Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

  Sign in to follow this  

  Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το σχέδιο νόμου του υπουργού Επικρατείας Ν. Παππά και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χ. Σπίρτζη, για τις τηλεοπτικές άδειες, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 24/8. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι «με το νομοσχέδιο αυτό επέρχεται μετά από 25 χρόνια η νομιμότητα στους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι από το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν υπό το καθεστώς των λεγόμενων 'προσωρινών αδειών'».

   

  «Πρόκειται για ένα εκσυγχρονισμένο και πλήρες νομοθέτημα, που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την ψηφιακή τηλεόραση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο αυτό και αξιοποιώντας οτιδήποτε θετικό προϋπήρξε σε προηγούμενα νομοθετικά κείμενα» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

   

  Με το σχέδιο νόμου:

   

  - Καθιερώνονται αυστηρότερα κριτήρια ως προς τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των ψηφιακών καναλιών προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο.

  - Διακόπτεται η συνέχεια της διά νομοθετικών παρεμβάσεων «νομιμοφανούς» λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και κατά την ψηφιακή μετάβαση.

  - Η αδειοδότηση των ψηφιακών καναλιών θα γίνει μέσω δημοπρασίας που θα διεξαχθεί από το ΕΣΡ.

   

  Τα επόμενα βήματα προβλέπουν ότι:

   

  - Πρώτα θα ψηφιστεί ο νόμος.

   

  - Ακολούθως θα εκδοθεί προκήρυξη από το ΕΣΡ για τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

   

  - Υπάρχει στο νόμο πρόβλεψη για άδειες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, αλλά και ανά κατηγορία προγράμματος (ενημερωτικού ή μη) και περιεχομένου. Πρώτα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις άδειες εθνικής εμβέλειας και στη συνέχεια οι περιφερειακής εμβέλειας.

   

  - Ο αριθμός των αδειών για την κάθε κατηγορία θα οριστεί με απόφαση του υπουργού Επικρατείας (με γνωμοδότηση από το ΕΣΡ).

   

  - Η χρονική διάρκεια των αδειών θα είναι 10 ετών.

   

  - Η δημοπρασία θα γίνει σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει προεπιλογή αυτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και στο δεύτερο θα γίνει η δημοπρασία.

   

  - Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία θα έχουν ανώνυμες εταιρίες-κοινοπραξίες και οι ΟΤΑ.

   

  Μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων προβλέπονται:

   

  α. Ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο 8.000.000 ευρώ για τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, 5.000.000 ευρώ για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και 2.000.000 για μη ενημερωτικούς. Σε περίπτωση που δεν είναι καταβεβλημένο το μετοχικό κεφάλαιο, θα υπάρχει η πρόβλεψη για υποβολή εγγυητικής επιστολής προς κάλυψη του υπολειπόμενου κεφαλαίου με τύπο εγγυητικής που θα διασφαλίζει την πραγματική καταβολή των ποσών που αυτή αφορά. Το προαπαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για τις άδειες των περιφερειακών θα οριστεί με ΚΥΑ του υπουργού Επικρατείας και του Υπουργού Οικονομικών.

   

  β. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν θα πρέπει να υπολείπονται του ανωτέρω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να υφίσταται και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας αλλιώς αυτή θα ανακαλείται.

   

  γ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος της οικονομικής διαφάνειας των συμμετεχόντων, θα απαιτείται ονομαστικοποίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου και για τις ημεδαπές και για τις αλλοδαπές εταιρίες και τίθεται έλεγχος «πόθεν έσχες» για τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν οι υποψήφιες εταιρίες και οι μέτοχοι αυτών.

   

  δ. Επίσης προβλέπονται ποινικά κωλύματα για ιδιοκτήτες και εκπροσώπους των ανωνύμων εταιριών που υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και ασυμβίβαστα με συμμετοχή σε έρευνες μετρήσεων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις.

   

  ε. Απαιτείται η τήρηση προϋποθέσεων τεχνικής και προγραμματικής πληρότητας από τους υποψήφιους τηλεοπτικούς σταθμούς.

   

  στ. Διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και δημιουργούνται νέες, με καθορισμό ελαχίστων ορίων απασχολούμενου προσωπικού των υποψηφίων ανά κατηγορία και συγκεκριμένα τουλάχιστον 400 άτομα για τους εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα, 50 άτομα για εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα, 20 άτομα για τους περιφερειακής εμβέλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρους απασχόλησης.

   

  ζ. Θα απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα υποψηφίων, μετόχων και νομίμων εκπροσώπων καθώς και τραπεζική ενημερότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων τους.

