εξής περιοχές:
    
   Στερεά Ελλάδα
    
   ▪ Λαμία, δίκτυο μήκους 99,12 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 2589 συνδέσεις
    
   ▪ Χαλκίδα, δίκτυο μήκους 90,9 χιλιομέτρων με πρόβλεψη για 2878 συνδέσεις
    
   ▪ Θήβα, δίκτυο 39,75 χιλιομέτρων με πρόβλεψη για 1186 συνδέσεις
    
   ▪ Λιβαδειά, δίκτυο 51,787 χιλιομέτρων με πρόβλεψη για 745 συνδέσεις
    
   Δελφοί (Άμφισσα), δίκτυο 21,455 χιλιομέτρων με πρόβλεψη για 178 συνδέσεις
   Καρπενήσι, δίκτυο 16,988 χιλιομέτρων με πρόβλεψη για 213 συνδέσεις
    
   Συνολικά στις 6 πόλεις προβλέπεται να συνδεθούν 6.952 οικιακοί, 827 εμπορικοί και 10 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, με κατανάλωση 152.455 MWh για τους οικιακούς, 72.056 MWh για τους εμπορικούς και 29.700 MWh για τους βιομηχανικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 36.843.149 ευρώ.
    
   Κεντρική Μακεδονία
    
   - Κατερίνη, δίκτυο μήκους 112,86 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 2398 συνδέσεις
   - Κιλκίς, δίκτυο μήκους 36 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 634 συνδέσεις
   - Σέρρες, δίκτυο μήκους 69,37 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 986 συνδέσεις
   - Βέροια, δίκτυο μήκους 39,94 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 700 συνδέσεις
   - Πέλλα (Γιαννιτσά), δίκτυο μήκους 38,9 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 586 συνδέσεις
   - Αλεξάνδρεια, δίκτυο μήκους 29,93 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 265 συνδέσεις
    
   Στις 6 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται να συνδεθούν 4560 οικιακοί, 997 εμπορικοί και 12 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, με κατανάλωση 111.459 MWh για τους οικιακούς, 112.131 MWh για τους εμπορικούς και 137.116MWh για τους βιομηχανικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 34.986.305 ευρώ.
    
   Ανατολική Μακεδονία Θράκη
    
   - Αλεξανδρούπολη, δίκτυο μήκους 120 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 1398 συνδέσεις
   - Ορεστιάδα, δίκτυο μήκους 59,5 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 756 συνδέσεις
   - Κομοτηνή, δίκτυο μήκους 76 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 1636 συνδέσεις
   - Ξάνθη, δίκτυο μήκους 96 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 1195 συνδέσεις
   - Καβάλα, δίκτυο μήκους 26 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 512 συνδέσεις
   - Δράμα, δίκτυο μήκους 107 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 1143 συνδέσεις
    
   Στις 6 πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προβλέπεται να συνδεθούν 5358 οικιακοί, 1249 εμπορικοί και 33 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, με κατανάλωση 111.117MWh για τους οικιακούς, 116.308 MWh για τους εμπορικούς και 167.233 MWh για τους βιομηχανικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 48.494.832 ευρώ.
    
   Δυτική Ελλάδα
    
   - Πάτρα , δίκτυο μήκους 208,8 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 2603 συνδέσεις
    
   - Αγρίνιο , δίκτυο μήκους 54 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 715 συνδέσεις
    
   - Πύργος, δίκτυο μήκους 18 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 188 συνδέσεις
    
   Στις 3 πόλεις της Δυτικής Ελλάδας προβλέπεται να συνδεθούν 3293 οικιακοί, 190 εμπορικοί και 23 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, με κατανάλωση 66.912 MWh για τους οικιακούς, 23.168 MWh για τους εμπορικούς και 111757 MWh για τους βιομηχανικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 27.869.323 ευρώ.
    
