Jump to content
 • Novatron
 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Sign in to follow this  
  Ενέργεια-ΑΠΕ

  808 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας μετάβασης των οικονομιών των ανθρακοφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο (Coal Regions in Transition Platform).
    
   Αποτελεί μια δράση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες» και έχει σαν σκοπό να στηριχθούν οι περιοχές άνθρακα με κοινωνικά δίκαιους όρους, με έμφαση στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
    
   Επιπλέον η στήριξη θα περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου η τελική προσέγγιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της μετάβασης να έχει κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα.
    
   Καλούνται συνεπώς οι ανθρακοφόρες περιοχές να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που αφενός θα συμβαδίζει με τις διεθνείς προτεραιότητες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αφετέρου θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του κοινωνικοοικονομικού τους ιστού με νέες θέσεις εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
    

    
   Η διαδικασία αυτή της μετάβασης αφορά ένα σημαντικό αριθμό περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα:
    
   · 11 χώρες
   · 42 περιφέρειες και
   · 240.000 εργαζόμενους εκ των οποίων 180.000 στα ορυχεία άνθρακα – λιγνίτη και 60.000 στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια
    
   Μια από της περιφέρειες αυτές είναι και η Δυτική Μακεδονία, της οποίας το παραγόμενο προϊόν, σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2014 της ΕΛ.ΣΤΑΤ, εξαρτάται κατά 42% από τον κλάδο εξόρυξη – παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος απασχολεί άμεσα 5.000 περίπου εργαζόμενους. Η βαρύτητα βέβαια του ενεργειακού τομέα για τη Δυτική Μακεδονία ενισχύεται από το γεγονός ότι δεδομένων των έντονων κλαδικών εξαρτήσεων που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστών εισοδήματος και απασχόλησης που έχει, προκύπτουν σημαντικότατες έμμεσες αλλά και δευτερογενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.
    
   Συνεπώς μιλούμε για μια άκρως ενδιαφέρουσα εξέλιξη και ευκαιρία για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρον, με την κατάλληλη προετοιμασία, επιστημονική τεκμηρίωση και θεσμική κατοχύρωση.
    
   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν διετούς προεργασίας και πρωτοβουλιών των αυτοδιοικητικών και επιστημονικών της φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει επιλεγεί από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε. μαζί με άλλες 2 Περιφέρειες (Triecin από τη Σλοβακία και Silesia από την Πολωνία) ως περιοχή για την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας μετάβασης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας οικονομικής διαφοροποίησης μέσω παροχής τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής πληροφοριών και χρηματοδότησης.
    
   Σε πρώτη φάση το έργο της πλατφόρμας θα υλοποιηθεί μέσω Ομάδων Εργασίας που θα διευκολύνουν το διάλογο για μεταφορά καλών πρακτικών στις περιφερειακές στρατηγικές και θα επεξεργαστούν συγκεκριμένα μοντέλα, έργα αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία με τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
    
   Οι Ομάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν σε 2 θεματικά πεδία:
    
   «Οικονομία μετά τον Άνθρακα και Δομικές Αλλαγές» για την αντιμετώπιση ζητημάτων στρατηγικής και έργων για την οικονομική διαφοροποίηση των ανθρακοφόρων περιοχών και
   «Οικολογική Καινοτομία και Προηγμένες Τεχνολογίες Άνθρακα» για την αντιμετώπιση ζητημάτων στρατηγικής και έργων για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και ανάπτυξης τεχνολογιών συμβατών με το μακροπρόθεσμο όραμα της απανθρακοποίησης της Ευρωπαϊκής οικονομίας.
    
   Οι πρώτες συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες στις 26-27 Φεβρουαρίου 2018.
    
   Κατά συνέπεια, το πρώτο βήμα ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο χάρτη των ανθρακοφόρων περιοχών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αποβιομηχάνισης επιτεύχθηκε ύστερα από επίπονη διετή προσπάθεια της αυτοδιοίκησης και τεκμηρίωση των επιστημονικών φορέων της περιοχής.
    
   Το επόμενο βήμα αφορά στη διαμόρφωση πλέον συγκεκριμένου αναπτυξιακού προγράμματος με τη βοήθεια της πλατφόρμας μετάβασης της Ε.Ε. που θα δίνει απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που απορρέουν από τη μετάβαση της οικονομίας σε συνθήκες χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης.
    
   Πηγή και πλήρες άρθρο: http://www.energeiakozani.gr/

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Αν και μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ κρίνονται ανεπαρκή, το 2018 η διαδικασία που έχει ως στόχο να μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ και να υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στη λιανική του ρεύματος θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.
    
   Την περασμένη εβδομάδα, μετά από εισήγηση του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ, η ΡΑΕ αποφάσισε τον αριθμό αλλά και το μέγεθος των προγραμματισμένων δημοπρασιών για το 2018. Μάλιστα η απόφαση αυτή δίνει μόνο μια πρώτη γεύση, με δεδομένο ότι οι ποσότητες των δημοπρασιών θα διαφοροποιηθούν, όπως προβλέπει η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές, καθώς δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι οι ετήσιοι στόχοι για τον περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ και αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ρήτρα για αύξηση της δημοπρατούμενης ενέργειας.
    
   Συνολικά η προγραμματισμένη ετήσια ποσότητα που θα διατεθεί το 2018 (χωρίς τα πέναλτι) είναι 1126MWh/h. Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ η ποσότητα αυτή θα καταμεριστεί σε 4 δημοπρασίες: η αρχή θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου με 215 MWh/h, θα ακολουθήσει στις 18 Απριλίου η δεύτερη δημοπρασία του έτους με 190 MWh/h, στις 18 Ιουλίου στην τρίτη δημοπρασία θα διατεθούν επίσης 190 MWh/h ενώ στις 17 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η τέταρτη και τελευταία δημοπρασία του έτους για ποσότητα 531 MWh/h.
    
   Η αρχική ποσότητα των 1126 MWh/h που διατίθεται αντιστοιχεί στο 19% της κατανάλωσης στο ελληνικό σύστημα, όπως άλλωστε έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.
    
   Ωστόσο εντός του Ιανουαρίου θα υπάρξει ο πρώτος έλεγχος προόδου που θα αφορά στα μερίδια αγοράς στο τέλος του 2017. Με βάση την εικόνα του Νοεμβρίου η ΔΕΗ είχε μερίδιο 84,21% που σημαίνει απόκλιση από τον αρχικό στόχο της τάξης του 9%. Ωστόσο το Δεκέμβριο υπάρχει προσδοκία ότι η απόκλιση θα περιοριστεί στο 8%, που σημαίνει ότι στις δημοπρασίες του Απριλίου και του Ιουλίου θα προστεθούν περί τις 430 MWh/h.
    
   Επιπλέον τον Ιούνιο θα υπάρξει νέος έλεγχος προόδου και εφόσον διαπιστωθεί νέα απόκλιση (που είναι και το πιθανότερο) τότε θα υπάρξει νέα ποινή αύξησης των δημοπρατούμενων ποσοτήτων του 2018, τον Οκτώβριο.
    
   Δηλαδή η συνολική ποσότητα του 2018 ξεκινά από τις 1556 MWh/h και ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τον Ιούνιο όταν στο σύνολο του 2017 είχαν διατεθεί μαζί με τα πέναλτι 1153 MWh/h.
    
   Σε ό,τι αφορά την τιμή εκκίνησης, αυτή θα μείνει η ίδια στις δύο πρώτες δημοπρασίες του Ιανουαρίου και του Απριλίου (32,05 ευρώ/MWh) ενώ τον Ιούνιο θα γίνει επανυπολογισμός με βάση τα κόστη της ΔΕΗ και τις άλλες παραμέτρους καθορισμού της τιμής εκκίνησης. Βεβαίως όπως έδειξαν και οι προηγούμενες δημοπρασίες τελικά οι τιμές κινήθηκαν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα εξαιτίας της ζήτησης από τους συμμετέχοντες προμηθευτές.
    
   Σε κάθε περίπτωση οι δημοπρασίες του 2018 αποτελούν ένα ακόμη κρίσιμο τεστ στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο δύσκολος όπως αποδεικνύεται στην πράξη στόχος της ουσιαστικής μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική του ρεύματος.
    
   Πηγή: http://www.capital.gr/epixeiriseis/3265059/tesseris-megales-monomaxies-stin-agora-reumatos-to-2018

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Κεντρικός στόχος αποτελεί η μετάβαση σε ένα νέο μίγμα παραγωγής ενέργειας, όπου το μερίδιο συμμετοχής του λιγνίτη θα περιοριστεί ενώ των ΑΠΕ θα αυξηθεί τουλάχιστον στο 50%
    
   Η κατάρτιση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού είναι ένα από τα μείζονα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2018.
    
   Πρόκειται για μνημονιακή υποχρέωση της χώρας που διαρκώς ετεροχρονίζεται και με βάση τη συμφωνία για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου.
    
   Μιλώντας σε ενεστώτα διαρκείας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, απάντησε πρόσφατα σε σχετική ερώτηση στη Βουλή και δήλωσε ότι το υπουργείο συγκροτεί την ειδική δομή που θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνησή του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού.
    
   Πάντως θεωρείται βέβαιο ότι στην όλη διαδικασία κεντρικό ρόλο θα έχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
    
   Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη κεντρικός στόχος της κυβέρνησης στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού είναι η μετάβαση σε ένα νέο μίγμα, στο οποίο ο λιγνίτης θα παραμένει ένα από τα βασικά καύσιμα, αλλά το μερίδιό του θα περιοριστεί και σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας θα προέρχεται από ΑΠΕ.
    
   Σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ
    
   Έτσι ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, με στόχο, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη να αυξάνουν συνεχώς το μερίδιό τους στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα, ώστε έως το 2030 σχεδόν το 50% της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από ΑΠΕ.
    
   Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα προωθείται και η θέσπιση νέου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, το οποίο θα αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν προκύψει όπως η υπερσυγκέντρωση έργων ΑΠΕ σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ θα ενισχυθούν τα κίνητρα για επενδύσεις.
    
   Πάντως το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα της χώρας είναι ίσως το πλέον κρίσιμο ζήτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η μελέτη για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό.
    
   Ο λιγνίτης είναι το μοναδικό εγχώριο καύσιμο, από το οποίο εξαρτάται το μακροπρόθεσμο ενεργειακό κόστος, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική βιωσιμότητα της επιχείρησης.
    
   Όπως είχε υποστηρίξει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης, «η λιγνιτική παραγωγή, σύμφωνα και με τα πρόσφατα συμπεράσματα της Ακαδημίας Αθηνών είναι απαραίτητη όπως και άλλες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσης για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να προχωρήσουμε οριστικά στις «καθαρές» μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις ΑΠΕ».
    
   Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη η λιγνιτική παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να είναι της τάξης του 25% - 28% τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού.
    
   Αναγκαία η λιγνιτική παραγωγή
    
   Μάλιστα ο πρόεδρος της ΔΕΗ σημειώνει ότι η λιγνιτική παραγωγή σε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό είναι αναγκαία για τη χώρα και όχι για τη ΔΕΗ, η οποία όπως λέει «επιτελεί εθνικό καθήκον εκμεταλλευόμενη τον λιγνίτη».
    
   Ο κ. Παναγιωτάκης επιχειρεί να «δει» την ευκαιρία για την επιχείρηση, μέσα από τον εξαναγκασμό της πώλησης του 40% της λιγνιτικής παραγωγής και παρουσιάζει με κάθε ευκαιρία τη στροφή της ΔΕΗ στις καθαρές μορφές ενέργειας κυρίως μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
    
   Έτσι κατά την πρόσφατη υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ ο κ. Παναγιωτάκης σημείωσε ότι η κατασκευή της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» είναι η τελευταία μεγάλη επένδυση της επιχείρησης στον λιγνίτη.
    
   Η εμπλοκή της ΔΕΗ στις ΑΠΕ, όπως είπε, θα δώσει μια νέα δυναμική και θα διαμορφώσει ορθότερες συνθήκες ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών στη χώρα μας, χωρίς επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.
    
   Πηγή: www.worldenergynews.gr

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
    
    
   Η πρόταση της Κομισιόν διαμορφώνει μέρος της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιουνκέρ και ειδικότερα τον στόχο για μια ανθεκτική Ενεργειακή ένωση και μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.
    
   Η συμφωνία σηματοδοτεί το κλείσιμο της πρώτης από τις 8 νομοθετικές προτάσεις που αποτελούν μέρος του πακέτου «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», που παρουσίασε η Κομισιόν στις 30 Νοεμβρίου 2016. Παράλληλα δείχνει ότι η εργασία προς την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης προχωρά και ότι η δουλειά που έχει ξεκινήσει από την Επιτροπή Γιουνκέρ αποδίδει.
    
   Οι βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων, προκειμένου να μεγιστοποιήσει το ποσοστό της ανακαίνισης των κτιρίων προς πιο ενεργειακά αποδοτικά συστήματα και να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον κτιριακό τομέα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη.
    
   Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της σχετικής Οδηγίας η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας της ΕΕ και η δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.
    
   Κύρια σημεία
    
   Ο κτιριακός τομέας στην ΕΕ απορροφά το 40% της τελικής ενέργειας και περίπου 75% των κτιρίων είναι ενεργειακά μη αποδοτικά. Ομοίως μόνο 0,4%-1,2% του κτιριακού αποθέματος ανακαινίζεται κάθε χρόνο. Αυτό ανοίγει ένα τεράστιο δυναμικό για οφέλη ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη καθώς και για οικονομικές ευκαιρίες: η κατασκευαστική βιομηχανία παράγει περίπου 9% του Ευρωπαικού ΑΕΠ και υπολογίζεται σε 18 εκατ απευθείας θέσεις εργασίας. Οι οικοδομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακές μετασκευές προσθέτει περίπου διπλάσια αξία από την κατασκευή νέων κτιρίων και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα συνεισφέρουν με περισσότερο από 70% σε επίπεδο προστιθέμενες αξίας στον κτιριακό τομέα της ΕΕ.
    
   Στους νέους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων περιλαμβάνονται τα εξής βασικά σημεία:
    
   -Δημιουργείται ένας καθαρός δρόμος προς ένα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών κτιριακό απόθεμα στην ΕΕ έως το 2050, που υποστηρίζεται από εθνικούς οδικούς χάρτες για την «απανθρακοποίηση» των κτιρίων.
    
   -Ενθαρρύνεται η χρήση της πληροφορίας και των τεχνολογιών επικοινωνιών καθώς και των «έξυπνων» τεχνολογιών για να διασφαλιστεί ότι τα κτίρια λειτουργούν αποδοτικά -εισάγοντας, για παράδειγμα, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου.
    
   -Στηρίζεται η ανάπτυξη των υποδομών για ηλεκτροκίνηση σε όλα τα κτίρια (αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν).
    
   -Εισάγεται ένας «έξυπνος» δείκτης, ο οποίος θα μετρά την ικανότητα των κτιρίων να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικά συστήματα για να βελτιστοποιήσουν την λειτουργία και την διαδραστικότητά τους με το δίκτυο.
    
   -Ενσωματώνονται μακροπρόθεσμές στρατηγικές κτιριακής ανακαίνισης
    
   -Κινητοποιούνται δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και επενδύσεις.
    
   -Επιτυγχάνεται αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και μείωση των οικιακών λογαριασμών ενέργειας με την ανακαίνιση παλαιότερων κτιρίων.
    
   Επόμενα βήματα
    
   Μετά την πολιτική αυτή συμφωνία το κείμενο της Οδηγίας θα πρέπει επίσημα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Εφόσον εγκριθεί και από τους δύο συν-νομοθέτες, τους επόμενους μήνες, η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά.
    
   Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τα νέα στοιχεία της Οδηγίας στις εθνικές τους νομοθεσίες μετά από 18 μήνες.
    
   Πηγή: http://bigbusiness.gr/index.php/energia/3013-evrokoinovoylio-komision-kai-evr-symvoylio-symfonisan-gia-tous-neous-kanones-energeiakis-apodosis-ton-ktirion

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline-TAP), που θα μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, θα παραδώσει τις πρώτες ποσότητες αερίου στην Ιταλία στις αρχές του 2020 παρά τις τοπικές αντιδράσεις κατά του έργου των 4,5 δισεκ. ευρώ, δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος του TAP.
    
   «Είμαστε σε καλό δρόμο να παραδώσουμε το αέριο το πρώτο τρίμηνο του 2020», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Βάλτερ Πέρερ.
    
   Ο TAP αναμένεται να μεταφέρει έως 10 δισ. κυβικά μέτρα αερίου από το αζέρικο κοίτασμα του Shah Deniz II στη μικρή παραθαλάσσια ιταλική πόλη Σαν Φόκα στη νότια περιοχή της Απουλίας έως το 2020.
    
   Ωστόσο, οι αντιδράσεις από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο και τις τοπικές Αρχές, καθώς και οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις και έχουν δημιουργήσει ανησυχία ότι μπορεί να μην τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες και ενδεχομένως να αλλάξει ακόμα και η χάραξη του έργου.
    
   Η ιταλική κυβέρνηση, που θέλει να μετατρέψει την Ιταλία σε κόμβο αερίου για τη νότια Ευρώπη, θεωρεί τον TAP στρατηγική προτεραιότητα.
    
   Ο Πέρερ δήλωσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή, που επιλέχθηκε μεταξύ 20 άλλων λόγω του ελάχιστου περιβαλλοντικού αντίκτυπου, δεν θα αλλάξει. Μια τέτοια κίνηση θα πήγαινε πίσω το έργο κατά 4 με 5 χρόνια, δήλωσε.
    
   «Η δέσμευση είναι η μεταφορά περίπου 8 με 10 δισ. κυβικών μέτρων στις ιταλικές ακτές. Η αλλαγή πορείας μέσω της Αλβανίας δεν αποτελεί επιλογή. Δεν υπάρχει Σχέδιο Β», δήλωσε.
    
   Ο αγωγός, μήκους 870 χιλιομέτρων, θα ενώνει το κοίτασμα Shah Deniz II με την Ιταλία, διασχίζοντας τη Γεωργία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα. Στους μετόχους του TAP περιλαμβάνονται ο αζέρικος ενεργειακός όμιλος Socar, ο πετρελαϊκός κολοσσός BP και ο ιταλικός όμιλος αερίου Snam.
    
   Πηγή: http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500185166

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ (Β’, 4488/19-12-2017) η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, με την οποία καθορίζονται οι τεχνολογίες, καθώς και οι κατηγορίες των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης, με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Με την Υπουργική Απόφαση χαρακτηρίζονται ακόμη οι τεχνολογίες και οι κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α, ως τεχνολογικά ουδέτερες ή μη, η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος για τη συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές.
    
   Από τον Απρίλιο του 2017, το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, σχετικά με το σχήμα των ανταγωνιστικών διαδικασιών και κατέληξε πρόσφατα σε συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών μέχρι το 2020.
    
   Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι:
    
   1. Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 ΜW.
    
   2. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW (διευκρινίζοντας ότι μπορεί να συμμετέχουν και σταθμοί μικρότερης ισχύος από το 1kW)
    
   Οι λοιπές τεχνολογίες (Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιομάζα/Βιοαέριο/Βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, κλπ) εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Καθορίζονται παράλληλα, τα όρια ισχύος, τα οποία όταν οι εν λόγω τεχνολογίες τα υπερβούν, δηλαδή όταν θα δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού, τότε και αυτές θα ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
    
   Επίσης, ορίζονται ειδικές κατά τεχνολογία, διαγωνιστικές διαδικασίες για αιολικά και φωτοβολταϊκά. Ορίζεται παράλληλα, η διεξαγωγή τουλάχιστον δύο (2) πιλοτικών κοινών ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για αιολικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και η δυνατότητα διεξαγωγής ειδικών κατά περιοχή, διαγωνιστικών διαδικασιών.
    
   Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο με την προβλεπόμενη γνώμη της ΡΑΕ, θα εκδοθεί και η 2η Υπουργική Απόφαση, η οποία θα εξειδικεύσει την πρώτη και θα καθορίσει:
    
   - την εγκατεστημένη ισχύ, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία θα δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής κατά το τρέχον έτος ή και τα επόμενα ημερολογιακά έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής
   - τον ελάχιστο αριθμό των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος
   - την ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
    
   Επισημαίνεται ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες, θα τροποποιηθεί η Υπουργική Απόφαση, ώστε να εισαχθούν διαφορετικά όρια εξαίρεσης από διαγωνισμούς για τις Ενεργειακές Κοινότητες.
    
   Τέλος, με την έκδοση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, αίρεται η αναστολή υπογραφής συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για σταθμούς τεχνολογιών ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α., πλην αιολικών και φωτοβολταϊκών με ισχύ μεγαλύτερη του1MW.
    
   Πηγή: http://www.ypaithros.gr/ypourgiki-apofasi-ape-symmetexoun-diagonistiki-diadikasia/

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Αλλαγές στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν τα νοικοκυριά μέσα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας έρχονται από την 1η Ιανουαρίου του 2018.
    
