Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Εγκύκλιος για τις ηχητικές οχλήσεις από τη λειτουργία γυμναστηρίων

  Sign in to follow this  
  Εγκύκλιος εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις ηχητικές οχλήσεις που προκαλούνται σε περιοίκους από τη λειτουργία των γυμναστηρίων.
   
  Τι αναφέρει η Εγκύκλιος
   
  ΘΕΜΑ: Οχλήσεις από ηχητικές εκπομπές κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων
   
  α) Η Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη περί «Μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικών Κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων », όπως ισχύει
   
  β) Το Π.Δ. 219/2006 «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων…»
   
  γ ) Το ΔΔΥ & ΚΜ ΜΕΘ/οικ. 647245 (34620)/18-12-2018 έγγραφό της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΜΕΘ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
   
  Σε συνέχεια του (γ) σχετ. αναφορικά με μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από οχλήσεις που δημιουργούνται από ηχητικές εκπομπές κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
   
  Α. Η Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη:
   
  • εκδόθηκε με σκοπό τον υγειονομικό έλεγχο και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από θορύβους που δημιουργούνται στα Κέντρα Διασκέδασης και λοιπά καταστήματα, μόνο από τη μουσική.
  • δεν περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τα γυμναστήρια
   
  Β. Το 219/2006 Προεδρικό Διάταγμα έχει εκδοθεί με επισπεύδοντα φορέα το Υπουργείο Πολιτισμού
   
  • προβλέπει τη λήψη μέτρων, σε περίπτωση που δημιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους, από ηχητικές εκπομπές που παράγονται κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων, (επιβάλλεται ηχητική μόνωση)
  • στο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει τη διαπίστωση της ηχητικής μόνωσης των γυμναστήριων, από την ειδική επιτροπή του άρθρου 9 αυτού εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της Α5/3010/85
  • έχει εκδοθεί μεταγενέστερα της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης διαφαίνεται ότι, η διαπίστωση της ηχητικής μόνωσης των γυμναστηρίων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της Α5/3010/85, θα γίνεται με τη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται στα λοιπά καταστήματα, προς τα οποία προσομοιάζει περισσότερο το είδος μουσικής των γυμναστηρίων.
   