   Πελοπόννησος
    
   - Κόρινθος , δίκτυο μήκους 15 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 65 συνδέσεις
   - Τρίπολη , δίκτυο μήκους 15 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
   - Καλαμάτα , δίκτυο μήκους 10 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 2603 συνδέσεις
   - Σπάρτη , δίκτυο μήκους 10 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
   - Άργος- Ναύπλιο , δίκτυο μήκους 10 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
    
   Στις 6 πόλεις της Πελοποννήσου προβλέπεται να συνδεθούν 160 οικιακοί και 60 εμπορικοί νέοι τελικοί πελάτες, με κατανάλωση 1600 MWh για τους οικιακούς και 3600 MWh για τους εμπορικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 9.870.244 ευρώ.
    
   Δυτική Μακεδονία
    
   - Καστοριά , δίκτυο μήκους 26,5 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 128 συνδέσεις
   - Άργος Ορεστικό , δίκτυο μήκους 18,6 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 58 συνδέσεις
   - Δήμος Γρεβενά , δίκτυο μήκους 18,6 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 87 συνδέσεις
   - Μανιάκοι, δίκτυο μήκους 6,2 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 22 συνδέσεις
    
   Στις 4 πόλεις της Δ. Μακεδονίας προβλέπεται να συνδεθούν 195 οικιακοί , 96 εμπορικοί και 4 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, με κατανάλωση 4625 MWh για τους οικιακούς, 16704 MWh για τους εμπορικούς και 28338 MWh για τους βιομηχανικούς πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 12.011.042 ευρώ.
    
   Ήπειρος
    
   - Ιωάννινα , δίκτυο μήκους 20χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 240 συνδέσεις
   - Άρτα , δίκτυο μήκους 10 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 130 συνδέσεις
   - Πρέβεζα , δίκτυο μήκους 8 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 100 συνδέσεις
   - Ηγουμενίτσα , δίκτυο μήκους 8 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 100 συνδέσεις
    
   Στις 4 πόλεις της Ηπείρου προβλέπεται να συνδεθούν 460 οικιακοί και 110 εμπορικοί, με κατανάλωση 9200 MWh για τους οικιακούς και 11000 MWh για τους εμπορικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 4.375.864 ευρώ.
    
   Κρήτη
    
   - Ηράκλειο, δίκτυο μήκους 10 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
   - Ρέθυμνο, δίκτυο μήκους 10 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
   - Χανιά, δίκτυο μήκους 10 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
   - Άγιος Νικόλαος, δίκτυο μήκους 10 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
    
   Στις 4 πόλεις της Κρήτης προβλέπεται να συνδεθούν 80 οικιακοί και 40 εμπορικοί, με κατανάλωση 640 MWh για τους οικιακούς και 1200 MWh για τους εμπορικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 3.348.096 ευρώ.
    
   Βόρειο Αιγαίο
    
   - Μυτιλήνη, δίκτυο μήκους 6 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
   - Σάμος, δίκτυο μήκους 6 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
   - Χίος, δίκτυο μήκους 6 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
    
   Στα 3 νησιά του Β. Αιγαίου προβλέπεται να συνδεθούν 60 οικιακοί και 30 εμπορικοί, με κατανάλωση 480 MWh για τους οικιακούς και 1200 MWh για τους εμπορικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 1.551.072 ευρώ.
    
   Νότιο Αιγαίο
    
   Ρόδος, δίκτυο μήκους 6 χιλιόμετρων με πρόβλεψη για 30 συνδέσεις
    
   Στη Ρόδο προβλέπεται να συνδεθούν 20 οικιακοί και 10 εμπορικοί πελάτες με κατανάλωση 160 MWh για τους οικιακούς και 400MWh για τους εμπορικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 517.024 ευρώ
    
   Του Χάρη Φλουδόπουλου
    
   Πηγή: capital.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Ο ΑΔΜΗΕ, που διαχειρίζεται το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι κατά το ήμισυ εισηγμένη εταιρεία μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, είναι μια εταιρεία με ρυθμιζόμενα έσοδα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η εταιρεία αιτείται κάθε ρυθμιστική περίοδο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να της εγκριθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων της, το λεγόμενο WACC (weighted average cost of capital). Βάσει αυτού του WACC στη συνέχεια καταθέτει τα κόστη και τις επενδύσεις της και καθορίζονται οι ταρίφες του δικτύου, που αποτελούν και το ρυθμιζόμενο έσοδο της εταιρείας.
    