   

  η. Η τιμή εκκίνησης για την κατηγορία κάθε άδειας θα καθορισθεί από τον υπουργό Επικρατείας (με απλή γνωμοδότηση από το ΕΣΡ). Πριν από την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε άδεια θα διενεργείται εκ νέου έλεγχος πόθεν έσχες για την υψηλότερη υποβληθείσα οικονομική προσφορά. Το τίμημα για κάθε χορηγηθείσα άδεια θα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή, μετά την ανακήρυξή του ως αδειούχου, εφάπαξ.

   

  Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ενώ επίσης ιδρύεται θυγατρική της ΕΡΤ ΑΕ η οποία θα είναι πάροχος δικτύου, διασφαλίζοντας την παροχή κατάλληλων υποδομών δικτύου σε όλες τις περιοχές της χώρας και με όρους ισότιμης και δίκαιης πρόσβασης στο δίκτυο, δίνοντας έτσι τέλος στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της χώρας που δεν έχουν ψηφιακή κάλυψη, καθώς και στο μονοπώλιο της DIGEA.

   

  Πηγή: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500014339


  Sign in to follow this  


  User Feedback
  Βολταίρος: "Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες"

  Παππάς & Σπίρτζης: "Διαφωνούμε με ότι λες, γι' αυτό θα σου αφαιρέσουμε την άδεια να το λες"

  • Upvote 3
  • Downvote 7

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  ξεχασαν να ζητησουν απο καθε καναλι να προσλαβανει και 100 συριζαιους για ολες τις δουλειες .. δηλαδη για μασα ξαπλα ..

  • Upvote 3
  • Downvote 2

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

   

  Παππάς & Σπίρτζης: "Διαφωνούμε με ότι λες, γι' αυτό θα σου αφαιρέσουμε την άδεια να το λες"

   

  Το παραπάνω σχόλιο κάτω από το παραπάνω άρθρο, είναι επιεικώς άστοχο, με όλο το σεβασμό.

   

  υ.γ. Δεν σου έβαλα εγώ την αρνητική...

  • Upvote 3

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ε, όχι κι άστοχο. Όταν ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει μια κυβέρνηση ενός χρεοκοπημένου κράτους είναι να ανοίξει τρία τηλεοπτικά κανάλια προπαγάνδας γιατί δεν της φτάνει το ένα και το ακολουθεί με ένα νόμο που θα κλείσει κάποια από τα μη ελεγχόμενα κανάλια, τότε κάτι βρωμάει στο βασίλειο της Δανείας του Νότου.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Βολταίρος: "Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες"

  Παππάς & Σπίρτζης: "Διαφωνούμε με ότι λες, γι' αυτό θα σου αφαιρέσουμε την άδεια να το λες"

   

  Διαφωνώ με αυτά που λες και θα σε αφήνω να κάνεις προπαγάνδα και πλύση εγκεφάλου στο τσάμπα για 30 χρόνια ακόμα...

  • Upvote 3

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ε, όχι κι άστοχο. Όταν ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει μια κυβέρνηση ενός χρεοκοπημένου κράτους είναι να ανοίξει τρία τηλεοπτικά κανάλια προπαγάνδας γιατί δεν της φτάνει το ένα και το ακολουθεί με ένα νόμο που θα κλείσει κάποια από τα μη ελεγχόμενα κανάλια, τότε κάτι βρωμάει στο βασίλειο της Δανείας του Νότου.

   

  Χαίρομαι για την τοποθέτηση σου. Όπως είδες έγραψα κάτω από το συγκεκριμένο άρθρο...

  Τα υπάρχοντα κανάλια έχουν κάθε δικαίωμα να πλειοδοτήσουν και να κρατήσουν τις "άδειές" τους να εκφέρουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

  Χωρίς να φοβούνται πλέον από την εκάστοτε εξουσία μην τους αφαιρέσει την προσωρινή άδεια ανα πάσα στιγμή, όπως κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ

   

  Αυτό που λες για την ΕΡΤ είναι άλλο θέμα κι επί της ουσίας δεν έχω μεγάλες διαφωνίες.