  Αρχεία για ανάγνωση / κατέβασμα
   
  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By ΝΙΚΟΣΤΡΙ
   δράττοντας  την ευκαιρία για τις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας ...
   θα μας λειψεις 
   καλό παράδεισο Χάρυ 
  • By Tzofan
   Καλησπέρα!
   Θέλω να ανοίξω γυμναστήριο, έχω βρει ένα χώρο όπου το ισόγειο είναι 120 τ.μ με ύψος 5 μέτρα, και έχει ένα νόμιμο πατάρι 50 τ.μ με ύψος 2,45, το έχει δει Πολιτικός  Μηχανικός και μου έχει πει σε γενικές γραμμές ότι ο χώρος είναι οκ. Θέλω όμως το πατάρι να το κάνω αποδυτήρια, γνωρίζει κανείς αν θα έχω πρόβλημα με το ύψος;
   ευχαριστώ 
  • By Engineer
   Στην αναπροσαρμογή των τριών κατηγοριών όχλησης (χαμηλή, μέση, υψηλή) καλείται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα επόμενα έτη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση συμμόρφωσης.
   Όπως επισημαίνεται, η σημερινή ταξινόμηση είναι ξεπερασμένη και μη εναρμονισμένη με την περιβαλλοντική τεχνολογία, για αυτό και η αναθεώρησή της, θα πρέπει να γίνει με τα σύγχρονα δεδομένα.
   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  ήδη έχουν συστήσει αρμόδιες επιτροπές οι οποίες εξετάζουν καλές πρακτικές άλλων χωρών.
   Στην έκθεση αναφέρεται ότι πλέον οι περισσότερες κατηγορίες επιχειρήσεων αδειοδοτούνται με το σύστημα της γνωστοποίησης,  εντούτοις επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα  των επιθεωρήσεων των επιχειρήσεων  βάσει του βαθμού  κινδύνου που έχει θεσπιστεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους, απαιτεί ακόμη την έκδοση της αντίστοιχης δευτερογενούς νομοθεσίας και τεκμηρίωσης (π.χ. κριτήρια κινδύνου, κατάλογο ελέγχου, κατευθυντήριες γραμμές για κάθε τομέα).
   Ωστόσο επισημαίνει ότι για το σκοπό αυτό, οι αρχές έχουν καταρτίσει έναν οδικό χάρτη πιλοτικών επιθεωρήσεων.
   Πάντως στην έκθεση συμμόρφωσης τονίζεται ότι οι τομείς δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια, (δηλαδή αρκεί η γνωστοποίηση) αντιπροσωπεύουν το 87% όλων των τομέων της οικονομίας που αντιστοιχούν στο 75% του ΑΕΠ.
   Σε  ό,τι αφορά τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, επισημαίνεται ότι οι αρχές ολοκλήρωσαν τις εναπομένουσες δράσεις στο πλαίσιο  της εργαλειοθήκης Ι. Συγκεκριμένα, στον τομέα της τυποποίησης των δομικών υλικών, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εναρμόνιση 70 τεχνικών προτύπων, οι αρχές έχουν  υπογράψει σύμβαση με τον οργανισμό τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για την εναρμόνιση των πρόσθετων 372 τεχνικών προδιαγραφών.
   Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι μία σύσταση της πρώτης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ που είχε υιοθετηθεί, ακυρώνεται. Πρόκειται για την κατάργηση της ενιαίας τιμής του βιβλίου.  Σύμφωνα με την  έκθεση, μετά από την εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύθμισης, σχετικά με τις τιμές των βιβλίων, οι αρχές ενέκριναν μέτρα να βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς στον τομέα  αυτό.
   Σταμάτης Ζησίμου
  • By Engineer
   Στην αναπροσαρμογή των τριών κατηγοριών όχλησης (χαμηλή, μέση, υψηλή) καλείται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα επόμενα έτη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση συμμόρφωσης.
   Όπως επισημαίνεται, η σημερινή ταξινόμηση είναι ξεπερασμένη και μη εναρμονισμένη με την περιβαλλοντική τεχνολογία, για αυτό και η αναθεώρησή της, θα πρέπει να γίνει με τα σύγχρονα δεδομένα.
   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  ήδη έχουν συστήσει αρμόδιες επιτροπές οι οποίες εξετάζουν καλές πρακτικές άλλων χωρών.
   Στην έκθεση αναφέρεται ότι πλέον οι περισσότερες κατηγορίες επιχειρήσεων αδειοδοτούνται με το σύστημα της γνωστοποίησης,  εντούτοις επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα  των επιθεωρήσεων των επιχειρήσεων  βάσει του βαθμού  κινδύνου που έχει θεσπιστεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους, απαιτεί ακόμη την έκδοση της αντίστοιχης δευτερογενούς νομοθεσίας και τεκμηρίωσης (π.χ. κριτήρια κινδύνου, κατάλογο ελέγχου, κατευθυντήριες γραμμές για κάθε τομέα).
   Ωστόσο επισημαίνει ότι για το σκοπό αυτό, οι αρχές έχουν καταρτίσει έναν οδικό χάρτη πιλοτικών επιθεωρήσεων.
   Πάντως στην έκθεση συμμόρφωσης τονίζεται ότι οι τομείς δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια, (δηλαδή αρκεί η γνωστοποίηση) αντιπροσωπεύουν το 87% όλων των τομέων της οικονομίας που αντιστοιχούν στο 75% του ΑΕΠ.
   Σε  ό,τι αφορά τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, επισημαίνεται ότι οι αρχές ολοκλήρωσαν τις εναπομένουσες δράσεις στο πλαίσιο  της εργαλειοθήκης Ι. Συγκεκριμένα, στον τομέα της τυποποίησης των δομικών υλικών, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εναρμόνιση 70 τεχνικών προτύπων, οι αρχές έχουν  υπογράψει σύμβαση με τον οργανισμό τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για την εναρμόνιση των πρόσθετων 372 τεχνικών προδιαγραφών.
   Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι μία σύσταση της πρώτης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ που είχε υιοθετηθεί, ακυρώνεται. Πρόκειται για την κατάργηση της ενιαίας τιμής του βιβλίου.  Σύμφωνα με την  έκθεση, μετά από την εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύθμισης, σχετικά με τις τιμές των βιβλίων, οι αρχές ενέκριναν μέτρα να βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς στον τομέα  αυτό.
   Σταμάτης Ζησίμου

   View full είδηση
  • By advice4u
   Μετά από προσεκτική μελέτη και έρευνα των αναφερομένων στα : Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 12684/92/21.11.2014 , Υ.Α. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β' 21) , Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143) και Υ.Α. 483/35/Φ.15/17.1.2012 (ΦΕΚ Β'158) ,Σας ενημερώνω ότι :

   Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 12684/92/21.11.2014 περί «Απλούστευσης της δανειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργησης άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» :
   Οι αναφερόμενες σε αυτήν οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β' 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ Α'114), ασχέτως κινητήριας ή θερμικής ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ασκούνται χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ή έκδοση άδειας λειτουργίας, κατά περίπτωση, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143) και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης 483/35/Φ.15/17.1.2012 (ΦΕΚ Β'158) .

   Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων ΜΕΣΗΣ και ΥΨΗΛΗΣ όχλησης η αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων.
   Μετά την χορήγηση της άδειας και μέσα σε 15 ημέρες η αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση.
   Για την έναρξη λειτουργίας τους, υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά.
   Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας και Επέχει θέση Αδειας Λειτουργίας
   Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται από της υποβολής της δηλώσεως.

   Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης

   1. Γενικά Δικαιολογητικά:
   α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο)
   ( σημείωση :ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ στην διεύθυνση ανάπτυξης της οικείας περιφερείας ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ δ)
   β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
   γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.
   δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α'), στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς είναι μεγαλύτερη των 22 KW (κινητήρια) ή των 50 KW (θερμική).

   2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

   α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.
   β. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική, βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας .
   γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α'4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
   δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEZO, σύμφωνα με την υπ' αριθμό. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) κοινή υπουργική απόφαση.
   ε. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του Ερωτηματολογίου, εφόσον απαιτείται.
   Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον και στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων των διατάξεων του άρ. 19 παρ. 4-5 Ν. 3982/2011 .

   1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία είχε ενημερωθεί με σχετική ρητή αναφορά επί της αδείας εγκατάστασης.
   Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητα των δικαιολογητικών και βεβαιώνει την κατάθεση αυτών.
   2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, (i) εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης (στην περίπτωση δραστηριότητας του άρθρου 19 παρ. 4 Ν. 3982/2011 και εφόσον δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή) ή (ii) εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης (στην περίπτωση δραστηριότητας του άρθρου 19 παρ. 5 Ν.
   3982/2011), διενεργεί επιθεώρηση για την διαπίστωση της τήρησης ή μη της των όρων της άδειας εγκατάστασης και ενημερώνει σχετικά για τα αποτελέσματά της, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο. Εφόσον από την επιθεώρηση διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και περιορισμών που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης, χορηγεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

   1. Γενικά Δικαιολογητικά για την χορήγηση της ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ :
   α. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης (Παράρτημα IV).
   Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται i) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3 και ii) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 4 εφόσον όμως υποβληθεί εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας ορίζεται στο άρθρο 8.
   Σε κάθε άλλη περίπτωση για την λειτουργία της μονάδας υποβάλλεται αίτημα από τον φορέα για την έκδοση άδειας λειτουργίας.
   β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
   γ. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

   2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

   α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β'/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β'/1993) αντίστοιχα.
   β. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP).
   γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.
   δ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής..
   ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτήριο.
   στ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α' 90).
   ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
   η. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.
   θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.
   ι. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
   ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του.
   Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων των διατάξεων του άρ. 19 παρ. 4-5 Ν. 3982/2011 .

   1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία είχε ενημερωθεί με σχετική ρητή αναφορά επί της αδείας εγκατάστασης.
   Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητα των δικαιολογητικών και βεβαιώνει την κατάθεση αυτών.
   2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, (i) εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης (στην περίπτωση δραστηριότητας του άρθρου 19 παρ. 4 Ν. 3982/2011 και εφόσον δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή) ή (ii) εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης (στην περίπτωση δραστηριότητας του άρθρου 19 παρ. 5 Ν.
   3982/2011), διενεργεί επιθεώρηση για την διαπίστωση της τήρησης ή μη της των όρων της άδειας εγκατάστασης και ενημερώνει σχετικά για τα αποτελέσματά της, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο. Εφόσον από την επιθεώρηση διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και περιορισμών που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης, χορηγεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.


   1. Γενικά Δικαιολογητικά για την χορήγηση της ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ :

   α. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης (Παράρτημα IV).
   Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται i) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3 και ii) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 4 εφόσον όμως υποβληθεί εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας ορίζεται στο άρθρο 8.
   Σε κάθε άλλη περίπτωση για την λειτουργία της μονάδας υποβάλλεται αίτημα από τον φορέα για την έκδοση άδειας λειτουργίας.
   β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
   γ. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

   2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

   α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β'/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β'/1993) αντίστοιχα.
   β. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP).
   γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.
   δ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής..
   ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτήριο.
   στ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α' 90).
   ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
   η. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.
   θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.
   ι. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
   ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.