   Αυτές τις ημέρες λοιπόν, αναμενόταν από τη ΡΑΕ να καθοριστεί το WACC, για το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της περιόχου 2018 - 2021. Μάλιστα την περασμένη Δευτέρα η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ είχε στείλει επιστολή στη ΡΑΕ ζητώντας να επισπευσθεί η ανακοίνωση της ρυθμιζόμενης απόδοσης, καθώς βάσει αυτής θα καθοριστούν σημαντικές παράμετροι του επενδυτικού προγράμματος του διαχειριστή.
    
   Εδώ να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ΑΔΜΗΕ, τις διαπραγματεύσεις με τη ΡΑΕ, δεν χειρίστηκαν υπηρεσιακά στελέχη της εταιρείας, αλλά οι σύμβουλοι της διοίκησης, οι οποίοι και ζήτησαν να διαμορφωθεί το WACC το 2018 στο 8,8% τα έτη 2018 και 2019 και στο 8,6% στα έτη 2020 και 2021.
    
   Πράγματι λίγες ημέρες μετά την επιστολή της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ στις 23 Μαρτίου, ήρθε η απάντηση της ΡΑΕ, με την απόφαση του ρυθμιστή για τον καθορισμό του WACC να έχει ημερομηνία 7 Μαρτίου. Μόνο που η απόφαση αυτή περιλάμβανε μια δυσάρεστη έκπληξη για τον ΑΔΜΗΕ και αντίστοιχα μια ευχάριστη για τους καταναλωτές.
    
   Και αυτό διότι το WACC που ενέκρινε ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά από 7% το 2018, μειώνεται στο 6,9% το 2019, πέφτει στο 6,5% το 2020 και καταλήγει στο 6,3% το 2021 (αντί για 8,6 έως 8,8% που ζητούσε ο ΑΔΜΗΕ)
    
   Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της εταιρείας ήταν το 2016 249 εκατ. ευρώ και το 2015 265 εκατ. ευρώ ενώ σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, το 2018 θα κυμανθούν στα 233,959 εκατ. ευρώ το 2019 στα 252,427 εκατ. ευρώ, για να αυξηθούν στα 281,018 εκατ. ευρώ το 2020 και στα 285,895 εκατ. ευρώ το 2021 (καθώς θα αυξηθεί η περιουσιακή βάση από το 1,48 δις στα 2,1 δισ. το 2021).
    
   Δηλαδή για φέτος προβλέπεται ψαλίδι της τάξης των 15 εκατ. ευρώ, ενώ η μείωση της απόδοσης (το παλιό WACC ξεκινούσε από 8% και έπεφτε στο 7,3%) συνεπάγεται μικρότερα έσοδα στην πενταετή ρυθμιστική περίοδο της τάξης των 100 εκατ. ευρώ (σε σχέση με τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ εάν είχε διατηρηθεί στα προηγούμενα επίπεδα το WACC).
    
   Το ψαλίδι στο WACC που αποφάσισε η ΡΑΕ, καθιστά πιο δύσκολη την υλοποίηση των επενδύσεων που έχει προγραμματίσει ο διαχειριστής ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ζητήματα σε σχέση με το δανεισμό και την περαιτέρω χρηματοδότηση του ΑΔΜΗΕ. Επίσης αναμένεται να δημιουργήσει τριβές και με το στρατηγικό επενδυτή, την κινεζική State Grid, η οποία βλέπει να μειώνεται σημαντικά η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων της εταιρείας.
    
   Στον αντίποδα, η απόφαση της ΡΑΕ μεταφράζεται σε τέλη δικτύου μεταφοράς (η χρέωση περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ρεύματος του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας) σταθερά ή και μειωμένα για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Σύμφωνα πληροφορίες, οι σχετικές ανακοινώσεις για τα τέλη δικτύου μεταφοράς αναμένεται να γίνουν από το Ρυθμιστή την επόμενη εβδομάδα.
    
   Του Χάρη Φλουδόπουλου
    
   Πηγή: capital.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Στην παραγωγή ενέργειας στρέφεται ο Δήμος Τρικκαίων, πρωτοπορώντας στον τομέα της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήνεται η «Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων-Ι», (καθώς θα ακολουθήσουν κι άλλες), ως αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού.
    
