Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Αλλάζουν 17 φόροι ακινήτων το 2019 - Αναλυτικοί Πίνακες

  Μεταβολές σε 17 φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας έρχονται σε χιλιάδες περιοχές της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2019, όταν θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, όπως προέκυψαν από την «αναπροσαρμογή» της 12ης Ιουνίου 2018.

  Οι νέες αντικειμενικές τιμές εφαρμόζονται μέχρι τις 31-12-2018 μόνο για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Για τον υπολογισμό όλων των υπολοίπων φόρων και τελών που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι προηγούμενες τιμές. Από την 1η-1-2019 όμως όλοι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις στα ακίνητα θα προσδιορίζονται με βάση τις νέες

  Ουσιαστικά, οι αντικειμενικές τιμές θα αλλάξουν από την 1η-1-2019 στο 58% των "ζωνών" όλης της χώρας, δηλαδή στην πλειονότητα των περιοχών όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων.

  Δεδομένου ότι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων (Φ.Μ.Α., Φ.Π.Α.. φόροι χρησικτησίας, φόροι διανομής, δημοτικοί φόροι μεταβιβαστικών συμβολαίων, λοιπά τέλη μεταβιβαστικών συμβολαίων) εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές τιμές:

  - Σε όποιες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές αναμένεται να αυξηθούν, οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητα θα πρέπει να ολοκληρώσουν πριν την λήξη του έτους την σύναψη των μεταβιβαστικών συμβολαίων με τους πωλητές, ώστε να γλιτώσουν από την πληρωμή των επιπλέον φόρων που θα προκύψουν το επόμενο έτος λόγω υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με βάση τις νέες αυξημένες αντικειμενικές τιμές.

  -Αντιθέτως, σε όποιες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές θα μειωθούν από την 1η-1-2019 οι υποψήφιοι αγοραστές θα είναι καλό να περιμένουν να έλθει το νέο έτος για να προχωρήσουν στην σύναψη των συμβολαίων.

  Αναλυτικά, από τη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των αντικειμενικών τιμών ζώνης (των τιμών αφετηρίας ανά τ.μ. που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των ακινήτων) στο 58% των περιοχών της χώρας θα επηρεαστούν από την 1η-1-2019 οι ακόλουθες κατηγορίες φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων στην ακίνητη περιουσία:

  1) Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας:

  - έως 200.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από άγαμο

  - έως 250.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, που δεν βαρύνονται με τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.

  2) Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επίσης με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

  3) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

  4) Ο φόρος ανταλλαγής - συνένωσης οικοπέδων.

  5) Ο φόρος διανομής ακινήτων.

  6) Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

  7) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

  8) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

  9) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

  10) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.

  11) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10%. Σε περίπτωση γονικής παροχής πρώτης κατοικίας ισχύει επιπλέον αφορολόγητο όριο:

  - 200.000 ευρώ για άγαμο

  - 250.000 ευρώ για έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, που δεν βαρύνονται με τέκνα.

  Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.

  12) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

  13) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

  14) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

  15) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

  16) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

  17) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.

  ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ O ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (Φ.Μ.Α.) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ. 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 16 ΕΤΩΝ

