Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Sign in to follow this  
  Επικαιρότητα

  2805 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αλβανίας που είναι και ο νικητής των πρόσφατων εκλογών, δημιούργησε μια νέα Ιστοσελίδα στην οποία καλούνται οι Αλβανοί πολίτες να αναφέρουν τις παράνομες οικοδομικές κατασκευές που εντοπίζουν.
   Η παράνομη δόμηση είναι ένα από τα σοβαρότερα περιβαντολλογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.
    
   Η νέα Ιστοσελίδα ονομάζεται "Stop Destruction" (Σταματήστε την Καταστροφή) και καλεί τους πολίτες να αναφέρουν τις παράνομες οικοδομικές κατασκευές είτε με την χρήση του κινητού τους smart phone η μέσω Ίντερνετ.
    
   Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης δόμησης, επισπεύδοντας τις διαδικασίες νομιμοποίησης οι οποίες όμως δεν θα ισχύουν για παράνομα κτίσματα στις παραλίες και στους Εθνικούς Δρυμούς.
    
   Πηγή: http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&catid=213&artid=9721

   By Mechanical_engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας διατυπώνει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για τον επανασχεδιασμό και απλοποίηση του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον στη Δυτική Μακεδονία.
    
   Ακολουθεί η επιστολή του ΤΕΕ / ΤΔΜ προς το ΥΠΕΚΑ και τους συναρμόδιους φορείς.
    
   Αξιότιμοι Κύριοι,
   Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής μας επιστολής με θέμα: «Μονόδρομος, η άμεση συνέχιση χρηματοδότησης και υλοποίησης του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και την – εν μέρει – επιτυχημένη έκβαση του θέματος (μιας και ακόμη δεν μπορούν γίνουν εκταμιεύσεις ποσών), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας επανέρχεται, προκειμένου να διατυπώσει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, για τον απαιτούμενο συνολικό επανασχεδιασμό και απλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος.
    
   Ως Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. χαιρετίζουμε – καταρχήν – την Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Π.Ε.Κ.Α., για κάλυψη του συνόλου των 2000 αιτήσεων που εκκρεμούσαν στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από την ανακοίνωση της αναστολής του Προγράμματος (12/3/2013), στις παραπάνω Περιφέρειες. Είναι σίγουρα σε θετικό δρόμο, αλλά από μόνη της δεν αρκεί. Αποτελεί μονόδρομο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τη δυσμενέστερη Κλιματική Ζώνη Δ’ της Χώρας, η πρόσθετη χρηματοδότηση του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επανέναρξή του στην περιοχή, διότι – μεταξύ των άλλων – η εφαρμογή του βοήθησε:
   τους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να βελτιώσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους.

   τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, την πώληση προϊόντων θερμομόνωσης και άλλων εναλλακτικών μορφών θέρμανσης και ψύξης, να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης,

   τους εργατοτεχνίτες και τους Μηχανικούς που πλήττονται από την ανεργία και την αεργία, να έχουν έστω ένα μικρό αντικείμενο εργασιών,

   Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., παρά το γεγονός ότι στη Δυτική Μακεδονία κατ’ ουσία χάθηκε για το 2013 η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών της (διότι μόνο στην εαρινή και θερινή περίοδο είναι εφικτή η εκτέλεση εκτεταμένων εργασιών), αναμένοντας την πολυπόθητη αποδέσμευση των επιπρόσθετων κονδυλίων ύψους 18 εκατομμυρίων Ευρώ για την Περιφέρειά μας, συνεχίζει και καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις βελτίωσης του Προγράμματος:
    
   1) Απλοποίηση χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, με κατάργηση των πολλών Υπεύθυνων Δηλώσεων και σύμπτυξή τους στην Αίτηση Υπαγωγής.
   2) Ηλεκτρονική Υποβολή του Φακέλου, για τον αποτελεσματικότερο και ταχύτερο έλεγχό του, παράλληλα με το «Φυσικό Φάκελο», ο οποίος θα εμπεριέχει τα υπογεγραμμένα Δικαιολογητικά.
   3) Αποκέντρωση των διαδικασιών ελέγχου Φακέλων (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας) και Ελεγκτές Ενεργειακούς Επιθεωρητές με τοπική έδρα, εξασφαλίζοντας έτσι εργασία και σε Μηχανικούς της κάθε περιοχής, δίχως την «υποχρεωτική» προσφυγή σε Εταιρείες Συμβούλων. Οι Ελεγκτές Ενεργειακοί Επιθεωρητές, ως «Σύμβουλοι Έργου», δύναται να είναι συμβεβλημένοι συνεργάτες κάθε Τράπεζας, κατ’ αναλογία με τους Εξωτερικούς Εκτιμητές Ακινήτων και θα έχουν ως έργο τους τη διευκόλυνση των Τραπεζών στον αρχικό έλεγχο της Αίτησης, αλλά και κατόπιν στην αποπληρωμή των Δαπανών, με την ολοκλήρωση του Έργου.
   4) Χρήση – αποκλειστικά – υφιστάμενων Τραπεζικών Λογαριασμών για την πληρωμή Συνεργείων, Επαγγελματιών και Προμηθευτών, δίχως την «εκβιαστική» απαίτηση ορισμένων Τραπεζών, για «άνοιγμα» νέου Λογαριασμού στο δικό τους Κατάστημα.
   5) Εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού. Προειδοποίηση από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. προς τις Τράπεζες του Προγράμματος, για την προσήλωσή τους στις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και μόνο, καθώς επίσης και απάλειψη από τις επίσημες Ιστοσελίδες τους, σχετικών αναφορών για «παροχή Ενεργειακών Πιστοποιητικών και λοιπών μελετών», εφόσον αυτά προβλέπονται εξαρχής και με αμοιβή από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος.
   6) Επιτάχυνση του ρυθμού έκδοσης Αποφάσεων Ένταξης Δικαιούχων. Ενδεικτικά, ο ρυθμός έγκρισης να γίνει με συχνότητα από 1 έως 2 φορές το μήνα, αντί για 1 έως 2 φορές ετησίως(!), που ισχύει σήμερα.
   7) Επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής των Δικαιούχων.
   8 ) Επιτάχυνση του χρόνου Προέγκρισης Δανείου.
   9) Επέκταση του χρόνου δανειοδότησης σε 10 έως 12 χρόνια, για τους ιδιώτες με χαμηλά εισοδήματα (Α΄ Κατηγορίας), έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων του Προγράμματος, σε περισσότερες, αλλά και μικρότερες δόσεις.
   10) Αύξηση του ανώτατου επιλέξιμου Προϋπολογισμού ανά αίτηση ωφελουμένου, από το ποσό των 15.000€ στα 25.000€ τουλάχιστον για τη Δυτική Μακεδονία, όπου για τα δεδομένα της Κλιματικής Ζώνης Δ’, ο υφιστάμενος Προϋπολογισμός σαφώς δεν επαρκεί για την πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.
   11) Επιπρόσθετη δυνατότητα της επιδότησης, συγχρόνως με την εφαρμογή της δανειοδότησης, για όσους με ίδιους πόρους και δίχως δάνειο, επιθυμούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.
    
   Η Δυτική Μακεδονία, ως η δυσμενέστερη κλιματικά Περιφέρεια της Χώρας, που μαστίζεται περισσότερο από την οικονομική κρίση (πλήρη αποβιομηχάνιση, αρνητική πρωτιά στα ποσοστά ανεργίας) σε σχέση με την υπόλοιπη Χώρα και με το δεδομένο ότι οι πολίτες της βιώνουν ήδη συνθήκες «ενεργειακής φτώχειας» (παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ το 2011), είναι πασιφανής η ανάγκη σχεδιασμού και εκτέλεσης ενός μαζικού και μακροχρόνιου Προγράμματος «Ενεργειακής Αναβάθμισης» των υφισταμένων κτιριακών της υποδομών.
    
   Ως Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, απαιτούμε πλέον την άμεση επανα-χρηματοδότηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου μετά από μια ακόμη σίγουρα δύσκολη ενεργειακά και οικονομικά χειμερινή περίοδο, την άνοιξη του 2014, οι δικαιούχοι, οι προμηθευτές και το τεχνικό δυναμικό της περιοχής, να προλάβουν την υλοποίηση των μελετών και την κάλυψη των σχετικών δαπανών.
    
   Πηγή: http://www.biomassenergy.gr

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Την άποψη ότι η εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων το 2014 θα έχει κερδισμένους, αλλά κυρίως χαμένους ιδιοκτήτες εξέφρασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με ανακοίνωσή της, με αφορμή το προσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που διέρρευσε στη δημοσιότητα για τον νέο φόρο.
    
   Το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, έχει σκοπό να αντικαταστήσει το "χαράτσι" και τον ΦΑΠ από το 2014 και από ότι φαίνεται "έχει οξύτατο εισπρακτικό χαρακτήρα" τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι "για τα μικρής και μεσαίας αντικειμενικής αξίας ακίνητα υποτίθεται ότι ο φόρος θα είναι μειωμένος σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, ενώ αντίθετα θα αυξηθεί η φορολογία για τα ακίνητα σε περιοχές με υψηλή αντικειμενική αξία. Το τελικό ισοζύγιο σε σχέση με τη διπλή φορολογία των προηγουμένων ετών διαφέρει ανά ιδιοκτήτη, μεγάλοι χαμένοι όμως φαίνεται ότι θα είναι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ξενοίκιαστων (μη ηλεκτροδοτούμενων) επαγγελματικών ακινήτων και κατοικιών που ως τώρα πλήρωναν μόνον ΦΑΠ και οι ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων που ως τώρα απαλλάσσονταν εντελώς από τη φορολογία".
    