   Σύμφωνα με παραδείγματα που επεξεργάστηκε το Euro2day.gr, με βάση το περιεχόμενο της χθεσινοβραδινής τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο ΠΕΝ μεγάλοι κερδισμένοι από τις νέες χρεώσεις είναι οι οικογένειες που καταναλώνουν υψηλές κιλοβατώρες ρεύματος στο τετράμηνο και για την ακρίβεια όσοι ξεπερνούν τις 2.800 και λιγότερο εκείνες που κυμαίνονται στην περιοχή... των 1.200 με 2.000.
    
   Για την πρώτη κατηγορία το όφελος μπορεί να φτάσει και το 58% ή λίγο παραπάνω από τα 50 ευρώ ενώ στη δεύτερη κυμαίνεται κοντά στο 7% ή στα 0,67 με 1 ευρώ!
    
   Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά: Στους λογαριασμούς ρεύματος τα ποσά που πληρώνουν οι καταναλωτές για ΥΚΩ αφορούν στη χρηματοδότηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών και της προμήθειας με χαμηλή κιλοβατώρα των οικονομικά αδύναμων ομάδων (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) και των πολύτεκνων. Για να διακρίνει κάποιος τις χρεώσεις ΥΚΩ θα πρέπει να ανατρέξει στο σκέλος του λογαριασμού που αφορά τις «ρυθμιζόμενες χρεώσεις».
    
   Οι «ΥΚΩ» τιμολογούνται με μοναδιαίες χρεώσεις ανά κλίμακα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές είναι τέσσερις. Με την τροπολογία του υπουργείου ΠΕΝ μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου του 2018 σε τρεις κι επίσης αλλάζουν και οι χρεώσεις σε κάθε κατηγορία.
    
   Τι ισχύει σήμερα και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
    
   Σήμερα οι κλίμακες και οι αντίστοιχες χρεώσεις ημέρας ανά τετράμηνο είναι:
    
   · Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες 0,00699 ευρώ.
    
   · Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες 0,0157 ευρώ.
    
   · Από 2.001 έως 3.000 κιλοβατώρες 0,03987 ευρώ.
    
   · Από 3.001 και πάνω 0,04488 ευρώ.
    
   Επίσης για τις καταναλώσεις ρεύματος νύχτας (νυχτερινό ή μειωμένο) η χρέωση είναι ανεξάρτητα από την κλίμακα στα 0,00889 ευρώ.
    
   Με το τρέχον σύστημα τιμολόγησης των ΥΚΩ αν ένα νοικοκυριό ξεπεράσει έστω και κατά μία κιλοβατώρα συγκεκριμένο κλιμάκιο θα τιμολογηθεί και για τις υπόλοιπες με την υψηλότερη χρέωση του επόμενου κλιμακίου. Π.χ. αν η κατανάλωση είναι 1.601 κιλοβατώρες θα χρεωθεί για όλες με τα 0,0157 ευρώ, και όχι για τη μία που τον ανέβασε κατηγορία. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που το χειμώνα καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα λόγω θέρμανσης έρχονται να πληρώσουν φουσκωμένους λογαριασμούς εξαιτίας αυτής της στρέβλωσης.
    
   Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2018
    
   Με την τροπολογία η προαναφερόμενη αδικία, διορθώνεται και μόνο η υπερβάλλουσα από συγκεκριμένη κλίμακα χρεώνεται με την επόμενη υψηλότερη τιμή. Ταυτόχρονα το υπουργείο ΠΕΝ μείωσε τις κλίμακες σε τρεις και άλλαξε και τις αντίστοιχες σε αυτές χρεώσεις. Έτσι, τα νέα κλιμάκια και οι αντίστοιχες χρεώσεις ημέρας για τις ΥΚΩ έχουν ως εξής:
    
   · Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες 0,00690 ευρώ
    
   · Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες 0,05 ευρώ
    
   · Από 2.001 και πάνω κιλοβατώρες 0,085 ευρώ.
    
   Με την τροπολογία που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2018, οι προαναφερόμενες χρεώσεις και τα κλιμάκια ισχύουν και για τη νύχτα (νυχτερινό ή μειωμένο τιμολόγιο). Δηλαδή, παύει να ισχύει η χρέωση των 0,00889 ευρώ που τιμολογούσε όλη την κατανάλωση ρεύματος που γίνεται το βράδυ, ανεξάρτητα από το ύψος της.
    
   Παραδείγματα
    
   Το Euro2day.gr, επεξεργάστηκε τα ακόλουθα παραδείγματα, τα οποία ενδεχομένως αντιστοιχούν και σε χιλιάδες νοικοκυριά προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές καθώς και για να εξαχθούν τα συμπεράσματα ως προς το ποιοι κερδίζουν και ποιοι όχι.
    
   1. Έστω ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 1.200 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο εκ των οποίων οι 900 είναι ημέρας και οι 300 τη νύχτα. Με το ισχύον σύστημα χρέωσης των ΥΚΩ για τις 900 κιλοβατώρες θα χρεωθεί με 0,00699 ευρώ και θα πληρώσει 6,29 ευρώ. Για τις 300 της νύχτας θα τιμολογηθεί με 0,00889 ευρώ, άρα με 2,66 ευρώ. Το συνολικό ποσό είναι 8,95 ευρώ.
    
   Από την 1η Ιανουαρίου για τις 900 θα τιμολογηθεί με 0,00690 ευρώ, δηλαδή το γινόμενο είναι 6,21 ευρώ. Για τις 300 της νύχτας θα χρεωθεί πάλι με την ίδια χρέωση και άρα για αυτές θα πληρώσει 2,07 ευρώ. Το συνολικό ποσό είναι 8,28 ευρώ. Η διαφορά είναι 0,67 ευρώ ή περίπου 7% όφελος.
    
   2. Μία οικογένεια καταναλώνει 1.600 κιλοβατώρες το τετράμηνο (1.200 την ημέρα και 400 τη νύχτα). Με το τρέχον σύστημα θα πληρώσει ΥΚΩ για τις 1.200 κιλοβατώρες 8,388 ευρώ (1200 *0,00699=8,388). Για τις άλλες 400 κιλοβατώρες 3,556 ευρώ (400*0,00889=3,556). Το συνολικό ποσό είναι 11,944 ευρώ.
    
   Από το νέο έτος για τις 1.200 θα πληρώσει 8,28 ευρώ (1200*0,00690=8,28) και για τις 400 κιλοβατώρες 2,76 ευρώ (400*0,00690= 2,76). Το σύνολο είναι 11,04 ευρώ. Και το όφελος 0,904 ευρώ ή περίπου 7%.
    
   Οι περισσότερο κερδισμένοι
    
   Ας δούμε όμως και δύο παραδείγματα αυτών που κερδίζουν περισσότερο με τις αλλαγές.
    
   3. Ένα νοικοκυριό καταναλώνει 2.801 κιλοβατώρες το τετράμηνο. Οι 2.001 είναι την ημέρα και οι υπόλοιπες 800 τη νύχτα. Με το τρέχον σύστημα τιμολόγησης των ΥΚΩ για τις 2.001 κιλοβατώρες θα χρεωθεί με 0,03987 ευρώ άρα για αυτές θα πληρώσει 79,77 ευρώ. Για τις 800 της νύχτας θα τιμολογηθεί με 0,00889 ευρώ, δηλαδή με 7,112 ευρώ. Θα πληρώσει δηλαδή συνολικά 86,882 ευρώ.
    
   Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 αλλάζει το σύστημα, όπως προαναφέρθηκε. Συνεπώς για τις 2.001 κιλοβατώρες της ημέρας οι υπολογισμοί θα γίνουν ως εξής: Οι 1.600 της πρώτης κλίμακας χρεώνονται με 0,00690 ευρώ και άρα το σύνολο τους είναι 11,04 ευρώ. Οι 401 πάνε με την επόμενη κλίμακα και τιμολογούνται με 0,05 ευρώ άρα το σύνολο είναι 20,05 ευρώ. Οι 800 της νύχτας χρεώνονται με 0,0069 ευρώ, ήτοι 5,52 ευρώ. Συμπέρασμα για τις 2.801 κιλοβατώρες ο λογαριασμός είναι 36,61 ευρώ.
    
   Το νοικοκυριό του παραδείγματος εξοικονομεί στο τετράμηνο 50,27 ευρώ ή περίπου 57%.
    
   4. Ας δούμε και μία πολύ υψηλή κατανάλωση (4.610 κιλοβατώρες) που να περιλαμβάνει και αλλαγή κλίμακας και στη νυχτερινή κατανάλωση ρεύματος. Το συγκεκριμένο νοικοκυριό καταναλώνει τις 3.001 την ημέρα και τις 1.610 τη νύχτα. Σήμερα θα χρεωθεί για τις 3.001 κιλοβατώρες με 0,04488 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσει 134,68 ευρώ. Για τις 1.610 της νύχτας με τη χρέωση των 0,00889 ευρώ πληρώνει 14,31 ευρώ. Άρα το συνολικό ποσό είναι 148,99 ευρώ.
    
   Από το νέο έτος για τις 3.001 της ημέρας οι υπολογισμοί θα έχουν ως εξής: Οι 1.600 πολλαπλασιάζονται με 0,0069 ευρώ και το γινόμενο είναι 11,184 ευρώ. Οι επόμενες 1.401 κιλοβατώρες με 0,05 ευρώ βγάζουν 70,05 ευρώ. Για τις 1.610 της νύχτας, οι 1.600 υπολογίζονται με τη χρέωση των 0,0069 ευρώ και δίνουν αποτέλεσμα 11,04 ευρώ και οι υπόλοιπες 10 κιλοβατώρες χρεώνονται με 0,05 ευρώ και το γινόμενο είναι 0,5 ευρώ. Άρα το σύνολο των 1.610 κοστίζει 11,54 ευρώ. Έτσι το συνολικό ποσό για τις 4,610 κιλοβατώρες από το νέο έτος είναι 92,774 ευρώ. Το όφελος σε σχέση με το τρέχον σύστημα είναι 56,216 ευρώ ή 37,7%.
    
   Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1584856/timologia-reymatos-analytika-paradeigmata-me-tis-a.html

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Σε μια κρίσιμη περίοδο εισέρχεται από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες ο ενεργειακός τομέας της Ευρώπης, καθώς το ψύχος που θα επικρατήσει σε συνδυασμό με τα προβλήματα στο στόλο πυρηνικών μονάδων της Γαλλίας δημιουργούν τις συνθήκες για πιθανές ελλείψεις.
    
   Όπως είναι γνωστό, η θερμοκρασία στη χώρα μας αλλά και σε άλλες περιοχές πρόκειται να μειωθεί έως και κατά 10 βαθμούς Κελσίου αυτή την εβδομάδα, αυξάνοντας έτσι τις ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση. Βεβαίως, το ψύχος δεν αναμένεται να είναι τόσο έντονο όσο στις περσινές περιόδους του ενεργειακού συναγερμού, ενώ οι κρατικές αρχές δηλώνουν πως έχουν λάβει τα μέτρα τους για φέτος σε μεγάλο βαθμό.
    