  ΑΘΗΝΑ Φ.Μ.Α. 2018 ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ.Μ.Α. 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
  ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1.848 2.688 1.350 1.600 2.268 2.688 22,73 0,00
  ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1.932 5.544 1.400 2.950 2.352 4.956 21,74 -10,61
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2.016 4.704 1.400 2.800 2.352 4.704 16,67 0,00
  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 1.176 1.596 800 1.000 1.344 1.680 14,29 5,26
  ΙΛΙΟΝ 1.260 1.512 850 1.000 1.428 1.680 13,33 11,11
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1.260 1.848 850 1.150 1.428 1.932 13,33 4,55
  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 2.100 3.528 1.400 2.050 2.352 3.444 12,00 -2,38
  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2.100 2.856 1.400 1.800 2.352 3.024 12,00 5,88
  ΓΛΥΦΑΔΑ 2.100 7.728 1.400 4.450 2.352 7.476 12,00 -3,26
  ΕΚΑΛΗ 2.856 7.644 1.900 3.850 3.192 6.468 11,76 -15,38
  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.512 2.100 1.000 1.300 1.680 2.184 11,11 4,00
  ΜΟΣΧΑΤΟ 1.596 3.024 1.050 1.800 1.764 3.024 10,53 0,00
  ΥΜΗΤΤΟΣ 1.764 1.848 1.150 1.200 1.932 2.016 9,52 9,09
  ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 2.016 3.108 1.300 1.900 2.184 3.192 8,33 2,70
  ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1.260 1.428 800 950 1.344 1.596 6,67 11,76
  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1.428 2.016 900 1.200 1.512 2.016 5,88 0,00
  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1.512 1.596 950 1.000 1.596 1.680 5,56 5,26
  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1.512 1.848 950 1.150 1.596 1.932 5,56 4,55
  ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 1.512 1.764 950 1.050 1.596 1.764 5,56 0,00
  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1.512 1.848 950 1.150 1.596 1.932 5,56 4,55
  ΓΑΛΑΤΣΙ 1.596 2.100 1.000 1.300 1.680 2.184 5,26 4,00
  ΔΑΦΝΗ 1.596 1.848 1.000 1.150 1.680 1.932 5,26 4,55
  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1.596 3.360 1.000 2.000 1.680 3.360 5,26 0,00
  5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.680 2.100 1.050 1.250 1.764 2.100 5,00 0,00
  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1.680 2.772 1.050 1.650 1.764 2.772 5,00 0,00
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.764 2.604 1.100 1.550 1.848 2.604 4,76 0,00
  ΚΗΦΙΣΙΑ 1.764 6.384 1.100 3.500 1.848 5.880 4,76 -7,89
  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1.848 2.184 1.150 1.350 1.932 2.268 4,55 3,85
  ΦΙΛΟΘΕΗ 3.864 8.820 2.400 4.150 4.032 6.972 4,35 -20,95
  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.016 2.856 1.250 1.800 2.100 3.024 4,17 5,88
  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2.016 2.352 1.250 1.450 2.100 2.436 4,17 3,57
  ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2.016 3.780 1.250 2.200 2.100 3.696 4,17 -2,22
  ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2.016 3.024 1.250 1.800 2.100 3.024 4,17 0,00
  ΑΛΙΜΟΣ 2.100 4.032 1.300 2.500 2.184 4.200 4,00 4,17
  ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2.100 2.772 1.300 1.700 2.184 2.856 4,00 3,03