   Το νεότερο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει 20 φορολογικούς συντελεστές ανά τ.μ. για τα αστικά ακίνητα και τα οικόπεδα εντός σχεδίου και 10 συντελεστές για τα αγροτεμάχια. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο τελικός φόρος προκύπτει και από άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες ανάλογα με το είδος του ακινήτου. Στόχος είναι η είσπραξη το 2014 περίπου 2,9 δισ. Ευρώ, για την επίτευξη του οποίου θα βεβαιωθεί σημαντικά μεγαλύτερο ποσό. Αξίζει να αναφερεθεί ότι η ΠΟΜΙΔΑ διερωτάτε σχολιάζοντας όλα τα ανωτέρω: "Αλήθεια έχουμε στη χώρα μας αρκετές φυλακές για να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τέτοιους νόμους;"
    
   Επίσης, το σχέδιο, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ, εξαιρεί από τον φόρο όσους έχουν εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ. Βέβαια, για τη χορήγηση της απαλλαγής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και άλλα κριτήρια εκτός από το εισόδημα, το κυριότερο από τα οποία είναι η ύπαρξη άλλων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, το οποίο αποκλείει, όπως πάντοτε δυστυχώς, τους ιδιοκτήτες. Απαλλαγές προβλέπονται και για τις επιχειρήσεις στις περιπτώσεις, για παράδειγμα, που ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλαγές είναι ετήσιες και θα πρέπει κάθε χρόνο οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν την αναστολή της πληρωμής. Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει, έχει κατά κατηγορία ακινήτων ως εξής:
    
   Αστικά ακίνητα
    
   - Ο φόρος προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, του βασικού συντελεστή ανά τ.μ., του συντελεστή παλαιότητας, του συντελεστή ορόφου, του συντελεστή απομείωσης στις περιπτώσεις που αυτός ισχύει, του συντελεστή βοηθητικών χώρων (όταν υπάρχουν) και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, όπου αυτός ισχύει, ως εξής:
    
   Φόρος= Επιφάνεια κτίσματος (τ.μ.) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ x ΣΑΕ (στις περιπτώσεις που αυτό ισχύει) x ΣΒΧ (στις περιπτώσεις βοηθητικών χώρων) x ΣΗΚ (όπου αυτός ισχύει).
    
   - Οι συντελεστές ανέρχονται σε 20 (από 33 αρχικώς) και ξεκινούν από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ. και φθάνουν τα 14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ το τ.μ.
    
   - Για τον προσδιορισμό του φόρου, έχει προστεθεί εκτός από την τιμή ζώνης και του συντελεστή παλαιότητας και συντελεστής ορόφου, ενώ θεσπίζονται και συντελεστές απομείωσης καθώς και βοηθητικών χώρων. Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου, το μέγεθος της επιφάνειας μπορεί να απομειωθεί (με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές) εφόσον πρόκειται για κτίσματα ειδικών χρήσεων (θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση).
    
   Συντελεστές ορόφου:
    
   - Υπόγειο, συντελεστής 0,98.
    
   - Ισόγειο και 1ος, συντελεστής 1,00.
    
   - 2ος και 3ος, συντελεστής 1,02.
    
   - 4ος και 5ος, συντελεστής 1,04.
    
   - 6ος και άνω, συντελεστής 1,06.
    
   Σε περίπτωση που το ακίνητο περιλαμβάνει περισσότερους από έναν όροφο, ως συντελεστής ορόφου λογίζεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Για τις μονοκατοικίες ο συντελεστής ορόφου ανέρχεται στο 1,02 και για τους βοηθητικούς χώρους σε 0,1.
    
   - Για τα ημιτελή κτίσματα εφαρμόζεται συντελεστής ημιτελών κτισμάτων (ΣΗΚ) ίσος με 0,5, για περίοδο μέχρι πέντε έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Ως ημιτελές νοείται το κτίσμα προ του σταδίου των επιχρισμάτων, όπως βεβαιώνεται από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα.
    
   Οικόπεδα εντός σχεδίου
    
   - Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 20 συντελεστές ανάλογα με την μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Για παράδειγμα, οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού με μοναδιαία αξίας 100 ευρώ το τ.μ. έχει συντελεστή 0,7 ευρώ το τ.μ. Ο φόρος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων επί τον συντελεστή φόρου. Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων δεν πληρώνουν το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και θα πληρώσουν για πρώτη φορά τον ΕΝΦΑ.
    
   - Ο φόρος που επιβάλλεται επί των οικοπέδων υπολογίζεται βάσει της επιφάνειάς του και των χαρακτηριστικών του.
    
   Εφόσον υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου η επιφάνεια που φορολογείται υπολογίζεται ως εξής:
    
   - Στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, η επιφάνεια είναι αυτή που προκύπτει ως υπόλοιπο από τη μη χρήση του συντελεστή δόμησης και
    
   - Για οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, είναι αυτή που προκύπτει από την αφαίρεση της επιφάνειας του κτίσματος από τη συνολική επιφάνεια του γηπέδου.
    
   Αγροτεμάχια
    
   - Για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο φόρος προκύπτει από τον Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές ως εξής:
    
   - Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το αγροτεμάχιο.
    
   - Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου, προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ).
    
   - Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα.
    
   - Αναλόγως με την επιφάνεια του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας.
    
   - Αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσβαση σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό, τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης ίσος με 1,2.
    
   - Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τ.μ. ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.
    
   - Ο φόρος προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφάνειας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται ως εξής:
    
   Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (τ.μ.) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ x ΣΑΕ x ΣΠ x ΣΚ (όπου αυτός ισχύει).
    
   Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων
    
   Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να ισχύσει στο εξής αυτοτελής φορολόγηση κάθε ακινήτου των φυσικών προσώπων με χαμηλό φορολογικό συντελεστή που δεν θα υπερβαίνει κατ ανώτατο όριο το συντελεστή φορολόγησης των νομικών προσώπων (0,6%) και κατάργηση κάθε άλλου ετήσιου φόρου κατοχής ακινήτων (ΦΑΠ, ΕΕΤΑ & ΤΑΠ). Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας με μειωμένες τιμές σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.
    
   Πηγή: http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=9648

   By georgegaleos, in Επικαιρότητα, ,

   Κατατέθηκε προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης με την οποία ξεκινά η λειτουργία του νέου νόμου 4178/13.
    
   Ρωγμές στο νέο μαζικό κάλεσμα της κυβέρνησης για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων προκαλεί η αίτηση ακυρώσεως που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Καλαφάτη στις αρχές Σεπτεμβρίου.
    
   Η νέα προσφυγή που κατατέθηκε ενώπιον του ΣτΕ αφορά την υπόθεση της Ηγουμενίτσας για χάρη της οποίας το Ανώτατο Δικαστήριο με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης έκρινε αντισυνταγματικό τον προηγούμενο νόμο πριν από τέσσερις μήνες, αποδεχόμενο ότι το επίμαχο ακίνητο δεν έπρεπε να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεται συνέχεια, καθώς προσφυγή στο ΣτΕ προετοιμάζουν και άλλοι ιδιώτες, οι υποθέσεις των οποίων είχαν συνεκδικαστεί τον περασμένο Φεβρουάριο από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
    
   Την ίδια στιγμή, οι πολίτες που έχουν υποβάλλει δηλώσεις για ένταξη στον νέο νόμο ξεπερνούν τις 10.700 δηλώσεις με το ρυθμό των νέων αιτήσεων να διαμορφώνεται από 500 έως 700 αιτήσεις ημερησίως.
    
   Παράλληλα με την προσφυγή της η οικογένεια Θεοδωρίδη κατέθεσε αίτηση και στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάτι που δίνει την δυνατότητα στο ΣτΕ να μπλοκάρει, αν το κρίνει, την εφαρμογή του νέου νόμου, μέχρι την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Η υπόθεση της Ηγουμενίτσας αφορά την οικογένεια της κ. Χαρίκλειας Θεοδωρίδη, η οποία μετά από πολύχρονο και επίμονο αγώνα κατάφερε να ανακαλέσει παράνομα εκδοθείσα οικοδομική άδεια γειτονικού κτίσματος, καθώς δεν είχε πρόσωπο σε δρόμο και δεν είχαν διανοιχθεί οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι. Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου μετά την κήρυξη του κτίσματος ως αυθαίρετου προσέφυγαν στις διατάξεις του 4014 (ο προηγούμενος νόμος για τα αυθαίρετα) και το νομιμοποίησαν, ενώ ζήτησαν αίτηση αποπεράτωσης των εργασιών η οποία εκδόθηκε από την πολεοδομία Ηγουμενίτσας. Τη νέα οικοδομική άδεια προσέβαλε στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, η οικογένεια Θεοδωρίδη. Επειδή όμως η υπόθεση είχε ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον εισήχθη στην Ολομέλεια του ΣτΕ και εκδικάστηκε με την διαδικασία της πιλοτικής δίκης.
    
