Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από Engineer
   Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων.
    
   Η τροποποίηση αφορά στις εξής ομάδες έργων και δραστηριοτήτων:
   Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα» Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα» Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» Ομάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»: Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες» Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών» Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» Κατεβάστε το ΦΕΚ με την απόφαση από εδώ. 
   Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/54873/
    
   Click here to view the είδηση
  • Από Engineer
   Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων.
    
   Η τροποποίηση αφορά στις εξής ομάδες έργων και δραστηριοτήτων:
   Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»
   Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα»
   Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα»
   Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
   Ομάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»:
   Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»
   Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
   Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»
   Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»
   Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
   Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»
   Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»

   Κατεβάστε το ΦΕΚ με την απόφαση από εδώ.
    
   Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/54873/
  • Από Engineer
   Στην κορυφή του δείκτη ελκυστικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Renewable energy country attractiveness index – RECAI) βρίσκονται Κίνα και Ινδία, εκτοπίζοντας τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ernst & Young.
    
   Η Ελλάδα έχει ανέβει στην 32η θέση, μετά την Ταϊλάνδη και πριν από τη Νότιο Κορέα, από την 40η και τελευταία θέση που βρισκόταν στις δύο προηγούμενες εκδόσεις του δείκτη.
    
   Σύμφωνα με την EY, η κατάταξη της χώρας μας αποτελεί την καλύτερη που έχει σημειώσει στο δείκτη από το 2013. Η βελτίωση αυτή της θέσης της Ελλάδας στο δείκτη οφείλεται τόσο στις γενικότερες προσπάθειες βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας, όσο και σε μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες αναμένονται να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
    
   Μεταξύ άλλων, θετικά μηνύματα εκπέμπει, σύμφωνα με την EY, η διάθεση νέων κονδυλίων χρηματοδότησης, τόσο από διεθνείς οργανισμούς, όσο και από την ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – ΕΙΒ) συμφώνησε να χρηματοδοτήσει τη "ΔΕΗ Ανανεώσιμες" με 85 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή (repowering) και κατασκευή 14 αιολικών πάρκων και 4 μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων.
    
   Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2017 ανακοινώθηκε το πρόγραμμα GREF της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), το οποίο προβλέπει τη διάθεση 300 εκατ. ευρώ, τόσο για επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα, όσο και για τον εκσυγχρονισμό και τις επεκτάσεις των δικτύων ηλεκτρισμού.
    
   Σε επίπεδο ΕΕ, η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS) κατέληξε με την εισαγωγή άρθρου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την απανθρακοποίηση του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, μέσω των εσόδων εκπλειστηριασμού 20 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (με τα άμεσα έσοδα για τη χώρα να εκτιμώνται σε 400 εκατ. ευρώ για τη δεκαετία 2021-­2030) για τη συγχρηματοδότηση υποδομών. Το ειδικό αυτό ταμείο φέρει ως σκοπό την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα των μη διασυνδεδεμένων νησιών, κυρίως μέσω της διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό δίκτυο.
    
   Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το 2016 καταγράφηκε ως η δεύτερη καλύτερη χρονιά μετά το 2010 σε εγκαταστάσεις νέων αιολικών πάρκων, με την ισχύ των νέων αιολικών πάρκων να ανέρχεται σε 238,6MW, που αναλογεί σε αύξηση της τάξεως του 11,2% σε σχέση με το 2015. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα το Μάρτιο του 2017 χρειαζόταν ακόμα περίπου 6,9GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ για να επιτύχει τους στόχους της για το 2020, με την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών να βρίσκεται μόλις στο 1/3 του αντίστοιχου στόχου. Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ευνοϊκό για την περαιτέρω ανάπτυξη του αιολικού δυναμικού προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020.
    
   Κίνα και Ινδία στην κορυφή του δείκτη
    
   Η Κίνα και η Ινδία κατέκτησαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στο Δείκτη Renewable energy country attractiveness index (RECAI), αφήνοντας πίσω τις άλλοτε επικρατούσες ΗΠΑ. Η πτώση των ΗΠΑ στην τρίτη θέση της κατάταξης των 40 κορυφαίων χωρών – για πρώτη φορά από το 2015 – ακολουθεί μία σημαντική αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής υπό τη νέα διοίκηση.
    