  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 2.100 4.704 1.300 2.750 2.184 4.620 4,00 -1,79
  ΠΕΥΚΗ 2.100 2.688 1.300 1.650 2.184 2.772 4,00 3,13
  ΠΕΝΤΕΛΗ 2.940 3.864 1.800 2.300 3.024 3.864 2,86 0,00
  1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.596 11.760 950 8.450 1.596 14.196 0,00 20,71
  2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.596 14.280 950 9.000 1.596 15.120 0,00 5,88
  3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.512 3.864 900 2.350 1.512 3.948 0,00 2,17
  4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.512 2.016 900 1.200 1.512 2.016 0,00 0,00
  6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.512 2.604 900 1.500 1.512 2.520 0,00 -3,23
  7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.764 5.040 1.050 2.850 1.764 4.788 0,00 -5,00
  ΑΙΓΑΛΕΩ 1.344 2.016 800 1.250 1.344 2.100 0,00 4,17
  ΒΥΡΩΝΑΣ 1.512 2.184 900 1.450 1.512 2.436 0,00 11,54
  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2.016 2.604 1.200 1.550 2.016 2.604 0,00 0,00
  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1.596 2.772 950 1.650 1.596 2.772 0,00 0,00
  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1.512 2.352 900 1.400 1.512 2.352 0,00 0,00
  ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 2.436 3.276 1.450 2.000 2.436 3.360 0,00 2,56
  ΠΑΠΑΓΟΥ 3.444 3.444 2.050 2.050 3.444 3.444 0,00 0,00
  ΤΑΥΡΟΣ 1.344 1.596 800 1.000 1.344 1.680 0,00 5,26
  ΧΑΪΔΑΡΙ 1.428 2.100 850 1.300 1.428 2.184 0,00 4,00
  ΨΥΧΙΚΟ 4.956 7.056 2.900 4.200 4.872 7.056 -1,69 0,00
                   
                   
  ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φ.Μ.Α. 2018 ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ.Μ.Α. 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
  ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  ΠΕΡΑΜΑ 1.008 1.260 750 900 1.260 1.512 25,00 20,00
  ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 1.176 1.512 800 950 1.344 1.596 14,29 5,56
  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 1.176 1.512 800 900 1.344 1.512 14,29 0,00
  ΣΕΛΗΝΙΑ 924 1.260 600 800 1.008 1.344 9,09 6,67
  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1.092 1.260 700 800 1.176 1.344 7,69 6,67
  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 1.176 1.932 750 1.100 1.260 1.848 7,14 -4,35
  ΜΕΘΑΝΑ 1.344 1.428 850 900 1.428 1.512 6,25 5,88
  ΝΙΚΑΙΑ 1.344 2.016 850 1.200 1.428 2.016 6,25 0,00
  ΠΟΡΟΣ 1.428 2.100 900 1.300 1.512 2.184 5,88 4,00
  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 1.512 2.016 950 1.200 1.596 2.016 5,56 0,00
  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1.512 4.704 950 2.800 1.596 4.704 5,56 0,00
  ΣΠΕΤΣΕΣ 1.596 7.392 1.000 4.450 1.680 7.476 5,26 1,14
  ΥΔΡΑ 2.016 7.056 1.250 4.200 2.100 7.056 4,17 0,00
  ΑΙΑΝΤΕΙΟ 1.176 1.344 700 800 1.176 1.344 0,00 0,00
  ΑΙΓΙΝΑ 1.512 2.856 900 1.700 1.512 2.856 0,00 0,00
  ΓΑΛΑΤΑΣ 1.512 1.512 900 900 1.512 1.512 0,00 0,00
  ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 1.008 1.092 600 650 1.008 1.092 0,00 0,00
  ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1.092 1.680 650 1.050 1.092 1.764 0,00 5,00
                   