   Με δεδομένο ότι στον νέο νόμο υπάρχει μεγάλη ασάφεια για τις ανακλημένες ή ακυρωμένες οικοδομικές άδειες, η οικογένεια Θεοδωρίδη εκτιμά ότι ο αντίδικος θα κάνει νέα αίτηση, πετυχαίνοντας εκ νέου τακτοποίηση. Στο άρθρο 23 (παράγραφος 6, και 7) του νόμου Καλαφάτη (4178/2013) προβλέπεται με σαφήνεια η δυνατότητα ένταξης ακινήτων με ανακλημένες ή ακυρωμένες οικοδομικές άδειες.
    
   Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου μόνο οι περιπτώσεις εκείνες που είχαν αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου εφόσον δεν είχαν αποπερατωθεί πριν τις 28 Ιουλίου του 2011 που είναι η κόκκινη γραμμή που βάζει το υπουργείο για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
    
   “Με τις προαναφερθείσες, διατάξεις, εξαιρείται από την υπαγωγή στο νέο νόμο μία μόνον ελάχιστη μειοψηφία κτισμάτων που κρίθηκαν μεν αυθαίρετα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά στη συνέχεια έλαβαν άδεια αποπεράτωσης εργασιών δυνάμει της διατάξεως της παραγράφου 17 του άρθρου 24 του προγενέστερου ν. 4014/2011. Αντιθέτως, δίδεται η νομική δυνατότητα στην τεράστια πλειοψηφία όλων των υπολοίπων κτισμάτων που, αν και αυθαίρετα δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, αποπερατώθηκαν πλήρως μέχρι και τις 28.7.2011 να υπαχθούν στις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 8 και 24 του νόμου 4178/2013, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση” αναφέρει στην προσφυγή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος.
    
   Στο υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζουν ότι ο νόμος δεν απορρίπτει αποφάσεις του ΣτΕ που έχουν κρίνει αντισυνταγματικές διατάξεις όπως είναι η υπόθεση της Ηγουμενίτσας. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι το ακίνητο δεν μπορεί να ενταχθεί στο νόμο και για ένα πρόσθετο λόγο που είναι ότι αιτήθηκε άδεια αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών μετά τις 28 Ιουλίου του 2011, που είναι η κόκκινη γραμμή που βάζει το ΥΠΕΚΑ για τα αυθαίρετα. “Σε κάθε περίπτωση, οι αντίδικοί μας δύνανται να υπαχθούν στις νέες ευεργετικές γι’ αυτούς διατάξεις, διότι η κατασκευή που έχουν αναγείρει πλησίον της ιδιοκτησίας μας δεν έχει ακόμη χαρακτηρισθεί αυθαίρετη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν και έχουμε προ πολλού προσφύγει προς τούτο στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο” αναφέρουν.
    
   Πηγή: Απειλούν να ρίξουν και τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/23284/apeiloyn-na-rixoyn-kai-ton-neo-nomo-gia-ta-aythaireta#ixzz2fFm1oXwE

   By Ροδοπουλος, in Επικαιρότητα, ,

   Την παραίτησή του από το πανεπιστήμιο της Πάτρας προανήγγειλε ο καθηγητής της σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Άκης Τσλέντης μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου "Πράσινο Κόκκινο σε Γαλάζιο Φόντο" στο Ράδιο Γάμμα.
    
   Φεύγει όπως είπε πικραμένος, γιατί μετά από αγώνα είκοσι και πλέον χρόνων όταν αρρώστησε από ένα πρόβλημα στις φωνητικές του χορδές τον πέρασαν ΕΔΕ γιατί δεν μπορούσε ένα μικρό διάστημα να κάνει μάθημα!
    
   Αυτό ήταν που ξεχείλισε το ποτήρι, σύμφωνα με τον γνωστό καθηγητή Σεισμολογίας, καθώς δέχτηκε "χτυπήματα" την στιγμή που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας, και μετά και τον πόλεμο, όπως είπε, που δεχόταν όλα τα χρόνια για το έργο του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον οδήγησε να πάρει την απόφαση της αποχώρησής του.
    
   Πρόλαβε, όπως είπε, να συνδέσει το σεισμολογικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας με τα σεισμολογικά του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αθηνών και αυτό που ελπίζει είναι να διατηρήσουν ό,τι έχισε τόσα χρόνια.
    
   "Κουράστηκα από ατέλειωτα ξενύχτια και γνώρισα πόλεμο και μοχθηρότητα. Εγώ αποχωρώ για άλλους χώρους, στους οποίους είμαι περιζήτητος", κατέληξε ο κ. Τσελέντης.
    
   Πηγή: http://www.newsnow.gr/article/507425/akis-tselentis-apoxoro-apo-to-panepistimio-tis-patras.html

   By dimitris GM, in Επικαιρότητα, ,

   Με την εφαρμογή του νέου νόμου (4178/2013) επιχειρείται να αρθούν τα προβλήματα που προκάλεσε ο προηγούμενος νόμος του 2011, ο οποίος και ακυρώθηκε από το ΣτΕ. Ήδη κατά τις πρώτες μέρες εφαρμογής του νέου νόμου, κατατέθηκαν αρκετές χιλιάδες δηλώσεις, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρούν να τακτοποιήσουν εκκρεμείς υποθέσεις, προκειμένου να προβούν σε πώληση του ακινήτου τους.
    
   Αξίζει να τονιστεί πως για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη (και στον εξουσιοδοτημένο μηχανικό) να παρακολουθεί όλη την πορεία τακτοποίησης του ακινήτου του καθώς, με την πληρωμή του παραβόλου, η δήλωση αποκτά αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (κλειδάριθμο). Επιτρέπεται έτσι η ενημέρωση για την πορεία υπαγωγής στη ρύθμιση, την καταβολή των δόσεων, την καταχώριση των πληρωμών έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
    
   Η «Βίβλος» των Αυθαιρέτων
    
   Εφόσον ενδιαφέρεστε για την νομιμοποίηση αυθαιρεσιών στο ακίνητό σας, ο παρακάτω οδηγός του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας παρέχει όλα τα απαραίτητα σημεία, που οφείλετε να γνωρίζετε.
    
   1. Τα αυθαίρετα εντάσσονται στο νέο νόμο ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους: Συγκεκριμένα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν: α) Πριν απ' την 9.6.1975 θα μπορούν να εξαιρεθούν μόνιμα από την κατεδάφιση με την πληρωμή μόνο ενός μικρού ποσού, το οποίο έχει οριστεί στα 500 ευρώ. Τα κτήρια αυτά να έχουν αποκλειστική χρήση κατοικίας. β) Πριν απ' την 1.1.1983, ο ιδιοκτήτης τους εκτός από το ποσό των 500 ευρώ πρέπει να πληρώσει και το 15% του υπολογιζόμενου προστίμου. γ) Πριν απ' τον Ιούλιο του 2011 (που άρχισε ο κύκλος των τακτοποιήσεων με τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου» και το ΥΠΕΚΑ θέτει μετά την εφαρμογή του «κόκκινη γραμμή» για νέες νομιμοποιήσεις), οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν το υπολογιζόμενο πρόστιμο και θα εντάσσονται ανάλογα με το μέγεθος τις παράβασης στις τρεις κατηγορίες (μικρής, μεσαίας, μεγάλης παράβασης). δ) Τα αυθαίρετα με ημερομηνία κατασκευής από 1.1.1983 έως 1.1.2003 θα έχουν μία έκπτωση στο υπολογιζόμενο πρόστιμο της τάξης του 20%.
    
   2. Τα αυθαίρετα εντάσσονται στο νέο νόμο με βάση και τη βαρύτητα της παράβασης: Ειδικότερα προβλέπεται: α) Μικρές αυθαιρεσίες: Τακτοποιούνται για πάντα και χωρίς καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής, με την καταβολή ποσού 500 ευρώ. Υπάγονται παραβάσεις σε κτήρια με οικοδομική άδεια όπως για παράδειγμα πέργκολες, μπάρμπεκιου, χωρίσματα δωματίων με γυψοσανίδες κ.ά., παραβάσεις οι οποίες δεν μεταβάλλουν τον όγκο του κτίσματος και τη δομημένη επιφάνεια.
Η αλλαγή διαμερισμάτωσης δεν θεωρείται, πλέον, αυθαιρεσία. β) Μεσαίες παραβάσεις: Αφορά υπέρβαση που δεν ξεπερνά το 40% της δόμησης ή το 20% του ύψους που ορίζει η οικοδομική άδεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται οι περισσότεροι ημιυπαίθριοι. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της αυθαιρεσίας. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής 3 εξάμηνα από την ισχύ του νόμου (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015). Η εξαίρεση από την κατεδάφιση είναι οριστική. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας η δήλωση πρέπει να ενταχθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. γ) Μεγάλες παραβάσεις: Σε αυτή περιέχοντα τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια, καθώς και όσα έχουν άδεια αλλά η υπέρβαση δόμησης ή κάλυψης είναι περισσότερο από 40% από όσο προβλέπει η άδεια. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της αυθαιρεσίας.
Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής 3 εξάμηνα από την ισχύ του νόμου (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015). Τα κτήρια αυτά θα εξαιρούνται τις κατεδάφισης μόνο για 30 χρόνια. Το καθεστώς αυτό θα μπορεί να αλλάξει αν η περιοχή όπου είναι δομημένο το αυθαίρετο κτίσμα μπει στο σχέδιο και αν ο ιδιοκτήτης αγοράσει το απαραίτητο ποσό συντελεστή κάνοντας χρήση της τράπεζας γης. Προβλέπεται επίσης για τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας έλεγχος εντός επταετίας υποχρεωτικά από τους αρμόδιους ελεγκτές δόμησης.
    