   Ο Δήμος Τρικκαίων αποτελεί, μάλιστα, τον 1ο Δήμο της χώρας που αξιοποιεί τον πρόσφατο νόμο για την υλοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.), αλλάζοντας τα δεδομένα για την πολιτική των ΟΤΑ. Ο σκοπός αυτός είναι η παραγωγή ενέργειας και η εξοικονόμηση πόρων, με οφέλη για τα σχολεία, τον Δήμο και, ουσιαστικά κάθε πολίτη. Για τον λόγο αυτόν, θα γίνει ουσιαστική συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να συζητηθούν θέματα παραγωγής ενέργειας και από βιομάζα ή με υδροηλεκτρικά έργα.
    
   Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου «θα προχωρήσουμε σε αυτούς τους τομείς, μόνο εφ’ όσον συμφωνήσουν οι τοπικές κοινωνίες».
    
   Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και το σχετικό προσχέδιο καταστατικού της Ε.Κοιν., αλλά πλέον, προέχει η χρηματοδότησή της. Αυτό, εξάλλου, είναι ένα θέμα που έθεσε μετ’ επιτάσεως ο κ. Παπαστεργίου στον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, κατά την επίσκεψή του το Δημαρχείο Τρικκαίων.
    
   Συγκεκριμένα, ο υπουργός υποσχέθηκε να ξεμπλοκάρει σχετική διάταξη, ώστε να χρησιμοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία οι Δήμοι, αποκλειστικά για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δίνοντας πλέον εφόδια για χρήση τους προ όφελος των πολιτών.
    
   Αντικείμενο
    
   Ενδεικτικά, η «Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων-Ι», θα προβαίνει σε:
    
   – Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
   – διαχείριση, διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων,
   – προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
   – προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,
   – διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα της,
   – προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α 179), εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα της,
   – ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων,
    
   Μέτοχοι
    
   Η υπό σύσταση «Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων-Ι», θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και δεν θα έχει τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης.
    
   Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν ο Δήμος Τρικκαίων, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων – ΔΕΥΑΤ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – e-Trikala A.E., καθώς και η Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
    
   Το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ενεργειακής κοινότητας ανέρχεται στα 10.000€, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 2.000€ η κάθε μία.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81/

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Η ελληνική πλευρά θα αναλάβει το σύνολο του κόστους της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττική - Κρήτη και το 37% της διασύνδεσης Κρήτη – Κύπρος, οι οποίες θα αποτελέσουν τμήματα του Euroasia Interconnector δηλαδή του ηλεκτρικού καλωδίου που θα ενώνει το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα.
    
   Με απόφαση της Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας που έχει ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2017 και αναρτήθηκε μόλις χθες (20/3) στην ιστοσελίδα της Αρχής καθορίζεται ο επιμερισμός του κόστους του έργου και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
    
   • Για το τμήμα Κρήτη - Αττική, η Ελληνική Δημοκρατία είναι η μόνη εκ των δύο εμπλεκόμενων κρατών μελών που θα επωμιστεί επενδυτικά και λειτουργικά κόστη που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα επωμιστεί κόστος. Ωστόσο προβλέπεται επίσης ότι προϋπόθεση για τη συμφωνία επιμερισμού του κόστους αποτελεί η αίτηση του επενδυτή για συγχρηματοδότηση αυτού του τμήματος του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
    
   • Για το τμήμα Κρήτη – Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία θα επωμιστεί το 63% του κόστους υλοποίησης του έργου (περίπου 1 δις. ευρώ) και η Ελληνική Δημοκρατία το 37% (περί τα 550 εκατ. ευρώ), υπό την προϋπόθεση ότι το έργο θα επιχορηγηθεί κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    
   Στα 2,2 δις. ευρώ το συνολικό αποδεκτό κόστος
    
   Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ το ανώτατο όριο αποδεκτού κόστους του τμήματος Αττική - Κρήτη ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ ±10%, ενώ το κόστος του τμήματος Κρήτη – Κύπρος σε 1,5 δις. ευρώ ±5%.
    
   Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Euroasia Interconnector έχει ενταχθεί στα 12 έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, η υλοποίηση των οποίων έως το 2020 είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα.
    