                   
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Φ.Μ.Α. 2018 ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ.Μ.Α. 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
  ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1.008 1.092 750 900 1.260 1.512 25,00 38,46
  ΚΕΡΑΤΕΑ 1.260 1.512 900 1.350 1.512 2.268 20,00 50,00
  ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1.596 2.772 1.100 1.650 1.848 2.772 15,79 0,00
  ΩΡΩΠΟΣ 1.092 1.092 750 750 1.260 1.260 15,38 15,38
  ΠΑΛΛΗΝΗ 1.764 2.352 1.200 1.450 2.016 2.436 14,29 3,57
  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 3.612 14.784 2.400 8.900 4.032 14.952 11,63 1,14
  ΚΟΥΒΑΡΑΣ 1.512 1.512 1.000 1.000 1.680 1.680 11,11 11,11
  ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1.680 1.848 1.100 1.150 1.848 1.932 10,00 4,55
  ΣΤΑΜΑΤΑ 2.016 2.604 1.300 1.450 2.184 2.436 8,33 -6,45
  ΣΑΡΩΝΙΔΑ 2.100 4.032 1.350 2.300 2.268 3.864 8,00 -4,17
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 1.092 1.092 700 700 1.176 1.176 7,69 7,69
  ΣΥΚΑΜΙΝΟ 1.092 1.092 700 700 1.176 1.176 7,69 7,69
  ΑΡΤΕΜΙΔΑ 1.176 1.764 750 1.150 1.260 1.932 7,14 9,52
  ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 1.176 1.512 750 950 1.260 1.596 7,14 5,56
  ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.512 1.512 950 950 1.596 1.596 5,56 5,56
  ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1.512 2.016 950 1.300 1.596 2.184 5,56 8,33
  ΚΟΡΩΠΙ 1.512 1.848 950 1.100 1.596 1.848 5,56 0,00
  ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.512 1.512 950 950 1.596 1.596 5,56 5,56
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1.512 1.848 950 1.100 1.596 1.848 5,56 0,00
  ΠΙΚΕΡΜΙ 1.596 2.856 1.000 1.650 1.680 2.772 5,26 -2,94
  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.680 2.184 1.050 1.250 1.764 2.100 5,00 -3,85
  ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 1.680 1.680 1.050 1.050 1.764 1.764 5,00 5,00
  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1.680 6.972 1.050 3.150 1.764 5.292 5,00 -24,10
  ΓΕΡΑΚΑΣ 1.764 2.100 1.100 1.300 1.848 2.184 4,76 4,00
  ΒΑΡΗ 1.848 6.804 1.150 3.050 1.932 5.124 4,55 -24,69
  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1.848 2.016 1.150 1.250 1.932 2.100 4,55 4,17
  ΔΡΟΣΙΑ 2.268 3.108 1.400 1.800 2.352 3.024 3,70 -2,70
  ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1.764 2.856 1.050 1.700 1.764 2.856 0,00 0,00
  ΑΝΘΟΥΣΑ 1.512 1.596 900 950 1.512 1.596 0,00 0,00
  ΑΝΟΙΞΗ 2.016 2.772 1.200 1.450 2.016 2.436 0,00 -12,12
  ΑΧΑΡΝΕΣ 1.176 2.016 700 1.250 1.176 2.100 0,00 4,17
  ΒΑΡΝΑΒΑΣ 1.092 1.092 650 650 1.092 1.092 0,00 0,00
  ΒΟΥΛΑ 2.604 6.216 1.550 3.600 2.604 6.048 0,00 -2,70
  ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1.512 5.208 900 2.500 1.512 4.200 0,00 -19,35
  ΚΑΛΑΜΟΣ 1.260 2.016 750 1.200 1.260 2.016 0,00 0,00
  ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 1.260 1.764 750 1.100 1.260 1.848 0,00 4,76
  ΛΑΥΡΙΟ 1.092 2.352 650 1.400 1.092 2.352 0,00 0,00
  ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1.848 3.360 1.100 2.000 1.848 3.360 0,00 0,00
  ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 1.344 1.512 800 900 1.344 1.512 0,00 0,00
  ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 1.848 2.436 1.100 1.550 1.848 2.604 0,00 6,90
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 1.092 1.428 650 750 1.092 1.260 0,00 -11,76
  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 1.512 2.772 900 1.600 1.512 2.688 0,00 -3,03
  ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 1.344 2.100 800 1.150 1.344 1.932 0,00 -8,00
  ΠΑΙΑΝΙΑ 1.512 2.016 900 1.200 1.512 2.016 0,00 0,00
  ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1.848 2.772 1.100 1.600 1.848 2.688 0,00 -3,03
  ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 3.192 3.192 1.900 1.900 3.192 3.192 0,00 0,00
  ΡΑΦΗΝΑ 2.100 3.360 1.250 1.950 2.100 3.276 0,00 -2,50
  ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 1.512 1.848 900 1.100 1.512 1.848 0,00 0,00
  ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 1.428 2.688 800 1.450 1.344 2.436 -5,88 -9,38
                   