   3. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την αξία και την επιφάνεια του αυθαιρέτου: Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν, επί την τιμή ζώνης, που ίσχυε στην περιοχή του ακινήτου την 28/07/2011, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, επί το συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων, που ορίζονται στο νομοσχέδιο. Δηλαδή με βάση τον τύπο: Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων. Παράλληλα το παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, διαμορφώνεται ανάλογα με την επιφάνεια του αυθαιρέτου από 500 ευρώ για μικρά διαμερίσματα μέχρι 10.000 ευρώ για αυθαίρετα μεγαθήρια μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ.
    
   4. Οι δόσεις των προστίμων είναι έως 102, δηλαδή εξόφληση σε 8,5 χρόνια για όσους σπεύσουν να δηλώσουν το αυθαίρετό τους. Οι δόσεις αποπληρωμής είναι είτε εξαμηνιαίες είτε μηνιαίες, ανάλογα με τις δυνατότητες των πολιτών. Οπότε όποιος υπαχθεί στον νέο νόμο: α) Το πρώτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 17 εξαμήνων, δηλαδή 102 μηνών. β) Το δεύτερο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί εντός 14 εξαμήνων, δηλαδή 84 μηνών. γ) Το τρίτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 10 εξαμήνων, δηλαδή 60 μηνών. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη εξαμηνιαία δόση ορίζεται στα 300 ευρώ, δηλαδή 50 ευρώ το μήνα.
    
   5. Ισχύουν εκπτώσεις με βάση τον τρόπο καταβολής του προστίμου: Συγκεκριμένα: α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου. β) Εάν καταβληθεί το 30% του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμηνο, η έκπτωση περιορίζεται στο 10% του προστίμου. γ) Για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη (μέχρι 70 τ.μ.+15.τ.μ. για κάθε τέκνο) σε οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων παρέχεται έκπτωση 60% του προστίμου.
    
   6. Για ειδικές ομάδες του πληθυσμού ισχύουν ξεχωριστές εκπτώσεις. Ειδικότερα : α) ΑμεΑ 80% και άνω, έκπτωση 85% β) ΑμεΑ 67% με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ή οικογενειακό έως 24.000, έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία. γ) Παλιννοστούντες ομογενείς και μόνιμοι κάτοικοι Θράκης έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία. δ) Τέκνα παλιννοστούντων έκπτωση 50% για την κύρια κατοικία. ε) Πολύτεκνοι, έκπτωση 80% για κύρια και 50% για τη δευτερεύουσα κατοικία. ζ) Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ, έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία. η) Μονογονεϊκές οικογένειες, με εισοδηματικά κριτήρια τριτέκνων έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία. θ) Μακροχρόνια άνεργοι, έκπτωση 30% για την κύρια κατοικία.
    
   7. Οι 562.263 ιδιοκτήτες που δήλωσαν αυθαίρετα με τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου» (ν. 4014/2011) καλούνται να ενταχθούν στο νέο νόμο 4178/2013: Το ΥΠΕΚΑ καλεί και τους 562.263 ιδιοκτήτες να δηλώσουν υπαγωγή στο νέο νόμο, ώστε να είναι «θωρακισμένοι» σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά της τακτοποίησης του αυθαιρέτου τους, καθώς ο «νόμος Παπακωνσταντίνου» έχει κριθεί αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας και εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να καθαρογραφεί και να τεθεί σε ισχύ η σχετική απόφαση.
Ειδικότερα από τους 562.263 ιδιοκτήτες: α) Οι 389.659 ιδιοκτήτες που έχουν ήδη καταβάλει παράβολο και η διαδικασία εξόφλησης του προστίμου έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη καλούνται να υποβάλουν απλή δήλωση υπαγωγής στο νέο νόμο του ΥΠΕΚΑ. Η δήλωση θα γίνει με απλή συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας μέσω του συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων, που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέσω μηχανικού και το υπουργείο αναφέρει ότι θα έχει συμβολικό ή μηδενικό τίμημα, αφού πρόκειται για πολύ απλή διαδικασία. β) Οι 172.572 δηλώσεις που έχουν γίνει με τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου», το ΥΠΕΚΑ λέει ότι εφόσον δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο, ακόμη και εάν βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και πρέπει να υποβληθούν ξανά από την αρχή, με το ανάλογο κόστος.
    
   8. Προβλέπεται συμψηφισμός προστίμων (μεταξύ των ν. 4014/2011 και ν. 4178/13) και ευνοϊκή ασφαλιστική και φορολογική αντιμετώπιση για όσους δηλώσουν: Ειδικότερα: α) Οσοι είχαν ήδη κάνει χρήση των διατάξεων του 4014/11 και έχουν καταβάλει μέρος του ειδικού προστίμου θα μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο με συμψηφισμό των καταβληθέντων ποσών. β) Για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις που δηλώνονται στο νόμο, δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) και οποιοσδήποτε φόρος, πρόστιμο ή τέλος. γ) Για κατοικίες, κατά τον υπολογισμό της αξίας προκειμένου να επιβληθεί οποιοσδήποτε φόρος (μεταβίβασης, κληρονομιάς, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης), εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50% για όλους τους χώρους τόσο σε υπόγεια όσο και σε εσωτερικούς εξώστες και σοφίτες.
    
   9. Ο νέος κύκλος δηλώσεων αυθαιρέτων συνδυάζεται με την ηλεκτρονική καταγραφή των αυθαιρέτων: Οι δηλώσεις αυθαιρέτων θα καταχωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, των υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), του Κτηματολογίου και της ΔΕΗ. Δημιουργείται πρώτη φορά στα χρονικά η δυνατότητα διασταυρώσεων στοιχείων ακινήτων τόσο για πολεοδομικούς όσο και φορολογικούς σκοπούς. Η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων θα οδηγήσει και στον εντοπισμό των αδήλωτων αυθαιρέτων.
Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που δεν θα μπουν στις ρυθμίσεις τακτοποίησης και νομιμοποίησης θα έχουν συνδυαστικά προβλήματα με την Εφορία, αδυναμία μεταβίβασης του ακινήτου, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίσουν τα προβλεπόμενα αυστηρά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που προβλέπει η οικιστική νομοθεσία για τα αυθαίρετα. Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΚΑ, τη λεγόμενη «ηλεκτρονική ταυτότητα» του κτηρίου, άμεσα θα καταγραφούν τα αυθαίρετα που θα δηλωθούν προς νομιμοποίηση. Επίσης από τις επόμενες εβδομάδες θα κινηθεί η διαδικασία να δηλώνονται τα ακίνητα σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων και σταδιακά σε βάθος δεκαετίας προβλέπεται καταγραφή συνολικά του κτηριοδομικού πλούτου της χώρας.
    
   10. Βαριές ποινές και πρόστιμα για όσους δεν δηλώσουν το αυθαίρετό τους. Με ειδική διάταξη στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ετήσια πρόστιμα διατήρησης σε ποσοστό 5% της αξίας του αυθαιρέτου. Ο εντοπισμός των αυθαιρέτων θα γίνεται από τους τακτικούς ελέγχους των ελεγκτών δόμησης. Επίσης από την υπηρεσία ελέγχου και κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, που θα χρησιμοποιεί πλέον και δορυφορικές αποτυπώσεις του δομημένου περιβάλλοντος. Ο εντοπισμός του αυθαιρέτου θα είναι αναπόφευκτος με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, που θα είναι υποχρεωτική για όλες τις δικαιοπραξίες επί του ακινήτου και θα εκδίδεται με ευθύνη μηχανικού.
    
   11. Δυνατότητα νομιμοποίησης και για εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες: Στις εντός σχεδίου περιοχές κάθε ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία που έχει στο ακίνητό του. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, όπου δεν επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να τακτοποιήσει αυθαιρεσίες που τον αφορούν. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα στο 65% των συνιδιοκτητών ακινήτου να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να ζητήσουν με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών.
    
   12. Τα αυθαίρετα του Δημοσίου και της Εκκλησίας νομιμοποιούνται δωρεάν. Για τα δημόσια κτήρια οι νομιμοποιήσεις αυθαιρεσιών θα γίνονται χωρίς την καταβολή προστίμων. Οι ίδιες ευνοϊκές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για ακίνητα τα οποία έχουν μεταβιβαστεί προς εκποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Συλλήβδην, χωρίς την καταβολή προστίμου ή παραβόλου νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα της Εκκλησίας σε ναούς και μητροπολιτικά κτήρια, ενώ επανέρχεται η ναοδομία, χωρίς αρμοδιότητα αδειοδότησης ναών για ιδιώτες. Επίσης, χωρίς πρόστιμα νομιμοποιούνται και οι αυθαιρεσίες σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. Επίσης συστήνεται και πάλι Υπηρεσία Δόμησης στην Εκκλησία της Ελλάδας, η οποία θα ασκεί τις αρμοδιότητες του ν. 4030/11 περί νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών. Θα εκδίδει άδεια δόμησης για μητροπολιτικά μέγαρα, ιερές μονές και ιερούς ναούς, εφόσον ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και τα προσκτίσματά τους. Η Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας θα εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ.
    