   Το πρόβλημα, όμως, φέτος όπως και πέρυσι, ακούει στο όνομα Γαλλία. Η παραγωγή των πυρηνικών μονάδων της βρίσκεται κατά τη διάρκεια του 2017 στα χαμηλότερα επίπεδα του νέου αιώνα παρόλο που χθες η ισχύς σκαρφάλωσε πρόσκαιρα στα 52 γιγαβάτ.
    
   Όπως αναφέρει το Platts, η EDF δήλωσε ότι θα επαναφέρει σε λειτουργία πέντε μονάδες αυτή την εβδομάδα, αλλά περιέκοψε εκ νέου τις προβλέψεις για την παραγωγή της λόγω των διαρκών καθυστερήσεων στις επιστροφές των μονάδων από τη συντήρηση.
    
   Η μέση ισχύς των μονάδων βρίσκεται στα 50 γιγαβάτ αυτό το μήνα και κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου η παραγωγή υπολείπεται κατά 14 γιγαβατώρες από τους υπολογισμούς, ποσότητα που μεταφράζεται σε 28 φορτία LNG. Δεδομένου του μεγέθους του γαλλικού στόλου και της περσινής εμπειρίας με το «ντόμινο» των ελλείψεων από χώρα σε χώρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στη Γαλλία στο εξής…
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/se-epifylaki-energeiako-systima-logo-psyhoys-ola-ta-matia-strammena-sti-gallia

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Ολοκληρώθηκε η δεύτερη έκδοση του οδηγού «Λειτουργία και Συντήρηση - Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Γραμμές» από την Solar Power Europe (SPE).
    
   Ο οδηγός έχει ως στόχο να ορίσει ένα ποιοτικό σημείο αναφοράς, βάσει του οποίου ο κάθε ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκού σταθμού θα μπορεί να αξιολογεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του Ο&Μ συνεργάτη του.
    
   Η SPE, πρώην EPIA (European Photovoltaic Industry Association), αποτελεί μια πανευρωπαϊκή ένωση, μέσω της οποίας εκπροσωπούνται οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας του κλάδου της ενέργειας. Στόχος της ένωσης είναι να διαμορφώσει το ρυθμιστικό περιβάλλον στο χώρο της ενέργειας και να ενισχύσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του κλάδου στην Ευρώπη.
    
   Μέλη της SPE είναι, μεταξύ άλλων, και οι εξής εταιρείες: Trina Solar, 3E, ABB, Enel Green Power, Jinko Solar, Conergy Services, DuPont Photovoltaic Solutions, Enphase Energy, Fortum, Iris, Lark Energy, Meteocontrol, Alectris, Solarcentury, Edison Energy κα.
    
   Δείτε τον οδηγό εδώ.
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/nea-ekdosi-toy-odigoy-gia-ti-leitoyrgia-kai-syntirisi-fotovoltaikon-stathmon-tis-solar-power

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Καθυστερήσεις στην απόφασή της για τη χορήγηση δάνειου δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline – TAP) παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς το συμβούλιο της τράπεζας επέμεινε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, για να αξιολογήσει το έργο.
    
   Στο πλαίσιο των τεράστιων δαπανών που συνδέονται με το σχέδιο, οι αρμόδιες αρχές υποστηρίζουν ότι η ΕΤΕπ θα χορηγήσει περίπου 1,5 δις ευρώ –το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία της τράπεζας της ΕΕ.
    
   Ωστόσο, αργά χθες, το συμβούλιο της τράπεζας ανέβαλε τη λήψη απόφασης σχετικά με το δάνειο για τον TAP, εκφράζοντας την ανάγκη για διεξοδικότερη εξέταση του έργου.
    
   Από την πλευρά τους, οι περιβαλλοντικές ομάδες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την καθυστέρηση στην απόφαση του συμβουλίου, αναφέροντας την αυξανόμενη δράση της κοινωνίας των πολιτών ως πρωταρχικό παράγοντα. Τις τελευταίες ημέρες, περισσότερα από 4.000 άτομα έχουν έρθει σε επαφή με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΤΕπ, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο TAP.
    
   Ο TAP και ο νότιος διάδρομος φυσικού αερίου στο σύνολό τους δέχτηκαν δριμεία κριτική, εξαιτίας της εξάρτησής τους από χώρες, όπως το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία, παρά τις ανησυχίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
    
   Επιπλέον, οι αγρότες στη νότια Ιταλία έχουν διαμαρτυρηθεί έντονα για τις καταστροφικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι κατασκευαστικές εργασίες στις καλλιέργειές τους.
    
   Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Επίτροπος για το κλίμα, Miguel Arias Cañete, παραδέχτηκε ότι η Επιτροπή δεν είχε προβεί σε κλιματική αξιολόγηση του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου.
    
   Απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, ο κ. Cañete επέμεινε ότι η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους θα επιτρέψει στις χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης να καταργήσουν σταδιακά τους ρυπογόνους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
    
   Ύστερα από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις Baumgarten της Αυστρίας, οι γειτονικές χώρες φοβούνται για ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση, καθώς ο χώρος θα είναι εκτός σύνδεσης για αρκετές ημέρες και η ζήτηση έχει αυξηθεί λόγω των ψυχρότερων καιρικών συνθηκών.
    
   Ταυτόχρονα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της έλλειψης εφοδιασμού με φυσικό αέριο βρίσκεται η Ιταλία. Ο υπουργός Βιομηχανίας Carlo Calenda ισχυρίστηκε ότι «αν είχαμε τον TAP, δεν θα έπρεπε να κηρύξουμε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», καθώς οι τιμές σημείωσαν ρεκόρ ανόδου με 47 ευρώ ανά megawatt/ώρα.
    
   Τέλος, η Κροατία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία συμπεριλαμβάνονται στις χώρες που πλήττονται άμεσα.
    
   Πηγή: euractiv.gr

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στον Ρ/Σ του ΑΠΕ-ΜΠΕ 104,9 και στην εκπομπή «Με τα χίλια» με τον Σωτήρη Κυριακίδη, ο Νίκος Μάντζαρης υπεύθυνος ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής του WWF Ελλάς αναφέρθηκε στις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας στο Παρίσι σχετικά με τους εθνικούς στόχους ΑΠΕ και την κλιματική αλλαγή.
    
   Μεταξύ άλλων δήλωσε:
    
   «Οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα στην διάσκεψη για το κλίμα που διοργάνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν κατώτερες των προσδοκιών και με αρκετές και σημαντικές ανακρίβειες.
    
   Παρουσίασε ως ήδη θεσμοθετημένο τον στόχο του 50% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Πρώτον, τέτοιος στόχος δεν υπάρχει. Για να θεσπιστεί πρέπει να κατατεθεί ως κομμάτι του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, για τον οποίο δεν υπάρχει απολύτως καμία επίσημη πρόταση από το αρμόδιο υπουργείο. Υπάρχει μόνο η διαρροή της μελέτης του τμήματος ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ όπου ομολογουμένως φαίνεται ότι το 2035 μπορεί η Ελλάδα να έχει μερίδιο ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή έως και 55%.
    
   Δεύτερον, μπορεί ο στόχος αυτός να φαντάζει ως υψηλός αλλά δεν είναι. Το 2016 ήδη έκλεισε με μερίδιο ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 30% ενώ σύμφωνα με την ανάλυση για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό της χώρας που παρουσίασε πρόσφατα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το WWF, είναι ρεαλιστικά εφικτό να πετύχουμε διεισδύσεις ΑΠΕ ως και 67% τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2030 και μάλιστα μειώνοντας το κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με σενάρια που βασίζονται πιο πολύ στα ορυκτά καύσιμα, όπως αυτό που προτείνει το τμήμα ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει και σαφώς πιο φιλόδοξα σενάρια από αυτά καθώς θα οδηγήσουν όχι μόνο σε σημαντικότατη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά θα είναι και προς όφελος των καταναλωτών.
    
   Τρίτον, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δεν έχουμε επιτύχει ήδη τους στόχους του 2020. Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση, η Ελλάδα βρισκόταν το 2015 σε ποσοστό ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 22,9%, ποσοστό που βρίσκεται πολύ μακριά από τον στόχο του 40% ΑΠΕ ως το 2020 που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 3851/2010. Δεν υπάρχει απολύτως καμία δυνατότητα δε, μεταξύ 2015 και 2020 να διπλασιάσουμε σχεδόν την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ για να πιάσουμε τον στόχο αφού απαιτούνται, τα επόμενα 2 χρόνια, περίπου 4 γιγαβάτ επιπλέον ισχύος ΑΠΕ. Αν ο πρωθυπουργός εννοούσε τη συμμετοχή ΑΠΕ γενικότερα στην τελική κατανάλωση ενέργειας τότε και πάλι είμαστε μακριά από το 20% που θέσπισε ο νόμος 3851/2010, ενώ στην τελευταία ΔΕΘ ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Ενέργειας, εκτίμησε ότι δεν θα καταφέρουμε να πιάσουμε ούτε τον χαμηλότερο στόχο του 18% που έχει θεσπιστεί για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
    
   Οι δηλώσεις αυτές βρίσκονται σε σύμπνοια και με αντίστοιχες του κ. Σταθάκη και δεν μπορούν παρά να ενταχθούν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας καλλιέργειας ενός προοδευτικού, φιλο-κλιματικού προφίλ της σημερινής κυβέρνησης. Όμως τα στοιχεία και τα γεγονότα είναι εντελώς διαφορετικά.
    
   Δεν είναι όμως προοδευτικό να είσαι η κυβέρνηση που χτίζει μία από τις ελάχιστες νέες λιγνιτικές μονάδες στην ΕΕ, η οποία θα λειτουργεί για τα επόμενα τουλάχιστον 30 χρόνια, τη στιγμή που οι υπόλοιποι εταίροι της Ελλάδας στην ΕΕ, ο ένας μετά τον άλλο δεσμεύονται για ολική απεξάρτηση από το κάρβουνο ως το 2025 ή το 2030.
    
   Δεν είναι προοδευτικό να συζητά κανείς σοβαρά την κατασκευή και δεύτερης νέας λιγνιτικής μονάδας στη Μελίτη αλλά και για επέκταση λειτουργίας των παλιότερων. Ο λιγνίτης είναι το πιο ρυπογόνο καύσιμο στον πλανήτη και η ΔΕΗ με τη στήριξη της κυβέρνησης πασχίζει να το διατηρήσει στη ζωή, τη στιγμή που όχι μόνο τα περιβαλλοντικά αλλά και τα αμιγώς οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η προοπτική θα είναι η πιο ακριβή για τους καταναλωτές.
    
   Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για την ουσιαστική συνεισφορά της χώρας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για το καλό της ΔΕΗ, πρέπει σε συνεργασία με τους θεσμούς να την απεμπλέξει από την κατασκευή της πανάκριβης νέας λιγνιτικής μονάδας στην Πτολεμαΐδα, η οποία πλέον, μετά την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών, είναι ξεκάθαρα ΚΑΙ οικονομικά παράλογη.
    
   Πρέπει επίσης να ματαιώσει καθαρά και χωρίς περιστροφές τα σχέδια για κατασκευή της δεύτερης νέας λιγνιτικής μονάδας στη Μελίτη και να εγκαταλείψει τα όνειρα για παράταση λειτουργίας υφιστάμενων λιγνιτικών σταθμών.
    
   Τέλος, πρέπει να δημιουργήσει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, που θα προσελκύσει επενδυτές ΑΠΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θέλουν να αναπτύξουν την καθαρή ενέργεια χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στην προστασία της βιοποικιλότητας και δη της ορνιθοπανίδας.»
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/wwf-den-tha-piasoyme-stoho-toy-2020-stis-ape-se-antithesi-me-oti-leei-i-kyvernisi

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Επιστολή, µε την οποία καλεί την Ολλανδία να υποστηρίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πλήρη κατάργηση των βιοκαυσίµων µε βάση τις καλλιέργειες, υπέγραψε οµάδα 177 Ολλανδών επιστηµόνων.
    
   Οι επιστήµονες επεσήµαναν µια µελέτη που είχε αναθέσει η Κοµισιόν, σύµφωνα µε την οποία το βιοντίζελ µε βάση τις καλλιέργειες έχει αντίκτυπο στο κλίµα κατά µέσο όρο 1,8 φορές περισσότερο από ό,τι τα ορυκτά καύσιµα. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται τρεις φορές περισσότερο στην περίπτωση του βιοντίζελ από φοινικέλαιο.
    
   Το βιοντίζελ αντιπροσωπεύει το 80% όλων των βιοκαυσίµων στην Ευρώπη, ενώ περίπου το 1/3 προέρχεται από το φοινικέλαιο, καθιστώντας τους οδηγούς των αυτοκινήτων τους µεγαλύτερους καταναλωτές φοινικέλαιου στην ΕΕ. Το υπόλοιπο 20% είναι η βιοαιθανόλη, η οποία παράγεται κυρίως από εγχώριες καλλιέργειες, όπως ζαχαρότευτλα και σιτάρι.
    
   Πέραν των επιπτώσεων της πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα στην κλιµατική αλλαγή, οι επιστήµονες τη θεωρούν υπεύθυνη για την απώλεια βιοποικιλότητας, µειώνοντας την ανθεκτικότητα των περιοχών µε κανονικές κλιµατολογικές συνθήκες, υπονοµεύοντας την επισιτιστική ασφάλεια και αυξάνοντας τις τιµές.
    
   «Εν ολίγοις, ένα µείγµα καυσίµων µε φυτικά έλαια στηρίζεται στην αβάσιµη υπόθεση ότι οδηγεί σε πιο βιώσιµη χρήση καυσίµων, ενώ στην πραγµατικότητα προκαλεί οικολογική και κοινωνική υποβάθµιση», γράφουν οι επιστήµονες. «Η πολιτική χρησιµεύει ως ένα πέπλο που συγκαλύπτει τους κινδύνους που ενέχουν τα ορυκτά καύσιµα, προσφέροντας παράλληλα µια εσφαλµένη λύση για τις ενεργειακές ανάγκες µας».
    
   Οι 177 υπογράφοντες κάλεσαν την ολλανδική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τις ζηµίες που προκλήθηκαν από την πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα και να δεσµευτεί για τη µη συµπερίληψή τους στην Ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη.
    
   Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα συζητήσουν για το µέλλον των βιοκαυσίµων κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου Ενέργειας στις 18 Δεκεµβρίου.
    
   Πηγή: http://www.ypaithros.gr/viokausima-me-vasi-kalliergia-ollandia/

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Κατατέθηκε στην βουλή τον νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.). Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στην παραγωγή, διανομή και προμήθεια ενέργειας.
    
   Οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας να δημιουργήσουν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και να εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα ή την ανεμογεννήτρια με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων/μέλη της ΕΚΟΙΝ θα λαμβάνουν μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.
   Ενδεικτική Ισχύς: 50kW
   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 60.000€
    
   Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
   Επιπλέον οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας μπορούν να δημιουργήσουν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της πολυκατοικίας.
   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 100.000€
   Ενδεικτική επιδότηση: 50%
    
   Ξενοδοχεία
    
   Πέντε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κλπ) δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β σύστημα ή την ανεμογεννήτρια με τις καταναλώσεις των επιχειρήσεων, για να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστους.
   Ενδεικτική Ισχύς: 500kW
   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 500.000€
    
   ΟΤΑ
    
   Τρεις ΟΤΑ, δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα, προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια και να εφαρμόσουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β σύστημα ή την ανεμογεννήτρια με τις καταναλώσεις τους και καταναλώσεις ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
   Κίνητρα: Ευνοϊκές προβλέψεις του νόμου για συμμετοχή ΟΤΑ, για δράσεις σε ευάλωτους καταναλωτές και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.
    
   Η διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου ξεκινάει την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/el/content/Mpainoun_oi_polukatoikies_stin_paragogi_ilektrikou_reumatos/#.WjDyX1Vl-70

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Σε σημαντικές απώλειες ύψους 22 δις ευρώ μέχρι το 2030 αναμένεται να οδηγηθούν περισσότεροι από τους μισούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα (σε σύνολο 619) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υπογραμμίζει νέα έκθεση.
    
    
   Σύμφωνα με τους αναλυτές της Carbon Tracker, οι αυστηρότεροι κανόνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση και οι υψηλότερες τιμές του άνθρακα αναμένεται να ωθήσουν ακόμα περισσότερες μονάδες σε μη κερδοφορία, με το 97% εξ αυτών να καταγράφουν σημαντικές απώλειες μέχρι το 2030. Επιπλέον, η ραγδαία μείωση εξόδων για τις ΑΠΕ θα καταστήσει την αιολική και ηλιακή ενέργεια φθηνότερες από τα υπάρχοντα εργοστάσια άνθρακα.
    
   Από την άλλη πλευρά, στην Ισπανία, η κυβέρνηση απαγόρευσε στην Iberdrola να κλείσει τους τελευταίους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, υποστηρίζοντας ότι ανησυχεί για την ενεργειακή ασφάλεια παρά την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της χώρας στην ηλεκτρική ενέργεια.
    
   Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Carbon Tracker, o άνθρακας στην Ευρώπη βρίσκεται σε ένα «σπιράλ θανάτου», ενώ επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν ήδη ανακοινώσει τον τερματισμό χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2030 ή νωρίτερα.
    
   Έπειτα από διεξοδική ανάλυση του λειτουργικού κόστους όλων των μονάδων άνθρακα της ΕΕ, η Carbon Tracker διαπίστωσε ότι το 54% είναι ήδη ζημιογόνο. Συνεπώς, ο άνθρακας πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει τους στόχους της παγκόσμιας Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
    
   Ο συγγραφέας της έκθεσης Matt Gray δήλωσε ότι η χωρητικότητα ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα θα μπορούσε να αντικατασταθεί από φθηνότερες ανανεώσιμες πηγές, με την κατασκευή νέων υπεράκτιων αιολικών και ηλιακών φωτοβολταϊκών έργων που προβλέπεται ότι θα είναι λιγότερο δαπανηρή. «Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό εύρημα για κάτι που θα ήταν αδιανόητο να συμβεί πριν από πέντε χρόνια», τόνισε.
    
   Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Euracoal, Brian Ricketts, δήλωσε ότι οι κρατικές επιδοτήσεις για καθαρή ενέργεια κυριαρχούν πλέον στην αγορά: «Η παραδοσιακή οικονομία, με βάση την προσφορά, τη ζήτηση και την ισορροπία της αγοράς, εξαφανίστηκε. Το ιδανικό είναι η μείωση του άνθρακα στο πλαίσιο του οικονομικά αποδοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ».
    
   Πάντως, το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο η χρήση άνθρακα θα σταματήσει μέχρι το 2025, έχει περάσει από το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα σε 2% ήδη από το 2012.
    
   Η αναμενόμενη χρήση άνθρακα σε ολόκληρο τον πλανήτη τις προσεχείς δεκαετίες, ιδιαίτερα στην Ασία, θα καταγράψει κατακόρυφη πτώση. Το 2013, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προέβλεπε ότι η παγκόσμια καύση άνθρακα θα αυξηθεί κατά 40% έως το 2040, ενώ πλέον αναμένει αύξηση μόνο 1%.
    
   Πηγή: euractiv.gr

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Πέραν των μικρών ανεμογεννητριών (που τώρα μπορούν να είναι μέχρι 60 KW), στις κατηγορίες σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής προστίθενται πλέον και οι μικρού υδροηλεκτρικοί σταθμοί με ισχύ μέχρι 0,5 MW που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση της Υδροηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις που υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
    
   Το μέτρο περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες και αφορά κατά κύριο λόγο εγκαταστάσεις μικρών υδροηλεκτρικών από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Δήμους, και διαχειριστές δικτύων άρδευσης (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ).
    
   Πηγή: https://energypress.gr/news/mikra-ydroilektrika-horis-adeia-mporoyn-na-egkathistoyn-dimoi-kai-diaheiristes-agrotikon

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Με διπλές χρεώσεις έρχονται συχνά αντιμέτωποι οι ιδιοκτήτες ακινήτων για την ένταξη των κατοικιών τους στο σχέδιο πόλης στην Αττική. Εκτός από την «καθιερωμένη» εισφορά σε χρήμα, που καταβάλλεται στον δήμο για όλες τις απαραίτητες υποδομές, η ΕΥΔΑΠ τους χρεώνει για το κόστος του δικτύου ύδρευσης ή τις απαραίτητες τροποποιήσεις του. Μια τέτοια περίπτωση, για το Πάτημα Χαλανδρίου, ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία πολίτη στον Συνήγορο του Πολίτη.
    