                   
  ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Φ.Μ.Α. 2018 ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ.Μ.Α. 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
  ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1.092 1.428 800 950 1.344 1.596 23,08 11,76
  ΝΕΟ ΜΕΛΙ 1.008 1.008 650 650 1.092 1.092 8,33 8,33
  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1.092 1.260 700 850 1.176 1.428 7,69 13,33
  ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1.092 1.512 700 950 1.176 1.596 7,69 5,56
  ΟΙΝΟΗ 1.092 1.092 700 700 1.176 1.176 7,69 7,69
  ΠΑΧΗ 1.092 1.344 700 850 1.176 1.428 7,69 6,25
  ΜΑΓΟΥΛΑ 1.176 1.512 750 900 1.260 1.512 7,14 0,00
  ΚΙΝΕΤΑ 1.260 1.764 800 1.100 1.344 1.848 6,67 4,76
  ΦΥΛΗ 1.260 1.260 800 800 1.344 1.344 6,67 6,67
  ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 1.176 1.596 700 950 1.176 1.596 0,00 0,00
  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 1.008 1.092 600 700 1.008 1.176 0,00 7,69
  ΒΙΛΙΑ 1.344 1.344 800 800 1.344 1.344 0,00 0,00
  ΕΡΥΘΡΕΣ 1.008 1.092 600 600 1.008 1.008 0,00 -7,69
  ΖΕΦΥΡΙ 1.092 1.092 650 650 1.092 1.092 0,00 0,00
  ΜΑΝΔΡΑ 1.092 1.512 650 900 1.092 1.512 0,00 0,00
  ΜΕΓΑΡΑ 1.008 1.680 600 1.000 1.008 1.680 0,00 0,00
  ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 1.260 1.512 750 900 1.260 1.512 0,00 0,00
                   
                   
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φ.Μ.Α. 2018 ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ.Μ.Α. 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
  ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  ΣΤΑΥΡΟΣ 1.008 1.596 800 950 1.344 1.596 33,33 0,00
  ΣΥΚΕΕΣ 1.260 2.016 850 1.150 1.428 1.932 13,33 -4,17
  ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1.344 2.016 900 950 1.512 1.596 12,50 -20,83
  ΤΡΙΛΟΦΟ 1.344 1.344 900 800 1.512 1.344 12,50 0,00
  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1.344 1.848 900 1.100 1.512 1.848 12,50 0,00
  ΠΥΛΑΙΑ 1.596 3.948 1.050 2.100 1.764 3.528 10,53 -10,64
  ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1.596 2.016 1.050 1.200 1.764 2.016 10,53 0,00
  ΚΟΥΦΑΛΙΑ 840 1.092 550 650 924 1.092 10,00 0,00
  ΣΙΝΔΟΣ 840 1.176 550 650 924 1.092 10,00 -7,14
  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 924 1.092 600 650 1.008 1.092 9,09 0,00
  ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1.008 1.512 650 950 1.092 1.596 8,33 5,56
  ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 1.092 1.932 700 1.150 1.176 1.932 7,69 0,00
  ΕΞΟΧΗ 1.092 1.512 700 900 1.176 1.512 7,69 0,00
  ΦΙΛΥΡΟ 1.092 1.512 700 900 1.176 1.512 7,69 0,00
  ΚΑΡΔΙΑ 1.176 1.344 750 800 1.260 1.344 7,14 0,00
  ΒΑΣΙΛΙΚΑ 1.260 1.260 800 800 1.344 1.344 6,67 6,67
  ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.428 2.100 900 1.250 1.512 2.100 5,88 0,00
  3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.596 2.352 1.000 1.300 1.680 2.184 5,26 -7,14
  ΘΕΡΜΗ 1.680 2.100 1.050 1.250 1.764 2.100 5,00 0,00
  5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.764 5.376 1.100 3.000 1.848 5.040 4,76 -6,25
  2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.512 2.856 900 1.400 1.512 2.352 0,00 -17,65
  4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.100 2.436 1.250 1.450 2.100 2.436 0,00 0,00
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 924 1.092 550 600 924 1.008 0,00 -7,69
  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 1.260 1.848 750 1.000 1.260 1.680 0,00 -9,09
  ΕΥΚΑΡΠΙΑ 1.092 1.092 650 700 1.092 1.176 0,00 7,69
  ΕΥΟΣΜΟΣ 1.260 1.932 750 950 1.260 1.596 0,00 -17,39
  ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 1.092 1.512 650 750 1.092 1.260 0,00 -16,67
  ΚΙΣΣΟΣ 1.260 1.260 750 750 1.260 1.260 0,00 0,00
  ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 1.176 1.344 700 800 1.176 1.344 0,00 0,00
  ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 1.260 1.512 750 900 1.260 1.512 0,00 0,00
  ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 1.260 1.512 750 900 1.260 1.512 0,00 0,00
  ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1.764 1.764 1.050 1.050 1.764 1.764 0,00 0,00
  ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 1.344 2.016 800 1.250 1.344 2.100 0,00 4,17
  ΠΕΡΑΙΑ 1.428 2.100 850 1.500 1.428 2.520 0,00 20,00
  ΠΛΑΓΙΑΡΙ 1.428 1.680 850 1.000 1.428 1.680 0,00 0,00
  ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 1.092 1.764 650 1.000 1.092 1.680 0,00 -4,76
  ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 1.428 1.428 850 850 1.428 1.428 0,00 0,00
  ΤΡΙΑΔΙ 1.512 1.512 900 900 1.512 1.512 0,00 0,00
  ΧΑΛΑΣΤΡΑ 840 1.092 500 600 840 1.008 0,00 -7,69
  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 1.092 1.260 650 750 1.092 1.260 0,00 0,00
  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3.444 5.880 1.950 2.250 3.276 3.780 -4,88 -35,71
  ΝΕΑΠΟΛΗ 1.512 2.016 850 1.050 1.428 1.764 -5,56 -12,50
  ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 1.092 1.092 600 600 1.008 1.008 -7,69 -7,69
  ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 1.092 1.260 600 750 1.008 1.260 -7,69 0,00
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 1.092 1.596 600 850 1.008 1.428 -7,69 -10,53
  ΕΠΑΝΟΜΗ 1.092 1.344 600 700 1.008 1.176 -7,69 -12,50
  ΠΟΛΙΧΝΗ 1.092 1.848 600 1.050 1.008 1.764 -7,69 -4,55
  ΜΕΝΕΜΕΝΗ 1.008 2.100 550 900 924 1.512 -8,33 -28,00
  1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.848 7.728 1.000 4.850 1.680 8.148 -9,09 5,43
  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 2.016 5.880 750 2.750 1.260 4.620 -37,50 -21,43
                   
  ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ Φ.Μ.Α. 2018 ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ.Μ.Α. 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Μ.Α.
  ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  ΤΗΝΟΣ 1.344 2.940 1.250 1.950 2.100 3.276 56,25 11,43
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.092 2.772 1.000 1.850 1.680 3.108 53,85 12,12
  ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 924 1.512 800 1.100 1.344 1.848 45,45 22,22
  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 1.008 3.108 850 1.900 1.428 3.192 41,67 2,70
  ΜΥΚΟΝΟΣ 3.948 8.400 3.200 4.900 5.376 8.232 36,17 -2,00
  ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1.764 3.192 1.400 2.100 2.352 3.528 33,33 10,53
  ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1.008 2.436 800 1.500 1.344 2.520 33,33 3,45
  ΘΗΡΑ-ΟΙΑ 2.436 9.576 1.800 5.700 3.024 9.576 24,14 0,00
  ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ 1.680 3.192 1.200 2.000 2.016 3.360 20,00 5,26
  ΧΑΝΙΑ 1.428 3.108 1.000 1.850 1.680 3.108 17,65 0,00
  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1.092 2.016 750 1.200 1.260 2.016 15,38 0,00
  ΚΕΡΚΥΡΑ 1.764 5.124 1.200 3.650 2.016 6.132 14,29 19,67
  ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1.344 2.856 900 1.700 1.512 2.856 12,50 0,00
  ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 1.344 2.268 900 1.450 1.512 2.436 12,50 7,41
  ΑΡΑΧΩΒΑ 1.428 2.268 950 1.350 1.596 2.268 11,76 0,00
  ΑΡΓΟΣ 1.008 1.848 650 1.100 1.092 1.848 8,33 0,00
  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1.008 1.848 650 1.100 1.092 1.848 8,33 0,00
  ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1.008 1.512 650 1.100 1.092 1.848 8,33 22,22
  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1.008 1.512 650 900 1.092 1.512 8,33 0,00
  ΚΩΣ 1.008 2.436 650 1.450 1.092 2.436 8,33 0,00
  ΠΑΤΡΑ 1.008 2.856 650 1.650 1.092 2.772 8,33 -2,94
  ΣΠΑΡΤΗ 1.008 2.100 650 1.250 1.092 2.100 8,33 0,00
  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1.092 1.848 700 1.450 1.176 2.436 7,69 31,82
  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1.092 2.940 700 1.750 1.176 2.940 7,69 0,00
  ΛΑΡΙΣΑ 1.092 2.688 700 1.400 1.176 2.352 7,69 -12,50
  ΛΕΙΒΑΔΙΑ 1.092 2.016 700 1.200 1.176 2.016 7,69 0,00
  ΤΡΙΠΟΛΗ 1.092 2.184 700 1.200 1.176 2.016 7,69 -7,69
  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1.176 2.604 750 1.550 1.260 2.604 7,14 0,00
  ΛΕΥΚΑΔΑ 1.260 2.100 800 1.250 1.344 2.100 6,67 0,00
  ΧΙΟΣ 1.260 2.436 800 1.450 1.344 2.436 6,67 0,00
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.344 3.444 850 2.050 1.428 3.444 6,25 0,00
  ΡΕΘΥΜΝΟ 1.344 3.024 850 1.800 1.428 3.024 6,25 0,00
  ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ 2.184 8.064 1.350 4.950 2.268 8.316 3,85 3,13
  ΑΓΡΙΝΙΟ 924 1.596 550 900 924 1.512 0,00 -5,26
  ΑΙΓΙΟ 1.008 1.680 600 1.000 1.008 1.680 0,00 0,00
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1.344 2.100 800 1.300 1.344 2.184 0,00 4,00
  ΑΜΦΙΣΣΑ 1.008 1.344 600 800 1.008 1.344 0,00 0,00
  ΑΡΤΑ 1.008 1.848 600 1.100 1.008 1.848 0,00 0,00
  ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 1.008 2.436 600 1.450 1.008 2.436 0,00 0,00
  ΒΕΡΟΙΑ 1.092 2.184 650 1.150 1.092 1.932 0,00 -11,54
  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1.008 1.512 600 800 1.008 1.344 0,00 -11,11
  ΓΡΕΒΕΝΑ 924 1.092 550 650 924 1.092 0,00 0,00
  ΔΡΑΜΑ 1.008 1.512 600 900 1.008 1.512 0,00 0,00
  ΕΔΕΣΣΑ 1.008 1.764 600 1.000 1.008 1.680 0,00 -4,76
  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1.344 2.268 800 1.400 1.344 2.352 0,00 3,70
  ΚΑΒΑΛΑ 1.260 2.520 750 1.550 1.260 2.604 0,00 3,33
  ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1.008 1.764 600 1.050 1.008 1.764 0,00 0,00
  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.176 1.848 700 1.100 1.176 1.848 0,00 0,00
  ΚΙΛΚΙΣ 1.008 1.512 600 900 1.008 1.512 0,00 0,00
  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1.176 1.764 700 1.050 1.176 1.764 0,00 0,00
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1.344 2.436 800 1.400 1.344 2.352 0,00 -3,45
  ΛΑΜΙΑ 1.092 2.100 650 1.200 1.092 2.016 0,00 -4,00
  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1.008 1.596 600 950 1.008 1.596 0,00 0,00
  ΝΑΞΟΣ 1.512 3.276 900 1.950 1.512 3.276 0,00 0,00
  ΝΑΥΠΛΙΟ 1.512 3.192 900 1.950 1.512 3.276 0,00 2,63
  ΞΑΝΘΗ 1.176 1.848 700 1.100 1.176 1.848 0,00 0,00
  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 1.008 1.428 600 850 1.008 1.428 0,00 0,00
  ΠΡΕΒΕΖΑ 1.008 1.848 600 1.100 1.008 1.848 0,00 0,00
  ΣΕΡΡΕΣ 1.092 1.764 650 1.050 1.092 1.764 0,00 0,00
  ΦΛΩΡΙΝΑ 1.008 1.428 600 850 1.008 1.428 0,00 0,00
  ΧΑΛΚΙΔΑ 1.176 3.024 700 1.700 1.176 2.856 0,00 -5,56
  ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1.092 2.856 600 1.700 1.008 2.856 -7,69 0,00
  ΘΗΒΑ 1.092 1.764 600 950 1.008 1.596 -7,69 -9,52
  ΤΡΙΚΑΛΑ 1.092 1.848 600 1.100 1.008 1.848 -7,69 0,00
  ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1.008 1.512 550 900 924 1.512 -8,33 0,00
  ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 1.848 3.192 1.000 1.800 1.680 3.024 -9,09 -5,26
  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 924 1.428 500 850 840 1.428 -9,09 0,00
  ΡΟΔΟΣ 1.596 3.864 850 2.200 1.428 3.696 -10,53 -4,35
  ΠΥΡΓΟΣ 1.260 1.764 650 1.000 1.092 1.680 -13,33 -4,76
  ΚΟΖΑΝΗ 1.176 1.596 600 900 1.008 1.512 -14,29 -5,26