   13. Δημιουργείται «Τράπεζα Γης» του Δημοσίου, η οποία θα διαχειρίζεται δικαιώματα ακινήτων με μεταφορά συντελεστή: Το ΥΠΕΚΑ θα εκδίδει τίτλο που ενσωματώνει το δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Ο τίτλος θα είναι ονομαστικός και θα μεταβιβάζεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της «Τράπεζας Γης», η οποία θα μπορεί: Να προβαίνει σε αγορά τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, με σκοπό τη δημιουργία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει πολεοδομική επιβάρυνση.Να μεταβιβάζει αποκτηθέντες τίτλους δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης για να νομιμοποιηθούν μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις ή εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα εφόσον αυτά έχουν ενταχθεί στο νέο νόμο ή σε ωφελούμενα ακίνητα εντός Ζωνών Συγκέντρωσης Δικαιώματος Δόμησης. Να προβαίνει σε αγορά ακινήτων ή τμημάτων αυτών, ιδιοκτησίας οικοδομικών συνεταιρισμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών που ολόκληρη η έκτασή τους ή μέρος αυτής βρίσκεται εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, με σκοπό τη δημιουργία τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Αυτούς τους τίτλους θα παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος στον συνεταιρισμό ή στην ένωση, προκειμένου να αποκτούν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί δυνατότητα δόμησης.
    
   Πηγή: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/15218

   By George78, in Επικαιρότητα, ,

   To Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Ουκρανίας Ternopil σε συνεργασία με το TEI Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
    
   ECONOMIC SCIENCES:
    
   08.00.01 - Economic Theory and History of Economic Thought
   08.00.02 - World Economy and International Economic Relations
   08.00.03 - National Economics and Governance
   08.00.04 - Industrial Economics and Business Management (by the types of economic activity)
   08.00.05 - Development of Productive Forces and Regional Economy
   08.00.06 - Environmental Economics and Environmental Protection
   08.00.07 - Demography, Labor Economics, Social Economy and Social Policy
   08.00.08 - Money, Finances and Credit
   08.00.09 - Accounting, Economic Analysis and Audit (by the types of economic activity)
   08.00.10 - Statistics
   08.00.11 - Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economy
    
   TECHNOLOGICAL SCIENCES:
    
   01.05.02 - Mathematical Modeling and Computational Methods
   05.13.05 - Computer Systems and Components
   05.1306 - Information Technologies
    
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και 15 /10/ 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Προέδρου Δ/νση : Κοίλα Κοζάνης 50100 Τηλ.2461096277 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   Αίτηση Υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα : www.teiwm.gr
   Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
   Πρωτότυπο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
   Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας
   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
   Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
   Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κλπ.

   Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα.
    
   Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
    
   Πηγή: http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=114&lang=el

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δεκάδες υπερπολυτελείς παράνομες βίλες, άρχισαν να κατεδαφίζονται στην περιοχή Ραματουέλ της Γαλλίας, σύμφωνα με απόφαση του εισαγγελέα.
    
   Οι ιδιοκτήτες καταπάτησαν την νομοθεσία που προέβλεπε την ανέγερση σπιτιών σε οικόπεδα άνω των 900 στρεμμάτων.
    
   Δείτε το σχετικό video:
    

    
    
   Πηγή: http://gr.euronews.com/2013/09/13/illegal-villas-demolished-on-french-mediterranean-coast/

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στις μέρες μας που οι περισσότεροι νέοι αγωνιούν για το μέλλον τους και για την επαγγελματική τους καριέρα, πασχίζουν να βρουν ένα «δυνατό» μεταπτυχιακό για να πετύχουν όσο το δυνατόν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα.
    
   Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι ένα μεγάλο άγχος για τους νέους, καθώς θα πρέπει να σκεφτούν που «κινείται» η αγορά και που θα υπάρχει ζήτηση τα επόμενα χρόνια!
    
   Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα παλιά «βαριά χαρτιά» της επαγγελματικής αποκατάστασης είναι κορεσμένα και πλέον υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν υψηλή εξειδίκευση.
    
   ΔΕΙΤΕ τα 7 μεταπτυχιακά με την μεγαλύτερη ζήτηση:
    
   •Τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικά και πληροφορική: Οι σημαντικές εξελίξεις στα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, έχουν μετατραπεί σε «χρυσή ευκαιρία» για τους νέους εργαζόμενους που εξειδικεύονται στους συγκεκριμένους τομείς, λόγω της υψηλής ζήτησης που υπάρχει στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ιδιαίτερα με την επέλαση του Διαδικτύου. Διδάσκονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
    
   •Διοίκηση Επιχειρήσεων: Σε εταιρείες συμβούλων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, πολυεθνικές καθώς και βιομηχανίες, ζητούν όλο και περισσότερους εξειδικευμένους εργαζόμενους με μεταπτυχιακά κυρίως στη διοίκηση επιχειρήσεων, κυρίως λόγω των νέων καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί στον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. Διδάσκεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
    
   •Οικονομικές επιστήμες: Λόγω των σαρωτικών αλλαγών που έχει φέρει η οικονομική κρίση στον τομέα των επιχειρήσεων και των επενδύσεων, οι οικονομικές επιστήμες θεωρούνται περιζήτητες, κυρίως όσον αφορά την οργάνωση και την λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Διδάσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
    
   •Οργανωτική Ψυχολογία: Η Οργανωτική Συμπεριφορά και Ψυχολογία που μελετά την συμπεριφορά και τις γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες των ατόμων σε σχέση με το εργασιακό τους περιβάλλον, θεωρείται από τα πιο «βαριά χαρτιά» των μεταπτυχιακών σπουδών, λόγω της σημαντικότητας που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Διδάσκεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
    
   •Πολιτικοί Μηχανικοί νέων υλικών και τεχνολογιών: Ένας σημαντικός για κάθε επιχείρηση κλάδος, καθώς προσφέρει γνώση και έρευνα σχετικά με τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο του σχεδιασμού και των ειδικών τεχνολογιών. Σε συνδυασμό με τις καινοτόμες ιδέες που επικρατούν πλέον στην αγορά, αποτελεί ένα ακόμη «πασπαρτού» για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Διδάσκεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
    
   •Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου: Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα ασχολείται με την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή των Συστημάτων Κατασκευών Παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή αυτοματισμών και της υποστήριξης όλων των σχετικών διαδικασιών με ηλεκτρονικού υπολογιστές. Διδάσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
    
   •Αγροχημεία και Βιολογικές καλλιέργειες: Η «επιστροφή στη φύση» που έχουν αρχίσει χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι εγκατέλειψαν τα μεγάλα αστικά κέντρα για τις καλλιέργειες τους, ενισχύεται με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, καθώς δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Διδάσκεται στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
    
   Πηγή: http://www.star.gr/Pages/Ellada_Kosmos.aspx?art=194482&artTitle=afta_einai_ta_metaptychiaka_me_ti_megalyteri_zitisi_stin_ellada

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν περίπου ένα χρόνο και στις οποίες συμμετείχε τόσο η ελληνική κυβέρνηση δια του υφυπουργού Μ. Παπαγεωργίου όσο και η ΔΕΠΑ, έκλεισε το deal για την αγορά από τη χώρα μας φυσικού αερίου από τα πλούσια κοιτάσματα της Κασπίας που ανήκουν στο Αζερμπαϊτζάν.
    
   Η συμφωνία που υπογράφεται στις 19 του μήνα στο Μπακού προβλέπει την προμήθεια ποσότητας 1 δισ. κυβικών μέτρων, θεωρείται εξαιρετικής σημασίας: η φόρμουλα τιμολόγησης περιλαμβάνει για πρώτη φορά σε μακροχρόνια σύμβαση συνδέεται εκτός από την τιμή του πετρελαίου και με την τιμή του φυσικού αερίου. Δηλαδή το κόστος του αερίου που θα αγοράζει η ΔΕΠΑ θα υπολογίζεται με βάση τη διακύμανση του αργού πετρελαίου αλλά και την τιμή του φυσικού αερίου στα ευρωπαϊκά κέντρα διακίνησης και τιμολόγησης του προϊόντος (gas hubs).
    
   Αυτή ακριβώς η διαφορά στη φόρμουλα τιμολόγησης που δεν υπάρχει σήμερα στο αέριο που προμηθεύεται η Ελλάδα από τη ρωσική Gazprom, ευθύνεται και για τη μεγάλη διαφορά στο κόστος του προϊόντος στην Ελλάδα συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θυμίζουμε ότι με βάση τις τιμές που έχει ανακοινώσει η Gazprom η διαφορά κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 35%, ενώ σε επιμέρους αγορές μπορεί να φτάνει έως το 50%.
    
   Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η συμφωνία με τους Αζέρους αποκτά κομβικό χαρακτήρα και αποτελεί ένα είδος «πολιορκητικού κριού» και για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη μείωση της τιμής του ρωσικού αερίου, με τη Gazprom.
    