   Ακόμα και μέσα σε αυτό που θεωρούμε «αστικό κορμό» της Αθήνας υπάρχουν μεγάλες οικιστικές περιοχές που παραμένουν εκτός σχεδίου πόλης, συνήθως επειδή κάποτε ήταν βιομηχανικές ή αγροτικές. Οταν οι περιοχές αυτές εντάσσονται στο σχέδιο, οι ιδιοκτήτες καλούνται υποχρεωτικά να πληρώσουν ένα ποσό στον δήμο («εισφορά σε χρήμα») για την κατασκευή των βασικών, κοινόχρηστων έργων υποδομής (δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, δίκτυα κ.ά.). Στην περίπτωση της Αττικής, όπου την ευθύνη του δικτύου ύδρευσης έχει η ΕΥΔΑΠ, ο δήμος οφείλει να της αποδώσει ένα μέρος των χρημάτων αυτών, μαζί με τη δική του συνεισφορά (30% του κόστους των έργων).
    
    
   Ομως, όπως αποδεικνύεται, ο κανόνας τυγχάνει ερμηνείας. Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για την επιπλέον χρέωση που του ζητούσε η ΕΥΔΑΠ μετά την ένταξη το 2005 της περιοχής όπου μένει (Πάτημα Χαλανδρίου) στο σχέδιο πόλης. Οπως υποστήριξε, ο δήμος έπρεπε να αναζητήσει τυχόν επιπλέον κόστος από τον Δήμο Χαλανδρίου, στον οποίο είχε καταβάλει το 2007 την εισφορά σε χρήμα.
    
   Ο Συνήγορος απευθύνθηκε και στους δύο εμπλεκομένους. Η ΕΥΔΑΠ υποστήριξε ότι σύμφωνα με τον «κανονισμό λειτουργίας υδρεύσεως» τα δίκτυα ύδρευσης είναι ιδιοκτησίας της κι όχι κοινόχρηστα και επομένως δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία περί εισφοράς σε χρήμα. Σημείωσε δε ότι αν ο κανόνας αυτός δεν ισχύει, τότε ο εκάστοτε δήμος θα πρέπει να πραγματοποιεί ιδίοις εξόδοις τα έργα. Ο δήμος από την πλευρά του υποστήριξε ότι η καταβολή της εισφοράς δεν αναιρεί την υποχρέωση καταβολής της αναλογίας των παρόδιων ιδιοκτητών, ούτε και την επιβολή τέλους σύνδεσης από την ΕΥΔΑΠ.
    
   Ο Συνήγορος απέρριψε τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών. Οπως γνωμοδότησε, η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης συγκαταλέγεται στις κοινόχρηστες παροχές, σημειώνοντας ότι ο κανονισμός της ΕΥΔΑΠ κατισχύει του νόμου. Υπέδειξε, δε, στον Δήμο Χαλανδρίου να καλύψει τις απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ αντί του πολίτη, καθώς εισέπραξε την εισφορά σε χρήμα κατά την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Με την άποψη αυτή συμφώνησε και η υπηρεσία του (αρμόδιου για τα πολεοδομικά ζητήματα) υπουργείου Περιβάλλοντος, εκτιμώντας ότι η εισφορά σε χρήμα καλύπτει το μερίδιο του πολίτη στη δαπάνη κατασκευής των υποδομών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. «Ο Συνήγορος εμμένει στη θέση του ότι η υποχρέωση των ιδιοκτητών για τις δαπάνες κατασκευής έργων υποδομής στα οποία σαφώς συμπεριλαμβάνονται τα δίκτυα ύδρευσης εξαντλείται με την καταβολή εισφοράς σε χρήμα και τυχόν καταλογισμός τους από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή/επέκταση του δικτύου συνιστά διπλή επιβάρυνση», καταλήγει η παρέμβαση. Οσο για την κατάληξη της υπόθεσης; Με δεδομένο ότι ο ρόλος του Συνηγόρου είναι γνωμοδοτικός, τόσο η ΕΥΔΑΠ όσο και ο Δήμος Χαλανδρίου επιμένουν, μέχρι στιγμής, στην άποψή τους.
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/938528/article/epikairothta/ellada/diplh-epivarynsh-gia-thn-enta3h-sto-sxedio-polhs

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως η γεωθερμία, μπορούν να δώσουν διαφορετικές αναπτυξιακές προοπτικές σ’ έναν πλούσιο τόπο όπως το Παγγαίο.
    
    
   Επαγγελματική διέξοδο για όσους σχεδιάζουν να δημιουργήσουν θερμοκήπια, σημαντική ενίσχυση στην τουριστική δραστηριότητα των παραθαλάσσιων περιοχών, αλλά και οικονομία σε οικιακούς καταναλωτές υπόσχεται η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου Καβάλας, που ανήκει στον Δήμο Παγγαίου.
    
   Το ενδιαφέρον του δήμου εντοπίζεται στον θερμαλισμό που μπορεί να ενισχύσει τον ιαματικό τουρισμό, καθώς στο Παγγαίο υπάγονται οι ιαματικές πηγές των λουτρών Ελευθερών, με ζεστά μεταλλικά νερά που χρησιμοποιούνταν από τους ρωμαϊκούς χρόνους.
    
   Η επενδυτική πρόταση για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου παρουσιάστηκε τον Οκτώβρη από τον δήμαρχο Παγγαίου, Φίλιππο Αναστασιάδη, σε ειδική ημερίδα, στο «Open Days» της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων τον Οκτώβρη στις Βρυξέλλες.
    
   Χαρακτηριστικά
    
   Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΓΜΕ, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2003-2006 και η οποία οδήγησε στην κατασκευή έξι παραγωγικών/ερευνητικών γεωτρήσεων, το γεωθερμικό πεδίο διαθέτει δύο ταμιευτήρες σε βάθη περίπου 250 και 500 μέτρων. Δύο από τις παραπάνω γεωτρήσεις παρουσιάζουν σημαντικά ενεργειακά δεδομένα, δηλαδή άνω των 350 κυβικών/ώρα παροχή γεωθερμικού ρευστού σε θερμοκρασία περίπου 90 βαθμών Κελσίου.
    
   Ο δήμαρχος Παγγαίου δίνει έμφαση στην πολύ καλή συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία αξιολόγησε θετικά το επενδυτικό σχέδιο που υποβλήθηκε από τη ΔΕΥΑΑ Παγγαίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου της Αποκεντρωμένης. «Σε συντονισμό με τη ΡΑΕ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, καταφέραμε και αξιολογήθηκε άριστα και γρήγορα η πρότασή μας. Άμεσα θα υπογράψουμε με την Αποκεντρωμένη την παραχώρηση του γεωθερμικού πεδίου προς αξιοποίηση από τον Δήμο Παγγαίου». Η σύμβαση για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου αναμένεται να υπογραφεί από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου Χαρίτωνα Παπαδόπουλο και τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης το επόμενο διάστημα.
    
   Επενδυτικό σχέδιο
    
   Ο δήμος στην παρούσα φάση προχωρά στη μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδομών άντλησης και μεταφοράς της διαθέσιμης θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων κατοικιών, μεταποιητικών μονάδων, καθώς και την ψύξη τουριστικών υποδομών. Ο κ. Αναστασιάδης εξηγεί ότι το υψηλό διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό του πεδίου συνεπάγεται τη δυνατότητα κάλυψης των θερμικών φορτίων άνω των 150 στρεμμάτων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη κάλυψη των θερμικών φορτίων καταναλώσεων αστικής τηλεθέρμανσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού.
    
   Ο δήμος, μέσω της αξιοποίησης της διαθέσιμης γεωθερμικής ενέργειας, στοχεύει στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου στην τοπική κοινωνία και την υλοποίηση ενός υγιούς και βιώσιμου αναπτυξιακού έργου. «Πέραν της ενεργειακής αξιοποίησης, ο δήμος μελετά την αναγνώριση πιθανών ιαματικών ιδιοτήτων του γεωθερμικού ρευστού, με στόχο τη σχετική αξιοποίησή του σε περίπτωση που αυτό καταστεί δυνατό από την ελληνική νομοθεσία».
    
   Επίσης, προσθέτει ότι ο δήμος διαθέτει δημοτική έκταση 9.000 στρεμμάτων σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από το γεωθερμικό πεδίο και σχεδιάζει την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς της γεωθερμικής ενέργειας, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης τουριστικών υποδομών, οι οποίες ενδέχεται να αξιοποιήσουν τις ιαματικές ιδιότητες του ρευστού. Καταλήγει, λέγοντας ότι «ο δήμος βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης master plan για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημοτικής έκτασης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου».
    
   Το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου εντοπίζεται στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Παγγαίου μεταξύ της περιοχής των Λουτρών Ελευθερών και της παραλίας της Κάριανης. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΓΜΕ, που οδήγησε στην κατασκευή έξι παραγωγικών/ερευνητικών γεωτρήσεων, το γεωθερμικό πεδίο διαθέτει δύο ταμιευτήρες σε βάθος περίπου 250 και 500 μέτρων.
    
   Πηγή: http://www.ypaithros.gr/tilethermansi-thermalismos-geothermia-akropotamos-kavala/

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Σε ενεργειακό κόμβο εξελίσσεται η Ελλάδα με αργά και σταθερά βήματα. Ακολουθώντας με συνέπεια την υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών έργων, η χώρα θέτει τις βάσεις για την αναβάθμιση της θέσης της στη «γεωπολιτική σκακιέρα» της ευρύτερης περιοχής.
    
   Είναι ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την εμπεδωμένη, εδώ και χρόνια, «παράδοση» των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των έργων, τα ενεργειακά, σε γενικές γραμμές «τρέχουν» με ικανοποιητικούς ρυθμούς και αρκετή προσήλωση στα χρονοδιαγράμματα.
    
   «Πρωταθλητές» στη συνέπεια είναι τα έργα φυσικού αερίου, που συνθέτουν ένα εναλλακτικό «νευρικό σύστημα», το οποίο θα εξασφαλίσει στην Ευρώπη περισσότερη ασφάλεια στην προμήθεια με, παράλληλα, λιγότερη εξάρτηση από το Ρωσικό αέριο. Αυτό που κάποτε ήταν θέμα θεωρητικής συζήτησης, πλέον αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
    
   Ο TAP, ο IGB, το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης και ο East Med, για τον οποίο υπογράφηκε την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, τετραμερές Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ισραήλ), ανοίγουν νέους ενεργειακούς διαδρόμους που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών, όπερ σημαίνει φθηνότερο αέριο για τους τελικούς καταναλωτές, ενώ θα αναδειχθεί η θέση της Ελλάδας ως το σταυροδρόμι διακίνησης αυτού του πολύτιμου πόρου κυρίως προς τα Βαλκάνια και την Β. Ευρώπη, με όποια οφέλη αυτό συνεπάγεται.
    
   Με προμήθεια φυσικού αερίου από Τουρκία και Κεντ. Ασία (TAP, TANAP), Ανατ. Μεσόγειο (East Med) και, αρκετά σύντομα, κάτω από τον πυθμένα της ελληνικής ΑΟΖ, η χώρα θα αποκτήσει στην φαρέτρα της άλλο ένα υπολογίσιμο αναπτυξιακό όπλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για την πολυπόθητη οικονομική ανάκαμψη.
    