   Μάλιστα προβλέπεται ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν στο δημόσιο συμφέρον και θα πρέπει να υλοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.
    
   Ειδικότερα, η διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας μεταξύ της Πόλης Hadera του Ισραήλ και της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
    
   • Διασύνδεση της πόλης Hadera (Ισραήλ) με την Κοφινού (Κύπρος)
   • Διασύνδεση της Κοφινού με την Κορακιά στην Κρήτη και
   • Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς και Αττικής.
    
   Πρέπει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του επενδυτή του έργου «EuroAsia Interconnector Ltd» και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την από κοινού μελέτη και κατασκευή του έργου της διασύνδεσης Αττική – Κρήτη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για τη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας μετόχων.
    
   Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης στόχος του Έλληνα διαχειριστή του δικτύου είναι να κατέχει το 51% της εταιρίας που θα δημιουργηθεί.
    
   Οικονομικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα
    
   Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στην απόφαση της ΡΑΕ αναφέρονται τα οφέλη από την κατασκευή του έργου μεταξύ των οποίων είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, η παύση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης και της Κύπρου, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η περαιτέρω ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ.
   Ειδικά για το τμήμα Κρήτη - Αττική κρίθηκε ότι το κόστος της διασύνδεσης δεν θα επιβαρύνει σε βάθος χρόνου τους καταναλωτές, καθώς η αποπληρωμή των επενδύσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων θα αντισταθμίζεται από τη μείωση των δαπανών που ήδη επωμίζονται οι καταναλωτές για τις ΥΚΩ της Κρήτης (περί τα 200-250 εκ. ευρώ ετησίως με την παρούσα σύνθεση και λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής).
   Επίσης τονίζεται ότι για τη διασύνδεση Κύπρος - Κρήτη τα οφέλη είναι σημαντικά και για τα δυο κράτη αφενός, αρχής γενομένης από την εξυπηρέτηση σημαντικών γεωπολιτικών συμφερόντων.
    
   Πηγή: www.worldenergynews.gr

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Στη δημοσιότητα έδωσε ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) τα ποσοτικά στοιχεία του μηνιαίου δελτίου συστήματος συναλλαγών ΗΕΠ για τον Φεβρουάριο του 2018.
    
   Όπως προκύπτει, το μερίδιο της ΔΕΗ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018 και εξακολουθεί να παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας (πλην ΑΠΕ), εφόσον διαθέτει τη μερίδα του λέοντος στην παραγωγή, με 78,64% (ισχύς μονάδων: 9.495 MW), εικόνα που ωστόσο αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά με την δρομολογούμενη αποεπένδυση στα λιγνιτικά εργοστάσιά της. Ελαφρά ενίσχυση παρουσίασε η Elpedison Energy με 6,71% ενώ με οριακή μείωση ακολούθησαν οι: Mitilineos με 6,35%, η Korinthos Power με 3,59%, η Heron II Viotias με 3,49% και η Heron με 1,22%.
    
   Οι μονάδες ΑΠΕ πρωταγωνιστούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα, έστω και με βραχεία κεφαλή από τον αμέσως επόμενο τύπο καυσίμου, φτάνοντας τα 5.160 MW ισχύος (ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2017 και στα ίδια επίπεδα με τον Ιανουάριο 2018) και ενισχυμένες κατά περίπου 196 MW σε διάστημα 5 μηνών. Ακολουθούν οι μονάδες φυσικού αερίου με 5.000 MW και οι λιγνιτικές με 3.904 MW. Η χαμηλότερη ισχύς αφορά τις υδροηλεκτρικές μονάδες με 3.171 MW.
    
   Η συνδυασμένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου, υδροηλεκτρισμού και ΑΠΕ αγγίζει πλέον το 77,35% (ελαφρώς ενισχυμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), με τις λιγνιτικές μονάδες να εκπροσωπούν το, διόλου ευκαταφρόνητο βέβαια, 22,65% του συνόλου, το οποίο ωστόσο βαίνει μειούμενο, όσο ενισχύεται η παρουσία, φιλικών προς το περιβάλλον, ενεργειακών έργων (μονάδες ΑΠΕ και ηλεκτρικές διασυνδέσεις).
    