   Ως προς τις λεπτομέρειες του deal θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
    
   • Το αέριο θα έρχεται μέσω του αγωγού TAP, γεγονός που επιβεβαίωνει τη σημασία του αγωγού για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αλλά και τη μείωση του κόστους. Μόλις δηλαδή ο αγωγός κατασκευαστεί, το πρώτο άμεσο όφελος που θα προκύψει για τη χώρα θα είναι ο πραγματικός ανταγωνισμός αλλά και η έλευση αερίου σε χαμηλότερες τιμές
    
   • Οι διαπραγματεύσεις έγιναν με το κονσόρτιουμ που διαχειρίζεται το κοίτασμα του Shah Deniz και το αέριο που θα φτάσει στην Ελλάδα θα αγοράζεται από την κοινοπραξία στην οποία επικεφαλής είναι η BP. Άλλωστε οι συζητήσεις έγιναν με την ειδική επιτροπή διαπραγμάτευσης του κονσόρτιουμ
    
   • Οι ποσότητες θα φτάσουν στην Ελλάδα το 2019 και θα προέρχονται από τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του κοιτάσματος Shah Deniz
    
   • Η φόρμουλα τιμολόγησης περιλαμβάνει εκτός της τιμής του πετρελαίου, σύνδεση με τα ευρωπαϊκά hub και οδηγεί σε σημαντική έκπτωση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές του αερίου της Gazprom
    
   • Η συμφωνία αποτελεί ένα εξαιρετικό διαπραγματευτικό χαρτί ενόψει των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αλλαγή της φόρμουλας τιμολόγησης και τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
    
   Πηγή:www.capital.gr

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Πρόστιμο ύψους 18.394 ευρώ στην Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.Ε.) επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
    
   Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ' αριθμ. 561/VII/2013 ομόφωνη απόφασή της, έκρινε ότι η Ε.Κ.Ε.Ε, η οποία εκπροσωπεί κατασκευαστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ιδίως στον νομό Αττικής, συνέβαλε –μέσα από διαρκείς αποφάσεις/συστάσεις προς τα μέλη της τα έτη 2002 έως και 2009– στον περιορισμό της παραγωγής (ανέγερσης) και διάθεσης νεόδμητων πλεοναζουσών κατοικιών στον νομό Αττικής και στον έμμεσο, έτσι, καθορισμό των τιμών τους, γεγονός που συνιστά παράβαση και σοβαρό περιορισμό του ανταγωνισμού (άρθρο 1 του ν.703/77, νυν άρθρο 1 του ν3959/2011).
    
   Η σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ, διενεργήθηκε με αφορμή πληθώρα δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με τις υψηλές τιμές των ακινήτων, καθώς και σχετική ανακοίνωση της Ε.Κ.Κ.Ε. αναφορικά με την προσφορά προς πώληση διαθέσιμων κτιρίων.
    
   Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι αποφάσεις και συνεχείς συστάσεις της Ε.Κ.Κ.Ε αποτελούν τη συνεπή έκφραση της βούλησης της ιδίας να συντονίσει τη συμπεριφορά των μελών της στην αγορά, και ειδικότερα να συντονίσει τη διάθεση των νεόδμητων πλεοναζουσών κατοικιών και να περιορίσει την ανέγερσή τους.
    
   Με τον τρόπο αυτόν, η Ε.Κ.Κ.Ε, ουσιαστικά, αντικατέστησε τους κινδύνους της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε μέλους με πρακτικές, οι οποίες είχαν ως απώτερο στόχο τη διατήρηση των τιμών πώλησης των κατοικιών στα ήδη διαμορφωμένα επίπεδά τους (ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αύξηση της τιμής τους όταν θα επέρχονταν εκ νέου ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης).
    
   Πέρα της επιβολής προστίμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε την Ε.Κ.Ε.Ε. να ενημερώσει με επιστολή τα μέλη της, εντός είκοσι ημερών, ότι η διαμόρφωση των τιμών κατασκευής κτιρίων και η διάθεση ανεγερθέντων κτιρίων στην αγορά συνιστά ελεύθερη και αυτόνομη επιχειρηματική επιλογή κάθε επιχείρησης-μέλους της Ένωσης, καθώς και ότι τα μέλη της θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους από κάθε ενέργεια άμεσου ή έμμεσου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής τους ή/και ελέγχου της διάθεσης τυχόν υφιστάμενου πλεονάσματος ακινήτων στην αγορά (για παράδειγμα, μέσω του προσδιορισμού ενός ελάχιστου ποσοστού διάθεσής τους ή της αποτροπής από νέες ανεγέρσεις κτιρίων). Επίσης, η Ε.Κ.Ε.Ε. υποχρεώθηκε να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της για ένα έτος την ως άνω επιστολή, η οποία θα περιέχει ρητή αναφορά στο διατακτικό της Απόφασης.
    
   Πηγή: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=5318&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%3A300_000+%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%2C+%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF+%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%91%CE%A0%CE%95%2C+%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_campaign=20130915_m117229617_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%3A300_000+%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%2C+%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF+%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%91%CE%A0%CE%95%2C+%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.AaOQyOHV.dpuf

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Με άδεια χέρια επέστρεψε από τις Βρυξέλλες ο Χρυσοχοΐδης. «Κολλημένα» τα έργα σε Ολυμπία οδό, Ε65, Ιόνια οδό, Μαλιακό-Κλειδί. Δεν δίνει «πράσινο φως» η Κομισιόν, καθώς δεν συμμερίζεται την ανυπομονησία των Ελλήνων μεγαλοεργολάβων και θα αποφανθεί ενδεχομένως τον Οκτώβριο, εάν φυσικά δοθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις από την κυβέρνηση.
    
   Η επανεκκίνηση των 4 ελληνικών αυτοκινητόδρομων έχει κολλήσει σε διάφορες εκκρεμότητες και επιφυλάξεις των Βρυξελλών, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις του υπουργού Yποδομών Μ. Χρυσοχοΐδη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να δώσει το πράσινο φως. Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την ανυπομονησία των Ελλήνων μεγαλοεργολάβων και θα αποφανθεί ενδεχομένως τον Οκτώβριο, εάν φυσικά δοθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις από την κυβέρνηση, η οποία τρέχει τώρα και δεν προλαβαίνει.
    
   Ο Μ. Χρυσοχοΐδης, που βρέθηκε χθες και προχθές στις Βρυξέλλες, είχε αφήσει να διαρρεύσει ότι η απόφαση της Επιτροπής για την επανεκκίνηση των έργων που αφορά την κατασκευή 4 αυτοκινητόδρομων (Ολυμπία οδός, Ε65, Ιόνια οδός και Μαλιακός-Κλειδί) είναι λίγο πολύ τυπικό θέμα που θα τελειώσει σε λίγες ημέρες, κατά ευνοϊκό τρόπο για την κυβέρνηση. Μάλιστα δεν απέκλειε να αποσπάσει την απόφαση στις συναντήσεις που θα είχε με τους αρμόδιους επίτροπους και να επιστρέψει θριαμβευτικά στην Αθήνα για να την ανακοινώσει περιχαρής στους μεγαλοεργολάβους της κυβέρνησης…
    
   Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε ο υπουργός, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε για να πείσει τους συνομιλητές του. Ο Γάλλος επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ (εσωτερική αγορά), δηλώνοντας ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να ληφθεί εντός του Οκτωβρίου, έδειξε ότι κάτι δεν πάει καλά στο όλο θέμα. Κάτι που επιβεβαιώθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του Μ. Χρυσοχοΐδη με τον επίτροπο Γιοχάνες Χαν (Περιφερειακή Πολιτική). Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του επίτροπου, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που εμποδίζουν τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για τον επαναπρογραμματισμό των έργων. Βέβαια έχει επιτευχθεί πρόοδος και «είμαστε σε καλό δρόμο»… Ο Γ. Χαν υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Οι βασικές εκκρεμότητες αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις και τη συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού. Επιπλέον η Επιτροπή ζητεί από την κυβέρνηση μια σειρά από διευκρινίσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των έργων.
    
   Η επιφυλακτική στάση της Επιτροπής οφείλεται επίσης στην πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε., η οποία αποκαλύπτει με στοιχεία τα παιχνίδια των εθνικών εργολάβων με τη συνενοχή των ελληνικών κυβερνήσεων στις κατασκευές αυτοκινητόδρομων. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μέση καθυστέρηση στην παράδοση έργων στην Ε.Ε., η πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης έργου στερείται διαφάνειας και οι εθνικοί εργολάβοι δεν έχουν, όπως θα έπρεπε, την πλήρη ευθύνη για κάθε αλλαγή στις τιμές των υλικών, η οποία φυσικά επιβαρύνει τους Ελληνες φορολογούμενους…
    
   Πηγή: http://www.efsyn.gr/?p=109944

   By georgegaleos, in Επικαιρότητα, ,

   Την κατάθεση προσθήκης στο νομοσχέδιο για το νέο δικηγορικό κώδικα, η οποία προβλέπει την θέσπιση ελάχιστης αμοιβής για τους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με πάγια αντιμισθία, προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα των τριών μεγαλύτερων δικηγορικών συλλόγων της χώρας και άλλων φορέων.
    
   Οπως είπε ο κ.Αθανασίου, η προσθήκη θα κατατεθεί την Πέμπτη. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός τόνισε ότι «ο νέος δικηγορικός κώδικας αποτελεί πρωτοβουλία της κυβέρνησης και δεν είναι επιβολή της τρόικα».
    
   Ο νέος Κώδικας των Δικηγόρων ψηφίστηκε επί της αρχής του (με την θετική γνώμη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ). Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, η ΧΑ και το ΚΚΕ.
    
   Νωρίτερα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Βαλεργάκης ζήτησε οι δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα να έχουν μίνιμουμ μισθού αναλόγου με τους μισθούς που λαμβάνουν οι συνάδελφοί τους του δημόσιου τομέα.
    
   Επίσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι με τον Νέο Κώδικα δεν αλλάζει τίποτα σε ότι αφορά τα πάγια ποσά επί των γραμματίων προείσπραξης των δικηγόρων που διατίθενται υπέρ των ασφαλιστικών τους ταμείων και των συλλόγων τους. Ωστόσο επισήμανε ότι αν υπάρξει θέμα με την αναπροσαρμογή θα αντιμετωπιστεί με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν και από την αναλογιστική μελέτη που θα γίνει.
    