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Πιστεύεις ότι τη σημερινή εποχή που τα κανάλια έχουν τεράστιες ζημιές και με δυσκολία τα βγάζουν πέρα μπορούν να πληρώσουν τόσα χρήματα για τις άδειες ή μπορούν να εκπληρώνουν τα υπόλοιπα κριτήρια (π.χ. για το ελάχιστο προσωπικό); Το νομοσχέδιο είναι μια καλυμένη απόπειρα λογοκρισίας των αντίθετων φωνών και τίποτα άλλο, κάτι που δεν πρέπει να γίνεται σε κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

  Kapnicious, αν νομίζεις ότι τα κανάλια δεν έχουν έξοδα, δεν πληρώνουν φόρους, ασφάλιση για τους εργαζομένους τους, ενοικίαση συχνοτήτων στην DIGEA κ.λπ. Όσο για την πλύση εγκεφάλου, αυτή γίνεται μόνο όταν εμποδίζεις κάποιες από τις απόψεις, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Όταν ακούγονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, τότε δεν γίνεται πλύση εγκεφάλου.

  • Upvote 1
  • Downvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Την προπαγάνδα που έκαναν τα ιδιωτικά κανάλια στο δημοψήφισμα υπέρ του ΝΑΙ την ξεχνάς ? 

   

  Το τι γίνεται ακόμη και σήμερα από τα κ@@λοκαναλα εναντίον συγκεκριμένα Βαρουφάκη, Λαφαζάνη, κωνσταντοπούλου....το ξεχνάς ? Μιλάμε για καθαρή προπαγάνδα και καμία σχέση με ενημέρωση. Προσωπικοί χαρακτηρισμοί και άλλα πολλά εναντίον τους με μπηχτές επιπέδου νηπιαγωγείου και ακόμη και αναφορά σε σχόλια ανωνύμων στα σόσιαλ μίντια....!!! Αυτό δεν είναι ενημέρωση, είναι καθαρά προσωπική άποψη καναλαρχών. 

   

  Και αυτό με την ΕΡΤ έλεος....εγώ δεν έχω δει κάποια προπαγάνδα. Έλεος δηλαδή για πες μου προπαγάνδα της ΕΡΤ συγκεκριμένα. Αν είχε παραμείνει η ΝΕΡΙΤ θα ήταν διαφορετικά ? Πάλι θα υπήρχε κρατικό κανάλι. 

   

  Άστο μην το κουράζεις....τα ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι απίστευτα διαπλεκόμενα. Δεν υπάρχει αλλού αυτό που γίνεται εδώ. 

   

  Και στην τελική....ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταργεί τα ιδιωτικά ΜΜΕ. Άδειες βγάζει. Όποιος θέλει αγοράζει. Ποιο είναι το πρόβλημα σου ? Όχι θα τους τα χαρίζουμε....ρε πόνος για τον Βαρδινογιάννη, τον Αλαφούζο, τον Μπόμπολα που έχετε κάποιοι.....να κάνετε έρανο..δεν κοιτάτε την κατάσταση μας, τα 400.000 τον χρόνο του Πρετεντέρη σας μάραναν.

  • Upvote 3
  • Downvote 2

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Εδω ο κοσμος καίγεται και η ΕΡΤ μου ειχε για τα 35δις στην ανάπτυξη... Έλεος

  Και δεν υπαρχει καμια προπαγάνδα ίσα ίσα που ειπαν την αλήθεια. Τι ήθελες δηλαδη να διατυμπανίζουν το ΟΧΙ να πεινασουμε όλοι μας; Μια χαρά τα χώνουν στους λοποδητες που μας κατάντησαν έτσι. Βαρουφακης, Βαλαβανη ειναι για κρέμασμα. Τη Ζωή να την αφήσουν να μας χαρίζει γέλιο

   

   

  Sent from my iPhone using Tapatalk

  Edited by ikaros13
  • Upvote 4
  • Downvote 7

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Λοιπόν....ας επεμβαίνει και κάποιος Μοντ πότε πότε...δεν γίνεται δουλειά με τις καφρίλες του καθενός....Ίκαρε έχεις ξεφύγει τελευταία. 

  • Upvote 3
  • Downvote 3

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Guest
  This is now closed for further comments

 • Similar Content

  • By alarch
   Αγαπητοί συνάδελφοι ,

   Είμαι σχετικά νέος στο επάγγελμα και θα χρειαστώ κάποιες κατευθύνσεις. Επειδή θεωρώ ότι το θέμα των ευθυνών είναι πολύ σοβαρό, αναζητώ κάποιον κώδικα για ποινικές και διοικητικές ευθύνες / κυρώσεις που αφορούν τον αρχιτέκτονα μελετητή. 

   Αν δεν υπάρχει κώδικας , ίσως κάποιος βασικός σχετικός νόμος ή άρθρα νόμου θα μου ήταν χρήσιμα. 