   Πάντως, στο σύνολο της μηνιαίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα καύσιμα που πρωταγωνίστησαν ήταν το φυσικό αέριο (34,08%) και ο λιγνίτης (36,66%) με τις ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά να ακολουθούν με υπολογίσιμη απόκλιση (20,20% και 9,07% αντίστοιχα), παρουσιάζοντας ωστόσο αισθητή άνοδο. Η εγκατεστημένη ισχύς όλων των μονάδων στο διασυνδεδεμένο σύστημα ανήλθε για τον Δεκέμβριο, σε 17.234,2 MW.
    
   Σε επίπεδο μηνιαίας παραγωγής, ανά συμμετέχοντα, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής: ΔΕΗ (56,47%), ΛΑΓΗΕ (20,20%), ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (7,53%), ELPEDISON (8,03%), KORINTHOS POWER (4,54%) και HERON II VIOTIAS (3,23%).
    
   Σημειώνεται πως ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ), συμμετέχει στον ΗΕΠ ως «Παραγωγός», καθώς οι πιστώσεις για την παραγωγή των ΑΠΕ μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του Άρθρου 40 του Ν.2773/1999 που διατηρεί.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/45932-pos-moirastike-i-pita-tis-ilektrikis-energeias-ton-fevrouario-2018-draft

   Από Engineer, στο Ενέργεια-ΑΠΕ,,

   Τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούσαν έργα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είχαν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τους ιδιοκτήτες των έργων παρά για τις αγροτικές περιοχές» είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βάση έκθεση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες.
    
   Το συμβούλιο αξιολόγησε εάν το πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάθεση χρημάτων που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατά τρόπο που διευκόλυνε τόσο την ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας όσο και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Με βάση τα αποτελέσματα, τόσο οι συνεργασίες, όσο και η χρηματοδότηση για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά, καθώς τα έργα δεν συνέβαλαν στη σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών με την αγροτική ανάπτυξη.
    
   Χρηματοδότηση μέσω του ΕΓΤΑΑ
    
   Το Συμβούλιο εντόπισε λανθασμένες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΓΤΑΑ. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρείχε επαρκείς διευκρινίσεις ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ειδική χρηματοδότηση που διατίθεται για την ανάπτυξη της υπαίθρου που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των εθνικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
    
   Επίσης, δεν παρείχε πληροφορίες για το πώς το ΕΓΤΑΑ θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα συστήματα χρηματοδότησης της ΕΕ και των εθνικών συστημάτων, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε, επίσης, ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την περίοδο αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013. Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια σειρά συστάσεων που πρέπει να λάβουν υπόψη η Επιτροπή και οι συννομοθέτες κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής πολιτικής ανανεώσιμης ενέργειας.
    
   Ενσωμάτωση ΑΠΕ στις τοπικές αγροτικές οικονομίες
    
   Πρώτον, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών, ιδίως κατά τη δημιουργία των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, εξετάζοντας ενδεχόμενες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής και διασφαλίζοντας ότι οι αγροτικές περιοχές λαμβάνουν ισότιμα ​​αποτελέσματα πολιτικής.
    
   Όσον αφορά τη βιοενέργεια, η οποία συνδέεται στενά με την ύπαιθρο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να σχεδιάσουν το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για τη βιοενέργεια με τρόπο που να παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις έναντι της μη βιώσιμης προμήθειας βιομάζας για ενέργεια, όπως προτείνει το ΕΕΣ.
    
   Το πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τους κινδύνους βιωσιμότητας της ενίσχυσης της χρήσης της βιοενέργειας μέσω στόχων και συστημάτων οικονομικής στήριξης και να διασφαλίζει ότι οι σχετικοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοοικονομικοί κίνδυνοι μετριάζονται.
    
   Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις επενδύσεις του ΕΓΤΑΑ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο θα προσδώσουν αξία στις αγροτικές περιοχές. Επίσης, θα πρέπει να καθορίσει πώς το ΕΓΤΑΑ θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα συστήματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την ανανεώσιμη ενέργεια.
    
   Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
    
   Πηγή: http://www.ypaithros.gr/ananeosimes-piges-energeias-agrotikes-perioxes/
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.