   Σχετικώς με την διάταξη που απαγορεύει σε βουλευτές - δικηγόρους να αναλαμβάνουν ποινικές υποθέσεις για ναρκωτικά είπε πως αυτό γίνεται για να μην φθείρεται η εικόνα των βουλευτών - δικηγόρων.
    
   Να σημειωθεί πως νωρίτερα ο πρόεδρος του ΔΣΑ Γιάννης Αδαμόπουλος υποστήριξε ότι ο υπουργός Οικονομικών χρησιμοποιεί ως άλλοθι την τρόικα για να προωθήσει προαποφασισμένες διατάξεις. Ακόμη ο κ. Αδαμόπουλος ανέφερε ότι με τις διατάξεις που προωθούνται στην πραγματικότητα το επάγγελμα «κλείνει δεν ανοίγει».
    
   Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63885516

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Περισσότερους επιβάτες φιλοδοξεί να προσελκύσει στον σιδηρόδρομο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αφενός εισάγει πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών πελατών, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τον επόμενο μήνα, και αφετέρου, σε συνεργασία με την «Taxiway», επεκτείνει την εμβέλεια της υπηρεσίας των «Τραινοταξί» σε άλλες πέντε πόλεις (Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Έδεσσα, Ξάνθη), αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο.
    
   Από τον ίδιο μήνα ξεκινά και η εξυπηρέτηση κατ' οίκον στη Θεσσαλονίκη, σε πολύ προνομιακές τιμές, για τη μεταφορά του επιβάτη με ταξί από και προς το σπίτι του και τον σιδηροδρομικό σταθμό.
    
   Παράλληλα, προχωρούν τα έργα ηλεκτροκίνησης, που μετά το 2017 θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση του δρομολογίου Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες, ενώ από τον τρέχοντα μήνα εξετάζεται πιλοτικά, σε ένα βαγόνι, πρωτοποριακό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, το οποίο θα δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ 20 ταινιών, που θα προβάλλονται στο κινητό, το λάπτοπ ή το tablet τους, στη διάρκεια του ταξιδιού.
    
   Τα παραπάνω επισημάνθηκαν σε συνέντευξη Τύπου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη, απ΄ τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο και τον ειδικό σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού δρα Νικόλαο Αθανασόπουλο.
    
   Σύμφωνα με τον κ. Ζηλιασκόπουλο, στόχος των κινήτρων δεν είναι τόσο να επωφεληθούν οι ευκαιριακοί χρήστες του τρένου, όσο να επιβραβευτούν αυτοί που το προτιμούν τακτικά για τις μετακινήσεις τους.
    
   Σύμφωνα με τον κ. Ζηλιασκόπουλο, κάνοντας την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι τακτικοί επιβάτες μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά ειδικών προνομίων, όπως η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα φθηνά εισιτήρια των 9 και 19 ευρώ στο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη.
    
   Κάποια από τα κίνητρα είναι ήδη ενεργά και άλλα θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες, ώστε το πρόγραμμα επιβράβευσης να είναι σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου (η εγγραφή των επιβατών ως μελών μπορεί να γίνει ήδη).
    
   Αρχικά, τα κίνητρα θα ισχύουν - όπως διευκρίνισε - μόνο για ηλεκτρονικές κρατήσεις, αλλά σύντομα θα επεκταθούν και στο «γκισέ» με ειδική κάρτα χρήστη.
    
   Επιπρόσθετα, ήδη ισχύει το κίνητρο της προσφοράς δωρεάν γεύματος στους επιβάτες της πρώτης θέσης. Από τότε που η προσφορά αυτή ετέθη σε εφαρμογή, η πληρότητα της πρώτης θέσης έχει φτάσει σχεδόν στο 90%, έναντι περίπου 40% προηγουμένως.
    
   Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διατηρεί, σήμερα, περίπου το 30% της κίνησης εσωτερικού με όλα τα μέσα (τρένο, αεροπλάνο, ΚΤΕΛ) στο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, παρότι ο αριθμός συνολικά των επιβατών (με κάθε μέσο) έχει μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
    
   Ενδεικτικό είναι ότι, ενώ το 2010 διακινούνταν ημερησίως, στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, περίπου 15000 άτομα (με όλα τα μέσα), εκ των οποίων τα 5500-6000 προτιμούσαν το τρένο, οι αριθμοί αυτοί έχουν μειωθεί σήμερα σε 12000 και 4000-5000 αντίστοιχα. «Παρόλα αυτά, δεν κόψαμε ούτε ένα τρένο στο δρομολόγιο αυτό», σημείωσε ο κ. Ζηλιασκόπουλος.
    
   Αναφερόμενος στην αναστολή ορισμένων τοπικών δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης (προς Λάρισα και Έδεσσα) από τις 2 Σεπτεμβρίου, υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωρινή κατάσταση, που ουσιαστικά αποτελεί χρονική επέκταση του θερινού προγράμματος δρομολογίων κι αποφασίστηκε γιατί η κίνηση συνέχιζε να είναι μειωμένη. Τα δρομολόγια θα επιστρέψουν στους κανονικούς ρυθμούς από 15 Σεπτεμβρίου.
    
   Πηγή: http://ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose/item/21443-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-2017-%CF%83%CE%B5-35-%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Με τον νόμο 4164/2013 προβλέφθηκε η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της ΕΚΧΑ Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με σκοπό την παροχή δυνατότητας ανταλλαγής δεδομένων με σύγχρονα τεχνικά μέσα και στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
    
   Δείτε στην επισυναπτόμενη παρουσίαση πού θα βρείτε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου στα έγγραφα του Κτηματολογίου.
    
   Σημειώνεται ότι προς το παρόν η συμπλήρωση του πεδίου είναι προαιρετική.
    
    
   Δείτε την παρουσίαση: http://www.ktimatologio.gr/ktima/_cm_admin/editor/uploads/files/E9%20TAXISNET.pdf
    
   Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/ktima/

   By Giorgos1987, in Επικαιρότητα, ,

   Ένας από τους πιο σύγχρονους ουρανοξύστες στο Λονδίνο, έχει ένα παρατσούκλι: τον λένε Walkie Talkie καθώς, το σχήμα του που φαρδαίνει όσο κανείς φτάνει στους τελευταίους από τους 37 ορόφους, κάνει το κτίριο να μοιάζει με αυτή τη συσκευή. Από την προηγούμενη εβδομάδα, όμως, αλλάζει παρατσούκλι καθώς, βγήκε στη δημοσιότητα ότι εξαιτίας αυτού του σχήματος και των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, ο ουρανοξύστης συγκεντρώνει το φως του ήλιου και το «στέλνει» σε ένα δρόμο λίγο πιο κάτω, με αποτέλεσμα να λιώσει κυριολεκτικά ένα αυτοκίνητο.
    
   Ναι, δεν είναι αστείο, ούτε υστερία των περαστικών. Σε ένα καφέ που βρίσκεται σε δρόμο νότια του ουρανοξύστη μάλιστα, ο ιδιοκτήτης κατόρθωσε να ψήσει ένα αβγό με τις ακτίνες που συγκεντρώνονται από την αντανάκλαση του κτιρίου και να ζεστάνει μία μπαγκέτα. Τα κτίρια του δρόμου αυτού βλέπουν την μπογιά στα ξύλα και τα μέταλλα να λιώνει και σίγουρα, αν ένας άνθρωπος καθίσει για λίγη ώρα κάτω από αυτή την «ακτίνα» του ουρανοξύστη, μπορεί να πεθάνει.
    

    
   Ο αρχιτέκτονας του κτιρίου, Rafael Viñoly ομολόγησε στη Guardian πως έχουν γίνει λάθη στο συγκεκριμένο κτίριο. Την εποχή που σχεδιαζόταν δεν υπήρχε επαρκές λογισμικό για να υπολογίσουν την αντανάκλαση του κτιρίου, λέει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς εκεί. Το πρόβλημα του αρχιτέκτονα από την Ουρουγουάη είναι ότι το Λονδίνο «ζεστάθηκε» ξαφνικά.«Αλλιώς θυμόμουν το Λονδίνο από τότε που είχα έρθει πρώτη φορά. Τώρα, έχετε συνέχεια ήλιο!» λέει στη συνέντευξή του.
    
   Φυσικά, στο φαινόμενο της θανατηφόρας ακτίνας του ουρανοξύστη Walkie Talkie συμβάλλει και το γεγονός ότι κατά τον σχεδιασμό είχαν προβλεφτεί κατασκευές στην καμπύλη του κτιρίου που θα εμπόδιζαν την ανάκλαση του φωτός προς τα κάτω, αλλά αφαιρέθηκαν κατά την εκτέλεση για να μειωθεί το κόστος. Λεπτομέρειες, έτσι;
    
   Για τον Ουρουγουανό αρχιτέκτονα πάντως, είναι το δεύτερο παρόμοιο «λαθάκι» που γίνεται. Το πρώτο συνέβη σε ένα ξενοδοχείο στο Las Vegas. Η αντανάκλαση του φωτός πάνω στην πρόσοψη του Vdara ήταν τόσο έντονη που, οι ακτίνες που έπεφταν στον χώρο μίας πισίνας του, είχαν ως αποτέλεσμα να λιώνουν οι σεζλόνγκ και να καούν τα μαλλιά ενός τουρίστα το 2010.
    