  Edited by Engineer  Σχόλια Μελών


  Δεν υπάρχουν σχόλια για προβολή.  Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Δημιουργία λογαριασμού

  Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

  Εγγραφή νέου λογαριασμού

  Σύνδεση

  Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από Inzaghi
   Καλησπέρα στην κοινότητα.
   Το θέμα μου είναι εξαιρετικά λεπτό και εξειδικευμένο, για όσους έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο.
   Ο Ν.4172/2013 στο άρθρο 21 λέει : 
   3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους.
   Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη.
   Σε περίπτωση που έχω προβεί σε μια αγορά και πώληση ακινήτου το 2017 (Μάιος 2017 η πώληση) και άλλη μια το 2018 (Μάρτιος 2018 η πώληση), το τρίτο μου ακίνητο πότε θα μπορώ να το πουλήσω ώστε να μην πέσω στα δίχτυα της ανωτέρω διάταξης και φορολογηθώ ως επαγγελματική δραστηριότητα αυτήν την αγοραπωλησία?
   Η λογική λέει πως από τη στιγμή που το 3ο θα πουληθεί μετά το Μάιο του 2019, θα είμαι εντάξει χρονικά.
   Η έφορος κάποιας ΔΟΥ που ρωτήθηκε από το λογιστή μου, λέει ότι λογίζει διετία από την τελευταία πώληση και αν κάνεις τρίτη εντός αυτής, θεωρείται επαγγελματική δραστηριότητα.
   Κάποιος που να έχει κάποια πιο σχετική γνώση?
   Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    
  • Από Engineer
   Εκτοξεύθηκαν οι αγοραπωλησίες ακινήτων το δεύτερο εξάμηνο του 2018, εξέλιξη που οφείλεται τόσο στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών όσο και στη δυναμική που έχουν αποκτήσει το κέντρο της Αθήνας και οι τουριστικές περιοχές της χώρας χάρη στην Airbnb.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον Ιούλιο τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων αυξήθηκαν κατά 50,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, τους επόμενους δύο μήνες «πάγωσαν» εξαιτίας των καλοκαιρινών διακοπών και συνέχισαν την ανοδική πορεία τους το επόμενο δίμηνο.
   Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο καταγράφεται αύξηση των εισπράξεων της τάξης του 70,64%, ενώ τον Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 62,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017.
   Συνολικά, το διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 οι φόροι που μπήκαν στα κρατικά ταμεία υπερβαίνουν τα 308 εκατομμύρια ευρώ καταγράφοντας αύξηση 32,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
   Μεσίτες και συμβολαιογράφοι αναφέρουν ότι το 2018 οι αγοραπωλησίες ακινήτων ξεπέρασαν τις 25.000, προσεγγίζοντας τους προ κρίσης αριθμούς μεταβιβάσεων. Οπως αναφέρουν, το προηγούμενο έτος η εικόνα ήταν μεικτή. Από τη μία πλευρά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έσπευσαν στους συμβολαιογράφους για να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους τα ακίνητα που διαθέτουν ή τμήμα της ακίνητης περιουσίας, ή να δημιουργήσουν εταιρείες με στόχο να καταβάλλουν μικρότερους φόρους στο ελληνικό Δημόσιο καθώς από το 2019 τέθηκαν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες που  αναπροσαρμόστηκαν τον περασμένο Ιούλιο (το 2018 εφαρμόστηκαν μόνο για τον ΕΝΦΙΑ). Από την άλλη, στο κέντρο της Αθήνας και στις τουριστικές περιοχές της χώρας καταγράφεται μεγάλη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα με στόχο να μετατραπούν σε κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
   Ενισχυμένα έσοδα
   Στελέχη της ΑΑΔΕ επισημαίνουν ότι η αύξηση στα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης είναι πιθανόν να οφείλεται στη μεταβολή των αντικειμενικών αξιών, που ενδεχομένως να οδήγησε πλήθος υποψήφιων αγοραστών ακινήτων στην ταχύτερη ολοκλήρωση των αγορών τους πριν από την εφαρμογή των νέων τιμών ζώνης. Υπενθυμίζεται ότι στο Κολωνάκι, στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης, στη Μύκονο και στην Πάρο έγιναν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και όλοι οι φόροι που συνδέονται με τα ακίνητα.
   Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το τρέχον έτος καθώς πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι να αναπροσαρμόσει εκ νέου τις αντικειμενικές αξίες, ενώ όλες οι ενδείξεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση θα συνεχιστεί τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας και τις τουριστικές περιοχές. Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έναντι των πιστωτών να αναπροσαρμόσει σταδιακά τις αντικειμενικές αξίες σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της εναπομείνασας διαφοράς με τις εμπορικές αξίες το 2019 και να τις ευθυγραμμίσει πλήρως το 2020.
   Αυτό σημαίνει ότι τόσο φέτος όσο και το 2020 θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές και στον ΕΝΦΙΑ. Αυτό που αναφέρουν οι μεσίτες είναι ότι σε περιοχές όπως Μαρούσι, Κηφισιά, Φιλοθέη και Παπάγου, οι τιμές ζώνης πρέπει να μειωθούν, προκειμένου να εναρμονισθούν με τις πραγματικές τιμές. Αντιθέτως, αναμένονται εκ νέου αυξήσεις στις λαϊκές περιοχές όπως η Δραπετσώνα, το Κερατσίνι και το Πέραμα.