   Διαβάζω το παρακάτω 

   "Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί μέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς." ( Ν.4030/2011 Άρθρο 8 )

   Υποθέτω ότι εδώ μιλάμε για τους επιτρεπόμενους και πραγματοποιήσιμους όρους δόμησης. 

   Άλλα σχετικά θέματα που βλέπω εδώ
    
   Αυτά αφορούν τις ευθύνες ενός τοπογράφου σε σχέση με αυτές του μελετητή (τοπογραφικό/διάγραμμα δόμησης). Δεν υπήρξε κάποιο τελικό συμπέρασμα όσον αφορά την κατανομή ευθυνών στο σημαντικό ερώτημα που έθεσε ο @erling 

   Να ξεκαθαρίσω ότι αναφέρομαι αποκλειστικά στην αρχιτεκτονική μελέτη (ΔΔ, κατόψεις, όψεις, τομές) και ίσως και στη σύνταξη τεχνικής έκθεσης. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;

   Ευχαριστώ πολύ
  • By Engineer
   Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσαν από το μεσημέρι (ώρα 15:00) σήμερα ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, κι ο υφυπουργός, Στάθης Γιαννακίδης, το σχέδιο νόμου για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» σχετικά με την θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
   Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια αυτή διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του συγκεκριμένου νομοθετήματος.
   Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου (ώρα 15:00).
   Πηγή: reporter.gr
   Η σελίδα της διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10203

   View full είδηση
  • By Engineer
   Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσαν από το μεσημέρι (ώρα 15:00) σήμερα ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, κι ο υφυπουργός, Στάθης Γιαννακίδης, το σχέδιο νόμου για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» σχετικά με την θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
   Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια αυτή διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του συγκεκριμένου νομοθετήματος.
   Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου (ώρα 15:00).
   Πηγή: reporter.gr
   Η σελίδα της διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10203
  • By ioanna44
   Τεχνικό-μελετητικό γραφείο στο Χαλάνδρι αναζητεί νέο Διπλωματούχο Aρχιτέκτονα με εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών αδειών και αυθαιρέτων (Ν.4495/17).
   Μεταφορικό μέσο κρίνεται απαραίτητο.

   Αποστολή βιογραφικών και επικοινωνία στο dimitris.sdrallis@gmail.com

  • By Engineer
   Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη από την περασμένη Τετάρτη το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» , στο οποίο μεταξύ άλλων ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις ‪17 Δεκεμβρίου 2018‬, ημέρα ‪Δευτέρα και ώρα 13:00‬.
   Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση
   "Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία δημιουργείται πλαίσιο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων που θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή καθορίζεται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης.
   Το σχέδιο νόμου κινείται συγχρόνως σε δύο άξονες. Πρώτον, στη δημιουργία ενός πλαισίου πιο ελκυστικού και αποτελεσματικού για τους επενδυτές σε σχέση με το υφιστάμενο, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος ωφελημάτων, ταυτόχρονα με μια ασφαλή, διαφανή, αλλά και ταχεία διαδικασία. Παράλληλα, διασφαλίζει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, αποκτώντας συγκεκριμένη στόχευση, προσελκύοντας επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των ωφελειών από την υλοποίηση των επενδύσεων.
   Οι στρατηγικές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα παρεχόμενα σε αυτές κίνητρα, ενώ εισάγονται και κίνητρα για επενδύσεις στοχευμένες σε Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως η βιομηχανία. Εξορθολογίζονται οι υφιστάμενες διαδικασίες αδειοδότησης και θεσπίζονται νέες διατάξεις που κατατείνουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της ουσιαστικής προετοιμασίας του επενδυτικού φακέλου και της παρακολούθησης της αδειοδοτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου."
   Ποιες επενδύσεις χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές
   Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.
   Φορολογικά κίνητρα
   Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, δύναται να λάβουν διαζευκτικά:
   – Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:
   α) Για συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 7.500.000 ευρώ.
   β) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 30.000.000 ευρώ έως 35.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 80% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
   γ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 35.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 60% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
   δ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 40.000.000 ευρώ έως 45.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 40% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
   ε) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 45.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 20% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
   στ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 50.000.000 ευρώ έως 100.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 10% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
   ζ) Για το μέρος του προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
   Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
   Το δικαίωμα έναρξης χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την υλοποίηση ποσοστού 25% της επένδυσης. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών, και πάντως όχι σε λιγότερο των 5 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
   Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης
   Ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Η προθεσμία της παραγράφου αυτής εκκινεί από την υποβολή του σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτούμενη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) από το φορέα της επένδυσης. Στην ως άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των αιτουμένων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων.
   Πηγή: opengov.gr

   View full είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.