   Όπως τόνισε και ο Πρέσβης των ΗΠΑ, Jeoffrey Pyatt, τόσο στο συνέδριο του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου όσο και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην υπό κατασκευή, 3η δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα: τα παραπάνω έργα «είναι παράδειγμα των ενεργειακών δυνατοτήτων της Ελλάδας», εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας, η οποία θα γίνει η 3η χώρα εισαγωγής αμερικανικού αερίου στην Ένωση, μετά την Πολωνία και τη Λιθουανία.
    
   Τα έργα
    
   TAP
    
   Ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP) θα ξεκινήσει από τους Κήπους στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία όπου θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP).
    
   Η διαδρομή του TAP θα έχει μήκος 878 χλμ. (Ελλάδα 550 χλμ., Αλβανία 215 χλμ., Αδριατική Θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.). Το μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο θα περάσει ο TAP θα είναι τα 1.800 μέτρα στα αλβανικά όρη, ενώ το βαθύτερο σημείο που θα υποδεχθεί το υποθαλάσσιο τμήμα θα είναι τα 820 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
    
   Η αρχική μεταφορική ικανότητα του TAP, η οποία ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (κ.μ.) φυσικού αερίου τον χρόνο, επαρκεί για την κάλυψη της ενέργειας που καταναλώνουν περίπου επτά εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη. Στο μέλλον, η μεταφορική ικανότητα του αγωγού θα μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από 20 δισ. κ.μ. με την προσθήκη δύο ακόμη σταθμών συμπίεσης, επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά επιπρόσθετων ποσοτήτων ενέργειας από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας.
    
   IGB
    
   Ο IGB προβλέπεται να συνδέσει το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με το αντίστοιχο Βουλγαρικό και τον TAP, έχοντας σαν αφετηρία την περιοχή της Κομοτηνής και καταλήγοντας στη Stara Zagora της Βουλγαρίας. Ο IGB θα έχει μήκος 182 χλμ., και αρχική δυναμικότητα 3 δισ. κ.μ./έτος, με δυνατότητα αναβάθμισης στα 5 δισ. κ.μ./έτος. Η κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2018 και η εμπορική του λειτουργία το 2020.
    
   ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
    
   Το έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης θα αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού, μέσω του οποίου, το φυσικό αέριο προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί προς τους τελικούς καταναλωτές.
    
   Η πλωτή μονάδα θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένη σε σταθερό σημείο και σε απόσταση 17,6 χλμ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ. από την απέναντι ακτή της Μάκρης. Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων (κ.μ.) υγροποιημένου φυσικού αερίου.
    
   East Med
    
   Ο αγωγός East Med, με συνολικό μήκος 1.900 χλμ., εκ των οποίων τα 1.300 υποβρύχια, ο East Med θα έχει ως σημείο εκκίνησης το κοίτασμα φυσικού αερίου στη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Με εκτιμώμενη ικανότητα 320-350 GWh/d, που θα μπορούσε να αγγίξει και τις 510 GWh/d, αναλόγως και με τα ευρήματα ανοιχτά της Κρήτης από όπου και θα διέρχεται, ο East Med αποτελεί ένα δυνητικά τεράστιο ενεργειακό project, ενώ αναμένεται να είναι ο βαθύτερος και μακρύτερος υποθαλάσσιος αγωγός στον κόσμο.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/energeia/fusiko-aerio/item/44244-ta-4-projects-fysikoy-aeriou-pou-kathistoyn-tin-ellada-energeiaki-pyli-se-valkania-kai-ee

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Ο δρόμος του φυσικού αερίου και του πετρελαίου είναι αυτός που προβλέπεται να κυκλοφορήσει η πλειοψηφία των επενδύσεων και η Ελλάδα βρίσκεται στο κρίσιμο σταυροδρόμι αυτής της διαδρομής, λέει η Hasselblatt.
    
   Η στροφή της Ελλάδας προς τις Κινεζικές επενδύσεις, ύστερα από την απροθυμία των Ευρωπαίων και κυρίως των Γερμανών να δουν επενδυτικά την Ελλάδα, αναθέρμανε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ελλάδας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς να είναι το επίκεντρο του "Μια Ζώνη Ένας Δρόμος'' της Κίνας, υλοποιώντας τον νέο δρόμο του μεταξιού που συνδέει την Ευρασία.
    
   Η Ελλάδα πάντα ήξερε την σημασία που έχει το γεωπολιτικό σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται, όμως πια αυτό το σταυροδρόμι αποδεικνύεται ιδιαίτερης σημασίας ενεργειακός κόμβος. Αν το εκμεταλλευτεί μπορεί να γίνει η πύλη για το φυσικό αέριο που ρέει προς την Ευρώπη από τρεις πηγές: πρώτον, από την Κεντρική Ασία και την Τουρκία, δεύτερον, από την ανατολική Μεσόγειο και το τρίτο, από τα δικά της κοιτάσματα τα οποία καλύπτουν μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων. Αν η Ελλάδα αντιληφθεί αυτή την ευκαιρία και την αξιοποιήσει, μπορεί να βρει επιτέλους το μοντέλο για την εξυγίανση της οικονομίας.
    
    
   Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Hasselblatt, ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας, αντικατοπτρίζεται στα εξής σημεία κλειδιά.
    
   Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα ως ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ευρύτερης Δύσης, και του περιορισμού της ρωσικής επιρροής στην περιοχή. Η Ρωσία έχει καταστήσει σαφές πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι θέλει να είναι μια μεγάλη δύναμη στην περιοχή: Έχει αγοράσει τμήματα του τομέα του φυσικού αερίου Zohr στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου και των κοιτασμάτων πετρελαίου στο ιρακινό Κουρδιστάν. Η Ρωσία έχει επίσης υποβρύχια να περιπολούν την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ακόμη έρθει σε ύφεση με την Τουρκία, η οποία θέλει να κυριαρχήσει στη ροή των υδρογονανθράκων στην Ευρώπη.
    
   Αλλά αν η Ελλάδα θέλει να γίνει η πύλη για την ροή του αερίου προς την Ευρώπη, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να τελειώσει το δικό της μέρους του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τη Ρωσία. Το ελληνικό τμήμα του διαδρόμου ονομάζεται Trans Adriatic Pipeline (TAP). Τρέχει από το ελληνο-τουρκικά σύνορα σε όλη την βόρεια Ελλάδα, περνά μέσα από την Αλβανία και την Αδριατική και στην Ιταλία. Η πρόοδος των εργασιών δείχνει να προχωράει κανονικά, η κατασκευή είναι ολοκληρωμένη πάνω από το 50% και θα μπορούσε να μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη μέχρι το 2020.
    
   Η Trans Adriatic Pipeline, εκτός από τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ιταλία, θα επεκταθεί επίσης για τον εφοδιασμό των χωρών των Βαλκανίων προς τα βόρεια, τα οποία σήμερα εξαρτώνται από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο τους. Μετά από κάποιες καθυστερήσεις, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και πάλι στη Βουλγαρία, ενώ μια διακλάδωση έχει προγραμματιστεί στα Σκόπια.
    
   Ένα άλλο βήμα για να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος είναι η λεγόμενη Πλωτή αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Μονάδα (FSRU) στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ρόλος της μονάδας είναι να δέχεται πλοία γεμάτα υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), τα οποία θα μπορούσε ακόμη και να είναι σχιστολιθικού αερίου από την Αμερική, και να στείλει το φυσικό αέριο και μετά στα Βαλκάνια. Δύο αμερικανικές εταιρείες σχιστολιθικού αερίου, οι Cheniere και tellurian, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αυτή η μονάδα θα μπορούσε επίσης να είναι ένα ακόμα μέτρο για τον περιορισμό της Ρωσικής επιρροής ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξασφάλιση έναντι των Τουρκικών προσπαθειών μονοπώλησης των διαδρομών μεταφοράς του φυσικού αερίου από την ανατολή στη δύση.
    
   Αυτό που κάνει τις προοπτικές της Ελλάδας ακόμα πιο συναρπαστικές, είναι οι ανακαλύψεις υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο- στα ύδατα ανοικτά της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Κύπρου. Αυτή την περίοδο γίνονται έρευνες για μεγαλύτερα κοιτάσματα στην Κρήτη, ενώ υπάρχουν ελπίδες η Ελλάδα μια μέρα να γίνει «μια νέα Νορβηγία». Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ιταλία συνεργάζονται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φέρουν το φυσικό αυτό αέριο προς την Ευρώπη με την «East-Med-Pipeline».
    
   Όπως σημειώνει η Hasselblatt, για 30 χρόνια πριν την κρίση, η Ελλάδα έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας. Τώρα τα πράγματα δείχνουν επιτέλους να αλλάζουν, με την πιστωτική πολιτική της κυβέρνησης, τα ερευνητικά έργα σε Ιόνιο και Κρήτη να έχουν εγκριθεί, εταιρείες όπως η Total, η ExxonMobil και η Eni έχουν εκδηλώσει έμπρακτο ενδιαφέρον για μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα.
    
   Το μόνο που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να έχει ολοκληρώσει τα έργα υποδομής μέχρι το 2020 και να έχει το σθένος και την αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί τις επενδύσεις, με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την οικονομία.
    
   Πηγή: https://emea.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE/533139/533139/

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Τριμερείς συνομιλίες για την αναδιατύπωση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD), αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα ο Επίτροπος για το Κλίμα, Miguel Arias Cañete.
    
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι το ήμισυ της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ προέρχεται από τη θέρμανση κτιρίων – είτε σε ιδιωτικές κατοικίες, εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
    
   «Ο Επίτροπος έχει δεσμευτεί να προωθήσει και να προχωρήσει σε όλα τα θέματα ενεργειακής και κλιματικής φύσης για τα οποία είναι υπεύθυνος», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής στη EURACTIV, λέγοντας ότι «παρακολούθησε όλες τις συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου» και θα είναι παρών στις διαβουλεύσεις της Τρίτης.
    
   Η παρουσία του κ. Cañete στις συνομιλίες αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης συνειδητοποίησης από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι τα κτίρια αποτελούν κεντρικό κομμάτι του παζλ, όσον αφορά την μείωση του άνθρακα στον ενεργειακό τομέα και προσφέρουν πολλαπλά οφέλη πέρα ​​από την εξοικονόμηση ενέργειας.
    
   «Αυτό είναι ανήκουστο. Δεν έχω δει ποτέ έναν Επίτροπο να συμμετέχει σε τριμερή διάσκεψη», αναφέρει βετεράνος μιας ομάδας λόμπι των Βρυξελλών.
    