   Η έκθεση επισημαίνει ότι τα εκτελεστικά διατάγματα της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία ανατρέπουν μία σειρά από πολιτικές για την κλιματική αλλαγή της προηγούμενης διοίκησης, αναβιώνουν την αμερικανική βιομηχανία άνθρακα και αναθεωρούν το Σχέδιο για Καθαρή Ενέργεια (Clean Power Plan), υποβαθμίζοντας έτσι την επενδυτική ελκυστικότητα των ΗΠΑ ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).Στην Κίνα, ο Εθνικός Οργανισμός Ενέργειας (National Energy Administration – NEA) ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2017 ότι θα δαπανήσει 363 δισ. δολ. για την ανάπτυξη της δυναμικότητας των ΑΠΕ ως το 2020. Με την επένδυση αυτή, η οποία θα δημιουργήσει 13 εκατ. θέσεις εργασίας, οι ΑΠΕ θα αντιπροσωπεύουν το 50% της νέας παραγωγικής ικανότητας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΝΕΑ.
    
   Η Κίνα σχεδιάζει, επίσης, να δρομολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εμπορεύσιμων πράσινων πιστοποιητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι οι διαχειριστές των μονάδων έχουν παράξει καθαρή ενέργεια και μπορούν να πωλούν στους καταναλωτές. Η χώρα δεσμεύτηκε, παράλληλα, να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 18% ανά μονάδα οικονομικής ανάπτυξης μέχρι το 2020, βάσει της συμφωνίας των Παρισίων.Η Ινδία συνέχισε την ανοδική της πορεία στο δείκτη, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, με το κυβερνητικό της πρόγραμμα για την κατασκευή μονάδων ΑΠΕ ισχύος 175GW ως το 2022 και την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 40% της εγκατεστημένης δυναμικότητας έως το 2040. Η χώρα έχει προσθέσει πάνω από 10GW ηλιακής ισχύος τα τελευταία τρία χρόνια – ξεκινώντας από μια χαμηλή βάση των 2,6GW το 2014.
    
   Οι οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενθαρρύνουν όλο και περισσότερες χώρες να υποστηρίξουν ένα μέλλον καθαρής ενέργειας. Με βάση τα παραπάνω, το Καζακστάν (37), ο Παναμάς (38) και η Δομινικανή Δημοκρατία (39) συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στο δείκτη.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/e..._/#.WcYInbIjHDc
    
   Click here to view the είδηση
  • Από Engineer
   Στην κορυφή του δείκτη ελκυστικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Renewable energy country attractiveness index – RECAI) βρίσκονται Κίνα και Ινδία, εκτοπίζοντας τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ernst & Young.
    
   Η Ελλάδα έχει ανέβει στην 32η θέση, μετά την Ταϊλάνδη και πριν από τη Νότιο Κορέα, από την 40η και τελευταία θέση που βρισκόταν στις δύο προηγούμενες εκδόσεις του δείκτη.
    
   Σύμφωνα με την EY, η κατάταξη της χώρας μας αποτελεί την καλύτερη που έχει σημειώσει στο δείκτη από το 2013. Η βελτίωση αυτή της θέσης της Ελλάδας στο δείκτη οφείλεται τόσο στις γενικότερες προσπάθειες βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας, όσο και σε μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες αναμένονται να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
    
   Μεταξύ άλλων, θετικά μηνύματα εκπέμπει, σύμφωνα με την EY, η διάθεση νέων κονδυλίων χρηματοδότησης, τόσο από διεθνείς οργανισμούς, όσο και από την ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – ΕΙΒ) συμφώνησε να χρηματοδοτήσει τη "ΔΕΗ Ανανεώσιμες" με 85 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή (repowering) και κατασκευή 14 αιολικών πάρκων και 4 μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων.
    
   Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2017 ανακοινώθηκε το πρόγραμμα GREF της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), το οποίο προβλέπει τη διάθεση 300 εκατ. ευρώ, τόσο για επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα, όσο και για τον εκσυγχρονισμό και τις επεκτάσεις των δικτύων ηλεκτρισμού.
    
   Σε επίπεδο ΕΕ, η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS) κατέληξε με την εισαγωγή άρθρου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την απανθρακοποίηση του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, μέσω των εσόδων εκπλειστηριασμού 20 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (με τα άμεσα έσοδα για τη χώρα να εκτιμώνται σε 400 εκατ. ευρώ για τη δεκαετία 2021-­2030) για τη συγχρηματοδότηση υποδομών. Το ειδικό αυτό ταμείο φέρει ως σκοπό την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα των μη διασυνδεδεμένων νησιών, κυρίως μέσω της διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό δίκτυο.
    
   Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το 2016 καταγράφηκε ως η δεύτερη καλύτερη χρονιά μετά το 2010 σε εγκαταστάσεις νέων αιολικών πάρκων, με την ισχύ των νέων αιολικών πάρκων να ανέρχεται σε 238,6MW, που αναλογεί σε αύξηση της τάξεως του 11,2% σε σχέση με το 2015. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα το Μάρτιο του 2017 χρειαζόταν ακόμα περίπου 6,9GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ για να επιτύχει τους στόχους της για το 2020, με την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών να βρίσκεται μόλις στο 1/3 του αντίστοιχου στόχου. Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ευνοϊκό για την περαιτέρω ανάπτυξη του αιολικού δυναμικού προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020.
    
   Κίνα και Ινδία στην κορυφή του δείκτη
    
   Η Κίνα και η Ινδία κατέκτησαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στο Δείκτη Renewable energy country attractiveness index (RECAI), αφήνοντας πίσω τις άλλοτε επικρατούσες ΗΠΑ. Η πτώση των ΗΠΑ στην τρίτη θέση της κατάταξης των 40 κορυφαίων χωρών – για πρώτη φορά από το 2015 – ακολουθεί μία σημαντική αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής υπό τη νέα διοίκηση.
    
   Η έκθεση επισημαίνει ότι τα εκτελεστικά διατάγματα της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία ανατρέπουν μία σειρά από πολιτικές για την κλιματική αλλαγή της προηγούμενης διοίκησης, αναβιώνουν την αμερικανική βιομηχανία άνθρακα και αναθεωρούν το Σχέδιο για Καθαρή Ενέργεια (Clean Power Plan), υποβαθμίζοντας έτσι την επενδυτική ελκυστικότητα των ΗΠΑ ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).Στην Κίνα, ο Εθνικός Οργανισμός Ενέργειας (National Energy Administration – NEA) ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2017 ότι θα δαπανήσει 363 δισ. δολ. για την ανάπτυξη της δυναμικότητας των ΑΠΕ ως το 2020. Με την επένδυση αυτή, η οποία θα δημιουργήσει 13 εκατ. θέσεις εργασίας, οι ΑΠΕ θα αντιπροσωπεύουν το 50% της νέας παραγωγικής ικανότητας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΝΕΑ.
    
   Η Κίνα σχεδιάζει, επίσης, να δρομολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εμπορεύσιμων πράσινων πιστοποιητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι οι διαχειριστές των μονάδων έχουν παράξει καθαρή ενέργεια και μπορούν να πωλούν στους καταναλωτές. Η χώρα δεσμεύτηκε, παράλληλα, να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 18% ανά μονάδα οικονομικής ανάπτυξης μέχρι το 2020, βάσει της συμφωνίας των Παρισίων.Η Ινδία συνέχισε την ανοδική της πορεία στο δείκτη, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, με το κυβερνητικό της πρόγραμμα για την κατασκευή μονάδων ΑΠΕ ισχύος 175GW ως το 2022 και την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 40% της εγκατεστημένης δυναμικότητας έως το 2040. Η χώρα έχει προσθέσει πάνω από 10GW ηλιακής ισχύος τα τελευταία τρία χρόνια – ξεκινώντας από μια χαμηλή βάση των 2,6GW το 2014.
    
   Οι οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενθαρρύνουν όλο και περισσότερες χώρες να υποστηρίξουν ένα μέλλον καθαρής ενέργειας. Με βάση τα παραπάνω, το Καζακστάν (37), ο Παναμάς (38) και η Δομινικανή Δημοκρατία (39) συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στο δείκτη.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/el/content/Stin_32i_thesi_tis_katataxis_ton_prasinon_choron_i_Ellada_/#.WcYInbIjHDc
  • Από Engineer
   Στην 22η θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη της RISE αναφορικά με τις ενεργειακές της πολιτικές για τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή πρόσβαση.
    
   Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Δανία, Καναδάς και ΗΠΑ. Στις επιμέρους κατηγορίες, η χώρα μας βρίσκεται στην 33η θέση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη 10η θέση στις ΑΠΕ, ενώ δεν έχει βαθμολογηθεί στην ενεργειακή πρόσβαση.
    
   Η RISE σημειώνει ότι η βαθμολογία στις ΑΠΕ διαμορφώνεται με βάση επτά διαφορετικούς δείκτες, όπως το θεσμικό πλαίσιο, τα σχέδια επέκτασης της ισχύος, τα κίνητρα κτλ.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/33389/
    
   Click here to view the είδηση
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.