   Μάλλον ο αρχιτέκτονας είχε επισκεφτεί και το Las Vegas την εποχή των παγετώνων
    

    

    
   Πηγή: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/09/h_8.html

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την ολοκλήρωση των έργων τηλεθέρμανσης, προϋπολογισμού 13.000.000 €, σε Αμύνταιο, Λεβαία και Φιλώτα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αμυνταίου.
    
   Ταυτόχρονα, ξεκίνησε ένα άλλο μεγάλο όραμα για τηλεθερμάνσεις σε όλα τα χωριά του Δήμου Αμυνταίου με συστήματα βιομάζας, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ανέθεσε την πρώτη σειρά μελετών, η εκπόνηση των οποίων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων.
    
   Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών των κατοίκων της περιοχής με τηλεθέρμανση και θα καταστήσει το Δήμο Αμυνταίου πιλοτικό Δήμο στη διαχείριση της θέρμανσης.
    
   Η θέρμανση του συνόλου των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου με συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα έχει αφενός το όφελος της μείωσης του κόστους θέρμανσης για όλους τους κατοίκους και αφετέρου θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης και θέσεις εργασίας, τόσο στη λειτουργία των συστημάτων τηλεθέρμανσης όσο και στην παραγωγή της βιομάζας.
    
   Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα είναι ένας από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν τεθεί για την περιοχή και απαιτεί τη στήριξη όλων για την υλοποίησή της.
    
   Πηγή: http://www.econews.gr/2013/09/07/thlethermansi-amuntaio-104771/

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   To ReMap 4 πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 στην περιοχή του Κεραμεικού- Μεταξουργείου, αποτελώντας για μια ακόμη φορά, ένα μοναδικό σημείο συνάντησης της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής από όλο τον κόσμο, στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.
    
   Το ReMap, που ξεκίνησε το 2007, είναι μια διεθνής διοργάνωση σύγχρονης τέχνης που γίνεται κάθε δύο χρόνια στην Αθήνα. Λειτουργεί ως πλατφόρμα συνύπαρξης και ανάδειξης, νέων αλλά και καταξιωμένων, καλλιτεχνών, επιμελητών, φορέων και γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στόχο τη συστηματική συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας, αλλά και της Ελλάδας. Έχοντας καθιερωθεί για τον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη σύγχρονη τέχνη εντός του αστικού ιστού, στο ReMap έχει μέχρι σήμερα παρουσιαστεί η δουλειά περισσότερων από 700 καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο με καταξιωμένες γκαλερί και καλλιτέχνες να συνυπάρχουν με «πρωτοεμφανιζόμενους» που στην πορεία έχουν αναδυθεί σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο διεθνών διοργανώσεων και θεσμών (Μπιενάλε της Βενετίας, Whitney Μπιενάλε, Palais de Tokyo, Unlimited της Art Basel, Kunsthalle Ζυρίχης κά).
    
   Το πρόγραμμα του ReMap 4 είναι πιο πολυσυλλεκτικό, διεθνές και διευρυμένο από κάθε άλλη φορά. Παρουσιάζονται περισσότερες από 60 εκθέσεις, ανεξάρτητα project και ειδικές εκδηλώσεις, με συμμετοχές από την Ελλάδα, την Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Γαλλία), αλλά και την Αμερική και την Τουρκία, σε ετερόκλητους αστικούς χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: από οικόπεδα και υπόγεια μέχρι νεοκλασικά κτίρια και διαμερίσματα της δεκαετίας του ’60. Το πρόγραμμα είναι όπως πάντα ανοικτό και δωρεάν για το κοινό, ενώ περιλαμβάνει και μια σειρά εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
    
   Κύριος στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της δημιουργικής και διεθνούς δυναμικής της Αθήνας ως κέντρο παραγωγής σύγχρονης τέχνης στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.
    
   Διάρκεια: 8/9-30/9/2013
    
   Ωράριο λειτουργίας
    
   Εγκαίνια: Κυριακή 8/9, 17:00-22:00
   Δευτέρα-Παρασκευή: 17:30-21:00
   Σάββατο-Κυριακή: 12:00-21:00
   Για τα events ισχύουν ειδικές μέρες και ώρες λειτουργίας.
    
   Είσοδος: Ελεύθερη
    
   Πρόσβαση
   Μετρό
   Γραμμή 3: Στάση Κεραμεικός
   Γραμμή 2: Στάση Μεταξουργείο
   Λεωφορεία: A16, 025, B16, 812, 813, 025, 026, 027, 100, 051, 057, B18, Γ18, 049, 035, 400 Τρόλευ: 1, 12, 21
    
   Δείτε τον χάρτη εδώ: http://remapkm.org/4/wp-content/uploads/BROCHURE-A4-VERSION-greek.pdf

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δήμοι και οι κάτοικοι δεκάδων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας ετοιμάζουν προσφυγές στο ΣτΕ κατά πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες οι περιοχές τους υπάχθηκαν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου.
    
   Σύμφωνα με "Τα Νέα", οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων των περιοχών αυτών έλαβαν το τελευταίο διάστημα τα εκκαθαριστικά ΦΑΠ 2011 και 2012 από τα οποία προκύπτουν αυξήσεις στις τιμές βάσης επί των οποίων υπολογίζεται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας έως και 10.000% σε σχέση με τις τιμές με τις οποίες υπολογίσθηκε ο ΦΑΠ 2010. Ποιός φταίει για αυτό; Η ευθύνη από ότι φαίνεται πέφτει στις τοπικές ΔΟΥ οι οποίες και απέστειλαν στο υπουργείο Οικονομικών τις εκτιμώμενες αξίες των οικοπέδων σε περιοχές που μέχρι και πρόσφατα δεν ίσχυε το σύστημα αντικειμενικών τιμών, χωρίς όμως να λάβουν υπόψη τις εμπορικές αξίες.
    
   Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις περιοχών της Ηπείρου, όπου ενδεικτικά στο χωριό Λυγγιάδες, που βρίσκεται δίπλα στην πόλη των Ιωαννίνων, οικόπεδο ενός στρέμματος που το 2008 είχε αντικειμενική αξία περίπου 5.500 ευρώ, σήμερα έχει 120.000 ευρώ. Ομοίως στο Ζαγόρι οικόπεδο που είχε αντικειμενική αξία 7.500 ευρώ το 2007, έχει πλέον τιμή 70.000 ευρώ.
    
   Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι φοροεπιβαρύνσεις από τα ΦΑΠ 2011 και 2012 σε κάποιες ορεινές περιοχές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να είναι υπέρογκες και κάποιοι να καλούνται να καταβάλουν φόρο για εγκαταλελειμμένα ή απρόσοδα ακίνητα και μάλιστα όπως αναφέρεται σε τιμές Εκάλης ή Κηφισιάς.
    
   Πηγή: http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&catid=213&artid=9683

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Αρχίζει αύριο, Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, η πιλοτική λειτουργία από το υπουργείο Οικονομικών του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αγορά και τη χρήση παραβόλων.
   Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, στην πρώτη φάση λειτουργίας της εφαρμογής e-παράβολο, θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά παράβολα του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στη συνέχεια θα εντάσσονται σταδιακά παράβολα από άλλους δημόσιους φορείς αποδέκτες παραβόλων.
    
   Για την αγορά του e-παράβολου οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) μπορούν να επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), επιλέγοντας από τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» τη σχετική εφαρμογή «e-παράβολο». Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις, χρήστες και μη χρήστες του Taxisnet.
    
   Αναλυτικότερα, η διαδικασία περιλαμβάνει:
    
   - Δημιουργία παράβολου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παράβολου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παράβολου» που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό παράβολο. Στη συνέχεια, θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο για να το καταθέσει στον φορέα.
    
   - Πληρωμή παράβολου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e- παράβολου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ, με τον «κωδικό παράβολου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα- ΑΤΜ, Web banking και phone banking).
    
   - Κατάθεση παράβολου στον φορέα: Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει- χρησιμοποιήσει το e- παράβολο στον φορέα και, στη συνέχεια, ο υπάλληλος του φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παράβολου μέσω της εφαρμογής.
    
   Κατά τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας, η κατάθεση του e-παράβολου μπορεί να γίνει δύο εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή. Στην επόμενη φάση, η εφαρμογή θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει άμεσα το ηλεκτρονικό παράβολο στον δημόσιο φορέα.
    
   Σημειώνεται, ότι η εφαρμογή e-παράβολο υλοποιήθηκε από τις γενικές γραμματείες Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και φορείς, καθώς και τις τράπεζες.
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_05/09/2013_517361

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   «Φωτιά» πήρε το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, καθώς μόνο το πρώτο 24ωρο της λειτουργίας του κατατέθηκαν 4.300 αιτήσεις.
    
   Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα στα πέντε πρώτα λεπτά που λειτούργησε το σύστημα, δέχτηκε 170 φακέλους.
    
   Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι το σύστημα ήταν κλειστό εδώ και τρεις μήνες, πολλοί φάκελοι αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις και οι υπόλοιποι τακτοποιήσεις νέων αυθαιρέτων.
    
   Αξίζει να σημειωθεί ότι όσα αυθαίρετα έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο νόμο για τα αυθαίρετα, τον 4014 / 11, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός από την πολυαναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορούν να κάνουν χρήση των νέων ρυθμίσεων του 4178 / 2013.
    
   Ωστόσο, η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς τους στο σύστημα του ΤΕΕ αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου.
    
   Πηγή: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231263598
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.