   View full είδηση
  • Από Engineer
   Εκτοξεύθηκαν οι αγοραπωλησίες ακινήτων το δεύτερο εξάμηνο του 2018, εξέλιξη που οφείλεται τόσο στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών όσο και στη δυναμική που έχουν αποκτήσει το κέντρο της Αθήνας και οι τουριστικές περιοχές της χώρας χάρη στην Airbnb.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον Ιούλιο τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων αυξήθηκαν κατά 50,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, τους επόμενους δύο μήνες «πάγωσαν» εξαιτίας των καλοκαιρινών διακοπών και συνέχισαν την ανοδική πορεία τους το επόμενο δίμηνο.
   Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο καταγράφεται αύξηση των εισπράξεων της τάξης του 70,64%, ενώ τον Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 62,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017.
   Συνολικά, το διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 οι φόροι που μπήκαν στα κρατικά ταμεία υπερβαίνουν τα 308 εκατομμύρια ευρώ καταγράφοντας αύξηση 32,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
   Μεσίτες και συμβολαιογράφοι αναφέρουν ότι το 2018 οι αγοραπωλησίες ακινήτων ξεπέρασαν τις 25.000, προσεγγίζοντας τους προ κρίσης αριθμούς μεταβιβάσεων. Οπως αναφέρουν, το προηγούμενο έτος η εικόνα ήταν μεικτή. Από τη μία πλευρά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έσπευσαν στους συμβολαιογράφους για να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους τα ακίνητα που διαθέτουν ή τμήμα της ακίνητης περιουσίας, ή να δημιουργήσουν εταιρείες με στόχο να καταβάλλουν μικρότερους φόρους στο ελληνικό Δημόσιο καθώς από το 2019 τέθηκαν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες που  αναπροσαρμόστηκαν τον περασμένο Ιούλιο (το 2018 εφαρμόστηκαν μόνο για τον ΕΝΦΙΑ). Από την άλλη, στο κέντρο της Αθήνας και στις τουριστικές περιοχές της χώρας καταγράφεται μεγάλη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα με στόχο να μετατραπούν σε κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
   Ενισχυμένα έσοδα
   Στελέχη της ΑΑΔΕ επισημαίνουν ότι η αύξηση στα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης είναι πιθανόν να οφείλεται στη μεταβολή των αντικειμενικών αξιών, που ενδεχομένως να οδήγησε πλήθος υποψήφιων αγοραστών ακινήτων στην ταχύτερη ολοκλήρωση των αγορών τους πριν από την εφαρμογή των νέων τιμών ζώνης. Υπενθυμίζεται ότι στο Κολωνάκι, στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης, στη Μύκονο και στην Πάρο έγιναν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και όλοι οι φόροι που συνδέονται με τα ακίνητα.
   Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το τρέχον έτος καθώς πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι να αναπροσαρμόσει εκ νέου τις αντικειμενικές αξίες, ενώ όλες οι ενδείξεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση θα συνεχιστεί τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας και τις τουριστικές περιοχές. Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έναντι των πιστωτών να αναπροσαρμόσει σταδιακά τις αντικειμενικές αξίες σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της εναπομείνασας διαφοράς με τις εμπορικές αξίες το 2019 και να τις ευθυγραμμίσει πλήρως το 2020.
   Αυτό σημαίνει ότι τόσο φέτος όσο και το 2020 θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές και στον ΕΝΦΙΑ. Αυτό που αναφέρουν οι μεσίτες είναι ότι σε περιοχές όπως Μαρούσι, Κηφισιά, Φιλοθέη και Παπάγου, οι τιμές ζώνης πρέπει να μειωθούν, προκειμένου να εναρμονισθούν με τις πραγματικές τιμές. Αντιθέτως, αναμένονται εκ νέου αυξήσεις στις λαϊκές περιοχές όπως η Δραπετσώνα, το Κερατσίνι και το Πέραμα.
  • Από Engineer
   Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Φάμελλος, υπέγραψαν αποφάση που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, για την επιβολή κυρώσεων σε ιδιοκτήτρια για τη μίσθωση ακινήτου χωρίς ΠΕΑ.
   Αναλυτικά, πέρα από τις 6 αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές που υπογράφησαν σήμερα, στη συγκεκριμένη απόφαση που παρουσιάζει το B2Green αναφέρονται τα εξής:
   Η ιδιοκτήτρια δεν προέβη ως όφειλε:
   α. Στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), κατά τη μίσθωση με ημερομηνία έναρξης στις 01.12.2016 κτηριακής μονάδας ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα «Διαμερίσματος 1ου ορόφου 96,00 τ.μ.», ήτοι πριν από την ημερομηνία σύνταξης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτων καθώς και υποβολής Απόδειξης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
   β. Στην επίδειξη και παράδοση του Π.Ε.Α. ή αντίγραφού του, στον υποψήφιο νέο ενοικιαστή, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), κατά τη μίσθωση με ημερομηνία έναρξης στις 01.12.2016, κτηριακής μονάδας ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα «Διαμερίσματος 1ου ορόφου 96,00 τ.μ.» 
   υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 20, παρ. 1 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   Στην ιδιοκτήτρια επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (264 €), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
   Το ποσό του χρηματικού προστίμου θα εισπραχθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων 3739 (Κ.Α.Ε 3739) «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».
   Κατά της απόφασης, επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

   View full είδηση
  • Από Engineer
   Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Φάμελλος, υπέγραψαν αποφάση που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, για την επιβολή κυρώσεων σε ιδιοκτήτρια για τη μίσθωση ακινήτου χωρίς ΠΕΑ.
   Αναλυτικά, πέρα από τις 6 αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές που υπογράφησαν σήμερα, στη συγκεκριμένη απόφαση που παρουσιάζει το B2Green αναφέρονται τα εξής:
   Η ιδιοκτήτρια δεν προέβη ως όφειλε:
   α. Στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), κατά τη μίσθωση με ημερομηνία έναρξης στις 01.12.2016 κτηριακής μονάδας ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα «Διαμερίσματος 1ου ορόφου 96,00 τ.μ.», ήτοι πριν από την ημερομηνία σύνταξης του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτων καθώς και υποβολής Απόδειξης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
   β. Στην επίδειξη και παράδοση του Π.Ε.Α. ή αντίγραφού του, στον υποψήφιο νέο ενοικιαστή, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), κατά τη μίσθωση με ημερομηνία έναρξης στις 01.12.2016, κτηριακής μονάδας ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα «Διαμερίσματος 1ου ορόφου 96,00 τ.μ.» 
   υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 20, παρ. 1 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   Στην ιδιοκτήτρια επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (264 €), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).
   Το ποσό του χρηματικού προστίμου θα εισπραχθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων 3739 (Κ.Α.Ε 3739) «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».
   Κατά της απόφασης, επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.