   «Δεν έχουν συμβεί πολλά από τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν το Νοέμβριο», λέει η Arianna Vitali Roscini, η οποία ακολουθεί την πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στο γραφείο της WWF της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Η εσθονική Προεδρία της ΕΕ, η οποία καθοδηγεί τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 28 προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός με το Κοινοβούλιο, δεν έχει εντολή να προχωρήσει πέρα από τη χαρτογράφηση των διαφορετικών θέσεων που εκφράζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, εξηγεί η κ. Roscini.
    
   Ο πολιτικός διάλογος θα επικεντρωθεί σε βασικά στοιχεία που περιλαμβάνουν σχέδια μακροπρόθεσμης ανακαίνισης και επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, της e-κινητικότητας και των «απανθρακοποιημένων» αποθεμάτων κτιρίων έως το 2025.
    
   Κανένα χρονοδιάγραμμα
    
   Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι οι χώρες της ΕΕ απλά δεν θέλουν να επιβληθούν σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας που πρέπει να επιτευχθεί στον οικοδομικό τομέα, σύμφωνα με αρκετές πηγές της ΕΕ. Πρόκειται για μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές ανακαίνισης που υποτίθεται ότι θα υιοθετήσουν τα κράτη μέλη με στόχο τη σταδιακή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο απόθεμα των κτιρίων μέχρι το 2050.
    
   «Είναι σαφές ότι [τα κράτη μέλη της ΕΕ] θέλουν μια διατύπωση που να είναι όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστική», επιβεβαίωσε πηγή βιομηχανίας στις Βρυξέλλες.
    
   Επιπλέον, οι εθνικοί εκπρόσωποι φαίνονται απρόθυμοι να κλείσουν ένα κενό στο σχέδιο οδηγίας, το οποίο θα επέτρεπε στις κατοικίες που χρησιμοποιούν ΑΠΕ να χαρακτηρίζονται ως πιο ενεργειακά αποδοτικές από άλλες, ακόμη και όταν δεν έχουν επαρκή μόνωση και σπαταλούν τεράστια ποσά θερμότητας.
    
   Συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων
    
   Το Κοινοβούλιο επιθυμεί τα δεσμευτικά μέτρα που θεσπίστηκαν για τα μεγάλα εμπορικά κτίρια από το 2023, αλλά οι χώρες της ΕΕ υποστηρίζουν ότι είναι υπερβολικά τεχνικό ζήτημα, σύμφωνα με πηγή της βιομηχανίας. «Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή στο Συμβούλιο», εξηγεί η πηγή, λέγοντας ότι τα κράτη μέλη θέλουν να παραμείνουν ελεύθερα να αποφασίσουν τον καλύτερο τρόπο εξοικονόμησης με τα λεγόμενα «εναλλακτικά μέτρα».
    
   Ένας πιθανός συμβιβασμός θα μπορούσε να είναι η αύξηση του κατώτατου ορίου, έτσι ώστε μόνο τα μεγάλα εμπορικά κτίρια να καλύπτονται από αυτή την υποχρέωση.
    
   «Είναι κάτι σαν το Dieselgate: στην πραγματική ζωή, οδηγείτε στα 50 ή 70 km/h, αλλά οι δοκιμές υποθέτουν ότι οδηγείτε στα 130km/h. Εάν οι δοκιμές γίνουν σε πραγματικές συνθήκες, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αρκετά διαφορετικό», εξηγεί η πηγή.
    
   Σύμφωνα με την κ. Roscini, το Κοινοβούλιο βρίσκεται «σε καλή διαπραγματευτική θέση» και δεν κινδυνεύει να επιτύχει συμφωνία με κάθε κόστος. «Συνεπώς, εάν η εσθονική προεδρία επιθυμεί να καταλήξει σε μια συμφωνία, θα πρέπει να κάνει μια κίνηση», τόνισε. «Εάν αποτύχει, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ένας τρίτος γύρος τριμερών διαπραγματεύσεων πριν από το τέλος του έτους», κατέληξε.
    
   «Ανησυχούμε για το γεγονός ότι η Προεδρία φαίνεται να προσπαθεί να επιτύχει μια συμφωνία για την οδηγία EPBD με την επιφύλαξη ενός σωστού συμβιβασμού που θα έχει συνέπειες για την επόμενη δεκαετία», ανέφερε πηγή στον τομέα ανακαίνισης των κτιρίων.
    
   «Ο συμβιβασμός σε σημαντικά στοιχεία, όπως ένα σαφές και σταθερό μακροπρόθεσμο πλαίσιο ανανέωσης δεν θα επιτρέψει στην ΕΕ να υλοποιήσει τη Συμφωνία του Παρισιού», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του EuroACE, Adrian Joyce.
    
   Πηγή: http://www.euractiv.gr/section/energia/news/ee-konta-se-symfonia-gia-tin-energiaki-apodosi-ton-ktirion/

   By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

   Αλλα 21 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βορειοανατολικό Αιγαίο παίρνουν «σειρά» στη λίστα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με υποβρύχια καλώδια, προκειμένου να περιοριστεί το υψηλό κόστος ηλεκτροδότησής τους, που κυμαίνεται μεταξύ €500 και €800 εκατ. το χρόνο και καλύπτεται από τους καταναλωτές μέσω του λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
    
   Η επιστημονική επιτροπή που είχε συστήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Δεκέμβριο του 2015 για να μελετήσει τη βέλτιστη λύση για την ηλεκτροδότηση των νησιών (διασυνδέσεις με το ηπειρωτικό δίκτυο ή διατήρηση με ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των τοπικών αυτόνομων μονάδων) βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του έργου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, εισηγείται τη διασύνδεση της πλειονότητας των νησιών, σε συνέχεια της διασύνδεσης των πρώτων νησιών των Κυκλάδων που ήδη υλοποιείται.
    
   Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νίκος Μπουλαξής, με την υλοποίηση των διασυνδέσεων θα ενσωματωθεί στο ηπειρωτικό Σύστημα το 80 % τουλάχιστον της ενέργειας που παράγεται σήμερα στα νησιά από ακριβές και ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο όφελος για τους καταναλωτές μπορεί να κυμανθεί μεταξύ τα 400 και 650 εκατ. ευρώ το χρόνο.
    
   Αναλυτικά, ο προγραμματισμός των διασυνδέσεων έχει ως εξής:
    
   -Είναι, ήδη, σε εξέλιξη η πρώτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με Λαύριο και Τήνο, Πάρο και Μύκονο (ήδη είναι διασυνδεδεμένες μέσω Εύβοιας η 'Ανδρος και η Τήνος). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2018.
    
   -Η δεύτερη φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων, που έχει ήδη εγκριθεί, περιλαμβάνει τις συνδέσεις Πάρου - Νάξου και Νάξου - Μυκόνου καθώς και την αναβάθμιση της σύνδεσης μεταξύ 'Ανδρου και Ν. Εύβοιας. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019.
    
   -Η τρίτη φάση για τις Κυκλάδες, που επίσης έχει εγκριθεί, συνίσταται στην πόντιση δεύτερου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου - Σύρου με προοπτική λειτουργίας το 2022.
    
   -Ειλημμένη είναι επίσης η απόφαση για διασύνδεση της Κρήτης, η οποία (λόγω μεγέθους) θα αφαιρέσει σημαντικό βάρος από τους ώμους των καταναλωτών. Θα προηγηθεί η λεγόμενη «μικρή» διασύνδεση ικανότητας 2x140 μεγαβάτ από την Πελοπόννησο με προοπτική ολοκλήρωσης το 2020, και η «μεγάλη», ικανότητας 2x500 MW, μέσω Αττικής, για την οποία η ΡΑΕ έχει θέσει στόχο να ολοκληρωθεί το 2021-2022, νωρίτερα από τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ. Η μεγάλη διασύνδεση σχετίζεται και με το μεγάλο έργο της διασύνδεσης με την Κύπρο (Euro Asia Interconnector).
    
   Τα νέα έργα που εισηγείται η Επιτροπή ως ώριμα και βιώσιμα και τίθενται υπό την έγκριση της ΡΑΕ περιλαμβάνουν:
    
   -Τέταρτη φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων στην οποία εντάσσονται οι εξής διασυνδέσεις:
    
   Πάρος - Σαντορίνη - Φολέγανδρος - Μήλος - Σίφνος - Σύρος,
    
   Νάξος - Δονούσα, Νάξος - Σχοινούσα - Αμοργός και Κουφονήσι- Σχοινούσα - Ηρακλειά,
    
   Πάρος - Ίος - Σίκινος - Φολέγανδρος,
    
   Σίφνος - Σέριφος - Κύθνος,
    
   Λαύριο - Κέα,
    
   Σαντορίνη - Ανάφη - Αστυπάλαια.
    
   Εξετάζονται, επίσης, εναλλακτικά σενάρια όπως η διασύνδεση Σύρου - Σερίφου - Μήλου, αντί για Σύρο - Σίφνο - Μήλο, περίπτωση κατά την οποία η Σίφνος θα διασυνδεθεί με τη Σέριφο και η τελευταία με το Λαύριο.
    
   -Για τα Δωδεκάνησα η εισήγηση προβλέπει την κατασκευή διασύνδεσης Λαυρίου - Κω και διακλάδωση από την Κω προς Κάλυμνο και Ρόδο. Εναλλακτικά εξετάζεται η διασύνδεση μέσω Κρήτης.
    
   -Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αν και προκρίνεται ως οικονομικότερη η λύση της κατασκευής νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, εξετάζονται δύο εναλλακτικές διασυνδέσεων:
    
   Αλιβέρι - Σκύρος - Μυτιλήνη, Μυτιλήνη - Χίος - Σάμος και Μυτιλήνη - Λήμνος - Αγ. Ευστράτιος ή εναλλακτικά να γίνει απευθείας η διασύνδεση Αλιβέρι - Μυτιλήνη και ξεχωριστά Αλιβέρι - Σκύρος.
    
   Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, οι διασυνδέσεις των νησιών επιφέρουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
    
   Ελάφρυνση των καταναλωτών, σε βάθος χρόνου και με την πρόοδο των διασυνδέσεων, από τις επιβαρύνσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
    
   Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος των νησιών από την παύση λειτουργίας των ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών.
    
   Μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές καυσίμων.
    
   Εκμετάλλευση του υψηλού αιολικού και ηλιακού δυναμικού των νησιών για την παραγωγή ενέργειας.
    
   Διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας τροφοδότησης για τα νησιά, ενίσχυση της αναπτυξιακής τους πορείας.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/el/content/Ilektriki_diasundesi_me_upobruchia_kalodia_se_21_nisia_tou_Aigaiou/#.WiUMeFVl-70
  Sign in to follow this  
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.